Date Masamune - Encyclopedie - Japanse studies - KU Leuven

Date Masamune - Encyclopedie
1 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Japanese Studies Home
Date Masamune
Uit Encyclopedie
Onderzoeksvraag: Wie was Date Masamune? En welke rol speelde hij in de Periode van de Strijdende
Staten?
Inleiding
Eén van de eerste dingen waar men aan denkt als men het over Japan heeft is de samurai. Deze waren een
klasse van krijgers die tot stand zijn gekomen tijdens de Heian periode. Samurai hebben tot het begin van de
Meiji periode steeds een belangrijke rol gespeeld doorheen de Japanse geschiedenis en hebben uiteindelijk
ook de macht in handen genomen. Ook in de Sengoku periode of periode van de Strijdende Staten, één van
de woeligste periodes in de Japanse geschiedenis, speelden deze krijgers een belangrijke rol. Vele
daimyō(lokale krijgsheren), zoals Oda Nobunaga, Uesugi Kenshin, Takeda Shingen en meer, zijn nu nog
steeds bekend onder gewone Japanners. Zo ook Date Masamune die de iconische bijnaam 'éénogige draak'
draagt. Hij was een daimyō uit de Tōhoku regio gesitueerd in het noordoosten van Japan.
Mijn motivatie om het leven van deze daimyō te bespreken is erg simpel en weinig prestigieus. De eerste
keer dat ik met de persoon van Date Masamune in aanraking kwam was via het videospel Sengoku Basara
van Capcom, een hack and slash spel in de stijl van Koei's Dynasty Warriors. In het voorjaar van 2009
bekeek ik tevens de gelijknamige animatieserie. Het spel en de animatieserie, zoals de titel het al verraadt,
spelen zich af in de Sengoku periode en verhalen op een heroïsche, fantasy-achtige, historisch incorrecte en
academisch onverantwoorde manier verscheidene veldslagen in de Sengoku periode tussen 1574 en 1582.
Date Masamune figureert hierin als hoofdpersonage tesamen met Sanada Yukimura. Verder ben ik zeer
geïnteresseerd in veldslagen, die prominent zijn in de Sengoku Periode, alsook de tactieken van generaals.
Dit waren tevens de redenen waarom ik in het 1ste bachelorjaar in het kader van het vak Geschiedenis van
Japan voor 1868 reeds een artikel heb geschreven over Date Masamune.
Heel concreet wil ik met dit artikel mijn bronnen weergeven om eventueel een bachelorpaper te kunnen
schrijven over Date Masamune, wat deze heeft betekent voor de periode van de Strijdende Staten, wat hij
eventueel verwezenlijkt heeft en hoe zijn relatie was met de andere daimyō uit deze periode.
Hulpmiddelen
Buiten een PC met een degelijke internetverbinding heb ik een aantal hulpmiddelen gebruikt die misschien
de moeite waard zijn om even te vernoemen.
Stuiterproxy
De stuiterproxy (http://stuiterproxy.kuleuven.be) is een dienst die K.U.Leuven studenten en personeel toelaat
om vanop externe internetverbindingen de tijdschriften en databanken toch te kunnen consulteren, aldus de
website van de KU Leuven. Omdat ik niet op kot zit, en daardoor elke weekdag de kans krijg om te kunnen
genieten van de uitzonderlijk goede service van de NMBS, is het noodzakelijk voor mij om deze databanken
te kunnen raadplegen van thuis uit.
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Murdoch University - How to Cite References
Dit artikel is geweldig nuttig om juist bronnen te kunnen citeren, vooral in verband met elektronische
bronnen en artikels uit tijdschriften. Ik heb geopteerd voor de Chicago Author-Date methode. Dit is dezelfde
methode die ook gebruikt wordt voor het groepswerk van de Bubble Economy, dit heb ik dan ook met opzet
gedaan om niet met 2 methodes tegelijk te moeten werken, wat verwarring zaait. Het artikel van Murdoch
University heb ik gevonden via de pagina Richtlijnen verhandeling in deze wiki.
