Toestemmingsbewijs overdracht medisch dossier naar nieuwe

Huisartsen Ossenmarkt
Ossenmarkt 1
9712 NZ Groningen
Tel: 050-5892369
Fax: 050-3130461
Toestemmingsbewijs
overdracht medisch dossier
naar nieuwe huisarts
Naam:
....................
Geb:
.....................
Telefoonnummer:
................ ....
Adres:
........................................................ ......
Bovengenoemde patient schrijft zich uit de praktijk van:
0 de heer J.J. Stam
0 mevrouw H. Slot- van der Goot
verzoek om medisch dossier
Hierbij geef ik toestemming voor het versturen van het digitale medisch dossier.
.
Aan Huisarts: . . . . . . . . . . . . .
te: . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening
patient : .......................................................
Datum uitschrijving: . .
Dit formulier graag terugsturen via [email protected], via Fax nr: 050-3130461 of
per post naar Ossenmarkt 1 9712 NZ Groningen
/ ..
/ ....