Cabinet Chapter Seksyon Level 3 Pagsangguni. Mga ospital at

ねん
かせんぶ
ねん しゅが
かせんぶ
じてん しゅうせい
Cabinet
13-6-5(2008年下線部&2009年朱書き下線部時点修正)
Chapter
Pagsangguni.
Seksyon
Mga ospital at ibang institusyon pang-medikal.
Nilalaman
Mga ospital na maaaring makipag-usap sa ibang wika.
Level
3
Pumunta sa website ng Kanagawa Medical Institutions o Kanagawa Prefectural Medical Association,
hanapin ang pangalan ng ospital na gustong puntahan sa pamamagitan ng pag-input o pagpasok ng
keyword ng pangalan ng ospital. Tumawag sa doktor bago pumunta sa ospital.
⇒
Kanagawa Iryou Jouhou Kensaku service
しゅうせい
修正 http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa
Kanagawaken Ishi-Kai Home Page Kanagawa no Oishasan
⇒
修正 http://www.qq.pref.kanagawa.jp/QQ14TPSLLT/ACTFQQ14TPSLLT01.do
Kanagawaken Ishikai Home Page「Kanagawa no Hospital」
⇒
修正 http://www.kensaku.kanagawa.med.or.jp/