© Inter IKEA Systems B.V. 2009 AA-457496-1

© Inter IKEA Systems B.V. 2009
AA-457496-1
БЪЛГАРСКИ
HRVATSKI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
РУССКИЙ
SRPSKI
SLOVENŠČINA
TÜRKÇE
Українська
ҚАЗАҚ
中文
繁中
日本語
BAHASA MALAYSIA
ไทย
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
27
‫ ﻲﺑﺮﻋ‬29
31
БЪЛГАРСКИ
4
Почистване
— Преди да ползвате съда за първи път,
внимателно го измийте, изплакнете и
подсушете.
— Съдът е подходящ за миялна машина. За да избегнете петната от варовик,
винаги подсушавайте след измиване.
Петната могат да бъдат премахнати с
малко оцет, разтворен в хладка вода.
— За да избегнете петна по вътрешността на съдовете, не добавяйте сол в
яденето, преди съставките да заврят.
— Не използвайте телена гъба или
друго нещо, което може да надраска
повърността.
— Когато е студено, дъното е леко вдлъбнато, но при загряване се изравнява.
Винаги охлаждайте съдовете преди миене. Това възвръща формата на дъното и
го предпазва от изкривяване.
Добре е да знаете
— Тиганът е подходящ за всякакви видове котлони и за фурна.
— Имат незалепващо покритие
Teflon®Platinum. Това значи, че можете да готвите с малко или без никаква
мазнина.
— Използвайте дървени или пластмасови прибори без остри ръбове.
— Не оставяйте тигана върху котлона
празен, защото при прекалено нагря-
5
ване дъното се изкривява, а покритието
губи незалепващите си способности.
— Използвайте съдовете на котлон със
същия или по-малък диаметър, за да
спестите електричество.
— Помнете, че при употреба дръжките
се нагорещяват. Местете тигана и вдигайте капака само с ръкохватки.
— При проблем с прдукта, моля, свържете се с най-близкия магазин ИКЕА/отдел Обслужване на клиенти или посетете www.ikea.com.
HRVATSKI
6
Čišćenje
— Prije prve uporabe, pažljivo operite,
isperite i osušite posuđe za kuhanje.
— Posuđe se može prati u perilici posuđa.
Kako bi sprječili mrlje od kamenca, uvijek
osušite proizvod nakon pranja. Točke i mrlje
možete odstraniti s malo octa razvodnjenog u mlakoj vodi.
— Kako bi sprječili mrlje od soli, ne dodajite sol u vašu hranu dok hrana ne uzavrije.
— Ne koristite čeličnu žicu ili ostalo što
može oštetiti površinu.
— Dno je malo udubljeno kada je ohlađeno, ali se širi i izravna kada se ugrije.
Posuđe za kuhanje uvijek ostavite da se
ohladi prije čišćenja. Time se dno vraća u
svoj oblik, a dno uporabom neće postati
neujednačeno.
Dobro je znati
— Tava je prikladna za uporabu na svim
vrstama kuhališta i u pećnici.
— Obložena je Teflon®Platinum neljepljivim slojem. To znači da hranu možete
kuhati na malo masti ili ulja ili bez njih.
— Koristite samo obli drveni ili plastični
kuhinjski pribor.
— Pripazite da hrana u tavi ne iskuha jer
se dno može iskriviti zbog pregrijavanja, a
neljepljivi sloj može izgubiti svoja svojstva.
— Stavljanjem tave na kuhalište istog ili
manjeg promjera štedite energiju.
7
— Zapamtite da se drške užare tijekom
uporabe. Uvijek koristite rukavice prilikom
pomicanja tave ili podizanja poklopca.
— Ako imate bilo kakvih problema s
proizvodom kontaktirajte najbližu IKEA
trgovinu/Službu za korisnike ili posjetite
www.ikea.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
8
9
Καθαρισμός
— Πριν χρησιμοποιήσετε τα σκεύη μαγειρικής για πρώτη φορά, πλύντε τα, ξεπλύντε
τα και στεγνώστε τα καλά.
— Τα σκεύη μαγειρικής είναι κατάλληλα
για το πλυντήριο των πιάτων. Για την πρόληψη δημιουργίας λεκέδων από το ασβέστιο
μέσα στο νερό, πάντα να τα στεγνώνετε
μετά το πλύσιμο. Στίγματα και σημάδια μπορούν να αφαιρεθούν με λίγο ξύδι διαλυμένο μέσα σε χλιαρό νερό.
