Descargar PDF

NÚM. 20
PRIMAVERA 2015
PEPITA GUTIÉRREZ FA
BALANÇ DE LA LEGISLATURA
REVISIÓ DEL CATÀLEG DE
PATRIMONI HISTÒRIC
‘TURISME DE VIVÈNCIES’, LA NOVA APOSTA
PER ALLARGAR LA TEMPORADA
CANAL DE NATACIÓ LLIURE
DES DE CALÓ DES MORO
FESTES DE SANT ANTONI I CORONA
2 | Sumari
Reunió a Corona pel catàleg de patrimoni.
Pàg. 3
Pàg. 4
Saluda
Entrevista Pepita Gutiérrez
Pàg. 8
Pàg. 9
Pàg. 11
Actualitat:
Revisió del Catàleg de Patrimoni HistòricSant Antoni d
Allargar la temporada amb el 'turisme de vivències'
Sant Rafel inaugura 3.500 metres de zona recreativa
Pàg. 25
Cultura i Festes:
Les disfresses vencen el fred i la pluja
Sant Antoni viu el seu dia gran envoltat de mascotes
Premis Neus Balanzat
Nou triomf de l'esperit ‘hippy’
Corona: Preciós dia gran gairebé en familia
Coronada per segon cop com la millor cuinera d’arròs de
matances
Tribut a la música 'ie - ie'
Els estels tornen a omplir el cel
Humor pagès el Verro Olímpic
Pàg. 26
Pàg. 28
Pàg. 29
Esports:
Disfresses contra el vent
Natació segura a mar obert
Policia Local impulsa una associació esportiva
Pàg. 30
Pàg. 31
Pàg. 32
Serveis
Es Verro et busca
Es nostres vesins: Leónida Bella
Pàg. 13
Pàg. 15
Pàg. 17
Pàg. 18
Pàg. 20
Pàg. 22
Pàg. 24
Nou parc infantil i zona recreativa a Sant Rafel.
Més de 2.000 persones al Carnestoltes 2015.
VIII Premis Neus Balanzat de Narrativa Breu.
Edita:
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Imprimeix i distribueix:
Luz Impresión
[email protected]
www.esverro.com
Dipòsit legal: DL I 121-2009
Benedicció d’animals del dia gran de Sant Antoni.
Saluda | 3
Benvolguts portmanyins
i portmanyines:
Heus aquí l’edició de primavera de la
revista municipal Es Verro on hi trobareu
informació de la darrera actualitat de Sant
Antoni i les seves parròquies, i un recull
dels actes més importants que ens han
deixat les festes patronals de Sant Antoni
i Corona.
Fem repàs, doncs, de temes i decisions
que ens afecten a tots com la revisió del
catàleg de patrimoni històric, la presència
de l’Ajuntament en les darreres fires
turístiques, com Fitur i l’ITB, l’aposta del
consistori per allargar la temporada amb
el que hem denominat ‘turisme de
vivències, el nou parc de Sant Rafel amb
una zona recreativa de 3.500 metres
quadrats, i la sala polivalent del costat del
camp de futbol d’aquesta parròquia,
l’ordenança reguladora de les prestacions
socials, l’ampliació del parc mòbil de la
Policia Local amb dos nous cotxes patrulla
o el projecte del canal de natació a mar
obert des de Caló des Moro.
En la revista que teniu a les vostres
He aquí la edición de primavera de la revista
municipal Es Verro donde encontraréis
información de la última actualidad de Sant
Antoni y sus parroquias, y una recopilación de
los actos más importantes que nos han dejado
las fiestas patronales de Sant Antoni y Corona.
Hacemos repaso, pues, de temas y decisiones
que nos afectan a todos como la revisión del
catálogo de patrimonio histórico, la presencia
del Ayuntamiento en las últimas ferias
turísticas, como Fitur y la ITB, la apuesta del
consistorio para alargar la temporada con lo
que hemos denominado 'turismo de vivencias’,
el nuevo parque de Sant Rafel con una zona
recreativa de 3.500 metros cuadrados, y la
sala polivalente construida al lado del campo
de fútbol de esta parroquia, la ordenanza
reguladora de las prestaciones sociales, la
ampliación del parque móvil de la Policía Local
con dos nuevos coches patrulla o el proyecto
mans hi trobareu, també, la meva darrera
entrevista que es publica aquí com
alcaldessa de Sant Antoni i, per això,
aquest Es Verro és molt especial. Al llarg
de l’entrevista, he pogut fer repàs dels
projectes que hem dut a terme i d’algunes
millores aconseguides. Si bé és cert que
m’hagués agradat fer moltes més coses,
marxo amb la satisfacció d’haver aplanat
el camí perquè el proper equip de govern
municipal comenci de seguida a
emprendre projectes. En això, és molt
important l’estat actual amb el qual es
troben els comptes del consistori ja que
hem passat d’un deute de 17,5 milions al
2011 als 10,1 milions del 2015, és a dir, el
deute municipal s’ha reduït el 47% en
aquests quatre anys, gairebé a la meitat,
unes xifres que permetran afrontar noves
inversions que es convertiran en millores
per al poble.
Aprofito, doncs, aquest escrit per
acomiadar-me com alcaldessa de Sant
Antoni de Portmany. Ha estat
l’experiència més important de la meva
del canal de natación a mar abierto desde Caló
des Moro.
En la revista que tenéis en vuestras manos
encontraréis, también, mi última entrevista
que se publica aquí como alcaldesa de Sant
Antoni y, por ello, este Es Verro es muy
especial. A lo largo de la entrevista, he podido
hacer repaso de los proyectos que hemos
llevado a cabo y mejoras que hemos
conseguido. Si bien es cierto que me hubiera
gustado hacer muchas más cosas, me voy con
la satisfacción de haber allanado el camino
para que el próximo equipo de gobierno
municipal empiece enseguida a emprender
proyectos. En esto, es muy importante el
estado actual con el que se encuentran las
cuentas del consistorio ya que hemos pasado
de una deuda de 17,5 millones en 2011 a 10,1
millones de 2015, es decir, la deuda municipal
se ha reducido el 47% en estos cuatro años,
casi a la mitad, unas cifras que permitirán
vida i, tot i que pugui sonar a tòpic,
representar el teu poble, i la teva gent, és
un honor i un privilegi.
Marxo contenta per tota la feina feta i
amb ganes de seguir treballant pel meu
poble allí on el destí em porti, i en el lloc
on hem trobi, tant professionalment com
a títol personal, si us puc ajudar en alguna
cosa, us ajudaré.
Sant Antoni de Portmany és un gran
poble i els portmanyins som molt bona
gent!
Pepita Gutiérrez, alcaldessa
afrontar nuevas inversiones que se convertirán
en mejoras para el pueblo.
Aprovecho, pues, este escrito para despedirme
como alcaldesa de Sant Antoni de Portmany.
Ha sido la experiencia más importante de mi
vida y, aunque pueda sonar a tópico,
representar a tu pueblo y a tu gente, es un
honor y un privilegio.
Me voy contenta por todo el trabajo realizado
y con ganas de seguir trabajando para mi
pueblo allí donde el destino me lleve, y en el
lugar donde me encuentre, tanto profesional
como a título personal, si os pudo ayudar en
algo, lo haré.
¡Sant Antoni de Portmany es un gran pueblo y
los ’portmanyins’ somos muy buena gente!
Pepita Gutiérrez, alcaldesa
Entrevista
Pepita Gutiérrez,
alcaldessa
«Hi ha legislatures per gastar i altres per
pagar, i a nosaltres ens ha tocat pagar»
- Ha estat aquesta legislatura més complicada del
que es preveia?
- Partíem d'una situació molt complicada, tant
econòmicament com política, i perquè aquesta
legislatura pogués funcionar el primer era posar en
ordre i sanejar els comptes municipals. Només així es
podia revertir aquesta situació que ens vàrem trobar
en arribar a l'Ajuntament i que no hem d'oblidar: és
com per posar-li un marc i tenir sempre ben present
perquè no es torni a produir.
I el tema econòmic es relaciona directament amb
el polític; si al ciutadà no li pots oferir una sèrie de
serveis essencials de qualitat, si no pots atendre les
seves peticions, políticament tot es ressent i així ho
hem viscut aquests quatre anys.
- I en quina situació està ara el consistori? Quina és el
deute municipal?
- Hi ha legislatures que són per gastar i altres que són
per pagar, i a nosaltres aquests quatre anys ens ha
tocat pagar. Els ciutadans gaudeixen
d'infraestructures o inversions que s'han fet en
legislatures anteriors mentre nosaltres no hem pogut
iniciar cap gran infraestructura de les que teníem
projectades, com dos camps de futbol o el nou
cementiri. Durant aquests quatre anys el que ens ha
tocat és pagar el que s'havia fet en legislatures
anteriors i, així, hem passat d'un deute a 1 de gener
de 2011 de 17'5 milions als 10'1 milions en què
estem ara. Això és una reducció del deute reconegut
de l'Ajuntament d'un 47% i això ja són xifres que
permetran al pròxim equip de Govern afrontar noves
inversions.
- D'aquestes infraestructures que no s'han pogut fer,
quina li hauria agradat veure acabada?
- Sobretot el nou cementiri perquè és una necessitat
cada vegada més urgent. Hem començat amb
l'adequació dels terrenys però no hem pogut
començar la construcció en si. Dins d'aquest exercici
sortiran els plecs de condicions però no ho veurem
començar nosaltres. Però també m'hagués agradat
construir els dos camps de futbol als quals ens vam
comprometre i per un d'ells ja tenim un compromís
de conveni en uns terrenys a sa Serra; o el canvi de
les rajoles de les voreres de Sant Antoni.
- A canvi de no poder inaugurar res, l'Ajuntament
compleix amb els terminis de la Llei d'Estabilitat
Financera, però perquè això és important per al
ciutadà?
- Perquè posa les bases i permet que l'Ajuntament
pugui escometre inversions d'importància en un
relatiu curt termini. Entenc que complir els
paràmetres que t’imposa la llei d'estabilitat
pressupostària és una cosa que el ciutadà no veu; és
al contrari, el que s'aprecia és menys inversió i
menys serveis i això genera un problema a l'hora
d'explicar coses, com que no hem canviat les voreres
perquè hem estat pagant les que estan posades, que
encara estan sense pagar. És complicat transmetre
això perquè al ciutadà el que li interessa és que el
poble estigui net i es mantinguin les infraestructures i
les millores en neteja i seguretat que per al nostre
equip de Govern han estat una prioritat.
«No hem pogut canviar
les voreres perquè encara
estem pagant les que
estan posades»
- Quins passos s'han donat per millorar la seguretat?
- Durant aquests quatre anys hem intensificat les
gestions amb la Delegació del Govern a Palma i Sant
Antoni ha estat un destí prioritari en l'increment del
nombre d'agents i de presència de la Guàrdia Civil.
Des 2012 ha augmentat la presència d'agents i
forces especials de la Guàrdia Civil als carrers de Sant
Antoni i això s'ha notat. Aquest increment unit a
canvis de torn i millora de la coordinació entre Policia
Local i Guàrdia Civil ha millorat notablement l'efecte
dissuasiu que han de tenir les forces de seguretat.
- Tornarà a haver aquest any Agents Cívics?
- És important a l'hora de mantenir l'equilibri en la
convivència entre veïns i turistes que aquests tinguin
un cert comportament cívic. Buscant precisament
això vam posar en marxa aquest servei d'agents
cívics i el resultat ha estat satisfactori segons el que
ens han fet arribar veïns, hotelers i empresaris en fer
balanç de la temporada. Així que estem treballant
perquè aquest estiu es pugui tornar a comptar amb
ells, i cal insistir que la seva funció no és de seguretat
sinó d'assessorament i ajuda al ciutadà, tant al
resident com al no resident, perquè la seva estada
sigui el més agradable possible alhora que compleix
amb un cert compromís cívic.
- En conjunt, és avui Sant Antoni més 'amable' per
als veïns que fa quatre anys?
- Per descomptat ho hem intentat amb la posada en
marxa de diverses ordenances per conjugar molts
factors que ajuden a millorar la convivència entre
veïns i visitants. Hem posat en marxa la nova
ordenança d'horaris perquè existís un impàs entre el
tancament dels locals nocturns i el començar al matí
amb la vida normal dels veïns i dels negocis;
l'ordenança de Remors, que ens marca la Unió
Europea, l'ordenança de la Convivència, la
d'Ocupació de la Via Pública, la de Transport ...
Aquesta és molt important perquè de vegades ens
limitem a parlar de Sant Antoni com un nucli molt
reduït, que és on es concentren els locals nocturns,
però també cal mirar a la resta del nucli urbà on els
veïns es queixaven dels sorolls del transport
discrecional de passatgers, per al que es van limitar
les parades a l'estació d'autobusos per evitar
concentracions de gent a hores que no tocava i que
impedien el descans dels veïns.
- Sobre aquest augment d'ordenances, l'oposició els
critica que no és qüestió d'ordenances, sinó de fer-les
complir.
- A l'oposició sempre li demanem que siguin
responsables a l'hora de transmetre al ciutadà la
seva percepció de les coses. És clar que ens
agradaria tenir més mitjans, més policies al carrer
per fer complir les ordenances però tenim els mitjans
que tenim. A causa de la situació econòmica que
molts ajuntaments teníem al començament de la
legislatura ens ha limitat la possibilitat de crear noves
places, per tant els mitjans són els mateixos que hi
havia per a una població molt més petita i sobretot a
la que tenim a l'estiu. Hem demanat per activa i per
passiva al Govern central que es tingui en compte la
població flotant que tenim durant els mesos d'estiu
per adequar la plantilla de la Policia Local, però de
moment no s'ha modificat la llei així que hem de fer
el que podem amb aquests mitjans. La
reestructuració de plantilla i de torns ha estat molt
important i cada estiu la Policia Local fa un gran
treball. Necessitem també l'ajuda dels ciutadans,
amb mesures de neteja per exemple, la dels
empresaris del sector d’oci amb el compliment de les
ordenances que els afecten i la dels turistes que ens
visiten. No podem tenir un policia per cada turista ni
davant de cada portal. Els mitjans són els que són i
amb ells hem de treballar entre tots.
SIGUE EN PÁGINA 6
6 | Entrevista
- I està Sant Antoni net?
- Cada estiu hem dotat una partida extra per a
neteja, que per exemple el 2014 va suposar 120.000
euros més, per millorar els serveis. A més,
l'Ajuntament ha contractat personal de suport per
col•laborar amb l'empresa concessionària. La
contracta de neteja és de fa molts anys, va vèncer el
31 de desembre de 2014, estem a punt de treure a
concurs una nova contracta que sí s'adequarà a les
necessitats que té Sant Antoni ara a les necessitats
futures, amb una previsió de 10 anys. Aquesta
contracta canviarà molt la imatge de Sant Antoni i
podrem veure ja la seva efectivitat aquest estiu. La
tramitació dels plecs és molt complicada i portem
dos anys treballant-hi, pel que serà una altra
d'aquestes coses per a les que hem treballat molt
encara que no arribem a veure-les en marxa.
