Media in Japan en de rol van de keizer in de - Japanse studies

Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
Japanese Studies Home
Media in Japan en de rol van de keizer in de media
Uit Encyclopedie
Sarah de Roode
In hoeverre is censuur verbonden met de reportersclub (kisha kurabu) en hoe uit zich dit in de rol van de
keizer in de media?
Inleiding
Wanneer men denkt aan de term “media in Japan”[1] zal men waarschijnlijk eerst denken aan de populaire
cultuur, de vele kranten zoals Asahi Shinbun[2] en Mainichi Shinbun[3], tijdschriften en televisiestations
zoals NHK[4] en Fuji News Network[5] in Japan. Dit zijn voor de handliggende kenmerken, zeker als men
weet dat 99% van de Japanse bevolking geletterd is.
De Worldwide Freedom Press Index van 2008[6] toont aan dat Japan zich op de 37ste plaats bevindt. Boven
Japan staat België op 5, Nederland op 13 en Frankrijk op 31ste plaats.
De pers in Japan heeft veel macht. Zo is ze in staat zomaar een zwart schaap aan te duiden of carrières in de
politiek te maken of te breken, maar ze is nooit in staat geweest om corruptie of schandalen boven water te
brengen. Deze neutraliteit in berichtgeving zorgt ervoor dat de samenleving in harmonie kan leven. Hieruit
blijkt ook dat de mening van de publieke opinie niet of slechts gering meetelt. Als men een diepere kijk
neemt in de media van Japan kom je uit bij de journalistiek en de befaamde Kisha Kurabu, oftewel de
reportersclub. In Japan delen de journalisten hun informatie en maken ze afspraken in deze reportersclub
(kisha kurabu). Al het politieke, economische, en sociale nieuws dat zich circuleert in Japan komt via die
reportersclub terecht bij de journalist. Lidmaatschap van een reportersclub heeft bepaalde strenge eisen waar
men aan moet voldoen. Een lid van de reportersclub heeft niet veel bewegingsvrijheid in zijn werkveld.
Afwezigheid bij een bijeenkomst van de reportersclub wordt niet getolereerd. Het feit dat deze reportersclub
bepaalt wat het volk mag weten is een mogelijke schending van artikel 19 in de grondwet van Japan. [7]
Dit is een kleine basis van achtergrond informatie die ik ga gebruiken voor mijn bachelorpaper. Het beeld
dat ik had over de media in Japan bleek achteraf niet te kloppen. Dankzij de lessen politiek ben ik meer te
weten gekomen over hoe deze zaak werkelijk in elkaar steekt en hoe groot de macht van de LDP wel niet is.
Niet goed wetende welke kant ik op kon gaan met dit uitgebreid onderwerp hebben ze me aangeraden om de
censuur in Japan te bestuderen. Bestaat censuur wel? Heeft censuur betrekking tot de reportersclub? Wat
houdt die befaamde reportersclub precies in? Hierbij zou ik eventueel ook nog een incident met betrekking
tot de censuur in Japan kunnen onderzoeken en beschrijven. Er zijn incidenten in overvloed die censuur
aantonen maar geen enkel sprak me daadwerkelijk aan tot ik uiteindelijk het idee kreeg om de rol van de
keizer in de Japanse media te bestuderen. Wat is de rol van de keizer in de media? Welke invloed heeft de
kisha kurabu op de keizer? Heeft de kisha kurabu wel invloed op de keizer?... Zo ben ik uiteindelijk tot mijn
onderzoeksvraag gekomen.
In hoeverre is censuur verbonden met de reportersclub (kisha kurabu) en hoe uit zich dit in de rol van de
keizer in de media?
