Werkvoorraad 2014 aangepaste versie

Datum/data
evenement
januari
1 januari
1 januari
februari
7 t/m 9 februari
Evenement
Plaats/locatie
evenement
Oud en Nieuw feest
Varsseveld
Wisselink Varsseveld
Nieuwjaarsfeest (Ter Voert) Megchelen
Internetsite
Nieuwjaarsnacht
Varsseveld
Jan ter Voert B.V.
geen website
23 februari
Engbergenloop
Gendringen/Engberge Stichitng Survival
n/Voorst
Gendringen
Gendringen
Atletico '73
maart
begin maart
Diverse carnavalsoptochten
Diverse dorpen
2 maart
4 en 5 maart
Herdenking rademakersbroek Varsseveld
Pootfeest
Terborg
8 en 9 maart
16 maart
Voorjaarsbeurs
16de Hen en Weerum
16 maart
maart
Survival Run
Naam organisator
Ulft
gehele gemeente
Concours Hippique
Gendringen
(indoordressuurwedstrijd)
Fedratief Schuttersconcours Etten
17 tm 19 maart finale Straatschiettournooi
29 maart
22 maart (zie e-mail) Lucy`s Baby
Silvolde
Buurtschapshuis
Sinderen
www.jantervoert.nl
www.surivivalgendrin
gen.nl
www.atletico73.net
Gemeente Oude
IJsselstreek
t kempke
Verzoek valt onder
de meldingsplicht
pootfeest.nl
Steentjes
Wandelsportvereniging
't Lup zo as 't lup
Paardensportverenigin
g De Walsruiters
Schutterij de
Eendracht
Schuttervereniging
Willem tell
Toneelvereniging 't
Buurtschap
achterhoekbeurzen.nl
www.henenweerum.
web-log.nl
walsruiters.nl
willemtell.net
www.tbuurtschap.nl
29 maart
Kolde kermis
Ulft (Zwarte Plein)
Maatschap "Kolde
kermis"
polsekermis.com
april
6 april
Dirt Kings
Heelweg
dirtkings.nl
12 april
rommelmarkt/erfmarkt
Varsseveld
20 april
Paasfeest en paasvuur Etten Etten
21 april
Paaseierenrally
Dirtkings
Breedenbroek
De Klepperklumpkes
van 't Walfort
Schutterij De
Eendracht Etten
Paaseierenrally
Gendringen
Café Het Veertje
25 en 26 april
25 en 26 april
gehele gemeente
Koningsnacht en Koningsdag Varsseveld
(Westerhoff)
Koningsnacht en dag
Varsseveld
26 april
Koningsnacht en -dag
Terborg
26 april
Koningsdag
Varsseveld
26 april
Koningsdag
Ulft
26 april
Koningsdag
Ulft
25 en 26 april
Nacht van
Gendringen
Oranje/Koningsdag/beachvoll
eybaltoernooi/kinderspelen/vr
ijmarkt
[email protected]
m
www.de-eendrachtetten.nl
www.paaseierenrally.
nl
www.4aanhetplein.nl
Oostersespecialiteiten fuhing.nl
restaurant
Oranje Comité Terborg www.oranjecomiteter
borg.nl
Algemene
www.varsseveldsevol
Oranjevereniging
ksfeesten.nl
Varsseveld
St. Oranje Comité Ulft- www.oranjeverenigin
Noord
g.net
Schuttersgilde St.
www.sinthubertusulft.
