Riššú 律宗

Riššú
律宗
Lü-cung
754
Ťien-čen (jap. Gandžin, 鑑真, 688-763)
Vinajapitaka (Koš kázně)
Sútra o brahmovské síti (Brahmadžálasútra,
Bonmókjó 梵網経)
Lotosová sútra (Saddharmapundaríkasútra, jap.
Hokkekjó 法華経, nezkráceně Mjóhó rengekjó
妙法蓮華経, Sútra lotosu pravého zákona)
dharmakája (tělo velkého řádu – tj. pravé bytí
Buddhy)
Tóšódaidži
唐招提寺
Hossóšú
法相宗
Fa-siang, dharmalakšana, Škola o dharmových
příznacích, po r. 632
653
Dóšó (629-700) 道昭
Süan-cang (600-664)
Asukadera 飛鳥寺, Gangódži 元興寺
716
Genbó (zemřel 746) 玄肪
Džojuišikiron (成唯識論, Čcheng-wej-š‘-lun,
Traktát o realizaci učení o pouze-vědomí)
Sandhinirmóčanasútra („Sútra objasňující skryté
souvislosti“)
Asukadera
飛鳥寺
Kófukudži
興福寺
Jakušidži
薬師寺
Hórjúdži
法隆寺
Jumedono
夢殿
Sanronšú
三論宗
San-lun
madhjamaka
Nágárdžuna (2.-3.stol.), Árjadéva (3. stol.)
prázdnota (šúnjatá, jap. kú 空)
Madhjamakakáriká, Dvádašanikájašástra,
Šatašástra
Ekwan – r. 625
cesta šrávaků a bódhisattvů
Džódžicušú
成実宗
Satjasiddhi
Harivarmanova Satjasiddhišástra
popírání jakékoli existence
světská a nejvyšší pravda
Ekwan r. 625
Čcheng-š‘
Kušašú
倶舎宗
Abhidharmakóši
Tü-še-cung
Abhidharmakóša (Ťü-še-lun, Kušaron)
sanskrta, asanskrta
sarvástiváda
Horský buddhismus
Hisodera, Jošino
Kokúzó gumondži-hó 虚空蔵求聞持法
Kokúzó bosacu (Akasagarbha) 虚空蔵菩薩
Dókjó (zemřel 772)
Taičó (682-767)
Hóon Daiši (zemřel 795)
Kokúzó bosacu
Čišiki
知識
kopírování súter
stavba chrámů a pagod
zhotovování buddhistických soch
čišikidži
知識寺
čišikikjó
知識経
Buddhismus v období Heian
důraz na studium a náboženskou praxi
náboženství využíváno pro státní účely
úpadek klášterního života
vzrůstající zájem o asketismus
Přechod k období Heian
problémy systému vlastnictví půdy
pokles moci císařů
růst moci buddhistického kléru
císařovna Kóken (749-758; 764-770 Šótoku)
mnich Dókjó
protiopatření proti politické moci klášterů
stěhování hlavního města
Škola Tendai
天台宗
Tchien-tchaj
4. patriarcha Č’-i (538-597)
vl. jm. Čchen Te-an)
(jap. Čiša,
vinájové texty, Lotosová sútra
dhjána (čín. čchan, jap. zen)
576 – hora Tchien-tchaj
„Škola lotosové sútry“ (Fa-chua-cung)
Učení
Nágardžuna (2.-3. stol.)
šúnjatá (čín. kchung, jap. kú 空)
teorie dvojí pravdy:
1) pravda stojící v popředí (konvenční pravda)
2) nejvyšší pravda (konečná pravda)
takovost (tathatá)
Mahášamathavipašjaná (čín. Mo-che-č’-kuan)
Šest nádherných bran dharmy
(čín. Liou-miao-fa-men)
komentáře k Lotosové sútře