Amb la nova contracta es canviaran tots els
contenidors del municipi i del sistema de recollida,
amb un sistema similar al que ja funciona a Santa
Eulària, molt més net que el que tenim ara. També
adequarem els soterrats i augmentarem els serveis,
de manera que serà un pas molt important en la
millora de la nostra imatge.
- Sembla que s'ha treballat molt per al 2015 ...
- Estem molt orgullosos de la feina feta encara que,
per descomptat, ens hagués agradat fer molt més
per Sant Antoni i per a res ens reconforta dir que ha
estat per motius econòmics. Cadascun arriba en un
moment, en una determinada situació i has de
treballar per millorar la situació que t'has trobat i
pensar en el futur. Cal estar a les dures i a les
madures.
Estic satisfeta perquè la pròxima corporació es
trobarà amb una situació econòmica estable i
sanejada que podrà revertir al ciutadà en la millora
d'infraestructures o de serveis.
«La nova contracta de
neteja s'adequarà a les
necessitats reals»
- Què ha fallat en el Catàleg de Patrimoni Històric?
- El Patrimoni és una peça imprescindible i obligatòria
per poder tenir unes Normes Subsidiàries i el Pla
General al dia i així ho hem transmès als veïns. Què
ha fallat? Hauríem pogut millorar la comunicació a
l'hora de l'exposició del catàleg. Però la situació
actual amb els veïns no és ni de bon tros
d'enfrontament. Els propietaris de cases pageses
saben que segons quina obra volen fer han d'anar al
Consell i a la Ciotupha, i que la tramitació és llarga. Al
Consell hi ha un inventari de cases pageses i el seu
grau de protecció i sobre aquesta base és com es
donen les llicències. Una casa pagesa és un bé molt
preuat, estem molt orgullosos d'elles i volem que se
segueixin podent mantenir i ampliar, per part dels
seus propietaris, dins del que la llei permeti fer. Ja
hem començat a revisar fitxa a fitxa el catàleg i molts
veïns amb cases incloses en el catàleg estan satisfets
amb la resposta que es donarà a les seves peticions.
- Després de quatre anys com a alcaldessa, què ha
canviat en na Pepita Gutiérrez com a persona?
- He conegut amb més profunditat el que és meu
municipi i he tingut el plaer de conèixer tot un equip
de treball amb el que ha estat un plaer fer feina i
compartir aquests anys, tant a nivell polític com dels
funcionaris.
- Dono per fet que no és el que esperava ...
- No m'havia creat cap idea prèvia i sabia que em
ficava en alguna cosa desconeguda, com ens ha
passat a la majoria. Ha estat un repte positiu per tot
el que he après, tant a nivell polític com personal.
- ¿Deixa el poble millor que com el va trobar?
- Econòmicament sí, però evidentment m'hagués
agradat fer moltes més coses de les que he fet.
Lamento sincerament no haver arribat més enllà i no
vull escudejar-me en què hagi estat per motius
econòmics. M'hagués agradat atendre totes les
peticions dels veïns i oferir-los uns serveis bàsics de
qualitat, encara que me’n vaig amb la satisfacció de
que hem aplanat el camí perquè el pròxim equip de
Govern comenci de seguida a emprendre projectes.
«Hay legislaturas para gastar y otras para
pagar, y a nosotros nos ha tocado pagar»
- ¿Ha sido esta legislatura más complicada de lo que debería
haber sido?
- Partíamos de una situación muy complicada, tanto
económica como política, y para que esta legislatura pudiera
funcionar lo primero era poner en orden y sanear las
cuentas municipales. Solo así se podrá revertir esta
situación que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento y
que no tenemos que olvidar: es como para ponerle un
marco y tenerla siempre bien presente para que no se
vuelva a producir.
Y el tema económico se relaciona directamente con el
político; si al ciudadano no le puedes ofrecer una serie de
servicios esenciales de calidad, si no puedes atender sus
peticiones, políticamente todo se resiente y así lo hemos
vivido estos cuatro años.
- ¿Y en qué situación está ahora el Consistorio? ¿Cuál es la
deuda municipal?
- Hay legislaturas que son para gastar y otras que son para
pagar y a nosotros estos cuatro años nos ha tocado pagar.
Los ciudadanos disfrutan de infraestructuras o inversiones
que se han hecho en legislaturas anteriores mientras
nosotros no hemos podido iniciar ninguna gran
infraestructura de las que teníamos proyectadas, como dos
campos de fútbol o el nuevo cementerio. Durante estos
cuatro años lo que nos ha tocado es pagar lo que se había
hecho en legislaturas anteriores y así hemos pasado de una
deuda a 1 de enero de 2011 de 17'5 millones a los 10'1
millones en que estamos ahora. Esto es una reducción de la
deuda reconocida del Ayuntamiento de un 47% y esto ya
son cifras que permitirán al próximo equipo de Gobierno
afrontar nuevas inversiones.
«No hemos podido
cambiar las aceras porque
todavía estamos pagando
las que están puestas»
- De estas infraestructuras que no se han podido hacer,
¿cuál le hubiera gustado ver terminada?
- Sobre todo el nuevo cementerio porque es una necesidad
cada vez más urgente. Hemos empezado con la adecuación
de los terrenos pero no hemos podido comenzar la
construcción en sí. Dentro de este ejercicio saldrán los
pliegos de condiciones pero no lo veremos empezar
nosotros. Pero también me hubiera gustado construir los
dos campos de fútbol a los que nos comprometimos y para
uno de ellos ya tenemos un compromiso de convenio en
unos terrenos en Sa Serra; o el cambio de las baldosas de
las aceras en Sant Antoni.
- A cambio de no poder inaugurar nada, el Ayuntamiento
cumple con los plazos de la Ley de Estabilidad Financiera,
¿pero por qué esto es importante para el ciudadano?
- Porque sienta las bases y permite que el Ayuntamiento
pueda acometer inversiones de importancia en un relativo
corto plazo. Entiendo que cumplir los parámetros que te
impone la ley de estabilidad presupuestaria es algo que el
ciudadano no ve; es al contrario, lo que se aprecia es menos
inversión y menos servicios y esto genera un problema a la
hora de explicar cosas como que no hemos cambiado las
aceras porque hemos estado pagando las que están
puestas, que todavía están sin pagar. Es complicado
transmitir esto porque al ciudadano lo que le interesa es que
el pueblo esté limpio y se mantengan las infraestructuras y
las mejoras en limpieza y seguridad que para nuestro equipo
de Gobierno han sido una prioridad.
- ¿Qué pasos se han dado para mejorar la seguridad?
- Durante estos cuatro años hemos intensificado las
Entrevista | 7
gestiones con la Delegación del Gobierno en Palma y Sant
Antoni ha sido un destino prioritario en el incremento del
número de agentes y de presencia de la Guardia Civil. Desde
2012 ha aumentado la presencia de agentes y fuerzas
especiales de la Guardia Civil en las calles de Sant Antoni y
esto se ha notado. Este incremento unido a cambios de
turno y mejora de la coordinación entre Policía Local y
Guardia Civil ha mejorado notablemente el efecto disuasorio
que deben tener las fuerzas de seguridad.
«La nueva contrata de
limpieza se adecuará a las
necesidades reales»
- ¿Volverá a haber este año Agentes Cívicos?
- Es importante a la hora de mantener el equilibrio en la
convivencia entre vecinos y turistas que éstos guarden un
cierto comportamiento cívico. Buscando precisamente esto
pusimos en marcha este servicio de agentes cívicos y el
resultado ha sido satisfactorio según lo que nos han hecho
llegar vecinos, hoteleros y empresarios al hacer balance de
la temporada. Así que estamos trabajando para que este
verano se pueda volver a contar con ellos y hay que insistir
en que su función no es de seguridad, sino de
asesoramiento y ayuda al ciudadano, tanto al residente
como al no residente, para que su estancia sea lo más
agradable posible a la vez que cumple con un cierto
compromiso cívico.
- En conjunto, ¿es hoy Sant Antoni más 'amable' para los
vecinos que hace cuatro años?
- Desde luego lo hemos intentado con la puesta en marcha
de varias ordenanzas para conjugar muchos factores que
ayudan a mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes.
Hemos puesto en marcha la nueva ordenanza de horarios
para que existiera un impás entre el cierre de los locales
nocturnos y el empezar por la mañana con la vida normal de
los vecinos y de los negocios; la ordenanza de ruidos que nos
marca la Unión Europea, la ordenanza de la Convivencia, la
de Ocupación de la Vía Pública, la de Transporte... Ésta es
muy importante porque a veces nos limitamos a hablar de
Sant Antoni como un núcleo muy reducido, que es donde se
concentran los locales nocturnos, pero también hay que
mirar a al resto del casco urbano donde los vecinos se
quejaban de los ruidos del transporte discrecional de
pasajeros, para lo que se limitaron las paradas a la estación
de autobuses para evitar concentraciones de gente a horas
que no tocaba y que impedían el descanso de los vecinos.
- Sobre este aumento de ordenanzas, la oposición les critica
que no es cuestión de ordenanzas, sino de hacerlas cumplir.
- A la oposición siempre pedimos que sean responsables a la
hora de transmitir al ciudadano su percepción de las cosas.
Está claro que nos gustaría tener más medios, más policías
en la calle para hacer cumplir las ordenanzas pero tenemos
los medios que tenemos. Debido la situación económica que
muchos ayuntamientos al comienzo de la legislatura nos
han limitado la posibilidad de crear nuevas plazas, por lo
tanto los medios son los mismos que había para una
población mucho más pequeña y sobre todo a la que
tenemos en verano. Hemos pedido por activa y por pasiva al
Gobierno central que se tenga en cuenta la población
flotante que tenemos durante los meses de verano para
adecuar la plantilla de la Policía Local, pero de momento no
se ha modificado la ley así que tenemos que hacer lo que
podemos con estos medios. La reestructuración de plantilla
y de turnos ha sido muy importante y cada verano la Policía
Local hace un gran trabajo. Necesitamos también la ayuda
de los ciudadanos, con medidas de limpieza por ejemplo, la
de los empresarios del sector ocio con el cumplimiento de
las ordenanzas que les afectan y la de los turistas que nos
visitan. No podemos tener un policía para cada turista ni
delante de cada portal. Los medios son los que son y con
ellos debemos trabajar entre todos.
- ¿Y está Sant Antoni limpio?
- Cada verano hemos dotado una partida extra para
limpieza, que por ejemplo en 2014 supuso 120.000 euros
más, para mejorar los servicios. Además, el Ayuntamiento
ha contratado personal de apoyo para colaborar con la
empresa concesionaria. La contrata de limpieza es de hace
muchos años,
venció el 31 de
diciembre
de
2014, estamos a
punto de sacar a
concurso
una
nueva contrata
que sí se adecuará
a las necesidades
que tiene Sant
Antoni ahora y a
las necesidades
futuras con una
previsión de 10
años.
Esta
contrata cambiará
mucho la imagen
de Sant Antoni y
podremos ver ya
su efectividad este verano. La tramitación de los pliegos es
muy complicada y llevamos ya dos años trabajando en ellos
por lo que será otra de estas cosas para las que hemos
trabajado mucho aunque no lleguemos a verlas en marcha.
Con la nueva contrata se cambiarán todos los
contenedores del municipio y del sistema de recogida, con
un sistema similar al que ya funciona en Santa Eulària,
mucho más limpio que el que tenemos ahora. También
adecuaremos los soterrados y aumentaremos los servicios,
por lo que será un paso muy importante en la mejora de
nuestra imagen.
- Parece que se ha trabajado mucho para el 2015...
- Estamos muy orgullosos del trabajo realizado aunque por
supuesto nos hubiera gustado hacer mucho más por Sant
Antoni y para nada nos reconforta decir que ha sido por
motivos económicos. Cada uno llega en un momento, en
una determinada situación y tienes que trabajar por mejorar
la situación que te has encontrado y pensar en el futuro.
Hay que estar a las duras y a las maduras.
Estoy satisfecha porque la próxima corporación se va a
encontrar con una situación económica estable y saneada
que podrá revertir al ciudadano en la mejora de
infraestructuras o de servicios.
- ¿Qué ha fallado en el Catálogo de Patrimonio Histórico?
- El Patrimonio es una pieza imprescindible y obligatoria para
poder tener unas Normas Subsidiarias y el Plan General al
día y así se lo hemos transmitido a los vecinos. ¿Qué ha
fallado? Hubiéramos podido mejorar la comunicación a la
hora de la exposición del catálogo. Pero la situación actual
con los vecinos no es ni mucho menos de enfrentamiento.
Los propietarios de casas payesas saben que según qué
obra quieren hacer debe ir al Consell y a la Ciotupha y que la
tramitación es larga. En el Consell hay un inventario de
casas payesas y su grado de protección y sobre esta base es
como se dan las licencias. Una casa payesa es un bien muy
preciado, estamos muy orgullosos de ellas y queremos que
se sigan pudiendo mantener y ampliar, por parte de sus
propietarios, dentro de lo que la ley permita hacer. Ya
hemos empezado a revisar ficha a ficha el catálogo y
muchos vecinos con casas incluidas en el catálogo están
satisfechos con la respuesta que se dará a sus peticiones.
- Tras cuatro años como alcaldesa, ¿qué ha cambiado en
Pepita Gutiérrez como persona?
- He conocido con más profundidad lo que es mi municipio y
he tenido el placer de conocer a todo un equipo de trabajo
con el que ha sido un placer trabajar y compartir estos años,
tanto a nivel político como de los funcionarios.
- Doy por hecho que no es lo que esperaba...
- No me había forjado ninguna idea previa y sabía que me
metía en algo desconocido, como nos ha pasado a la
mayoría. Ha sido un reto positivo por todo lo que he
aprendido tanto a nivel político como personal.
- ¿Deja el pueblo mejor que cómo lo encontró?
Económicamente sí pero evidentemente me hubiera
gustado hacer muchas más cosas de las que he hecho.
Lamento sinceramente no haber llegado más allá y no
quiero escudarme en que haya sido por motivos
económicos. Me hubiera gustado atender todas las
peticiones de los vecinos y ofrecerles unos servicios básicos
de calidad, aunque me voy con la satisfacción de que hemos
allanado el camino para que el próximo equipo de Gobierno
comience enseguida a acometer grandes proyectos.
Actualitat
Revisió del Catàleg de
Patrimoni Històric
Després d'haver-se reunit amb els veïns
afectats pel Catàleg de Patrimoni Històric
del Municipi, el consistori i els afectats
han arribat als següents compromisos:
-Que per a la revisió de les fitxes del
catàleg que es realitzarà després de la
finalització del termini d'informació
pública, es tindran en compte les
opinions que exposin els veïns en les
reunions que se celebrin amb ells durant
aquests dies, i es revisaran les
qualificacions de tots els habitatges.
