leaflet - Vikingeskibsmuseet

Mad / Food / Essen
Eat New Nordic Viking Food with flavours
from the Vikings’ World at Café Knarr or
Restaurant Snekken, or bring your own
picnic to enjoy outdoors.
Roskilde Domkirke
/ Danske
Sagnlandet
Lejre – Landet
du kongers
må
gravkirke10.000
gennem
udforske!
årsårhundreder.
historie bragt til
Er optaget
på UNESCO's
liste over
live
i naturskønne
omgivelser.
verdens umistelige kulturarv.
www.sagnlandet.dk
www.roskildedomkirke.dk
Roskilde Domkirke. Danske kongers
Sagnlandet
Lejre /århundreder.
Landet du må
gravkirke
gennem
udforske!
10.000
års
historie
bragt til
Er optaget på UNESCO's
liste over
live i naturskønne
verdens
umistelige omgivelser.
kulturarv.
www.sagnlandet.dk
www.roskildedomkirke.dk
CaféKnarr
Genießen Sie die Neue Nordischew
Wikingerküche im Café Knarr oder im
Restaurant Snekken. Mitgebrachte Speisen
können draußen verzehrt werden.
• Roskilde turistbureau / Information
om overnatning, restauranter og attrak tioner i Roskilde. www.visitroskilde.dk
Grupper på besøg
Vikingeskibsmuseet er et oplagt
udflugtsmål for grupper. Lad os være
rammen om jeres fælles oplevelser.
Vi arrangerer sejladser, omvisninger
og håndværksaktiviteter for store og
mindre grupper. Hold mødet i maritime
omgivelser og spis god mad med smag
fra vikingernes verden. Vi tilbyder også
professionel teambuilding til lands eller
til vands – året rundt og altid i frisk luft!
Gruppenbesuch
Efterårsferie
Autumn Holiday
Herbstferien
Das Wikingerschiffs­museum ist ein
beliebtes Ausflugsziel für Gruppen
und bietet Ihnen den perfekten Rahmen
für neue Erlebnisse. Wir organisieren
Bootsfahrten, Führungen und Aktivitäten
für Ihren Gruppenausflug. Genießen Sie
unsere speziellen Gruppen­angebote mit
dem kulinarischen Geschmack der Welt
der Wikinger.
The Viking Ships in Roskilde
Die Wikingerschiffe in Roskilde
Åbningstider / Opening hours / Öffnungszeiten
01.01. - 13.05. 10.00 - 16.00
14.05. - 23.08. 10.00 - 17.00
24.08. - 30.12. 10.00 - 16.00
Lukket / Closed / Geschlossen
24., 25. & 31. December
Få nyhedsbrevet
Get the newsletter
Roskilde Cathedral / The cathedral is the burial place of the
Danish Royal family and is included on UNESCO’s list of
world heritage sites. www.roskildedomkirke.dk
Land of Legends, Lejre – a land you can explore! 10,000 years
of history brought to life in a beautiful scenic landscape.
www.sagnlandet.dk
Museum
Shop
Lejre Museum / Myths, legends and facts on the Viking Age
centre of power. www.roskildemuseum.dk
• Roskilde tourist office offers information on accommodation, restaurants and attractions near Roskilde.
www.visitroskilde.dk
Weitere geschichtliche Attraktionen:
© V I K I N G E S K I B S M U S E E T F OTO : W E R N E R K A R R A S C H / 2 0 1 5
Festival
15. – 16. aug.
2015
Vikingeskibene
i Roskilde
Booking: 10.00 - 15.00 Man/Mon - Fre/Fri
Tlf.: +45 46 300 253
[email protected]
Other historical attractions:
Group visits
The Viking Ship Museum is a perfect
destination for groups. Let us form the
basis for your shared experiences.
We can arrange sailing trips, guided tours
and craft activities for both large and
small groups. Hold a meeting in maritime
surroundings and eat good food with a
taste of the Viking world.
Vikingeskibsmuseet
The Viking Ship Museum
Vindeboder 12
DK - 4000 Roskilde
Tel. +45 46 300 200
www.vikingeskibsmuseet.dk
www.vikingshipmuseum.dk
Der Dom zu Roskilde. Grabkirche des Dänischen Königshauses,
aufgenommen in die Welterbeliste der UNESCO.
www.roskildedomkirke.dk
Land der Legenden – Land zum Erforschen! 10.000 Jahre
Geschichte zum Leben erweckt in naturschöner Umgebung.
www.sagnlandet.dk
Lejre Museum. Mythen, Sagen und Fakten über das Machtzentrum der Wikinger. www.roskildemuseum.dk
• Roskilde Touristenbüro geben Ihnen
Informationen über Unterkünfte,
Restaurants und Sehenswürdigkeiten
im Umkreis von Roskilde.
www.visitroskilde.dk
vikingeskibsmuseet.dk
LejreMuseum.