1 of 7
5/12/2012 14:54
Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
Zoektermen
censorship
human rights
self-censorship
press
emperor
Akihito
the present emperor
Kisha club
public opinion
imperial household
Japanese journalism
Japan news media
検閲 (けんえつ)
人権擁護法案(じんけんようごほうあん)
自己検閲(じこけんえつ)
プレス
天皇陛下 (てんのうへいか)(his imperial majesty the emperor)
明仁
今上天皇 (きんじょうてんのう)
記者クラブ(きしゃクラブ)
世論調査(よろんちょうさ、せろんちょうさ)
ジャーナリスト
皇室(こうしつ)
記者室(きしゃしつ)
日本特有の制度(にほんとくゆうのせいど)
会員制(かいいんせい)
記者会見(きしゃかいけん)
2 of 7
5/12/2012 14:54
Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
報道協定(ほうどうきょうてい)
記者クラブの利点(きしゃクラブのりてん)
外国人記者の排除(がいこくひときしゃのはいじょ)
国境なき記者団(くにざかいなききしゃだん)
情報操作(じょうほうそうさ)
発表報道(はっぴょうほうどう)
主な記者クラブ(おもなきしゃクラブ)
言論統制(げんろんとうせい)
犯罪報道(はんざいほうどう)
放送利権(ほうそうりけん)
日本外国特派員協会(にほんがいこくとくはいんきょうかい)
Internet
Google
Om meer te weten te komen over censuur in het algemeen heb ik doelbewust google
(http://www.google.be/) geraadpleegd. Hier ben ik interessante feiten te weten gekomen over de media in
Japan en de Kisha Kurabu (reportersclub). De reden waarom ik eerst Google gebruikt heb is omdat dit een
van de weinige zoekmachines is waar ik enigszins vertrouwd mee ben. Het opzoeken via Google bleek
minder efficiënt te zijn dan ik had verwacht maar ik heb hierdoor wel de nodige achtergrond informatie
kunnen vinden. Hierna ben ik boeken die relevant leken te zijn beginnen opzoeken.
Wikipedia
De informatie op deze site is niet altijd grondig of correct maar vanwege de layout van deze website gebruik
ik ze graag. De Engelse versie blijkt vaker meer informatie te bevatten dan de Nederlandse versie. Voor mijn
zoektermen ben ik eerst beginnen zoeken in de Engelse versie vooraleer ik de overgang naar de Japanse
versie maakte. Op die manier heb ik een groot deel van mijn zoektermen kunnen vinden. Interessante
boeken en artikels die ik niet via Google Books of Libis (zie verder) heb kunnen vinden werden wel
weergegeven in wikipedia (http://www.wikipedia.org/) .
gaikoku kisha (http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/0202gaikokukisha.htm/)
kisha club (http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/0201kishaclub.htm/)
off record (http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/0204offrec.htm/)
club history (http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/0205clubhi.htm/)
Google books
3 of 7
5/12/2012 14:54
Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
Het voordelige aan deze site is dat het fragmenten en soms boeken in zijn geheel bevat. Ik heb zonder
moeite boeken kunnen vinden betreffende mijn onderwerp. Het opzoeken van de Japanse boeken was niet zo
efficiënt omdat het probleem aan de context, die ik niet altijd uit het fragment wist te halen, lag.
Ryosuke Kawai. 1987. seron to masu comunikeetion. Brain publication
川井良介. 世論とマス・コミュニケーション ブレーン出版
Odabukouji. 2007. sumeragi koushitsu wo shiru jiten. Tokyo publication
小田部雄次. 天皇・皇室を知る事典 東京堂出版
Endoukun. 2004. Intaanetto yoron keisei: aida mediateki no rensa to kousou. Tokyo Denki Daigaku
publication.
遠藤薰. インターネットと〈世論〉形成: 間メディア的言說の連鎖と抗争 東京電機大学出版局
Noburo Murayama. 1992. houtou kyoutei: nihon masukomi no kanman na jishi, 1992.
丸山昇 報道協定: 日本マスコミの緩慢な自死 第三書館
yamakenhakukou. 2005. etoki kouhoukatsudou no subete puresu ririsu no tsukurikata kara media
taiou made.
山見博康. [絵解き]広報活動のすべて: プレスリリースの作り方からメディア対応まで 研究所
Takesato Watanabeterebi. 1995. yarase to jouhou sousa.
