Download - BAM Infraconsult

HOLENDRECHT
BAM Infraconsult bv
H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda, Postbus 268, 2800 AG Gouda
Tel.(0182) 59 05 10, [email protected], www.baminfraconsult.nl
Statutair gevestigd te Bunnik, handelsregister 09073590
Tenderstrategie
SPOORLIJN
STERDAMUTRECHT
Infrastructuurprojecten worden steeds vaker gegund op basis van EMVI-criteria, waarbij behalve de prijs ook kwaliteitsaspecten meewegen bij de beoordeling. De afdeling
Tenderstrategie van BAM Infraconsult ondersteunt de Infrabedrijven binnen BAM
Groep met het kwaliteitsdeel van tendertrajecten.
Wat zijn de zorgen en wensen van de klant? Wat ervaart hij
als meerwaarde? Hoe vertaalt men zijn vraag naar een technische oplossing? Hoe brengt men deze oplossing vervolgens
helder over het voetlicht?
De afdeling Tenderstrategie helpt kleine en
grote tenderteams bij het beantwoorden
van deze vragen. Met als doel tenders te
winnen op kwaliteit, voor een gezonde
prijs.
Breed inzetbaar
De medewerkers van de afdeling Tenderstrategie begeleiden tenderteams op
verschillende niveaus. Bij grote tenders,
veelal DBMF-contracten, werkt een projectleider Tenderstrategie voltijds mee in het
kernteam van de tender. Hij of zij begeleidt
de tender van begin tot einde. Van het
opstellen van de plannen en het organiseren van interne sessies tot het reviewen
en indienen van de stukken.
2014.02.V.01
Bij kleine tenders is het vaak te duur om een
projectleider Tenderstrategie in te huren.
Toch kan de afdeling Tenderstrategie het
tenderteam ook dan breed ondersteunen.
Tot de mogelijkheden behoren onder meer
het organiseren van een creatieve sessie
aan het begin van de tender, het reviewen
van de plannen en eventueel het organiseren van tussentijdse sessies.
HOLENDRECHT
Tenderstrategie
SPOORLIJN
STERDAMUTRECHT
Kenniscentrum Best Value
Er zijn veel methodieken om een project in
te kopen of aan te besteden. Best Value
Procurement (BVP) is een methodiek die
uitgaat van de meeste waarde tegen de
laagste prijs. Gunning geschiedt op basis
van een risico- en kansendossier en
interviews. De afdeling Tenderstrategie
ondersteunt het tenderteam met risico- en
kansensessies, het opstellen van de dossiers
en interviewtrainingen.
Creatief denken
BAM Business School organiseert de cursus
“Creatief denken in tenderprocessen”
(CDT). De afdeling Tenderstrategie beheert
de CDT-portal waarop diverse nuttige tools
te vinden zijn, van overzichten van facilitators tot complete draaiboeken voor
creatieve sessies. Ook worden kennisdagen
aangeboden voor alle oud-cursisten.
Dialoogtrainingen
Communicatie met de opdrachtgever en
stakeholders is binnen de tenderfase van
cruciaal belang. Via dialoogtrainingen helpt
de afdeling Tenderstrategie de leden van
tenderteams de effectiviteit van hun
dialoog te verbeteren. De training wordt
afgestemd op de specifieke wensen en
behoeften van het team.
KNOOPPUNT
HOLENDRECHT
SPOORLIJN
AMSTERDAMUTRECHT
2014.02.V.01
Contact
Wilt u klankborden over strategische
vragen die u de klant in het tendertraject
wilt stellen? Heef t u behoef te aan
voorbeelden en tips voor uw tenderdocument of zoekt u iemand die het kwaliteitsdeel van uw tender kan vormgeven? Op
zoek naar een training om uw dialoog- of
interviewvaardigheden te versterken?
De afdeling Tenderstrategie helpt u graag
verder. Neem dan contact op met de
afdeling door een e-mail te sturen naar:
[email protected]