- Welkom op de website van de Gezinsbond afdeling


Hoofdfuncties
Programmeerrichtlijnen ontvanger en 7-kanaals zender
3. Programmeren van 7-kanaals zenders met de functie Aan/Uit/Dimmen van kleuren
Gebruiksaanwijzing
Art.-nr.: LTER3
Ontvanger voor de sturing van RGB LED-strips van de reeks: LTES8
Werking
Technische gegevens:
Toetsen van de vooringestelde kleuren:
CH 1: oranje CH 2: cyaan CH 3: lichtgroen
CH 4: licht magenta
Op CH 5 drukken voor de volgende kleuren:
CH 1: warm wit
CH 2: rood
CH 3: groen
CH 4: blauw
Nog eens op de toets CH 5 drukken om de eerste 4 kleuren weer te kunnen bedienen.
Dim de verschillende lichtkleuren door de toets ingedrukt te houden.
P2
CH 1
CH 5
CH 2
CH 6
CH 3
LED
CH 4
CH 7
CH 1
CH 5
CH 2
CH 6
Druk op de toets CH 6 om de automatische kleurverandering te activeren.
Opnieuw indrukken om de richting te veranderen.
De kleurverandering wordt gestuurd op basis van de 8 ingestelde kleuren.
Tijdens de kleurverandering kan de snelheid worden gewijzigd.
50
LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
P3
P2
P1
50
50
50
50
12-24Vdc
IN
50
Ontvangfrequentie:
868,3 Mhz
Stroomtoevoer:
12 tot 24 V
Max. toelaatbare omgevingstemperatuur
in werking:
-20°C tot +60°C
Max. totale belasting per uitgang:
4 A = 96 W
Max. totale belasting aan 3 uitgangen:
288 W
Max. totale belasting in LIPROTEC systeem:
135 W
(Max. lengte RGB LED-strip LTES8 in LIPROTEC systeem: 9 m
PWM:
200 Hz
Beschermingsniveau:IP20
Afmetingen:
165 x 47 x 35 mm
De 7 kanalen worden tegelijk geprogrammeerd.
3.1. Druk aan de ontvanger op de toets P2 en hou deze toets ingedrukt.
U hoort een zoemtoon die verandert in een continu geluid.
3.2. Druk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren kanaal
CH 1 aan de zender. Een geslaagde opslag wordt bevestigd door snelle tonen.
Alle andere zenderkanalen worden automatisch opgeslagen.
50
Minimale afstanden [mm]
CH 1 = 4 sec. verandering, 1 sec. constant
CH 2 = 16 sec. verandering, 6 sec. constant
CH 3 = 28 sec. verandering, 10 sec. constant
CH 4 = stopt / start de beweging
Druk op de uit-toets CH 7 om de kleurverandering te verlaten.
Subfuncties
4. Veranderen van de 8 voorgeprogrammeerde kleuren
Druk op de toets CH 6 en hou deze toets langer dan 4 sec. ingedrukt. Het licht
gaat uit en een eerste keer aan, en een tweede keer na 4 sec. Dit bevestigt het bereiken
van de kleurinstellingsmodus. CH 1 tot CH 4 kunnen worden geprogrammeerd.
1. Beschrijving
•
•
•
•
•
•
•
vooringestelde kleuren
meer dan 16,7 miljoen instelbare kleuren
de vooringestelde kleuren kunnen altijd veranderd
en weer opgeslagen worden
alle kleuren zijn dimbaar
automatisch veranderende kleurencyclus
instelbare tijd voor de kleurencyclus
radiosturing
Uitgang 9 (+) geleider max. 4 A (96 W)
Uitgang 10 (+) geleider max. 4 A (96 W)
Uitgang 11 (+) geleider max. 4 A (96 W)
Uitgang 12 ROOD
Uitgang 13 GROEN
Uitgang 14 BLAUW
9
10
11
12
13
14
• de primaire netaansluiting (convertor) moet altijd worden uitgevoerd door een elektrotechnicus
• max. kabellengte tussen convertor en ontvanger: 2 m
- +
9
10
11
12
13
14
Gemeinsam
+
+
+
R
G
B
+
+12
230 Vac
Stopcontact
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
8
+
+
+
+
R
G
B
+
12-24Vdc
Stroomtoevoer
CH 7
5. Programmeren van de 7-kanaals zender met de scène-functie
2. Aansluitingen
230 Vac
Na het bereiken van deze modus begint de automatische kleurverandering met 4 sec.
