Cursos de Gimnasia Rítmica en verano Cursos de Gimnasia Rítmica

Club Gimnasia Rítmica Donosti
Camino Darieta s/n
Polideportivo de Alza
Tl./Fax: 943354152--696757462
E-mail: [email protected]
Gimnasia Erritmikako
Erritmikako UDAKO IKASTAROA
2015ko uztailan, Donosti klubak udako ikastaroa
antolatuko du, bi asteko ikastaroa, uztailak 1-15, 10etatik
Cursos de Gimnasia Rítmica en verano
En julio del 2015 el CGR Donosti organiza un curso de
verano del 1 a 15 de julio.
12etara.
Ikastaroak
6
urtetatik
aurreko
neska-mutilentzat
izango dira. Altzako kiroldegian egingo dira eta sartzeko
Se realizaran en el Polideportivo de Alza de 10 a 12 de la
Kirol-txartela behar da edo kiroldegiko sarrera egunero
mañana. Se admiten niños y niñas a partir de 6 años.
pagatu behar da. Ikastaroaren kostea 80€koa izango da.
El coste será de 80€.
Apuntzatzeko prozedura: E-mail baten bidez, neskamutilaren izen deiturak, jaoitze data eta zein ikastaro (ak)
Procedimiento para apuntarse: mediante un
egin nahi dituela bidaltzen ([email protected]).
mensaje electrónico al club ([email protected]mail.com),
Epea: Ekainaren 28ra arte.
antes del 28 de junio, con los datos completos de la ficha
Edota azpian dagoen datuak bete eta entrenatzaile bati
de abajo.
eman.
Pagatzeko prozedura: diru-sarrera egin behar da ondoko
Procedimiento de pago: haciendo un ingreso en las
kontuetan eta lehenego eguna entrenatzaileari ziurtagiria
siguientes cuentas del club
eman.
Kontu korronteak:
Kontu korrontea:
La Caixa: 2100 6448 77 2100049511
Kutxabank: 2095 5001 03 1061648993
Ikaslearen Izen-deiturak / Nombre y apellidos:
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento:
Kirol-txartelaren zenbakia (*) / Nº de la kirol-txartela (*):
Familiaren E-maila / E-mail de la familia:
(*) En caso de no poseer kirol txartela deberá de pagar la entrada diaria al Polideportivo, según tarifa municipal.