Week 21 - 21 mei 2014

Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 21
Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070
APK-KEURING?
Genn
ep
KWALITEITS-ACCU'S
TEGEN DE LAAGSTE PRIJS
Woensdag 21 mei 2014
Smaakpareltjes
Chic Le Freak Night bij Roepaen
OTTERSUM
Zaterdag 31 mei houdt
Roepaen de eerste, in een
reeks, club-avonden! Tijdens
deze avonden brengen Nederlandse topmuzikanten een
ode aan hun helden en draait
een DJ tot in de late uurtjes de
lekkerste plaatjes. Voor meer
informatie over het programma, raadpleeg de website van
Roepaen.
entruperk-,
m
Tuincin
Gigantische keuze
Kwekerij
kuip- en tuinplanten
centrumGROESBEEK
TuinGROEN
NORBERTUSHOF
Norbertushof
neemt nieuwbouw
in gebruik
Kwekerij
3
GROEN GROESBEEK
A.S. ZONDAG
6 APRIL GEOPEND
V.A. 1 MAART ZIJN WIJ WEER DAGELIJKS GEOPEND! maandag v.a.12.30 uur)
Knapheideweg 45, 6562 DR GROESBEEK, Telefoon (024) 397 69 85
www.groengroesbeek.nl
OSSEBRAAD
Ottersum is vanaf
vrijdag 23 mei weer
in de ban van het
Ossebraadfeest
9
OTTERSUM - Genieten van smaakpareltjes als een lekker aspergesoepje, een zoete
gisch vleesballetje. Jong en oud deed zich zondagmiddag te goed
aardbei of een biolog
aan de vele lekkernijen van 23 bedrijjven uit de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen tijdens een feestelijke proeverij in de uiterwaarden van de Niers bij
landgoed Roepaen. De kwaliteit van de geboden waar was top, het weer wa
as top en
de sfeer was top. En dat allemaal in de Top van Noord-Limburg zoals de kop van NoordLimbu
urg heden ten dage op de kaart wordt gezet. Lees verder op pagina 9.
Foto: Frans Thonen
Gennepenaar mishandeld bij overval
van zondag op maandag aan
Bij een woningoverval in de Kollermolen.
Gennep is de bewoner ernstig De bewoner is mogelijk
mishandeld. De overval vond door twee personen belaagd
plaats om 00.20 in de nacht en moest met een ambulance
GENNEP
VITESSE
Safa Kizir en Marlon
Linders spelers van
het jaar bij Vitesse
14
SPORT
SPES op winst
maar niet naar
kruisfinale
17
naar het ziekenhuis worden
gebracht.
Nadere gegevens ontbreken nog. De politie stelt een
onderzoek in.
Nieuw kinderkoor in Gennep
GENNEP
Tijdens het project "Zingen
in de klas" van het Genneps
Vocaal Ensemble en het koor
St. Caecilia uit Ottersum
groeide het gevoel: dit is zo
goed, dit is zo fijn, met deze
kinderen moet meer te doen
zijn! De zangdocente Jacqueline Fijnaut was zelf super
enthousiast en wilde wel een
poging wagen. Daarom werden kinderen uitgenodigd
om eens binnen te lopen op
een eerste bijeenkomst. Het
was spannend want zouden er
wel kinderen komen? Rond
de klok van half vier druppelden enkele kinderen de Martinuskerk binnen. Daarna
bleef het even stil. Tot er weer
een paar kinderen kwamen
en weer een paar. Uiteindelijk
stond een groep van 21 kinderen te zingen alsof ze al jaren
niets anders deden!
Bijzonder aan deze groep is
dat het kinderen van verschillende leeftijden zijn, van
groep vier t/m groep acht;
jongens zowel als meisjes.
Maar ook leerlingen van vijf
verschillende basisscholen en
kinderen die de eerste
H. Communie
hebben
gedaan en kinderen die daaraan niet hebben meegedaan.
Iedereen voelt zich welkom
en deelt hetzelfde plezier in
het zingen.
Over het vervolg hoefde
dus niet lang vergaderd te
worden: want ongeveer driekwart van de kinderen gaf aan
door te willen gaan. Dus op
donderdag 22 mei om 15.30
uur is er weer een vervolg.
Dan niet in de kerk maar in
het zaaltje van de Martinusparochie in de pastorie naast de
kerk. Ook kinderen die verhinderd waren (of eerst de kat
uit de boom wilden kijken!)
zijn daar natuurlijk welkom.
De week daarna vervalt de
repetitie in verband met
Hemelvaart; daarna gaan ze
weer gewoon door en de deur
blijft open voor wie aan wil
sluiten!
Er is sprake van een nieuw kinderkoor in Gennep. Iedere
donderdagmiddag vanaf 15.30 uur (met uitzond
dering
van Hemelvaart) is er repetitie in het parochiezaaltje in
de pastorie naar de Martinuskerk.
open
Zondag 25 mei
van 10 tot 17 uur
Intratuin Malden Rijksweg 63
Iedere
zondag
open!
Voor
Binnen
en Buiten!
www.dekroonflowers.nl
Dinsdagwww.dekroonfl
t/m zondag owers.nl
9.00-18.00 uur
Woensdag 21 mei 2014
Pagina 2
entruperk-,
m
Tuincin
Gigantische keuze
Kwekerij
kuip- en tuinplanten
centrumGROESBEEK
TuinGROEN
'$1.%(78,*,1*
Als iets liefs je verlaat
blijft nog altijd de liefde
Je hebt genoten van het
leven en wij van jou
'LHS JHUDDNW ]LMQ ZLM GRRU GH RYHU
ZHOGLJHQGHEHODQJVWHOOLQJURQGRPKHW
RYHUOLMGHQ YDQ PLMQ OLHYH YURXZ RQV
PDPHQRQ]HRPD
Kwekerij
GROEN GROESBEEK
A.S. ZONDAG
6 APRIL GEOPEND
$QQLH+HUPVHQ 0DDV
We hebben op 15 mei 2014 afscheid genomen van mijn
lieve vrouw, ons mam en trotse oma
Marleen Cillessen-Kremers
V.A. 1 MAART ZIJN WIJ WEER DAGELIJKS GEOPEND! maandag v.a.12.30 uur)
=RYHHO PHQVHQ LQ GH NHUN EORHPHQ
NDDUWHQ OLHYH ZRRUGHQ WHOHIRRQWMHV
HQ EH]RHNMHV KHEEHQ GLHSH LQGUXN RS
RQVJHPDDNW
:LM ZLOOHQ LHGHUHHQ KDUWHOLMN GDQNHQ
YRRU GH PDQLHU ZDDURS X RQV WRW
VWHXQEHQWJHZHHVW
Knapheideweg 45, 6562 DR GROESBEEK, Telefoon (024) 397 69 85
www.groengroesbeek.nl
AANBIEDING:
voor de vakantie stoppen met roken of
nog een paar kilo kwijtraken?
Dat kan met Auriculo (ooracupunctuur).
Nu voor €50 (2 behandelingen)!
7KHR+HUPVHQ
.LQGHUHQHQNOHLQNLQGHUHQ
Echtgenote van
+HLMHQPHL
Ger Cillessen
Ger
Paul *
Frank en Sanne
Susan en Alex
Ties, Fenn, Jort
Evelien en Koen
Rens, Teun, Mees
Informeer bij:
Natuurlijk in Balans
Josefien Hagenaars
Lankerseweg 3, 6598 DH Heijen
XXXOBUVVSMJKLJOCBMBOTOMrJOGP!OBUVVSMJKLJOCBMBOTOMr
&
Tore Gerrits
Maaike Vullings
Gaan trouwen op 30 mei 2014 om 14:00 uur
in het gemeentehuis van Groesbeek.
Gelegenheid tot feliciteren tijdens de
huwelijksreceptie van 18:30 tot 19:30 uur
De crematiedienst heeft plaatsgevonden
op woensdag 21 mei 2014
in Herberg restaurant ’t Zwaantje,
Groesbeekseweg 106 te Mook.
+LMKDGQRJ]RYHHOSODQQHQ
+LMZLOGHQRJ]RYHHOGRHQ
+HWLVYRRUELM
+HWKRHIWQLHWPHHU
·W,VQLHWPHHUQXPDDUWRHQ
Dankbaar voor de vele jaren waarin wij
van zijn goedheid en levensblijheid
mochten genieten, delen wij u mede dat
vrij onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve man en vader
Peter Jansen
* Weurt, 9 maart 1942
† Gennep, 14 mei 2014
echtgenoot van
Trees Siebers
eerder gehuwd met Annie
van Gaal †
Trees Jansen-Siebers
Pieter en Wouter
Prinses Margrietstraat 45
6591 GC Gennep
We hebben op dinsdag 20 mei na de
dienst in de Norbertuskerk afscheid
van hem genomen in crematorium
Jonkerbos te Nijmegen.
Querallee a. d. B9
Trödelmarkt
47551
Bedburg-Hau
Bauernmarkt Hövelmann
verk.off. So. 25.05.2014
VA Beenen 0049 21 52 / 15 91
www.beenen-troedelmaerkte.de
Op zoek naar:
* Ontspanning
* Bewustzijn
* Balans?
Oudebaan 60
6596 DG MILSBEEK
Tel: 06-819 31 140
www.stilpunt.nl
Een unieke ervaring
voor jong en oud!
9$.$17,(,6
tCVSFBVWPPSPOUXFSQ
tUVJOPOEFSIPVE
tUVJOBBOOFNFS
XXXIFJKEFSIPGGOM
JOGP!IFJKEFSIPGGOM
5FM
*5$7,6$'9(57(17,(
08=,(.
9$.$17,(,6:,(/(:$$/
ZZZZLHOHZDDOQOYULMZLOOLJHUV
Gezondheid
AFVALLEN MET HERBALIFE. Celine v. Lokven.
Tel: 06-23392301
Hovenier
Giebels
Sierbestratingen,
tuinaanleg
en onderhoud.
Since 1999
www.hoveniergiebels.nl
06-15644858
Maak tijdig een afspraak!
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat wij regelmatig
graven ruimen, om verschillende redenen...
Lees over 2 weken onze column in deze krant.
Piet Schrijen
Uitvaartcentrum Schrijen Hollesteeg 1a Boxmeer | Uitvaartcentrum Schrijen Gildekamp 14 Cuijk
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | [email protected] | www.schrijen.com
REGIO
Woensdag 21 mei 2014
MAAS- EN NIERSBODE 3
Norbertushof neemt
nieuwbouw in gebruik
GENNEP
Afgelopen maandag 19 mei
heeft zorgcentrum Norbertushof in Gennep haar
nieuwbouw aan de Kleermakersgroes in gebruik genomen. Het gebouw in de wijk
Op de Logte omvat in totaal
zestig zorgappartementen.
Ook zal er na de zomer in
dit gebouw een woongroep
z'n intrek nemen. Deze
woongroep is bedoeld voor
mensen met dementie.
"Norbertushof biedt een
breed scala aan woonvormen
voor ouderen met een zorgvraag", vertelt Ben Zwanenburg, regiomanager Gennep
van Zorgcentra Pantein. "Bij
alle zorgvormen staat voorop
dat bewoners ondanks hun
zorgvraag toch zoveel mogelijk kunnen blijven leven
zoals ze dat gewend waren."
De cliënten van Norbertushof die naar de nieuwbouw
aan de Kleermakersgroes verhuizen, krijgen de beschikking over een tweekamerappartement. "Zij wonen zelfstandig,
maar
kunnen
rekenen op onze zorg en
ondersteuning", aldus de
regiomanager.
Voor mensen met dementie komt een andere woonvorm beschikbaar. "Zij gaan
wonen in een woongroep van
6 - 7 personen.
Iedere bewoner heeft daarin een eigen kamer en kan
gebruik maken van de gezamenlijke woonkamer en keuken. Deze kleinschalige opzet
maakt het mogelijk veel aan-
Oplage:
15.700
Spoorstraat 155, Gennep
6591 GT, Gennep
Tel 0485-490070
Fax 0485-490071
Media Sales:
John Faassen
Tel 06-51255125
[email protected]
Leo Cordang
Tel 06-53420985
[email protected]
Redactie:
Frans Thonen
[email protected]
[email protected]
Tel 0485-490087
Vragen over bezorging?
Tel 0485-319050
Aanmelden als bezorger:
www.axender.nl/bezorgers
Tel 0485-319050
Digitale krant:
www.aencmedia.nl/e-paper.html
Uitgever:
A en C Media B.V.
Postbus 528
6040 AM Roermond
Nationale verkoop:
[email protected]
Verspreidingsgebied:
Editie Bergen: Afferden Lb, Ayen,
Bergen Lb, Siebengewald, Well Lb,
Wellerlooi
Editie Gennep: Gennep, Heijen, Heijen buitengebied, Middelaar,
Milsbeek, Oeffelt, Ottersum,
Plasmolen, Ven/Zelderheide
REGIO
ZO 25 mei organiseert IVN in nationaal park de Maasduinen
een speciale opendag met 'muzikale' activiteiten zoals
een stiltewandeling, openluchtconcert, workshop natuurmuziek maken, gezellig terrasje met streekmuziek en nog
veel meer. U kunt deelnemen aan een Vroege Vogelsexcursie, een Djembé-workshop en genieten van de klanken van een muzikaal koorconcert. Daarnaast is er voor de
kinderen een muziekkleurplaat en krijgt u een boekje vol
tips om muziek te maken met materialen uit de natuur.
Alle bezoekers ontvangen een muzikaal cadeautje. Kijk
voor meer informatie over het programma, tijden en locaties op www.np-demaasduinen.nl.
MEERLO
ZO 25 mei houdt vogelvereniging de gevleugelde vrienden
Wanssum e.o. van 9.30 toto 12.00 uur de maandelijkse
vogelmarkt in sport- en feestzalencomplex 't Brugeind,
de Leeuwerik 33 in Meerlo. Duiven en kwartels worden
niet toegelaten en maximaal twee vogels per kooi. Voor
informatie: M.v.Osch, tel. 0478-531221.
MELDERSLO
ZO 25 mei wordt er weer brood
gebakken in de authentieke
bakoven van museum De
Locht. Kinderen mogen de
bakker helpen en hun eigen
broodje kneden, vorm geven
en laten bakken. Zo ontdekken ze spelenderwijs dat er
niets lekkerder is dan zelfgebakken brood. Voor het steviger werk kan men terecht in de smederij die volop in
bedrijf is. Naast de vaste expositie is er ook nog een wisselexposities "Bij ons thuis aan de muur": een leuke expositie vol nostalgie met familieportretten, diploma's, vrome
Afgelopen maandag heeft Norbertushof het nieuwe pand aan de Kleermakersgroes
afbeeldingen, kruisbeelden, heilwensen enz. Het museum
in Gennep in gebruik ge
enomen.
is alle dagen open van 11.00-17.00 uur De bijzondere activiteiten beginnen om 13.00 uur.
dacht te geven aan iedere
bewoner. Zij leven zo huiselijk mogelijk en helpen bijvoorbeeld met koken, het
dekken van de tafel en de
(af)was", licht Ben Zwanenburg toe. Dit concept van
kleinschalig wonen wordt
mogelijk in zowel de toekomstige woongroep aan de
Kleermakersgroes als in de tijdelijke huisvesting aan de
Houthakkersgroes.
De bewoners van de tijdelijke huisvesting verhuizen op
termijn ook naar een nieuw
gebouw. Op dit moment zijn
hiervoor plannen in ontwikkeling. De derde locatie op
het terrein van Norbertushof
is het verpleeghuis aan de Kuipersgroes. Ook hier worden
de uitgangspunten van kleinschalig wonen zoveel mogelijk toegepast. Op het gebied
van woongenot en privacy
wordt hier dit jaar een flinke
kwaliteitsslag gemaakt. In het
verpleeghuis waren nog een
aantal tweepersoonskamers
maar deze worden omgezet
naar eenpersoonskamers.
Norbertushof is onderdeel
van de wijk Op de Logte. De
nieuwbouw aan de Kleermakersgroes herbergt naast zorgappartementen ook een mul-
tifunctioneel centrum. Dit
EERDE
centrum vormt het hart van ZO 25 mei verzamelbeurs in gemeenschapshuis De Brink
de wijk Op de Logte. Mensen
aan het Sint Antoniusplein 7 in Eerde van 9.00 tot 12.00
uur voor allerlei verzamelingen met een tentoonstelling
uit de wijk kunnen elkaar hier
van veemedailles. Entree 1 euro. Voor leden van 'De Verzaontmoeten in het grand café
melaar' 50 eurocent. Voor kinderen tot16 jaar gratis. Zie
of restaurant. Bovendien opeook www.EveryOneWeb.com/verzamelbeurs.
nen een fitnesscentrum en
een fysiotherapiepraktijk hier DOWELL
29 mei om 7.00 uur gaat men dauwtrappen in Natiobinnenkort hun deuren.
naal Park De Maasduinen. De excursie start vanaf BezoeDe wijk Op de Logte is gezakerscentrum De Maasduinen, Bosserheide 3-E in Well. De
activiteit is gratis en duurt circa 2 uur. Denk aan stevig
menlijk ontwikkeld door
schoeisel. Aanmelden is niet nodig.
woningcorporatie Mooiland,
BAARLO
gemeente Gennep en Zorgcentra Pantein.Naast zorgwo- Do 29 tot ZO 1 juni organiseert de Mookse trekharmonicavereniging "Woarum Nie" voor de 25e maal het "Trek Er Es
ningen omvat deze wijk een
Uut", een groot internationaal festival op Kasteel de
mix van gezins- en starterswoBerckt, De Berckt 1, 5991 PD in Baarlo. Elke avond vanaf
20.30 uur is iedereen welkom om kennis te komen maken
ningen, waardoor een levenmet fantastische (groeps)optredens van diverse internatiodige wijk voor jong en oud
nale topharmonicaspelers. Daarnaast kan iedereen die zin
ontstaat.
