Zobacz darmowe fragmenty - Księgarnia Poltax.waw.pl

Spis treści
Hiragana ................................................................................................ 5
Katakana .............................................................................................. 11
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
1
2
3
4
5
Jestem Polakiem .................................................................... 17
To jest mój przyjaciel . ............................................................ 27
To jest książka ....................................................................... 37
Liczebniki japońskie ............................................................... 45
Gdzie jest toaleta? . ............................................................... 57
Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe cz. I . ......................................... 69
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
6 Ten budynek jest stary ........................................................... 73
7 Wstaję codziennie o siódmej rano .......................................... 83
8 Pieniądze są w portfelu . ........................................................ 95
9 Wyjeżdżam na wakacje . ...................................................... 105
10 Codziennie czytam książki . ................................................ 113
Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe cz. II ......................................... 123
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
11
12
13
14
15
Kiedy są twoje urodziny? ................................................... 127
Poproszę dwa bilety ........................................................... 139
W zeszłym tygodniu kupiłem nowy komputer ..................... 147
Boli mnie głowa . ............................................................... 161
Pada deszcz ....................................................................... 173
Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe cz. III ........................................ 184
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
Rozdział
16
17
18
19
20
21
Język japoński jest trudniejszy niż polski ............................. 187
Może zjedlibyśmy razem obiad? . ....................................... 197
Czy mogę otworzyć okno? ................................................. 209
Umiem mówić po angielsku ............................................... 219
Chcę pojechać do Japonii .................................................. 229
Muszę uczyć się japońskiego .............................................. 241
Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe cz. IV ........................................ 253
Tabela podstawowych czasowników (japońsko-polska) ........................ 256
Tabela podstawowych czasowników (polsko-japońska) ........................ 262
Odpowiedzi ........................................................................................ 269
Słownik japońsko-polski . .................................................................... 285
www.jezykiobce.pl
3
ROZDZIAŁ 4
Rozdział 4 Liczebniki japońskie
Nihon-no sūji
Gramatyka
Japończycy używają dwóch systemów liczebników: zapożyczonego z języka chińskiego oraz
rodzimego czyli tradycyjnego. Obydwa sposoby liczenia stosowane są na co dzień.
Liczebniki pochodzenia chińskiego (w nawiasie kolejność pisania elementów w znakach kanji):
1
ichi
2
ni
3
san
4
shi / yon
5
go
6
roku
7
shichi / nana
8
hachi
9
kyū / ku
10
jū
Liczebniki pochodzenia japońskiego:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hitotsu
futatsu
mittsu
yottsu
itsutsu
muttsu
nanatsu
yattsu
kokonotsu
tō
www.jezykiobce.pl
一つ
二つ
三つ
四つ
五つ
六つ
七つ
八つ
九つ
十
ひとつ
ふたつ
みっつ
よっつ
いつつ
むっつ
ななつ
やっつ
ここのつ
とお
45
JAPOŃSKI MÓW, PISZ I CZYTAJ
Powyżej dzięsięciu w złożenia łączy się tylko liczebniki pochodzenia chińskiego.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
jūichi jūni
jūsan
jūyon
jūgo
jūroku
jūnana
jūhachi jūkyū
nijū
30
40
50
60
70
80
90
100
200 300
sanjū
yonjū
gojū
rokujū
nanajū
hachijū
kyūjū
hyaku
nihyaku
sanbyaku
400
500
600
700
800
900
1000
10000
100 000 000
yonhyaku
gohyaku
roppyaku
nanahyaku
happyaku
kyūhyaku
sen
ichiman
ichioku
Podając liczbę, wartość czy ilość Japończycy stosują tzw. klasyfikatory. Są to sufiksy – oznaczenia
kategorii, które dostawia się do konkretnych liczebników. Klasyfikatory te dzielą naszą rzeczywistość
na pojęcia i zbiory, tworząc np. grupę przedmiotów podłużnych czy płaskich. Używa się ich
w podobny sposób jak polskich określeń „butelka mleka”, „tabliczka czekolady”, „bochenek
chleba”.