-Que s'informarà a tots els veïns
interessats de la marxa dels treballs,
tenint en consideració les propostes que
presentin a l'hora de confeccionar el
catàleg.
-Que no continuaran els tràmits
d'aprovació del catàleg mentre no s'hagi
informat individualment a cada afectat i
s'hagin tingut en compte les seves
demandes.
La Llei 12/1998, de 21 de desembre,
de Patrimoni Històric de les Illes Balears
estableix en la disposició transitòria
tercera que els ajuntaments de les
Balears que no tinguin Catàleg de
Protecció del Patrimoni Històric aprovat
definitivament, disposaran fins al dia 1
gener 2009 per modificar els seus
instruments de planejament general amb
la finalitat d'incloure el citat Catàleg de
Protecció del Patrimoni Històric. I que,
«en el cas d'incomplir-se aquest termini,
la formació del catàleg s'haurà de
tramitar conjuntament amb la primera
revisió de l'instrument de planejament
general que es redacti». És a dir, en no
tenir el catàleg aprovat al 2009,
l'Ajuntament va iniciar la seva tramitació
aquesta legislatura conjuntament amb la
revisió de les NNSS, segons obliga la
disposició transitòria tercera de la llei
balear de Patrimoni Històric.
Les NNSS han estat dues vegades a
exposició pública durant aquesta
legislatura i, en l'actualitat, es troben en
una fase de tramitació més avançada
que l'elaboració del catàleg. L'últim camí
a recórrer perquè s'aprovin les NNSS,
vitals per al desenvolupament urbanístic
del municipi i perquè l'Ajuntament
compleixi amb la legalitat, són la
de incumplirse este
plazo, la formación del
catálogo
deberá
tramitarse
conjuntamente con la
primera revisión del
instrumento
de
planeamiento general
que se redacte». Es
decir, al no tener el
catálogo aprobado en
2009,
el
Ayuntamiento inició
su tramitación esta
legislatura
conjuntamente con la
revisión de las NNSS,
según obliga la
disposición transitoria
tercera de la ley
balear de Patrimonio
Histórico.
El regidor d’Urbanisme, Pepe Torres, amb veïns de Santa Agnès de Corona.
Las NNSS han
estado dos veces en
resolució de les al•legacions, nova catálogo que se vaya a realizar tras la exposición pública durante esta
elaboració de planimetria i remissió al terminación del plazo de información legislatura y, en la actualidad, se
departament de Medi Ambient del pública, se tendrán en cuenta las encuentran en una fase de tramitación
Govern balear, per a l'aprovació opiniones que expongan los vecinos en las más avanzada que la elaboración del
mediambiental, abans de l'aprovació reuniones que se celebren con ellos catálogo. El último camino a recorrer para
provisional de les NNSS pel ple de la durante estos días y se revisarán las que se aprueben las NNSS, vitales para el
Corporació i remissió al Consell d'Eivissa, calificaciones de todas las viviendas.
desarrollo urbanístico del municipio y para
per a la seva aprovació definitiva. El
-Que se informará a todos los vecinos que el Ayuntamiento cumpla con la
Consell d'Eivissa és l'òrgan competent interesados de la marcha de los trabajos, legalidad, son la resolución de las
per a això i segueix aquest procediment teniendo en consideración las propuestas alegaciones, nueva elaboración de
des del principi de legislatura.
que ellos presenten a la hora de planimetría y remisión al departamento
L'Ajuntament
reconeix
que confeccionar el catálogo.
de Medio Ambiente del Govern balear,
l'elaboració del catàleg és un tema
-Que no se continuarán con los para la aprobación medioambiental,
sensible i demana disculpes per si algú trámites de aprobación del catálogo antes de la aprobación provisional de las
s'ha sentit ofès. Així mateix, el consistori mientras no se haya informado NNSS por el pleno de la Corporación y
vol agrair la col•laboració de les individualmente a cada afectado y tenidas remisión al Consell d'Eivissa, para su
associacions de veïns i la seva disposició en cuenta sus demandas. La Ley aprobación definitiva. El Consell d'Eivissa
per gestionar les reunions individuals 12/1998, de 21 de diciembre, de es el órgano competente para ello y sigue
amb els afectats pel catàleg.
Patrimonio Histórico de las Islas Baleares este procedimiento desde el principio de
establece en su disposición transitoria legislatura.
tercera que los ayuntamientos de
El Ayuntamiento reconoce que la
Revisión del Catálogo de
Baleares que no tengan Catálogo de elaboración del catálogo es un tema
Patrimonio Histórico
Protección del Patrimonio Histórico sensible y pide disculpas por si alguien se
Tras haberse reunido con los vecinos aprobado definitivamente, dispondrán ha sentido ofendido. Asimismo, el
afectados por el Catálogo de Patrimonio hasta el día 1 de enero del 2009 para Consistorio quiere agradecer la
Histórico del Municipio, el Consistorio y modificar sus instrumentos de colaboración de las asociaciones de
los afectados han llegado a los siguientes planeamiento general con la finalidad de vecinos y su disposición para gestionar las
compromisos:
incluirlo el Catálogo de Protección del reuniones individuales con los afectados
-Que para la revisión de las fichas del Patrimonio Histórico. Y que, «en el caso por el catálogo.
Actualitat | 9
Allargar la temporada amb el
'turisme de vivències'
Sant Antoni es consolida com un dels principals destins del mercat alemany a Eivissa / Jet2
promocionarà l'OFI 2015 en els seus avions
L'Ajuntament de Sant Antoni, a través
de la regidoria de Turisme, ha ultimat
en la darrera fira ITB de Berlín els
detalls del 'turisme de vivències', un
nou i pioner producte que el consistori
començarà a promocionar aquesta
temporada. Per atraure al municipi
turistes sèniors de tot Europa, el regidor
de Turisme, Vicente Ribas, ha contactat
amb l'empresa Turisme Vivencial, una
de les companyies homologades per la
societat estatal Segittur del Ministeri de
Turisme. Amb aquest projecte,
l'Ajuntament promocionarà un
producte innovador basat en la idea de
passar unes vacances vivint 'altres
vides'.
Per tal de diversificar l'oferta i
allargar la temporada, s'oferirà al
visitant la possibilitat de ser, per uns
dies, un artesà, pescador o ceramista
del municipi. «Serà com posar-se en la
pell d'un portmanyí per conèixer
l'Eivissa autèntica i de la mà dels seus
habitants», explica Ribas. Per oferir
aquesta vivència, es crearan itineraris
en què el turista podrà viure en primera
persona les rutines del Sant Antoni
cultural, rural, enològic i gastronòmic.
Tots els itineraris inclouran almenys
quatre vivències. Una d'elles, serà el
Sant Antoni Cultural, on el turista
compartirà i viurà durant uns dies amb
ceramistes i artesans, i s'organitzarà
una ruta per tots els espais culturals i
llocs d'interès patrimonial amb guies
oficials que donaran les explicacions
oportunes al visitant. En aquesta
vivència està prevista una visita a Sant
Rafel, l'únic poble d'Eivissa declarat
Zona d'Interès Artesanal. Així mateix,
es podrà participar en el Sant Antoni
Gastronòmic, convidant al visitant, no
només a degustar la gastronomia típica,
sinó a que formi part d'ella participant
activament en tallers de gastronomia
tradicional, amb productes de la terra, i
amb visites als restaurants del municipi.
També s'organitzarà el Sant Antoni
Enològic i s'oferiran visites als tres
cellers de l'illa, situats tots ells a
Portmany però amb el 'plus' vivencial
de compartir l'ofici de l'elaboració del vi
amb els treballadors de Can Rich, Can
Maymó i Sa Cova. Finalment, el Sant
Antoni Rural i de la Mar permetrà als
visitants conviure amb els agricultors i
la gent del camp i amb els pescadors
gràcies a la col•laboració de la
Cooperativa Agrícola de Sant Antoni i la
Cofadría de Pescadors. El turista podrà
sortir en vaixell amb un pescador,
conèixer les seves rutines i saber com
viu un home de mar i conèixer la vida i
costums dels pagesos de la zona de
l'interior.
Segons el regidor de Turisme,
Vicente Ribas, «aquests productes
tenen com a objectiu donar a conèixer
el municipi i l'illa de la mà de les
persones que vivim aquí, com artesans,
ceramistes, pagesos, pescadors, i
persones anònimes del municipi que
són, totes elles, les que han forjat el
caràcter eivissenc i han contribuït a que
el nostre municipi i la nostra illa sigui un
lloc especial». «Avui dia vivim
enganxats als mòbils i xarxes socials i
l'intel•ligent és desconnectar. Amb
aquest projecte, oferim un paquet de
vacances per viure durant uns dies una
'altra vida' en un dels paradisos del
Mediterrani. Com a destinació turística i
per diversificar l'oferta, apostem per
aquesta nova idea d'un turisme de
vivències perquè el turista pugui
conèixer de primera mà els costums i
tradicions de la gent de Portmany»,
conclou Ribas.
October Festival Ibiza 2015
A la ITB, i també en les fires Fitur i
World Travel Market, l'Ajuntament va
donar a conèixer la segona edició de
l'October Festival Ibiza, que està previst
del 9 al 12 d'octubre. A Berlín, el
consistori va acordar amb el Jet2 que
promocionaran el festival a la flota
d'avions que té aquest operador
turístic.
10 | Actualitat
A més, durant la fira de Berlín, els
principals touroperadors van confirmar
que el municipi es consolida com una de
les destinacions principals dels turistes
alemanys que trien Eivissa per passar
les seves vacances.
Alargar la temporada con
el 'turismo de vivencias'
Sant Antoni se consolida
como uno de los principales
destinos del mercado
alemán en Ibiza / Jet2
promocionará el OFI 2015
El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través
de la concejalía de Turismo, ha ultimado
en la última feria ITB de Berlín los detalles
del 'turismo de vivencias', un nuevo y
pionero producto que el consistorio
comenzará a promocionar esta
temporada. Para atraer al municipio
turistas seniors de toda Europa, el
concejal de Turismo, Vicente Ribas, ha
contactado con la empresa Turismo
Vivencial, una de las compañías
homologadas por la sociedad estatal
Segittur del Ministerio de Turismo. Con
esta firma, el Ayuntamiento promocionará
un producto innovador basado en la idea
de pasar unas vacaciones viviendo 'otras
vidas'.
Con el fin de diversificar la oferta y
alargar la temporada, se ofrecerá al
visitante la posibilidad de ser, por unos
días, un artesano, pescador o ceramista del
municipio. «Será como ponerse en la piel
de un portmanyí para conocer la Ibiza
auténtica y de la mano de sus habitantes»,
explica Ribas. Para ofrecer esta vivencia, se
crearán itinerarios en los que el turista
podrá vivir en primera persona las rutinas
del Sant Antoni cultural, rural, enológico y
gastronómico. Todos los itinerarios
incluirán al menos cuatro vivencias. Una de
ellas, será el Sant Antoni Cultural, donde el
turista compartirá y vivirá durante unos
días con ceramistas y artesanos, y se
organizará una ruta por todos los espacios
culturales y lugares de interés patrimonial
con guías oficiales que darán las
explicaciones oportunas al visitante. En
esta vivencia está prevista una visita a Sant
Rafel, el único pueblo de Ibiza declarado
Zona de Interés Artesanal. Asimismo,
podrán participar en Sant Antoni
Gastronómico, invitando al visitante, no
sólo a degustar la gastronomía típica, sino
a que forme parte de ella participando
activamente en talleres de gastronomía
tradicional, con productos de la tierra, y
con visitas a los restaurantes del municipio.
También se organizará el Sant Antoni
Enológico y se ofrecerán visitas a las tres
bodegas de la isla, ubicadas todas ellas en
Portmany, pero con el 'plus' vivencial de
compartir el oficio de la elaboración del
vino con los trabajadores de Can Rich, Can
Maymó y Sa Cova. Finalmente, el Sant
Antoni Rural y del Mar permitirá a los
visitantes convivir con los agricultores y la
gente del campo y con los pescadores
gracias a la colaboración de la Cooperativa
Agrícola de Sant Antoni y la Cofadría de
Pescadores. El turista podrá salir en barco
con un pescador, conocer cómo vive un
hombre de mar y acercarse a la vida y
costumbres de los payeses del interior.
Según el concejal de Turismo, Vicente
Ribas, «estos productos tienen como
objetivo dar a conocer el municipio y la isla
de la mano de las personas que vivimos
aquí, como artesanos, ceramistas,
payeses, pescadores, y personas anónimas
del municipio que son, todas ellas, las que
han forjado el carácter ibicenco y han
contribuido a que nuestro municipio y
nuestra isla sea un lugar especial». «Hoy en
día vivimos enganchados a los móviles y
redes sociales y lo inteligente es
desconectar. Con este proyecto,
ofrecemos un paquete de vacaciones para
vivir por unos días 'otra vida' y en uno de
los paraísos del Mediterráneo. Como
destino turístico y para diversificar la
oferta, apostamos por esta nueva idea de
un turismo de vivencias para que el turista
pueda conocer de primera mano las
costumbres y tradiciones de la gente de
Portmany», concluye Ribas.
October Festival Ibiza 2015
En la ITB, y también en las ferias Fitur y
World Travel Market, el Ayuntamiento dio
a conocer la segunda edición del October
Festival Ibiza, que está previsto del 9 al 12
de octubre. En Berlín, el consistorio acordó
con el Jet2 que promocionarán el festival
en la flota de aviones de la que dispone
este touroperador.
Además, durante la feria de Berlín, los
principales touroperadores confirmaron
que el municipio se consolida como uno de
los destinos principales de los turistas
alemanes que eligen Ibiza para pasar sus
vacaciones.