Richtlijnen bij het schrijven van een eindverhandeling voor
japanologen
Deze tekst, geschreven door professor Vande Walle en in wiki formaat omgezet op de Richtlijnen
verhandeling pagina te vinden, heeft me geholpen bij het juist neerschrijven van Japanse boeken en artikels
dat uitvoerig beschreven staat onder het hoofdstuk van De literatuuropgave.
Rikaichan
Onontbeerlijk voor elke Japanoloog in training die op het internet surft. Deze add-on voor de web browser
Firefox fungeert als Japans-Engels (en ook Japans-Russisch, Japans-Frans, etc.) woordenboek. Indien men
met de muiscursor over een Japans woord gaat kan men de leeswijze en vertaling zien. Dit heeft me
geholpen met het zoeken door Japanse webpagina's en online databases.
Zoektermen
Veel van deze zoektermen heb ik gehaald uit het artikel van de geschiedenis wiki, ik heb dus niet ver moeten
gaan zoeken. De termen zijn allemaal nogal voor de hand liggend.
Term
Omschrijving
Date Masamune 伊達 政宗
De naam van de daimyō van
Sendai.
Bontenmaru
梵天丸
Geboortenaam van Date
Masamune.
Sendai
仙台市
De huidige hoofdplaats van de
Miyagi prefectuur in het
noordoosten van Japan. Deze stad
werd gesticht door Date
Masamune in 1600.
Eénogige draak (dokuganryū)
独眼竜
Bijnaam die Date Masamune
verkregen had omdat hij geen
rechteroog meer had.
Date clan (Date-shi)
伊達氏
De clan waartoe Masamune
behoort.
Katakura Kojūrō
2 of 9
Kanji
片倉小十郎
Deze persoon maakt deel uit van
de Katakura clan die de Date clan
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
3 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
dienen. Kojūrō was één van de
belangrijkste onderdanen van Date
Masamune. Kojūrō was ook de
naam die elke clanleider van de
Katakura kreeg.
Katakura Kagetsuna
Hasekura Rokuemon Tsunenaga
Date Maru
Periode van de Strijdende Staten
(Sengoku jidai)
片倉景綱
Oorspronkelijke naam van de 1ste
Katakura Kojūrō.
支倉六右衛門常長
Een onderdaan van Date
Masamune die door hem op missie
was gestuurd naar het Vaticaan.
伊達丸
Het schip dat gebouwd was in
opdracht van Date Masamune en
door Hasekura gebruikt was om
op missie te gaan.
戦国時代
Periode in de Japanse geschiedenis
die ongeveer loopt van het midden
van de 15de eeuw tot het begin
van de 17de eeuw.
Bibliografie
Wiki: Geschiedenis van Japan
Het artikel over Date Masamune [1] (http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php
/Date_Masamune_(%E4%BC%8A%E9%81%94_%E6%94%BF%E5%AE%97)) in deze wiki werd
aangemaakt door mij in het kader van het vak Geschiedenis van Japan voor 1868 tijdens het 1ste
Bachelorjaar. Aangezien ik toen nog maar net begonnen was aan de studie van het Japans heb ik geen enkele
Japanstalige bron gebruikt. Ook van de verschillende academische databanken heb ik toen geen gebruik
gemaakt. Ik heb enkel gebruik gemaakt van de verzameling boeken in de bibliotheek Letteren en van online
hulpmiddelen zoals GoogleBooks en Wikipedia. Veel boeken die rechtstreeks handelen over Date
Masamune heb ik toen niet gevonden, maar wel een aantal waarin hij ter sprake komt, zij het soms zeer kort.
Hoe dan ook, deze bronnen zijn uiteraard nog steeds bruikbaar.
Sansom, George. 1987. A History of Japan (1334-1615). Stanford California: Stanford
University Press.
Date Masamune liet het christendom toe in zijn gebied en heeft ook een missie gestuurd naar het Vaticaan.
Daarom dus volgende boeken:
Boxer, C.R. 1974. The Christian Century in Japan (1549-1650). Berkeley en Los Angeles
California: University of California Press.
Cary, Otis. 2003.A History of Christianity in Japan: Volume 1: Roman Catholic and Greek
Orthodox Missions. Londen: Curzon Press.
Dit boek is het enige waarin Date Masamune echt rechtsreeks behandeld wordt:
Turnbull, Stephen en Richard Hook. 2005. Samurai Commanders (2) (1577-1638). Londen:
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
4 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Osprey Publishing.