Hubertus Ulft
nl
E. Roelofsen / J. Kock
(BeachVolleybalGendri
ngen/Oranjevereniging
Gendringen)
www.beachvolleybal
gendringen.nl en
www.oranjeverenigin
ggendringen.nl
27 april (heeft 7-4 Beachvolleybaltoernooi
email gestuurd dat Blok'71
het niet doorgaat!)
mei
4 mei
Volleybalvereniging
Blok'71
www.blok71.nl
Varsseveld
Varssevelds Belang
Stichting
Batavierenrace
10 mei
deel gemeente
(herstart bij DRUpark)
Gemeentelijk Koningschieten Ulft
www.varsseveldsbel
ang.nl
www.batavierenrace.
nl
St. joris
sintjorisulft.nl
11 mei
Motopia
Nation Events
motoreventulft.nl
13 mei
Royal Smilde Olympia's Tour Start Ulft (DRU-park), Stichting
Finish Gendringen
Wielerpromotion
Gendringen
Ten Brinke Bouw
Varsseveld
Stichting
Tournament
Jeugdtoernooi SC
Varsseveld
Kermis
Breedenbroek
Gilde St. Paulus
10 mei
23 tm 25 mei
23 tm 25 mei
28-31 mei
Dodenherdenking (Stille
Tocht)
Batavierenrace
Gendringen
Ulft (DRU-park)
29 mei
Achterhoekse
wandelvierdaagse
Hemelvaartsmarkt
gehele gemeente
Terborg
29 mei
31 mei
Festivaart
Coverland
Ulft (DRU-park)
Ulft (DRU-park)
www.dwarsdoorgend
ringen.nl
www.scvarsseveld.nl
www.gildestpaulus.nl
Achterhoekse
www.aw4d.nl
wandelvierdaagse
Ondernemenersvereni terborgcentraal.nl/on
ging Terborg Centraal derenemersverenigin
g
Festivaart
www.festivaart.nl
Festivaart
www.festivaart.nl
31 mei t/m 1 juni
Crossterrein Heelweg M.O.N. / VAMACVarsseveld
34e Terborg Toernooi
Terborg
Stichting Gelderse
Sportevenementen
Stratenschiettoernooi/Koning Silvolde
Schuttersvereniging
sschieten
Willem Tell
Sponsor- en dwarstoernooi Westendorp
S.V. Westendorp
www.vamac.nl
34e Terborg Toernooi
Terborg
terborgtoernooi.nl
Sinderen
1 juni
Oldtimertreffen en tocht op
secundaire wegen
Gaodag
3 t/m 7 juni
Avond4daagse Varsseveld
Varsseveld
4 t/m 7 juni
Ulftse Avondvierdaagse
gemeente / Ulft
7 juni
Beachparty
Silvolde
8 juni
8 juni
Rommelmarkt
Jaarmarkt/Braderie/Vlooienm
arkt Hogebos
rommelmarkt
Kofferbakverkoop
Etten
Terborg
30/31 mei
gemaild
gemaild
juni
1 juni
1 juni
8 juni
8 juni
9 juni
9 juni
VAMAC EK jeugd
Varsseveld
Etten
Terborg
VAMAC: Classic Demo Race Industrieterrein
Hofskamp
Rommelmarkt
Gendringen
Stichting Gelderse
Sportevenementen
Oldtimertreffen
Sinderen
Varssevelds Belang
Avond4daagse
Varsseveld
Stichting Ulftse
Avondvierdaagse
Silvolde aan Zee
Camping Scholtenhof
Evenementen ORG
Hogebos
www.terborgtoernooi.
nl
www.willemtell.net
www.sportvereniging
westendorp.nl
[email protected]
www.varsseveldsbel
ang.nl
a4d-varsseveld.nl
ulftseavondvierdaags
e.nl/
www.silvoldeaanzee.