Jubileumconcert jarige
fanfare drumband Eendracht
SIEBENGEWALD
2014 is een druk jaar voor
de jubilerende fanfare drumband Eendracht. Naast de
reguliere optredens hebben
de leden te maken met een
reeks extra repetities voor een
spetterend optreden tijdens
de grote jubileumshow op 24
mei.
Omdat de fanfare dit jaar
115 jaar bestaat is er gekozen
voor een popconcert met
gevarieerde nummers voor
jong en oud met zang van
diverse plaatselijke artiesten.
Na eerdere succesvolle jubileumconcerten tijdens andere
jubileums zoals de proms
,back to the seventies en enkele jaren geleden de Night of de
Klomps is dit jaar gekozen
voor een pop(py) concert.Het
wordt een luchtig maar zeer
variërend programma met
zowel Nederlands als Engelstalige muziek van diverse grote artiesten. De fanfare staat
onder leiding van dirigent
Remy Beckers en de drumband onder leiding van Monique
Kersten-Rosengarten.
Verder zal de fanfare/drumband uitgebreid worden met
enkele gastmuzikanten en
heeft deelnemen aan het Balfolk dansen. De entree is gratis. Voor meer info kijk op www.woarumnie.nl
GENNEP
VR 6 juni om 21.00 uur presenteert IVN-er en deskundige
Martien Bongers een avond over vleermuizen bij IVN in
Gennep. De avond bestaat uit twee delen: na de presentatie in 't Leger wordt op pad gegaan op zoek naar foeragerende vleermuizen. De bijdrage is € 2,50 inclusief
koffie/thee. Voor meer informatie zie: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers of bel 06-23827733.
DOORDENKERTJE
Ook een vader die klein van stuk is, wordt grootvader als
er een kleinkind is geboren.
Paul Rongen, Gennep.
zangers uit het dorp. Dit
pop(py) concert zal op 24 mei
worden gehouden vanaf
20.00 uur in MFC De Klaproos in Siebengewald.
Kaarten à 10.00 euro zijn te
koop bij de voorverkoop-
adressen in het dorp of via [email protected] zal ter ere van dit
jubileum nog een concert
plaatsvinden van de Koninklijke
Luchtmacht
op
8 november.
Kom winkelen
en sla uw slag!
Van 19 mei t/m 24 mei
mag iedereen* een draai
aan het rad geven
2e Dwarsweg 54
6591 XR Gennep
0485 523 043
*bij besteding
vanaf € 75,-
Hierbij zijn leuke prijzen en kortingen te winnen!
Ontvang een kadobon ter waarde
van 10% van het aankoopbedrag!
- Kwaliteitszorg op maat voor elk budget
- Multifunctioneel uitvaartcentrum met 24-uurs kamers
- Transparante en professionele dienstverlening
- Ook als u verzekerd bent
[email protected] - www.goemansuitvaartzorg.nl
Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
6DPHQPHWXRSZHJQDDUHHQSHUVRRQOLMNDIVFKHLG
Gennep
Actueel
INFORMATIERUBRIEK
Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: (0485) 494 141
E-mail: [email protected]
Internet: www.gennep.nl
Bezoek: Ellen Hoffmannplein 1,
Gennep
Post: Postbus 9003, 6590 HD Gennep
Gemeente Gennep
Nieuwe wandelroute langs
de Maas
21 mei >> pagina 1
Europese
verkiezingen
22 mei: u stemt
toch ook?
Stempas én identiteitsbewijs
meenemen
Zonder de stempas kunt u uw
stem niet uitbrengen. De stempas is thuisbezorgd. Daarnaast
heeft u ook een geldig identiteitsbewijs nodig (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). Om
te stemmen mag het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn op 22 mei.
Openstelling loketten
U kunt binnenlopen bij alle loketten
Ma t/m vrij: 9.00 uur - 12.00 uur
Buiten deze tijden zijn de loketten open
op afspraak
Extra openstelling burgerloket
Ook voor het ophalen van documenten
Ma: 16.00 uur tot 19.00 uur
U stemt met een papieren biljet
Op de kandidatenlijst die huisaan-huis is verspreid vindt u de
namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen.
Wanneer u gaat stemmen ontvangt u het stembiljet, waarop u
met een rood potlood uw stem
kenbaar maakt.
Woe: 13.30 uur tot 16.30 uur
De overige loketten zijn deze tijden
open op afspraak
Openingstijden kantoor
Ma t/m do: 8.30 uur - 16.30 uur
Vrij: 8.30 uur - 12.00 uur
Niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk om u op een
klantvriendelijke manier van dienst te
zijn. Mocht u desondanks ontevreden
zijn over de manier waarop u bent
behandeld, dan lossen wij dit graag in
overleg met u op. U behoudt altijd het
recht om een klacht in te dienen. Neem
hierover contact op met onze klachtencoördinator via het klachtenformulier
Begin mei is de wandelroute
‘Maaspad’ officieel in gebruik
genomen. Deze nieuwe langeafstandswandelroute (415 km)
volgt het stroomgebied van de
Maas in Nederland, van Eijsden
in Limburg naar Rockanje aan de
Noordzee.
op onze website.
Sluiting 30 mei
Het gemeentekantoor is zowel
op Hemelvaartsdag donderdag
29 mei als de dag erna vrijdag
30 mei gesloten.
Certificaat
Het Maaspad is de eerste lange
afstandswandeltocht die als prestatietocht wordt gepresenteerd,
waarbij deelnemers zich kunnen
inschrijven en ze een certificaat
ontvangen wanneer alle 20 etappes zijn volbracht. De afstand
van elke etappe is ongeveer 20
tot 25 kilometer. Via een app kunnen deelnemers zich aan- en
afmelden.
de tiende etappe komt de route
onder meer langs de onderstaande pareltjes in de gemeente
Gennep:
• voormalige spoorlijn BoxtelWesel;
• voormalig stadhuis;
• Museum het Petershuis;
Gennep als onderdeel van de • Martinustoren;
route
• ruïne Genneperhuis;
De route doorkruist 105 dorpen • Niersgebied.
en gehuchten in 32 gemeenten in
Limburg,
Noord-Brabant, Meer informatie:
Gelderland en Zuid-Holland. In www.maaspad.nl
Even voorstellen: het nieuwe college
Volkshuisvesting
Middelen
Projecten:
Villa Flora/ Greenpark Venlo
Bedrijventerrein De Brem
Wethouder Vandermeulen
Portefeuille: Samenleving, Jeugd
en Onderwijs
Zorg en Samenleving
Jeugd
Onderwijs
Nima - radio, televisie, internet zoekt:
Diverse vrijwilligers zoals een
fotograaf
Minimum leeftijd 18
Adres: Picardie 38 in Gennep
Meer informatie: (0485) 519875
Contactpersoon dhr. S. Spikmans
Dichterbij zoekt:
Vrijwilliger om mee te fietsen en
wandelen
Minimum leeftijd 18
Adres: Zwerfheide 2 in Gennep
Meer informatie: 06-22928840
Contactpersoon dhr. H. van der
Meer
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Heeft uw organisatie vrijwilligers
nodig? Ga dan naar www.vrijwilligersgennep.nl.
Op maandag 12 mei zijn de
nieuwe
wethouders
Peter
Lucassen (links op de foto) en Jan
Welles (tweede van rechts) door
de gemeenteraad benoemd. Ed
Vandermeulen (tweede van links)
behoudt zijn positie als wethouder. De drie wethouders vormen
samen met burgemeester Peter
de Koning (midden) en gemeentesecretaris Jacqueline Nijland
(rechts) het college. Hieronder
leest u welk collegelid de
komende jaren verantwoordelijk
is voor welke onderwerpen.
Burgemeester De Koning
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare Orde en Veiligheid
Frontoffice
Wethouder Lucassen
Portefeuille: Financiën, Economie
en Inkomen
Economie/werkgelegenheid
Toerisme/recreatie/cultuur
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
Wethouder Welles
Portefeuille: Ruimte, Milieu en
Kernen
Ruimtelijke Ontwikkeling
Openbare Ruimte
Kernenbeleid
Milieu
Vergunningen
Projecten:
Herontwikkeling
Genneper
Molen
Gennep Centraal
Ontwikkeling Koningsven/ De
Diepen
Herontwikkeling Heikant
Pleisterplaatsen Loswal
Zorgboulevard ‘Op de Logte’
Niet in de gelegenheid om te
stemmen?
U kunt iemand anders voor u
laten stemmen. Vul op de achterzijde van uw stempas de
naam in van degene die voor u
gaat stemmen (gemachtigde).
Dit kan iedere inwoner van de
gemeente Gennep zijn die ook
een stempas heeft ontvangen.
Van belang is dat deze persoon
niet meer dan twee machtigingen aanneemt en uw stem
samen met de eigen stem uitbrengt. De kiezer die voor u
gaat stemmen moet ook een
(kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u meenemen.
Overal binnen de gemeente
stemmen
U mag met stempas overal in de
gemeente Gennep stemmen.
Hieronder staan de locaties
waar u kunt stemmen tussen
7.30 en 21.00 uur. Deze locaties zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
• Heijen: D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10
• Gennep: Norbertushof, Kuipersgroes 2 (tijdelijke huisvesting via Brugstraat)
• Gennep: Pica Mare, Picardie
36
• Gennep: De Megafoon,
Picardie 111
• Gennep: VanOns, Norbertplein 3
• Milsbeek: Trefpunt 68, Kerkstraat 31
• Ottersum: De Pub, St.Janstraat
48
• Ven-Zelderheide: De Uitkomst, Kleefseweg 29
Meer informatie
Zie www.gennep.nl. Neem met
vragen contact op met de
gemeente via (0485) 494141.
Gennep Actueel
De bekendmakingen van de gemeente Gennep zijn in deze gemeenterubriek en in het digitale gemeenteblad te vinden. Ga voor meer informatie naar gennep.nl/bekendmakingen. Daar staat ook een link naar de emailservice om publicaties uit uw buurt te ontvangen. Of download de
gratis app van Officiële Bekendmakingen.
27 mei om 17.00
Receptie wethouders Van den
Bogaert en Voncken
Gennep - Stadhuis
www.gennep.nl
Algemene Plaatselijke Verordening
Verleende vergunning / ontheffing
Oud papier
In Heijen, Milsbeek en
Ottersum (zaterdag) staat een
container voor de inzameling
van oud papier en karton.
Daarnaast zamelen diverse verenigingen oud papier huis-aanhuis in. Omdat het vaste dagen
betreft, kondigen we dit niet
meer wekelijks aan in deze
gemeenterubriek. Als er een
wijziging is dan zetten we dat
wel in de krant, zoals deze
week in Heijen:
- Heijen: in verband met
Hemelvaart zamelt Gilde St.
Dyonisius niet zoals gebruikelijk de laatste donderdag van
de maand in, maar al op donderdag 22 mei;
- Gennep ten noorden van de
Brabantweg en Ottersum met
postcode Gennep: elke 3e
vrijdag van de maand vanaf
18.00 uur;
- Gennep-Zuid inclusief Pagepark: elke 3e zaterdag van de
maand vanaf 9.00 uur;
- Milsbeek: iedere laatste zaterdag van de oneven maand;
- Ven-Zelderheide: zie het
dorspblaadje.
Op www.gennep.nl/oudpapier
vindt u meer informatie, inclusief het volledige schema voor
2014.
Rechtsbescherming
Wanneer u belanghebbende
bent en u bent het niet eens met
een van deze besluiten, dan
kunt u hiertegen per brief een
bezwaarschrift indienen. U
heeft daar zes weken de tijd
voor, gerekend vanaf de dag na
de verzenddatum van het
besluit. De verzenddatum is de
datum waarop het besluit aan
de aanvrager en/of andere
betrokkenen is verzonden.
Wordt bij het besluit geen verzenddatum vermeld, dan heeft
u zes weken de tijd gerekend
vanaf de dag nadat deze krant
uit is gekomen. U richt uw
bezwaarschrift aan het college
van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in
Gennep.
Onderteken
het
bezwaarschrift en vermeld in
ieder geval uw naam en adres,
de datum, het besluit waar u het
niet mee eens bent en de redenen hiervoor.
Gemeente Gennep
21 mei >> pagina 2
Openbare Bekendmakingen
Evenementen
23, 24 en 25 mei
Ossebraadfeest
Ottersum
www.maskotters.nl
INFORMATIERUBRIEK
Bekijk de procedure in het rode blok ‘Rechtsbescherming’
Gennep
Loterij door de Stg. Vrienden van Norbertus op
6 juni 2014 (verzenddatum 9 mei 2014)
Burg. Van
Banningstraat
Buurtfeest van Buurtvereniging Zuid Ooster op
23 augustus 2014 (verzenddatum 9 mei 2014)
’t Straatje
Een onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek borstkanker plaatsen in de periode 9 september t/m 29 oktober 2014 (verzenddatum 12
mei 2014)
Niersweg 2
Een snelbouwsteiger plaatsen van 14 mei t/m
13 juni 2014 (verzenddatum 13 mei 2014)
Omgeving
Verleende vergunning
Bekijk de procedure in het rode blok ‘Rechtsbescherming’
Milsbeek
Schoolstraat 39
Een schutting/erfafscheiding plaatsen (verzenddatum 16 mei 2014)
Ingediende aanvraag vergunning
Gennep
St. Norbertusstraat 9 De eerste verdieping gedeeltelijk vergroten
Stukken Provincie Limburg ter inzage
Van 16 mei tot en met 27 juni 2014 liggen de onderstaande
Provinciale stukken ter inzage en kunt u daarop reageren:
- het ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 met planMER;
- de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014;
- het ontwerp-Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma.
Algemeen
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 6 mei
2014 het ontwerp-Provinciaal Omgevingsplan 2014 (POL2014) hebben vastgesteld. Dit is een strategisch plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg op de middellange termijn. POL2014 heeft de
wettelijke functie van ruimtelijke structuurvisie, provinciaal milieubeleidsplan, regionaal waterplan en provinciaal verkeers- en vervoersplan. Met het oog op het in beeld brengen van mogelijk nadelige
effecten op natuur en milieu is ten behoeve van het nieuwe POL2014
tevens een plan- MER (plan-milieueffectrapport) opgesteld en een
Passende Beoordeling uitgevoerd. Gelijktijdig met het ontwerpPOL2014 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg op 6 mei 2014
de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het provinciaal verkeersen vervoersprogramma in ontwerp vastgesteld. De ontwerpOmgevingsverordening Limburg 2014 betreft een wijziging van en
aanvulling op de huidige Omgevingsverordening Limburg (Pb. 2013,
nr. 57) en heeft in grote lijnen betrekking op de volgende onderdelen:
- bestaande regels en toelichting worden aangepast op technische en
beleidsmatige gronden;
- er wordt een geheel nieuw hoofdstuk ‘Ruimte’ (hst. 5) aan de huidige Omgevingsverordening toegevoegd;
- de huidige Verordening Wonen Zuid-Limburg (Pb. 2013, nr. 57)
wordt integraal in het hoofdstuk Ruimte ondergebracht (par. 5.10),
waarbij er gelijktijdig een beperkte wijziging in de geldende regeling wordt doorgevoerd;
- de Verordening Veehouderijen en Natura 2000 Provincie Limburg
(Pb. 2013, 87) wordt integraal als nieuw hoofdstuk (hst. 6) aan de
aan de huidige Omgevingsverordening toegevoegd.
Met de Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt tevens beoogd
om de doorwerking van het provinciaal beleid naar gemeenten en
andere partners te borgen. Het geheel zal door Provinciale Staten als
één verordening worden vastgesteld, zulks onder gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening Wonen Zuid-Limburg en de
Verordening Veehouderijen en Natura 2000 Provincie Limburg. Wat
dit betekent voor de inspraakmogelijkheden wordt verderop toegelicht.
Vergunninghouders dienen de aanvang en afronding van werkzaamheden te melden bij bouw- en woningtoezicht, via (0485) 494141 of Inzage
Het ontwerp-POL2014, de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg
[email protected]
2014, het ontwerp-Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma en
alle bijbehorende stukken liggen van 16 mei tot en met 27 juni 2014
Welstand
In de even weken is er op dinsdag om 9.00 uur een openbare wel- voor een ieder ter inzage:
- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen
standsvergadering in het gemeentekantoor van Gennep.
van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- bij de gemeentekantoren van Limburgse gemeenten, waaronder
Gennep;
Omgeving (uitgebreide procedure)
- via www.limburg.nl/pol2014.
Daarnaast zijn het ontwerp-POL2014 en de ontwerpOmgevingsverordening 2014 met bijbehorende stukken te raadpleOttersum
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Nabij Kleefseweg 9 Ter inzage ontwerp-omgevingsvergunning velInformatieavond 26 mei
len houtopstanden
Tijdens diverse informatieavonden zal nadere voorlichting worden
In verband met de verbetering van de primaire waterkering overeen- gegeven over het digitaal POL en bestaat er de mogelijkheid tot diskomstig het projectplan Waterwet Dijkverbetering Kleefseweg - cussie. De informatieavond voor de Regio Noord vindt plaats op
Maria Roepaen is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor het maandag 26 mei van 19.00 tot 22.00 uur in de evenementenhal in
vellen van houtopstanden nabij de Kleefseweg 9 in Ottersum.
Venray.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken
liggen van 22 mei tot en met 2 juli 2014 voor een ieder ter inzage bij
het Omgevingsloket van de gemeente Gennep. Maak voor inzage
buiten de openingstijden een afspraak via (0485) 494141. Het college maakt dit bekend op grond van de artikelen 5.8 en 5.9 Waterwet
in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Reageren
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door een ieder
zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze moet
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Het
is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Het is niet
mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.