— Για την πρόληψη δημιουργίας σημαδιών
από το αλάτι, μην προσθέτετε αλάτι στο
φαγητό σας μέχρις ότου το νερό βράσει.
— Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινο σφουγγαράκι ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα
μπορούσε να γδάρει την επιφάνεια.
— Η βάση, όταν είναι κρύα, είναι ελαφρώς
κοίλη, αλλά γίνεται επίπεδη όταν ζεσταίνεται. Αφήνετε πάντα τα σκεύη μαγειρικής να
κρυώσουν πριν τα πλύνετε. Αυτό επιτρέπει
στην βάση να επανέλθει στο κανονικό της
σχήμα και βοηθά, ώστε να μην γίνει ανομοιόμορφη με την χρήση.
πολύ λίγο ή καθόλου λίπος ή λάδι.
— Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα ή πλαστικά
εργαλεία κουζίνας χωρίς αιχμηρά άκρα.
— Μην αφήνετε το τηγάνι επάνω στην
φωτιά χωρίς περιεχόμενο, διότι από την
υπερθέρμανση μπορεί η βάση να στραβώσει και η αντικολλητική επένδυση να χάσει
τις ιδιότητές της.
— Χρησιμοποιείτε το τηγάνι σε μια εστία
με την ίδια ή μικρότερη διάμετρο από αυτήν
της βάσης του τηγανιού, για εξοικονόμηση
ενέργειας.
— Πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας, ότι
όταν το τηγάνι χρησιμοποιείται, οι λαβές
ζεσταίνονται πολύ. Όταν το μετακινείτε ή
όταν πρόκειται να σηκώσετε το καπάκι, να
χρησιμοποιείτε πάντα πιάστρες.
— Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με το
προϊόν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κατάστημα ΙΚΕΑ ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.ikea.com.
Τι πρέπει να γνωρίζετε
— Το τηγάνι είναι κατάλληλο για χρήση
σε όλες τις επιφάνειες εστιών και στον
φούρνο.
— Είναι εφοδιασμένο με την αντικολλητική
επένδυση Teflon®Platinum πράγμα που
σημαίνει, ότι μπορείτε να μαγειρεύετε με
РУССКИЙ
10
11
Уход
— Перед первым использованием
кухонной утвари, её следует вымыть
вручную и вытереть насухо.
— Посуду можно использовать в посудомоечной машине. Чтобы предотвратить
появление известкового налёта, всегда
вытирайте посуду насухо. Налёт или пятна можно удалить тёплой водой, смешанной с небольшим количеством уксуса.
— Чтобы предотвратить появление
пятен от соли на внутренней поверхности
посуды, не добавляйте соль, пока содержимое не закипит.
— Не пользуйтесь металлической мочалкой или чем-либо, что может поцарапать поверхность.
— Основание изделия слегка вогнутое,
однако при нагревании оно выравнивается. Не мойте утварь сразу после
использования, дайте ей остыть. Дно
успеет восстановить прежнюю форму
и не будет деформироваться во время
использования.
или пластиковые принадлежности без
острых краёв.
— Не оставляйте пустую посуду на
горячей плите, покрытие может деформироваться.
— Поставив изделие на конфорку, которая по диаметру равна или меньше дна
изделия, Вы экономите энергию.
— При использовании посуда и ручки
нагреваются, пользуйтесь прихваткой.
— Если у Вас возникли проблемы с изделием, обратитесь в магазин ИКЕА/отдел
ИКЕА Сервис или зайдите на интернет
сайт: www.ikea.ru
Полезная информация
— Эту посуду можно использовать на
любой плите или в духовке.
— Благодаря покрытию Teflon® Platinum
можно готовить практически без жира
или масла.
— Используйте только деревянные
SRPSKI
12
Pranje
— Pre prve upotrebe, posuđe operite,
isperite i pažljivo osušite.
— Ovaj proizvod možete prati u mašini
za suđe. Da bi predupredili nastanak mrlja
od salitre u vodi, obavezno dobro obrišite
nakon pranja. Mrlje možete odstraniti blagim rastvorom sirćeta u mlakoj vodi.
— Da ne bi ostajale mrlje od soli, nemojte
soliti hranu dok voda vri.
