VRIJ TECHNISCH INSTITUUT • GROTE HULSTSTRAAT

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT  GROTE HULSTSTRAAT 28  8700 TIELT
E-MAIL: [email protected]  WWW.VTI-TIELT.BE
TEL. 051 40 05 68  FAX 051 40 76 36
Geachte mevrouw
Geachte heer
Op maandag 1 september begint het nieuwe schooljaar.
Wanneer verwachten we de leerlingen die eerste schooldag?



8.25 uur: alle leerlingen van het eerste jaar
9.30 uur: alle nieuwe leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar
10.05 uur: alle andere leerlingen
Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze school en vragen ook uw medewerking. U kan de persoonlijke
resultaten en de houding van uw dochter of zoon volgen in de schoolagenda. Wij vragen u met aandrang om die wekelijks
in te kijken en te ondertekenen. De schoolagenda is een officieel document.
Wij geloven in goede en duidelijke afspraken. Op school hebben wij daartoe een schoolreglement. We verwachten echter
ook dat onze leerlingen buiten de school respect afdwingen door zich correct en beleefd te gedragen.
Wij wensen uw dochter of zoon een aangenaam schoolleven en een succesvolle toekomst!
A. VAN HAVERBEKE
Adjunct-directeur
R. DELMOTTE
Directeur
INLICHTINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2014-2015
Uurregeling lestijden en studie
Er is les van 8.25 tot 12 en van 13 tot 16.30 uur.
Uitzonderingen:

Op woensdagnamiddag is er enkel voor de leerlingen die bedrijfsbeheer volgen les van 13 tot 16.05 uur;

Op donderdag eindigen de lessen om 15.40 uur (busstudie mogelijk tot 16.30 uur), behalve voor alle leerlingen van de
tweede en derde graad EE-EM-IW: voor hen eindigen de lessen om 16.30 uur. Leerlingen die de tweede module van
bedrijfsbeheer volgen hebben les tot 17.45 uur;

Op vrijdag eindigen de lessen voor alle leerlingen om 15.40 uur (busstudie mogelijk tot 16.30 uur).
Vanaf maandag 8 september kunnen de leerlingen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.45 tot 17.45 uur op
school studeren in de avondstudie.
Het aantal lestijden per week verschilt naargelang van de afdeling en het leerjaar:
 eerste leerjaar A en B: 33 lesuren en 1 uur studiebegeleiding per week;
 tweede en derde graad EE-EM-IW: 35 lesuren per week;
 overige jaren: 34 lesuren per week.
Er is geen avondstudie daags voor een vrije dag, de eerste avond na een vakantieperiode, als er een personeelsvergadering
is of als er oudercontact is (zie schoolreglement - bijlage 3: jaarkalender). De avondstudie begint op maandag 8 september.
Maaltijden
Alleen wie niet veraf woont, mag ’s middags naar huis om te eten. Uitzonderlijk mag dat ook bij familie. De ouders doen in
dit geval een schriftelijke aanvraag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van het familielid. De aanvraag
wordt ondertekend door de beide ouders en door het familielid. Enkel de opvoeder of de directie kan toestemming
verlenen. In de stad eten mag niet! Wie op school eet, blijft de hele middag op school.
Alle maaltijden worden betaald met een betaalkaart.
Kosten
 Een warm middagmaal met soep en dessert kost 5,80 euro; een warm middagmaal zonder soep en dessert kost 4,80
euro; een dessert kost 1 euro.
 Wie ‘s middags soep neemt, betaalt 1 euro.
 Voor een belegd broodje betaal je 3 euro.
Werkkleding, handboeken, schoolgerei, gereedschap
Werkkleding (verplicht voor alle leerlingen in labo, werkplaats ...)
 Stofjas: 30 euro
ste
- voor de 1 graad
de
- voor de 2 graad IW, EE en EM
 Tweedelig werkpak (broek + vest): 50 euro
de
- voor de 2 graad MT en BM
de
- voor de 3 graad MT, EM en A
 Tweedelig werkpak(broek + lasjas): 65 euro
de
- voor de 3 graad LC
 Driedelig werkpak (broek + polo + sweater): 50 euro
de
de
- voor de 2 en 3 graad EI, ET, H en HT
Sportkleding: info in de eerste turnles. Een short kost 10 euro, een T-shirt 8 euro.
Boeken en schoolgerei
ste
 Tijdens de eerste week van het schooljaar wordt meegedeeld welke schriften je nodig hebt. De leerlingen van het 1
jaar en van 2BVL vinden als bijlage bij deze brief een lijst met materiaal nodig is voor de les Plastische opvoeding.
 Op dinsdag 26 augustus komen alle leerlingen hun boeken op school ophalen (zie tabel hieronder). De meeste
boeken worden aangekocht, voor een aantal boeken (die op het einde van het schooljaar teruggegeven worden)
betaal je een huurprijs. De boeken worden contant betaald (alleen op 26 augustus kan ook met bancontact betaald
worden). Om te vermijden dat één gezin op verschillende tijdstippen om boeken moet komen, krijgt de oudste
broer/zus het boekenpakket voor de jongere broer(s)/zus(sen) mee.


Boekendag: dinsdag 26 augustus
de
8.30 – 9.30 uur
2 jaar
de
de
9.30 – 12 uur
3 en 4 jaar
ste
13 – 14.30 uur
1 jaar
de de
de
14.30 – 17.30 uur
5 , 6 en 7 jaar
Klein materiaal (zoals een veiligheidsbril, een extra takenblok, tekenbladen …) dat leerlingen in de loop van het
schooljaar nodig hebben, kan op school aangekocht worden en met de betaalkaart betaald worden.
Schoolrekeningen (voor didactische uitstappen, toneelvoorstellingen …) worden met een overschrijvingsformulier
betaald. De formulieren worden op het einde van elk trimester aan de leerling meegegeven of opgestuurd.
Elektronisch betaalsysteem
 Middagmalen moeten met een betaalkaart betaald worden. In de tweede helft van augustus krijgen alle nieuwe
leerlingen een betaalkaart en een brief met informatie.
Veiligheidsschoenen (alle leerlingen van tweede en derde graad behalve EE en IW)
 Alle leerlingen van de tweede en derde graad, behalve EE en IW, zijn verplicht in de werkplaatsen op school of op
stage veiligheidsschoenen te dragen. Deze schoenen moeten minstens aan de NORM EN 345 (type S3)
beantwoorden. De schoenen kunnen om het even waar gekocht of via de school besteld worden. Leerlingen die dat
wensen kunnen op dinsdag 26 augustus, wanneer zij om hun boeken komen, veiligheidsschoenen passen en
bestellen op school (prijs: 25 euro). De schoenen worden betaald via de schoolrekening. Tijdens het schooljaar
kunnen geen schoenen meer besteld worden op school. Vanaf 8 september moeten alle leerlingen in de
werkplaatsen gekeurde veiligheidsschoenen dragen.
Gereedschap
 In sommige werkplaatsen krijg je het gereedschap in bruikleen. Zorg er goed voor! Gebroken of verloren gereedschap
moet je natuurlijk vergoeden.
Leerlingen eerste jaar
Op dinsdag 26 augustus, boekendag, leveren de leerlingen van het eerste jaar de BASO-fiche en het Getuigschrift
Basisonderwijs in als dat nog niet gebeurd zou zijn.