Op deze omgevingsvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
Reageren
Een ieder kan van 16 mei tot en met 27 juni 2014 over het ontwerpProvinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 met bijbehorend planMER, de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg 2014 en het ontwerp-Provinciaal Verkeers- en
Vervoersprogramma zienswijzen indienen. Dit kan op verschillende
wijzen:
- digitaal via het webformulier “Indienen zienswijze” op www.limburg.nl/pol2014;
- schriftelijk door de zienswijze te sturen naar: Gedeputeerde Staten
van Limburg, t.a.v. mw. L.M.W. Cerfontaine-Lardinois, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van “POL2014”;
- een mondelinge zienswijze kan vóór het einde van de inzagetermijn
telefonisch worden ingediend via tussenkomst van mw. L.M.W.
Cerfontaine- Lardinois, tel. (043) 389 88 58. Verzocht wordt hiervoor tijdig een afspraak te maken.
Vervolg op pagina 3
Gennep Actueel
Openbare Bekendmakingen
Vervolg van pagina 2
Zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-Omgevingsverordening
Limburg 2014 kunnen alleen betrekking hebben op de wijzigingen
ten opzichte van de huidige regels in de hiervoor genoemde, reeds
geldende verordeningen (zie kopje Algemeen). De onderdelen die
niet wijzigen of ongewijzigd worden ‘verplaatst’ naar de nieuwe ontwerp-Omgevingsverordening 2014, zijn dus niet vatbaar voor
inspraak (zienswijzen). In de gepubliceerde tekst van de ontwerpOmgevingsverordening 2014 zijn de wijzigingen waarover een zienswijze kan worden ingediend op de volgende wijze gemarkeerd:
geheel nieuwe tekstdelen zijn in rood aangeduid; vervallen tekstdelen zijn in zwart doorgehaald; vervangende tekstdelen (n.a.v. een wijziging) zijn in rood aangeduid met doorhaling van de oorspronkelijke tekst.
INFORMATIERUBRIEK
Gemeente Gennep
Cursus fietsvaardigheid
voor senioren
Veilig Verkeer Nederland organiseert een cursus fietsvaardigheid
voor senioren op woensdag 25
juni van 13.30 tot 16.30 uur in
Het Swaantje en de Pub aan de
Sint Janstraat 46-48 in Ottersum.
De kosten zijn 8 euro.
Verdere procedure
Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. De indieners van een ontvankelijke zienswijze ontvangen hier een exemplaar
van. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen bij hun
besluitvorming over de vaststelling van het POL2014, de
Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en
Vervoersprogramma. Deze vindt naar verwachting plaats in oktober
2014.
Terugdringen aantal ongelukken
Het aantal ouderen in de samenleving stijgt en zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor het
behoud van onafhankelijkheid.
Veilig Verkeer Nederland wil het
toenemende aantal ongelukken
bij (oudere) fietsers terugdringen.
Senioren kiezen steeds vaker
Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met de mevr. L.M.W. voor een e-bike, ook daarbij
Cerfontaine-Lardinois, tel. 043 - 3898858, e-mail [email protected] wordt stilgestaan tijdens de cursus.
prvlimburg.nl of stuur een e-mail naar [email protected]
Programma van de middag
De cursus bestaat uit het opfrissen van de verkeersregels,
behendigheidsoefeningen, onder
begeleiding afleggen van een
fietsroute waarin knelpunten
besproken worden en fietsgym.
Ook is een lokale fietsenzaak
aanwezig om naar uw fiets te kijken en uw vragen te beantwoorden.
Inschrijven voor 12 juni
U kunt zich voor 12 juni inschrijven door een mail te sturen naar
[email protected] o.v.v.
fietsvaardigheid Ottersum. Graag
de volgende gegevens vermelden: man/vrouw, naam, adres,
postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. U
mag zich ook aanmelden via
043-3477667. Ook met vragen
over de cursus kunt u dit nummer
bellen.
21 mei >> pagina 3
Oranje
traint op
gras uit
‘t Ven
De voorbereidingen op de WK
zijn in volle gang. De 20 koppige selectie traint dagelijks op
het veld in Hoenderloo. Dit
vergt een veld van de hoogste
kwaliteit. Hofmeijer Civiel- en
Cultuur-techniek BV maakt dit
mogelijk, met SV7 Maxima van
DSV zaden. Zaden uit ons eigen
Ven-Zelderheide. Het veld ligt
er als een biljartlaken bij.
Meer informatie: kijk op de website www.gennep.nl
INGEZONDEN
Haal gemeente Gennep uit haar digitale isolement!
Achatesspeelster van het jaar
Gennep met een nieuw bestuur,
vier jaar is toch een lange duur,
nu… mevrouw Voncken in de raad
en van den Bogaert staat… op straat.
OTTERSUM
Het is nu tijd voor glasvezel in de kernen en het buitengebied van Gennep. Sluit aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen en zorg ervoor dat de gemeente, haar
dorpskernen en haar buitengebied goed voorbereid en
duurzaam de toekomst in kan laten gaan. Wij verzoeken u
om de aanleg van glasvezel in de dorpskernen en het buitengebied van Gennep op te nemen.
Glasvezel sluit aan bij de huidige ontwikkelingen. Door
bezuinigingen en digitalisering verandert de rol van de
overheid. De overheid wordt steeds meer de partij die burgers faciliteert en voorwaarden creëert voor duurzame initiatieven en zelfredzaamheid van haar burgers. Glasvezel is
een duurzame en toekomstbestendige oplossing om deze
rol beter te vervullen. Voorzieningen behouden in de kernen van Gennep; handhaven van een gevarieerd onderwijsaanbod; een vergrijzende bevolking; meer mantelzorg;
meer zzp-ers; hogere (jeugd-)werkloosheid; fysieke afstand
overbruggen van de kernen van Gennep.Een aansluiting op
glasvezel biedt vele voordelen die hierop inspelen. We noemen er een aantal:Glasvezel helpt bij het bestrijden van
werkloosheid.Het schept toegang tot een vrijwel ongelimiteerd onderwijsaanbod wat (steeds meer) digitaal beschikbaar is. Glasvezel creëert daarnaast faciliteiten om economische en toeristische initiatieven te ontplooien. Dit betekent meer en betere kansen voor werklozen, werkloze
jongeren, ZZP-ers en mensen die worden teruggeworpen
op zelfredzaamheid.Glasvezel ondersteunt mantelzorgers
in haar zware verzorgingstaken. Zo wordt het thuiswerken
gefaciliteerd en is de toegang tot informatie over mantelzorg en specifieke zorgtaken beter beschikbaar. Hierdoor
wordt het voor veel mantelzorgers net even iets makkelijker gemaakt wat voor hen een groot verschil kan maken.
Glasvezel faciliteert in het tegengaan van een sociaal isolement. Een (snelle en stabiele) aansluiting zorgt voor kortere lijnen met bijvoorbeeld lotgenoten op internet, betere
informatietoegang en kortere lijnen met evt. familie ver
weg. Dit geldt extra in het vergrijzende buitengebied.
Glasvezel verbetert het vestigingsklimaat. Dit staat, met
name in de dorpskernen, al een tijd onder druk. Bedrijvigheid kan worden vergroot en gaten in het winkelaanbod
worden gedicht door het vestigingsklimaat te verbeteren.
Verbeter het klimaat met een aansluiting op een modern
en toekomstbestendig netwerk als glasvezel en creëer zo
belangrijke faciliteiten voor middenstanders, (kleine)
industrie en de opkomende toeristische sector.
Glasvezel verbetert dus op belangrijke punten de leefbaarheid en ondersteunt de overheid in haar zorgtaak - een
goede en snelle aansluiting zorgt voor betere voorzieningen in de dorpskernen voor nu en in de toekomst.
Het is duidelijk dat glasvezel uiteindelijk de beste oplossing is daar waar het gaat om telecommunicatie.
Marcel Heijmans
Het damesteam van Achates is al 30 jaar actief binnen
de vereniging. Sinds een aantal jaren wordt er binnen de
club ook een speelster van het
jaar gekozen. Dit jaar kon leider Jan Noij, de gouden
schoen overhandigen aan de
in Ven-Zelderheide woonachtige Pascalle Menting.Pascalle is begonnen bij het meisjesteam en is nu een vaste factor in de verdediging van de
vrouwen van Achates. Met
haar geweldige schot, haar
positieve houding,haar inzet,
humor en beknopte manier
om zaken duidelijk te maken
aan teamgenoten is ze onmisbaar voor de dames die dit
jaar, na het kampioenschap
van vorig jaar, zijn geëindigd
DE SCHEPENEN EN DE SCHOUT
Een vrijwillige keus na pittige tijd
hij Bogaert kon zijn energie wel kwijt
Ingrid is weer onmiddellijk paraat
zegt gelijk waar 't allemaal om gaat.
Pascalle Menting.
op de 5de plek in de promotiepoule van de 5de klasse.Dit
damesteam is tevens op zoek
naar een enthousiaste trainer
voor de dinsdag en donderdag avond. Kandidaten kunnen zich melden bij het
bestuur van de vereniging.
Coen de Jager neemt
afscheid van Achates 1
Nu een nieuwe weg is ingeslagen
stelt de burgerij opnieuw wat vragen
wees "duidelijk" in woord en daad
dat geldt voor alle mensen in de raad.
Niets mag stiekem via de achterdeur
juist dat stelt mensen zo teleur
pluk Uw kiezers alstublieft niet kaal
eerlijk delen geldt voor… allemaal.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen… thans
geef elkaar een oprechte kans
laat jongeren niet zonder werk lopen
want…dat moet U later duur bekopen.
Proficiat voor hen die gingen
en voor hen… die gaan beginnen
bundel van 't eerste uur Uw krachten
wij gaan veel van U verwachten.
Achates 1. Zelfs oud traineren coach Dick Regeling onder
wiens hoede enkele jaren
geleden Achates kampioen
werd, was van de partij. Het
was een pot voetbal waarbij
de gezelligheid de boventoon
voerde. Vijf minuten voor het
einde van de wedstrijd kreeg
Coen de Jager een publieks- GENNEP
Het
Genneps
Vocaal
wissel.
Ensemble (kortweg ''het
Vocaal'') zingt eendrachtig en
met veel plezier bij allerlei
gelegenheden.
Luchtig en licht, maar ook
het wat zwaardere werk wordt
niet geschuwd. En het niveau
van dit mannenkoor is prima
op orde.
Tijdens het onlangs gehouden KNZV-concours wist het
Genneps Vocaal na het winAchates 1 verloor de wedstrijd met 1 - 3. Op de foto Coen nen van het Limburgs kampide Jager in actie.
Foto: Peter Gommans. oenschap zelfs tot de top van
Nederland door te dringen.
OTTERSUM
Afgelopen zaterdag heeft
Coen de Jager van Achates,na
13 jaar in het eerste elftal, zijn
laatste wedstrijd voor Achates
1 gespeeld. Speciaal voor zijn
afscheid was er een wedstrijd
voor hem georganiseerd: het
Hunter All Star Team met
allemaal oud teamgenoten
van Achates tegen het huidige
Adriaan de Winter.
Zingen in een topkoor?
Maak kennis via minicursus
Daarom is het Vocaal wellicht ook iets voor jou.
Op vier opeenvolgende
donderdagavonden kun je
vrijblijvend en zonder kosten
kennis maken met zingen en
het Vocaal.
Van 19.30 - 20.15 via een
minicursus koorscholing en
vanaf 20.15 via het bijwonen
van repetities.
Plaats:
De Regenboog,
Doelen 94 in Gennep.
Data: dit jaar op de donderdagavonden van 5, 12, 19 en
26 juni.
praktijk voor implantologie
& tandprothetiek
PRIJS
VERLAGINGEN
V
V
Reparatie kunstgebit zonder afspraak en klaar terwijl u wacht
De specialisten voor uw loszittende prothese
Mondzorg Centrum Wijchen
Kruisbergseweg 40
6601 DC Wijchen
Mondzorg Centrum Bergen
Pieter Breughelstraat 57
5854 EB Nieuw-Bergen
Mondzorg Centrum Cuijk
Grotestraat 2
5431 DK Cuijk
024 - 642 42 20
www.wilfranken.nl
[email protected]
Bockworst
Cocktail
augurken
360 g
0.37 l
1.75
Amandelen
200 g
120 g
met de Cub Cadet’s van Lozeman Tuinmachines
volgens de Con
De ideale zitmaaier voor uw gazon,
leverbaar met grasopvang. Daarnaast
kan de Cub Cadet ook gebruikt
worden als basismachine voor diverse
aanbouwwerktuigen, denk aan vegers,
schuiven en aanhangwagens en nog vele
andere opties.
sumentenbond
van 0.85
*
v an 1.89
0.79 1.65
Minisnackbroodjes
Cub Cadet zitmaaiers ( 700 serie )
vanaf:
€ 1.999,-
240-320 g
incl btw.
v an 1.89 Frikandellen van 2.09
1.79
Lozeman Tuinmachines Lottum, Markt 14, 5973 NR Lottum
tel: 077-4632341 e-mail: [email protected] www.lozeman.nl
1.99
1.4 kg
Vanaf 21-05-2014
* Bron Consumentengids april 2014.
Vanaf woensdag 21-05-2014
Camping
keukenkastje
AANBIEDING
Bosal
Lichtste hogedrukreiniger
voor thuisgebruik.
Ideaal voor bijvoorbeeld
het reinigen van motorfiets, tuinmeubelen en balkon.
Gewicht 4,4 kg, 1300 watt.
70 Bar werkdruk,
wateropbrengst 360L/h.
met 5 meter slang
0.59
Haringfilets
in saus
Maaien
Makita
van 0.69
v an 1.79
compact opvouwbaar
ook geschikt voor
2 elektrische
fietsen
Tenttapijt
29.99
69.99
Campingpannenset
Picknicktafel
19.99
59.99
Perkplantjes
€ 299,00
6 stuks
incl.btw
2.89
Vanaf 21-05-2014
567435
%LMDDQNRRSYDQGH]H¿HWVGUDJHU
RQWYDQJW8RRNQRJHHQJUDWLV
ZLWWHQXPPHUSODDW
€ 99,00
incl.btw
553234
Pioenen*
Diverse soorten
en kleuren, ook
wit. 7-9 stelen.
BERGEN
De Flammert 1403
T 0485 - 34 80 20
BOXMEER
Spoorstraat 56-58
T 0485 - 57 15 16
VENLO
Rudolf Dieselweg 24
T 077-387 19 19
* Prijzen geldig t/m 25-05-2014
Rozen*
4.
69
Diverse kleuren.
16 stelen.
Lengte: 40 cm
2.19
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl
*2&+
-XUJHQVVWUD‰H
Y
9HOWLQV
3LOVHQHURI
5DGOHU6WHLQLH
GH(Z5
%
HHN
DQ
2 Kratten à 16 x 0,5L/20 x 0,33L
(1L = € 1.04/1.26) excl. € 2.78/
3.10 statiegeld per Krat
2SHQLQJVWLMGHQ
.UDWWHQ
PDDQGDJWP
]DWHUGDJYDQXXU
Duitsland
Frankrijk - Bordeaux
3RUWXJLHVHU
5RVpZHLQ
*UDQG5HQRP
7UDXJRWW
6LPRQ
droog 3L Box
(1L = € 3.33)
zoet
1L-Fles
Pilsener of Alt
30L vatje
(1L = € 0.88)
excl. € 25.00
statiegeld
aanbiedingen gelden
uitsluitend in deze vestiging
*HOGLJYDQWP
.URPEDFKHU
Pils, Radler of alkoholvrij
Krat = 20 x 0,5L/24 x 0,33L
(1L = € 1.15/1.45)
excl. € 3.10/3.42 statiegeld
(UGLQJHU
:HL‰ELHU
diverse soorten
Krat = 20 x 0,5L/24 x 0,33L
(1L = € 1.40/1.77)
excl. € 3.10/3.42
statiegeld
ook andere soorten
1,5L-Fles (1L = € 0.39)
excl. € 0.25 statiegeld
Italië-Veneto
0RQGHOOL
3URVHFFR
Frizzante DOC
droog
0,75L-Fles
(1L = € 2.96)
3HSVL&ROD
RI6FKZLS
6FKZDS
)UVW
%LVPDUFN
*HPL[WHHQ
JHQRW
2X]R
RI*ROG
$QLV
/LTXHXU
Kornbrand
Alc. 38%
0,7L-Fles
(1L = € 9.51)
.URPEDFKHU3LOV
11L Vat
(1L = € 2.00)
excl. € 25.00 statiegeld
Alc. 38%/36%
0,7L-Fles
(1L = € 12.84)
Original Spiced Gold
(Sterke danken
op rumbasis)
Alc. 35%
0,7L-Fles
(1L = € 14.27)
)LQODQGLD
9RGND
Alc. 40%
0,7L-Fles
(1L = € 15.70)
7XOODPRUH
'HZ
Irish Whiskey
Alc. 40%
0,7L-Fles
(1L = € 17.13)
$SHURO
+HQQHVV\
&RJQDF96
Alc. 40%
0,7L-Fles
(1L = € 32.84)
Aperitif Bitter
Alc. 15%
0,7L-Fles
(1L = € 12.69)
VRAGEN? SUGGESTIES? &DSWDLQ
0RUJDQ
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Hoeveelheden uitsluitend als aangegeven. Geen wederverkoop,
[email protected] zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle artikelen zonder decoratie. *UVP = Adviesverkoopprijs.
trinkgut Ehls KG, Jurgensstraße 20, 47574 Goch
REGIO
STAD
Woensdag 21 mei 2014
MAAS- EN NIERSBODE 9
’Van grond tot mond’
COLUMN
Oranje
OTTERSUM
Onder het motto ´Van
grond tot mond´ profileerden 23 bedrijven in de agrarische - , recreatie en horecasector zich als en met een
´Smaakpareltje´ naar het
publiek. Dat gebeurde zondagmiddag in de Top van
Noord - Limburg in de uiterwaarden van de Niers bij
landgoed Roepaen in Ottersum. Dit initiatief borduurt
voort op het item ´Regio
van de Smaak´, een soortgelijk item dat na de Floriade
in Venlo in het leven is
geroepen om Noord-Limburg als een attractieve en
smaakpapillend verrassende
De wethouders van de gemeente Gennep Ed Vandermeulen en Peter Lucassen
regio op de kaart te zetten.
kunnen het wijntje wel waarde
eren,
Foto: Frans Thonen
Het initiatief Smaakparels
is ook een item dat door de
Regiovisie Bergen,Gennep en
Mook en Middelaar met
steun van de drie gemeenten
en de provincie Limburg is
opgezet met het doel de Top
van Noord-Limburg met
name via de N271, de Rijksweg die van noord naar zuid
door het gehele gebied loopt,
te ontsluiten. Dat gebeurt
onder meer door deze weg
een meer toeristisch karakter
te geven door in te zetten op
een laanstructuur en de aanleg van diverse pleisterplaatsen. Vanuit die pleisterplaatsen voorzien van informatieborden worden mensen
geattendeerd op de ´Smaakpareltjes in de regio´. Bedrijven die zich afgelopen zondagmiddag al met een
´smaakpareltje´ presenteerden aan het publiek en het
hele jaar hun deuren ook voor
belangstellenden open zullen
stellen. Welke bedrijven dat
precies zijn kan men deze
week
bekijken
op
www.smaakparels.nl
De officiële opening van de
proeverij in Ottersum nam
deputé Patrick van der
Broeck, als ´liefhebber van
het Bourgondische leven´
voor zijn rekening.De provincie steunt met 2,5 miljoen
euro de plannen van de Regiovisie. Onder meer door de
aanleg van fietsverbindingen
en de aanpassing van de
N271. Daarnaast maakt de
provincie geld vrij voor de
elektrificatie van de treinverbinding de Maaslijn zodat
meer treinen ingezet kunnen
worden. De officiële opening
gebeurde met het serveren
van een glas witte wijn
beschikbaar gesteld door ´t
Restaurantgilde van Kiste
Trui, een alliantie waarbij zes
horecaondernemingen uit de
gemeente Mook en Middelaar zijn aangesloten. Ieder
jaar brengt dit Restaurantgilde een nieuwe wijn uit. Deze
keer een rode en witte Spaan-
se wijn onder de naam Slag op
de Mookerheide 1574 - 2014
Zie voor meer foto’s
www.gezien.nl
Foto: Frans Thonen
Paul Sutmuller toont de witte en de rode Spaanse wijn
van ‘t Restaurantgilde van Kiste Trui.