— Nemojte koristiti žicu ili bilo šta drugo
što može oštetiti površinu.
— Dok je hladna osnova je blago udubljena, ali se ispravi čim se zagreje. Uvek
ostavite posuđe da se ohladi pre čišćenja.
To omogućava da osnova povrati oblik i
sprečava je da se izvitoperi.
Dobro je da znate
— Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu
na svim tipovima grejnih ploča i u pećnicama.
— Proizvod ima neprijanjajući zaštitni sloj
od Teflon® Platiniuma, što znači da možete
spremati hranu sa malo ili nimalo masnoće.
— Koristite samo drveni ili plastični pribor
koji nema oštrih ivica.
— Nemojte ostavljati prazno posuđe na
ringli, od zagrevanja se osnova iskrivi i gubi
se zaštitni sloj.
— Posuđe koristite na ringlama istog ili
približnog prečnika da bi uštedeli energiju.
13
— Upamtite da se drške zagrevaju
prilikom korišćenja. Uvek koristite držače
prilikom pomeranja posuđa i podizanja
poklopca.
— Ako imate bilo kakvih problema sa
proizvodom obratite se najbližoj prodavnici IKEA/potrošačkom servisu ili posetite:
www.ikea.com.
SLOVENŠČINA
14
15
Čiščenje
— Pred prvo uporabo posodo skrbno
operite in jo osušite.
— Lahko jo perete v pomivalnem stroju.
Da se izognete madežem vodnega kamna,
posodo po pranju vedno takoj obrišite. Trdovratnejše madeže vodnega kamna lahko
odstranite z malo kisa, ki ga razredčite z
mlačno vodo.
— Da bi se izognili madežem, ki jih pusti
sol na notranji strani posode, hrane ne
solite, dokler voda ne zavre.
— Ne drgnite z gobicami iz jeklene volne
ali sredstvi, ki bi lahko poškodovala površino.
— Dokler je hladno, je dno posode rahlo
izbočeno, ko pa se segreje, se razširi in
zravna. Posoda naj se pred čiščenjem
ohladi. S tem omogočite dnu, da se povrne
v svojo prvotno obliko in hkrati preprečite,
da postane sčasoma neraven.
ponvi pokuhala do konca, saj se lahko dno
pri pregretju deformira in teflonski sloj proti
sprijemanju izgubi svoje lastnosti.
— Ponev uporabljajte na kuhalnem polju,
ki ima isti ali manjši premer, da prihranite
energijo.
— Ročaji se med uporabo segrejejo, zato
vedno, ko premikate ponev ali dvigujete
pokrovko, uporabite prijemalke.
— Če naletite na kakršne koli težave v
zvezi z izdelkom, se obrnite na najbližjo
trgovino IKEA oz. našo službo za pomoč
kupcem ali pa obiščite www.ikea.com.
Dobro je vedeti
— To ponev lahko uporabljate na vseh
tipih kuhalnikov in v pečici.
— Ponev je prevlečena s Teflon®Platinum
slojem proti sprijemanju, kar pomeni, da
lahko hrano pripravljate z malo ali skoraj
nič maščobe ali olja.
— Pri kuhanju uporabljajte samo lesen ali
plastičen pribor brez ostrih robov.
— Nikoli ne pustite, da bi se tekočina v
TÜRKÇE
16
Temizleme
— İlk kullanımından önce pişirme setini
yıkayın, durulayın ve dikkatlice kurulayın.
— Pişirme seti bulaşık makinesine girebilir.
Sudaki kireç nedeniyle oluşan lekelerden
kaçınmak için yıkadıktan sonra her zaman
kurulayın. Lekeler ve kalıntılar ılık su ile
karıştırılmış bir miktar sirke ile çıkarılabilir.
— Tuz lekelerini önlemek için su kaynayıncaya kadar tuz eklemeyin.
— Çelik ovma teli veya yüzeyi çizebilecek
herhangi bir madde kullanmayın.
— Taban soğukken hafifçe içbükeydir
ancak ısındığında yassılaşır. Temizlemeden
önce her zaman pişirme setinin soğumasını
bekleyin. Böylece, taban kendi şeklini geri
kazanır ve pürüzlü bir yüzey oluşumunu
önlenir.
Bilmekte fayda var
— Tava, tüm ocaklarda kullanıma uygundur ve fırına girebilir.
