Vabilo | Einladung: OSVOBOJENI | BEFREIT

70 let konca druge svetovne vojne | 70 Jahre Kriegsende
OSVOBOJENI
BEFREIT
Nedelja / Sonntag
3. MAI 2015
13.00
Spominska maša – stolnica Celovec
Gedenkmesse – Domkirche Klagenfurt
14.30
Spominska slovesnost – Dom glasbe v Celovcu
Gedenkfeier – Konzerthaus Klagenfurt
© Samira Fux
ZVEZA
SLOVENSKIH
ORGANIZACIJ
NA KOROŠKEM
ZSO
ZENTRALVERBAND
SLOWENISCHER
ORGANISATIONEN
IN KÄRNTEN
ZSI
Zveza slovenskih izseljencev
Verband der ausgesiedelten Slowenen
Zveza
slovenskih
žena
ZVEZA KOROŠKIH PARTIZANOV
I N P R I JAT E L J E V P R OT I FA Š I ST I Cˇ N E G A O D P O R A
VERBAND DER KÄRNTNER PARTISANEN
UND FREUNDE DES ANTIFASCHISTISCHEN WIDERSTANDES
S p o r e d | P r o g r a mm
13.00: Sv. maša/Hl. Messe – stolnica Celovec / Domkirche Klagenfurt
Mešani pevski zbor PD Sele in člani Slovenske filharmonije iz Ljubljane bodo izvajali Spominsko mašo Romana Verdela,
namenjeno koroškim žrtvam nacizma
Der Gemischte Chor des Pevsko društvo Sele/Zell und Mitglieder der Slowenischen Philharmonie aus Ljubljana bringen
die von Roman Verdel komponierte Gedenkmesse für die NS-Opfer unter den Kärntner Slowenen zur Aufführung
14.30: Spominska slovesnost v Domu glasbe / Gedenkfeier im Konzerthaus Klagenfurt
●
Slavnostni govor / Festrede: Mag. Daniel Wutti
●
Pevski pozdrav / Musikalischer Gruß: Združeni študentski zbor slovenskih študentov in študentk Dunaj/Gradec/Celovec
Vereinigter Studentenchor slowenischer StudentInnen Wien/Graz/Klagenfurt
●
Uprizoritev / Aufführung: Jez | Der Damm
Avtorja besedila za spominsko prireditev / Verfasser des Theatertextes für die Gedenkfeier:
Elena Messner . Dominik Srienc
Igrajo | Es spielen: Marta Berchtold . Eva Hartmann . Jana Hedenik . Simon Inzko . Daniel Kaiser . Luca Mak . Aljaž Pestotnik . Anna Polzer . Katarina Schellander . Miriam Smolnik . Simon Srienc . Jana Trap . Dominik Urak . Julija Urban, člani
Klubov slovenskih študentk in študentov – Dunaj/Gradec/Koroška / Slowenische StudentInnen Wien/Graz/Kärnten
O izpraznjenem bančnem računu naše svobode,
o večnem grajenju jeza in o slamnatem jeziku
Jez se spušča v negotov trenutek antifašističnega
boja, ki traja vse do danes. Svoboda od vsega začetka
ni cela, je zaježena in ogrožena. Jez ni dovolj trden,
da bi vzdržal težo in pritisk okupatorja, nasilja, prego­
na, zatiranja in smrti. Ko se zruši, pride na dan ne­
moč upora. Iz naplavljenega blata vstaja skorumpira­
na politika, ki nadaljuje s politiko zatiranja in vlada,
ki gradi na sporih in strašilih. Jez naj zbudi razmislek
o vprašanju po današnji svobodi. Edino kar ostane je s slamo nakopičen jezik.
Über das leergeräumte Konto unserer Freiheit,
den ewigen Dammbau und eine Sprache aus Stroh
Der Damm taucht in eine unsichere Zeit des antifa­
schistischen Befreiungskampfes ab, der bis heute nicht
stark genug, um dem Druck der Besatzungsmacht, der
Gewalt, Vertreibung, Unterdrückung und dem Tod zu
widerstehen. Nachdem der Damm bricht, zeigt sich die
Schwäche des Widerstandes. Aus dem Schlamm erhebt
sich eine korrumpierte Politik, die wieder auf Unter­
drückung (setzt) und eine Regierung, die auf Streit und
Angst aufbaut. Der Damm soll zum Nachdenken über
die Frage der Freiheit heute anregen. Was am Ende
bleibt, ist die hoch aufgetürmte Strohsprache.
übrig­
Režija / Regie: Marjan Štikar
Asistentka režije / Regieassistenz: Alina Zeichen
Scenografija / Bühnenbild: Majda Krivograd
Visuals: David Višnjić
Tehnika / Technik: Kristijan Rehsmann . Marko Sitter
Izdelava scenografije / Herstellung des Bühnenbildes: Gregor Reichmann
Nedelja /
3.
13.00
Sponzsor: Podjetje / Holzbau Gasser, Bilčovs/Ludmannsdorf
Podprli so nas | Unterstützer: LŠ Mohorjeva/VS Hermagoras, Klagenfurt/Celovec . Mladinski dom Slovenskega šolskega društva
/Jugendheim des Slowenischen Schulvereines . KPD Šmihel / Katholischer Kulturverein St. Michael
SPD / Slowenischer Kulturverein »Rož«
Spominska m
Gedenkmesse
Prireditelji | Veranstalter: Krščanska kulturna zveza / Christlicher Kulturverband . Slovenska
prosvetna
zveza / Slowenischer Kulturverband . Narodni svet koroških Slovencev / Rat der Kärnter Slowenen
. Skupnost koroških Slovencev in Slovenk / Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen .
Zveza slovenskih organizacij / Zentralverband slowenischer Organisationen . Zveza slovenskih
izseljencev / Verband der ausgesiedelten Slowenen . Zveza slovenskih žena / Verband der
slowenischen Frauen . Zveza koroških partizanov / Verband der Kärntner Partisanen
14.30
Spominska sl