nl
www.hildegardhogeb
os.nl
[email protected]
H. Hogebos
M.O.N. / VAMACVarsseveld
Schutt. Wals Wieken
Milt
[email protected]
m
www.vamac.nl
schutterijwwm.net
9 juni
BerkenhofConcert
Mechgelen
Harmonie St Caecilia
www.harmoniemegc
helen.nl
9 juni
Pinkstermeeting
Ulft
Carshop-Exclusive
www.pinkstermeeting.nl
11 juni
KNWU
districtskampioenschap
tijdrijden
School- en Volksfeest
Gendringen
RTV de Zwaluwen
rtvdezwaluwen.nl
Heelweg
[email protected]
Braderie/rommelmarkt
Veldstraat
Pupillenkamp
Ulft
School- en
Volksfeestvereniging
Heelweg
Café de Veldmuis
Terborg
VV Terborg
12 tm 15 juni
13 juni
13,14 en 15 juni
www.cafédeveldmuis
.nl
vvterborg.nl/
kermis Netterden
Netterden
Zillewoldse zommernacht en - Silvolde
markt
www.walburgis.nl
St.Walburgis Gilde
Ondernemend Silvolde www.silvolde.com
15 juni
Youngtimer event
Ulft (DRU-park)
Nation Events
nationevents.nl/
20 t/m 22 juni
Oude IJsselstreek
Muziekfestival
Openluchttheater
Engbergen (Voorst)
[email protected]
ziekfestival.nl
22 juni
Gelderse Stripboekenbeurs
Etten
21 juni
Sterkste Man
Ulft
Kermis (knollenkermis?)
Megchelen
Commissie Oude
Ijsselstreek
muziekfestival
Stichting Dorpsplein
Etten
Sport- en
Gezondheidscentrum
Physique Terborg
Schuttergilde St.
Martinus
14 t/m 16 juni
15 juni
21-24 juni
www.dorpspleinetten.nl
uwsportcentrum.nl/
www.schuttersgildemegchelen.nl
26 tm 28 juni
Volksfeest Zomerfeest
29 juni
Zwemtocht oude IJssel
Ulft
Feestvereniging
Westendorp
Stichting
Daklozenparty
mannenkoor Arci
satrum
Onze Lieve Vrouwe
Gilde VarsselderVeldhunten
Zwemtocht oude Ijssel
29 juni
Van Raam ronde van
Varsseveld
Selfdefence4all/ Gladiator II
Varsseveld
Wielerronde
Voorst
(Openluchttheater
Engbergen)
Heelweg
Selfdefence4all
www.selfdefence4all.
com
VAMAC-Varsseveld
www.vamac.nl
Ulft
St. Fidessa Welzijn
www.fidessawelzijn.n
l
vwfanatics.nl/
smartlapkoor.nl
27 tm 29 juni
Daklozenparty en familie
feestmiddag
27 tm 29 juni
Zangfestival Stad Terborg
zingt
28 tm 30 juni en 1 juli kermis VarsselderVeldhunten
29 juni
gemaild
fidessa is failliet
verklaard
gemaild
gemaild
gemaild
juli
5 tot 8 juli
VAMAC: Grand Prix
zijspancross en EK Quads
Straatspeeldag
Westendorp
Silvolde
Terborg
VarsselderVeldhunten
VW Fanatics
DRU Ulft
Smartlappen meezingmiddag Sinderen
VW Fanatics
Country Festival Engbergen
Openluchttheater
Engbergen (Voorst)
Country Dance
Experience
Kermis Wieken
Gendringen (Wieken) Schuttersgilde Wals
Wieken Milt
www.feestvereniging
westendorp.nl
www.daklozenparty.n
l
zangersfestival.nl
varsselderveldhunten
.nl
zwemtochtoudeijssel.
nl
www.festivalengberg
en.nl
www.schutterijwwm.n
et
6 juli
Muziekevenement ouderen
Ulft tent kermis wordt Stichting ….
daarvoor gebruikt
6 juli
Snuffelmarkt Etten
Etten
6 juli
Splash
DRU Ulft
11 juli
Zomeravond concert
Breedenbroek
Muziekvereniging
Harmonie St. Antonius
Kermis (St. Joris)
Ulft
12 en 13 juli
Broek Rock
Breedenbroek
12 tm 13 juli
Samengestelde
Menwedstrijden (marathon)
Kermis (De Eendracht)
Heelweg
Schuttersgilde St. Joris
Ulft
Café Restaurant
Koenders
Koetsiersvereniging "In
't Tuug"
Schutterij De
Eendracht
Schuttersgilde St.