Lista najbardziej powszechnych klasyfikatorów:
-ban
-banme
-byō
-dai
-do
-en
-fun
-hai
-hiki
-hon
-ji
-jikan
-kagetsu
-kai
-kai
-ko
-mai
-nen
-nin
-sai
-satsu
-shūkan
-soku
-tō
46
(numer)
(klasyfikator liczb porządkowych)
(sekundy)
(maszyny, aparaty, meble)
(wielokrotność zdarzeń)
(jeny japońskie)
(minuty)
(pojemność naczyń, czarek)
(małe zwierzęta)
(przedmioty podłużne)
(godzina)
(godziny, upływ czasu)
(miesiące, upływ czasu)
(piętra)
(wielokrotność zdarzeń)
(przedmioty małe)
(przedmioty płaskie)
(lata, upływ czasu)
(ludzie)
(wiek)
(publikacje, książki, czasopisma)
(tygodnie, upływ czasu)
(przedmioty parzyste)
(duże zwierzęta)
ROZDZIAŁ 4
Klasyfikatory łączą się z liczebnikami w następujący sposób:
kamera ichidai osara nimai
sakana gohiki kōhii nihai (jeden aparat fotograficzny – urządzenie)
(dwa talerze – talerze są płaskie)
(pięć ryb – małe zwierzęta)
(dwie kawy – pojemności filiżanek)
Klasyfikatory zaczynające się od spółgłosek: k, s, t, h łącząc się z liczebnikami ulegają zniekształceniu
i często powodują zmianę danego liczebnika. Dzieje się to najczęściej z liczebnikami 1, 6, 8
i 10. Na dodatek wiele jest form wyjątkowych, dlatego odmiany klasyfikatorów z konkretnymi
liczebnikami należy uczyć się właściwie na pamięć. Inne klasyfikatory (zaczynające się od
pozostałych spółgłosek) łączą się z liczebnikami dość regularnie (np. ichimai, nimai, sanmai,
nanmai?) i nie powodują istotnych zmian, poza wyjątkami. Na przykład:
rokkagetsu
hon jussatsu
ushi ittō
pen ippon
ashi happon
(sześć miesięcy)
(dziesięć książek)
(jedna krowa)
(jeden długopis)
(osiem nóg)
Klasyfikatory są istotne z jeszcze jednego powodu. Żeby móc zapytać o liczbę czy ilość czegoś,
należy znać właściwy klasyfikator, ponieważ służy on do budowania pytajnika „ile”.
ile osób? – nannin?
ile ołówków? – enpitsu nanbon?
ile lat? – nannen?
ile małych przedmiotów? – nanko?
ile razy? – nankai?
Oto podstawowe klasyfikatory z liczebnikami od 1 do 10.
HON
(ołówek, linijka,
butelka, patyk...)
HAI
(napoje, pojemność
szklanek, czarek...)
HIKI
(małe zwierzęta)
1
ippon
1
ippiki
1
ippai
2
nihon
2
nihiki
2
nihai
3
sanbon
3
sanbiki
3
sanbai
4
yonhon
4
yonhiki
4
yonhai
5
gohon
5
gohiki
5
gohai
6
roppon
6
roppiki
6
roppai
7
nanahon
7
nanahiki
7
nanahai
www.jezykiobce.pl
47
JAPOŃSKI MÓW, PISZ I CZYTAJ
8
happon
8
happiki
8
happai
9
kyūhon
9
kyūhiki
9
kyūhai
10
juppon
10
juppiki
10
juppai
?
nanbon?
?
nanbiki?
?
nanbai?
KO
(małe przedmioty,
ciastka...)
1
ikko
1
ikkai
1
ikkai
2
niko
2
nikai
2
nikai
3
sanko
3
sangai
3
sankai
4
yonko
4
yonkai
4
yonkai
5
goko
5
gokai
5
gokai
6
rokko
6
rokkai
6
rokkai
7
nanako
7
nanakai
7
nanakai
8
hakko
8
hakkai
8
hakkai
9
kyūko
9
kyūkai
9
kyūkai
10
jukko
10
jukkai
10
jukkai
?
nanko?
?
nangai?
?
nankai?
SATSU
(publikacje,
książki...)
SAI
(wiek, ~lat...)
48
KAI
(częstotliwość: raz,
dwa razy...)
KAI
(piętra budynków)
SOKU
(parzyste: skarpety,
buty...)
1
issai
1
issatsu
1
issoku
2
nisai
2
nisatsu
2
nisoku
3
sansai
3
sansatsu
3
sanzoku
4
yonsai
4
yonsatsu
4
yonsoku
5
gosai
5
gosatsu
5
gosoku
6
rokusai
6
rokusatsu
6
rokusoku
7
nanasai
7
nanasatsu
7
nanasoku
8
hassai
8
hassatsu
8
hassoku
9
kyūsai
9
kyūsatsu
9
kyūsoku
10
jussai
10
jussatsu
10
jussoku
?
nansai?
?
nansatsu?
?
nanzoku?
