Over de reeks 20th Century Boys

Over de reeks "20th Century Boys"
De reeks 20th Century Boys die Naoki Urasawa schreef tussen 2001 en 2006 is
één van zijn meest populaire werken. De serie kaapte een tal van belangrijke
awards weg en werd origineel gepubliceerd in "Big Comic Spirits" in 249
hoofdstukken. Deze hoofdstukken werden gebundeld in 22 boekjes en uitgegeven
bij Shogakukan.
De protagonist van het verhaal, hoewel hij in het 6e volume enkel vernoemd
wordt, is Kenji Endo. Het verhaal speelt zich af van 1969 tot 2017. Grosso modo
worden er 3 tijdsperiodes afwisselend gehanteerd worden tijdens het vertellen
van het verhaal.
De vroegste verhaallijn speelt zich af in 1969, Kenji is een kind en met zijn
jeugvrienden schrijft hij "het boek der profetieën". In dit boek beschrijven zij hoe
schurken in de toekomst de wereld willen vernietigen en hoe zij de wereld
uiteindelijk zullen redden.
In een tweede periode die zich situeert in de jaren negentig is Kenji volwassen en
eigenaar van een kleine supermarkt en zorgt hij voor zijn nichtje Kanna want
Kenji's zus, Kanna's moeder is spoorloos verdwenen. Hij leidt een vrij eentonig
bestaan en vindt troost in de herinneringen aan zijn kindertijd. Maar na een
enkele vreemde gebeurtenissen komt Kenji in aanraking met een sekte waarvan
de leider "Vriend" wordt genoemd. Het wordt duidelijk dat "Vriend" plannen heeft
om de wereld te vernietigen en hij volgt hiervoor "het boek der profetieën"
nauwgezet. Samen met zijn jeugdvrienden probeert Kenji te herinneren wat ze
allemaal in het boek hadden geschreven om zo Vriend zijn plannen om de wereld
te vernietigen te kunnen stoppen. Ook gaat Kenji op zoek naar de ware identiteit
van Vriend want het moet iemand zijn waarmee Kenji en zijn vrienden omgingen
in hun jeugd aangezien hij volgens "het boek der profetieën" te werk gaat.
De laatste periode speelt zich 14 jaar na "de bloederige jaarwisseling" af. In de
nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 vond er iets vreselijk plaats, maar
de lezer weet aanvankelijk niet wat er heeft plaatsgevonden of hoe het Kenji en
zijn vrienden is vergaan. In deze periode maken we kennis met het intussen
zeventienjarige nichtje van Kenji; Kanna. Kenji zelf is blijkbaar verdwenen en
vriend speelt een leidende rol in de wereld. Er is ook nog een rol weggelegd voor
enkele jeugdvrienden van Kenji weggelegd. Sommigen zijn gedesillusioneerd en
teneergeslagen achtergebleven na de bloederige jaarwissel, terwijl anderen in
ballingschap leven en nog steeds proberen Vriend zijn heerschappij omver te
werpen.
Er wordt steeds gesprongen tussen de verschillende periodes en zo komt de lezer
via "geschiedenis, heden en toekomst" te weten wie er nu wie is en wat voor rol
ze spelen, wie Vriend is, wat er heeft plaatsgevonden rond de jaarwisseling en wat
er van Kenji is geworden na de jaarwisseling. Er heerst aanhoudende spanning en
er tijdens het lezen sluimeren er vele vragen door je hoofd maar op het einde
klikken alle puzzelstukken in elkaar en is het verhaal helemaal rond.
20th century boys volume 6: de laatste hoop
Hoofdstuk 1: De ooggetuige
In de eerste korte scène is iemand verscholen achter bierkratten
getuige van een moord in een steegje, maar we kunnen noch de dader,
het slachtoffer of de ooggetuige herkennen.
Dan gaan we over naar het restaurant van Chin waar Kanna werkt. Ze krijgen
bezoek van een politieagent die zijn ronde doet en het wordt snel duidelijk dat ze
de politie niet moeten. Blijkbaar hebben ze tegenwoordig veel last van de politie
emet hun veelvuldige controles en misdadigers. Ook verschijnt de jonge
inspecteur Chono ten tonele; hij komt navraag doen naar de getuige van een
moord en toont hen een foto van de travestiet (new halve) Britney begeleid door de
vraag of ze weten waar Britney zich bevindt aangezien ze een vaste klant is in het
restaurant van Chin.