Actualitat | 11
La alcaldesa de Sant Antoni, Pepita
Gutiérrez, y el presidente del Consell
d’Eivissa, Vicent Serra, inauguraron en
enero la nueva zona recreativa de Sant
Rafel que incluye en un espacio de
3.500 metros cuadrados un parque
infantil, un circuito saludable para hacer
El parc rebrà el nom de 'Don Pep Negre' en record al desaparegut mossènyer / ejercicios con aparatos de gimnasia
Al febrer també estarà acabada la sala polivalent del costat del camp de futbol pensados sobre todo para la tercera
edad, y un merendero. Junto al parque,
L'alcaldessa de Sant Antoni, Pepita metres quadrats. La nova zona es troba d'Eivissa. Per la seva part, la sala se encuentra el aparcamiento de borde
Gutiérrez, i el president del Consell situada entre el cementiri i la carretera polivalent té 685 metres quadrats d'un del cementerio que en un futuro se
Insular d'Eivissa, Vicent Serra, vàren de Santa Eulària i, tal i com va explicar equipament esportiu que cobrirà les arreglará, con lo que quedará una zona
inaugurar al gener la nova zona l'alcaldessa, «rebrà el nom de Don Pep necessitats dels clubs rafalers, sobretot recreativa, con zona para estacionar
recreativa de Sant Rafel que inclou en Negre, en homenatge al mossènyer la gimnàstica artística i el futbol.
vehículos incluida, de 7.000 metros
un espai de 3.500 metres quadrats un desaparegut el passat estiu, en record
cuadrados.
parc infantil, un circuit saludable per fer de la seva persona i la seva trajectòria, i San Rafael inaugura 3.500
La nueva zona recreativa se
exercicis amb aparells de gimnàstica perquè així es va acordar en sessió metros de zona recreativa
encuentra situada entre el cementerio y
El parque recibe el nombre
pensats sobretot per a la tercera edat, i plenària del mes de desembre».
la carretera de Santa Eulalia y, tal y
un berenador. Al costat del parc, s'hi
La nova zona recreativa era, 'Don Pep Negre' en recuerdo como explicó la alcaldesa, «recibirá el
troba l'aparcament de vora del juntament amb la sala polivalment que al desaparecido Mossènyer/ nombre de Don Pep Negre, en
cementiri que en un futur s'arreglarà, s'està construint al costat del camp de También está terminada la homenaje al Mossènyer desaparecido el
amb el que quedarà una zona recreativa, futbol de Sant Rafel, dos projectes del sala polivalente del campo
pasado verano, en recuerdo de su
també ama aparcament, de 7.000 Consorci de Mobilitat del Consell de fútbol
persona y su trayectoria, y porque así se
acordó en sesión plenaria del
mes de diciembre».
El proyecto de construcción
del parque infantil, circuito
saludable y merendero en Sant
Rafel «era una necesidad para
esta parroquia, que sólo
contaba hasta hoy con el parque
infatil que hay delante del
centro social», explicó Gutiérrez.
La nueva zona recreativa,
junto con la sala polivalment de
al lado del campo de fútbol,
eran dos proyectos del
Consorcio de Movilidad del
Consell de Ibiza. Por su parte, la
sala polivalente tiene 685
metros
cuadrados
de
equipamiento deportivo que
cubrirá las necesidades de los
clubes ‘rafalers’, sobre todo, de
la gimnasia artístcia y el fútbol.
El parc infantil és una de les àrees de la nova zona recreativa.
Sant Rafel inaugura 3.500
metres de zona recreativa
12 | Actualitat
Breument
En breve
Municipalització d'aigües Vedrané
L'Ajuntament de Sant Antoni ha aprovat en el ple del
10 de març la memòria justificativa amb la qual
s'inicien els tràmits per municipalitzar el servei de
subministrament d'aigua potable de l'empresa
Vicente Vedrané SA que proveeix la zona nord del
municipi. A partir de l'1 de gener de 2016, tots els
veïns del municipi tindran les mateixes tarifes d'aigua
potable i les quotes fixes dels titulars dels comptadors
de la zona nord que proveïa Vicente Vedrané, 438
veïns i un hotel, baixaran una mitjana del 60%.
'Parlem de drogues' a Sant Antoni
L’exposició interactiva 'Parlem de drogues', dins
la col•laboració entre la Fundació Bancària ”la
Caixa” i l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany, s'ha pogut veure fins al 31 de març al
Passeig de ses Fonts. La mostra ha volgut
sensibilitzar els joves i prevenir-los contra les
drogues des d’un punt de vista científic i global, i
oferir recursos d’informació, orientació i formació
a les famílies, la comunitat educativa, els
professionals de la salut i els joves.
Dos nous cotxes patrulla de la Policia Local
L'alcaldessa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez,
el regidor de Governació, Xicu Cardona, i
l'inspector en cap de la Policia Local de Sant
Antoni, Javier Verdugo, van presentar a final
de febrer els dos nous cotxes patrulla que
s'han incorporat al parc mòbil de la Policia
Local. Els dos nous vehicles són Peugeot 3008,
adaptats per a les funcions de vehicles patrulla
i funcionen a gas.
Canvi del paviment del parc de la plaça Espanya
La Regidoria de Neteja, Via Pública i Medi
Ambient ha canviat el paviment del parc infantil
de la plaça Espanya. El terra d'aquesta zona
infantil ja era de cautxú (quadres de cautxú) i s'ha
substituit per paviment de cautxú continu. A més,
s'ha aprofitat aquestes feines per fer una neteja a
fons del parc. L'Ajuntament ha invertit en
aquesta millora 15.000 euros.
Municipalización de aguas
Vedrané
El Ayuntamiento ha aprobado en el pleno del 10 de
marzo la memoria justificativa con la que se inician los
trámites para municipalizar el servicio de suministro de
agua potable de la empresa Vicente Vedrané SA que
provee la zona norte del municipio. A partir del 1 de
enero de 2016, todos los vecinos del municipio
tendrán las mismas tarifas de agua potable y las
cuotas fijas de los titulares de los contadores de la
zona norte que proveía Vicente Vedrané, 438 vecinos
y un hotel, bajarán una media del 60%.
‘Parlem de drogues’ en Sant
Antoni
La exposición interactiva 'Hablemos de drogas', dentro de
la colaboración entre la Fundación Bancaria "la Caixa" y el
Ayuntamiento de San Antonio, se ha podido ver hasta el
31 de marzo en el Paseeig de Ses Fonts. La muestra ha
querido sensibilizar a los jóvenes y prevenirlos contra las
drogas desde un punto de vista científico y global, y
ofrecer recursos de información, orientación y formación a
las familias, la comunidad educativa, los profesionales de
la salud y los jóvenes.
Dos nuevos coches patrulla
de la Policía Local
La alcaldesa de San Antonio, Pepita Gutiérrez, el
concejal de Gobernación, Xicu Cardona, y el inspector
jefe de la Policía Local de San Antonio, Javier
Verdugo, presentaron a finales de febrero los dos
nuevos coches patrulla que se han incorporado al
parque móvil de la Policía Local. Los dos nuevos
vehículos son Peugeot 3008, adaptados para las
funciones de vehículos patrulla y funcionan a gas.
Cambio del pavimento del
parque de la plaza España
La Concejalía de Limpieza, Vía Pública y Medio
Ambiente ha cambiado el pavimento del parque
infantil de la plaza España. El suelo de esta zona
infantil ya era de caucho (cuadros de caucho) y se ha
sustituido por pavimento de caucho continuo.
Además, se ha aprovechado estos trabajos para hacer
una limpieza a fondo del parque. El Ayuntamiento ha
invertido en esta mejora 15.000 euros.
Cultura i Festes
Les disfresses vencen el
fred i la pluja
La Rua de Carnestoltes, ajornada pel mal temps, treu al carrer més de 2.000 persones disfressades
Els col•legis del municipi van tornar a ser
protagonistes de la Rua de Carnaval de
Sant Antoni que aquest any ha tornat a
superar els 2.000 participants.
Cancel•lada el dimarts de Carnestoltes a
causa de la pluja, el dissabte següent, ja
ficats en Quaresma i amb un vent i uns
núvols que en algun moment van fer
témer el pitjor, la comitiva per fi va sortir
de l'aparcament de Doctor Fleming amb
Piruleto i el seu país de l'abella Maia al
capdavant.
Però no és només la rua per a les
grans carrosses i, després de les abelletes
del 'showman', arribava una parella de
japonesos i la seva cerimònia del te.
'Frozen' no podia faltar aquest any i va
arribar en forma de carrossa seguida per
un homenatge a altres dibuixos molt més
clàssics, 'Los Autos Locos' de Hanna
Barbera.
La primera comparsa escolar que va
passar va ser 'Can Coix a l'abordatge',
amb el tradicional desplegament de
decibels als que ens tenen acostumats i
una multitud de petits pirates que bé
valdrien per omplir d'extres la pròxima
entrega de 'Pirates del Carib'.
Dos 'Pantojas' a la presó seguien els
petits pirates i, després d'elles,
paradoxes de la vida, dues súper
heroïnes. Era el torn de 'Ratones Social
Club', una comparsa particular però que
podria competir sense problemes amb
les escolars en 'professionalització'
gràcies als seus elaborades disfresses,
cuidades fins al detall.
'La Cantina de Can Boned', una de les
més nombroses, va mostrar una gran
varietat d'escenaris en una mateixa
comparsa, amb plataformes, autèntic
ball mexicà i els seus petits mariachis.
Els 'Superherois de Can Guillem', que
fet i fet es van alçar amb el premi a la
millor comparsa escolar, van ser els
següents a desfilar amb els seus tres
homenatges a 'Linterna Verde', Batman i
Superman.
La crítica social va venir de la mà d'un
grup d'amics que van recrear la 'realitat'
dels taxis pirata, amb el seu 'dj', la seva
14 | Cultura i Festes
pista de ball, cotxes de cartró xocant
entre ells, un borratxo intentant pujar a
un i un policia repartint cops de porra.
Dos amazones vigilaven de carca el
dantesc espectacle seguides de
'Malèfica' que no va tenir objeccions a
desfilar acompanyada només pel príncep
amb la seva espasa.
El Col•legi Santíssima Trinitat va
desplegar pels carrers un autèntic i
espectacular partit de futbol americà en
el qual no faltaven 'cheerleaders'.
El CEIP Buscastell per la seva banda
segueix fidel als seus recreacions de
temes naturals i amb música de Vivaldi
van portar al centre del poble unes
relaxants estacions de l'any.
Ape Dream Dance van donar un
autèntic espectacle de coordinació amb
el seu treballada coreografia sobre un
tema de Michael Jackson.
Els cavernícoles van desafiar el fred
amb els seus escassos disfresses i els
tambors dels Espiritons van posar el
ritme a les bombetes de colors del CEIP
Sant Antoni que va tancar aquesta rua de
Carnestoltes.
Los disfraces vencen al frío
y la lluvia
La rúa de Carnaval,
aplazada por el mal tiempo,
saca a la calle a más de
2000 personas disfrazadas
Los colegios del municipio volvieron a ser
protagonistas en la Rúa de Carnaval de
Sant Antoni que este año ha vuelto a
superar los 2.000 participantes. Cancelada
el martes de Carnaval debido a la lluvia, el
sábado siguiente, ya metidos en Cuaresma
y con un viento y unos nubarrones qu en
algún momento hicieron temer lo peor, la
comitiva por fin salió del aparcamiento de
Doctor Fleming con Piruleto y su país de la
abeja Maya en cabeza.
Pero no es sólo la rúa para las grandes
carrozas y tras las abejitas del showman
llegaba una pareja de japoneses y su
ceremonia del té. Frozen no podía faltar
este año y llegó en forma de carroza
seguida por un homenaje a otros dibujos
mucho más clásicos, los autos locos de
Hanna Barbera.
La primera comparsa escolar en pasar
fue 'Can Coix al abordaje', con el tradicional
despliegue de decibelios a los que nos
tienen acostumbrados y una multitud de
pequeños piratas que bien valdrían para
llenar de extras la próxima entrega de
Piratas del Caribe.
Dos 'Pantojas' entre rejas seguían a los
pequeños piratas y, tras ellas, paradojas de
la vida, dos super heroínas. Era el turno de
los 'Ratones Social Club', una comparsa
particular pero que podría competir sin
problemas con las escolares en
'profesionalización' gracias a sus
elaborados disfraces, cuidados hasta el
detalle.
'La Cantina de Can Boned', una de las
más numerosas, mostró una gran variedad
de 'escenarios' en una misma comparsa,
con plataformas, auténtico baile mejicano
y sus pequeños mariachis.
Los 'Superhéroes de Can Guillem', que
a la postre se alzaron con el premio a la
mejor comparsa escolar, fueron los
siguientes en desfilar con sus tres
homenajes a Linterna Verde, Batman y
Superman.
La crítica social vino de la mano de un
grupo de amigos que recrearon la 'realidad'
de los taxis pirata, con su dj, su pista de
baile, coches de cartón chocando entre
ellos, un borracho intentando subirse a uno
y un policía repartiendo porrazos.
Dos amazonas vigilaban de carca el
dantesco espectáculo seguidas de
'Maléfica' que no tuvo reparos en desfilar
acompañada tan solo por el príncipe con su
espada.
El Colegio Santísima Trinidad desplegó
por las calles de Portmany un auténtico y
espectacular partido de fútbol americano
en el que no faltaban cheerleaders.
El CEIP Buscastell por su parte sigue fiel
a sus recreaciones de temas naturales y
con música de Vivaldi trajeron al centro del
pueblo unas relajantes estaciones del año.
Ape Dream Dance dieron un auténtico
espectáculo de coordinación con su
trabajada coreografía sobre un tema de
Michael Jackson.
Los cavernícolas desafiaron al frío con
sus escasos disfraces y los tambores de los
Espiritons pusieron el ritmo a las bombillas
de colores del CEIP Sant Antoni que cerró
esta rúa de Carnaval.
Cultura i Festes | 15
Sant Antoni viu el seu dia
gran envoltat de mascotes
Un any més la celebració del dia gran de
Sant Antoni va congregar centenars de
veïns i les seves corresponents
mascotes al final del Passeig de ses
Fonts, molt a prop de l'edifici de
l'Ajuntament. Tots ells van esperar amb
paciència poder rebre la benedicció
d'aigua beneïda per part del bisbe
d'Eivissa i Formentera, Vicente Juan
Segura, i entre l'àmplia col•lecció
d'animals es va poder veure els
tradicionals gossos i gats al costat
d'altres menys comuns com cotorres,
canaris, conills, cobais i tortugues.
Precisament, dues d'elles van ser les
que més van cridar l'atenció dels
presents. Van ser n’Àgueda i en
Picardies, dues tortugues d'aigua que
repetien litúrgia després d'haver
participat en anteriors edicions.
Desgraciadament, la seva presència a la
festivitat també va servir perquè la seva
propietària, n’Anabel, una noia de 12
anys, fes una crida a la recerca d'un nou
propietari per a elles que visqui en una
casa de camp amb jardí.
Altres veïns, en canvi, van decidir
beneir la seva mascota com a mostra
d'agraïment davant un succeït i poder
seguir mantenint així la seva bona sort.
Aquest va ser el cas de na Maria, una
nena de sis anys, que portava als seus
braços a Desdèmona, una preciosa gata
siamesa negra de dos anys que acudia
per primera vegada a aquest acte quan
feia poc havia caigut d'una altura de
dos 2 pisos, i no li va passar gairebé res.
La particular benedicció d'animals es
va tancar, com és costum, amb una
demostració de ball pagès, en aquesta
ocasió a càrrec de la Colla Brisa de
Portmany, el repartiment d'orelletes i vi
pagès, i la solta d'uns 600 coloms a
càrrec del Club Colombòfil de
Portmany.