ROZDZIAŁ 4
NIN
(ludzie)
FUN
(minuty)
TŌ
(duże zwierzęta)
1
hitori
1
ippun
1
ittō
2
futari
2
nifun
2
nitō
3
sanin
3
sanpun
3
santō
4
yonin
4
yonpun
4
yontō
5
gonin
5
gofun
5
gotō
6
rokunin
6
roppun
6
rokutō
7
nananin
7
nanafun
7
nanatō
8
hachinin
8
happun
8
hattō
9
kyūnin
9
kyūfun
9
kyūtō
10
jūnin
10
juppun
10
juttō
?
nannin?
?
nanpun?
?
nantō?
Jeśli zachodzi potrzeba użycia liczebnika większego niż 10, należy do podanej liczby dodać
klasyfikator w odpowiedniej formie dostosowanej do cyfry w rzędzie jedności, na przykład:
11 (długopisów)
28 (krów) jūippon
nijūhattō itd.
Godziny
Klasyfikatorem do godzin jest sufiks -ji. Łączy się on z liczebnikami regularnie:
ichiji 1:00
yoji 4:00
shichiji 7:00
jūji 10:00
niji 2:00
goji 5:00
hachiji 8:00
jūichiji 11:00
sanji 3:00
rokuji 6:00
kuji 9:00
jūniji 12:00
Od godziny pierwszej po południu można podawać godzinę na dwa sposoby: jūsanji (trzynasta)
lub gogo ichiji (pierwsza po południu).
Minuty podaje się z klasyfikatorem -fun zgodnie z liczebnikami podanymi w tabelce powyżej.
10:05 12:15 11:25
jūjigofun
jūniji jūgofun
jūichiji nijūgofun
www.jezykiobce.pl
4:10
7:20
9:30
yoji juppun
shichiji nijuppun
kuji sanjuppun / kuji han
49
ROZDZIAŁ 6
Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wstaw odpowiednie przymiotniki do zdań i przetłumacz powstałe konstrukcje.
1) Kono resutoran-wa …………….. desu. (drogi)
2) Watashi-no daigaku-wa ……………….. desu. (stary)
3) Anata-no ie-wa ……………….. desu-ka? (duży)
4) Nihongo-wa …………………..ku nai desu. (trudny)
5) Nihongo-no kanji-wa ………………….. desu. (trudny)
6) Pōrandogo-wa ………………….. ku nai desu. (łatwy)
7) Kono machi-wa ………………… desu-ne. (cichy)
8) Yūbinkyoku-wa ………………. desu-ka? (daleki)
9) Kono hoteru-wa ………………… desu. (znany)
10) Ano mise-wa ……………….. ku nai desu. (tani)
11) Sūpā-wa ……………… desu. (tani)
12) Watashi-no jitensha-wa ……………….. desu. (nowy)
13) Ano onna-no hito-wa ……………….. desu. (piękny)
14) Kare-wa …………………. de-wa arimasen. (przystojny)
15) Kore-wa ……………… ku arimasen. (dobry)
Ćwiczenie 2
Wstaw do dialogu odpowiednie formy wyróżnionych przymiotników.
たてもの
びょういん
田中:あの( )建物は病院ですか。
Tanaka: Czy ten biały budynek to szpital?
山田:いいえ、
あれは( )
ホテルです。
Yamada: Nie, to znany hotel.
田中:
( )
ですね。
( )
ホテルですか。
Tanaka: Jaki piękny. Czy to nowy hotel?
山田:いいえ、
( )
くないですよ。
ちょっと
( )
です。
Yamada: Nie, nie jest nowy. Jest raczej stary.
田中:そうですか。
( )
ですか。
Tanaka: Ach tak? Czy jest drogi?
えき
山田:そうですね、
( )
くないですね。
でも駅が( )
です。( )
ホテルです。
Yamada: No tak, nie jest tani. Ale dworzec jest blisko. To dobry hotel.
www.jezykiobce.pl
79
JAPOŃSKI MÓW, PISZ I CZYTAJ
Dialogi
14
Rozmawiamy o dzieciach
Rozmowa dwóch kobiet o rodzinie prowadzona w bardzo grzeczny sposób.
– Anna-san, okosan-ga irasshaimasu-ka? (Pani Anno, czy ma pani dzieci?)
こ
アンナさん、お子さんがいらっしゃいますか。
– Hai, imasu. (Tak, mam.)
はい、います。
– Otoko-no ko desu-ka? Onna-no ko desu-ka? (Chłopca czy dziewczynkę?)