Wikipedia
Eén van de makkelijkste manieren om snel aan bronnen over een bepaald onderwerp te komen is na te
kijken of er in Wikipedia een pagina over bestaat. Het zou dan ook dwaas zijn dit niet te doen. Deze
methode had ik weliswaar reeds toegepast wanneer ik het eerder vernoemd geschiedenis artikel heb
geschreven, maar sindsdien is mijn vermogen om Japans te begrijpen drastisch verbetert en is de Japanse
wiki pagina (die uitgebreider is) een nieuwe optie.
Boeken:
Kobayashi, Seiji (小林清治). 1959. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Yoshikawa
Kōbunkan (吉川弘文館).
Owada, Tetsuo (小和田哲男). 2000. 『伊達政宗: 史伝』 (Date Masamune: shiden, Ned: Date
Masamune: een biografie). Tokio: Gakken (学研).
Kenichi, Sato (憲一佐藤). 1995. 『伊達政宗の手紙』(Date Masamune no tegami, Ned: De
brieven van Date Masamune). Tokio: Shinchosensho (新潮選書).
Internet:
Dit is de officiële site van de Date clan: http://www.datemasamune.com/
De site van het mausoleum waarin Date Masamune begraven ligt: http://www.zuihoden.com/
Site die handelt over Aoba-jō (het kasteel van Sendai): http://www.mgu.ac.jp/~jfmorris/SendaiHTM
/Index.htm
TV Drama
Via de Japanse wiki-pagina ontdekte ik dat er ook een historische dramaserie over het leven van Date
Masamune is gemaakt. Deze werd uitgezonden op de Japanse nationale omroep NHK van 4 januari 1987 tot
13 december 1987 en maakt deel uit van de zogenaamde Taiga drama's. Dit zijn series die over historische
onderwerpen handelen. Aangezien het hier over fictie gaat is het de vraag natuurlijk of deze serie voldoende
historisch correct is om als bron bruikbaar te kunnen zijn..
『独眼竜政宗』 (Dokuganryū Masamune, Ned: Eénogige draak Masamune). Nakamura,
Katsushi (中村克史). NHK. (van 04-01-1987 tot 13-12-1987)
GoogleBooks
Google zelf leverde weinig nieuwe en weinig zinnige resultaten op (als ik 'Date Masamune' ingaf kwam ik
voor een groot deel op resultaten in verband met zijn rol in bovenvernoemd videospel 'Sengoku Basara').
Daarop ben ik dan overgegaan op het gebruik van GoogleBooks. Dit leverde enigszins betere dingen op. Al
deze boeken zijn vrij algemeen en dienen dus vooral om een ruwe schets te kunnen vormen van de situatie
in deze periode en ook achtergrond informatie over samurai in het algemeen.
Deal, William E. 2007. Handbook to life in medieval and early modern Japan. New York:
Oxford University Press.
Hall, John Whitney. The Cambridge History of Japan (volume 4) Early modern Japan.
Verenigd Koninkrijk: Cambridge University Press.
Perkins, Dorothy. 1998. Samurai of Japan: A Chronology from Their Origin in the Heian Era,
795-1185 to the Modern Era. Upland: DIANE Publishing Company.
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
5 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Turnbull, Stephen. 2003. Samurai: the world of the warrior. Oxford: Osprey Publishing.
Hoewel Date Masamune niet meevocht in de slag van Sekigahara in 1600, speelden hij en zijn troepen wel
een belangrijke rol in de slag van Osaka. Daarom is het volgende boek wellicht nuttig:
Turnbull, Stephen en Richard Hook. 2006. Osaka 1615: The Last Battle of the Samurai. New
York: Osprey Publishing.
Amazon
Het is steeds handig om even te zoeken door Amazon, omdat bij het schrijven van een bachelorpaper men
ook daadwerkelijk deze boeken zal moeten kopen of lenen om te kunnen lezen. Zo ben ik dan ook zeker dat
ik een aantal van deze boeken over Date Masamune simpelweg kan bestellen via Amazon.