Chin en Kanna doen alsof hun neus bloedt en jagen de inspecteur zowaar weg uit
het restaurant. Maar wanneer inspecteur Chono het pand verlaten heeft draagt
Chin Kanna op om Britney te gaan zoeken want ze moet hem nog geld en hij pikt
het niet dat ze zomaar weg zou lopen.
Samen met een andere travestiet Maria vindt Kanna een doodsbange Britney
terug in een oude opslagplaats waar ze vaak kwam om oefenen op haar dans.
Britney vertelt dat ze getuige was van een moord op een Chinees maar ze weigert
te vertellen hoe de dader er uitzag. Kanna vindt, ondanks dat ze het niet op de
politie begrepen heeft, dat ze naar de politie moeten gaan. Haar plan is om
Britney mee te nemen naar inspecteur Chono. Aangekomen op het politiekantoor
van Kabukicho (stad waar het zich afspeelt) is de eerste agent die zie zien agent
Honkan, die ook al eerder in het restaurant was. Bij de aanblik van deze man
stort Britney ineen en ze identificeert Honkan als de moordenaar van de Chinees.
Agent is gemakkelijk te identificeren door de grote moedervlek op zijn gezicht.
Hoofdstuk 2: De dader
We zien inspecteur Chono in zijn privéheiligdom in seiza zitten en praten tot zijn
overleden grootvader die een legendarische inspecteur was. Chono wil ook een
legendarische inspecteur worden maar hij lijkt eerder een loser te zijn. Dit wordt
extra in de verf gezet doordat hij wanneer hij wil opstaan en actie ondernemen,
zijn benen slapen en hij dus aanvankelijk niet kan opstaan. Zo wordt op een
komische manier duidelijk dat wanneer Chono actie onderneemt, dat eigenlijk
gedoemd is om te mislukken.
In de volgende scène is Chono bij een agent om de moord op de Chinees verder te
onderzoeken. Hij heeft op zijn kop gekregen van zijn baas omdat het verslag van
de moord niet volledig was en hij wil graag weten welke agenten er van dienst
waren tijdens de nacht van de moord. Maar hij heeft geen zelfvertrouwen over zijn
positie en voelt zich ongemakkelijk omdat hij een agent moet "ondervragen" en
dus probeert hij het allemaal een beetje weg te lachen. Door deze houding neemt
de agent hem helemaal niet serieus en behandelt hij hem als een mindere. Chono
krijgt wel de informatie en hij stapt buiten uit het kantoortje met de gedachte dat
hij beter had moeten weten en dat een politieagent nooit een onschuldige burger
zou vermoorden, maar hij lijkt niet helemaal overtuigd. Net wanneer Chono zijn
rug draait komt agent Honkan aan bij het politiekantoortje.
Dan zijn we weer in de opslagplaats bij Kanna, Britney en Maria. Zij zijn aan het
heftig aan contempleren over wat ze nu verder moeten ondernemen. Ze kunnen
dus niet naar de politie gaan nu ze weten dat een agent de dader is dus ze denken
dat het beter is om te vluchten want de politie weet dat Britney getuige is. Maar
Britney wil niet vertrekken zonder het scheermes dat haar vader haar gaf toen hij
stierf tijdens de bloederige jaarwissel. Dit scheermes bevindt zich in haar
appartement en Kanna biedt aan om het te gaan halen.
Bij het appartement heeft Kanna weer een aanvaring met de jonge inspecteur
Chono die daar is om de wacht te houden in het geval dat Britney zou terugkomen.
Kanna zegt dat haar nonkel (Kenji) toch gelijk had en dat de politie niet te
vertrouwen is. Maar Chono verraad haar niet aan zijn collega, en hierop vertelt
Kanna nog net voor ze wegvlucht wie de dader is.
Hoofdstuk 3: De Umihotaru gevangenis
Op een eiland in de baai van Tokyo bevindt zich een gevangenis waar juist een
lading nieuwe gevangenen arriveert, onder hen een Mangaka. Zij worden erg ruw
behandeld door de bawakers en het blijkt een gevangenis speciaal voor de
zwaarste criminelen te zijn. De directeur vertelt in zijn speech dat de
gevangenen hier de rest van hun dagen zullen slijten en nooit meer zullen terug
keren naar de buitenwereld. Zij krijgen allemaal een T-shirt met een rugnummer
(volgens hun komst) en dit zal voortaan hun roepnaam zijn.