— Teflon®Platinum yapışmaz kaplama
sayesinde daha az yağ kullanarak veya
yağsız bir şekilde yemek pişirebilirsiniz.
— Sadece tahta veya sivri kenarları olmayan plastik araç-gereçleri kullanın.
— Tavanın, boş halde iken ocak üzerinde kalmasına izin vermeyin; aşırı ısınma
nedeniyle taban eğrilebilir veya kaplama,
yapışmaz özelliğini kaybedebilir.
— Enerji tasarrufu için tava ile aynı veya
17
daha küçük çaptaki ocak gözlerinde kullanın.
— Tavanın kullanımı sırasında kulpların
ısınacağını aklınızda bulundurunuz. Tavayı
hareket ettirirken veya kapağı kaldırırken
her zaman tencere tutacağı kullanın.
— Ürün ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, en yakınınızdaki IKEA mağazası/
Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz veya
www.ikea.com. adresini ziyaret ediniz.
Українська
18
19
Догляд
— Перед першим використанням помийте та витріть насухо.
— Посуд можна мити в посудомийній
машині. Щоб запобігти утворенню вапняного нальоту, завжди витирайте вироби
насухо. Наліт та плями можна видалити
теплою водою, змішаною з невеликою
кількістю оцту.
— Щоб плями від столової солі не утворювалися, не додавайте сіль перед тим як
вода закипить.
— Не користуйтеся металевою мочалкою або будь-чим, що може подряпати
поверхню.
— Основа виробу ледь увігнута, коли
холодна, проте при нагріванні вона вирівнюється. Не мийте одразу після використання. Дайте охолонути. Дно встигне
відновити форму і не буде деформуватися під час використання.
втратити свої властивості.
— Ставлячи виріб на конфорку, що за
діаметром рівна чи менша дна виробу,
Ви економите енергію.
— Під час використання сковороди
ручки нагріваються; завжди користуйтеся
рукавицею, знімаючи кришку та рухаючи
сковороду.
— Якщо у Вас виникли проблеми з виробом, зверніться до крамниці ІКЕА/відділ ІКЕА Сервіс або зайдіть на сайт: www.
ikea.com.
Корисна інформація
— Цю сковороду можна використовувати на будь-якій плиті або в духовці.
— Завдяки покриттю Teflon®Professional
в ній можна готувати практично без жиру
або олії.
— Використовуйте лише дерев’яний чи
пластиковий посуд без гострих країв.
— Не залишайте пустий посуд на гарячій
плиті, покриття може деформуватися чи
ҚАЗАҚ
20
Тазарту
— Ас үй аспаптарын алғашқы рет
пайдаланар алдында қол еңбегімен
жуып, құрғақтап сүртіңіз.
— Ыдыс жуғыш машинада тазартуға
болады. Әктік шөгінділер пайда болмас
үшін оны әрқашан құрғақтап сүртіңіз.
— Шөгінділер мен дақтарды аздап
сірке су қосылған жылы сумен кетіруге
болады. Ыдыстың ішінде тұздың дақтары
қалмас үшін ас әзірлегенде ішіндегі су
қайнамағанша тұз қоспаған жөн.
— Темір жөке немесе басқа да беткі
қабатты сыруы мүмкін заттарды
пайдаланбаңыз.
— Ыдыстың төменгі жағы аздап ойыс
келген, бірақ қыздырған кезде түзеліп
кетеді. Пайдаланғаннан кейін ыдысты
суытып барып жуу ұсынылады,
ыдыстың түп жағы бұрынғы қалпына
келіп, қолдану кезінде ол формасын
жоғалтпайды.
Білген жөн
— Ыдысты кез-келген плитада немесе
пеште пайдалану ұсынылады.
— Teflon®Professional қабатына
байланысты асты майсыз әзірлесеңіз де
болады.
— Шеттері өткір емес ағаш немесе
пластиктен жасалған асүй аспаптарын
пайдаланыңыз.
21
— Бос ыдысты ыстық плитада
қалдырмаңыз, ыдыс формасын
жоғалтуы мүмкін.
— Ыдыс түбінің диаметрі плита
кемпірегімен бірдей немесе одан
үлкеніріек болса, Сіз электр энергиясын
үнемдейсіз.
— Қолдану кезінде ыдыс және оның
тұтқасы қызады, сондықтан ұстағанда
орамалды пайдаланыңыз.