Als zoekterm heb ik gewoon 'Date Masamune' gebruikt. Dit gaf me niet uitzonderlijk veel resultaten, maar
de resultaten die ik kreeg waren wel allemaal relevant en wellicht ook bruikbaar.
Iida, Katsuhiko. 1987. Date Masamune to Katakura Kojūrō. Tokio: Shin Jinbutsu Oraisha.
Iida, Katsuhiko. 1993. Date Masamune no miyako: Sono rekishi to mirai. Tokio: Shin Jinbutsu
Oraisha.
Kimura, Uemon en Yuiko Koikawa. 1997. Date Masamune genkoroku: Kimura Uemon
oboegaki. Tokio: Shin Jinbutsu Oraisha.
Matsuda Kiichi. 1987. Date Masamune no keno shisetsu. Tokio: Shin Jinbutsu Oraisha.
Meriwether, Colyer. 1892. A sketch of the life of Date Masamune and an account of his embassy
to Rome. Asiatic Society of Japan.
JSTOR
JSTOR is de database die ik veel gebruik voor het groepswerk van de Bubble Economy. Deze database is
full-text dit wil onder andere zeggen dat men in pdf formaat teksten kan bekijken en dus ook in deze teksten
naar specifieke termen kan zoeken, wat allemaal zeer handig is om teksten die niet noodzakelijk rechtsreeks
over Date Masamune handelen, maar hem wel vermelden, na te kijken. Teksten die rechtstreeks over Date
handelen heb ik niet gevonden, wel een aantal waarin hij ter sprake komt binnen een bepaalde context.
Zoals hoger reeds vermeld heeft Date Masamune een missie gestuurd naar Europa onder leiding van
Hasekura Tsunenaga met als eindbestemming het Vaticaan:
Brown, Judith C. 1994. Courtiers and Christians: The First Japanese Emissaries to Europe.
Renaissance Quarterly nr.47 (4): 872-906.
Nakamura, Hiroshi. 1940. Passage en France de Hasekura, Ambassadeur Japonais a la cour de
Rome au commencement du XVII siecle. Monumenta Nipponica nr.3 (2): 445-457.
Viglielmo, V. H., en Robert H. Russell. 1956. Scipione Amati's Account of The Date Masamune
Embassy: A Bibliographical Note. Harvard Journal of Asiatic Studies nr.19 (1): 155-159.
De titel van dit artikel lijkt op het eerste gezicht weinig relevant, maar een bezoek van Date Masamune aan
Toyotomi Hideyoshi, dit was tijdens diens theeceremonie, wordt beschreven vanaf pagina 60:
Bodart, Beatrice M. Tea and Counsel. 1977. The Political Role of Sen Rikyu. Monumenta
Nipponica nr.32 (1): 49-74.
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
6 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Google Scholar
Google Scholar leverde niet veel nieuwe dingen op. Het enige nieuwe was een artikel over Japanse graven
waarin ook dat van Date Masamune beschreven staat.
Tanigawa, Akio. 1992. Excavating Edo's Cemeteries: Graves as Indicators of Status and Class.
Japanese Journal of Religious Studies nr.19 (2): 271-297.
In dit artikel, dat in pdf formaat online te lezen valt [2] (http://www.nanzan-u.ac.jp/SHUBUNKEN
/publications/jjrs/pdf/375.pdf) vond ik bij de bronvermeldingen ook nog het volgende:
Itō Nobuo. The grave of Zuihōden Date Masamune and its contents. Zuihōden Saiken Kiseikai.
De hierboven vermelde link naar het pdf bestand dat ik geraadpleegd heb in de 1ste helft van mei was niet
meer bruikbaar toen ik het nog eens probeerde op 17 juni. Daarom dus de volgende link naar JSTOR waarin
het artikel nog wel te vinden is [3] (http://www.jstor.org/pss/30234194) .
LIBISnet
Mijn zoektocht door LIBISnet leverde maar povere resultaten. Als ik de zoekterm 'Date Masamune' ingaf
kwam ik op niets relevants. De zoekterm 'Sengoku' daarentegen gaf één interessant resultaat.
De Lange, William. 2006. Famous Japanese swordsmen of the Warring States period. Warren:
Floating World.