Foto: Frans Thonen
Ossebraadfeest in Ottersum
OTTERSUM
Nog enkele dagen en dan is
Ottersum weer in de ban van
het Ossebraadfeest. De organisatie van dit jaarlijks terugkerende feest is alweer voor de
46e keer in handen van de
Ottersumse carnavalsvereniging de Maskotters.
Zoals gewoonlijk vinden
op het Ossebraadfeest diverse
activiteiten voor alle denkbare doelgroepen plaats.. Van
sportief tot culinair en van
muziek tot kunst, het Ossebraadfeest heeft iedereen wel
wat te bieden.
Op vrijdagavond 23 mei
begint het Ossebraadfeest
met 'Friday Night Fever', een
nieuw onderdeel op het programma. Iedereen is deze
avond welkom om in een
gezellige sfeer een drankje te
komen nuttigen of een dansje te komen maken. Kortom
ouderwets kroeggevoel in de
feesttent. Voor de muzikale
omlijsting van deze avond
zorgt de allround formatie
What-ever!. Toegang tot de
feesttent is op deze avond
voor iedereen geheel gratis.
De zaterdag begint als vanouds om 14.00 met de kindermiddag. Daarbij kunnen kin-
Ottersum is vanaf vrijdagavond 23 mei in de ban van het
Ossebraadfeest.
deren zich ondermeer vermaken met een wedstrijd straattekenen en een poppentheatervoorstelling in de feesttent. Aan het begin van de
zaterdagavond kunnen de
sportievelingen zich uitleven
tijdens de Osseloop in de straten van Ottersum. De Osseloop kent verschillende
afstanden, zoals de Mökskesloop (ca.300m) voor de allerkleinsten (tot 6 jaar),de 1 kilometer loop voor de wat ouderen (t/m 12 jaar) en de 5 en 10
kilometer voor de echte sportievelingen. Inschrijven kan
voorafgaand aan de Osseloop
in de feesttent op het Raadhuisplein.
Slotstuk van de zaterdag is
ook dit jaar een grote feestavond in de tent. Dit slotakkoord wordt evenals vorig
jaar gegeven door de geweldige allround coverband I-Like.
De entree voor deze avond
bedraagt 8 euro.
Zondag 25 mei begint de
dag al vroeg met een kinderrommelmarkt in de Lambertusstraat vanaf 9.00 uur.Daarna zullen de straten van Ottersum langzaam maar zeker
steeds 'Beierser' aan gaan
doen, want het is de bedoeling dat het Beierse thema
weer helemaal gaat terugkomen op de Ossebraadzondag.
Dit gebeurt ondermeer door
een gezamenlijk Beiers ontbijt vanaf 11.00 uur. Om deel
te mogen nemen aan dit ontbijt dient men in het bezit te
zijn van een entreebewijs
(verkrijgbaar voor 5 euro bij
café De Pub in Ottersum).
Bovendien dient men in Beierse kledij aan de ontbijttafel
te verschijnen. Aansluitend
aan het ontbijt vinden vervolgens de eerste Ottersumse
Beierse Bier Spelen plaats.
Ook hier zullen deelnemende
teams, uitgedost in Beierse
kledij, tegen elkaar ten strijde
trekken in verschillende spelvormen.
Verder staan op Ossebraadzondag nog tal van andere
activiteiten op het programma, zoals de os aan het spit,
kunst in de kerk, een culinaire proeverij, muziek en allerhande vertier op straat in het
centrum van Ottersum. Het
Ossebraadfeest wordt afgesloten in Beierse sferen in de
feesttent met een optreden
van de band Wahnsinn. Meer
op www.ossebraadfeest.nl.
We moeten er aan geloven. Het wereldkampioenschap
voetbal gaat binnenkort van start. De industrie wrijft zich
in de handen en overspoelt de markt met oranje nachtmerries. Oranje kleding, oranje hoofddeksels, oranje toeters. Je
kunt het zo gek niet bedenken of de bedenkers van wansmaak weten nog afgrijselijker zaken te verzinnen. Sommige mensen verpakken zelfs hun huizen in oranje doeken.
Dat noemen ze dan gezellig. Als je daartussen woont en
gevoel voor smaak hebt kun je beter een paar weken met
vakantie gaan.Want de sociale druk is groot om mee te doen,
niet voor niks is de leus oranje boven. Als je geen belangstelling hebt, word je onder het oranje verpletterd. Ook de
liedjesindustrie heeft zich op het voetbal gestort met teksten die het carnaval ver achter zich laten en die je doen huiveren van ellende.Of dit alles iets met voetbal te maken heeft
valt te betwijfelen. Want de prestaties van het Nederlands
elftal zijn op de keper beschouwd nogal matig te noemen.
Pass vooruit,een tikkie opzij,'n tikkie achteruit en dat is het
wel. Balbezit noemen ze dat en daar moeten we het mee
doen. Als "onze" jongens er geen energie in steken dan
wordt er wel energie gestoken in het opfleuren van straten,
wijken en steden. Nederland kleurt oranje in de poging iets
van het wereldkampioenschap te maken. Eigenlijk zou het
hele land rood moeten kleuren. Van schaamte.
Scorpio
Digitale prentenboeken
bij BiblioPlus
GENNEP
Behalve papieren boeken
heeft BiblioPlus ook digitale
kinderboeken. Om te laten
zien hoe leuk digitale prentenboeken zijn, nodigt Bibliotheek Gennep iedereen deze
week uit om langs te komen
en kennis te maken met digitale prentenboeken.
Tijdens de actieweek kunnen
kinderen
en
(groot)ouders onder andere
kennismaken met Wepboeken. In de speelotheek staat
een beeldscherm waarop de
Wepboeken zijn geïnstalleerd.
De getoonde Wepboeken
zijn geschikt voor kinderen
van 2 tot 6 jaar. Onderzoek
heeft aangetoond dat digitale
prentenboeken een positieve
invloed hebben op de taalontwikkeling van kinderen. De
bewegende beelden bij de
voorgelezen tekst dragen bij
aan het tekstbegrip, en daarmee de woordenschat,van het
kind. Bovendien zorgen de
bewegende beelden ervoor
dat kinderen niet afhaken bij
het kijken als ze iets niet
begrijpen; dit in tegenstelling
tot puur het luisteren naar
een voorgelezen verhaal. Ze
kijken het verhaal dus herhaaldelijk, zelfs al begrijpen
ze de tekst niet meteen.
Bovendien zijn bij veel digitale prentenboeken leuke verwerkingsopdrachten inbegrepen in de vorm van vragen,
spelletjes of knutselactiviteiten. Juist die herhaling en het
vervolgens actief aan de slag
gaan met de tekst zorgt voor
een goede verwerking en een
beter tekstbegrip.
Wepboeken zijn ook te leen
in de bibliotheek of online te
raadplegen. Meer informatie
over digitale prentenboeken
op www.biblioplus.nl.
Jubilarissen bij Laetitia
AFFERDEN
Tijdens de algemene ledenvergadering van "Gemengde
Zangvereniging Laetitia" in
De Matshoek zijn twee leden
gehuldigd die 40 jaar lid zijn
van het koor. Het zijn Anny
van der Heijden en Jo Arts.Zij
kregen beiden een bloemetje
en een oorkonde overhandigd door de voorzitter Hennie van Hoof. Daarna werden
de jubilarissen door de rest
van het koor toegezongen.
Voorzitter Hennie van
Hoof overhandigt jubilarissen Anny van der Heijden en
Jo Arts een bloemetje.
Een bloemetje en een oorkonde voor jubilarissen Anny
van der Heijden en Jo Arts.
AUTORIJDEN
MOET LEUK
BLIJVEN.
Gratis
seizoencheck!
Venlo
Spoorstraat 62
Food is HOT!
KIJK OP WWW.CARSENJOYHEIJEN.NL
OF MAAK EEN AFSPRAAK VIA 0485 - 512 074
APK
MOBILITEITS
SERVICE
VOORDELIG
ONDERHOUD
REPARATIE
PRIVÉ LEASE
OCCASIONS
Open
Bedrijfskunde en agribusiness
FreshFood & Innovation
Toegepaste Biologie
Cars&Joy Heijen
Hoogveld 1, Heijen
T 0485 - 512 074
www.carsenjoyheijen.nl
Avond
5 juni 2014
18.00 - 21.30 uur
www.hashogeschool.nl/studies-venlo
/ HAShogeschool
22.00 uur
Na 20.00 uur entree
vrijdag 30 mei 2014
20.00 uur
www.flamingos.nl
REGIO
STAD
Woensdag 21 mei 2014
Schilderijen van Kenne
Gregoire in galerie Pictura
Meisje met pareloorbel van Kenne Gregoire.
AIJEN
Vrijdag 30 mei opent wethouder Ben Buiting van de
gemeente Bergen de expositie van schilderijen van Kenne Grégoire in Galerie Pictura in Aijen. De opening is
om 19.30 uur. De tentoongestelde schilderijen dateren
niet alleen uit de periode dat
Kenne Grégoire in de
gemeente Bergen woonde,
ook actuele schilderijen en
beelden van zijn hand zijn
tijdens deze tentoonstelling
te zien.
Kenne (Jean Josquin) Grégoire stamt uit een kunstenaarsfamilie, en is zoon van
beeldhouwer Paul Grégoire.
Hij volgde een opleiding aan
de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam
(1967-1973), waar hij les had
van onder meer Otto de Kat.
In 1973 won hij de zilveren
Prix de Rome. In 1979 verhuisde hij vanuit Horst naar
Well. Kenne Grégoire had om
‘van de kunst te kunnen
leven’een aanlooptijd nodig.
Hij deed een beroep op de
BKR (Beeldende Kunstenaars
Regeling), een financiële
regeling met als doel de maatschappelijke zelfstandigheid
van de kunstenaar te garanderen. Als de kunstenaar werd
toegelaten tot de BKR, kocht
de woongemeente zijn of
haar kunstwerken en werd de
koopsom in maandelijkse
bedragen als een basisinkomen aan de kunstenaar uitbetaald. De Regionale Kunst
Commissie in Venlo adviseerde Bergen bij de aankoop van
kunstwerken. Deze commissie was destijds erg onder de
indruk van de vaardigheden
en de werken van Kenne Gregoire. Via deze regeling kocht
de gemeente Bergen in de
beginperiode een aantal van
zijn schilderijen. In 1986 vertrok Kenne Grégoire naar
Vierlingsbeek waar hij 12 jaar
woonde.In het gemeentehuis
van Bergen hangen nog een
paar zeer kenmerkende schilderijen van deze kunstenaar.
Galeriehouder Roel van der
Veen benaderde met succes
de gemeente Bergen om deze
schilderijen ten toon te stellen. Hij heeft samen met Kenne Grégoire de tentoonstelling vorm gegeven en aangevuld met actueel werk
Kenne Grégoire schildert in
realistische stijl.Over het algemeen gebruikt hij een 17e
eeuwse techniek, een grauwe
kleur met daarover heen glacerend de kleuren. De onderwerpen zijn divers. Vanaf
1993 is de serie met het thema
Comedia dell’arte ontstaan.
Theatraal uitgedoste mensen
die eenzaamheid, vertwijfeling en verlangen verraden.
Hun gemoedstoestand is in
fel contrast met de feestelijke
kleding. Andere uiteenlopend onderwerpen zijn door
de jaren heen in series ontstaan. Situaties waarin de
mens nadrukkelijk ontbreekt: beslapen bedden,
onafgeruimde tafels, ruïnes
en arcades.Maar ook desolate
gebouwen, trompe l’oeuils
met
verroest
emaillen,
romantische landschappen
in pakpapier en stillevens in
ongewoon perspectief. In
opdracht zijn ook een aantal
portretten geschilderd. In het
voorjaar van 2009 hield Museum De Buitenplaats in Eelde
een overzichtstentoonstelling van zijn werk.
Deze unieke tentoonstelling is te bezichtigen tot en
met zaterdag 19 juli van dinsdag t/m zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur.Galerie Pictura,Aijenseweg 16b in Aijen.
MAAS- EN NIERSBODE 11
Zomerkoning 2014
WELLERLOOI - Vijf leden van hengelsportvereniging 'Ons Dobbertje' streden zaterdag
17 mei om de tite
el Zomerkoning 2014. Dat gebeurde aan de Maas tussen De Hamert
en Wellerlooi. Het was de tweede van in totaal vijf wedstrijden om deze titel. Deze
zaterdag bleek Sjeng Josten de overtuigende winnaar. De voorzitter van de bijna 62jarige hengelsportvereniging trok maar liefst 4100 gram vis uit de Maa
as. Drie brasems
aan het einde van de drie uur durende wedstrijd gaven de doorslag. Alle gevangen
viss wordt na het wegen weer teruggezet in het water. Op de foto Sjeng Josten (links)
winnaar van de tw
weede van de vijf sessies om de Zomerkoning.
Foto: Piet Reintjes
Dijkversterking Eiland van
Bergen en Aijen
BERGEN
Zo'n honderd belangstellenden stelden zich op donderdag 15 mei op de hoogte
van de voorlopige plannen
van waterschap Peel en Maasvallei om de dijken rondom
Bergen en Aijen te verhogen,
te versterken en te verbreden.
De dijken rondom Bergen
en Aijen worden verhoogd
met 50 tot 60 centimeter, en
verbreed.
Dat is nodig om te kunnen
de prachtige Mookerhei en voldoen aan de wettelijke
Jansberg, met een tussenstop eisen voor dijkbescherming.
bij beeldend kunstenaar Marjan van Linge.
Ter gelegenheid van Vrouwentafel Plasmolen exposeert Ida Tervoort uit Milsbeek haar schilderijen in restaurant De Plasmolense Hof
en de bloemenkunst komt dit WELL
keer uit Beers van Bloemen Tussen de eerste succesvolvan Brigitte. Aanmelden voor le toneelvoorstelling van De
Vrouwentafel
Plasmolen Buunspeulers in oktober
Walk & Talk kan nog tot 22 2013, 'De letste wil van tante
mei via www.vrouwentafel- Til',en de tweede voorstelling
'Welkom terug tante', was
plasmolen.nl
Vrouwentafel Plasmolen
PLASMOLEN
Esther Horsten uit Middelaar won tijdens het eenjarig
bestaan van zakelijk netwerkdiner Vrouwentafel Plasmolen de hoofdprijs: Een reis
voor twee personen op het
luxe rivierschip Rigoletto
Malden. SijFa Cruises Heumen had deze reis met een
waarde van ruim 2000 euro
ter beschikking gesteld.
Esther kwam erachter dat zij
vanwege drukke werkzaamheden dit cadeau dit jaar niet
kon verzilveren. In overleg
met SijFa vruises Heumen
mocht zij de reis cadeau doen
aan haar ouders, Joop en
Maria Theunissen uit Groesbeek.
Ze hebben gekozen voor de
feestelijke kerstmarktcruise
in december."
Zo heeft een lot in het Duitenkistje van 't Gilde van Kiste Trui al veel deelnemers aan
Vrouwentafel Plasmolen verrast.Dat gebeurt op 2 juni ook
weer! Het thema die dag
luidt: "Vrouwen in beweging." Netwerkwandelen op
mogelijk maken
24097-2
jectplan ter inzage te leggen.
Dan kunnen belanghebbenden reageren en eventueel een
zienswijze indienen. In de
loop van volgend jaar wordt
het definitieve projectplan
vastgesteld.
De uitvoering van de dijkverhoging en dijkversterking
in Bergen en Aijen is gepland
in 2016 en 2017.