— Егер бұйым бойынша қандай да бір
сауалдарыңыз болса, ИКЕА дүкені/ИКЕА
қызмет көрсету бөлімімен хабарласыңыз
немесе www.ikea.ru интернет
сайтымызға кіруіңізге болады
中文
22
清洗说明
— 在使用新锅之前,须对其进行冲洗,并
擦干。
— 锅具可用于洗碗机。洗后应立即擦干,
以防止产品表面生成任何钙质斑点。清除
污斑,可使用加入少量醋的温水进行擦
洗。
— 为了防止形成盐质斑点,在锅内食品煮
至沸点之前,不可加入盐。
— 不可使用金属丝团等具划伤力的洁具,
以免划伤锅面。
— 锅底在冷却后会略有弯曲,但在受热
时会伸展变平。在清洗之前,务必待锅冷
却。以防温度骤变导致锅体发生变形。
使用须知
— 这种锅适合在各种灶具上和炉具中使
用。
— 带有Teflon®Platinum(“特氟隆”)不粘
涂层,这意味着您可以使用很少或根本不
用油烹制食物。
— 仅限使用没有锋利边缘的木制或塑料厨
具。
— 由于锅底因过热会变形,而且,涂层
也会失去不粘的性能,所以,不要让锅烧
干。
— 将锅在与锅的直径相同或略小的灶具上
使用,以节省能源。
— 注意,使用时,锅把会变热。移动锅或
打开锅盖时,一定要使用隔热垫。
— 如果您对产品有任何问题,与离您最近
的宜家商场/“客户服务部”联系或访问www.
23
ikea.com。
繁中
24
清潔說明
— 第一次使用鍋具前,先小心沖洗擦乾。
— 鍋具適用於洗碗機,為避免留下水垢,清
洗後一定要擦乾。可用稀釋的溫醋水去除污
垢。
— 在水煮沸前不可加入鹽巴,以免殘留鹽
垢。
— 不可使用鋼絲絨或任何會刮傷表面的工
具。
— 鍋具冷卻時底部會略有不平,但在加熱膨
脹後就會恢復原狀。清洗前一定要先靜置冷
卻,以防溫度驟降,使鍋體永久變形。
使用須知
— 適用於所有類型的爐子及烤箱.
— 內側白金級不沾鍋塗層,可用少量的油或
無需添加油的方式烹調食物。
— 只能使用沒有鋒利邊緣的木質或耐熱用
具。
— 不能讓鍋具空燒,因為過熱時底部會變形
彎曲,塗料會失去不沾的特性. 。
— 在相同或較小直徑的爐架上使用鍋具可
節省能源。
— 請記得鍋具在烹煮過程,把手會變熱。移
動鍋具或打開鍋蓋時一定要用隔熱墊。
— 如有任何關於產品的問題,請聯絡IKEA客
服部或上網www.ikea.com。
日本語
25
お手入れ方法
— この調理器具を初めてご使用になる前
に、よく洗い、すすぎ、乾かしてくださ
い。
— この調理器具は食器洗い乾燥機で洗う
ことができます。水に含まれる石灰分の
跡がつくのを防ぐため、洗った後は必ず
水をふき取ってください。軽い汚れは酢
を少し入れたぬるま湯を使うときれいに
なります。
— 塩の跡が付かないよう、沸騰するまで
塩を加えないでください。
— スチールたわしなど調理器具の表面を
傷つけるものは使わないでください。
— 使用していないときは、鍋の底はやや
へこんでいますが、加熱すると平らにな
ります。調理器具は冷めてから洗ってく
ださい。そうすることで底の形が元に戻
り、形がいびつになるのを防ぐことがで
きます。
お役立ち情報
— この製品はどんなタイプのコンロ、オ
ーブンでも使用できます。
— テフロン(R)プラチナ ノンスティック加
工のため、油はほとんどまたはまったく
使用せずに調理できます。
— ノンスティック加工は傷つきやすいた
め、木製またはプラスチック製の角の丸
いヘラなどをご使用ください。
— 絶対に空焚きしないでください。熱で
鍋の底がゆがんだり、ノンスティック加
26
工がはがれるおそれがあります。
— エネルギー効率を高めるため、調理器
具の底の直径と同じか、小さめのサイズ
のコンロでご使用ください。
— ご使用になる際には、取っ手が熱くな
る場合がありますのでご注意ください。
調理器具を移動したり、ふたを外すとき
には必ず鍋つかみを使用してください。
— 商品に不都合がある場合には、お近く
のイケアストア/カスタマーサービスにご
連絡いただくか、イケアのウェブサイト
www.ikea.comをご参照ください。
BAHASA MALAYSIA
27
Pembersihan
— Sebelum menggunakan peralatan
memasak untuk kali pertama, basuh, bilas
dan keringkan dengan sempurna.
