Candidatures i llista

Candidatures i llista
Agrupació Palma-Nord
Assemblea extraordinària del 17 de març del 2015
Propostes presentades en el termini establert a la convocatòria de
l’Assembla, fins les 18 hores del 16 de març del 2015. Es votaran
per sufragi secret en llista oberta, a qualsevol de les propostes.
Pel Parlament de les Illes Balears:
Carmen Palomino Sánchez
Bernat Jofre Bonet
Catalina Nadal Pradas
Carlos Aguilar Tirado
Cati Gual Catany
Miguel Romero Cádiz
Elisabeth Bujosa Homar
Antonio Pareja Bezares
Cata Prats Villena
Pel Consell de Mallorca:
Catalina Calafat Servera
Bartomeu Homar Graxell
Isabel Romero Morilla
Rufino Ocasar Alba
Josefa Castro de la Fuente
Martí Capó Tous
Marta Juan Obrador
Juan Jiménez Chiva
Carrer Son Gibert núm. 9, Escala 1ª, baixos, 07008 Palma. : 608 610 900 . N.I.F.: G28477727
: palmanord.psoe.es
: [email protected]
Agrupació Palma-Nord
Llista municipal acordada per la Comissió Executiva de l’Agrupació
Municipal de Palma en la seva reunió del 16 de març del 2014,
d’acord amb el candidat a la Batlia. Es votarà en sufragi secret com
llista completa, tancada i bloquejada amb dos opcions: vot a favor
o vot en blanc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
José Francisco Hila Vargas
Susanna Moll Kammerich
Joan Ferrer Ripoll
Angélica Pastor Montero
Adrián García Campos
Juana María Adrover Moyano
Francisco Ducrós Salvá
Elena Navarro Duch
José María González Navarro
Encarna Gracia Porras
Antonio Pareja Bezares
Alícia Homs Ginel
Martí Capó Tous
Laura Sampedro Ozorno
Daniel Oliveira de Souza
Catalina Alcover Pons
David Barón Martorell
Francisca Domínguez Estelrich
Antonio Muñoz Rico
Rosamaria Alberdi Castell
Daniel Capilla Bibiloni
Josefa Donate Rodero
Francisco Canet Martorell
Ana Lizón Muñoz
Bartolomé Pizá Díaz
Ana Vera Amate
Juan Valenzuela Moreno
Araceli Solà Cortell
José Muniesa Estopañán
Suplents:
1. Josefa Peláez Gallego
2. Óscar Cereijo Méndez
3. Yolanda Serrano Moreno
Carrer Botànic Onofre Jaume, 5a, 07008 Palma.  i : 971279200 . N.I.F.: G28477727
: www.socialistesdemallorca.org : [email protected]
2