वाक्यांश कोश: अर्जी | प्रार्थना पत्र (जापानी-पोलि

bab.la वाक्यांश कोश: अर्जी | प्रार्थना पत्र
जापानी-पोलिश
प्रार्थना पत्र : प्रारंभ
拝啓
Szanowny Panie,
औपचारिक, पुरुष आदाता, नाम अज्ञात
拝啓
Szanowna Pani,
औपचारिक, स्त्री आदाता, नाम अज्ञात
拝啓
Szanowni Państwo,
औपचारिक, नाम और लिंग अज्ञात
拝啓
Szanowni Państwo,
औपचारिक, जब एक अज्ञात समूह को या
ऑफिस के किसी प्रत्येक विभाग को भेजा
जा रहा है
関係者各位
Szanowni Państwo,
औपचारिक आदाता बिलकुल आज्ञात
拝啓
Szanowny Panie,
औपचारिक, पुरुष आदाता, नाम ज्ञात
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
औपचारिक, स्त्री आदाता, विवाहित, नाम
ज्ञात
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
औपचारिक, स्त्री आदाता, अविवाहित, नाम
ज्ञात
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
औपचारिक, स्त्री आदाता, नाम ज्ञात,
वैवाहिक स्थिती अज्ञात
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
कम औपचारिक, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ
जिनसे आपकी पहले भी मुलाकात हुई हो
・・・・新聞で貴社の募集広
告を拝見し、応募いたしまし
た。
W odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone w..., chciałbym
ubiegać się o stanowisko...
अखबार या मैगझीन मे विज्ञापन देखकर
अर्जी भेजते हुए
・・・・のサイトで貴社の募
集広告を拝見し、応募いたし
ました。
Piszę do Państwa w
odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone...
ऑनलाईन विज्ञापन देखकर अर्जी भेजते
समय
・・・月・・・日付・・・・
で貴社の募集広告を拝見し、
・・・・
W odpowiedzi na Państwa
ogłoszenie zamieszczone
w...dnia...
नौकरी का विज्ञापन आपने कहाँ से पढ़ा यह
बताने के लिए
・・・・で貴社の・・・・経
験者募集の広告を拝見し、大
変興味を持ちました。
Z ogromnym
zainteresowaniem
przeczytałem Państwa
ogłoszenie o pracy na
stanowisko starszego...
zamieszczone w...
किसी मैगझीन में विज्ञापन देखकर अर्जी
भेजने पर
貴社が・・・・を募集してお
られるのを知り、応募致しま
した。
Zgłaszam moją kandydaturę
na stanowisko ...
नौकरी के लिए अर्जी लिखने की मानक शैली
貴社が・・・・を募集してお
られるのを知り、応募致しま
した。
Pragnę ubiegać się o
stanowisko...
नौकरी के लिए अर्जी लिखने की मानक शैली
現在私は・・・・で・・・・
の担当として勤務しておりま
す。
Obecnie pracuję w... i
odpowiadam za...
अपने वर्तमान व्यवसायिक स्थिती को
समझाते हुए
私は特にこの仕事に興味があ
ります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie
zainteresowany pracą na tym
stanowisku, ponieważ...
आप एक प्रत्येक काम में ज्यादा दिलचस्पी
क्यों रखते हैं यह बताने के लिए
・・・・として御社に勤務し
たいと考えております。
Chciałbym pracować w
Państwa firmie, by móc...
आप एक प्रत्येक काम में ज्यादा दिलचस्पी
क्यों रखते हैं यह बताने के लिए
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
आपके सबसे अहम गुणों को बताते हुए
私の弱みは・・・・です。し
かし・・・・をすることで改
善しようと努力しています。
Moją główną słabością
jest.../Do moich głównych
słabości należy... . Stale
आपकी कुछ कमजोरियों को बताकर यह
बताने के लिए कि आप इन कमजोरियों को
सुधारने के लिए तैयार हैं
प्रार्थना पत्र : तर्क
1/4
bab.la वाक्यांश कोश: अर्जी | प्रार्थना पत्र
जापानी-पोलिश
jednak nad nią pracuję.
・・・・することで貢献する
ことができます。
Uważam, że jestem
odpowiednim kandydatem na
to stanowisko, ponieważ...
