Plenair 2 Albert Jan Kruiter

13-­‐02-­‐14 Hoe maak je een Publieke
K
A
ZA
Participatie-economie?
?
© juni 2013. Dit essay is geschreven op verzoek van
het G32 Stedennetwerk door Albert Jan Kruiter,
Of
pu : Hoe
bli
ek cree
ew rj
aa e
rd
e?
Eelke Blokker en Harry Kruiter van het Instituut
voor Publieke Waarden en werd vormgegeven
door ZinOntwerpers.
Albert Jan Kruiter
@Publiekewaarden
Er bestaat geen participatie-economie
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
De crisis is democratisch van aard
Niet duidelijk wat vraag een aanbod is
Geen methode om prijs te bepalen
Weinig transparante informatie
Geen universele toegang
Geen (gouden) standaard
Want er bestaat geen
participatiemarkt
Democratische Samenleving
werd steeds
individualistischer
Bu
rg
er
sc
ha
p
n
he
sc h
sti sc
ali ati
ntr ucr
Ce rea
bu
In
di
vid
ua
lis
m
ka
al
e
Lo
Democratische overheid
werd steeds
centralistischer en
bureaucratischer
1 Bu
ov rea
er uc
he ra
id tis
ch
e
13-­‐02-­‐14 In
sa divi
me du
nl alis
ev ti
in sc
g
he
rg
er
sc
ha
p
Lo
ge kale
me
en
sc
ha
p
Bu
V
va erz
(P n d orgi
ub e ng
lie toe ss
ke ko ta
Za ms at
ak t
)
Wat te doen?
// Big Market!
// Big Government!
Big Government
Big Market
Government
“There is no such thing as society”
Small market
“There is no such thing as society”
// Big Society!
Big Society!
market
government
2 13-­‐02-­‐14 // Publieke Zaak
// Uitsluiting
Overheid
Overheid
Markt
Bureaucratie
// Publieke Waarde
Samenleving
Markt
Samenleving
Toegevoegde waarde
Profitabillity
// Publieke Waarde
LEGITIMITEIT
Is je plan voor iedereen
toegankelijk?
LEGITIMITEIT
Publieke
Waarde
EFFICIENCY
EFFICIENCY
Doe je het goedkoper dan
overheid of markt?
BETROKKENHEID
OP
© juni 2013. Dit essay is geschreven op verzoek van
het G32 Stedennetwerk door Albert Jan Kruiter,
Eelke Blokker en Harry Kruiter van het Instituut
voor Publieke Waarden en werd vormgegeven
:
ER
door ZinOntwerpers.
nu
En
•  Minder belasting in ruil voor maatschappelijk initiatief
•  Burgers 10% van belasting laten investeren in
maatschappelijk initiatief
•  Investeren in maatschappelijk initiatief op basis van
spiegeling vrijwilligers uren (10 euro per uur)
•  Zichzelf opstellen als investeerders (risicodragend) in
plaats van subsidieverstrekker
•  Initiatieven waarderen in termen van legitimiteit,
betrokkenheid en efficiency
•  Zorgdragen voor marktontwikkeling
Dank Voor Uw Aandacht!
AF
!
Wat kan de overheid doen?
BETROKKENHEID
Los je een privaat
probleem of een publiek
probleem op?
Twi+er: @publiekewaarden 3