Scrisoarea de recomandare (Olandeză-Japoneză) - Bab.la

bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Olandeză-Japoneză
Scrisoarea de recomandare : Introducere
Geachte heer
拝啓
Formal, destinatar de sex
masculin cu nume necunoscut
Geachte mevrouw
拝啓
Formal, destinatar de sex
feminin cu nume necunoscut
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Formal, necunoscând nicio
dată despre destinatar
Geachte dames en heren
拝啓
Formal, cînd adresarea este
către mai mulți oameni sau un
întreg departament
Geachte dames en heren
関係者各位
Formal, necunoscând nicio
dată despre
destinatar/destinatari
Geachte heer Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, destinatar fiind un
bărbat cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, având ca destinatar o
doamnă cu nume cunoscut
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, având ca destinatar o
domnişoară cu nume
cunoscut.
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, având ca destinatar o
femeie al cărei nume ne este
cunoscut dar nu şi starea
civilă.
Ik sta graag als referent voor
... ter beschikking.
・・・・を推薦できることを
うれしく思います。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Ik heb ... voor het eerst leren
kennen in ..., toen hij toetrad
tot ...
・・・・とは、・・・・年に
彼が・・・・に参加していた
時に親しくなりました。
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
candidatul celui care dă
referințe
... heeft mij om een referentie
gevraagd voor zijn sollicitatie
voor ... . Ik verheug mij zeer,
dat hierbij te kunnen doen.
・・・・への応募に際し、・
・・・から推薦状を書いてほ
しいとの依頼を受け、喜んで
書かせていただいております
。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
De tijd als baas / promotor /
collega van ... sinds ... was
mij een genoegen.
・・・・年から、・・・・の
上司となれたことは喜びでし
た。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Ik ben zeer verheugd, deze
referentie voor ... te mogen
schrijven. In deze brief wil ik
mijn respect en bewondering
voor deze jonge man / vrouw
tot uitdrukking brengen, die
een voortreffelijke bijdrage
heeft geleverd aan het werk
van mijn groep.
・・・・についての推薦辞を
差し上げたく存じます。・・
・・は私のグループで・・・
・に貢献してきました。ここ
に積極的に推薦申し上げる次
第です。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Bijzonder graag schrijf ik een
referentie voor ...
・・・・を推薦申し上げる次
第であります。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Het is mij een grote eer een
referentie voor ... te schrijven.
・・・・を喜んで推薦いたし
ます。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij
een college bij mij volgde / als
・・・・を、彼/彼女が私の
クラスに来た/・・・・で働
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
Ik ken ... sinds ... door mijn
werkzaamheden als ... bij ... .
私が・・・・で・・・・の立
場にいたときから・・・・を
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
1/4
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Olandeză-Japoneză
... begon te werken.
き始めた・・・・年から知っ
ており、・・・・
candidatul celui care dă
referințe
Ik was van ... tot ... baas /
promotor / collega / docent
van ... .
私は・・・・年から・・・・
年まで・・・・の上司/同僚
/教師でした。
Pentru a oferi detalii despre
cât de bine îi este cunoscut
candidatul celui care dă
referințe
・・・・年間知っています。
candidatul celui care dă
referințe
... werkte voor mij als ... aan
verschillende projecten. Op
basis van zijn / haar werk zou
ik hem / haar als een één van
de beste ... omschrijven, die
ooit bij ons gewerkt heeft.
・・・・は・・・・として数
々の私のプロジェクトに携わ
り、彼/彼女の仕事は・・・
・として今までのどの学生よ
りも秀でておりました。
Frază de început folosită
atunci când celui care scrie
scrisoarea i-a făcut plăcere să
lucreze cu cel la care face
referință.
Scrisoarea de recomandare : Aptitudini
Sinds het begin van onze
samenwerking heb ik hem /
haar als een ... persoon leren
kennen.
私たちが協力し始めた時から
、彼/彼女を・・・・という
人間だとみなしています。
Pentru a descrie un aspect
pozitiv al personalității
candidatului
... onderscheidde zich door ...
彼は・・・・によって有名に
なりました。
Pentru a expune cel mai
relevant aspect pozitiv al
personalității candidatului,
aspect deminstrat de acesta.
Zijn / Haar grootste talent is /
ligt in ...
彼の/彼女の素晴らしいとこ
ろは・・・・です。
Pentru a arăta principalele
punce tari ale candidatului
Hij / Zij is een creatieve
probleemoplosser.