Missa i processó
No obstant això, el dia gran de Sant
Antoni va ser molt més que una
passarel•la de mascotes. Abans de la
benedicció, l'església ja desbordava de
feligresos atents per escoltar la missa
oficiada pel bisbe d'Eivissa i
Formentera, Vicente Juan Segura,
cantada pel cor local i en què, a més, es
va presentar una imatge del Cor de
Jesús situada en un dels retaules
laterals de l'església i restaurat
recentment.
Després de l'ofici religiós, es va
iniciar una breu processó amb els sants
de la parròquia, que encapçalava la
Colla Brisa de Portmany i que tancaven
les autoritats polítiques, encapçalades
pel president del Consell, Vicent Serra, i
l'alcaldessa de Sant Antoni, Pepita
Gutiérrez , i a la qual no van faltar
multitud de representants de totes les
administracions.
Sant Antoni vive su día
grande rodeado de
mascotas
Un año más la celebración del día grande
de Sant Antoni congregó a cientos de
vecinos y sus correspondientes mascotas
al final del Passeig de ses Fonts, muy
cerca del edificio del Ayuntamiento.
Todos ellos esperaron con paciencia
poder recibir la bendición de agua bendita
por parte del obispo de Eivissa y
Formentera, Vicente Juan Segura, y
entre la amplia colección de animales se
pudo ver a los tradicionales perros y gatos
junto a otros menos comunes como
cotorras, canarios, conejos, cobayas y
tortugas.
Precisamente, dos de ellas fueron las
que más llamaron la atención de los
presentes. Fueron Águeda y Picardías,
dos tortugas de agua que repetían liturgia
después de haber participado en
anteriores ediciones. Desgraciadamente,
su presencia en la festividad también
sirvió para que su dueña Anabel, una
chica de 12 años, hiciera un llamamiento
en busca de un nuevo dueño para ellas
que viva en una casa de campo con
jardín.
Otros vecinos en cambio decidieron
bendecir a su mascota como muestra de
agradecimiento ante un suceso y poder
seguir manteniendo así su buena suerte.
Este fue el caso de María, una niña de seis
años, que llevaba en sus brazos a
Desdémona, una preciosa gata siamesa
negra de dos años que acudía por primera
vez a este acto después de que hace poco
se cayera de una altura de dos pisos y no
le pasara casi nada.
La particular bendición de animales se
cerró, como viene siendo costumbre, con
una demostración de baile payés, en esta
16 | Cultura i Festes
ocasión a cargo de la Colla Brisa de
Portmany, el reparto de ‘orelletes’ y vino
payés, y la suelta de unas 600 palomas a
cargo del Club Colombófilo de Portmany.
Misa y procesión
Sin embargo, el día grande de Sant
Antoni fue mucho más que una pasarela
de mascotas. Antes de la bendición, la
iglesia de la localidad ya rebosaba de
feligreses atentos por escuchar la misa
oficiada por el obispo de Eivissa y
Formentera, Vicente Juan Segura,
cantada por el coro local y en la que
además se presentó una imagen del
Corazón de Jesús ubicada en uno de los
retablos laterales de la iglesia y
restaurado recientemente.
Tras el oficio religioso, se inició una
breve procesión con los santos de la
parroquia, que encabezaba la Colla Brisa
de Portmany y que cerraban las
autoridades políticas, encabezadas por el
presidente del Consell, Vicent Serra, y la
alcaldesa de Sant Antoni, Pepita
Gutiérrez, y a la que no faltaron multitud
de representantes de todas las
administraciones y fuerzas de seguridad
del Estado con representación en las
Pitiusas.
Cultura i Festes | 17
El planter de joves escriptors
segueix creixent
Els VIII Premis Neus Balanzat de Narrativa Breu reuneixen 67 obres de promeses de l’escriptura
Marta López Vidal, Clàudia Riera
Ferrer i Pedro Ángel Cano Navarro
van ser els vencedors de la vuitena
edició del cada vegada més
prestigiós Premi Neus Balanzat de
Narrativa Breu, organitzat per
l'institut Quartó de Portmany per a
joves que estudien cursos de
Secundària als instituts eivissencs.
La primera d'elles, estudiant de
l'institut Sa Blanca Dona, es va
imposar en la categoria destinada
als alumnes nascuts entre els anys
2003, 2002 i 2001; Riera Ferrer,
de l'IES Xarc de Santa Eulària, va
fer el mateix entre els
representants dels anys 2000 i
1999, i finalment, Pedro Ángel
Cano Navarro, pertanyent a
l'institut que organitza el concurs,
va resultar el vencedor entre tots
els joves escriptors que han nascut
de l'any 1998 en endavant. En
guanyar aquest guardó, tots ells
van aconseguir els 400 euros amb
què està dotat econòmicament.
Durant l'acte de lliurament dels
guardons, els premiats van haver
de llegir una part de les seves
creacions i, dels tres, ressaltar el
text del jove Cano, qui va
demostrar que no és nou en
aquestes arts. Segons va explicar
davant les càmeres, aquest jove
estudiant del Quartó de Portmany
ja ha escrit el seu primer poemari,
del qual n'ha llançat 100 còpies, i
ara està en negociacions amb
editorials per treure un segon.
Agraïment
A més, el jurat encarregat de decidir els
guardons va voler agrair en aquesta
edició la participació a Juan Galipienso,
únic participant en la categoria
destinada a professors de l'illa, i atorgar
un accèssit dotat amb un val dels
patrocinadors del concurs a l'alumne
Pau Torres Riera , estudiant de l'institut
Isidor Macabich. En aquesta edició,
s'han presentat al concurs un total de 67
obres, 22 en la categoria de nascuts
entre 2003, 2002 i 2001, 24 en la de
2000 i 1999, i 20 de la tercera.
Els autors posen junts durant l’acte de lliurament dels cada cop més prestigiosos guardons literaris.
Marta López llegeix part de la seva obra després de recollir el premi.
La cantera de jóvenes
escritores sigue creciendo
Los VIII Premios Neus
Balanzat reúnen 67 obras
de promesas de la escritura
Marta López Vidal, Claudia Riera Ferrer y
Pedro Ángel Cano Navarro fueron los
vencedores de la octava edición del cada
vez más prestigioso Premi Neus Balanzat
de Narrativa Breve, organizado por el
instituto Quartó de Portmany para jóvenes
que estudian cursos de Secundaria en los
institutos ibicencos.
La primera de ellas, estudiante del
instituto Sa Blanca Dona, se impuso en la
categoría destinada a los alumnos nacidos
entre los años 2003, 2002 y 2001; Riera
Ferrer, del IES Xarc de Santa Eulària, hizo
lo propio entre los representantes de los
años 2000 y 1999, y finalmente Pedro
Ángel Cano Navarro, perteneciente al
instituto que organiza el concurso, resultó
el vencedor entre todos los jóvenes
escritores que han nacido del año 1998 en
adelante. Al ganar este galardón, todos
ellos consiguieron los 400 euros con los
que está dotado económicamente.
Durante la entrega de los
galardones, cada uno de los
premiados tuvo que leer una
parte de sus creaciones y, de
los tres, destacó el texto del
joven Cano, quien demostró
que no es nuevo en estas lides.
Según explicó ante las cámaras
este joven estudiante del
Quartó de Portmany ya ha
escrito su primer poemario, del
que ha lanzado 100 copias, y
ahora está en negociaciones
con editoriales para sacar un
segundo.
Agradecimiento
Además, el jurado encargado de decidir
los galardones quiso agradecer en esta
edición la participación a Juan Galipienso,
único participante en la categoría
destinada a profesores de la isla, y otorgar
un accésit dotado con un vale de los
patrocinadores del concurso al alumno
Pau Torres Riera, estudiante del instituto
Isidor Macabich.
En este edición, se han presentado al
concurso un total de 67 obras, 22 en la
categoría de nacidos entre 2003, 2002 y
2001, 24 en la de 2000 y 1999, y 20 de la
tercera.
18 | Cultura i Festes
Nou triomf de l'esperit ‘hippy’
La carpa del Passeig de ses Fonts es va tornar a omplir de
milers de persones ansioses per reviure
l'esperit lliure que va
inundar l'illa durant els
anys seixanta i setanta.
Va ser, com tots els
anys, amb la celebració
de
Festa
Flower,
organitzada per onzè any
consecutiu
per
l'Ajuntament de Sant
Antoni amb motiu de les
festes patronals.
La festa no va defraudar
ningú. La vetllada va estar
marcada pel seu intens colorit,
les variades disfresses d'estil
‘retro’ i una banda sonora
essencialment de grans ‘hits’ de
les dècades dels 60, 70 i els 80, i
que una vegada més va servir
com a excusa per escalfar
l'ambient en l’interior d'un envelat
ple de persones de totes les edats
ansioses per no desaprofitar un sol
minut de diversió. Una cosa a la qual
va ajudar Dj Javi Box, qui des de la
seva privilegiada posició sobre la
tarima que ornamentava un vell
Citroën 2 cavalls, va oferir un complet
repertori musical amb el que de
seguida es va ficar el públic assistent a
la butxaca.
D'aquesta manera, per l’envelat es van veure
perruques de tot tipus, estil ‘afro’, melenes llises o de
múltiples colors, que servien de complement ideal als
abundants i molt aconseguides disfresses de tendència
‘hippy’ que es van lluir pels carrers del poble. I és que
aquesta festa no es concentra únicament al Passeig
de ses Fonts. Les anades i vingudes de grups de gent
pels carrers del West End i el seus voltants envaïren
la zona d'una constant però tranquil•la agitació.
Així les coses, la vetllada per als amants de la
Flower es va perllongar fins ben entrada la
matinada, suposant un èxit per als seus
organitzadors i convertint de nou en tot un referent per a
veïns i visitants, dins de l'oferta lúdica i turística, de la
temporada hivernal a Sant Antoni de Portmany.
Flower infantil
Abans, la jornada va començar a la tarda, amb el
desenvolupament d'una festa infantil, amenitzada per
'Piruleto', en què els més petits de la família, van poder també
donar curs a tota la seva energia, ballant la música que va
captivar fa anys els seus majors i participant en les diferents
activitats organitzades, en una jornada carregada de sorpreses
per a tots ells.
Nuevo triunfo del espíritu ‘hippy’
La carpa del Passeig de ses Fonts volvió a llenarse de
miles de personas ansiosas por revivir el espíritu libre
que inundó la isla en los años sesenta y setenta. Fue,
como todos los años, con la celebración de Fiesta
Flower, organizada por undécimo año consecutivo por
el Ayuntamiento de Sant Antoni con motivo de las
fiestas patronales.
La fiesta no defraudó a nadie. La velada estuvo
marcada por su intenso colorido, los variopintos
disfraces de estilo retro y una banda sonora
esencialmente de grandes ‘hits’ de las décadas de los
60, 70 y los 80, y que una vez más sirvió como excusa
para calentar el ambiente en el interior de una carpa
repleta de personas de todas las edades ansiosas por
no desperdiciar un solo minuto de diversión. Algo a lo que
ayudó Dj Javi Box, quien desde su privilegiada posición
sobre el entarimado que ornamentaba un viejo Citroën 2
Caballos, ofreció un completo repertorio musical con el
que enseguida se metió al público asistente en el
bolsillo.
De este modo, por la carpa se vieron pelucas de
todo tipo, a lo afro, melenas lisas o de múltiples
colores, que servían de complemento ideal a los
abundantes y muy conseguidos disfraces de
tendencia hippy que se lucieron por las calles de
San Antoni. Y es que esta fiesta no se concentra
únicamente en el Passeig de ses Fonts. Las idas y venidas de grupos por las
calles del West End y el centro invadieron la zona de una constante pero tranquila agitación. Así
las cosas, la velada para los amantes de la Flower se prolongó hasta bien entrada la madrugada,
suponiendo un éxito para sus organizadores y convirtiéndose de nuevo en todo un referente para vecinos y visitantes,
dentro de la oferta lúdica y turística, de la temporada invernal en San Antoni de Portmany.
Flower infantil
Antes, la jornada comenzó por la tarde, con el
desarrollo de una fiesta infantil, amenizada
por ‘Piruleto’, en la que los más pequeños de
la familia, pudieron también dar rienda suelta
a toda su energía, bailando la música que
cautivó hace años a sus mayores y participando
en las distintas actividades organizadas, en una
jornada cargada de sorpresas para todos ellos.
20 | Cultura i Festes
Preciós dia
gran gairebé
en família
La parròquia de Santa Agnès va viure
la celebració del seu dia gran gairebé
en família. I és que amb prou feines un
centenar de persones van acudir al
matí a gaudir amb la missa, la
processó, el ball pagès, la degustació
de bunyols i veure de la terra i la
tradicional desfilada de carros.
«Potser avui veiem menys gent que
en anys anteriors perquè ha donat la
casualitat que la festa ha caigut en dia
laborable i dia d'escola per a la
majoria, i això sempre resta", va
explicar en Toni, un coroner en veure
l'escassa gent que esperava al sol,
fora del petit temple a que acabés la
missa.
Precisament, durant l’omil•lia,
oficiada pel bisbe d'Eivissa i
Formentera, la sensació era semblant.
El temple no estava ple i
afortunadament no es va viure
l'angoixa per l'aglomeració de fidels
que es pateix en altres llocs. Una cosa
que van agrair algunes persones,
sobre tot els majors. «Veig menys
gent que en altres ocasions però
sincerament, jo ho he agraït perquè
així he pogut estar més còmoda al
banc i he pogut seguir amb més
atenció la missa del dia gran del meu
poble, que em segueix emocionant
com el primer dia» explicava na Maria,
una de les més veteranes de la festa
amb uns molt ben portats 86 anys.
Processó sense ametllers en flor
Després de la celebració de la missa,
d'una hora de durada, va arribar la
processó. La marxa, com és habitual
va sortir per la porta lateral del temple
i tres imatges van desfilar precedint a
la de Santa Agnès, portada per quatre
dones, dues nenes, els sonadors i
balladors, i la representació política i
eclesiàstica. Malauradament, i tal com
es va lamentar en Pep, aquest any va
resultar «menys vistosa» que en altres
ocasions ja que els ametllers encara no
havien florit. «És una pena perquè
aquesta processó és una de les que
sempre deixa imatges més boniques
per guardar a casa però bé, no passa
res, l'important és que la santa ha
sortit i tornat sense problemes», va
comentar aquest pagès exrecolector
d'ametlles de 72 anys.