आप इस काम के लिए अच्छे क्यों रहेंगे यह
बताने के लिए
・・・・に関しては未経験で
すが、・・・・という経験を
・・・・という形で生かせる
と考えています。
Chociaż nie mam
doświadczenia w..., to
byłem...
जब आपने किसी क्षेत्र में काम न किया हो,
लेकिन यह बताना चाहते हैं कि आप में वे गुण
है जो इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी है
私の・・・・という技術が、
・・・・という点において仕
事に適していると考えます。
Moje profesjonalne
umiejętności/kwalifikacje w
pełni odpowiadają
wymaganiom stawianym
przez Państwa firmę.
आप में वो कौन से गुण है जो इस काम के लिए
अवश्यक है, यह बताने के लिए
・・・・として勤務していた
時は、・・・・の分野で・・
・・を経験し、・・・・を学
びました。
Podczas mojej pracy jako... ,
rozwinąłem się/ zdobyłem
praktyczne doświadczenie/
poszerzyłem moją wiedzę w
zakresie...
किसी क्षेत्र में आपके अनुभव को बताते हुए
और नई विद्याओं को सीखने की क्षमता
बताते हुए
・・・・の分野での私の経験
は、・・・・
Największe doświadczenie
zdobyłem w dziedzinie...
किसी क्षेत्र में आपके श्रेष्ठ गुण दिखाते हुए
・・・・で勤務している間、
・・・・において堪能だとい
う評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem
moje profesjonalne
kompetencje w...
किसी क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता बताने के
लिए
迅速に、しかし正確に仕事を
処理することができるという
私の性格が、・・・・として
働くのに適していると考えま
す。
Nawet przy dużym nakładzie
obowiązków, zawsze dbam o
dokładność, co jest
szczególnie istotne w pracy...
आपके पिछले व्यवसायिक स्थितियों के
कारण आपने क्या सीखा यह बताते हुए
プレッシャーにさらされても
、クオリティーを落とすこと
なく仕事ができます。
Także pracując pod presją,
osiągam wysokie rezultaty.
कठिन परिस्थितियों में भी आप काम कर
सकते हैं यह बताने के लिए
このために、興味を持ってこ
の仕事をこなすことができま
す。
W ten sposób miałbym
możliwość połączenia pracy z
moimi zainteresowaniami.
इस नौकरी में आपको निजी दिलचस्पी है, यह
दिखाने के लिए
・・・・に対してとても興味
があるので、御社で働くこと
で新たな知識を身につけてい
きたいです。
Jestem bardzo
zainteresowany... i będę
wdzięczny za możliwość/
szansę profesjonalnego
rozwoju, jaką mi da praca z
Państwem.
इस नौकरी में आपको निजी दिलचस्पी है, यह
दिखाने के लिए
履歴書に記載してありますよ
うに、私の経験と能力はこの
仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć
w załączonym CV, moje
doświadczenie i kwalifikacje
są adekwatne do
wymagaństawianych na tym
stanowisku.
अपने रेझुमे पर महत्व देकर यह बताना कि
यह काम आपको अच्छी तरह जचता है.
・・・・で・・・・として働
く中で、期日までに確実に仕
事を完了させるためには同僚
との協力が不可欠であること
を学びました。
Moje obecne stanowisko...
wymaga współdziałania w
zgranym zespole pracującym
pod silną presją. Aby
przestrzegać wyznaczonych
terminów, niezbędna jest
ścisła współpraca między jego
członkami.
आपके वर्तमान की नौकरी से आपने क्या
सीखा है, यह बताने के लिए
・・・・担当としての仕事に
加えて、・・・・の能力も身
につけました。
Oprócz doświadczenia
zdobytego na stanowisku...,
rozwinąłem również swoje
umiejętności ...
यह बताने के लिए कि अपने वर्तमान
व्यवसाय मे आपने अतिरिक्त युक्तियाँ भी
सीखी है जो साधारणतः आपके पद में शामिल
नही रहता है
प्रार्थना पत्र : कुशलताएँ
2/4
bab.la वाक्यांश कोश: अर्जी | प्रार्थना पत्र
जापानी-पोलिश
母国語は・・・・ですが、・
・・・語も話すことができま
す。
Moim ojczystym językiem
jest..., a ponadto płynnie
posługuję się...
