E-MAIL TWENTSE ERVEN UITN.27-09-2014.indd

Noaberschap
op het Twentse erf
Twentse Ervendag 2014
zaterdag 27 september
Bezoek bijzondere historische boerderijen en
luister naar het verhaal van het oude erf
Twentse Erven organiseert voor de tweede keer de Twentse Ervendag. De vorige keer was in
september 2013. Door liefhebbers in de gelegenheid te stellen binnen te kijken bij boerderijen
die verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling en gebruik, hoopt de jonge boerderijenstichting begrip te kweken voor het belang van zorgvuldig behoud en verantwoorde
herbestemming van het Twents agrarisch erfgoed.
Belangstellenden kunnen de vaak fraai gerestaureerde en herbestemde boerderijen bekijken en
kennisnemen van de bij het erf horende verhalen. Onder het genot van een kopje koffie of
thee luisteren zij naar wat de bewoner te vertellen heeft over het samenleven op het platteland,
over de betekenis daarvan voor de boerderij als gebouw, voor het omliggende erf en voor de
vroegere en huidige bestemming van de boerderij. Het centrale thema is het aloude maar nog
steeds levende noaberschap.
Respectievelijk om 10 uur, 12 uur en 14 uur kunnen bezoekers terecht op het door hen gekozen
erf. Per boerderij en ontvangsttijd zijn er tien plaatsen beschikbaar. Iedereen kan dus maximaal
3 verschillende erven bezoeken; minder kan natuurlijk ook.
De toegang is € 5,- per persoon, per erf (dus maximaal € 15,- per persoon). U kunt zich aanmelden
door vóór 20 september een berichtje te sturen aan: [email protected] Geeft u in het
bericht duidelijk aan welke boerderijen u wilt bezoeken, op welk tijdstip en met hoeveel mensen
u komt. Het is verstandig ook een reservekeuze op te geven voor het geval de limiet van 10 mensen
is bereikt. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging op het door u opgegeven adres (liefst per
e-mail, maar het kan natuurlijk ook per post).
Vanaf eind augustus kunt u terecht op de nieuwe website van Twentse Erven
www.twentse-erven.nl. Ook daar kunt u zich aanmelden.
Voor meer informatie: stuur een e-mailbericht aan [email protected] of bel met
06 - 18428202 (Gerard Hazewinkel) of 06 - 53170798 (Ewoud van Arkel).
Erve de Barteler
Erve de Binnengait
Erve Meutgeert
Erve Zuid
Erve Effink
Het Heerdink
Erve Zuid
Het Heerdink
Erve Meutgeert
Erve de Binnengait
Erve de Barteler
Erve Effink
Erve Olieslager
Erf ’n Plas
Erve Ensink
Erve Broam
Erve Huiskes
Erve De Kuper
Erve Ensink
Erve Broam
Erve Huiskes
Erve De Kuper
Erve Olieslager
Erf ’n Plas
Erve de Barteler
Fam. Ter Braak Bartelerweg 13, Haaksbergen (Sint Isidorushoeve)
Een zeldzaam voorbeeld van een bijna volledig intact gebleven “los hoes”. Veel van de oude
indeling met interessante details is bewaard gebleven, evenals de complete gebint- en kapconstructie. In 1931 is de endskamer verplaatst en de voorgevel vernieuwd. Oorspronkelijk had de
boerderij vakwerkwanden met leemvulling op zandstenen voet; het vakwerk is later vervangen
door metselwerk. Tegelijkertijd met de verstening is de boerderij één gebintvak naar achter toe
verlengd, waarbij tevens het onderschoer werd verplaatst. Ook de bijbehorende schuur dateert
van vóór 1830.
Erve de Binnengait
Fam. Jansen Kartelaarsdijk 11, Enter
De voormalige schippersherberg annex overlaadstation ligt aan de Regge. De bijbehorende
schuur is een zeldzame ”langsritschuur”, nu in gebruik als Rustpunt. De locatie aan de Regge
is vooral bijzonder omdat het historische betekenis geeft aan deze “blauwe draad” door
West Twente. Vooral de authentieke gevel, het inpandige kookhuis en de eeuwenoude vloer
van veldkeien zijn de moeite waard om te bekijken.
Erve Meutgeert
Fam. De Wit Meutgeertweg 5, Holten
De in De Borkeld gelegen boerderij dateert van 1873. Omstreeks 1600 bevond zich op dezelfde
plek reeds een “Erve Meutgeert”. De huidige boerderij compleet met kookhuisje is in 1965 resp.
1980 gerestaureerd en verbouwd tot comfortabele woonboerderij. De oude stijl met interessante
details is grotendeels intact gebleven.
Erve Zuid
Fam. Hazelhoff Akkerwal 4, Wierden
De markant aan een kruispunt van wegen gelegen woonboerderij, een rijksmonument, voorheen
“Erve Staman”, is van het hallenhuistype met de gebruikelijke ankerbalkconstructie. De huis is in
de tweede helft van de 19e eeuw uitgebouwd tot de krukhuisvorm zoals die er nu nog staat.
Het boerderijcomplex bestaat uit het hoofdgebouw met middenlangsdeel, aangebouwde
bijschuur en twee vrijstaande schuren. De huidige eigenaar heeft de boerderij in 2010 gekocht
en verbouwd tot een woonerf waar drie gezinnen wonen.