Feit is dat sommige bewoners overlast zullen ondervinden van de noodzakelijke
werkzaamheden.
Piet Reintjes
De Buunspeulers spelen
hun tweede voorstelling
Uw plannen
De verbreding vindt meest
binnendijks plaats.
In enkele gevallen wordt
grond aangekocht en zo
nodig onteigend. De coupure
in de Maasstraat te Bergen
gaat verdwijnen. In de plaats
daarvan komt een nieuwe
dijkovergang.
Bij het maken van het ontwerp voor de nieuwe dijkovergang wordt de afstand tot
de woningen onderzocht,
evenals de verkeersveiligheid.
Het is de bedoeling om
eind dit jaar het ontwerp pro-
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
relatief weinig tijd. De Buunspeulers heeft bewust gekozen om hun toneelvoorstelling voortaan in het voorjaar
op te voeren omdat andere
toneelverenigingen in de
gemeente Bergen juist in het
najaar hun voorstellingen
aan het publiek laten zien.
Het was daarom voor elk lid
van De Buunspeulers flink
aanpoten om de tweede voorstelling binnen slechts vijf
maanden tot een succes te
maken.
De regie wordt wederom
verzorgd door Wim van der
Coelen, die ook zelf een rol
speelt in 'Welkom terug tante'. Wim heeft assistentie
gekregen van Monique
Ankersmit. "Dat is een gouden greep geweest", aldus
Wim.
Het wordt natuurlijk weer
een hilarische voorstelling
met vreemde ontwikkelin-
gen,gespeeld door tien personen."Het is een kluchtig blijspel", aldus Van der Coelen.
In twee bedrijven wordt het
verhaal aan het publiek overgebracht.
De Buunspeulers beschikt
inmiddels over drie nieuwe
spelers en medewerkers.En er
is een jeugdafdeling die nu al
maar liefst twaalf personen
telt. Zij beginnen in juni met
repeteren en willen in maart
volgend jaar hun eerste voorstelling presenteren.
Maar eerst nog 'Welkom
terug tante',te zien op vrijdag
23, zaterdag 24 en zondag 25
mei in De Buun te Well. Alle
informatie vind je op de facebookpagina van De Buunspeulers. Misschien kun je
nog een toegangskaartje regelen.
Piet Reintjes
SPORT
STAD
Woensdag 21 mei 2014
MAAS- EN NIERSBODE 14
Stormvogels en Blerick Promotie voor Heijen?
delen de punten
HEIJEN
Gaat Heijen promoveren?
Deze vraag kan komende zondag 25 mei worden beantwoord. Heijen speelt dan in
eigen huis tegen Estria de laat-
ste wedstrijd in de nacompetitie van de 5e klasse H. De
Heijenaren hebben aan een
gelijkspel voldoende om volgend seizoen een niveau
hoger te spelen. Estria uit
Escharen moet winnen om
feest te kunnen gaan vieren.
De promotiewedstrijd op
sportpark "de Heikamp" en
begint om 14.30 uur.
Bedrijventoernooi VV Heijen
HEIJEN
Zaterdag 24 mei is het weer
zover. Dan barst op sportpark
de Heikamp in Heijen de
strijd weer los wie zich het
beste bedrijvenvoetbalteam
van Heijen e.o.mag gaan noemen. Ook deze editie is het
weer hard gegaan met de
inschrijvingen. In een mum
van tijd was het maximale
aantal van 12 teams bereikt.
Vanaf 14.00 beginnen de poulewedstrijden en verder is er
de hele middag en avond voldoende te doen op het sport-
park waaronder een discotheek mmv de vrijwilligers
van het jaar bij VV Heijen. ''s
Avonds na de finale barst het
feest pas goed los met de band
Slashback. De entree is zoals
gewoonlijk ook dit jaar gratis!
Safa Kizir en Marlon Linders
spelers van het jaar bij Vitesse
Tom Huberts van Stormvogels'28 in duel met een speler van SV Blerick.
Foto: Peter Gommans.
SIEBENGEWALD
Afgelopen zondagmiddag
speelde Stormvogels tegen
Blerick, de nummer twee uit
de derde klasse C voor één
plaats in de finale voor de
promotie naar de 2e klasse.
Blerick heeft de periodetitel
behaald in de eerste en derde periode en greep net
naast het kampioenschap in
de 3e klasse C met 49 punten en een doelsaldo van 5015.
Gezien deze resultaten van
het afgelopen seizoen was
Blerick de favoriet in deze
tweestrijd maar ondanks dat
eindigde deze middag in een
0-0 stand met de beste kansen
voor Stormvogels.
Aanvankelijk moest Storm-
vogels het onderspit delven in
de diverse duels,maar gaandeweg de eerste helft kreeg de
ploeg uit Siebengewald meer
grip op de wedstrijd. De beste
kans voor rust was voor
Stormvogels-speler
Tom
Huberts, als hij in een doelrijpe positie de bal net naast het
doel schiet.
Ook direct na rust waren de
gevaarlijkste momenten voor
Stormvogels. Eerst schoot
Loyd Kooiman een bal hard
richting hoek doel maar de
uitstekende doelman van Blerick hield zijn doel schoon..
In de 52e minuut kreeg
Stormvogels weer een uitgelezen kans. Na een foutieve
terugspeelbal mocht Stormvogels een vrije trap op vijf
meter van het doel nemen.
Bart Seegers schoot deze keer
de bal hard over. Het laatste
halfuur was in het voordeel
van Blerick maar dankzij veel
inzet en goed verdedigend
werk bleef Stormvogels toch
overeind.
In de eindfase moest de uitstekend spelende Jaap Janssen
nog enkele malen ingrijpen
maar na 93 minuten maakt
scheidsrechter Linke een einde aan de wedstrijd.
Volgende week zondag zal
in Blerick de beslissing vallen
wie aan de finale mag deelnemen. In de huidige vorm is
Stormvogels zeker niet kansloos. Stormvogels gaat zondag met de bus naar Blerick,
supporters kunnen ook mee.
Zie voor verdere informatie
de website.
Gennepse judoka's actief in Boven-Leeuwen
GENNEP
23 judoka's van Budoschool Gennep verschenen
afgelopen weekend in Boven
Leeuwen op de mat tijdens
het 5e lustrum van het Leeuwentoernooi. Ingedeeld in
poules, leeftijd, gewicht en
band werd gestreden voor het
eremetaal. De organisatie was
er in geslaagd om judoka's en
toeschouwers een boeiende
dag voor te schotelen. Compleet met een leeuw, licht en
muziek.
Gepresteerd werd er ook :
derde plaatsen waren er voor
Remco Duursma,Giel Broeks
en Anne Grutters. Tweede
plaatsen voor Sam de Groot,
Pierre Hermans,Jamie Jilisen,
Amati Koster en Jasper Welles. Tessa Cloosterman, Puck
Vervoort, Luuk Bottenberg,
Leco Franken,Casper Reijs en
Kasper Welles werden ongeslagen kampioen. Ook degenen die niet op het podium
stonden gingen met een
mooie prijs naar huis.
Safa Kizir en Marlon Linders zijn uitgeroepen tot speler en speelster van het jaar van
Vitesse.
Foto: René Verhoeven.
GENNEP
Safa Kizir is door de supporters van Vitesse '08 uitgeroepen tot speler van het jaar
2013/2014. Met 123 punten
was hij duidelijk de beste. De
tweede plaats was voor Azis
Ait-Bassou met 70 punten.Op
de derde plaats eindigde
Bjorn Hendriks met 63 pun-
ten. Na iedere competitiewedstrijd werd aan vijf supporters van Vitesse gevraagd
de in hun ogen drie beste spelers van Vitesse van de betreffende wedstrijd in te vullen.
Bij de dames werd Marlon
Linders speelster van het jaar
met 65 punten. Tweede werd
Indy Renjaan met 30 punten,
derde Janne Kerkhoff met 29
punten De dames kiezen zelf
hun speelster van het jaar. In
de winterstop en na de laatste
competitiewedstrijd geven zij
allemaal hun top drie aan.Tijdens het afsluitingsfeest van
de competitie na afloop afgelopen zondag werd de uitslag
bekend gemaakt.
Heijen C1 kampioen
VOOR EEN BETAALBAAR EN COMPLEET
Industrieterrein
s onderhoud
s reparatie
s revisie
s APK
De Groote Heeze 16
6598 AV Heijen
Tel.: 0485 51 64 29
HEIJEN
Zaterdag 17 mei is Heijen
C1 kampioen geworden. Met
een verpletterende 8-3 werd
rechtstreekse
concurrent
SIOL verslagen. De kampioensschaal werd veroverd
door van de 12 wedstrijden er
maar liefst 10 te winnen! De
beker en kampioensschaal
werden in Katwijk uitgereikt.
In Heijen zijn de kampioenen
nog op een feestelijke wijze
met de platte kar door het
dorp gereden.
van uw auto, camper of bestelbus
hoofdsponsor Vitesse ’08
Tapijt en Vinyl
,HGHUH
H
Laminaat en Parket
PVC en Marmoleum
Gordijnen en Vitrage
Zonwering
Kunstgras
PHWHUJUDWLV
Relax-fauteuils
21 t/m 24 mei
Karpetten
2SGHJHKHOH
VKRZURRPFROOHFWLH
9RRUEHHOGXNULMJWGXVSHU
.257,1*
NZDOLWHLWELMPHWHUPHWHU
23'(7:(('()$87(8,/
JUDWLVELMPHWHUPHWHU
QLHWLFPDQGHUHDFWLHV
JUDWLVGHHHQGHHELM
PHWHUPHWHUJUDWLVGHH
HHQHHWFHWHUD
RELAX-FAUTEUILS
9HUJHOLMNGLWPHW
OP MAAT
NRUWLQJ
2RNRSNXQVWJUDV
XS S M L XL
Traplopers
Wij verzorgen
ook de aanleg
van het
kunstgras
www.hofmanstapijten.nl
De megastore in wooncomfort!
%HHUVHZHJDQDYLJDWLHV\VWHHPNLHVKHLOLJHQEHUJ_/&&XLMN__*5$7,63$5.(5(1_YULMGDJNRRSDYRQGWRWXXU
kg
SUPER GOEDKOPE
BOODSCHAPPEN
Knax
augurken
720 ml
1 l = 1,55
Runderbraadstuk
1.!!
versch. gekruid
800 g blik
9.))
2 l diverse
soorten
1 l = 0,56
per fles
Bacardi
7.$)
0,7 l fles
37,5% alc.
1 l = 14,28
kg
Speklappen
Ravioli
2.))
Cola
1.")
-.33
100 g
1.!!
per fles
Drumsticks kip
per blik
kg
1 kg = 1,62
2./)
Krombacher
20 x 0,5 l, krat excl. statiegeld 3,10
1 l = 1,10
Katjes
Kümmerling
200 g zak
STEINRÜCKEN
10.))
35% alc., 25 x 0,02 l
2 kopen
1 euro
betalen!
Harttor 7-13
47608 Geldern (D)
1 l = 17,98
8.))
ARIANS
Küpperssteg 1 47608 Geldern-Walbeck (D)
Cyriakusplatz 3 47652 Weeze (D)
per krat
NARZYNSKI
Gelderner Str.10-12
47623 Kevelaer (D)
Meer aanbiedingen en de openingstijden:
www.rewe-dortmund.de
Geldig van 19-5-2014 t/m 24-5-2014, Verkoop alleen in normale huishoudelijke hoeveelheden. Prijsfouten voorbehouden.
Schinkenkrustenbraten
+RIPDQV7DSLMWHQ&XLMN
GRATIS
FELICITATIERUBRIEK
’In de Schijnwerper’
Wekelijks in MAAS- EN NIERSBODE
EXPLOSIEVE ACTIE
CARRERA
“Het is echt waar, Sjaak
Hesen op 22 mei 70 jaar!
Goede reden om weer een
feestje te bouwen.
Bas, Mariska, Merle, Evy,
Edwin, Anita, Jelle en Lisa”.
Hoera! Oma Ria wordt 26
Mei 60 jaar! Gefeliciteerd,
dikke kus van Thomas, Lisa
en Anne.
Op 17 mei 2014
zag Hetty Martens
Sarah.
Gefeliciteerd!
Wie kent haar niet?
Hetty Martens is 50,
zoals je ziet!
Hetty gefeliciteerd met je
50e verjaardag,
nu weet je waar Sarah de
mosterd haalt!
Dit Denneke heeft de 50
bereikt.
Lianne proficiat
van Thijs, Tom en Bart.
Tiny 27 mei 60 jaar!
Proficiat, bedankt voor het
gezellig en lekker etentje.
Van allemaal die 10 mei
aanwezig waren.
Mariëlle Bergmans Wijnhoven is14 mei 50
geworden.
Hoeraaa welkom bij de
club der wijze!
“Sarah 50 jaar,
Wilma proficiat”.
Ja ja, het is echt waar;
Danny is vanaf 25 mei 18
jaar!
Gefeliciteerd van Pap &
Mam, Kevin en Jessica xxx.
Gevonden, Dhr. & Mw.
Martens! Vanaf woensdag
21 mei officieel een paar,
veel geluk!
OF TOMMY
HILFIGER
MET KRASWEREND EN
ONTSPIEGELD GLAS
E129
Kijk voor de voorwaarden op pearle.nl
Oosterse Tapijten
KBBS
FSWBSJOH
KBBS
REINIGING & REPARATIE KRANENBURG FSWBSJOH
Hiep hiep hoera, Linda
Kempen wordt 22 mei
alweer 6 jaar.
Gefeliciteerd namens Papa
& Mama.
Glanst uw tapijt niet meer?
Laat dan uw tapijt door ons:
tWBLLVOEJHSFJOJHFO
tPOUEPFOWBOWMFLLFOPPLXBUFSTDIBEF
v.a.
tJOWFUUFOWBOEFSVHFOJNQSFHOFSFO
2
m
/
0
9
,
tGSBOKFFOSBOEFOSFQBSFSFO
€ 13
Kelim
tHSBUJTBGIBMFOFOCF[PSHFO
CJOOFOLN
8JKSFJOJHFOFOSFQBSFSFO
(FPQFOEma. t/m vr. 11.00 - 18.30 uur,
zat. 11.00 - 14.00 uur
Jeroen & Cheline
vandaag dan echt een paar.
Gefeliciteerd, xxx
685"1*+5
PQ0VE1FS[JTDIF
XJK[FPQEFIBOE
(SPTTF4USr%,SBOFOCVSH
5FMFO
tie
c
a O
k WB
ee CPO ,W SEF 0
B
O
WB 8B
€
5
Mama en Bonuspapa Jeroen jullie gaan
het vandaag echt doen.
Jullie hebben het misschien al gehoord,
ze geven elkaar vandaag het JA-woord!
Gefeliciteerd, dikke kus Lynn en Bryan.
SPELREGELS VOOR DE RUBRIEK ”IN DE SCHIJNWERPER”
Plaatsing van 1 foto met tekst geschiedt geheel gratis. / Foto’s en teksten mogen niet beledigend zijn. / Foto’s dienen vergezeld te zijn van een (leuke, originele) tekst van maximaal 20 woorden. / De uitgever behoudt
zich het recht voor om - zonder opgaaf van redenen - inzendingen niet te plaatsen. / Op de achterkant van
de foto’s dienen naam en adres van de inzender vermeld te worden. / Inzendingen dienen uiterlijk 1 week
voor gewenste plaatsing bij ons binnen te zijn. / Bij de foto en tekst dient er een aan uzelf gerichte en gefrankeerde envelop bijgesloten te zijn. / Inzendingen dienen als volgt geadresseerd te zijn: Maas- en Niersbode
t.a.v. ”In de Schijnwerper”, Spoorstraat 155, 6591 GT Gennep; of per e-mail: [email protected]
SPORT
STAD
Woensdag 21 mei 2014
SPES op winst maar
niet naar kruisfinale
Spes in de aanval, zoekend naar een gat in de verdediging van Altior.
Foto: Peter Gommans.
MILSBEEK
SPES heeft het altijd lastig
tegen Altior, ook deze keer.
Altior kon vrijuit spelen en
SPES moest in ieder geval
winnen.
In de eerste helft speelden
beide ploegen in een hoog
tempo en kwamen wisselend
op voorsprong. Na de 0-1
brachten Desiree Nagels en
Anouk Janssen SPES op voorsprong,daarna was Altior succesvol met vier doelpunten,
voordat Anouk Janssen wat
terug kon doen. SPES sloop
dichterbij door doelpunten
van Karin Nielen en Judith
van den Broek en met de rust
was SPES genaderd tot 1
punt, 7-8 door scores van Jessie Janssen en Marieke Janssen. Na de thee werd het spel
fysieker,
speelde
SPES
gehaast, waardoor het spel
ook slordiger werd. SPES
werd sterker en Altior kon
nog wel aansluiting vinden
tot 10-10. Anouk Janssen, Jessie Janssen en Judith van den
Broek zorgden daarvoor. Vervolgens was het Desiree
Nagels,die middels twee strafworpen SPES op twee punten
voorsprong bracht. Altior
kon nog wel een beetje dich-
terbij komen, maar een gelijke stand zat er niet meer in.In
de laatste minuten bepaalde
SPES de eindstand op 16-13
dankzij treffers van Anouk
Janssen, Caroline Lamers,
Judith van den Broek en
Karin Nielen.De uitslag bij de
wedstrijd Rosolo - Be Quick,
8-8 was geen meevaller voor
SPES. Door deze uitslag staat
Rosolo in de kruisfinale.
SPES 2 versloeg DSV 2 met
18-8 en SPES 3 kon het niet
bolwerken tegen Altior 4.
Op 1 juni worden de kruisfinales gespeeld in Milsbeek.