彼/彼女は驚くべき方法で問
題を解決します。
Pentru a descrie un candidat
dornic să accepte și să
soluționeze noi provocări.
Hij / Zij beschikt over een
breed spectrum aan
vaardigheden.
彼/彼女はさまざまな技術を
持っています。
Pentru a descrie un candidat
foarte priceput în multe
domenii
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën
helder en duidelijk
overbrengen.
彼/彼女は自分の意見をはっ
きり示します。
Pentru a descrie un candidat
cu aptitudini de bun
comunicator
Hij / Zij kan goed met
verantwoordelijkheid omgaan.
彼/彼女には責任感がありま
す。
Pentru a descrie un candidat
care poate fi un bun
responsabil pentru un
proiect/o echipă și poate lucra
bine sub presiune
Hij / Zij beschikt over een
uitgebreide kennis van ...
彼/彼女は・・・・に関して
の知識が豊富です。
Pentru a descrie abilitățile
deja înrădăcinate ale
candidatului.
Hij pikt nieuwe concepten
zeer snel op en staat open
voor opbouwende kritiek en
opmerkingen aangaande zijn
werk.
彼は新しいコンセプトをすぐ
に把握し、彼の仕事に対して
の建設的な批判や支持を素直
に受け入れます。
Pentru a descrie un candidat
perspicace și dinamic într-un
mod foarte măgulitor
Op deze plaats wil ik graag
aanmerken, dat ... is en de
vaardigheid bezit ...
・・・・は・・・・であり、
・・・・する能力があります
。
Pentru a da detalii legate de
capacitatea candidatului de a
îndeplini o anumită sarcină
Zijn / Haar buitengewone
vermogen om ... was van
grote waarde.
彼の/彼女の素晴らしい・・
・・の才能ははかり知れませ
ん。
Pentru a descrie calitatea cea
mai valoroasă a unui candidat
Hij / Zij speelde bij ... steeds
een actieve rol.
彼/彼女は常に・・・・とし
て積極的に活動してきました
。
Pentru a descrie un candidat
activ căruia îi place să se
implice în activitatea pe care o
derulează
Hij / Zij houdt zich aan
afspraken. Wanneer hij / zij
zorgen of een vraag over een
opdracht, geeft hij / zij helder
彼/彼女は期日内に仕事を終
わらせ、課題について質問や
疑問があるとはっきりとその
旨を伝え、他の人が言いたく
Pentru a descrie un candidat
perspicace și dinamic într-un
mod foarte măgulitor
2/4
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Olandeză-Japoneză
zijn / haar mening en geeft
daarmee anderen een stem,
die dezelfde mening delen,
maar deze niet kunnen of
willen uiten.
ても言えないことについても
言及します。
Scrisoarea de recomandare : Sarcinile postului
Tijdens zijn / haar tijd bij ons
had hij / zij ... . Deze
verantwoordelijkheid omvatte
...
彼/彼女と一緒に仕事をして
いた時、彼/彼女は・・・・
。この職務には・・・・も含
まれています。
Pentru a lista sarcinile
îndeplinite de candidat și a
menționa implicațiile lor
Zijn / Haar wekelijkse
werkzaamheden bestonden
uit ...
彼/彼女の毎週の仕事には・
・・・も含まれています。
Pentru a da o listă de
responsabilități săptămânale
îndeplinite de candidat
Zijn / Haar belangrijkste
verantwoordelijkheden waren
...
彼/彼女の担当は・・・・で
した。
Pentru a lista sarcinile
îndeplinite de candidat
Scrisoarea de recomandare : Evaluarea
Ik wil graag benadrukken, dat
het een genoegen was om
met ... te werken. Hij / Zij is
een betrouwbare en slimme
persoon met een goed gevoel
voor humor.
彼/彼女は信頼でき、知的で
ユーモアのセンスも持ち合わ
せているので、彼/彼女と働
けたことは光栄でした。
Pentru a evalua pozitiv
candidatul
Wanneer zijn / haar prestatie
in ons bedrijf een indicatie is
voor zijn / haar prestatie bij u,
dan zou hij / zij echt een
enorme aanwinst zijn voor uw
firma.
彼/彼女のわが社での働きが
、もし彼/彼女の貴社での働
きを示すよい目休になったな
ら、彼/彼女はあなたのプロ
グラムに最適な人材でしょう
。
Pentru a evalua foarte pozitiv
candidatul
Naar mijn mening is ... een
zeer hardwerkende en
ambitieuze medewerker, die
een project steeds volledig
begrijpt.