CiNii
CiNii gaf tal van interessante resultaten die ik in geen van de voorgaande databanken had gevonden. Al deze
papers handelen rechtstreeks over Date Masamune. Het viel me op dat een significant deel van deze artikels
afkomstig zijn van de Tōhoku Universiteit, wat logisch is gezien Date Masamune daimyō was van Sendai
dat zich in de Tōhoku regio bevindt.
Kobayashi, Seiji (小林清治). 2006. 伊達政宗の和戦--天正十六年郡山合戦等を中心に (Date
Masamune no wasen--tenshō jūrokunen koriyama kassen nado wo chūshin ni, "Peace and war"
in the strategy and tactics of Date Masamune, with special attention to the case of "the Battle of
Koriyama" in 1588). 『東北学院大学東北文化研究所紀要』 (Tōhoku Gakuin Daigaku Tōhoku
Bunka Kenkyūjo Kiyō) nr.38: 17-40.
Kobayashi, Seiji (小林清治). 1995. 伊達政宗の書札礼 (Date Masamune no shosatsurei,
Standard Forms of Letters Adopted by Date Masamune). 『学術雑誌目次速報データベース由
来』 (gakujutsuzasshi mokuji sokuhō deetabeesu yurai, The Japanese journal of diplomatics)
nr.41-42: 1-27.
Kobayashi, Chigusa (小林千草). 2004. 『木村宇右衛門覚書』に見る伊達政宗の臨終観と言語
行動(2) ("Kimura Uemon oboegaki" ni miru Date Masamune no rinjūkan to kotoba kōdō, Date
Masamune's Words and Actions at His Dying Hour Written in the Sengoku-Script "Kimura
Uemon Oboegaki" II). 『成城大学短期大学部』 (seijō daigaku tanki daigakubu, Research
reports of Junior College, Seijo University) nr.36: 1-38.
Okada, Kaori (岡田薫). 2008. 伊達政宗の書状・消息類における濁点の表記 (Date
Masamune no shojō-shōsokurui ni okeru dakuten no hyōki, On the Dakuten of the letters
written by Masamune Date). 『立教大学大学院文学研究科日本文学専攻』 (rikkyō daigaku
daigakuin bunka kenkyū kamoku nihon bunka senkō, St. Pauls Rikkyo University, the papers of
Japanese literature) nr.8: 201-213.
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
7 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Sasaki, Yawabaku (佐々木和博). 2004. 伊達政宗墓出土の欧州様式銀製品--その用途と副葬
の意図 (Date Masamune haka shutsudo no ōshū yōshiki ginseihin--sono yōto to fukusō no ito,
The European style silver artifact excavated from Date Masamune's tomb: its use and the
intention buried it). 『国学院大学考古学資料館』 (kokugakuin daigaku kōkagaku shiryōkan,
Memoir of the Museum of Archaeology,Kokugakuin University) nr.20: 57-64.
Yazaki, Jun. 2009. 都の奥州武将--奥州武士の西国での戦いを巡って (Miyako no ōshū
bushō--ōshū bushi no saikoku de no tatakai wo megutte, An ambitious lord of Tohoku district in
Kyoto: a case of Date Masamune). 『東北学院大学東北文化研究所紀要』 (Tōhoku Gakuin
Daigaku Tōhoku Bunka Kenkyūjo Kiyō) nr.41: 17-31.
Librisource
Librisource put uit verschillende databanken en bibliotheken en gaf me tot hiertoe het meeste resultaten van
allemaal (een 30-tal) waarvan ik er voordien al een aantal had gevonden op andere plaatsen, maar ook een
heleboel nieuwe resultaten. Als zoekmethode heb ik simpelweg Date Masamune ingegeven bij Quick
Search. Geavanceerd zoeken was niet nodig want meer dan 90% van de resultaten die ik kreeg waren
relevant. De Library of Congress heeft blijkbaar de grootste verzameling boeken liggen over Date
Masamune.
Hanso Date Masamune Kō Kenshōkai. 1978. Date Masamune Kyō denki shiryō.
Hirano, Sōjō. 1992. Zuiganji : Mutsu no zensatsu to Date Masamune. Sendai: Sendai-shi
Hakubutsukan.