Montagnards E2 kampioen
MAAS- EN NIERSBODE 17
Motorcrossers strijden om
Toon Klomp bokaal
MILL
Op 25 mei wordt in Mill
een bijzondere motorcross op
Circuitpark De Kuilen verreden. Op de laatste zondag van
mei wordt namelijk gestreden om de prestigieuze Toon
Klomp bokaal. CCM de
Zandhazen is verheugd deze
jaarlijkse wedstrijd voor zijspannen op het programma
te hebben staan. Deze wedstrijd is in het leven geroepen
uit eerbetoon aan de in juni
2009 overleden grote zijspan
animator en IMBA teamleider Toon Klomp die ook
Hoofdbestuurslid was van
MON. Alle zijspancoureurs
hebben nog steeds goede herinneringen aan Toon Klomp
en doen steevast hun uiterste
best om deze geweldige prijs
te winnen.Het is de vijfde editie van deze wedstrijd die al
twee keer gewonnen werd
door Jarno v/d Boomen, één
keer door Carlo van Duijnhoven en de laatste keer door
Koen Hermans die vorig jaar
in Stevensbeek won bij de
Inters. Ook de voor winnaars
bij de Zijspan Nationaal is
een Toon Klomp wisselbeker
voorzien. Van den Boomen
zou in Mill voor de derde keer
kunnen winnen.
De Zijspanwedstrijd telt
ook mee voor het kampioenschap.Daarnaast is er nog een
andere hoofdmoot, de MX
Open Inters.Die rijden namelijk ook voor de punten en
hier verschijnen de allerbeste
rijders van MON aan de start.
In het omlijstende program-
Carlo van Duijnhoven heeft een keer de Toon Klomp
bokaal gewonnen.
ma rijden de Dames, de MX
Open Junioren, MX 2 Senioren en MX Open Nationalen.
Door de zes klassen worden in
totaal twaalf manches verreden. Bij de Open Nationalen
is Jurgen v/d Bungelaar uit
Langenboom een podiumkandidaat. Ook Leopold v/d
Bungelaar, Geert-Jan Boeijen,
Ronnie van der Wijst uit St.
Hubert en uit Wanroij Arjen
Janssen rijden in deze klasse.
Bij de Open Inters gaat het
vooral tussen kampioen Maurice Klijn en naaste belager
Jeroen de Groot maar ook
Paul Spierings, Ivan Scheepers en Bram Goedhardt zijn
kanshebbers.Bij de MX Open
Junioren rijden onder anderen Riny Engels (Wanroij) en
Adrie v/d Burgt uit Zeeland.
In de Damesklasse maakt Nicky van Wordragen de dienst
uit maar ook hier zijn meerdere dames erg aan elkaar
gewaagd. Dat is ook het geval
bij de MX 2 Senioren waar in
vier verreden wedstrijden
meerdere winnaars konden
worden genoteerd. Hier rijdt
ook Loek Albers uit Groesbeek redelijk voorin mee.
In de Zijspanklasse zal de
strijd vooral gaan tussen
Patrick Greup/Han van Hal,
Jarno v/d Boomen/Henri v/d
Wiel, Pierre en Nick v/d Venne en andere combinaties uit
Schaijk zoals Willem van
Ravenstein, Teun van Ravenstein,Lambert Kusters & Wilco Zonnenberg en Eric Pinckers & Joey v/d Venne.Het circuit is gelegen aan de
Fazantenweg 15 in Langenboom, bereikbaar vanaf de
weg Mill-Langenboom. Parkeren kan dicht bij de overzichtelijke baan. De trainingen beginnen om 9.00 uur en
de wedstrijden over twee
manches per klasse starten
rond 11.00 uur. De entree
voor volwassenen bedraagt
7,50 euro.
TV Siebengewald kijk terug op
succesvol koninginnetoernooi
SIEBENGEWALD
Montagnards E2 kampioen!
BERGEN
Na 8 van de 9 wedstrijden
gewonnen te hebben, speelden de E2 jongens van Montagnards woensdagavond 14
mei de kampioenswedstrijd
tegen DSO-DEV uit ArcenLomm. De vele supporters,
die zich langs de lijn verzameld hadden op sportpark
De Venhorst in Nieuw Ber-
gen, genoten van een zinderende wedstrijd. Bram, Youri,
Carlos, Stef, Dirk, Quinn, Jay,
Wessel en Alain speelden als
nooit tevoren en mochten
zich, na een 8-1 overwinning,
terecht kampioen noemen.
Die avond werd er flink
gefeest in de kantine van
Montagnards.
Op zaterdagochtend 17
mei volgde er nog een triomftocht met de huifkar
door Bergen en Nieuw Bergen.
En als klap op de vuurpijl
werden de jongens 's middags
onder grote publieke belangstelling gehuldigd tijdens de
rust van de wedstrijd van de
veteranen van Montagnards
tegen Legendary PSV.
Stormvogels E1 opnieuw kampioen
SIEBENGEWALD
In een spannende finalewedstrijd is het de E1 van
Stormvogels '28 voor de derde keer gelukt de titel te veroveren. Met een 0-1 overwinning op koploper GFC '33 uit
Grubbenvorst was dit team
verzekerd van het kampioenschap. Afgelopen zaterdag
werd dit feest na de laatste
thuiswedstrijd nog eens uitgebreid gevierd met een tocht
op de zegekar door het dorp.
Spelers en hun trotse trainers
kunnen wederom terugkijken op een succesvol seizoen.
Zondag 4 mei vond de finaledag van het Koninginnetoernooi 2014 bij Tennisvereniging Siebengewald plaats.
Dit toernooi werd voor de
vierde
keer
gehouden.
Ondanks het feit dat Nederland nu een koning heeft, is
besloten dat de naam Koninginnetoernooi gehandhaafd
blijft. Na een week van spannende en sportieve wedstrijden waarbij ook het gezellig
'after tennis' niet werd vergeten, werd het toernooi afgesloten. Zoals elk jaar werd
ook deze keer weer een prachtige prijs verloot onder de
aanwezigen. Het unieke hieraan is dat men niet percé met
het toernooi hoeft mee te
doen om toch mee te dingen
Frank Welles Fietswereld in Venray sponsorde een mooie
fiets als prijs.
naar deze prijs.Men moet wel
aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Dit jaar was de prijs
voor de tweede keer een
prachtige fiets gesponsord
door Frank Welles Fietswereld in Venray. Volgend jaar
wordt het eerste lustrum
gevierd: Voor foto's kijk op
www.tvsiebengewald.nl.
Voorjaarsconcours Rijvereniging Ottersum
OTTERSUM
In het weekend van 24 en 25
mei organiseert Rijvereniging en Ponyclub Ottersum
eo weer een twee dagen
durende dressuurwedstrijd
voor paarden en pony's. Ruiters en amazones uit de hele
regio komen op dit concours
af en er wordt gereden in alle
dressuu66rklasses. Bij de
pony's is dat van B t/m Z2 en
bij de paarden van B t/m ZZL.
Bij de pony's kunnen de allerkleinsten deelnemen aan de
Bixie proeven.
Zaterdag 24 mei is de wedstrijd voor de pony's, zij
beginnen om 12 uur en eindigen de wedstrijd tegen circa
17.30 uur. Zondag 25 mei
begint voor de paarden het
programma om 9.00 en eindigt om ongeveer 17.30 uur.
De wedstrijden vinden plaats
op het terrein van de vereniging aan de Hoevensestraat in
Ottersum. De toegang is gratis.
Voor inlichtingen kan men
terecht op de website van de
vereniging: www.rvpcottersum.nl
Voetproblemen zijn ’n serieuze zaak
Steuntje nodig?
Steunzolen zijn een prima hulpmiddel tegen
overbelasting en pijnlijke voeten, zoals eeltplekken of
een hielspoor. Door verdeling van de druk onder de
voeten krijgt u weer een ‘normaal’ looppatroon, wat
betekent dat vermoeidheid in de spieren verleden tijd
is. Ook kunnen in sommige gevallen rugklachten en
zelfs nekklachten en hoofdpijn verdwijnen.
AANBIEDING
n het eerste
Bij de aankoop va naf 180 euro
va
paar steunzolen voor de
krijgt u het 2e paar
Door de keuze van verschillende materialen en uitvoering van
de steunzolen kunt u ze in diverse schoenen gebruiken, zowel
sportieve als luxe schoenen. Er zijn ook uitvoeringen voor
gebruik in sportschoenen en werkschoenen.
Na een GRATIS consult en in overleg met u beslist u of u wel
of niet overgaat tot de aanschaf van een paar steunzolen.
Orthopedische
Schoentechniek Gennep bv
HALVE
PRIJS!
Willem Boyeweg 116, 6591 ZZ Gennep
0485
511030-
T 0485 51 10 30tEPSUIPHFOOFQ!HNBJMDPNt I www.schoentechniekgennep.nl
ERIK WIJTTEN
WERKT DE AIRCO VAN
UW AUTO OPTIMAAL?
G.H.M. RUTTEN & Zn vof
HR-combiketel
+ GRATIS klokthermostaat
Stucadoorbedrijf
vanaf
739,(incl. BTW)
SLECHTS
AIRCO REINIGING & FRESH
39,-
AIRCO SERVICE BEURT
99,-
AIRCO COMBI SERVICE BEURT
119,-
Brabantweg 10 | 6591 HV Gennep | T (0485) 51 18 94
WWW.VAKGARAGEWIJTTEN.NL
Nu tot ¤40,- (incl. BTW)
aan extra gratis artikelen
Ook tegelvloeren
en klein metselwerk.
Kruisstraat 25, 6591 EA Gennep
Tel.: 0485 - 512885, Fax: 0485 - 512885
Mobiel: 06 - 53603261
VERKOOP VAN
VERWARMING & SANITAIR
deskundig advies groot assortiment vaste lage prijzen
GENNEP De Groote Heeze 32 B (0485) 51 46 26
Uw vakgarage-specialist in the spotlights!
Vakgarage Erik Wijtten garandeert mobiliteit
GENNEP - Ondanks dat het kommer en kwel
is in de autobranche ziet de toekomst er voor
vakgarage Erik Wijtten aan de Brabantweg 10
in Gennep er rooskleurig uit. De afgelopen
twee jaar is dit garagebedrijf gegroeid naar drie
monteurs en kijkt uit op een uitdijend klantenbestand. ‘’Wij garanderen mensen mobiliteit’’,
zegt Wijtten.
‘’Door als vakgarage tegen een scherpe prijs
landelijke en zelfs Europese pechhulp inclusief
vervangend vervoer aan te bieden.’’ Waar Vakgarage Erik Wijtten precies voor staat, kan men
iedere twee maanden lezen in het magazine dat
in de gemeente Gennep wordt verspreid. Duidelijk is in ieder geval dat dit garagebedrijf als
een van de 250 Vakgarages in Nederland tegen
zeer scherpe prijzen banden en velgen kan leveren en dankzij grootschalige inkoop unieke
acties kan houden in de verkoop van nieuwe
auto’s en occassions. Daarnaast is het onderhoud van uw auto bij deze Vakgarage in goede
handen. Wijtten: ‘’Wij werken met hoogwaardig
opgeleid personeel, doen onderhoud, reparatie
en schadeherstel van alle merken en beschikken over diagnoseapparatuur waarmee we alle
storingen kunnen uitlezen en oplossen.’’ Kwali-
teit en service leveren staan bovenaan het lijstje van Erik Wijtten. En dat tegen concurrerende
prijzen en in een omgeving waarin het contact
met de klant als zeer belangrijk wordt ervaren.
Zo kan men binnenlopen zonder afspraak en
op afspraak ook in de avonduren terecht. Van
oudsher Subaruspecialist is het modellengamma de laatste twee jaar in het bedrijf uitgegroeid naar Fiat, Suzuki, Renault en BMW, en
uiteraard Subaru.
Daarnaast groeit door de vergrijzing de doelgroep die in aanmerking komt voor het besturen van een brommobiel. Op dat terrein kan
Wijtten de Mercedes onder de brommobielen
aanbieden, waarbij de traditionele diesel, maar
ook een volledig elektrische Aixam is te leveren. In die richting valt er de komende tijd ook
nog meer te verwachten want Wijtten wil de
showroom helemaal gaan inrichten met deze
voertuigen met een maximumsnelheid tot 45
km. Tot slot beschikt Vakgarage Erik Wijtten
over een volledige geautomatiseerde wasstraat
waar men zes dagen in de week en over twee
wasboxen waar men zeven dagen in de week
terecht kan. Kijk voor meer informatie op www.
vakgaragewijtten.nl of bel voor info naar tel.
0485 511894.
Kwaliteit en service staan bovenaan het lijstje van Erik Wijtten.
PEDICURE & MANICURE
SALON
Ruime keuze
2e hands fietsen
ANJA
Lid provoet,
Landelijke Organisatie
voor de Pedicure
Nostalgische tuinverlichting
Anja Zwiers
Aantekening:
Diabetische voet, aangesloten
bij ketenzorg.
Dionisiusstraat 2 6598 AP Heijen
Tel.: 0485 - 514452
www.pedicuresalon-anjazwiers.nl
Alleen behandeling op afspraak
Foto: Frans Thonen
Hekwerk - inrijpoorten - brievenbussen - wandlampen
- lantaarns - automatische poortbediening
Augustinusweg 26, 5853 ED Siebengewald
Tel. 0485-441102
www.nelsonhekwerk.nl
Sparta Emotion C2,
nu voor € 1400,Sparta Ion RX-Plus
van € 2599,- voor € 1999,ION RXS-Plus
van € 2599,- voor € 1999,Coenders Tweewielers
Hoofdstraat 34, HEIJEN
(0485) 51 15 97
www.coenderstweewielers.nl
REGIO
STAD
Woensdag 21 mei 2014
MAAS- EN NIERSBODE 19
Smaakvolle kersen van eigen
teelt bij kwekerij Berns
Bertie-Pierre Berns plukt de rijpe kersen in de kas.
MILSBEEK
Asperges, Hollandse aardbeien en rabarber van eigen
kwekerij. Voor velen is het al
lang geen geheim meer dat
men voor de meest smaakvolle producten in dit rijtje
bij de Milsbeekse kwekerij
Berns moet zijn. Aan dat
lijstje kan nu een nieuw product worden toegevoegd.
Dat zijn Hollandse kersen
die op biologisch verantwoorde wijze in de kas worden gekweekt.
Hollandse kersen van de
koude grond. Nu vergeet dat
maar. Daarvoor moet men
toch nog een paar weekjes
wachten. Anders is het als de
kersen in kassen worden
geteeld. Wie bij kwekerij
Berns in de koeling zou kunnen kijken,ziet het aantal kistjes met mooi rode kersen
gestaag groeien. Dat kan
dankzij de zelf gekweekte
laagstam kersenbomen die in
de kas tot wasdom komen en
Foto: Frans Thonen
dit jaar volop vrucht dragen.
Die kassen staan in de buurt
van het Brabantse Mill en zijn
aangekocht door de familie
Berns.
‘’We kweken hier onder
meer asperges en bloemen
voor de export’’, vertelt BertiePierre die samen met KoenJos kwekerij Berns runt. ‘’De
ruimte is echter zo groot dat
we twee jaar geleden op 20 are
kersenbomen hebben aangeplant, als aanvulling op ons
assortiment.’’
In Milsbeek beschikte
Berns al over kersen van de
koude grond,maar dankzij de
kweek in de eigen kas is de
oogst ruim vijf weken vroeger.Bertie-Pierre: ‘’Je kunt het
vergelijken met asperges.
Onder plastic of in de kas kun
je temperatuur en vochtigheid sturen en daardoor veel
eerder oogsten. De vraag is
altijd of de grond wel geschikt
is voor de teelt die je voor
ogen staat, maar dat is hier op
Brabantse grond prima
gelukt.’’
De bomen zijn zo gesnoeid
dat het plukken van de kersen
met de hand makkelijk af
gaat. Vooral nu de oogstperiode op gang komt, buigen de
takken door onder het
gewicht van de vele rode kersen. Circa tien soorten kersen
worden in de kas op biologisch verantwoorde wijze
gekweekt. In plaats van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt de roofmijt ingezet om schadelijke insecten te
weren. En om er voor te zorgen dat de bomen veel vruchten dragen, worden hommels
en bijenvolken ingezet.
Het resultaat is een mooie
stevige zoete Hollandse kers
die nu al in de boerderijwinkel van kwekerij Berns ligt.
Kansen op mooie prijzen
in de WKGEZIEN Poule
Beleef het WK Voetbal nog intenser met de WKGEZIEN
Poule!
REGIO
Gezien.nl en Scorito.com
lanceren gezamenlijk de
WKGEZIEN Poule in Zuidoost-Nederland. Met deze
poule bieden beide partijen
alle lezers van de weekbladen
van A&C Media en gezien.nl
een unieke kans om het gratis
tegen elkaar op te nemen en
tevens kans te maken op unieke prijzen.
De WKGEZIEN Poule
maakt onderdeel uit van de
totale
propositie
van
gezien.nl voor het naderende
WK Voetbal in Brazilië. Deze
propositie bestaat verder uit
een gratis WK Magazine
boordevol interessante en
leuke informatie rondom het
wereldkampioenschap voet-
bal en uiteraard wk.gezien.nl.
Door samen te werken met
Scorito.com doen de deelnemers aan de WKGEZIEN
Poule automatisch mee aan
de landelijke poule.Hierdoor
maken ze direct kans op unieke prijzen welke Scorito.com
ter beschikking stelt voor alle
lezers van de weekbladen en
gezien.nl.
Op korte termijn zullen
deze prijzen bekend gemaakt
worden via alle mediakanalen van A&C Media.
De WKGEZIEN Poule is
benaderbaar via www.scorito.com/wk2014/wkgezien
Iedereen kan zich gratis
inschrijven met behulp van
een e-mailadres en wachtwoord of via Facebook.
Leudal, de tuin van Limburg
Frans Thonen
Eerst schop de grond in voor Jacobs Groesbeek
GROESBEEK/MALDEN
Op maandag 12 mei is er
gestart met de bouw van de
nieuwe showroom van Jacobs
Groesbeek. Deze nieuwbouw
wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Sluispoort in Malden. Als de planning wordt
gehaald, wordt het nieuwe
pand medio september
geopend.