Hubertus Ulft
11 t/m 15
12 tm 15juli
12 tm 17juli
Ulft
Harmonie Onderling
Genoegen Etten (gld)
Defcom
Kermis (Hubertus) en
koningsbal
Ulft
13 juli
Monicadag
Varsseveld
Varssevelds Belang
13- juli
Kermis (het Kroegje, H. van
Wessel)
Ulft
Het Kroegje
harmonieonderlingge
noegen.nl/
drucultuurfabriek.nl/v
oorstellingen
sint-antonius.nl
www.polsekermis.co
m
www.koenderszalencentrum.nl
inttuug.webklik.nl/pag
e/in-t-tuug
www.eendrachtulft.nl
www.sinthubertusulft.
nl
www.varsseveldsbel
ang.nl
hetkroegje.nl
14 juli
Steenovenconcert
Etten
19 en 20 juli
Achterhoekscrossspektakel
Gendringen
20 juli
Rommelmarkt/Braderie de
Tuit
Beachparty
Terborg
Camping Slootermeer ettensmannenkoor.nl
/events/steenovenconcert/
www.achterhoekscrosssp
B. Schreur
ektakel.nl
26 juli
Etten
27 juli
Jaarmarkt/Braderie/Vlooienm Terborg
arkt Hogebos
gemaild
Stadsfeest
Terborg
op 11 februari 2014 KIVADA/Kindervakantiekamp gehele gemeente
is faillissement
en
uitgesproken van
stichting fidessa.
Olde Kermis
Silvolde
18-19-20 juli
Megchels Beachvolleybal
Megchelen
toernooi
augustus
1 tm 3 augustus
3 aug
Euregio Oldtimer Festival
Megchelen
Achterhoek spektakel
14 augustus
Rommelmarkt/Braderie
14 tm 17 augustus Varsseveldse Volksfeesten
15 augustus (zie e- Knollen voor citroenen
mail)
Megchelen
Ulft (DRU)
Etten
Varsseveld
Paasberg/ Dhr. F.J.
marktvision.nl
Barink
Camping Slootermeer feest.com.nl/Beachp
arty-Etten-07-26
Evenementen ORG
www.hildegardhogeb
Hogebos
os.nl
St. Fidessa Welzijn
www.fidessawelzijn.n
l
dhr. Knikkink
R.B.T.M. ter Voert
(Stichting Megchels
Beachvolleybal)
Schuttergilde St.
Martinus
Rita en Hans Keuper
J.F.J. Sloot
Algemene
Oranjevereniging
Varsseveld
Borchuus Varsseveld Toneelvereniging 't
Buurtschap
www.schuttersgildemegchelen.nl
achterhoekspektakelt
oer.nl/
[email protected]
www.varsseveldsevol
ksfeesten.nl
tbuurtschap.nl
15 t/m 17 augustus Womens Cup SDOUC
Ulft
SDOUC terrein
[email protected]
Varsseveld
Café t Veertje
www.4aanhetplein.nl
22 en 23 augustus Huntenpop Festival
Ulft (Dru-park)
www.huntenpop.nl
29 tm 31 aug. en 1 Kermis Gendringen
september
(lunapark)
30 augustus
Feesttent Gendringen
Gendringen
Gendringen
Stichting Huntenpop
Belangen
Stichting Kermis
Gendringen
Café te Pas
Gendringen
Café de Waggel
www.cafedewaggel.n
l
Silvolde
Knikkink
[email protected]
6 september
Koningschieten
Sinderen
7 september
Federatief Concours
Varsselder
7 september
Rondje Oude IJsselstreek
gehele gemeente
Toneelvereniging 't
Buurtschap
Oranjevereniging
Sinderen e.o.