Kaionji, Chōgorō (海音寺潮五郎). 1964. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Asahi
Shinbunsha (朝日新聞社).
Kobayashi, Seiji, Norio Kanazawa en Akira Asano. 1987. Date Masamune : bunka to sono isan.
Tokio: Ribun Shuppan.
Nagaoka, Keinosuke (永岡慶之助). 1986. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Rekkishi
Shunjūsha (文芸春秋).
Sekai Bunkasha. 1987. Date Masamune : "ki" o hakaru batsugun no enshutsuryoku. Tokio:
Sekai Bunkasha.
Takahashi, Tomio (高橋富雄). 1984. 『伊達政宗のすべて』 (Date Masamune no Subete, Ned:
Alles over Date Masamune). Tokio: Shin Jinbutsu Ōraisha (新人物往来社).
Webcat Plus
In Webcat Plus vond ik louter Japanse bronnen. Als ik Date Masamune ingaf leverde het niet echt iets op,
maar door het in kanji in te geven kwam ik op een astronomisch aantal resultaten (12 814 om precies te
zijn). Deze bevatten uiteraard een hele hoop niet relevante resultaten, historische romans en een absurd
aantal biografieën.
Nu om dit zowat te beperken heb ik enkel de boeken waarin Date Masamune in de titel vermeld staat
genomen, zodat ik enkel werken vernoem die hem rechtstreeks als onderwerp hebben. De algemene boeken
die slechts melding van hem maken heb ik gelaten voor wat het was aangezien ik er al voldoende heb
gevonden in de andere databases. Voor de rest waren er weeral een heleboel resultaten die ik al eerder had
gevonden dus die moest ik ook nog eruit schiften. Als ik dit in acht hield moest ik me enkel concentreren op
de eerste 200 à 300 resultaten.
Dit neemt helemaal niet weg dat het soms erg moeilijk is om te bepalen of het een historische roman is, een
biografie of een paper. Bij sommige resultaten staat er een korte inhoud bij, bij anderen dan weer niet en heb
je er het raden naar. Wat je dan eventueel nog kan doen is kijken naar de uitgeverij en zien of er nergens de
woorden onderzoek of school (in het Japans respectievelijk kenkyuu en gaku) staan en dan weet je dat
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
8 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
misschien één of andere universiteit het heeft uitgegeven of dat het eventueel een biografie is. Wederom is
deze methode allesbehalve flawless en garandeert het absoluut geen succes. Om echt te kunnen bepalen of
het boek interessant is of niet voor mijn paper zal ik het dus zelf moeten zoeken in een Japanse bibliotheek
of boekhandel. Ondanks deze obstakels heb ik, naar mijn mening, een aantal zinvolle bronnen kunnen
vinden.
Aikawa, Tsukasa (相川司). 2007. 『伊達政宗 : 野望に彩られた独眼龍の生涯』 (Date
Masamune: yabō ni irodorareta dokuganryū no shōgai, Ned: Date Masamune: het door ambitie
gekleurde leven van de éénogige draak). Tokio: Shinkigensha (新紀元社).
Emiya, Takayuki (江宮隆之). 2007. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Gakushū
Kenkyūsha (学習研究社).
Gotou Ichirou en Tadaaki Inokuchi (後藤一郎・いのくち忠明). 1987. 『伊達政宗—独眼竜の野
望』 (Date Masamune-dokuganryū no yabō, Ned: Date Masamune-de ambitie van de éénogige
draak). Tokio: Gakushū Kenkyūsha (学習研究社).
Hagiwara, Yasuo (萩原裕雄). 1986. 『独眼竜政宗の人間戦略』 (dokuganryū Masamune no
ningen senryaku, Ned: De menselijke tactieken van de éénogige Masamune). Tokio: Nihon
Bunkeisha (日本文芸社).
Iguchi, Asao (井口朝生). 1987. 『風雲独眼竜: 若き日の伊達政宗』 (fūun dokuganryū: wakihi
no Date Masamune, Ned: De situatie van de éénogige draak: Date Masamune's jeugd). Tokio:
Koufuusha Shuppan (光風社出版).
Iguchi, Asao (井口朝生). 1990. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Fujiken Shobō (富士見
書房).