Museum Myter,
/ Myter,sagn
sagnogogfakta
fakta
Lejre
omvikingetidens
vikingetidensmagtcenter.
magtcenter.Se
Sefund
fund
om
fraudgravningerne
udgravningerneog
ogde
deimponerende
imponerende
fra
kongegrave. www.roskildemuseum.dk
www.roskildemuseum.dk
kongegrave.
LAnd der legenden
Spis Ny Nordisk Vikingemad med smag
fra vikingernes verden i Café Knarr eller
på Restaurant Snekken. Cafeen kan også
bookes til private arrangementer.
Medbragt mad kan nydes udendørs.
d e r D o m z u r o sk i l d e
Flerehistoriske
historiskeoplevelser
oplevelser:
Flere
Under 18 år
gratis entré
Under the age of
18 free admission
Unter 18 Jahren
freier Eintritt
Stor, gratis P-plads.
Tog til Roskilde.
Bus 203 fra Roskilde st.
eller 25 min. gang.
Free car park.
Train to Roskilde.
Bus route 203 from Roskilde
station or 25 minutes’ walk.
Kostenfreier Parkplatz.
Zug bis Roskilde.
Vom Bahnhof Roskilde
Bus 203 oder
25 Minuten Fußweg.
2015
Ålborg
Århus
Odense
Roskilde
København
Flensburg
Rostock
Vikingeskibene
i Roskilde
Velkommen
Welcome
Willkommen
Oplev fem originale vikingeskibe, der
vidner om krig, handel og sørejser til fjerne
egne. Vikingeskibsmuseet sætter fokus på
vikingernes maritime håndværk og deres
imponerende skibe. Følg arbejdet på bådeværftet,
se den store bådsamling i Museumshavnen og
prøv selv kræfter med vikingernes håndværk.
The Viking Ships in Roskilde
Wikingerschiffe in Roskilde
Spændende udstillinger – Film om
vikingeskibene og Havhingsten fra
Glendalough – Klæd dig som en viking
og leg dig tilbage til vikingetiden – Gå
om bord i vikingeskibe – Skriv med runer
– Bådeværft – Museumshavn – Museums­
butik – Spis Ny Nordisk Vikingemad.
A Museum for all
Exciting exhibitions – Films about the
Viking ships and Sea Stallion from Glendalough – Dress as a Viking and imagine
yourself back in the Viking Age – Go on
board Viking ships – Activities for children
– Boatyard – Museum Harbour – Museum
Shop with Scandinavian design – Eat
New Nordic Viking Food.
Besøg
bådeværftet
Museum für alle
Visit the boatyard
Spannende Ausstellungen – Filme
Besuchen Sie
über die Wikingerschiffe und den
die Bootswerft
Seehengst von Glendalough (Havhingsten
fra Glendalough) – Kleiden Sie sich als
Wikinger und kehren Sie zurück in die
Wikingerzeit – Gehen Sie an Bord eines
unserer Wikingerschiffe – Ferien­aktivitäten
für Kinder – Bootswerft – Museumshafen
– Museumsladen mit skandinavischem
Design – Neue Nordische Wikingerküche.
vikingshipmuseum.dk
9. – 22. febr. Vinterferie / Skibet er ladet med
29. marts – 6. apr.Påskeferie / Drager og eventyr
6. – 12. juli Krigertræning med sværd og skjold
13. – 19. juli Bådebygning – prøv selv
20. – 26. juli
Lav vikingemad
27. – juli – 2. aug.
Smed med glødende jern
3. – 9. aug.
Bådebygning – prøv selv
10. – 16. aug. Rovfugle
15. – 16. aug. Festival / Håndværk og vikinger
20. – 27. sept. Fortællefestival / På kanten af havet
10. – 18. okt.
Efterårsferie / Konge for en dag
26. – 30. dec. Juleferie / Særlige børneomvisninger
9 – 22 Febr. Winter Holiday / The ship is loaded with
29 March – 6 Apr. Easter Holiday / Dragons and fairy tales
6 – 12 July Warrior training with sword and shield
13 – 19 July Try your hand at Boat building
20 – 26 July Make viking food
27 – July – 2 Aug.
Blacksmithing – forge red-hot iron
3 – 9 Aug. Try your hand at Boat building
10 – 16 Aug.
Birds of prey
15 – 16 Aug.
Festival / Crafts and Vikings
20 – 27 Sept.
Storytelling Festival / On the edge of the sea
10 – 18 Oct.
Autumn Holiday / King for a day
26 – 30 Dec.
Christmas Holiday / Special tours for children
9. – 22. Febr.