私の意見としましては、・・
・・は努力家で自ら率先して
行動し、プロジェクトの概要
を常に正確に理解します。
Pentru a evalua pozitiv
candidatul
... levert consequent
kwalitatief hoogwaardig werk
binnen de afgesproken termijn
af.
・・・・は時代の流れをよく
捉えた、クオリティーの高い
ものを生み出します。
Pentru a evalua pozitiv
candidatul
Het enige minpunt dat ik op
zijn / haar prestatie
aanmerken kan, is ...
彼/彼女の仕事について私が
発見した唯一の弱点は、・・
・・です。
Pentru a prezenta un aspect
negativ în evaluarea unui
candidat
Naar mijn mening moet ...
voor andere kandidaten in
aanmerking komen, omdat ...
・・・・は・・・・のため他
の応募者よりも優れていると
確信しています。
Pentru a recomanda
candidatul din anumite
motive, un mod foarte pozitiv
de a-l evalua
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe pozitivă
... kan ik uitdrukkelijk
aanbevelen. Hij / Zij zou een
aanwinst zijn voor uw bedrijf.
・・・・を強く推薦いたしま
す。彼/彼女は貴社の事業に
功績を残すでしょう。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Scrisoarea de recomandare : Încheiere
… zou een grote aanwinst zijn
voor uw bedrijf. Voor verdere
informatie kunt u mij per e-
・・・・は貴社の事業に最適
な人材です。もしさらに詳し
い情報が必要な場合はメール
3/4
bab.la Expresii: Aplicația | Scrisoarea de recomandare
Olandeză-Japoneză
mail of telefoon bereiken.
または電話でご連絡ください
。
Ik ben ervan overtuigd dat ...
ook in de toekomst zeer
productief zal zijn. Ik kan hem
/ haar van harte aanbevelen.
・・・・は多くの利益を生む
であろうことを確信しており
ます。彼/彼女を自信を持っ
て推薦いたします。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Ik kan hem / haar zonder
voorbehoud aanbevelen. Bij
verdere vragen kunt u mij per
e-mail of telefoon bereiken.
彼/彼女を積極的に推薦いた
します。もしも詳しい質問が
ある場合はメールもしくは電
話でご連絡下さい。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Ik geloof in zijn / haar
buitengewone vaardigheden
en kan hem / haar sterk
aanbevelen voor een
vervolgopleiding aan uw
universiteit, waar hij / zij zich
kan ontwikkelen en zijn / haar
talenten kan ontplooien.
彼/彼女の際立った・・・・
の能力は素晴らしいものだと
確信しています。彼/彼女が
さらに知識や技能を身につけ
られる場所である貴院への入
学を強く推薦いたします。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Het is mij een grote eer hem /
haar mijn sterke aanbeveling
te geven. Ik hoop u hiermee
van dienst te zijn.
彼/彼女を喜んで推薦致しま
す。この情報が役に立つもの
であることを願っております
。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Ik kan ... van harte als
veelbelovende kandidaat
aanbevelen.
有望な人材として・・・・・
を強く推薦いたします。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Zelden had ik de gelegenheid
iemand zo zonder
voorbehoud een aanbeveling
te kunnen geven. Het is mij
een genoegen om dit in het
geval van ... te doen.
指定がない人物を推薦するこ
とはめったにしないのですが
、・・・・の場合は喜んで推
薦いたします。
Pentru a încheia o scrisoare
de referințe foarte pozitivă
Ik respecteer ... als collega;
desondanks moet ik u in alle
eerlijkheid meedelen, dat ik
hem / haar voor uw bedrijf
helaas niet aanbevelen kan.
・・・・を同僚として尊敬し
ています。しかし正直なとこ
ろ、彼/彼女は貴社に最適な
人材ではないということを懸
念致しております。
Când cineva nu consideră că
respectivul candidat ar fi
potrivit pentru postul
respectiv.
Bij verdere vragen sta ik
graag tot uw beschikking.
より詳細な質問にも喜んでお
答えいたします。
Pentru a încheia o scrisoare
de recomandare pozitivă
Voor verdere informatie kunt u
mij per brief of e-mail
bereiken.
もしも質問がある場合は文書
もしくはメールでご連絡くだ
さい。
Pentru a încheia o scrisoare
de recomandare pozitivă
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)