CH 3
veranderingstijd
LED
CH 4
en 1 sec. stilstand bij elke kleur. Door op de toets CH 6 te drukken, kunt u de draairichting
wijzigen. Wanneer de gewenste kleur bereikt is, gedurende 3 sec. op een van de toetsen
CH 1 tot CH 4 drukken. Als bevestiging gaat het licht kort uit en weer aan (kort geluidssignaal). Daarna keert het apparaat terug naar de standaard modus. Om meer dan vier
kleuren te veranderen, eerst op CH 5 drukken. U kunt dan de vier andere kleuren programmeren via CH 1 tot CH 4. Wanneer u de kleurveranderingsmodus wilt verlaten zonder een nieuwe instelling van de
kleuren, moet u op de uit-toets CH 7 drukken.
+
Stopcontact
+
+
+
Wanneer u maar één 7-kanaals zender gebruikt, moet deze scène-functie worden beschouwd als
alternatief voor de functie: "Aan/Uit/Dimmen van kleuren" (punt 3).
Wanneer u de zender vroeger al geprogrammeerd hebt voor een andere functie (bv. punt 3), moet u
de zender eerst wissen. (punt 13)
De geprogrammeerde zender geeft de volgende geprogrammeerde scènes weer:
a) Toets CH 1: Begin scène 1 (kleurenspel) blijft 1 sec., verandering 180 sec.
b) Toets CH 2: Begin scène 2 (rood-tinten) blijft 1 sec., verandering 60 sec.
c) Toets CH 3: Begin scène 3 (blauw-tinten) blijft 1 sec., verandering 60 sec.
d) Toets CH 4: Begin scène 4 (groen-geel-tinten) blijft 1 sec., verandering 60 sec.
Om een weergegeven scène uit te schakelen, op de toets CH 7 drukken.
P1
5.1. Druk op de toets P1 en hou deze toets ingedrukt.
Het apparaat bevestigt elke druk met een toon en gaat dan verder met een continu geluid.
5.2. Druk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren zendkanaal. Een geslaagde opslag wordt
bevestigd door snelle tonen. Alle andere zenderkanalen worden automatisch opgeslagen.
6. Opslaan van afzonderlijke kanalen met de Aan-/Uit-kleurfunctie
Bij elke impuls verandert de kleur tussen de 8 vooringestelde kleuren. Om uit te schakelen, het zendkanaal langer dan 2
seconden ingedrukt houden. Bij elke inschakeling verschijnt de bij het uitschakelen ingestelde kleur.
De zoemer van de ontvanger geeft een continu geluid.
Geen dim-functie
6.1. Druk tweemaal op de toets P2 en hou deze toets ingedrukt.
Het apparaat bevestigt elke druk met een toon en gaat dan verder
met een continu geluid.
6.2. Druk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren zendkanaal. Een geslaagde opslag wordt bevestigd door
snelle tonen.
CH 1 tot CH 7 kunnen worden geprogrammeerd.
P2
+
Zender 2
12. Wissen van een kanaal bij het programmeren van afzonderlijke kanalen
12.1. Druk tweemaal op de toets P3 en hou deze toets ingedrukt. Het
apparaat bevestigt elke druk met een toon en gaat dan verder met
een langzaam onderbroken geluid.
12.2. Druk tijdens het horen van dit langzaam en onderbroken geluid op
het te wissen kanaal. Het geslaagde wissen wordt bevestigd door
een permanent geluid.
P3
13. Wissen van alle kanalen en alle zenders: "Fabriekstoestand zender"
P2
13.1. Druk driemaal op de toets P3 en hou deze toets ingedrukt. Het apparaat bevestigt elke druk
met een toon en gaat dan verder met een snel onderbroken geluid.
13.2. Na 10 seconden geeft de zoemer een continu geluid.
Dit bevestigt dat het geheugen volledig gewist werd.
P3
14. Kleuren-reset
Met deze procedure keert u terug naar de fabrieksinstellingen van de kleuren.
Druk één keer op de toets P3 en hou deze toets gedurende 10 sec. ingedrukt. Het licht gaat aan met
warm wit licht en knippert één keer na 10 sec. Na het loslaten van de toets gaat het licht uit.
9. Opslaan van afzonderlijke kanalen met de Aan-functie
Het kanaal dat geprogrammeerd wordt met de Aan-functie, schakelt de laatst ingestelde kleur in.