L'arribada al temple de les imatges
va ser el preludi del moment més
esperat per les persones aglutinades a
la petita plaça: l'espectacle de ball
pagès. Organitzat aquest any per sa
Colla de Sant Rafel, els representants
de totes les agrupacions del municipi de
Sant Antoni no van defraudar i van fer
les delícies dels que estaven a peu de
carrer i dels que estaven asseguts en el
particular amfiteatre assolellat que
sempre ofereix la terrassa del bar Can
Cosmi. Uns i altres es van afartar a
aplaudir l'àmplia demostració de
folklore tradicional i el repartiment per
part de l'Associació de Veïns de Corona
de més d'un centenar de bunyols i
diversos porrons de vi pagès, al voltant
de les 13,30 hores, hora exacta per
satisfacció dels estómacs més
famolencs.
Finalment, la jornada va acabar amb
la desfilada de carros, amb tres de
barana i cinc tirats per ponis. No
obstant això, res ni ningú pot amb la
il•lusió dels veïns de Corona. «Som un
poble petit però li posem molta il•lusió
perquè tots els que acudim al nostre dia
gran estimem aquesta zona, la vall més
bonica de l'illa», va concloure en Pep.
Cultura i Festes | 21
payés, la degustación de buñuelos y vino
de la tierra, y el tradicional desfile de
carros.
«Tal vez hoy veamos menos gente que
en años anteriores porque ha dado la
casualidad de que la fiesta ha caído en día
laborable y de escuela para la mayoría, y
eso siempre resta", explicó Toni, un
‘coroner’, al ver la escasa gente que
esperaba al sol, fuera del pequeño templo
a que terminara la misa.
Precisamente, durante la homilía,
oficiada por el Obispo de Ibiza y
Formentera, la sensación era parecida. El
templo no estaba lleno y
afortunadamente no se vivió el agobio por
la aglomeración de fieles que se sufre en
otros lugares. Algo que agradecieron
algunas personas, sobre todos los más
mayores. «Veo menos gente que en otras
ocasiones pero sinceramente, yo lo he
agradecido porque así he podido estar
más cómoda en el banco y he podido
seguir con más atención la misa del día
grande de mi pueblo, que me sigue
emocionando como el primer día»,
aseguró María, una de las más veteranas
de la fiesta con unos muy bien llevados 86
años.
Procesión sin almendros en flor
Precioso día grande casi en
familia
La pequeña parroquia de Santa Agnès vivió
la celebración de su día grande casi en
familia. Y es que apenas un centenar de
personas acudieron por la mañana a
disfrutar con la misa, la procesión, el baile
Tras la celebración de la misa, de una hora
de duración, llegó la procesión. La marcha,
como es habitual salió por la puerta lateral
del templo y tres imágenes desfilaron
precediendo a la de Santa Agnès, portada
por cuatro mujeres, a dos niñas, a los
‘sonadors’ y ‘balladors’, y a la amplia
representación política y eclesiástica.
Desgraciadamente, y tal y como se
lamentó Pep, este año resultó «menos
vistosa» que en otras ocasiones puesto que
aún los almendros aún no habían florecido.
«Es una pena porque esta procesión es una
de las que siempre deja imágenes más
bonitas para guardar en casa pero bueno,
no pasa nada, lo importante es que la santa
ha salido y regresado sin problemas»,
comentó este payé exrecolector de
almendras de 72 años.
La llegada al templo de las imágenes
fue el preludio del momento más esperado
por las personas aglutinadas en la pequeña
plaza: el espectáculo de baile payés.
Organizado este año por la Colla de Sant
Rafel, los representantes de todas las
agrupaciones del municipio de Sant Antoni
no defraudaron e hicieron las delicias de
los que estaban a pie de calle y de los que
estaban sentados en el particular
anfiteatro soleado que siempre ofrece la
terraza del bar Can Cosmi. Unos y otros no
se cansaron de aplaudir la amplia
demostración de folclore tradicional y el
reparto por parte de la Asociación de
Vecinos de Corona de más de un centenar
de buñuelos y varios porrones de vino
payés, en torno a las 13,30 horas, hora
exacta para satisfacción de los estómagos
más hambrientos.
Finalmente, la jornada terminó con el
desfile de carros con tres de barandilla y
otros cinco tirados por ponis. Sin
embargo, nada ni nadie puede con la
ilusión de los vecinos de Corona. «Somos
un pueblo pequeño pero le ponemos
mucha ilusión porque todos los que
acudimos a nuestro día grande amamos
esta zona, el valle más bonito de la isla»,
concluyó Pep.
22 | Cultura i Festes
Coronada per segon cop com la
millor cuinera d’arròs de matances
Unes mil persones i 32 equips participen en la tercera edició d'aquest divertit certamen culinari
Cati Ribas, de l'equip Autoescola
Santa Gertrudis, va accedir a l'Olimp
de les cuineres d'arròs de matances en
proclamar-se vencedora per segon any
consecutiu en el certamen que
organitza el restaurant Kantaun en
col•laboració amb l'Ajuntament de
Sant Antoni. I és que aquesta dona de
tot just quaranta anys ha portat el seu
equip a vèncer en dues de les tres
edicions que s'han celebrat fins al
moment. En aquesta ocasió, a més, va
vèncer per àmplia majoria, obtenint
gairebé 20 punts més que els seus
perseguidors, Els Amics i Drink Team,
segon
i
tercer
classificat
respectivament.
«No és molt bé què li posa ni quina
és la seva fórmula secreta, però la
veritat és que aconsegueix un arròs
tremendament bo, gairebé el millor
que he provat mai, i per això els nou
membres del jurat no han tingut cap
dubte que ella seria la guanyadora »,
va explicar al respecte Vicent Sala
Ribas, de Kantaun i un dels
organitzadors de l'esdeveniment. Però
sí. Encara que els seus ingredients
siguin gairebé tan secrets com els que
formen part de la poció de la força que
preparava el druida Panoràmix per
Astèrix i els seus, la guanyadora sí que
va desvetllar que «l'únic que et puc dir
és que tot es basa en els ingredients,
que han de ser eivissencs de bona
qualitat, i en l'amor i l'afecte que li
posis a l'hora de cuinar», va resumir la
sabés que la
guanyadora havia
de ser Autoescola
Santa Gertrudis,
també es va viure
algun
moment
simpàtic de rivalitat
entre ells i els
guanyadors
de
l'edició de 2013,
S'Estany, separats
per uns pocs
metres. «Nosaltres
vam guanyar fa dos
anys perquè sempre
fem servir unes
espècies secretes
que li donen al
nostre arròs un
sabor especial, i
l'any passat vam
Cati Ribas i el seu equip es van proclamar vencedores del ‘campionat del món’.
estar prop de
repetir si no fos perquè
campiona mundial d'aquest any.
competició com una jornada de hi va haver una mica de tongo», feien
diversió. «És la primera vegada que broma Lina, Jero i Antoni, cuineres de
Diversió i esportivitat
cuinem un arròs de matances però que S 'Estany davant les rialles de la seva
Mentrestant, la resta dels participants no es preocupi ningú que ja ho hem competidora i, fet i fet, vencedora Cati
que van poblar el carrer Rosell i encarregat a un restaurant perquè ens Ribas.
l'aparcament adjacent, la majoria amb ho tinguin preparat just a l'hora en què
Bon rotllo i millors aliments, encara
noms tan divertits com Matzinats passi el jurat i així segur que que veient l'èxit que va assolint el
Marginats, El Celler Girls, Top Team guanyem», explicaven entre rialles Campionat Mundial d'Arròs de
Cas Jurat, Drink Team, Bellamar Julio, Marga, Joan, Marceli, Carme, Matances de Sant Antoni, potser seria
Team, Urb Act Team, Mocco Team, Maria o Manoli, alguns dels tretze bo per a l'any vinent pensar en una
Els Amics, Les Bandidas de Sa Vorera membres de l'equip Mocco Team, tots ubicació que no sigui tan estreta. I és
o Sa Gatera Team, aquest últim amb ells vestits amb un colorit mocador de que mil persones com les que van
la presència entre les seves files lunars vermells i blancs.
acudir ahir no caben tan fàcilment al
d'algun regidor, van decidir prendre la
I és que fins i tot abans que se petit carrer Rosell.
Cultura i Festes | 23
Cati Ribas, repite como
ganadora del
Campeonato del Mundo
de arroz de matanzas
Unas mil personas y 32
equipos acudieron a la
tercera edición de este
certamen culinario
Cati Ribas, del equipo Autoescuela
Santa Gertrudis, accedió al Olimpo de
las cocineras de arroz de matanzas al
proclamarse vencedora por segundo
año consecutivo en el certamen que
organiza el restaurante Kantaun en
colaboración con el Ayuntamiento de
Sant Antoni. Y es que esta mujer de
apenas cuarenta años ha llevado a su
equipo a vencer en dos de las tres
ediciones que se han celebrado hasta el
momento. En esta ocasión, además,
venció por amplia mayoría, obteniendo
casi 20 puntos más que sus
perseguidores, Els Amics y Drink Team,
segundo y tercero respectivamente.
«No sé muy bien que le pone ni cual es
su fórmula secreta pero lo cierto es que
consigue un arroz tremendamente
bueno, casi el mejor que he probado
nunca, y por ello los nueve miembros
del jurado no han tenido ninguna duda
de que ella sería la ganadora», explicó
al respecto Vicent Sala Ribas, de
Kantaun y uno de los organizadores del
evento.
Pero sí. Aunque sus ingredientes
sean casi tan secretos como los que
forman parte de la pócima de la fuerza
que preparaba el druida Panorámix
para Astérix y los suyos, la ganadora sí
que desveló que «lo único que te puedo
decir es que todo se basa en los
ingredientes, que tienen que ser
ibicencos de buena calidad, y en el
amor y el cariño que le pongas a la hora
de cocinar», resumió la campeona
mundial de este año.
Diversión y deportividad
Mientras tanto, el resto de
participantes que poblaron la calle
Rosell y el aparcamiento adyacente, la
mayoría con nombres tan divertidos
como Matzinats Marginats, La Bodega
Girls, Top Team Cas Jurat, Drink Team,
Bellamar Team, Urb Act Team, Mocco
Team, Els Amics, Las Bandidas de Sa
Vorera o Sa Gatera Team, este último
con la presencia entre sus filas de algún
concejal, decidieron tomarse la
competición como una jornada de
diversión. «Es la primera vez que
cocinamos un arroz de matanzas pero
que no se preocupe nadie que ya lo
hemos encargado a un restaurante
para que nos lo tengan preparado justo
a la hora en la que pase el jurado, y así
seguro que ganamos», explicaban
entre risas Julio, Marga, Joan, Marceli,
Carmen, María o Manoli, algunos de
los trece miembros del equipo Mocco
Team, todos ellos vestidos con un
colorido pañuelo de lunares rojos y
blancos.
Y es que incluso antes de que se
supiera que la ganadora iba a ser
Autoescuela Santa Gertrudis, también
se vivió algún que otro simpático y sano
«pique» entre ellos y los ganadores de
la edición de 2013, S’Estany, separados
por unos pocos metros. «Nosotras
ganamos hace dos años porque
siempre usamos unas especias secretas
que le dan a nuestro arroz un sabor
especial, y el año pasado estuvimos
cerca de repetir sino fuera porque hubo
algo de tongo», bromeaban Lina, Jero
y Antoni, cocineras de S’Estany ante las
carcajadas de su competidora y, a la
postre, vencedora Cati Ribas.
Buen rollo y mejores alimentos,
aunque viendo el éxito que va
alcanzando el Campeonato Mundial de
Arroz de Matanzas de Sant Antoni, tal
vez sería bueno para el año que viene
se pensara en una ubicación que no sea
tan estrecha. Y es que mil personas
como las que acudieron a la cita no
caben tan facilmente en la pequeña
calle Rosell.
24 | Cultura i Festes
Hi havia molta expectació per veure Los
3 Sudamericanos en la seva primera
actuació a l'illa i el veterà trio no va
defraudar. Alma Maria i els seus van fer
les delícies del públic present a la
l'envelat del Passeig de ses Fonts per
gaudir de la festa Anem de Palanca que
tots els anys organitza l'Associació
Músico-cultural 'Retro' i, a més, hi va
haver temps per fer un extens
recorregut pels majors èxits de la
dècada dels 60 i 70.
En aquest cas, com és lògic, van ser
un públic més entrat en anys el que va
acudir a la cita, i la majoria d'ells va
demostrar que l'edat no és un
inconvenient quan es tenen ganes de
ballar al ritme de temes que van
immortalitzar grups nacionals tan mítics
com Els Brincos, Fórmula V o Los
Bravos, o solistes com Miguel Ríos,
Karina, Joan Manuel Serrat, i per
descomptat, la 'chica ye-ye' de
Conchita Velasco. Gràcies a això, molts
van recordar els temps en què la
joventut buscava noves formes
d'expressió i de diversió, propiciant les
seves trobades mitjançant improvisats
guateques entre amics, i els que l'eix
central de la festa es forjava a través de
la música del moment i al voltant de
l'omnipresent tocadiscs. O el que és el
mateix, donant per bona l'expressió
'Anem de palanca', que segons Joan
Ribas, membre de l'Associació 'Retro',
significava, a manera de clau, «sortir a
divertir-se i a lligar en una època on amb
prou feines hi havia llibertat i drets».
Tribut a la música 'ie - ie'
Los 3 Sudamericanos no van defraudar al públic assistent a l’envelat del Passeig de ses Fonts.
Tributo a la música 'ye ye’
Había mucha expectación por ver a Los 3
Sudamericanos en su primera actuación en
la isla y el veterano trío no defraudó. Alma
María y los suyos hicieron las delicias del
público presente en la carpa del Passeig de
Ses Fonts para disfrutar de la fiesta Anem
de Palanca que todos los años organiza la
Asociación Músico-cultural ‘Retro’ y
además, hubo tiempo para hacer un
extenso recorrido por los mayores éxitos de
la década de los 60 y 70.
En este caso, como es lógico, fueron un
público más entrado en años el que acudió a
la cita, y la mayoría de ellos demostró que la
edad no es un inconveniente cuando se
tienen ganas de bailar al ritmo de temas que
inmortalizaron grupos míticos como Los
Brincos, Fórmula V o Los Bravos, o solistas
como Miguel Ríos, Karina, Serrat, y por
supuesto la por entonces Conchita Velasco
y su 'chica yeyé’. Gracias a ello, muchos
recordaron los tiempos en los que la
Els estels tornen a omplir el cel
juventud buscaba nuevas formas de
expresión y de diversión, propiciando sus
encuentros mediante improvisados
guateques y los que el eje central de la fiesta
se fraguaba a través de la música del
momento y en torno al tocadiscos. O lo que
es lo mismo, dando por buena la expresión
‘Anem de palanca’, que según Juan Ribas,
miembro de la Asociación ‘Retro’,
significaba, a modo de clave, «salir a
divertirse y a ligar en una época donde
apenas había libertad y derechos».
