TT Reglement prijzen

Gelderse Parkieten Federatie
Regio Gelderland van de Parkieten Speciaal Club
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
E-mail: [email protected]
Website van de PSC: www.psc.nbvv.nl
PRIJZEN-REGLEMENT G.P.F.
Art. 1 : Als gevolg van art. 7 van het TT-reglement zal er hier worden gesproken van categorie 1 t/m 7
Art . 2 : De inzend(st)er zal worden ingedeeld in de status per categorie, die men in het TT-seizoen
daarvoor heeft behaald, waarbij categorie 4 en 5 voor wat betreft de status één categorie zijn.
Art. 3 : Voor een kampioenschap is een minimum aantal punten vereist:
TOP - KWEKERS
: 91 PUNTEN
A - KWEKERS
: 90 PUNTEN
B - KWEKERS
: 89 PUNTEN
C - KWEKERS
: 89 PUNTEN
STELLEN
: 183 PUNTEN, inclusief minimaal 2 eenheidspunten
STAMMEN
: 366 PUNTEN, inclusief minimaal 4 eenheidspunten
STAM/STEL/ENK
: 639 PUNTEN, waarbij de enkeling moet voldoen aan minimaal 90 punten en
het stel en de stam moeten voldoen aan de hierboven beschreven eisen
Art. 4:
In elke status dienen minimaal 25 vogels (enkelingen, uit stellen en uit stammen samen) te zijn
ingeschreven. Bij een minder aantal ingeschreven vogels worden de statussen als volgt samengevoegd.
Top en A samen en B en C samen.
Art. 5:
In de categorieën 4 en 5 dienen voor de enkelingen minimaal 12 vogels (enkelingen, uit stellen en uit
stammen samen), voor de stellen minimaal 4 inzenders, dan wel 6 stellen en voor de stammen minimaal 2
inzenders dan wel 3 stammen te zijn ingeschreven. Bij minder inschrijvingen worden de categorieën voor
de enkelingen, stellen of stammen samengevoegd.
Hetzelfde is van toepassing bij de categorieën 3, 6 en 7.
Art. 6:
Prijsindeling
Algemeen Kampioenen
Kampioen EK
Kampioen OEK
Kampioen EK MVK
Kampioen OEK MVK
Kampioen EK stellen
Kampioen OEK stellen
Kampioen EK stammen
Kampioen OEK stammen
: per categorie de hoogst gewaardeerde vogel en tegengeslacht
: per status en per categorie
: per status en per categorie
: per categorie
: per categorie
: per categorie
: per categorie
: per categorie
: per categorie
Deze prijsindeling geldt indien er aan de voorwaarden in artikelen 4 en 5 wordt voldaan.
Art. 7:
Per status en per categorie (2: GRASPARKIETEN, 3: FORPUSSEN, 4 en 5: AGAPORNIDEN, 6:
CATHARINA’S EN 7: GROTE PARKIETEN), wordt een klassement gemaakt. Hiervoor komen de vijf
hoogst gewaardeerde vogels van een inzend(st)er in aanmerking. De vogels mogen EK of OEK. zijn. Dit
klassement geldt voor promotie en degradatie. Voor de kleine grasparkiet is nog geen statusklassement op
landelijk nivo afgesproken.
Art. 8:
Tevens wordt een EK klassement per categorie gemaakt, ONGEACHT de status van inzend(st)er en
worden aan de hand van dit klassement de P.S.C. medailles, GOUD, ZILVER of BRONS toegekend. Bij
gelijk eindigen zal er vanaf de 5e vogel eerst terug en dan evt. verder geteld worden en gaat de
eerstkomende hoogste gewaardeerde vogel voor.
Art. 9:
Voor de prijzen onder de poppen per categorie komen alle vogels in aanmerking, waarover geen twijfel
bestaat dat het poppen betreft, dit ter beoordeling van de keurmeesters.
Art. 10:
In een stam/stel kan geen kampioen enkelingen worden aangewezen.
Art. 11:
De gewonnen prijzen zullen tijdens de opening van de TT aan de winnaars worden overhandigd.
Art. 12:
MINDER VOORKOMENDE KLEURSLAGEN ( MVK).
Conform de lijst M.V.K. vogels, opgesteld door de Technische Commissie van de P.S.C. Uit deze groep
zal de hoogst gewaardeerde vogel EK en OEK, KAMPIOEN MVK zijn. Hiervoor geldt echter dat een
minimum van 90 punten moet worden behaald.
Art. 13:
In zaken, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
DIT REGLEMENT TELT 13 (DERTIEN) ARTIKELEN
Versie 2010-09.