Rekening houden met anderen

YTG171_p22-36_truck_nl_flash sans iveco_truck 22/05/14 14:55 Page34
Tools
VEILIGHEID
Rekening houden
met anderen
Ondanks de invoering van
dodehoekspiegels blijven er dode
hoek ongevallen gebeuren. Men
kan zich hiertegen beschermen door
extra camera’s of detectiesystemen.
ie moet leveren in de
stad kent het probleem.
Rondom de vrachtwagen
circuleren tientallen andere weggebruikers, vooral voetgangers en
fietsers, die de gevaren van de dode
hoek rondom een vrachtwagen niet
kennen. Toch kan men zich beschermen tegen dode hoek ongevallen
door extra maatregelen.
W
Bijkomende bescherming
De meest gebruikelijke is het installeren van extra camera’s. Onder
meer Comatra, RSD (Orlaco),
Vos (PSVT), ITA Matro, Wiegel
Transport Equipment en Smarteye
leveren zo’n camera’s. Continental
VDO heeft zelfs een camerasysteem dat een 360° zicht rondom
het voertuig geeft.
Andere detectiesystemen werken
met radar of infrarood. Zo biedt
RSD het Radar Eye detectiesysteem. Yanko Design van zijn kant
ontwikkelde de Safety Line. Dit
systeem wordt aan beide zijden
van de truck gemonteerd en detecteert met infrarood de aanwezigheid van voetgangers of andere
voertuigen in de gevaarlijke zone
bij het afslaan.
Het Belgisch Instituut Voor
Verkeersveiligheid (BIVV) heeft
bovendien onderzoek gedaan naar
de werking van het Lisa2Alert
systeem van Imbema Rhiwa. Hierbij
hebben 50 vrachtwagenchauffeurs
het systeem gedurende 3 maan-
34 - Truck&Business - Speciaal CITY
De veiligheidssystemen rond de vrachtwagen
werken vooral aan de dode hoek.
AFSTELLING SPIEGELS
den getest. Het Lisa2Alert waarschuwingssysteem is een aanvullend systeem op de bestaande
spiegels (en camera’s).
Het systeem is een vanuit de praktijk ontwikkeld systeem met geluiden lichtsignalen voor voetgangers,
fietsers en bromfietsers. Zodra het
voertuig beneden een bepaalde
snelheid komt en de rechter richtingaanwijzer ingeschakeld wordt,
laat de signaalgever in de directe
nabijheid van het voertuig een
opvallend geluid horen. Daarnaast
knippert gelijktijdig de gehele
zijmarkeringsverlichting mee.
Het Nederlandse bedrijf PerLex BV
lanceerde PerLex, het eerste dode
hoek systeem dat mensen en
Sinds een aantal jaren zijn voor in Europa ingeschreven vrachtwagens een aantal extra
spiegels vereist om de dode hoek zoveel mogelijk te reduceren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat die spiegels goed afgesteld staan. Hiervoor zijn zelfs speciale
afstelplaatsen voor spiegels in het leven geroepen, want de dode hoek spiegel is enkel
nuttig wanneer hij correct staat afgesteld en uit de praktijk blijkt dat dit helaas nog al
te vaak niet het geval is.
andere levende wezens rondom
een vrachtwagen detecteert. Het
product werd ontwikkeld door
PerLex in samenwerking met de
Technische Universiteit van Delft
en wordt geproduceerd door tbp
Electronics. Het PerLex-systeem
kreeg de naam Blind Spot Detector
en kan een lichaam detecteren
vanaf een afstand van 5001000 mm van het voertuig door
middel van een sensor die vervol-
gens een signaal stuurt naar de
bestuurder.
Vermelden we onder de andere veiligheidssystemen nog het waarschuwingssysteem voor achteruit
rijden. Het BBS-Tek-alarm van RDS
werkt daarbij met een multifrequentie geluid, dat beter werkt dan
de normale bieb en ook minder
stoort (te gebruiken binnen de
PIEK-normen!).
Hendrik De Spiegelaere