In zijn cel hoort de mangaka verhalen van zijn celgenoot over een soort monster
dat beneden in de isoleercellen huist. Hij laat zich verleiden door zijn celgenoot tot
het maken van een tekening maar hij wordt betrapt door de cipiers en naar de
isoleercellen gebracht. Beneden dreigen de cipiers ermee om zijn hand waarmee
hij tekent te vermorzelen en op dat moment krijgt de mangaka hulp uit een
onverwachte hoek. Een andere gevangene steekt een puntig voorwerp naar het
oog van de cipier en zegt hiermee zijn oog uit te steken als hij de mangaka zijn
hand zou verbrijzelen. Hierop gooien de cipiers de mangaka in zijn cel en hebben
ze daarna de grootste moeite om die andere gevangene in bedwang te houden.
In het volgende beeld van in de cel waar die andere gevangene opgesloten zit zien
we een donker silhouet begeleid door de tekst "daar zit een monster" (dat is wat de
celgenoot van de mangaka hem eerder vertelde).
Hoofdstuk 4: Het monster
We zijn nog altijd beneden in de Umihotaru gevangenis waar de mangaka
opgesloten zit. Hij bedankt zijn redder maar krijgt geen antwoord. Hij begint dan
maar aan een monoloog over waarom hij in de deze gevangenis is terecht gekomen.
Hij had alleen maar een manga op het internet gepubliceerd en wanneer deze won
aan populariteit werd hij gearresteerd.
De manga gaat over een strijder tegen het onrecht die het opneemt tegen iemand
die de wereld wil vernietigen. Maar eigenlijk is de strijder tegen het onrecht
dezelfde man die de wereld wil vernietigen. Het einde is nog niet af en hij wil er
snel aan verder werken waarop die andere gevangene eindelijk reageert en zegt
dat hier geen manga worden getekend. En dat als hij ooit nog manga wil tekenen
dat hij maar moet zorgen dat hij weggeraakt uit de gevangenis en hij vraagt of de
mangaka hem niet wil helpen. Deze is wanhoop nabij en stemt er mee in om de
andere gevangene te helpen. Waarop de gevangene ineens in de cel van de
mangaka staat.
Hoofdstuk 5: De tunnel
Deze gevangene zijn rugnummer is nummer 3. Nummer 3 heeft tunnels gegraven
met een lepel om te ontsnappen en kan zo dus in de cel van de mangaka komen.
De eerste tunnel komt uit op een dikke muur maar de 2e tunnel komt uit op een
riolering die dan weer uitkomt op de oceaan. De mangaka krijgt de opdracht om
een tekening te maken zodat ze het gat in zijn cel kunnen verhullen. Nummer 3
vertelt ook waarom hij de managka hielp; als een gevangene in de isoleercel wordt
gezet dan wordt deze normaal eerst gecontroleerd. Om te vermijden dat ze de
tunnel zouden ontdekken veroorzaakte hij verwarring door de cipier te
bedreigen. Ook vertelt nummer 3 dat hij er al 14 jaar zit en al een 100-tal
ontsnappingspogingen ondernomen heeft.
De mangaka zaagt nog wat verder over allerlei onderwerpen en vertelt over zijn
vrienden die samenwoonden met een meisje dat Kanna heette en hij vertelt over
haar tante Yukiji. Op dit punt lijkt nummer 3 ineens geïnteresseerd. Wanneer de
mangaka zich afvraagt waarom wijst nummer 3 erop dat zijn tunnels Kanna en
Yukiji heten. Hij zegt dat Kanna "de laatste hoop" is. Het hoofdstuk eindigt
wanneer nummer 3 zegt dat hij voortaan Shogun genoemd wil worden. (Shogun is
de bijnaam van Kenji zijn jeugdvriend Ocho)
Hoofdstuk 6: De Achtervolging
Er is een brief te zien die Kanna schrijft naar haar "nonkel" Ocho (een
jeugdvriend van Kenji) waarin ze zich afvraagt of hij ze wel krijgt "waar hij zit" en
wat ze moet doen nu de politie achter haar aan zit.
