Organogram - De Rooyse Wissel

COR
RvB CONRISQ
Concerncontroller
Controller
Directie dRW
OR
Directeur Organisatie
Vertrouwenspersoon
Directeur Behandeling
Manager Stafbureau
Stafbureau (beleid, communicatie,
juridische zaken)
Onderzoek, Wetenschappelijke
bibliotheek
Psychiaters
Manager P&O
P&O dRW
Manager I&A
I&A dRW
Manager bedrijfsbureau
Financiën
Manager beheer en veiligheid
Facilitaire dienst, BHV coördinatie,
TD, inkoop, receptie & beveiliging,
service
Officemanager
Behandelrapportage, (bestuurs-)
Secretariaat
Geestelijke verzorging
Behandelafdelingen
Manager TLW
TLW
MB
HB
SIWA 1 + 2
MB
HB
LUXOR 1 + 2
Manager ThD
Therapeutische
dienst
MB
HB
CHEOPS 1 + 2
MB
HB
SFINX 1 + 2
MB
HB
ISIS 1 + 2
MB
HB
CHEPRI 1 + 2
MB
HB
Nijl/MD
MB
HB
PHAROS
FPP de Horst
Manager de Horst
Psychiater
Manager Medische
dienst
Medische dienst