— Peralatan memasak adalah selamat
digunakan untuk mesin basuh pinggan.
Untuk menghindarkan daripada kesan
mendapan air, sentiasa lap hingga kering
selepas membasuh. Kesan boleh dihilangkan menggunakan sedikit cuka yang
dilarutkan dalam air suam.
— Untuk mengelakan kesan garam,
jangan tambah garam sehingga air mendidih.
— Jangan gunakan pengosok periuk atau
sebarang produk yang boleh mencalarkan
permukaan.
— Dasarnya adalah agak cekung bila
sejuk, tetapi akan mengembang bila dipanaskan. Sentiasa biarkan peralatan memasak sejuk sebelum membersihkannya. Ini
membolehkannya kembali ke bentuk asal
dan membantu mengelakkannya daripada
menjadi tidak rata bila digunakan.
Pengetahuan tambahan
— Kuali adalah sesuai digunakan pada
semua jenis dapur dan di dalam ketuhar.
— Ia mempunyai lapisan tidak melekat
Teflon®Platinum yang membolehkan anda
memasak makanan menggunakan sedikit
minyak atau tanpa minyak langsung.
‫‪ 29‬ﻲﺑﺮﻋ‬
‫‪28‬‬
‫ﻒﻴﻈﻨﺘﻟﺍ‬
‫‪،‬ﻰﻟﻭﻷ ﺍ ﺓﺮﻤﻠﻟ ﺦﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳ ﺍ ﻞﺒﻗ‬
‫‪.‬ﺍﺪﻴﺟ ﺎﻬﻔﻔﺟ ﻢﺛ ﺎﻬﻔ ﻄﺷﺃ ﻭ ﺎﻬﻠﺴﻏﺃ‬
‫ﻲﻓ ﻥﺎﻣﺄﺑ ﺎﻬﻠﺴ ﻏ ﻦﻜﻤ ﻳ ﺦﺒﻄﻟ ﺍ ﺕﺍﻭﺩ ﺃ —‬
‫ ﻖﺋﺎﻗ ﺭ ﺎﻬﻔﻠﺨﺗ ﺕﺎﻣﻼ ﻋ ﻱ ﺃ ﻊﻨﻤﻟ ‪.‬ﻕﺎﺒﻃﻷ ﺍ ﺔﻟﺎﺴﻏ‬
‫ ﺪﻌﺑ ﺔﻓﺎﺟ ﺔﻌﻄﻘﺑ ﺢﺴﻣﺍ ﺎﻤﺋﺍﺩ ‪،‬ءﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﻴﺠﻟﺍ‬
‫ ﻞﻴﻠﻘﺑ ﻊﻘﺒﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﻣﻼﻌﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇ ﻦﻜﻤﻳ ‪.‬ﻞﻴﺴﻐﻟﺍ‬
‫‪.‬ﺮﺗﺎﻓ ءﺎﻤﺑ ﻒﻔﺨﻤﻟﺍ ﻞﺨﻟﺍ ﻦﻣ‬
‫ﻒﻴﻀﺗ ﻻ ‪،‬ﺢﻠﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻊﻘﺒﻟﺍ ﻊ ﻨﻤﻟ —‬
‫‪.‬ءﺎﻤﻟ ﺍ ﻲﻠﻐﻳ ﻰﺘﺣ ﺢﻠﻤﻟﺍ‬
‫—‬
‫ءﻲﺷ ﻱﺃ ﻭﺃ ﻱﺫﻻﻮﻔﻟ ﺍ ﻑﻮﺼﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ‬
‫ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳ‬
‫‪.‬ﺢﻄﺴﻟﺍ ﺵﺪﺨﻳ‬
‫ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻼﻴﻠﻗ ﺓﺮﻌﻘﻣ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻥﻮﻜﺗ —‬
‫ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺤﻄﺴﻣ ﻥﻮﻜﺘﻟ ﺩﺪﻤﺗ ﺎﻬﻨﻜﻟ ﻭ ‪،‬ﺓﺩﺭﺎﺑ‬
‫ ‪.‬ﺎﻬﻔﻴﻈﻨ ﺗ ﻞﺒﻗ ﺩﺮﺒﺗ ﺦﺒﻄﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻉﺩ ‪.‬ﻦﺨﺴﺗ‬
‫ ﻭ ﺎﻬﻠ ﻜﺷ ﺪﻴﻌﺘﺴﺗ ﻥﺄﺑ ﺓﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﻚﻟﺫ ﻥﻷ‬