In de volgende scène zijn we op het politiebureau waar 2 collega's van Chono het
hebben over het bezoek van de Paus aan Kabukicho.
In de oude opslagplaats besluit Kanna dat ze niet kunnen blijven vluchten en dat
ze bewijs nodig hebben om te bewijzen dat de agent met de moedervlek de dader is.
Ze vraagt aan Britney of ze zich echt niet nog iets anders herinnert van de moord.
Britney weet nog dat de Chinees iets zei voor hij stierf, maar ze weet niet wat het
betekent want het was Chinees. Kanna vraagt of ze de klanken kan nabootsen en
zo kan ze ontcijferen dat de Chinees het had over een aanslag op de paus en over
"Vriend". Op dit moment komt inspecteur Chono binnen, hij was Kanna gevolgd.
Hoofdstuk 7: Een bondgenoot hogerop
Chono gaat op bezoek bij Yamazaki, het hoofd van de politie.
Dan is er scène over wat hier net voor plaatsvond. In de opslagplaats probeert
Chono aan Kanna uit te leggen dat ze diep in de nesten zitten en dat dit een grote
zaak is die ze niet alleen aankunnen. Hij probeert hen te overtuigen hem naar een
machtige man hogerop te gaan waarmee hij een goede band heeft.
Terug bij Yamazaki;
Yamazaki is een vriend van de familie van Chono want hij heeft nog nauw
samengewerkt met de grootvader van Chono, de legendarische inspecteur
Cho. Chono vertelt het hele verhaal over de moord op de Chinees en de dader en
over de aanslag op de paus door Vriend.
Yamazaki is blij dat Chono bij hem is komen aankloppen en zegt dat hij de zaak
verder zal onderzoeken. Wanneer Chono het huis verlaten heeft mijmert
Yamazaki in zichzelf over dat de grootvader van Chono destijds te dicht bij de
waarheid kwam en dat zijn kleinzoon nu hetzelfde pad bewandeld. We zien een
beeld van de grootvader die neergeschoten wordt.
Bij het huis van Yamazaki houdt agent Honkan de wacht en Yamazaki geeft hem
de opdracht Chono uit de weg te ruimen.
Hoofdstuk 8: De geluksbrengers
Terug op het politiekantoor, inspecteur Chono krijgt zijn bundel geluksbrengers
die hij moet rond zeulen van zijn moeder terug van een collega die ze gevonden
heeft.
In de opslagplaats vertelt Chono dat alles in orde zal komen en dat ze allemaal
naar hun oude leventje zouden kunnen terugkeren want zijn machtige vriend zou
alles rechtzetten. Ze blijven eerder wantrouwig, maar Chono zegt dat hij Britney
zal beschermen tot alles over is. Kanna wil Chono eerst nog fouilleren en checkt of
zijn gsm uitstaat want anders zouden ze hen wel eens kunnen opsporen. Ze vindt
enkel de bundel geluksbrengers en Chono wordt hiermee nogal uitgelachen door
het drietal, ze krijgen elk een geluksbrenger van Chono. Maar uiteindelijk stemt
Kanna in met het plan en ze laat Britney en Maria achter bij Chono. Zelf gaat ze
terug naar het restaurant om et helpen. In het restaurant bekijkt de
geluksbrenger nog eens goed.
In de opslagplaats vieren Chono, Britney en Maria feest omdat het allemaal
achter de rug is maar ineens staat agent Honkan daar en hij schiet Britney dood.
Kanna ondekt dat er een zendertje in de geluksbrenger van Chono zit en ze haast
zich naar de opslagplaats.
Hoofdstuk 9: De laatste hoop
In het pakhuis wil Honkan nu ook Chono neerschieten maar Kanna komt juist
aangelopen en kan dit verhinderen door hem neer te slaan met een pan. Chono
trekt zijn wapen maar is weer zijn onhandige zelf en wacht te lang om de trekker
te overhalen en wanneer hij eindelijk schiet is de agent al gevlucht. Ze treuren om
de dood van Britney en Kanna is woedend omdat Chono Britney niet heeft kunnen
beschermen en omdat er zendertjes zaten in al zijn geluksbrengers.
Chono is ontroostbaar omdat hij hen niet kon beschermen en hij kan maar niet
geloven dat Yamazaki hem verraden heeft. Hij blijft als verlamd achter wanneer
Kanna het op een lopen zet.
