Pica aquí - Acluxega

FICHA DO CURSO
“CURSO DE INICIACIÓN ÁS INSTALACIÓNS XEOTÉRMICAS DE
CLIMATIZACIÓN CON BOMBA DE CALOR”
INFORMACIÓN DO CURSO
Nome: Iniciación ás Instalacións Xeotérmicas de Climatización con Bomba de Calor.
Modalidade: Presencial
Período de Docencia: 24 Abril (08:45h a 14:15h e 16:00h a 19:00) e 25 Abril (09:00h a 14:00h)
Duración: 13 horas.
Obxectivo: Adquirir coñecementos básicos sobre xeotermia e instalacións xeotérmicas.
Lugar de Celebración: Aula de Grado da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas da
Universidade de Vigo.
ENTIDADE ORGANIZADORA
INEGA - Instituto Enerxético de Galicia.
ENTIDADES COLABORADORAS
ACLUXEGA - Asociación Clúster da Xeotermia Galega.
ETSE Minas - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas da Universidade de Vigo.
PROFESORADO
DO CURSO
Manuel López Portela: Vicepresidente de ACLUXEGA e CEO de ENERTRES - Consultaría, Deseño
e Comercialización de Sistemas de Alta Eficiencia Enerxética con Enerxías Renovables.
Santiago López -Guerra Román: Xeólogo -Presidente de ACLUXEGA- Secretario Xeral do
Consorcio da Zona Franca de Vigo.
Lucía Novelle Varela: Enxeñeira de Minas - Consultora e Socia fundadora de INGEO (NOVELLE &
FERNÁNDEZ INGENIERÍA S.L.)
Manuel Eusebio Vázquez Alfaya: Enxeñeiro Industrial - Profesor Titular da Universidade de
Vigo. Máster en Enerxía e Sostibilidade.
Pablo López Cisneros: Enxeñeiro de Minas – Director Técnico en ENERTRES. Coordinador.
Estudio de proxectos e desenrolo de solucións técnicas en sistemas enerxéticos de enerxías
renovables.
Energylab – Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética
DESTINATARIOS/AS
-
Profesionais interesados en adquirir coñecementos xerais sobre xeotermia e Instalacións
xeotérmicas de Climatización con Bomba de Calor.
-
Estudantes universitarios de carreiras técnicas.
DATAS
Período de Matrícula: ata o 21 de abril de 2015
Período de Docencia: 24 e 25 de abril de 2015
PRAZAS
Prazas limitadas
PROGRAMA
VENRES 24 ABRIL
08:45 – 09:00 h: Recepción e entrega de documentación
09:00 – 09:30 h: Presentación INEGA-ACLUXEGA-ETSMINAS
09:30 – 10.15 h: Introdución
- Calor e solo. ¿qué é a enerxía xeotérmica?
- Conceptos básicos
- O recurso xeotérmico. Tipos de Xeotermia e aplicacións.
- Situación actual da enerxía xeotérmica.
10:15 – 11:45 h: Perforacións
- Subsolo e perforación
- Tecnoloxía e maquinaria de perforación
- Dimensionado do captador xeotérmico
- Control de execución. Informe final
11:45 – 12:15 h: Descanso
12:15 – 14:15 h: Captación xeotérmica
- Sistemas de captación de enerxía xeotérmica
 Sistemas pechados. Intercambiadores verticais
 Sistemas pechados. Intercambiadores horizontais
 Sistemas abertos
 Outros sistemas
14:15 – 16:00 h: Descanso
16:00 – 19:00 h: Instalacións con bomba de calor xeotérmica
- Conceptos básicos e diagramas termodinámicos
-
Principios de funcionamento da B.C.X.
- Ciclo e compoñentes básicos da B.C.X.
- Tipos de B.C.X.
- Rendementos da B.C.X.
SÁBADO 25 ABRIL
09:00 – 12:00 h: Instalacións con bomba de calor xeotérmica (Cont.)
- Sistemas de emisión
- Tipos de sistemas de emisión
- Selección do sistema de emisión
- Cálculo da demanda enerxética
12:00 – 12:30 h: Descanso
12:30 – 14:00 h: Exposición de dous casos monitorizados. Visita a unha instalación.
MATERIAIS
Farase entrega a cada alumno dun exemplar do “Manual de Climatización Geotérmica” de
ACLUXEGA.
Ó remate do curso entregarase a cada alumno un diploma de asistencia ó mesmo.
COTA DE INSCRICIÓN E
MODO DE PAGAMENTO
A cota de inscrición ascende a 30 €.
O pago do mesmo xestionarase a través de ACLUXEGA.
INFORMACIÓN E MATRÍCULA
Teléfono: 886.12.28.95
E-mail : [email protected]
ACLUXEGA (Asociación Clúster da Xeotermia Galega) www.acluxega.es
Rúa/ Velázquez Moreno nº9 - Baixo - Oficina 8 36201 Vigo-Pontevedra