अपनी मातृ भाषा या देशी भाषा बताने के लिए,
और अन्य भाषाएँ जो आपको आती हो, यह
स्पष्ट करने के लिए
・・・・語を話すことができ
ます。
Osiągnąłem zaawansowany
poziom w...
अन्य भाषाएँ जो आपको अच्छी तरह से
आती हो, यह बताने के लिए
・・・・語の知識も持ち合わ
せています。
W stopniu komunikatywnym
posługuję się...
अन्य भाषाएँ जो आपको अच्छी तरह से
आती हो, यह बताने के लिए
・・・・として・・・・年働
いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie
doświadczenie w pracy...
किसी क्षेत्र में आपकी व्यवसायिक अनुभव
बताने के लिए
・・・・を使いこなすことが
できます。
Biegle posługuję się
programem/programami...
आपको कौन से कम्प्यूटर सॉप्टवेयर्स आते
हैं, यह बताने के लिए
・・・・と・・・・の両方の
能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko
rozwinięte umiejętności ...i... .
आपके गुणवत्ताओं के मिश्रण को बताते हुए
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności
komunikacyjne
अपने सहयोगियों के साथ ज्ञान बाँटने की
हुनर आप में है यह बताने के लिए
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
शीघ्र और सफलतापूर्वक समझने समझाने
की क्षमता
論理的思考能力
Logiczne myślenie
अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने
की योग्यता
分析能力
Zdolności analityczne
विस्तृत रूप से किसी चीज को जाँचने की
योग्यता
対人能力
Zdolności interpersonalne
अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने
की यग्यता
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
दूसरे कंपनियों के साथ व्यापारिक रिश्ते रखने
की योग्यता
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
किसी विचार को एक बडे समूह के सामने
प्रस्तुत करने की कुशलता
貴社の一員となり思う存分自
分の力を発揮したいと考えて
おります。
Moje szczególne
zainteresowanie pracą w
Państwa firmie wynika z
różnorodności zadań na tym
stanowisku.
आपको इस कम्पनी में काम करने की
दिलचस्पी को दोहराते हुए
この仕事は、私が待ち望んで
いるようなやりがいのあるも
のだと思います。
Zadania na tym
stanowisku/Tę pozycję
postrzegam jako nowe
wyzwanie, które umożliwi mi
profesjonalny rozwój.
आपको इस कम्पनी में काम करने की
दिलचस्पी को दोहराते हुए
このことについてより詳しく
お話しさせていただきたく思
います。お会いできる日を楽
しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym
szczegóły dotyczące
stanowiska podczas
spotkania.
पत्र के अंत में आदाता के साथ इण्टरव्यू का
अवसर माँगते हुए
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam
moje CV/życiorys.
आदाता को यह बताते हुए कि पत्र के साथ
आपका रेझुमे जुडा है
必要であれば・・・・からの
推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
पिछला नियोक्ता की सिफारिश पत्र जोडने
पर
・・・・から推薦状を頂きま
した。
Referencje na żądanie od ...
पिछला नियोक्ता की सिफारिश पत्र जोडने
पर और यह बताते हुए कि आदाता उनके साथ
बात कर सकते हैं
・・・・日なら伺うことがで
きます。
W kwestii rozmowy
kwalifikacyjnej, jestem
dyspozycyjny...
आप इण्टरव्यू के लिए कब आना चाहेंगे यह
बताते हुए
お時間を割いていただいてあ
りがとうございました。お目
にかかれる楽しみにしており
ます。私には・・・・を通し
てご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez
Państwa czas i rozważenie
mojej kandydatury. Będę
wdzięczny za możliwość
spotkania i omówienia mojej
aplikacji podczas rozmowy
आपके संपर्क विवरण को देते हुए
प्रार्थना पत्र : समापन
3/4
bab.la वाक्यांश कोश: अर्जी | प्रार्थना पत्र
जापानी-पोलिश
kwalifikacyjnej. Proszę o
kontakt...
敬具
Z wyrazami szacunku,
औपचारिक, आदाता अज्ञात
敬具
Z wyrazami szacunku,
औपचारिक, प्रसिद्ध रूप, आदाता ज्ञात
敬具
Z poważaniem,
औपचारिक, अप्रसिद्ध रूप, आदाता ज्ञात
敬具
Pozdrawiam,
अनऔपचारिक, आदाता के साथ व्यापारिक
रिश्ता पहले से होने पर
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)