Richtlijn benauwdheid (met of zonder hoesten) VP/NP/PA

Richtlijn benauwdheid (met of zonder hoesten) VP/NP/PA
Bij inspanning
Productieve hoest
Droge hoest
Pijn borst
Overige LW
verschijnselen
Sputum
Hemoptoe
Heesheid
Cyanose
Piepen
inspiratoir
Piepen
Expriatoir
Rhonchiaal
crepitaties
Verschrept AG
Verzwakt AG
Pleurawrijven
Demping
Koorts
Oedeem
CVD verhoogd
Onderzoek
Plots
Ontstaan
Anamnese
Obstructie LW
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Aspiratie
Virale LWI
soms
Nee
Nee
Nee
soms
soms
soms
vaak
Nee
soms
Nee
Ja
Nee
soms
Nee
soms
soms
Nee
Nee
Nee
soms
soms
soms
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
soms
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Bronchitis
Pneumonie
Pleuritis
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
vaak
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
soms
soms
vaak
soms
soms
vaak
soms
wit/
groen
groen
groen
soms
soms
soms
Nee
Nee
soms
soms
Nee
soms
soms
Nee
Nee
Nee
vaak
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
Nee
vaak
Ja
Nee
soms
Ja
Nee
Vaak
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Decomp.cordis
soms
soms
Nee
Nee
Nee
Nee
schuim
roze
Nee
soms
Nee
soms
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
soms
vaak
Exarcerb.COPD
TBC
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
soms
soms
soms
Nee
Nee
soms
Nee
soms
soms
Nee
Nee
vaak
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
soms
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
vaak
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Angina pectoris
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Open
TB
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Myocardinfarct
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Longcarcinoom
Nee
Nee
soms
vaak
soms
Nee
soms
soms
Nee
soms
soms
Nee
soms
Nee
Nee
soms
Nee
soms
soms
Nee
Nee
Longmetastasen
Pleuritis
Carcinomatosa
Pneumothorax
Hyperventilatie
Longembolie
Nee
Nee
Ja
soms
Nee
soms
Nee
soms
vaak
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
soms
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
soms
vaak
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
soms
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
vaak
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
locaal
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
soms