E-post (Turkiska-Japanska) - Bab.la

bab.la Fraser: Personligt | E-post
Turkiska-Japanska
E-post : Öppning
Sevgili Can,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt
att adressera en vän
Sevgili Anne / Baba,
お母さんへ/お父さんへ
Informellt, standardsättet att
adressera en av dina föräldrar
Sevgili Ali Amca,
太郎おじさんへ
Informellt, standardsättet att
adressera en familjemedlem
Merhaba Can,
太郎君へ
Informellt, standardiserat sätt
att adressera en vän
Hey Can,
太郎君へ
Mycket informellt,
standardsättet att adressera
en vän
Can,
太郎君、
Informellt, ett direkt sätt att
adressera en vän
Sevgilim / Canım,
太郎へ
Mycket informellt, används
när man adresserar en nära
anhörig
Benim sevgili ...,
太郎へ
Mycket informellt, används
när man adresserar en
partner
Çok sevgili Can,
太郎へ
Mycket informellt, används
när man adresserar en
partner
E-postan için teşekkürler.
メールをくれてありがとう。
Används när du svarar på
korrespondens
Senden tekrar haber almak
güzeldi.
メールをもらってうれしかっ
たよ。
Används när du svarar på
korrespondens
Uzun süredir yazamadığım
için üzgünüm.
しばらく連絡をとってなくて
ごめんなさい。
Används när du skriver till en
gammal vän som du inte har
kontaktat på ett tag
Haber almayalı çok uzun
zaman oldu.
長い間連絡を取っていなかっ
たよね。
Används när du skriver till en
gammal vän som du inte har
kontaktat på länge
Size ...'u söylemek için
yazıyorum.
喜んで・・・・を報告します
。
Används när du har viktiga
nyheter
... plan yaptınız mı?
・・・・に何か予定はありま
すか?
Används när du vill bjuda in
någon till ett evenemang eller
vill träffa dem
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz
/ eklediğiniz için çok
teşekkürler.
送ってくれて/招待してくれ
て/・・・・を教えてくれて
どうもありがとう。
Används för att tacka någon /
bjuda in någon någonstans /
bifoga information
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz /
yazdığınız için size çok
minnettarım.
教えてくれたことに/申し出
てくれたことに/手紙をくれ
て本当にどうもありがとう。
Används för att hjärtligt tacka
någon för att de har berättat
något för dig / erbjudit dig
något / har skrivit till dig
gällande något
Yazman / davet etmen /
göndermen çok kibardı.
手紙をくれて/誘ってくれて
/・・・・を送ってくれてど
うもありがとう。
Används när du verkligen
uppskattar något som någon
skrivit till dig / bjudit in dig till /
skickat till dig
Bunu duyurmaktan çok
memnunum ki ...
・・・・を喜んで報告します
。
Används för att meddela
vänner goda nyheter
E-post : Huvuddel
1/2
bab.la Fraser: Personligt | E-post
Turkiska-Japanska
...'u duyduğuma çok memnun
olmuştum.
・・・・を聞いてうれしかっ
たです。
Används för att förmedla ett
budskap eller nyheter
Bunu söylemekten üzüntü
duyuyorum ki ...
残念だけど・・・・を報告し
ます。
Används för att meddela
vänner dåliga nyheter
...'ı duyduğumda çok
üzüldüm.
・・・・を聞いて私も悲しい
です。
Används för att trösta en vän
gällande dåliga nyheter som
de har fått
benim yeni websitemi ...
adresinden ziyaret edebilirsen
çok memnun kalırım.
・・・・で私の新しいウェブ
サイトを見てみてください。
Används när vill att en vän
ska titta på din nya hemsida
Lütfen beni ... messenger'a
ekle.
・・・・をメッセンジャーに
追加してください。私のユー
ザーネームは・・・・です。
Används när man vill att en
vän ska lägga in dig på en
online meddelandetjänst så
att ni kan kommunicera oftare
...'a sevgimi ilet ve onları ne
kadar özlediğimi söyle.
・・・・に私が会いたがって
いることを伝えておいてくだ
さい。
Används när du vill berätta för
någon att du saknar dem
genom mejlets mottagare
... sevgilerini gönderiyor.
・・・・がよろしく言ってい
たよ。
Används när du skickar
hälsningar från någon annan
...'ye benim selamımı söyle.
・・・・に私がよろしく言っ
ていたことを伝えておいてく
ださい。
Används när man via
personen man skriver till vill
hälsa till någon annan
Sizden tekrar haber almayı
sabırsızlıkla bekliyorum.
お返事を楽しみに待っていま
す。
Används när du vill få ett
svarsmejl
En yakın zamanda cevabınızı
bekliyorum.
返信を待っています。
Direkt, används när du vill få
ett svarsmejl
... olduğunda lütfen yaz bana.
・・・・の時はまた連絡して
ください。
Används när du vill att
mottagaren ska svara först då
när de har nyheter att komma
med
Daha fazla bilgin olduğunda
bana da haber ver.
何かあったらまた連絡してく
ださい。
Används när du vill att
mottagaren ska svara först då
när de har nyheter att komma
med
Kendinize iyi bakın.
元気でね
Används när man skriver till
familj och vänner
Seni seviyorum.
好きだよ
Används när du skriver till din
partner
En iyi dileklerimle,
じゃあね
Informellt, används mellan
familj, vänner och kollegor
En iyi dileklerimle,
じゃあね
Informellt, används när man
skriver till familj och vänner
En derin saygılarımla,
よろしく
Informellt, används när man
skriver till familj och vänner
En iyi dileklerim sizinle,
元気でね
Informellt, används när man
skriver till familj och vänner
Tüm sevgimle,
体に気をつけてね
Informellt, används när man
skriver till familj och vänner
Tüm sevgimle,
元気でね
Informellt, används när du
skriver till din familj
Çokça sevgiyle,
元気でね
Informellt, används när du
skriver till din familj
E-post : Avslutning
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)