Jacobs kijkt vol verwachting uit naar de opening van
de nieuwe winkel."Het wordt
een prachtige, moderne en
overzichtelijke showroom,
waarin we de nieuwste woon-
trends nóg beter tot hun recht
kunnen laten komen", zegt
Jos Jacobs.Een groot voordeel
van de nieuwe locatie in Malden is volgens de eigenaar de
centrale ligging: "We zitten
straks op nog geen tien minuten van Nijmegen,Overasselt,
Groesbeek en bijgelegen
dorpskernen. En het is maximaal twintig minuten rijden
naar Cuijk, Boxmeer, Grave,
Wijchen en Beuningen. Zo
verwachten we een stuk beter
bereikbaar te zijn voor veel
meer mensen uit de regio."
Op de vraag of Jacobs het
niet vreemd vindt om Groesbeek te verlaten, antwoordt
hij resoluut: "In het verleden
hebben mijn opa en vader
ook verrassende beslissingen
genomen. We bestaan als
sinds 1929, dus ook zij moesten op een gegeven moment
met hun tijd mee. Ik ben
ervan overtuigd dat deze verhuizing de beste stap voor
onze zaak is en zo weer helemaal van deze tijd te worden.
Dat is uiteindelijk toch wat
klanten van je als interieurspecialist verwachten."
Ondertussen is Jacobs
gevestigd in een tijdelijke
winkel bij branchegenoot
Wennekers Wooncentrum.
"De klanten die onze tijdelijke showroom bij Wennekers
bezoeken, vinden de winkel
zo mooi dat ze zich afvragen
of we er niet definitief blijven.
Het ziet er ook niet uit als een
tijdelijke winkel, maar het is
natuurlijk wel een compliment." Jacobs overweegt of
hij een Groesbeeks filiaal in
het pand van Wennekers gaat
aanhouden. Als hij dit doet,
wordt de showroom in Malden de hoofdvestiging.
'Een aanraking zegt meer dan duizend woorden'
MILSBEEK
Regien van Gemert-Mengerink is therapeut bij Stilpunt
cranio sacraal therapie in
Milsbeek.
Cranio sacraal therapie
kent zijn oorsprong in de
osteopathie.Het is een behandelmethode waarbij het bindweefsel in het lichaam behandeld wordt. Regien onderzoekt het bindweefsel naar
spanningen en behandelt het
met zachte subtiele technieken met weinig druk.''Cranio
sacraal therapie heeft een diep
ontspannende en regulerende werking op het zenuwstelsel en op het functioneren van
alle orgaan- en lichaamsfuncties. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt
weer op gang geholpen'', zegt
Regien.
''Cranio sacraal therapie is
Regien van Gemert-Mengerink.
geschikt voor een breed scala
aan klachten'', vervolgt
Regien. ''Het kan verlichting
bieden aan mensen met vage,
terugkerende of chronische
klachten en ontspanning bieden aan mensen die lijden
onder stress. Omdat cranio
sacraal therapie samen kan
gaan met bewustwording,
geeft het de mogelijkheid om
contact te maken met een
gevoel van eigenwaarde en
levenszin. Een unieke ervaring voor (piep)jong en oud!
Dankzij cranio sacraal therapie heb ik geleerd om naar de
signalen van mijn lichaam te
luisteren en waar nodig verandering aan te brengen en
bij te sturen. Vanuit respect,
vertrouwen en veiligheid
help ik jou tijdens een cranio
sacraal sesssie om de verbroken
verbinding
tussen
lichaam en geest te herstellen
zodat ook jij ontspannen,
bewust en gebalanceerd in je
leven kunt staat.''
Nieuwsgierig en/of meer
informatie bel: 06-81931140
of bezoek de site www.stilpunt.nl
Kabbelende beek door het Leudal.
LEUDAL
Een toevallige ontmoeting
met een bever, de kleurenpracht van de ijsvogel. Het is
dichtbij huis zomaar te
bewonderen. In het Leudal,
een natuurgebied van zo'n
900 ha., met mooie beekdalen, landduinen en bosvennen. De Leubeek en Zeilsterbeek stromen fier door het
afwisselende landschap. Een
groot deel van het natuurgebied wordt als reservaat
beheerd door Staatsbosbeheer.
De afwisseling van loof- en
naaldbomen, heidegebied en
droge graslanden zorgt voor
veel variatie in het natuurschoon. Ook de fauna in het
Leudal is gevarieerd. Vossen,
herten en bevers vinden er
hun natuurlijke habitat.En er
komen veel verschillende
vogelsoorten voor,waaronder
minder alledaagse verschijningen als de zwarte en groene specht, de goudvink, het
gele kwikstaartje, de sperwer
en de boomvalk.
De combinatie van flora en
fauna maakt het Leudal tot
een populair wandelgebied.
Onder andere het Peellandpad (lange-afstand-wandelpad tussen 's-Hertogenbosch
en Roermond) loopt dwars
door het natuurgebied, maar
er zijn ook kortere wandelroutes. Zoals het Natuur
Informatie Pad, van ruim één
kilometer lengte.Gele markeringspaaltjes begeleiden de
route,die ideaal is voor kinderen om de natuur te ontdekken. Wandelend valt er voor
alle generaties nog veel meer
te ontdekken in de gemeente
Leudal.Maar liefst 15 wandelroutes en 9 fietsroutes staan
beschreven op www.liefdevoorlimburg.nl/leudal.
U
vindt er trouwens ook leuke
suggesties voor een dagje uit
en aanbevelingen voor sfeervolle restaurants. Laat u verrassen door Leudal, de tuin
van Limburg, uw eigen achtertuin!
Kijk voor leuke aanbiedingen
www.tuincentrumolieslagers.nl
Tot Pinksteren
elke zondag open
22.000 m2 OPPERVLAKTE
11u - 17u
1.500 KRAMEN
TUINCENTRUM
Nieuwe en gebruikte artikelen, antiek & curiosa
ELKE ZATERDAG
0 uur
CUIJK
| ‘t Zand 18 | Boxmeer
Iedere zaterdag
open tot 7 juni
OUTLET
www.kliniekvanderveen.nl
www.vrijemarkt.nl
RUGKLACHTEN
Maandag 26 mei 2014
van 19.00 tot 21.00 uur
!
Auto’s
TE KOOP GEVRAAGD
Alle personen-, bedrijfsauto’s.
Schade of defect geen
bezwaar, ook sloopauto’s
Tel. 06 - 53 69 81 20
Onroerend goed
Te huur
Te h. KAMER centrum
GROESBEEK. Huurprijs
€440,- incl. Info: 0243503020. [email protected]
stollenberggroep.nl
Per direct mooie woonruimte te huur in MILSBEEK met 2 slpks en tuin.
06-46433293.
Privé / Clubs / 0906
Blonde Rita
NU 25% KORTING
Alle in voorraad zijnde
zonneschermen 30% korting
op alle ROLLUIKEN
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00-19.00 uur
zaterdag 09.00-18.00 uur
zondag 10.00-17.00 uur
Rijksweg 35b, Milsbeek
Tel. (0485) 530 400
asperges Mobiel: (06) 51 28 25 73
www.kwekerijberns.nl
Uw vrachtwagen groot of klein,
zal bij ons in goede handen zijn!!!
HEB
JE
GEZIEN.NL
GEZIEN?
Middelweg 10b - 6584 AH Molenhoek - Tel. 024 - 358 59 05
Winterkorting!
LENTE VOORDEEL!
van eigen teelt!
Plaats tegen een voordelig tarief *
uw rubrieksadvertentie in dit blad,
of in een van onze zusterbladen.
Aan alle bezoekers wordt een gratis check-up aangeboden
Multidisciplinair gezondheidscentrum voor
chiropractie, fysiotherapie, NEO-coaching.
Nu ook kersen
facebook.com/vrijemarkt
0800-0240202
Informatieavond
Wij schillen en verpakken
de asperges graag voor u.
geopend van 9.00 - 16.3 jk
Cui
Heeft u iets te verkopen of bent u ergens naar
op zoek? Dan zit u bij ons helemaal goed!
Bel gratis met:
# Uitstraling in been, arm, hoofd
# Tintelingen/doofheid in handen
en armen
# Bewegingsbeperking, stijfheid
# Hernia, spit
Ze zijn er weer,
heerlijke verse Hollandse
aardbeien, rabarber en
asperges van
eigen kwekerij!
- Transport- en vrachtwagen service
- Alle merken - Snel en goed
Mercedes-DANIELS
Höster Weg 10 - 47574 Goch
Tel. 00-492823/879670
Autoweg A57, afslag Weeze/Goch
Bel de vakman
VERHUUR
OLIESLAGERS
www.mercedes-daniels.de
Mitsubishi
Service & Garantie
www.olieslagersverhuur.nl
Wonen totaal
VERHUUR
OLIESLAGERS
www.olieslagersverhuur.nl
T.k. gevr. DONKEREIKEN
MEUBELEN. O.a. (Kuip)
bank-stellen. Ook Barok,
Noten, Chesterfield. 0243605800 / 06-55376673.
uit Litouwen
ontvangt privé.
Hassum (Goch)
0049-1625 25 59 01
Tevens escort mogelijk
Dagelijks 10.00-02.00u.
PRIVÉ
KLEVE-MONA
Voor mannen van alle leeftijden!!
Kijk ook op: Google Monakle
Dagelijks 8.00-22.00 uur
0049 - 1511 594 0211
De totaalinstallateur uit uw regio!
Elektra - CV-ketels - Loodgieterswerk
2RNYRRU
UHSDUDWLHV
DDQXZ
]RQZHULQJ
Sanitair - Service & onderhoud
PV-panelen - Zonneboilers - Warmtepompen
T. 0487 - 501 469 / T. 0485 - 574 473
E. [email protected] - W. www.vonk-service.nl
S G
ServiceVonkGroep
REGIO
STAD
Woensdag 21 mei 2014
MAAS- EN NIERSBODE 21
Elf medailles voor ODI Turnz CDA zet zich in voor grensregio
BERGEN
OTTERSUM
Tijdens de toestelfinale, op
zondag 11 mei, heeft ODI
Turnz maar liefst elf medailles in de wacht weten te slepen.
Met 14 meisjes reisde ODI
Turnz af naar Asten. Ruim
160 meisjes uit de regio overspoelden de sporthal om hun
toestelfinales te turnen. Tijdens de uitreiking van de
medailles, kleurde het erepodium meermalen rood door
de turnsters van ODI-Turnz.
Voor de categorie instap 1
D2, kwamen Laoh Grens,
Mees Knops en Maud van
Grootel in actie. Loah Grens
turnde op de balk een hele
mooie oefening en wist een
zilveren medaille in de wacht
te slepen.Mees Knops wist op
alle drie de onderdelen waarvoor zij uitkwam,een medaille te scoren; zilver voor Brug,
brons voor Sprong en brons
voor Vloer. Voor de categorie
pupil 1 D1 kwam Sara Lemmen uit op Sprong. Eerder
wist zij zich te plaatsen voor
de regiofinales waar zij op de
32e plaats eindigde. Voor de
categorie pupil 2 D2 kwamen
Noor Kailola, Amely Verhasselt,Noor Teerling en Christel
Reijnen in actie. Amely Verhasselt wist op Sprong de fel
bestreden gouden medaille te
bemachtigen. Noor Teerling
ging met de zilveren medaille
aan de haal. Amely Verhasselt
won op de Brug, haar favoriete toestel, een bronzen
medaille.
In de categorie Pupil 2 D1
kwam Iris Vink uit op de
Brug. Op de sprong wisten de
turnsters pupil 1 D2 een
geweldige "clean sweep" te
realiseren. In een hele spannende wedstrijd moest Syra
Broekmans als eerste haar
sprong doen. Met een prachtige score wist zij tot de laatste turnster haar eerste plaats
te behouden en ging met een
gouden plak naar huis. Ook
Kim Lemmen maakte een
hele mooie sprong en won het
zilver, de bronzen plak was
voor Merle Hendricks. Lot
Enning greep net naast de
medailles en veroverde een
vierde plek.Carmen Aarnoutse zette een hele hoge score
neer op de Balk. Niemand
kon die score verbeteren en zij
ging dus met de gouden plak
naar huis.Tijdens het ochtendprogramma stonden in
Asten de regiokampioenschappen op het programma.
Jasmijn Roosjes, Dana van
Leth, Rachel Baart en Djem
Laracker hadden zich daarvoor weten te kwalificeren.
Zij kwamen uit in de categorie pupil 1 D3. Er werd fel
gestreden, maar konden hun
inspanningen niet verzilveren.
Op 12 januari heeft Senior
F turnster Tessa Lettink mee-
gedaan aan het regiokampioenschap.Ze eindigde op een
22e plaats met op de balk
maar liefst een 10e plaats!
Jeugd 1 D1 turnster Juul van
Opbergen was op 16 februari
de volgende turnster die haar
wedstrijd mocht turnen. Ze
eindigde bij de beste 16 turnsters en plaatste zich hiermee
voor de regiofinale. Deze
heeft op zaterdag 12 april
plaatsgevonden. Juul werd
hier 28e van de 33 turnsters.
Sanne Voss (Junior E turnster) plaatste zich met een 12e
plaats voor de regiofinale. Op
haar favoriete toestel balk
behaalde zij een 8e plaats! Op
de regiofinale 12 april behaalde zij een 26e plaats van de 33
turnsters. De Pupillen 1 D1
turnsters hadden een pittige
wedstrijd op 23 maart. Sara
Lemmen eindigde als 13e en
plaatste zich voor de regiofinale. Guusje ter Laak eindigde als 18e en plaatste zich net
niet. Puck Maas eindigde als
26e, Yasmin Hussein Ngobi
als 32e en Valerie Aarnoutse
als 33e. Op 12 april turnde
Sara Lemmen de regiofinale
waar zij als 32e eindigde.
Wie de turnsters graag in
actie wil zien,is van harte welkom tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen in sporthal Hezeland op zondag 25
mei! Kijk voor meer informatie op www.ODI.nu.
Suzanne van Duynhoven
Routiniers Judo Ryu Maasduinen op de mat
BERGEN
Zaterdag 17 mei werd de
eerste officiële editie gehouden van de Open Nederlandse Judokampioenschappen
voor Masters. Dit zijn wedstrijden voor judoka's die al
minimaal 2 jaar niet meer met
officiële internationale toernooien hebben meegedaan
en minimaal 30 jaar zijn.
Voor Judo Ryu Maasduinen
verscheen Cobus Iliadis op de
mat in de klasse -90 kg M3/M4
(geboren 1965-1974). De eerste ronde kreeg Cobus een
bye. In de kwartfinale stond
Cobus tegen de sterke Peter
Vleerkens. Het was een gelijk
opgaande strijd, maar doordat Vleerkens in een actie
naar de benen greep, werd hij
gediskwalificeerd. Voor velen
van deze Masters een probleem, want in 'hun tijd'
mocht je nog gewoon bij de
benen grijpen. Vervolgens
onderging Cobus hetzelfde
lot in de halve finale. Ogenschijnlijk had Cobus de Brit
Lee Brown in zijn zak, hij
stond een shido voor. Een
actie van Brit werd door
Cobus gepareerd maar helaas
werd op aandringen van de
Brit de video teruggekeken en
kreeg Cobus hansoku-make
voor grabbing. De wedstrijd
om de derde plek ging met
een prachtige Morote-seoi-
nage (waza-ari) en Ipponseoi-nage
(ippon)
naar
Cobus.Een derde plaats op dit
Open Nederlandse Kampioenschap. De wil om volgend
jaar voor de titel te gaan werd
meteen uitgesproken, zeker
vanwege de leuke, gemoedelijke sfeer die in de Topsporthal in Rotterdam hing! Wellicht dat volgend jaar meerdere JRM judoka's mee zullen
doen met dit prachtige evenement.
Brons voor Cobus (tweede van rechts op de foto).
''Het CDA heeft oog voor
de problemen in de grensregio.Mensen die bij de grens in
België of Duitsland wonen,
ondervinden iedere dag de
kansen en bedreigingen die
'Europa' biedt. Het kabinet
van VVD en PvdA lijkt de problemen niet te willen zien'',
zegt CDA fractievoorzitter
Jacob Knoops.
Dit jaar heeft het CDA
zaken aangepakt die voor de
grensregio van groot belang
zijn. Zoals de accijnsverhoging want dankzij het CDA
komt er een vervroegde evaluatie van de accijnsverhoging.
Knoops:''Wij verhoogden de
accijnzen op diesel en LPG
niet extra in onze tegenbegroting De regering heeft zichzelf in de vingers gesneden:
hogere accijnzen, minder
opbrengst voor de schatkist
en hogere werkloosheid.''
Andere zaken zijn het belastingverdrag met Duitsland:
''Dit verdrag gaat over twee
landen die 80 miljard handel
drijven, waar tienduizenden
mensen over de grenzen werken.Dat moet je goed regelen.
En daar let het CDA op en
CDA lijsttrekker Esther de Lange en Jacob Knoops zetten
zich in voor de grensregio.
sommige inkomensverliezen
werden al gerepareerd'' en de
GSM, 3G en 4G ontvangst:
''Vooral aan de grens is die
ontvangst slecht. Dat leidt tot
ongelukken omdat 112 onbereikbaar is. Wij willen samen
met providers op zoek naar
een oplossing. Goede ontvangst kan levens redden.''
En n iet te vergeten de kleine scholen: ''De regering
dreigde de kleine scholentoeslag af te schaffen, waardoor
vooral scholen in dunbevolkte gebieden zouden verdwijnen. Dankzij onder meer het
CDA draaide de regering de
maatregel terug.''
Het CDA wil dit werk in
Den Haag en Brussel samen
blijven voortzetten: ''Dat kan
alleen met de steun van de kiezer op 22 mei!'' Aldus knoops.