In de Umihotaru-gevangenis is Shogun sinds hij nieuws over Kanna vernam
vastberadener dan ooit om uit te breken.
Hoofdstuk 10: De grootse ontsnapping
Het hoofdstuk begint met een herinnering van Shogun aan zijn kindertijd met
Kenji en de anderen. Ze hebben het over de film "The great escape". Enkal Ocho
heeft de volledige film al gezien, maar de anderen hebben enkel het eerste deel op
de televisie gezien en ze kunnen niet wachten tot het vervolg uitgezonden word.
Kenji zegt dat alleen diegenen die er in geloven zullen kunnen ontsnappen.
In de gevangenis wil Shogun het einde niet verklappen aan de mangaka, hij zegt
dat die de film maar moet bekijken wanneer ze ontsnapt zijn. En veel belangrijker
vindt hij toch de uitspraak van Kenji; " Alleen diegenen die er in geloven zullen
kunnen ontsnappen".
Ook in de gevangenis maar dan boven geeft gevangene nummer 13
meditatielessen aan de andere gevangenen. Daarna wordt de man bij de directeur
geroepen. De directeur wil dat het godenkind uit de weg geruimd word.
Vooraleer nummer 13 vertrekt brengt hij eerst nog een bezoekje aan Shogun in de
isoleercellen, de twee mannen lijken elkaar goed te kennen en nummer 13 vertelt
dat hij Shogun zijn laatste hoop zal gaan vernietigen.
Waarop Shogun het uitbrult.
Hoofdstuk 11: De beproeving van de moed
De mangaka mag de isoleercel verlaten en hij wordt terug naar boven gebracht.
Hij heeft de opdracht van Shogun gekregen om inlichtingen te vragen over
nummer 13. Nadat hij die inlichtingen verkregen heeft zoekt hij ruzie met een
bende, hij schopt keet en komt zo weer in de isoleercel terecht. Hier geeft hij de
informatie door aan Shogun. Nummer 13 moet uit de weg ruimen in Kabukicho
tijdens het bezoek van de paus.
De manga eindigt met Shogun die belooft dat ze binnen 2 weken weg zijn terwijl
hij aan de tunnel verder graaft.
De personages
Kanna: De dochter van Kenji's zus Kiriko, ze is opgevoed door
Kenji. In 2014, is zij 17 en lijkt ze een moedige en vrijgevochten
maar koppige jongedame die haar vrienden koste wat het kost wil
beschermen en het niet heeft begrepen op de politie. Ze draagt haar nonkel Kenji
hoog in het vaandel. Op het einde van dit volume beseft ze dat haar leven een
andere wending heeft genomen, dat ze zich niet langer kan verstoppen en dat het
tijd is voor actie.
Agent Honkan: Een agent in Kabukicho die moorden lijkt uitvoeren op bevel van
Yamazaki, de baas van de politie.
Inspecteur Chono: Een jonge inspecteur die dolgraag in de
voetsporen wil treden van zijn overleden grootvader, de
legendarische inspecteur Cho. Maar al zijn medeagenten drijven
de spot met hem en alles wat hij doet lijkt tot mislukken gedoemd.
Hij heeft het beste voor met Kanna en haar vrienden maar doordat
hij zijn vertrouwen aan de verkeerde schenkt draait ook dit op een vreselijke
beslissing uit.
Kakuta: Deze mangaka wordt gearresteerd en naar de Umihotaru gevangenis
gestuurd waar normaal alleen de zwaarste criminelen worden ondergebracht. En
dat terwijl hij alleen maar een manga heeft geschreven. Hij lijkt een beetje een
schijtluis maar besluit dan om Shogun te helpen en samen met te proberen
ontsnappen. Hij bewijst zijn waarde en wordt een grote aanwinst voor Shogun.
Shogun: Dit is eigenlijk Kenji's jeugdvriend Otcho die als bijnaam Shogun heeft.
Hij is net als Kenji verdwenen van de aardbol na de bloederige jaarwisseling maar
zat dus eigenlijk al die tijd in de Umihotaru gevangenis. Door dat hij al zo lang in
eenzame opsluiting zit heeft hij een monsterlijk uiterlijk gekregen. Het is al lang
geleden maar hij is het nog niet vergeten, hij wil ontsnappen en Kanna redden.