渡辺武達. テレビ: 「やらせ」と「情報操作」 三省堂
Laurie Anne Freeman. 2000. Closing the Shop: Information Cartels and Japan's Mass Media.
Princeton University Press.
Google Scholar
Via het gebruik van Google Scholar ben ik dieper kunnen ingaan op de media en de democratie in Japan.
Bovendien heb ik ook nog een paar interessante artikels gevonden die ik niet via Google Books kon vinden.
Gunther Richard and Mughan Anthony. 2000. Democracy and the Media: A Comparative Perspective.
Cambridge University Press. p.496
Schudson Michael. 2002. The News Media as Political Institutions. 5 vol. p.249-269.
Tools
Rikaichan
Rikaichan (http://www.polarcloud.com/rikaichan/) was de allereerste tool die ik installeerde vooraleer ik
kennis maakte met Japanologie. Men kan deze add-on makkelijk installeren als men gebruik maakt van
Firefox.
Jisho.org
4 of 7
5/12/2012 14:54
Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
Helaas bevat Rikaichan af en toe fouten en ben ik genoodzaakt om de woorden zelf op te zoeken. Hiervoor
gebruik ik de website Jisho.org (http://jisho.org/)
Wakan
Met Wakan (http://wakan.manga.cz/) kan je kanji opzoeken, stukken tekst vertalen en gebruiken als gewoon
woordenboek.
Zotero
Zotero (http://www.zotero.org/) is makkelijk te installeren en is vooral handig als je wilt refereren naar
boeken of artikels. Het slaat de nodige informatie op en maakt er via een zelf gekozen referentieregel een
referentie van. Je kan het beste deze informatie transformeren tot een HTML bestandje omdat Zotero niet
altijd kopieert naar het klembord in Word. Een heel groot nadeel aan Zotero is het feit dat hij bepaalde
informatie niet in de referentieregel zet. Onder andere het ISBN van elk boek. Daardoor ben je genoodzaakt
uiteindelijk alles nog steeds met de hand in te voeren.
Databanken
Libis
Het enige nadeel is het feit dat enkel de titel wordt weergegeven. Daarom heb ik deze boeken via het gebruik
van Librisource nogmaals op moeten zoeken.
Gamble Adam and Watanabe Takesato. A public Betrayed - An Inside Look at Japanese Media
Atrocities and Their Warnings to the West.
Lee, Jung Bock. The Political Character of the Japanese Press. International studies series 6. Seoul
National University Press.
Pharr, Susan J. and Krauss, Ellis S. 1996. Media and Politics in Japan. University of Hawaii Press
Iwao Sumiko. Japan Echo - Insight and Analysis from the Japanese Media. University of California.
Ducke Isa. 2007. Civil Society and the Internet in Japan. Routledge Contemporary Japan series 13.
London: Routledge
De Lange, William. 1998. A History of Japanese Journalism: Japan's Press Club as the Last Obstacle
to a Mature Press. Sandgate: Japan Library
Nozaki, Yoshiko. 2008. War Memory, Nationalism, and Education in Postwar Japan, 1945-2007: the
Japanese History Textbook Controversy and Ienage Saburo's Court Challenges. Routledge
contemporary Japan series 20. London: Routledge
Pohl Manfred. 1981. Presse und Politik in Japan: die Politische Rolle der Japanischen Tageszeitung.
Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg 122. Hamburg: Institut für Asienkunde
Jstor
De zoekresultaten bij Jstor waren voor mij gering omdat ik reeds veel boeken via Libis en Librisource heb
kunnen vinden. Deze databank bevatte nauwelijks nieuwe relevante informatie.
5 of 7
5/12/2012 14:54
Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
Pharr, Susan J. 1998. "Moralism" and the Gender Gap: Judgments of Political Ethics in Japan.
Political Psychology 19. Vol.1. International Society of Political Psychology
Feldman Ofer and Kawakami Kazuhisa. 1991. Media Use as Predictors of Political Behavior: the
Case of Japan. Polical Psychology 1. Vol.12. International Society of Political Psychology
Wildes Harry Emerson. 1927. Press Freedom in Japan. Vol.04. The American Journal of Sociology.