おんな こ
おとこ こ
男の子ですか。女の子ですか。
-Musume-ga hitori-to musuko-ga futari imasu. (Mam jedną córkę i dwóch synów.)
むすめ ひとり むすこ ふたり
娘が一人と息子が二人います。
– Sō desu-ka? Ii desu-ne. (Naprawdę? To wspaniale.)
そうですか。いいですね。
– Yoshida-san-wa okosan-ga irasshaimasu-ka? (A pani ma dzieci, pani Yoshida?)
こ
よしだ
吉田さんはお子さんがいらっしゃいますか。
– Iie, watashi-wa kodomo-ga mada imasen. (Nie, ja nie mam jeszcze dzieci.)
わたし
こども
いいえ、私は子供がまだいません。
15
Rozmowa o dziecku
Rozmowa o rodzinie prowadzona przez dwóch mężczyzn.
– Suzuki-san-wa dokushin desu-ka? (Czy jest pan kawalerem, panie Suzuki?)
どくしん
すずき
鈴木さんは独身ですか。
– Iie, kekkon-shite imasu. (Nie. Jestem żonaty.)
けっこん
いいえ、結婚しています。
62
ROZDZIAŁ 5
– Okosan-wa imasu-ka? (Ma pan dzieci?)
こ
お子さんはいますか。
– Imasu. Musume-ga imasu. (Tak. Mam córkę.)
むすめ
います。娘がいます。
– Sō desu-ka? Musume-san-wa nansai desu-ka? (Naprawdę? Ile córka ma lat?)
むすめ
なんさい
そうですか。娘さんは何歳ですか。
– Gosai desu. (Ma pięć lat.)
ごさい
五歳です。
– Onamae-wa nan desu-ka? (A jak się nazywa?)
なまえ
なん
お名前は何ですか。
– Mari desu. (Mari.)
マリです。
16
Rozmawiamy o swoim pochodzeniu
Kurtuazyjna rozmowa dwóch kobiet.
– Okuni-wa dochira desu-ka? (Skąd pani jest?)
くに
お国はどちらですか。
– Pōrando desu. (Z Polski.)
ポーランドです。
– Pōrando-no doko desu-ka? (A z którego miasta w Polsce?)
ポーランドのどこですか。
– Warushawa desu. (Z Warszawy.)
ワルシャワです。
– Sō desu-ka? Nihon-wa hajimete desu-ka? (Rozumiem. Jest pani pierwszy raz w Japonii?)
にほん
はじ
そうですか。
日本は初めてですか。
www.jezykiobce.pl
63
JAPOŃSKI MÓW, PISZ I CZYTAJ
– Hai, hajimete desu. Takano-san-wa Tōkyō-no kata desu-ka? (Tak, jestem tu pierwszy raz.
A czy pani pochodzi z Tokio, pani Takano?)
はじ
たかの
とうきょう かた
はい、初めてです。高野さんは東京の方ですか。
– Iie, watashi-wa Kyōto-no hito desu. (Nie, ja jestem z Kioto.)
ひと
わたし
きょうと
いいえ、私は京都の人です。
17
Opisujemy swoją rodzinę
Grzeczna rozmowa dwóch mężczyzn o swoich rodzinach.
– Gokazoku-wa Tōkyō-ni imasu-ka? (Czy pańska rodzina jest w Tokio?)
かぞく
とうきょう
ご家族は東京にいますか。
– Hai, imasu. Kanai-to musuko desu. (Tak. Żona i syn.)
かない
むすこ
はい、います。家内と息子です。
– Okusan-wa Tōkyō-no kata desu-ka? (Pana żona pochodzi z Tokio?)
とうきょう
かた
おく
奥さんは東京の方ですか。
– Hai, sō desu. Kanai-wa eigo-no sensei desu. (Tak. Jest nauczycielem języka angielskiego.)
かない
えいご
せんせい
はい、そうです。家内は英語の先生です。
– Sō desu-ka? Musuko-san-wa oikutsu desu-ka? (Naprawdę? A ile lat ma pański syn?)
むすこ
そうですか。息子さんはおいくつですか。
– Rokusai desu. Shōgakusei desu. (Sześć. Jest uczniem szkoły podstawowej.)
しょうがくせい
ろくさい
六歳です。小学生です。
– Watashi-wa musume-ga sannin imasu. Sansai-to gosai-to nanasai desu. (A ja mam trzy
córki. Jedna w wieku trzech, druga pięciu, a trzecia siedmiu lat.)
さんさい
ごさい
ななさい
わたし むすめ さんにん
私は娘が三人います。三歳と五歳と七歳です。
64