Britney: De "new halve" die getuige was van de moord die Honkan pleegde op de
Chinees. Zij is van grote waarde om de waarheid te ontrafelen maar wordt
uiteindelijk zelf vermoord door Honkan.
Yamazaki: Baas van de politie in Kabukicho. Hij blijkt corrupt te zijn. Hij was een
collega van de grootvader van Chono maar liet hem indertijd vermoorden omdat
hij te dicht bij de waarheid kwam. En ook nu geeft hij het bevel om Chono te
vermoorden nadat die de waarheid aan hem toevertrouwde.
Vriend: De geheimzinnige leider van de sekte die de wereld wou
vernietigen op de 31 december 2000. Het is iemand die Kenji en
zijn vrienden goed gekend in hun kindertijd aangezien hij al hun
plannen uit het boek der profetieën kent en gebruikt.
Specifieke woordenlijst
De uitgebreide woordenlijst bevindt zich hier
警察
けいさつ
Politie
警官
けいかん
Politieagent
目撃者
もくげきしゃ
Ooggetuige
巡回
じゅんかい
Patroeille
法王
ほうおう
De paus
刑事
けいじ
politie-inspecteur
伝説
でんせつ
Legendarisch
巻き込まれる
まきこまれる
Betrokken raken
隠す
かくす
Verbergen
取り締まる
とりしまる
Controleren
捜査
そうさ
Misdaadsonderzoek
勤務
きんむ
Werk, shift
弾丸
だんがん
Kogel
管理
かんり
Controle
銃
じゅう
Wapen
硝薬
しょうやく
Kruit
血の大みそか
ちのおおみそか
De bloederige jaarwissel
Medeplichtige
ぐる
巡査
じゅんさ
Politieman
交番
こうばん
Politiekantoortje
訓辞
くんじ
Vermaningsspeech
公正
こうせい
Rechtvaardigheid
刑務所
けいむじょ
Gevangenis
湾
わん
Baai
受刑者
じゅけいしゃ
Gevangene
特別懲罰房
とくべつちょうばつぼう
Isoleercel
鎖
くさり
Etens
房
ふさ
Cel
正義
せいぎ
Gerechtigheid
味方
みかた
Bondgenoot
企む
たくらむ
Conspireren
看守
かんしゅ
Cipier
Deze corrupte wereld
ジャバ
拘置所
こうちしょ
Voorarrest
処分
しょぶん
Straf
敵
てき
Vijandelijk
銃撃
じゅうげき
Gewapende aanslag
容疑
ようぎ
Verdachte
発信器
はっしんき
Zendertje
相棒
あいぼう
Medeplichtige
Uitdrukkingen, zegswijzen, idiomen en enkele korte contextuele
interpretaties
Pag
10
息をつく
いきをつく
Een zucht slaken
16
心当たる
こころあたる
Er weet van hebben
16
とぼけちゃって
17
世の中苦労話だらけ
Hou je niet van de
domme!
よのなかくろうはなしだら
De wereld is vol van
け
problemen!
19
ひげボーボー
Je baard stekt; je
hebt je niet geschoren
26
靴すりへるまで歩きまわれ
っていうんだろう?
くつすりへるまであるきま
われっていうんだろう?
Zeg U dat ik moet
blijven gaan tot mijn
schoenen verslijten?
28
大目玉をくらう
おおめだまをくらう
Eens goed
uitgescholden worden
31
ご苦労さまです
ごくろうさまです
Ik apprecieer je
moeite
33
二進も三進も
にっちもさっちも
Nooit van mijn leven
40
言うとおり
いうとおり
Zoals iemand zegt
54
お目覚めかい
おめざめかい
Ben je wakker?
54
縁起悪いったらねえぜ
えんぎわるいったらねえ
ぜ
Slechter kon het niet
hé?