9.1. Druk driemaal op de toets P2 en hou deze toets ingedrukt.
Het apparaat bevestigt elke druk met een toon en gaat dan
P2
verder met een continu geluid.
9.2. Druk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren kanaal. Een geslaagde opslag wordt bevestigd
door snelle tonen.
CH 1 tot CH 7 kunnen worden geprogrammeerd.
15. Opmerking bij de bediening van de verschillende toetsen
Het ingedrukt houden van de toetsen van de zender moet minstens ¼ sec. duren om de signalen te kunnen zenden.
16. Opmerking
Zorg voor een juiste verbinding van de stroomtoevoer en de LED's met de ontvanger vóór u de stroomtoevoer
aansluit op het net. Een verkeerde aansluiting (verkeerde polariteit) kan de LED's beschadigen. Het apparaat en
de aangesloten LED's moeten worden gevoed met de juiste spanning en stroom.
Gebruik geen metalen mantels voor de behuizing van de ontvanger. Voorzie voldoende ventilatie. Bij
gebruik van een behuizing van de ontvanger moet de werking van de radioverbinding naar de zender
getest worden. Het apparaat moet worden beschermd tegen vochtigheid.
Geen dim-functie
CH 1
P4
Zender 1
P2
8. Opslaan van afzonderlijke kanalen met de Aan-/Uit-/Dim-functie van koud wit licht
(zie afb. punt 6)
Het licht wordt in- en uitgeschakeld met korte impulsen (< 800 ms).
Door de zendtoets ingedrukt te houden, versterkt of verzwakt u de lichtsterkte.
8.1. D
ruk zesmaal op de toets P2 en hou deze toets ingedrukt. Het apparaat bevestigt elke druk met
een toon en gaat dan verder met een continu geluid.
8.2. D
ruk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren zendkanaal.
Een geslaagde opslag wordt bevestigd door snelle tonen.
CH 1 tot CH 7 kunnen worden geprogrammeerd.
11.1. Verwijder de afdekplaat van de zender (zie handleiding zender).
Druk kort op de binnentoets P4 van de geprogrammeerde zender.
De zoemer van de ontvanger geeft een continu geluid.
11.2. Druk binnen 5 sec. op de toets van de geprogrammeerde zender met de te kopiëren functie.
De zoemer van de ontvanger onderbreekt het geluid gedurende 1 sec. en zoemt dan weer 5 sec.
11.3. Druk binnen de tweede 5 sec. op de toets van de te programmeren nieuwe zender.
Een geslaagde opslag wordt bevestigd door snelle tonen.
Wanneer de zender al geprogrammeerd werd met een functie, moet
deze functie eerst worden gewist
zoals beschreven onder punt 13.
7. Opslaan van afzonderlijke kanalen met de Aan-/Uit-/Dim-functie van warm wit licht
(zie afb. punt 6)
Het licht wordt in- en uitgeschakeld met korte impulsen (< 800 ms).
Door de zendtoets ingedrukt te houden, versterkt of verzwakt u de lichtsterkte.
7.1. D
ruk vijfmaal op de toets P2 en hou deze toets ingedrukt.
Het apparaat bevestigt elke druk met een toon en gaat dan verder met een continu geluid.
7.2. D
ruk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren zendkanaal. Een
geslaagde opslag wordt bevestigd door snelle tonen.
CH 1 tot CH 7 kunnen worden geprogrammeerd.
11. Kopiëren van functies van een zendertoets in een nieuwe zender:
"Wisseltoets-functie"
CH 1
CH 2
Met het oog op een permanente verdere ontwikkeling van de producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om
technische gegevens en functies te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.
Het kanaal dat geprogrammeerd wordt met de Uit-functie, schakelt het licht uit.
10.1. Druk viermaal op de toets P2 en hou deze toets ingedrukt.
Het apparaat bevestigt elke druk met een toon en gaat dan verder
P2
met een continu geluid.
10.2. Druk tijdens het horen van dit continu geluid op het te programmeren kanaal. Een geslaagde opslag wordt bevestigd door snelle
tonen.
CH 1 tot CH 7 kunnen worden geprogrammeerd.
Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
[email protected] · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · [email protected] · www.schlueter-systems.nl
Art.-No.553 848 – Editie 06/13
10. Opslaan van afzonderlijke kanalen met de Uit-functie