‫‪.‬ﺔﻳﻮﺘﺴﻣ ﺮﻴﻏ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻨﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﻳ‬
‫‪— Hanya gunakan peralatan kayu atau‬‬
‫‪plastik yang tidak mempunyai tepi yang‬‬
‫‪tajam.‬‬
‫‪— Jangan biarkan kuali mendidih sehing‬‬‫‪ga kering kerana dasarnya akan hangus‬‬
‫‪akibat terlalu panas dan lapisan tidak‬‬
‫‪melekatnya hilang fungsi.‬‬
‫‪— Gunakan kuali pada dapur yang‬‬
‫‪bergaris pusat yang sama atau lebih kecil‬‬
‫‪untuk menjimatkan tenaga.‬‬
‫‪— Ingat! Pemegang akan jadi panas‬‬
‫‪semasa kuali digunakan. Sentiasa gunakan‬‬
‫‪pelapik kuali apabila mengalih kuali atau‬‬
‫‪semasa mengangkat penutupnya.‬‬
‫‪— Jika anda mempunyai masalah dengan‬‬
‫‪produk, sila hubungi gedung IKEA yang‬‬
‫‪terdekat/Perkhidmatan Pelanggan atau‬‬
‫‪layari www.ikea.com.‬‬
‫—‬
‫ﻑﺮﻌﺗ ﻥﺃ ﻦﺴﺤﺘﺴﻳ‬
‫ﻉﺍﻮﻧﺃ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺓﻼ ﻘﻤﻟﺍ —‬
‫‪.‬ﻥﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻭ ﺪﻗﺍﻮﻤﻟﺍ‬
‫ﻉﻮﻧ ﻦﻣ ﺔﻘﺻﻻ ﺮﻴﻏ ﺔﻘﺒﻄﺑ ﺓﺩﻭﺰﻣ ﻲﻫ ﻭ —‬
‫ ﺦﺒﻃ ﻚﻨ ﻜﻤﻳ ﻪﻧﺃ ﻲﻨﻌﻳ ﺎﻤﻣ ‪.‬ﻡﻮﻨﻴ ﺗﻼﺑ ®ﻥﻮﻠﻔﻴﺗ‬
‫ ﺪﺑﺯ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻭﺃ ﺓﺮﻴﻐﺻ ﺕﺎﻴﻤﻜﺑ ﻡ ﺎﻌﻄﻟﺍ‬
‫‪.‬ﺎﻴﺋﺎﻬ ﻧ ﺖﻳﺯ ﻭﺃ‬
‫ﻭﺃ ﺐﺸﺨﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻂﻘﻓ ﻡﺪﺨﺘﺳ ﺍ —‬
‫‪.‬ﺓﺩﺎﺣ ﻑﺍﺮﻃﺃ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺖﺴﻴﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﻚﻴﺘﺳﻼﺒﻟﺍ‬
‫ﺫﺇ ‪،‬ﺔﻴﻟﺎﺧ ﻲﻫ ﻭ ﻲﻠﻐﺗ ﺓﻼﻘﻤﻟﺍ ﺎﻘﻠ ﻄﻣ ﻉﺪﺗ ﻻ —‬
‫ ﺹﺍﻮﺧ ءﻼﻄﻟﺍ ﺪﻘﻔﻳ ﻭ ﺓﺮﻌﻘﻣ ﺢﺒﺼﺗ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻥﺃ‬
‫‪.‬ﻁﺮﻔﻤﻟﺍ ﻦﻴﺨ ﺴﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻕﺎﺼﺘﻟﻻﺍ ﻡﺪﻋ‬
‫—‬
‫ﺲﻔﻨﺑ ﺪﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺦﺒﻄﻟﺍ ﺓﺍﺩﺃ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ‬
‫ ‪.‬ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ ﺮﻐﺻﺃ ﻭﺃ ﺮﻄﻘﻟﺍ‬
30
— ‫ﺓﺭﺎﺣ ﺢﺒﺼﺗ ﺾﺑﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻚﻨ ﻫﺫ ﻲﻓ ﻊﺿ‬
‫ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ءﺎﻨﺛﺃ‬. ‫ ﺭﻭﺪﻗ ﻚﺳﺎﻣ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ‬
‫ءﺎﻄﻐﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﻭﺃ ﺓﻼﻘﻤﻟﺍ ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺪﻨﻋ‬.