El passat 8 de febrer, i després d'haver-se tingut que suspendre
el cap de setmana anterior a causa del mal temps, el cel de ses
Variades es va tornar a inundar d'estels gràcies a la celebració
d'una nova edició del reeixit festival 'Posa un estel al cel', que
enguany va complir el seu vint-i-dosè aniversari. La iniciativa
gratuïta, organitzada pel col•legi Guillem de Montgrí, enfocada
per a tota la família i oberta a la participació per igual de nens i
de gent gran, va aconseguir reunir en aquest 2015 un total de
355 participants, arribant-se a comptabilitzar fins a 120 estels
volant a la vegada.
Las cometas vuelven a llenar el cielo
La 22 edició del festival aplega 355 participants a ses Variades.
El pasado 8 de febrero, y tras tenerse que suspender el fin de
semana anterior a causa del mal tiempo, el cielo de ses Variades se
volvió a inundar de cometas gracias a la celebración de una nueva
edición del exitoso festival de cometas Posa un estel al Cel, que este
año cumplió su vigésimo segundo aniverario.
La iniciativa gratuita, organizada por el colegio Guillem de Montgrí
de la localidad, enfocada para toda la familia y abierta a la
participación por igual de niños y de mayores, consiguió reunir en
este 2015 a un total de 355 participantes, llegándose a contabilizar
hasta 120 cometas volando al mismo tiempo.
Cultura i Festes | 25
Humor pagès el Verro Olímpic
Les instal•lacions de la Cooperativa
Agrícola de Sant Antoni es van
convertir un any més en l'epicentre de
les activitats organitzades amb motiu
de la celebració del Sant Antoni Rural i
la particular prova 'esportiva' Es Verro
Olímpic.
La jornada va tornar a ser tot un
èxit de participació, amb la presència
de centenars de residents arribats
d'arreu de l'illa, i amb la presència a la
fira de diferents associacions d'Eivissa
com el Club de la Moto Clàssica
d'Eivissa i Formentera, que va
entretenir als presents amb una
magnífica mostra de motocicletes
antigues. A més, també hi va haver
temps per gaudir amb una altra
exhibició d'ocells de cant i exòtics i
d'un mercat per a la venda al públic
de tot tipus de productes elaborats de
forma completament artesanal.
No obstant això, el punt àlgid del
dia va coincidir amb l'inici d'Es Verro
Olímpic. En aquest 2015 van prendre
part 8 participants, repartits en
parelles en quatre equips, i tots ells
van superar amb molta destresa el
complicat traçat ple d'obstacles i nou
originals proves, totes elles
relacionades d'alguna manera amb les
tradicions del camp eivissenc i totes
d'obligat compliment abans d'arribar
a la meta.
La primera va consistir en beure un
porró de vi pagès de 350 centilitres o,
si no, de refresc, per a aquells que no
prenguessin alcohol. La segona va ser
una carrera de sacs saltant petites
tanques. La tercera, pujar una
muntanya de sorra mullada i superar
un forat entollat. La quarta, les
carrilanes, portar sobre el cap una
galleda amb aigua. La cinquena, saltar
els obstacles que formaven una sèrie
d'enormes pneumàtics. La sisena,
sortejar per baix aquestes rodes. La
setena, grimpar i baixar per unes
grans bales de palla. La vuitena,
punxar globus sobre un matalàs de
sacs de garrofes. I finalment, el
carretó, amb la qual un dels
participants havia de córrer en zigazaga mentre carregava amb el seu
company muntat en la mateixa.
Al final de les diferents proves,
l'equip vencedor amb un temps de 4
minuts i 12 segons, va ser 'Es verros'
integrat per Carlos Leite i Ramon
Cabrera. La segona posició, amb un
crono de 4 minuts i 52 segons, va ser
per a Los Mimos, i finalment la tercera
plaça, amb un registre de 4 minuts i
54 segons va recaure en els Mami
Mami, que, a més, es van fer amb el
premi a la millor disfressa. Aquestes
tres parelles van aconseguir com a
recompensa als seus esforços, una
estada d'una nit en diferents règims
en diversos agroturismes de Sant
Antoni, dinars o sopars en restaurants
del poble, i altres obsequis com lots de
vi i caixes de cervesa.
Humor payés en el Verro
Olimpico
Las instalaciones de la Cooperativa
Agrícola de Sant Antoni se convirtieron
un año más en el epicentro de las
actividades organizadas con motivo de
la celebración del Sant Antoni Rural y la
particular prueba "deportiva" Es Verro
Olímpic.
La jornada volvió a ser todo un éxito
de participación, con la presencia de
cientos de residentes llegados de todas
partes de la isla, y con la presencia en la
feria de distintas asociaciones de Eivissa
como el Club de la Moto Clàssica
d’Eivissa i Formentera, que deleitó a los
presentes con una magnífica muestra de
motocicletas antiguas. Además,
también hubo tiempo par disfrutar con
otra exhibición de pájaros de canto y
exóticos, y de un mercadillo para la
venta al público de todo tipo de
productos elaborados de forma
completamente artesanal.
Sin embargo, el punto álgido del día
coincidió con el inicio de Es Verro
Olímpic. En este 2015 tomaron parte 8
participantes, repartidos en parejas en
cuatro equipos, y todos
ellos superaron con suma
destreza el complicado
trazado plagado de
obstáculos y nueve
originales pruebas, todas
ellas relacionadas de
alguna manera con las
tradiciones del campo
ibicenco y todas de
obligado
cumplimiento
antes de llegar a la meta.
La primera consistió en
beberse un porrón de vino
payés de 350 centílitros o,
en su defecto, de refresco,
para aquellos que no
tomaran alcohol. La
segunda fue una carrera de
sacos saltando pequeñas
vallas. La tercera, subir una
montaña de arena mojada
y superar un hoyo
encharcado. La cuarta, las
carrilanas, portar sobre la
cabeza un cubo con agua.
La quinta, saltar los
obstáculos que formaban
una serie de enormes
neumáticos. La sexta,
sortear por abajo dichas
ruedas. La séptima, trepar
y bajar por unas grandes
balas de paja. La octava,
pinchar globos sobre un
colchón de sacos de
algarrobas. Y finalmente,
la carretilla, con la que uno de los
participantes debía correr en zig-zag
mientras cargaba con su compañero
montado en la misma.
Al término de las diferentes pruebas,
el equipo vencedor con un tiempo de 4
minutos y 12 segundos, fue Es verros
integrado por Carlos Leite y Ramón
Cabrera. La segunda posición, con un
crono de 4 minutos y 52 segundos, fue
para Los Mimos, y finalmente la tercera
plaza, con un registro de 4 minutos y 54
segundos recayó en los Mami Mami,
quienes además se hicieron con el
premio al mejor disfraz. Estas tres
parejas consiguieron como recompensa
a sus esfuerzos, una estancia de una
noche en distintos regímenes en varios
agroturismos de Sant Antoni, comidas o
cenas en restaurantes del pueblo, y
otros obsequios como lotes de vino y
cajas de cerveza.
Esports
Disfresses contra el vent
La Cursa des Porquet recapta 2.700 euros per a la lluita contra el càncer
Ni les fortes ratxes de vent que
bufaven per moments, ni la
coincidència amb altres proves
ciclistes van deslluir la XIV edició de la
Cursa des Porquet que amb 850
ciclistes inscrits es va celebrar el
passat mes de febrer. Si bé no es va
arribar a superar el miler de
participants de l'última edició, la
veritat és que des de ben d'hora
originals i coloristes disfresses van
competir al Passeig de ses Fonts amb
els maillots de clubs de tota l'illa.
Passades les 10:30 hores la cursa
'baby' va posar en marxa la diada
festiva amb els més petits del grup,
amb bicis, amb i sense rodetes,
'motos' sense pedals, pirates i tigres
en patins. Després de la cursa
menuda, es va donar pas a la mini
cursa on a més d'un li va sortir al seu
gen competitiu, encara que
l'organització de la prova es va
encarregar de neutralitzar escapades
perquè tots arribessin junts a la meta.
El gruix del pilot va prendre la
sortida precedit d'un grup de
patinadors i, com mereix l'ocasió,
amb molta calma, deixant que els
fotògrafs immortalitzessin el moment
i que els curiosos admiressin les
disfresses sabent que, probablement,
a la tornada no estarien ja tan
llustrosos.
Així va arrencar la ruta que pel
camí de sa Vorera va arribar fins
Buscastell per tornar després al
passeig després d'haver cobert una
distància d'uns 15 quilòmetres en poc
més d'una hora. Mentrestant, els més
petits podien seguir al Passeig
aprenent seguretat viària en el circuit
muntat per la Policia Local de Sant
Antoni o, per als seguidors de la bici
però només per mantenir el tipus,
participant en les classes d'spinning
organitzades pel Club Master Gym.
Per tancar la jornada, Iván Romero,
de Santa Agnès, es va dur a casa el
petit 'porquet' de 5 mesos que posa
nom a la cursa.
El millor colofó
La regidora de Comerç, Benestar Social
La tradicional cursa popular és tot un èxit de participants amb ganes de fer esport i divertir-se.
Disfraces contra el viento
La Cursa des Porquet
recauda 2.700 euros para la
lucha contra el cáncer
Es van poder veure bicis i ciclistes ‘trendy’ o a la moda.
i Sanitat, Maria Ramon i Juanjo
Planells, del Club Ciclista Sant Antoni,
van lliurar un xec de 2.670 euros a
Teresa Llabrés, vicepresidenta de la
delegació de Eivisssa de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC), la
recaptació íntegra dels 3 euros que
costava la inscripció a la cursa des
Porquet. En l'acte simbòlic del
lliurament també han estat presents
Jordi Bonet, gerent d'Esports de
l'ajuntament, i Miguel Cabrera i Víctor
Ruiz del Club Ciclista Sant Antoni. La
recaptació de la cursa des Porquet es
destinarà a la investigació contra el
càncer i a l'AECC.
Ni las fuertes rachas de viento que
soplaban por momentos, ni la
coincidencia con otras pruebas ciclistas
deslucieron la XIV edición de la Cursa
des Porquet que con 850 ciclistas
inscritos se celebró el pasado mes de
febrero. Si bien no se llegó a superar el
millar de participantes de la última
edición, lo cierto es que desde bien
temprano originales y coloristas
disfraces compitieron en el Passeig de
ses Fonts con los maillots de clubes de
toda la isla.
Pasadas las 10:30 horas la carrera
'baby' puso en marcha la diada festiva
con los más pequeños del pelotón, con
bicis con y sin ruedines, ‘motos’ sin
pedales, piratas y tigres en patines. Tras
la 'baby' se dio paso a la 'mini cursa'
donde a más de uno le salió ya su gen
competitivo, aunque la organización de
la prueba se encargó de neutralizar
escapadas para que todos llegaran
Esports | 27
juntos a la meta.
El grueso del pelotón tomó la salida
precedido de un grupo de patinadores
y, como merece la ocasión, con mucha
calma, dejando que los fotógrafos
inmortalizaran el momento y que los
curiosos admiraran los disfraces
sabiendo que, probablemente, a la
vuelta no estarían ya tan lustrosos.
Así arrancó la ruta que por el Camí
de sa Vorera llegó hasta Buscastell
para regresar después al Passeig tras
haber cubierto una distancia de unos
15 kilómetros en algo más de una
hora. Mientras, los más pequeños
podían seguir en el Passeig
aprendiendo seguridad vial en el
circuito montado por la Policía Local o,
para los seguidores de la bici pero solo
para mantener el tipo, participando en
las clases de spinning organizadas por
el Club Master Gym.
Para cerrar la jornada, Iván Romero,
de Santa Agnès, se llevó a casa el
pequeño ‘porquet’ de 5 meses que
pone nombre a la cursa.
El mejor colofón
La concejala de Comercio, Bienestar
Social y Sanidad, María Ramón y
Juanjo Planells, del Club Ciclista Sant
Antoni, entregaron un cheque de 2.670
euros a Teresa Llabrés, vicepresidenta
de la delegación de Eivisssa de la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), la recaudación íntegra de los 3
euros que costaba la inscripción en la
cursa des Porquet. En el acto simbólico
de la entrega también han estado
presentes Jordi Bonet, gerente de
Deportes del ayuntamiento, y Miguel
Cabrera y Víctor Ruiz del Club Ciclista
San Antonio. La recaudación de la
carrera des Porquet se destinará a la
investigación contra el cáncer y a la
AECC.
Els boixos tenen el seu moment de glòria, i s’hi pot participar també en patinet.
Disfressats i ben protegits.
L’organització va repartir 200 regals entre els 850 ciclistes.
28 | Esports
Natació segura a mar obert
El consistori projecta acotar un canal de 450 metres des de Caló des Moro per nedar de forma segura
L'Ajuntament de Sant Antoni ha
sol•licitat a Demarcació de Costes la
senyalització d'un canal de natació
paral•lel a la costa des de la platja de
Caló des Moro. Aquest canal tindria
450 metres de longitud s'acotaria,
mitjançant boies ecològiques a 50
metres de la costa, facilitant a les
embarcacions la referència de la
distància on no es permet la
navegació.
Amb aquesta balització, el
consistori pretén augmentar la
seguretat dels nedadors alhora que es
promociona l'activitat esportiva. La
zona escollida no és casual, ja que és
part del trajecte per on discorre la
Travessia nedant a sa Cova de ses
Llagostes, que el 2014 va complir la
seva 20a edició amb 375 participants i
on solen entrenar els nedadors.
A més de la senyalització, es
proposa indicar les normes d'ús i
seguretat de la zona de natació amb
un panell de fusta a la costa de
manera que afecti el mínim possible a
l'aspecte visual.
Sant Antoni té 30 clubs esportius
que reuneixen la pràctica esportiva
reglada dels veïns i destaca el gran
nombre d'esdeveniments populars
que acull cada any. Fins a 40 proves
com la Volta a Eivissa en BTT, Dos
Dies de Trial Illa d'Eivissa, Volta
cicloturista, rutes de Nordic Walking,
la Milla Urbana o la pròpia Travessia a
sa Cova de ses Llagostes, que poden
arribar a reunir fins a 6000
participants cada any.
A més de la creixent participació en
aquests esdeveniments, en els últims
anys hi ha hagut un augment sensible
de la pràctica esportiva per compte
propi a l'aire lliure. Així és fàcil veure
qualsevol dia de l'any un gran nombre
de persones corrent pels camins del
municipi, practicant btt o ciclisme en
carretera i progressivament també
practicant la natació en mar.
El projecte no presenta, segons els
responsables municipals, efectes
negatius sobre la zona «ni de caràcter
ambiental ni material tractant-se
d'una instal•lació innòcua amb
l'entorn» i recorda que les boies seran
de tipus ecològic «amb una subjecció
al fons marí que no afecta la seva
El canal s’acotaria amb boies ecològiques a 50 metres de la costa i seria obert a tot el públic.
naturalesa geològica ni de les espècies
marines que hi habiten».