Verenigingen sparen ruim 8500 euro
bij Multimate Gennep en Bergen
Bij Multimate Gennep hebben negen verenigingen hun cheque opgehaald.
GENNEP/BERGEN
Afgelopen periode hebben
in totaal 14 verenigingen kunnen sparen voor klustegoed
bij Multimate Gennep en Bergen in het kader van de WIN
WIN weken.Afgelopen zaterdag zijn de cheques aan vertegenwoordigers van de clubs
overhandigd. Het sparen
heeft ze geen windeieren
gelegd. In totaal is er voor
ruim 8500 euro gespaard
door Achates (Ottersum), S.V.
Milsbeek, Tennisvereniging
Ottersum en Venzelderheide,
VV De Zwaluw (Oeffelt),Tennisvereniging Gennep, SV
Vitesse '08 (Gennep), Astrantia, SV (Middelaar), Groesbeekse Boys, Voetbalvereniging Heijen, Montagnards
(Bergen), Tennisvereniging
Bergen, Stormvogels '28 (Siebengewald), EWC '46 (Well),
Stichting de Alverman (Afferden). Het klustegoed kan
komende zomer besteed worden aan onderhoud of renovaties van clubgebouwen en
terrassen.De Win Win Weken
was een actie bij Multimate
Gennep en Bergen om te sparen voor klustegoed voor een
club. In deze tijd hebben verenigingen het financieel niet
altijd makkelijk en op deze
manier draagt Multimate een
steentje bij. Momenteel loopt
de actie Vijf Piek voor je Verfkliek. Tot 15 juni kunnen
klanten hun oude emmers en
blikken met verfresten inleveren in de winkel. In ruil daarvoor ontvangen zij per blik of
emmer een tegoedbon van 5
euro die zij kunnen inwisselen bij aankoop van nieuwe
verf ter waarde van minimaal
20 euro. Reden van de campagne is dat het sinds kort
mogelijk is nieuwe verf te
recyclen uit oude verfresten.
Ongebruikte verfresten eindigen veelal in de schuur of bij
het afval. Klanten van Multimate kunnen nu hun oude
verf een nieuw leven geven en
dragen daarbij tegelijkertijd
bij aan een beter milieu.Informeer naar de voorwaarden in
de winkel.
En bij Multimate Bergen vijf verenigingen.
De megastore in wooncomfort!
!
MET OPSTAHULP
OP=OP
½998,½1989,-
netto-netto
2 motorig met rug- en
voetklep electrisch en
apart verstelbaar en
OPSTAHULP
Aberdeen
Manchester
zwart en bruin leder
zwart en bruin leder
Vele relaxfauteuils uit voorraad leverbaar en binnen 24 uur
gratis thuisbezorgd ook de fauteuils met opstahulp!
KROON KOZIJN GENNEP
RAMEN - DEUREN - SCHUIFPUIEN
VoorjaGarartiss actie!
orren
raamdecoratie of h
bij uw kozijnen!
Relax-fauteuils
8,6
Heeft u moeite met de juiste fauteuil
te vinden. Wij bij Hofmans kunnen
u gegarandeerd helpen. Met onze
speciale fauteuils op maat collectie
vind u de fauteuil die bij u past. Onze
gespecialiseerde verkopers kunnen u
een goed advies geven.
Let op:
u
www.kroonkozijn.nl
*vraag naar de voorwaarden.
Nu nog
BTW-voordeel
OP MAAT
Zandstraat 44
6591 DD Gennep
Tel.: 0485-513337
Openingstijden showroom:
vr: 10:00-20:00
tevens op afspraak
XS S M L XL
Hofmans is de speciaalzaak op het gebied van wooncomfort. Hofmans heeft alles op het gebied
van vloeren, raamdecoraties, karpetten, relax-fauteuils en kunstgras. Onze verkoopadviseurs
geven u een deskundig advies en u krijgt gegarandeerd de beste prijs.
* verkoop
* customizing
* onderhoud
* reparatie
* onderdelen
* Accessoires
* Kleding
.257,1*
23'(7:(('()$87(8,/
QLHWLFPDQGHUHDFWLHV
Gespecialiseerd in TRIUMPH sinds 1991
21 t/m 24 mei
Bosschebaan 9 - 5363 SW Grave - tel. 0486-473650
WKGEZIENPOOL
DOEGRATISMEE
ENWINFANTASTISCHE
PRIJZEN!
www.scorito.com/wk2014/wkgezien
Beerseweg 10a
5431 LC Cuijk
0485 315516
www.hofmanstapijten.nl
REGIO
Woensdag 21 mei 2014
Toeren door de regio
BERGEN
De activiteitencommissie
van KBO Bergen organiseert
voor de groep Leden voor
Leden, zijnde personen, die
door omstandigheden niet
meer kunnen deelnemen aan
de verschillende andere activiteiten, jaarlijks een middagtocht. Globetrotter Theo Jaspers zet daarbij de route uit
die voert door de prachtigste
delen van Bergen en zelfs
grensoverschrijdend is. Hier
werd volop genoten van de
eigen gebakken "Kuchen mit
Kaffee" bij de Moenichshof.
Dit allemaal met medewerking van het Rode Kruis,
Staatsbosbeheer, Verkeersregelaars en een leger van vrijwillige chauffeurs die het vervoer voor hun rekening
nemen.
Dit jaar waren er in totaal
105 personen bij betrokken
en 29 personenauto's. Een
groeiend aantal.
KERKBERICHTEN BERGEN
St-Petrusparochie
9.30 tot 11.30 uur voor het
BERGEN - Zat 24 mei 19.00 opgeven van misintenties,
uur 6 zondag na Pasen, Fien voor vragen omtrent de kerk
Cornelissen-Martens, overl. en het kerkhof. Wo 21 mei om
oud. Cornelissen-Lambers, 19.00 uur in de Mariakapel.
Marike Cornelissen, Jan Mul- Intenties voor: Karel Wageders (jrgt), Toon Cornelissen mans (sterfdag), Joos Janssen
(jrd), overl. fam. Cornelissen- (verjaardag), Sjang Driessen
Welbers.Wo.28 mei 19.00 uur en Koos Janssen-Driessen en
Rozenkrans bidden in Maria- overleden ouders Janssenkapel met aansl. H. Mis Driessen.Zo 25 mei om 11.00
Petruskerk. Do.29 mei 9.00 uur in de Kerk 'Eerste Heilige
uur Eerste Groep Eerste Cum- Communie'.Intenties voor:
municanten, 11.00 uur Twee- Lena Kamps-Jaspers en overde Groep Eerste Communi- leden familie, Piet Aengecanten.
nend opa van Chanou. DonNIEUW-BERGEN - Zo. 25 derdag 29 mei om 11.00 uur
mei 10.00 uur 6de zondag na in de Kerk 'Hemelvaartsdag'
Pasen: Annie Heuts-Buddiger m.m.v. het Kerkkoor.
(verj), Evert en Tonnie Close
St.Josephparochie
(verj), Mia Giepmans (jrd) en
Toon Giepmans en overl.fam. SIEBENGEWALD - Zat.24Linssen, overl. fam. Giep- 05 19.00 uur Weekendviemans, Miep Veger en Peter. ring: H.mis Truus de Bruin
Dinsdag 27 mei 9.00 uur Gramser, Math de Bruin, Ger
gebedsdienst.Do. 29 mei 9.00 de Bruin, Wim Giesbers en
uur voor roepingen. Zat. 31 Theo Maas; H.mis Piet Henmei 9.00 uur H. Mis vervalt. drix, Eduard Hendrix, Zuster
HEUKELOM - Ma.26 mei Marie Francine en fam. Hen19.30 uur tot zekere intentie drix-Noij;
H.mis
Harry Zegers en
Ter attentie:
Maria Zegers-van
1. Op 25 mei zingt het Summeren; H.mis
Petruskoor in de Edith Stein- voor een bijzondere
kapel om 10.00uur
intentie; H.mis Zus2. Op ma.avond oefenen ter José Piron (buurt
Eerste Communicanten in de Augustinusweg);
Petruskerk: Groep Sint Jozef- H.mis Erna Sandersschool om 17.00uur en de Stensen, tevens voor
Klimop en Mariaschool om Math
Sanders;
18.00uur. Op di.avond is het H.mis Annie Jansoefenen voor de Eerste Com- sen-Janssen (jaard.
munie om 18. 00uur en om en herdenking ver19.00 uur
jaardag); H.mis Jo
3. Do 29 mei Hemelvaarts- Gramser
(jaard.)
dag is de Eerste Communie in (van Door Gramser
de Petruskerk,er zijn twee vie- en de kinderen).Do.
ringen om 9.00 uur en om 29-05 Hemelvaarts11.00 uur,de fanfare Les Mon- dag: geen viering.
tagnards begeleidt de com- Zat. 31-05 19.00 uur
municanten met muziek.
Woord- en commu4. 'Van de opbrengst van de niedienst.
Voor
collecte met Hemelvaart is opgave misintenonvoldoende om een com- ties, e.d kan men
muniefeest te betalen.'
elke di. en do. van
Cosmas en Damianus
11.00 tot 12.00 uur
AFFERDEN - Elke di.en vr. terecht in de pastois de pastorie geopend van rie, tel. 441261.
OPSTEKER
Vanouds worden in mei de 'Ijsheiligen' herdacht: 12 mei Pancratius, 13 mei Servatius, 14 mei
Bonifatius.Op hun feestdagen is het dikwijls koud
en guur. Soms rekent men tot de '3 Gestrenge
Heren' 11 mei Mamertus en vervalt Bonifatius.Dit
jaar waren alle 4 dagen aan de koude kant en regenachtig. Vanwege die 'Ijsheiligen' zijn er nog altijd
mensen die pas na 14 mei hun tuin en hun bloembakken voorzien van nieuwe planten; de nachtvorst is dan afgelopen. Tegen de 'Ijsheiligen' kan
ik niets doen!
Een opstekertje:'Half mei beginnen de 'Ijsheiligen' hun winterslaap."
E.Huisman em. deken. tel. 325322;
èmail [email protected]
Sint Martinusparochie
GENNEP - Pastoor H.J.
Bouman, Niersdijk 1, T
511888, twitter @genneppriest,
email
[email protected] Za 24-5
19.00 Gospelkoor New Spirit
uit Cuijk. Voor vrede in onze
wereld. Zo 25-5 10.00 Samenzang.Voor het welzijn van alle
parochianen. Do 29-5 7.00
vertrek dauwtrappen, 8.30 H.
Mis bij de boerderij van Mat
Janssen, Looiseweg 19 Ottersum, zang door de families
Gossens en Beumeler. Jan
Teunesen (off); Martien Wijnen (off); Harry Kamps
(off);m Jaap Gossens; Ouders
Beumeler-van Aken; Maria
Klaassen-Beumeler.
Dienbeurten: Za. Roel Weijers,
Theo Grens. Zo. Peter van As.
Elke dinsdag 14.30 rozenhoedje in het Mariakapelletje
aan de Touwslagersgroes voor
geloofsverdieping in de parochies en alle persoonlijke
intenties. Elke weekdag om
19:00 uur een H. Mis in de
dagkapel van de kerk, tenzij
anders bekend gemaakt.
Parochie Sint Norbertus
GENNEP-ZUID - Pastoor:
H.J. Bouman E-mail : [email protected] Tel. pastoor
H.J. Bouman 0485 - 511888.
Bereikbaar parochie op het
spreekuur van het Kerkbestuur: Op donderdagavond in
de pastorie, Norbertplein 18
Gennep-zuid, van 18.45 uur
tot 19.45 uur. Telefoonnummers van de parochie: 0485 515100 / 06-24593385.E-mail:
[email protected]
KERKBERICHTEN GEMEENTE GENNEP
website parochie: www.nor- Henricus van Bergen. Zaterbertusparochie.nl. Kerkbe- dag 24 mei: Eucharistievierichten week 21 zaterdag 24 ring om 17.30 uur (i.v.m.Ossemei 2014 is om 16.00 uur een braadfeest) met Volkszang.
viering verzorgd door de pas- Intenties: Harrie van Baal;
torale dienst van Dichterbij. Jrd. Joseph en Mina Ebben17.45 uur is er een Eucharis- Kamps; Ouders Verhülsdonktieviering met het Koor " Boot en Harry v.d. Berg; Jrd.
Esperance ". Intenties:
Truus Janssen. Donderdag 29
Alle zieken thuis en in de zie- mei 10.30 uur: Eucharistieviekenhuizen. overleden ouders ring van Hemelvaart met
Hubers - Roosenboom.
Herenkoor. Intenties: Lam
Parochie Milsbeek
Hopman, Mina Hopman-van
MILSBEEK - Parochie de Loo, Tonnie en Elly;
Onze Lieve Vrouw van Altijd- Ouders Derks-van de Lest en
durende Bijstand MILS- Jan Derks; Lena ten Haaf; Jan
BEEK.
Parochiecentrum: de Ruyter en Martha de RuyKerkstraat 25. Tel: 0485- ter-ten Haaf; Bettine en Gert
516323.Pastoor R.Schols.Tel: Lamers; Jan Vermeulen en
0485-511426. Zondag 25 mei Gerda van den Hoogen.
Par. H. Antonius Abt
om 09.00 uur Eucharistieviering 6e zondag van Pasen VEN-ZELDERHEIDE
m.m.v.parochieel Herenkoor. Algemene informatie: websiKoster: H. Keukens. Intenties te; ven-zelderheide.nl/kerk.
voor: Bertha en Wim van den Opgave en info tel. 513232.
Hoogen-Lamers (ST); Piet Pastoor Schols, tel. 511426.
van den Hoogen; Christina weekenddiensten zijn in de
Arts en overleden kinderen grote parochiekerk. Zaterdag
(vw. erven familie van Dijck); 24 mei 19.00 uur eucharistieBertha Koks-Noij (Jrd); Don- viering. Misdienaar: Daniel.
derdag 29 mei om 09.00 uur Intentie: Mia Hermsen WinEucharistieviering Hemel- nen, Herman Vullings en
vaart van de Heer. Koster: H. Agnes Vullings Maas. DinsKeukens. Zondag 1 juni om dag 27 mei.9.00 uur eucharis10.30 uur Eucharistieviering tieviering in Antoniuskapel.
7e zondag van Pasen m.m.v. Woensdag 28 mei ( 29 mei
parochieel Herenkoor. Kos- Hemelvaart) 19.00 uur eucharistieviering. Zondag 1 juni
ter: H. Keukens.
Par. St Jan de Doper
9.00 uur eucharistieviering.
H. Dionysiusparochie
OTTERSUM - Pastoor
René Schols. Pastorie: tel. HEIJEN - Pastoor H. Reij511426. Mailadres secretari- nen, tel. 0485-511533 (mobiel
aat: [email protected] 06 - 10.08.79.38) is doorgaans
ottersum.nl Donderdag 22 thuis van maandag tot en met
mei 9.00 uur: Eucharistievie- vrijdag van 13.30 uur tot
ring in de dagkapel. Intentie: 14.00 uur. Kerkdiensten en
MAAS- EN NIERSBODE 23
Intenties: Zaterdag 24 mei:
19.00 uur Gebedsdienst opgeluisterd door het Gezinskoor;
tevens is er een Kindernevendienst. Intenties: Paul Janssen
(verjaardag) en overleden
ouders, Elly Hiep (namens
KBO), Anny Lucassen - Roozenboom (namens KBO).
Zondag 25 mei: 09.30 uur
Heilige mis opgeluisterd
door het Gregoriaans Koor en
als Voorganger Pastoor H.
Reijnen. Geen intentie. Donderdag 29 mei: 9.30 uur Heilige mis vanwege Hemelvaartsdag, opgeluisterd door
het Gregoriaans Koor en als
Voorganger Pastoor H. Reijnen. Geen intentie.
Parochie Middelaar
MIDDELAAR - Pastoor R.
Franken. tel. 024-6961390.
Contactpersoon parochie:
Maria Grol-Awater.Zevendalseweg 3. 6586 AR Plasmolen.
Tel.nr. 024- 6963071. B.g.g.
Pastoor Franken bellen. Evt.
06-46193591.
www.parochiesmmm.nl. Misintenties:
Lia Leijen Dorpsstraat 18.
6587 AZ Middelaar, tel.nr.
024-6962888 [email protected] 25 Mei.Eucharistieviering om 11.00 uur
waaronder Eerste Heilige
Communie. Zang Communicanten met Ingrid Heijl. In
de middag om 14.00 uur
afscheidsviering van Pastoor
Franken in Molenhoek.
Woensdag 28 Mei. Eucharistieviering om 09.00 uur. Donderdag 29 Mei. Hemelvaart.
Eucharistieviering om 10.30
uur.
Nieuw in GROESBEEK CENTRUM
OUTLET SHOP
met TOPMERKEN
voor ongekende lage prijzen
Locatie: Dorpsstraat 14
(naast Café de Comm)
Openingstijden
vrijdag’s
van 9.30 tot 20.00 uur
Zaterdag’s van 9.30 tot 17.00 uur
50%
KORTING
op 1 product van
de slagerijafdeling!
Ontdek onze
malsgarantie!
Het verse vlees van Jumbo is heerlijk en
Waardebon
voor 50% korting op 1
gegarandeerd mals. Dit dankzij de unieke
product van de slagerijafdeling
malsgarantie. Is uw vlees toch niet mals?
• Waardebon inwisselbaar bij onderstaande Jumbo’s van
woensdag 21 mei t/m dinsdag 27 mei 2014.
• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt op 1 verpakking tot een
• maximumgewicht van 1kg.
Dan krijgt u van ons gratis een nieuw stuk.
Jumbo gaat echt veel verder. Ontdek het zelf!
Ontdek onze malsgarantie op jumbosupermarkten.nl
Gennep: Europaplein 1-9 . Nieuw Bergen: Rembrandtplein 2