Werktijden NKG - Stefan Muijtjens Landbouwadviseur

Werktijden NKG
Praktijk bedrijf: 200 ha
trekkers: 200 + 250 pk
NKB sinds 1998 lichte & zware leem
gemiddelde perceelsgrootte: 11 ha
Grondbewerking + zaai tijd per hectare:
Bruto tijden exclusief: spuiten 40 meter, kunstmeststrooien & oogsten
uur / ha
Aardappel
3,0
Wintertarwe
0,7
Suikerbiet
2,1
zomergraan
1,2
gemiddeld 1,75 uur / ha x 200 ha = 350 uur
Bruto tijden inclusief spuiten 40 meter, kunstmeststrooien & transport geoogst product
Aardappel
11,5
Wintergraan
2,1
Suikerbiet
3,3
zomergraan
2,3
gemiddeld 4,8 uur / ha x 200 ha = 960 uur
www.ploegloos.be
Werktijden NKG
Praktijk: werktijden 50 ha aardappel
bruto tijden exclusief rooimachine
Groenbemester teelt
0,7
Groenbemester klepelen 0,3
Woeler & kopeg
1,0
Plant frees combinatie
1,0
(+ front-kopeg op 5% oppervlakte)
= 3,0 uur per ha
Kunstmest max 400kg
Kunstmest max 400kg
Spuiten 20x
Afvoer geoogst product
Inschuren
totaal
18 cm + 7cm
20 cm + 12 cm
0,2
0,2
2,5
4,0 op gemiddeld 6 km afstand
1,6
11,5 uur per ha
www.ploegloos.be
Werktijden NKG
Praktijk: werktijden 50 ha wintergraan
bruto tijden exclusief organische mest & maaidorser
Woeler & kopeg & zaaien 0,7
= 0,7 uur per ha
Kunstmest max 400kg
Kunstmest max 400kg
Spuiten 4x
Afvoer geoogst product
totaal
18 cm + 7cm
0,2
0,2
0,5
0,5
2,1 uur per ha
www.ploegloos.be
Werktijden NKG
Praktijk bedrijf: werktijden 50 ha suikerbieten
bruto tijden exclusief organische mest & bietenrooier
Groenbemester teelt
Groenbemester klepelen
Kopeg & kopeg
Zaaien 12-rijen
0,7
0,3
0,6
0,5
18 cm + 7cm
7 cm + 5 cm / 5 cm + 3 cm
= 2,1 uur/ha
½ Kunstmest max 400 kg 0,1
Spuiten 9x
1,1
totaal
3,3 uur per ha
www.ploegloos.be
Werktijden NKG
Praktijk bedrijf: werktijden 50 ha zomergraan
bruto tijden exclusief: organische mest & maaidorser
Veertand najaar
0,5
Woeler & kopeg & zaaien 0,7
= 1,2 uur per ha
Kunstmest max 400kg
Spuiten 3x
Afvoer geoogst product
totaal
15 cm
18 cm + 7cm
0,2
0,4
0,5
2,3 uur per ha
www.ploegloos.be
Ter inspiratie
Stefan Muijtjens
i. www.landbouwadviseur.nl
t. 0031 6 22 18 53 08
e. [email protected]