Winterferien / Das Schiff und seine Ladung
29. März – 6. Apr. Osterferien / Abenteuerliche Drachen
6. – 12. uli Kriegertraining mit Schwert und Schild
13. – 19. Juli Versuchen Sie sich am Bootsbau
20. – 26. Juli Das Essen der Wikinger
27. – Juli – 2. Aug.
Schmieden mit glühendem Eisen
3. – 9. Aug. Versuchen Sie sich am Bootsbau
10. – 16. Aug.
Erleben Sie Raubvögel aus nächster Nähe
15. – 16. Aug.
Festival / Wikinger und Handwerk
20. – 27. Sept.
Erzählerfestival / Am Rande des Meeres
10. – 18. Okt.
Herbstferien / König für einen Tag
26. – 30. Dez.
Weihnachtsferien / Führungen für Kinder
THEMEN
Film
Sejlture
27.06. - 30.08.
14.05. - 30.09.
Boat trips
Bootsfahrten
Events 2015
THEMES
Erleben Sie die fünf originalen Wikingerschiffe, die
Zeugnis von Krieg, Handel und Seereisen zu weit
entfernten Orten ablegen. Das Museum konzentriert
sich auf die maritime Handwerkskunst der Wikinger
und ihre eindrucksvollen Schiffe. Folgen Sie der
Arbeit auf der Bootswerft. Besuchen Sie unsere große
Bootssammlung im Museumshafen und probieren
Sie selbst das Handwerk der Wikinger aus.
Museum for alle
Højsæson
High Season
Hochsaison
All year
Ganzjährig
TEMAER
Feel the presence of history when you stand before
the five original Viking ships that bear witness to
war, trade and sea voyages to distant places.
The Viking Ship Museum focuses on the Vikings’
maritime craftsmanship and their impressive ships.
Follow the work in the Boatyard, visit our large boat
collection in the Museum Harbour and try your
hand at Viking crafts.
Året rundt
Historie med alle sanser
(Alle dage i højsæsonen og weekender fra 14. maj til 18. oktober)
Vikingernes værksteder for børn: Slå mønt, mal skjold, støb
torshamre og lav vikingesmykker.
Omvisninger: Familiefortælling, hvor børn og voksne inddrages,
og omvisninger om de fem originale vikingeskibe på dansk og
engelsk.
Vikingernes håndværk: I løbet af sommeren kan du møde
forskellige håndværkere f.eks. rebslager, sejlmager, smed og
træskærer. Dagens program: vikingeskibsmuseet.dk
History for all the senses
(Daily during High Season and weekends from 14 May until 18 Oct.)
The Vikings’ workshops for children: Strike a coin, paint a shield
or make Viking jewellery.
Guided tours: A family tour involving children and adults and
a tour of the five original Viking ships, in Danish and English
Viking craftwork: During the summer, you can meet various
craftsmen and women, such as the rope maker, sail maker,
blacksmith and wood carver.
Daily schedules: www.vikingeskibsmuseet.dk
Geschichte mit allen Sinnen
(Hochsaison und Wochenenden vom 14. Mai bis zum 18. Okt.)
Wikingerwerkstätten für Kinder: Sie können Münzen
prägen, Schilde bemalen und Wikingerschmuck herstellen.
Führungen: Spezielle Führungen für Kinder, in denen Kinder
und Erwachsene aktiv beteiligt sind, sowie Führungen zu
den fünf originalen Wikingerschiffen. In dänischer und
englischer Sprache.
Das Handwerk der Wikinger: Im Sommer können Sie
verschiedene Handwerker wie Reepschläger, Segelmacher,
Schmiede und Holzschnitzer antreffen.
Tagesprogramm: www.vikingeskibsmuseet.dk
Sejl ud på Roskilde Fjord!
Stig om bord på et vikingeskib, ro ud på
Roskilde Fjord og sæt sejl. Er du over 4 år,
kan du komme med ud at sejle. Daglige
sejlture fra Museumshavnen 14. maj til
30. september. Tillægsbillet: 95,00 kr.
Go sailing on the Fjord!
Step on board a Viking ship, row out into
the Roskilde Fjord and set sail. If you are
over 4 years old, you can go sailing with
us. Daily boat trips from the Museum
Harbour from 14 May until 30 September.
Additional ticket: 95,00 kr.
Segeln auf dem Fjord!
Steigen Sie an Bord eines Wikinger­
schiffes, rudern Sie hinaus auf den
Roskilde Fjord und setzen Sie das Segel.
Bist du über 4 Jahre alt, kannst du
mitsegeln. Tägliche Bootsfahrten ab
Museumshafen vom 14. Mai bis 30.
September. Zusatzpreis: 95,00 kr.