Oranjevereniging
Sinderen e.o.
Olv gilde Varsselder
velhunten
Atletico '73
tbuurtschap.nl
Sinderens Oranjefeest
Buurtschapshuis
Sinderen
Sinderen
7 september
Scout spektakel
Ulft
13 september
Kramp Run by night
Varsseveld
17 augustus
31 augustus
gemaild
september
3 en 4 september
(zie e-mail)
3 en 4 september
After party Kermis
Frühshoppen (café De
Waggel)
3K weekend (expositie en
demonstratiedagen)
Knollen voor citroenen
Ver. Scoutinggroepen
OIJ
Fu Hing
kermisgendringen.nl/
kermisgendringen.nl/
[email protected]
l (Secr.)
[email protected]
www.olvgilde.nl
web.atletico73.net/
scoutingulft..nl
fuhing.nl
13 september
Kramp Run Varsseveld
13 en 20 september Autocross Gendringen
Varsseveld
Gendringen
Stichting Run
www.kramprunvarss
Varsseveld
eveld.nl
Autosportvereniging
asvg.tk/
Gendringen (A.S.V.G.)
14 september
kofferbakverkoop
Gendringen
mw. Bosman
14 september
Centrumfeest
Ulft
Schuttersgilde St.
Hubertus Ulft
[email protected]
m
www.sinthubertusulft.
nl
19 t/m 21 september Varssevelds Hippisch Festijn Heelweg
Varssevelds Hippisch
Festijn
hippischfestijn.nl/
20 tm 23 September Kermis Silvolde
Silvolde
www.willemtell.net
28 t/m 30 september Kermis Etten
Etten
Schuttersvereniging
Willem Tell
Schutterij De
Eendracht Etten
de heer de Weert
D.R.S.van hasselt
[email protected]
www.kermisterborg.n
l
geen webiste
www.de-eendrachtetten.nl
flybyaviation.nl
gemaild
gemaild
oktober
3 t/m 6 Oktober
Fly Inn
De Nacht van Hunten
Voorst
Varsselder
Kermis Terborg
Terborg
4 t/m 6 oktober
Islamitisch offerfeest
Varsseveld
Stichting Kermis
Terborg
slachterij Mevlana
12 oktober
Goossens veldtoertocht
gehele gemeente
WTC Dinxperlo
wtc-dinxperlo.nl
12 oktober
Oktoberfeest
Heelweg
De Radstake
www.radstake.nl
26 oktober
Silvoldse Najaarsbeurs
Silvolde
Voorjaar- en
Najaarsbeurs
www.tuincentrumstee
ntjessilvolde.nl
november
medio
Knollenkermis Megchelen
Mechelen
Sinterklaasintochten
Varsseveld,
Gendringen, Ulft, etc.
VAMAC : Off the Road
rondom Varsseveld
9-nov
en Heelweg
23 november
Achterhoek Wieler Spektakel Heelweg
(Kanjers voor Kanjers
veldtoertocht)
december
12 december
12 t/m 14 december
15 december
31 december en 1
januari
gemaild
Café de Kieviet
[email protected]
VAMAC-Varsseveld
www.vamac.nl
Achterhoek Wieler
Spektakel / WTC de
Slinge
www.
Stichtingkanjersvoork
anjers.nl/www.wieler
clubvarsseveld.nl
Kerstmarkt
Terborg
Ondernemenersvereni terborgcentraal.nl
ging Terborg Centraal
Glazenhuis
Kerstmarkt
Varsseveld
Varsseveld
4 op het plein
Vov
Nieuwjaarsparty
Varsseveld
Moonlightshoppen en Kerst- Gendringen
Ganzenmarkt
4aanhetplein.nl/
www.varsseveld.eu
4 op het plein
4aanhetplein.nl/
Festijnen Commissie www.gendringen.nu
Gendringen /
Ondernemersverenigin
g