80
漫画を描くなんてここじゃあ まんがをかくなんてここじ
もってのほかだ
ゃあもってのほかだ
Hier worden absoluut
geen manga's
getekend
81
のたれ死ぬくらい
106
ザルで砂すくっているような ザルですなすくっているよ Het is als zand in een
ものです
うなものです
vergiet scheppen
(dweilen met de
kraan open)
116
ケツの毛までぬかれる
けつのけまでぬかれる
Afgezet worden tot de
laatste cent
125
どうにかなる話じゃない
どうにかなるはなしじゃな
い
Het is geen verhaal
dat jullie op één of
andere manier
aankunnen
146
無理矢理
むりやり
Tegen je wil in
のたれしぬくらい
Sterven in de goot
Giongo en Gitaigo
8
ドンドン
De geweersschoten
9
ギ
Kraken, piepen (bv. Een een deur die
opengaat)
23
ゴ
>Slokkend geluid (bv. wanneer je bang
bent)
>iemand vastgrijpen wanneer je bang
bent
38
ギ
Geluid van voetstappen
38
ギシ
Geluid van schuren
39
ギシ
Zoevend geluid
41
タシ
Een aanloop nemen
41
バシ
Plotse impact
42
タンッ
Ergens van springen en landen op de
grond
42
ゴ オ オ オ オ
Verbazing die “in de lucht” hangt.
Stomverbaasd
43
バタバタ
Wapperend, flapperend geluid
47
ジャラジャラ
Geluid van kettingen die ratelen
48
コツ
Je hoofd stoten, een klap voor je kop
krijgen
53
バシッ
Geslagen worden
59
ガチャ
De sleutel wordt in het sleutelgat
gestoken
59
グイッ
Iets ergens induwen
60
ゴ オ オ オ
woede die weergalmt door de lucht
61
くっくっく
Binnensmonds lachje
61
ひっひっひ
Scherp, hoog lachje
61
カラン
gekletter
63
ダダシ
Herhaaldelijke slaande beweging
64
バシッ
De deur die wordt dichtgeslagen
64
ジャン
Vluchtige gebeurtenis
64
ドコ
“Here we go”
64
ガシャーン
De deur wordt dichtgetrokken
64
ギシ
Ritselend geluid
67
バアン
Om suspense weer te geven
71
ジャラ
Ratelen van kettingen
71
ジャキン
Ratelen van kettingen
77
クックック
Gemene lach
86
ジャン
Om een snelle korte beweging aan te
duiden
89
ドサン
Iets dat gedumpt wordt op de grond
92
シャシャ
Krassen van potlood op papier
92
ガッガッガ
Het graven
111
ドダダン
Mensen die tegen elkaar opbotsen
149
カンカン
Het geluid van wokken
149
ジャーッ
Iets dat door de lucht vliegt
157
ポタポタ
Druppels die vallen
162
ゴイン
Slaan in een gevecht
180
ザザー
Ruisend geluid (zand)
198
ドコッ
Om een slaand geluid te benadrukken
212
ギッ
Knarsend geluid
Besluit
Manga heeft me nooit echt aangesproken. Ik had al eens eerder een Nederlandse
vertaling van het eerste volume van 20th Century Boys gelezen en ik vond er maar
niks aan. Dit lag zeker niet aan het verhaal, want een groots en ambitieus opgezet
avontuurlijk verhaal over vriendschap met een futuristisch sausje is helemaal
ding. Nu begrijp ik dat de manga me niet kon boeien omdat in de vertaling naar
het Nederlands niet alle subtiele maar wel belangrijke nuances kunnen worden
weergegeven. Vooral de humor gaat volgens mij helemaal verloren in de vertaling.
Bij het lezen van volume 6 heb ik echt af en toe eens flink moeten lachen. Terwijl
ik volume 1 maar een droge bedoening vond. Het is af en toe een moeilijk proces
geweest, maar ik vind het toch zeker de moeite om een manga in het Japans te
lezen, voor mij is het zelfs de enige manier om een manga te lezen.
Alhoewel ik niet snel een “manga-freak” zal worden, heb ik me toch gerealiseerd
dat manga een belangrijke plaats heeft in de Japanse cultuur. Heel erg veel
elementen uit de Japanse cultuur komen heel duidelijk, vaak karikaturaal en
uitvergroot aan bod in een manga.
Ik vind 20th century Boys heel erg spannend en de personages zijn echt
fantastisch uitgewerkt. Mede door de spreiding over 3 verschillende tijdsperiodes
maken de personages echt een persoonlijke evolutie door waardoor het echt niet
moeilijk is om je met hen te identificeren en met hen mee te leven. Ik ben heel erg
benieuwd naar het vervolg!