— ‫ﺞﺘﻨﻤ ﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻱ ﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ‬،
‫ﻞ ﺤﻣ ﺏﺮﻗﺄﺑ ﻞﺼﺗﺍ‬/‫ ﻢﻗ ﻭﺃ ﺎﻴﻜ ﻳﻹ ءﻼﻤﻋ ﺔﻣﺪﺧ‬
‫ ﻊﻗ ﻮﻣ ﺓﺭﺎﻳﺰﺑ‬www. aeki.moc
ไทย
31
การทำความสะอาด
—
้
่
ก่อนใช้งานครั งแรก
ให้ล้างเครืองครั
วให้อ
สะอาด และเช็ดให้แห้ง
—
่
่ างจานได้
ชุดเครืองครั
วสามารถล้างด้วยเครืองล้
่ ้ องกั นอ
หลั งล้างเสร็จ ควรเช็ดให้แห้งทั นที เพือป
่
่
คราบน้ำเกาะบนผิวเครืองครั
ว ถ้าผิวเครืองครั
วอ
เกิดเป็ นคราบ ให้ใช้น้ำส้มสายชูเจือจางในน้ำอุ่น
นำมาเช็ดออกให้สะอาด
—
่ ้ องกั นคราบเกลือเกาะภายในภาชนะ
เพือป
ขณะทำอาหาร รอให้อาหารเดือดก่อน ค่อยใส่เกลืออ
ลงไป
—
่
่
ห้ามใช้ใยขั ดทีมี่ ความคม หรืออุปกรณ์ อืนใดที
อ�
อาจข่วนผิวภาชนะเป็ นรอย
—
่ กความเย็น ก้นภาชนะจะหดตั วและอ
เมือถู
่ กความร้อน ก็จะคลายตั วอ
โค้งงอเล็กน้ อย เมือถู
และยืดออกตามเดิม จึงควรปล่อยให้ภาชนะเย็นอ
่ ก้นภาชนะกลั บคืนรูปทรง
ลงก่อนนำไปล้าง เพือให้
และมีผิวเรียบเสมอกั น
ข้อควรรู้
—
้
กระทะเคลือบนี สามารถใช้
ได้กับเตาทุกชนิ ด
และนำไปเข้าเตาอบได้ด้วย
—
กระทะเคลือบด้วยเทฟลอน (Teflon®อ
32
Platinum) ช่วยให้คุณทำอาหารได้โดยไม้ต้องใช้อ
้
น้ำมั นหรือใช้เพียงเล็กน้ อยเท่านั น
—
่ มีขอบอ
ต้องใช้กับอุปกรณ์ ไม้หรือพลาสติกทีไม่
้
แหลมคมเท่านัั ้ น
—
้
อย่าปล่อยอาหารต้มจนแห้ง เพราะเนื ออ
่ อบไว้จะเสือมอ
่
โลหะจะผิดรูป และสารกั นติดทีเคลื
่ กความร้อนจั ดเกินไป
คุณภาพเมือถู
—
่ ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าอ
เตาทีใช้
่
่ วยประหยั ดอ
กั นหรือเล็กกว่าของเครืองครั
ว เพือช่
พลั งงาน
—
่ ง้ไฟ ดั งนั นต้
้ องอ
ควรจำว่าด้ามจั บจะร้อนเมือตั
่
ใช้ผ้าหรือทีจั่ บหม้อทุกครั ง้ ทีจะยกหรื
อย้ายกระทะอ
และฝาปิ ด ห้ามใช้มือเปล่าจั บ
—
ถ้าคุณมีปัญหาการใช้งานผลิตภั ณฑ์ กรุณาอ
ติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการลูกค้าของ IKEA
ใกล้บ้านคุณ หรืออาจติดต่อ www.ikea.com