El canal de natació compta amb el
suport de la Federació Balear de
Natació, en representació de tots els
esportistes federats que representa,
així com de diferents clubs esportius
del municipi.
També l'Estació Nàutica de Sant
Antoni i Sant Josep, com a entitat
turística que desenvolupa el turisme
nàutic a la costa de Ponent d'Eivissa
dóna suport a la iniciativa en
considerar que contribueix a generar
«cultura de mar».
Natación segura en mar
abierto
El Consistorio proyecta
acotar un canal de 450
metros desde Caló des
Moro para nadar de forma
segura
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha
solicitado a Demarcación de Costas la
señalización de un canal de nado
paralelo a la costa desde la playa de
Caló des Moro. Este canal tendría 450
metros de longitud y se acotaría
mediante boyas ecológicas a 50 metros
de la costa, facilitando a las
embarcaciones la referencia de la
distancia de la costa donde no se
permite la navegación.
Con esta balización el Consistorio
pretende aumentar la seguridad de los
nadadores a la vez que se promociona la
actividad deportiva. La zona escogida no
es casual, ya que es parte del trayecto
por donde discurre la Travesía a nado a
sa Cova de Ses Llagostes, que en 2014
cumplió su 20ª edición con 375
participantes y donde suelen entrenar
los nadadores.
Además de la señalización, se
propone indicar las normas de uso y
seguridad de la zona de nado con un
panel de madera en la costa de manera
que afecte lo mínimo posible al aspecto
visual.
Sant Antoni tiene 30 clubes
deportivos que reúnen la práctica
deportiva reglada de los vecinos y
destaca el gran número de eventos
populares que acoge cada año. Hasta 40
pruebas como la Vuelta a Ibiza en BTT,
Dos Dies de Trial Illa de Eivissa, Vuelta
cicloturista, rutas de Nordic Walking, la
Milla Urbana o la propia Travesía a Sa
Cova de Ses Llagostes, que pueden
llegar a reunir hasta 6000 participantes
cada año.
Además de la creciente participación
en dichos eventos, en los últimos años
ha habido un aumento sensible de la
práctica deportiva por cuenta propia al
aire libre. Así es fácil ver cualquier día
del año un gran número de personas
corriendo por los senderos y caminos del
municipio, practicando mountain bike o
ciclismo en carretera y progresivamente
también practicando la natación en mar
abierto.
El proyecto no presenta, según los
responsables municipales, efectos
negativos sobre la zona «ni de carácter
ambiental ni material tratándose de una
instalación inocua con el entorno» y
recuerda que las boyas serán de tipo
ecológico «con una sujección en el fondo
marino que no afecta a su naturaleza
geológica ni de las especies marinas que
allí habitan».
El canal de nado cuenta con el apoyo
de la Federación Balear de Natación, en
representación de todos los deportistas
federados que representa, así como de
diferentes clubes deportivos del
municipio.
También la Estación Náutica de Sant
Antoni y Sant Josep, como entidad
turística que desarrolla el turismo
náutico en la costa de Poniente de Ibiza
apoya la iniciativa al considerar que
contribuye a generar «cultura de mar».
Esports | 29
La Policia Local
impulsa una nova
associació esportiva
L’ADEPOL organitzarà el proper mes de setembre
el II Trofeu Es Camp Vell de BTT
Després de la seva participació en
diversos campionats d'Espanya de
BTT de Policia Local i l'organització al
setembre passat de la XVII edició
d'aquest esdeveniment a Sant Antoni,
el policia del municipi Jordi López
impulsa ara la creació d'una
Associació Esportiva de Policia
(ADEPOL) a Eivissa.
López, que ha comptat amb l'ajuda
de Julián Còrdova, de l'EBAP d'Eivissa
i el suport de l'inspector en cap, Javier
Verdugo i l'Ajuntament de Sant
Antoni, espera que la junta directiva,
amb representació de policies de tots
els munipis de l'illa , estigui formada
abans de l'estiu. «Un cop formada la
junta ens donarem d'alta com a
associació esportiva i podrem ja
apuntar socis», explica López, que
assenyala que l’Adepol pretén
organitzar esdeveniments «no només
de ciclisme, sinó de totes les
disciplines esportives».
De moment, el primer projecte és
organitzar el segon Trofeu Es Camp
Vell, la primera edició es va celebrar al
setembre coincidint amb el Campionat
Nacional de Policia Local i en la qual
van participar 150 corredors de
diverses policies locals de tota la
geografia espanyola.
És la primera vegada que Sant
Antoni organitza i acull aquesta prova,
amb tradició ja dins de les policies
locals de tot l'Estat, i que va portar al
municipi 180 persones (150 corredors
i familiars) a passar tot el cap de
setmana.
Amb la idea de repetir aquesta
«festa de l'esport» i seguint el mateix
esquema de carrera circular per
acabar amb una torrada popular, una
desena de policies de tota l'illa
preparen alhora la seva participació en
el Campionat d'Espanya de Lorca, ja
com Asoaciaón Esportiva de Policia
d'Eivissa.
La Policía Local impulsa
una nueva asociación
deportiva
La Adepol organizará en
septiembre el II Trofeo Es
Camp Vell de BTT
Tras su participación en varios
campeonatos de España de BTT de
Policía Local y la organización en
septiembre pasado de la XVII edición de
este evento en Sant Antoni, el policía de l
municipio Jordi López impulsa ahora la
creación de una Asociación Deportiva de
Policía (ADEPOL) en Ibiza.
López, quien ha contado con la ayuda
de Julián Córdoba, de la Ebap de Ibiza y
el apoyo del inspector jefe, Javier
Verdugo y el Ayuntamiento de Sant
Antoni, espera que la junta directiva, con
representación de policías de todos los
mnicipios de la isla, esté formada antes
del verano. «Una vez formada la junta
Vell, cuya primera
edición se celebró en
septiembre
coincidiendo con el
Campeonato Nacional
de Policía Local y en el
que participaron 150
corredores de varias
policías locales de toda
la geografía española.
Es la primera vez
que Sant Antoni
organiza y acoge esta
prueba, con tradición
ya dentro de las
policías locales de todo
el Estado, y que trajo
al municipio a 180
personas
(150
corredores
y
familiares) a pasar
Un moment de la competició de l’any passat.
todo el fin de semana.
nos daremos de alta como asociación
Con la idea de repetir esta «fieta del
deportiva y podremos ya apuntar a deporte» y siguiendo el mismo esquema
socios», explica López, quien señala que l de carrera circular para terminar con una
Adepol pretende organizar eventos «no torrada popular, una decena de policías
sólo de ciclismo, sino de todas las de toda la isla preparan a la vez su
disciuplinas deportivas».
participación en el Campeonato de
De momento, el primer proyecto es España de Lorca, ya como Asoaciaón
organizar el segundo Trofeo Es Camp Deportiva de Policía de Ibiza.
30 | Serveis
Telèfons d’interès
TAXIS________________________________
Ràdio Taxi Sant Antoni
Parada Sant Antoni
Ràdio Taxi Eivissa
Ràdio Taxi Santa Eulària
Ràdio Taxi Sant Josep
Parada Aeroport
Parada Santa Eulària
971 34 37 64
971 34 00 74
971 39 84 83
971 33 33 33
971 80 00 80
971 39 54 84
971 33 00 63
AJUDA MÈDICA_________________________
Ib-Salut
Creu Roja del Mar
Hospital de Can Misses
Clínica del Rosario
Ambulàncies Creu Roja
Alcohòlics Anònims
Centro Acollida Municipal
061
971 19 12 12
971 39 70 00
971 30 19 16
971 39 03 03
618 19 33 60
971 19 09 66
CONSOLATS___________________________
Alemanya
C/ Antoni Jaume, 2 (Eivissa)
Gran Bretanya
Av. Isidoro Macabich, 45 (Eivissa)
Holanda
C/ Vara de Rey (Eivissa)
971 31 57 63
971 30 18 18
971 30 04 50
FARMÀCIES____________________________
José Torres Ribas
971 34 51 55
C/ Cirerers s/n (Can Bonet)
César Puget Acebo
971 34 04 49
Passeig de ses Fonts
Margarita Vallés Prats
C/ Alacant, 27
Margarita Villangómez
971 34 12 23
971 34 08 91
C/ Ample, 12
Mª Rosa Mayans Buxeda
971 19 81 94
(Sant Rafel)
Irene Ramón Costa
971 34 64 21
(C/ Antoni Riquer)
ADMINISTRACIÓ________________________
Consell Insular
Ajuntament d´Eivissa
Ajuntament Santa Eulària
Ajuntament Sant Josep
Ajuntament Sant Joan
971 19 59 00
971 39 75 00
971 33 28 00
971 80 01 25
971 33 30 03
EMERGÈNCIES _________________________
Emergències Generals
Bombers
Enllumenat públic avaries
Protecció Civil
Policia Nacional
Policia Municipal
Guardia Civil Sant Antoni
Gesa averies
Serveis Municipals
Ajuntament Sant Antoni
Passeig de la Mar, 16
[email protected]
Serveis Socials
C/ Cervantes, 25
[email protected]
Esports
Passeig de ses fonts, 1
[email protected]
Oficina d´informació i turisme
Passeig de ses fonts, s/n
[email protected]
Biblioteca municipal
C/ Cervantes, 25
[email protected]
Centre d´Informació Jove
C/ Ramón i Cajal, 19
[email protected]
Local de la tercera edat
C/ Bartolomé Vte. Ramón - Edif. Clot Marès
Centre polivalent Sant Rafel
Espai Jove
C/ Ramón i Cajal, 19
Jutjat de Pau
C/ Progrés - Edif. Clot Marés
[email protected]
Policia Local de Sant Antoni
Avda. de Portmany, 17
[email protected]
Policia Local de Sant Rafel
Can Portmany - Sant Rafel
Serveis de neteja (F.C.C.)
Serveis d´Aigües (Aqualia)
C/ del Far
Espai sociocultural Sa Punta des Molí
C/ S´Embarcador, 3
112
112
971 19 16 87
971 31 37 13
091
971 34 08 30
971 34 05 02
971 22 62 62
971 34 01 11
971 34 00 03
971 34 84 94
971 34 33 63
971 34 76 69
971 80 31 63
971 34 35 51
971 19 84 40
971 80 31 63
971 34 25 23
971 34 08 30
971 19 80 73
902 197 971
971 34 09 20
971 34 23 77
Et Busca | 31
s
t, per le
h
g
i
N
a
Gal
I en totes les a
ajors, al
m
s
e
r
t
s
boixos, que noctivitats on hi hagi
i.
no
n
s
o
l
t
a
n
e
g
A
t
falti mai la
xocolata!
Homenatronals de Sant
festes pa
ies
en els ‘d olt bé!
d
r
e
p
s
e
m
no
o passen
menuts
Els més e les festes... i s’h
grans’ d
tes
rnestol
a
C
t
u
0
correg
El con (més de 2.00 a deixat
h
2015 ipants) ens es, com
partic s molt tendr
imatgea!
aquest
Envia’ns les teves fotos a [email protected]
El públic de Los 3 Sudamericanos
canta ‘Volando, a Mallorca voy...’ però
es van quedar a Sant Antoni! ;-)
Leónida Bella
ES VERRO
Es nostres vesins
La dona de l'etern somriure
d'arquitectes, com a responsable dels seus fills.
Aquí, va conèixer a Vicent Prats, de Can Roig,
mariner de professió i catorze anys més gran.
Malauradament, encara que l'enamorament va
LA REVISTA DEL TEU POBLE
bessones, Leònida, «en record de la part
castellana de la família», i Maria, «en honor a la
part eivissenca».
Malgrat tot, no van ser uns inicis fàcils.
Encara recorda amb tremenda
lucidesa com va decidir deixar
una capital de província com
València, «amb aigua corrent i
llum elèctrica» per una illa «que
sobrevivia de l'agricultura i la
pesca», sense conèixer ningú, i
com estarà «eternament
agraïda» a les famílies del poble
que la van ajudar a integrar-se.
Fins i tot, amb el pas del
temps la seva família va posar
en marxa Teixits Can Roig,
una de les botigues més
L’alcaldessa Pepita Gutiérrez i la regidora Maria Ramón van
emblemàtiques
del centre
lliurar un ram de flors a na Leónida, acompanyada de les
urbà
de
Sant
Antoni,
i es va
seves filles i el seu gendre.
convertir en una de les més
estimades de la localitat. Una cosa que va ser
ser instantani, Leónida i Vicent es van haver de
possible gràcies a la particular forma de veure la
separar al final d'aquell estiu i durant uns anys
vida d'aquesta dona de gran vitalitat i alegria,
només es podien veure uns mesos a l'any.
Ho va deixar tot per en Vicent Prats
avançada al seu temps i amant de la música.
Finalment, i com les històries d'amor més
«Sempre he estat molt optimista perquè
boniques, el 1950, ella va fer el que diu una de
malauradament he passat una guerra, i com
les seves cançons preferides, ho va deixar tot i
sempre dic, això fa que doni molt més valor a les
va venir a Eivissa amb aquell home que li havia
coses», conclou abans d'acomiadar-nos,
robat el cor. Es van casar el 1950 i dos anys
estrenyent afablement la mà i, amb el seu etern
després van venir al món les seves dues filles
somriure.
NÚM. 20 - PRIMAVERA 2015
esverro.com / [email protected]
Leónida Bella va néixer el 15 juny de 1916 a
Motos, una petita pedania d'Alustante, a
l'extrem sud-oriental de la província de
Guadalajara limitant amb Terol. Això vol dir que
té 98 anys i que segons l'ajuntament, és la
persona de més edat de totes les que resideixen
al municipi de Sant Antoni de Portmany. No
obstant això, tots voldríem arribar a la seva edat
igual de bé que ella. I és que aquesta dona que
va visitar Eivissa per primera vegada el 1942
desborda vitalitat, sentit de l'humor, i fins i tot
s'atreveix a cantar aquella jota que diu «la Verge
del Pilar diu que no vol ser francesa, que vol ser
Capitana de la tropa aragonesa ... ».
De fet, parlar amb ella és com muntar en una
màquina del temps i realitzar un viatge al passat.
Al costat de les seves dues filles, les bessones
Leo i Maria, i el seu gendre Josep, i asseguts al
petit saló de casa seva, Can Roig, situada al
número 28 del carrer Marí Riquer de Sant
Antoni, immediatament sorgeixen gairebé de
forma espontània temes de la Guerra Civil, la
Postguerra, famílies com Can Prats, Can Vinyas
o Can Musenya i fins i tot, el Far de Sa Conillera,
ja que el seu sogre, el pare del seu marit, hi va
ser faroner.
No obstant això, la relació de Leònida amb
Eivissa començà a l'estiu de 1942 quan aquesta
dona guapa, alta i rossa, que havia treballat
d'infermera a la Guerra Civil, va viatjar des de
València acompanyant els Pons, una família