Weekmail - ecgonline.net

13 Tot en met 22 maart 2015 / 13. bis zum 22. März 2015
Mededelingen
Mitteilungen
Opdragen Lieve Klijnsma
Segnung Lieve Klijnsma
Komende zondag, 15 maart, wordt Lieve Klijnsma, dochter van
Renee en Emiel en zusje van Sam, opgedragen.
Kommenden Sonntag, 15. März, wird Lieve Klijnsma, Tochter
von Rennee und Emiel und Schwester von Sam, gesegnet.
Doopdienst
Taufgottesdienst
De nieuwe datum van de doopdienst staat vast! En wel op 19
april 2015! Wil je je laten dopen of denk je hierover na? Dan
kun je je opgeven bij René Lammers of Hadassa de Leeuw van
Weenen. Ben je tiener of jong volwassen? Geef je dan bij Henk
en Erica Duenk op, want zij willen jullie meenemen in een
stukje onderwijs over dit thema.
Der neue Termin für den Taufgottesdienst steht fest:
19.04.2015. Möchtest Du Dich taufen lassen oder denkst Du
darüber nach? Melde Dich dann bei René Lammers oder
Hadassa de Leeuw van Weenen. Bist Du Teenager oder
junger Erwachsener? Dann melde dich bei Erica und Henk
Duenk, sie werden dieses Thema dann für Dich unterrichten.
Blog Corinna Schrader
http://amsterdammission.wordpress.com/
Blog Corinna Schrader
http://amsterdammission.wordpress.com/
Blog Hanna Belau
http://myjusticedts.blogspot.de
Blog Hanna Belau
http://myjusticedts.blogspot.de
Blog Mike Pennings
http://mikenaardebijbelschool.blogspot.nl
Blog Mike Pennings
http://mikenaardebijbelschool.blogspot.nl
Denise Kluit 24-7 Prayer
http://www.24-7prayer.nl/2kron714/
https://www.facebook.com/2kron714
Denise Kluit 24-7 Prayer
http://www.24-7prayer.nl/2kron714/
https://www.facebook.com/2kron714
Zaterdag 14 maart
Vrij Zijn Huwelijksdag Amersfoort
www.vrijzijn.net
Samstag 14. März
Frei Sein Ehetag Amersfoort
www.vrijzijn.net
Zondag 15 maart
Westerkerk
Sonntag 15. März
Westerkerk
9.15-9.45 Uur voorbidstond.
10.00-10.10 Uur gebed voor de dienst.
10.30 Uur dienst: opdragen Lieve Klijnsma; prediking Rob van
Zon; leiding van dienst Gerrit van de Kamp
9.15-9.45 Uhr Fürbitte.
10.00-10.10 Uhr Uhr Gebet für den Gottesdienst.
10.30 Uhr Gottesdienst: Segnung von Lieve Klijnsma; Predigt
Rob van Zon; Gottesdienstleitung Gerrit van de Kamp
Dinsdag 17 maart
19.45 Tot 22.00 uur Vrij Zijn Trainingsschool met Rob van Zon;
Thema: Kracht tot genezing; Gebouw De Akker,
Bovenbuurtweg 11, Ede.
www.vrijzijn.net
Dienstag 17. März
19.45 Bis 22.00 Uhr Frei Sein Trainingsschule mit Rob van
Zon; Thema: Kraft zur Heilung; Gebäude De Akker,
Bovenbuurtweg 11, Ede.
www.vrijzijn.net
Woensdag 18 maart
19:45 Tot 22:00 uur Vrij Zijn Bijbelschool met Erica Duenk;
thema: Persoonlijke leiding door de Heilige Geest; Gebouw De
Schuilplaats, Otterloseweg 18A, Ede.
Mittwoch 18. März
19:45 Bis 22:00 Uhr Frei Sein Bibelschule mit Erica Duenk;
Thema: persöhnliche Leitung durch den Heiligen Geist;
Gebäude De Schuilplaats, Otterloseweg 18A,
Ede.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart
Vrij Zijn Weekend, De Betteld.
www.vrijzijn.net
Freitag 20. und Samstag 21. März
Frei Sein Wochenende, De Betteld.
www.vrijzijn.net
Zondag 22 maart
Westerkerk
9.15-9.45 Uur voorbidstond.
10.00-10.10 Uur gebed voor de dienst.
10.30 Uur dienst: prediking David Belau; leiding van dienst
Wilkin van de Kamp
Sonntag 22. März
Westerkerk
9.15-9.45 Uhr Fürbitte.
10.00-10.10 Uhr Uhr Gebet für den Gottesdienst.
10.30 Uhr Gottesdienst: Predigt David Belau;
Gottesdienstleitung Wilkin van de Kamp
Websites ECG-groep
www.ecgonline.net
www.vrijzijn.net
www.pandevida.nl
www.aor-network.org
Websites ECG-gruppe
www.ecgonline.net
www.vrijzijn.net
www.pandevida.nl
www.aor-network.org
Redactie weekmail ECG: [email protected]
Redaktion Wochenmail ECG: [email protected]