Kamio, Shū (神尾秀). 2007. 『戦国動乱〈2〉政宗の野望』 (sengoku dōran (2) Masamune no
Yabō, Ned: Commotie in de Sengoku periode: Masamune's ambitie). Tokio: Gakushū
Kenkyūsha (学習研究社).
Kawamura, Akiyoshi (川村昭義). 2001. 『青雲の彼方—伊達政宗』 (seiun no kanata-Date
Masamune, Ned: Voorbij de blauwe hemel-Date Masamune). Sendai: Hokutōsha (北灯社).
Nishino, Tatsukichi (西野辰吉). 1986. 『独眼竜伊達政宗』 (dokuganryū Date Masamune, Ned:
Date Masamune de éénogige draak). Tokio: Fujiken Shobō (富士見書房).
Ogura, Hiroshi en Tomoe Takahashi (小倉博・高橋富雄). 1987. 『伊達政宗言行録: 政宗公名
語集』 (Date Masamune genkōroku: Masamune kōmeigoshū, Ned: Opname van Date
Masamune's daden en woorden: Masamune's Publieke Naam Verzameling). Sendai: Takara
Bundō Shuppan Hanbai (宝文堂出版販売).
Suzuki, Yukiko (鈴木由紀子). 2009. 『黄金のロザリオ—伊達政宗の見果てぬ夢』 (ougon no
rozaria - Date Masamune no mihatenu yume, Ned: De gouden rozenkrans-Date Masamune's
onvervulde droom). Tokio: Gentōsha (幻冬舎).
Takeuchi, Yūtarō (竹内勇太郎). 1994. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Seibidō Shuppan
(成美堂出版).
Watanabe, Nobuo en Sendai Museum (渡辺信夫・仙台市博物館). 2002. 『図説伊達政宗』
(zusetsu Date Masamune, Ned: Illustratie Date Masamune. Tokio: Kawade Shobōshinsha (河出
書房新社).
Yamaoka, Sōhachi (山岡荘八). 1997. 『伊達政宗』 (Date Masamune). Tokio: Mainichi
Shinbunsha (毎日新聞社).
Besluit
De voorkennis die ik had door het schrijven van het artikel in de Geschiedenis-wiki heeft me een vlotte start
gegeven en daarbovenop ook een hele rits zoektermen. Doordat mijn onderwerp vrij simpel en goed
afgebakend is waren een handvol trefwoorden bij het zoeken in de databases meer dan voldoende. In veel
gevallen was de naam van Date Masamune meer dan genoeg om de belangrijkste resultaten te verkrijgen.
5/12/2012 15:24
Date Masamune - Encyclopedie
9 of 9
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune
Toen ik aan deze opdracht begon dacht ik dat er misschien onvoldoende bronnen voorhanden zouden zijn
om een bachelor paper te kunnen schrijven omdat ik bij het opstellen van het Geschiedenis artikel in mijn
1ste bachelorjaar niet zo bijster veel had gevonden. Ik had het duidelijk mis. De databanken die ik voordien
niet had geraadpleegd leverden massa's resultaten op (vooral Webcat Plus). Het merendeel van de bronnen
die rechstreeks over Date Masamune handelen zijn van Japanse origine. Dit is enigszins logisch gezien het
een Japanner is en hij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oda Nobunaga, niet zo'n bekende figuur is bij Japan
liefhebbers en academici in het Westen, wat voor mij uiteraard de uitgelezen kans is om een baanbrekend
werk te schrijven over deze persoon. Of ik dan ook daadwerkelijk Date Masamune neem als onderwerp voor
mijn bachelorproef staat op dit moment nog niet vast. Het zou best kunnen dat ik een ander onderwerp kies
dat mij meer interesseert of waarover ik meer te weten wil komen. Het werk dat ik hier heb afgeleverd is dan
ook geenszins verloren moeite geweest, want de ervaring die ik heb opgedaan door het zoeken naar bronnen
zal een surplus zijn voor mij als ik naar nieuwe bronnen moet zoeken voor een ander onderwerp.
Ontvangen van "http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Date_Masamune"
Deze pagina is het laatst bewerkt op 17 jun 2010 om 13:38.
De inhoud is beschikbaar onder de a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0
Belgium License.
5/12/2012 15:24