Het Heerdink
B. Heerdink Hexelseweg 48, Wierden (’t Loo)
In de buurtschap ’t Loo liggen meerdere boerenerven op een kluitje bij elkaar. Het Heerdink is
één daarvan. Al in 1461 komt de naam Heerdink voor in een pachtcontract van het klooster
Albergen. Hoewel er pachters zijn geweest met andere namen, woont er nu nog een telg uit het
geslacht Heerdink. De boerderij is zeer karakteristiek en de huidige eigenaar heeft het hoofdhuis,
met de typische aangebouwde “bovenkamer”, en de op het erf staande schuur in eigen beheer
zorgvuldig onderhouden. Hij houdt in de voormalige ligboxstal een collectie oude tractoren.
Erve Effink
Fam. Dierink Huyerenseweg 40, Geesteren
De boerderij heeft een gerestaureerd dwarshuis. Op het erf staan twee bijzonder mooie schuren:
een wagenschuur met “deurreed” en groot overstek. Daarnaast een schaapschot met vlechtwerk
en heidegevel. Beide schuren zijn rijksmonument. Oorspronkelijk erve “Everdinck” behoorde in
1323 aan het huis Almelo. Het is een zogenaamd gewaard erve en wordt in het verpondingregister van 1601 omschreven als “Everman”.
U kunt de locatie van de 12 aan de Twentse Ervendag 2014 deelnemende boerderijen ook vinden op Google Maps op
http://bit.ly/ervendag2014. Daar kunt u uw route tussen de door u gekozen erven plannen.
Erve Ensink
H. Voogsgeerd Beekzijdeweg 31, Vasse
De huidige boerderij stamt uit 1850, maar de boerenplaats is veel ouder. Erve Ensink is een
dubbelkapsboerderij met een oude voorkamer. De huidige eigenaar heeft de boerderij gekocht
in 1998. De door hem uitgevoerde restauratie heeft de buitenzijde van de boerderij prachtig
intact gelaten, terwijl binnen een moderne woning is gerealiseerd: een geslaagde combinatie
van oud en nieuw.
Erve Broam
Fam. Scholten Linde Nijenkampsweg 4, Agelo
De huidige bewoners van dit eeuwenoude erf met driekapsboerderij zijn praktiserend boer
waarbij ze een gedeelte van de boerderij verhuren als vergaderfaciliteit. De oude stal is geschikt
gemaakt voor voorlichtingsdoeleinden en ook zijn er vakantieappartementen ingericht.
Erve Broam is een indrukwekkende, traditionele boerderij waarin een modern, multifunctioneel
bedrijf is gehuisvest: een mooi voorbeeld van herbestemming.
Erve Huiskes
Fam. Vink Oldenzaalsdijk 20, Deurningen
Erve Huiskes dateert van 1900. De restauratie van de oude boerderij en de stal tot schapenkooi/
potstal is gestart in 2010. Voor de restauratie hebben het Nationaal landschap Noord-Oost
Twente, de gemeente Oldenzaal en Regio Twente, eigenaar van Het Hulsbeek, subsidie verstrekt.
Gedurende de jaren 2011 t/m (juni) 2014 heeft Erve Huiskes dienst gedaan als thuishaven voor de
Schaapskudde Twente. De huidige bewoners gaan er een ontmoetingsplek voor senioren starten.
Erve De Kuper
Fam. Kwak Lossersestraat 275, Enschede
De geschiedenis van deze oude boerderij gaat ver terug. Men is er niet geheel zeker van wat
de oorspronkelijke naam is geweest: “Het Krop” of anders “Then Kate”. Beide namen worden al
genoemd in 1475. Het tegenwoordige erve De Kuper, een rijksmonument, is omstreeks 1600
ontstaan door het samengaan van ”Jegerinck” en “Cuiper”. Het is nu een comfortabele verbouwde
en karakteristieke woonboerderij, gelegen in een fraai landschap met een rijke historie.
Erve Olieslager
Behorende bij het landgoed Twickel Noordmolen 7, Ambt Delden
Deze boerderij, een rijksmonument, wordt op dit moment gerestaureerd en gerenoveerd.
Doormiddel van foto’s en tekeningen worden de verschillende stadia van het herbestemmingproces toegelicht. Daarbij gaat het om hoe de boerderij werd aangetroffen, hoe de schadeanalyse eruit ziet en welke overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om van de boerderij
een hedendaagse, duurzame woning te maken, met behoud van het oorspronkelijk karakter.
Erf ’n Plas
Behorende bij het landgoed Hof te Boekelo Boekelerhofweg 75, Boekelo
De in een historisch landschap gelegen boerderij Erf ’n Plas is de centrale plek van het uit de
18de eeuw stammende landgoed Hof te Boekelo. Eerst stond er een havezate maar die is in
het begin van de 19e eeuw afgebroken. Het huidige gebouw en omliggend erf zijn in 2013
geheel gerenoveerd en op zorgvuldige wijze geschikt gemaakt voor feestelijke gebeurtenissen.
U kunt de locatie van de 12 aan de Twentse Ervendag 2014 deelnemende boerderijen ook vinden op Google Maps op
http://bit.ly/ervendag2014. Daar kunt u uw route tussen de door u gekozen erven plannen.