The University of Chicago Press
Bibliography of Asian Studies
Inoki Takenori. 2004. Changes in the Japanese Press and freedom of Speech. Japan Economic
Foundation
Sato Takumi and Hara Takeshi. 2005. The Silence of the Japanese Press. Japan Echo Inc
Aalam Marjane and Regnier Philippe. 1989. The Japanese Press and Information System. Graduate
Institute of International Studies, Institute of Development Studies
Genii
Hironari Momioka. Oligopolistic Mass-Media and Freedom of the Press - What the "Actual Malice"
rule Suggests to the Defamation Law in Japan.”
籾岡 宏成. “メディアの寡占化と報道の自由 -アメリカの名誉毀損訴訟における「現実的悪意」の法理が
示唆するもの
Noda Motoki. Freedom and responsibility of the press : Deviation of the consciousness between
media and recipients.”
野田 元樹. “プレスの自由と責任に関する一考察 : 送り手と受け手の意識の乖離
Donsbach Wolfgang. Media Democracy : How the Media Transform the Political System Media・
Politics・Power
メディア・デモクラシー : メディアは政治システムをどのように変えるか(メディア・政治・権力
Yomogi Hitsuji. Censorship is a sign of weakness: interview with Ai Weiwei.
艾 未未. “検閲は負け犬のしるし--アイ・ウェイウェイ(艾未未)とのインタビュー 特集 コンクリート・レンガ・
石を使った建築 -- ディスカッション)
Webcat plus
Coverage of Foreign News by the Japanese Media: a Survey. 1981. Nihon Shinbun Kyokai Research
Institute
Susumu Eijiri. Characteristics of the Japanese Press. Nihon Shinbun Kyokai
Hal Foster. 1998. The Evolution of Japan's Press Club System. Ann Arbor, Mich: UMI
Conclusie
6 of 7
5/12/2012 14:54
Media in Japan en de rol van de keizer in de media - Encyclopedie
http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php/Media_in_Japa...
Door deze individuele oefening te maken heb ik veel bijgeleerd over het gebruik van databanken zoals Libis
en Jstor. Het opzoekwerk liep niet altijd zoals gewenst maar dat lag voornamelijk aan mijn zoektermen.
Dankzij Wikipedia en Google heb ik een andere invalshoek kunnen benaderen en de nodige
achtergrondinformatie kunnen vinden. Google heeft me veel bijgebracht over censuur in het algemeen en
met die basis kon ik verder werken. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de Mass Media in Japan en zo heb ik
mij een baan doorheen de journalistiek en de schandalen weten te maken. Helaas heb ik niet veel informatie
gevonden over de keizer met gevolg dat er momenteel twijfel bestaat of ik de rol van de keizer in de media
zal gebruiken als een deel van mijn onderwerp in de bachelorpaper. Ik zou een ander incident kunnen
beschrijven als alternatief. Namelijk het weerhouden van informatie in de geschiedenisboeken die men
gebruikt in de scholen van Japan of het Nanjing incident.
Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
↑ Op zoek naar het nieuwe Japan; Edward Adriaensens, Dimitri Vanoverbeke; ISBN 90-5466-566-1
↑ Asahi Shinbun (http://www.asahi.com/)
↑ Mainichi Shinbun (http://www.mainichi.co.jp/)
↑ NHK (http://www.nhk.or.jp/)
↑ Fuj TV (http://www.fujitv.co.jp/)
↑ RSF (http://http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29031/)
↑ Grondwet (http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/law/constitution.html/)
Ontvangen van "http://mediawiki.arts.kuleuven.be/encywiki/index.php
/Media_in_Japan_en_de_rol_van_de_keizer_in_de_media"
Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jun 2009 om 06:46.
De inhoud is beschikbaar onder de a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0
Belgium License.
7 of 7
5/12/2012 14:54