4th Round 2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT

4th Round
08-Dec-2014
1st Tee
No. Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Score
Takashi Iwamoto
218 +2
Mamoru Osanai
218 +2
9:35
Naoyuki Tamura
218 +2
Richard T Lee
217 +1
Kouji Ikeda
217 +1
Shigeru Nonaka
217 +1
9:46
Matthew Guyatt
217 +1
Kensuke Sonoda
217 +1
Norihiko Furusho
217 +1
Jared Sawada
216 E
9:57
Masamichi Uehira
216 E
Tomoyo Ikemura
216 E
Seita Matsumoto
216 E
Masaki Nakanishi
215 -1
10:08
Tadahisa Inoue
215 -1
Baek Seuk-hyun
215 -1
Naomi Ohta
215 -1
Katsunori Kuwabara 214 -2
10:19
Sung Yoon Kim
214 -2
Ryosuke Kinoshita 214 -2
Kazuhiro Shimizu
214 -2
N. Tantipokhakul
214 -2
10:30
Konosuke Nakazato 214 -2
Taichi Nabetani
213 -3
Nobukazu Sushii
213 -3
Hirohito Koizumi
213 -3
10:41
Kaname Yokoo
213 -3
Kim Do Hoon (大邸) 213 -3
Matthew Griffin
212 -4
Kazuki Ishiwata
212 -4
10:52
Jae Choi
212 -4
Ryuko Tokimatsu
212 -4
Tomohiro Umeyama 212 -4
Shinichi Yokota
212 -4
11:03
Azuma Yano
212 -4
Park Il Hwan
211 -5
Yudai Maeda
211 -5
Charlie Wi
211 -5
11:14
Hong Soon Sang
211 -5
Takanori Konishi
211 -5
Player
2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT
No. Time
Player
Ippei Koike
Daisuke Shiraishi
11 11:25
Kang Ji Man
Kwon Sung-Yeol
※ There is a possibility to change this pairing when some players cancels.
Score
209 -7
208 -8
206 -10
205 -11
10th Tee
No. Time
1
2
3
4
5
6
7
8
COCOPA RESORT CLUB
Hakusan Village Golf Couse QUEEN
90 Players
Score
Shoichi Ideguchi
218 +2
Naoto Nakanishi
218 +2
9:30
Masataka Mori
218 +2
Tomokazu Yoshinaga 218 +2
Shunta Maeawakura 218 +2
Yi Keun Chang
219 +3
9:41
Byun Jin Jae
219 +3
Yoichi Shimizu
219 +3
Yoshinobu Takahashi 219 +3
Tomohiko Ogata
219 +3
9:52
Keisuke Takahashi 219 +3
Masao Nakajima
219 +3
Yuto Watanabe
219 +3
Yu Morimoto
219 +3
10:03
Yuki Usami
219 +3
Ren Takeuchi
219 +3
Kim Tae Hoon
219 +3
Yuto Soeda
219 +3
10:14
Taichiro Kiyota
220 +4
Kim Dae Hyun
220 +4
Daijiro Izumida
220 +4
Young Nam
220 +4
10:25
Tatsuya Mitsuhashi 220 +4
Masaru Takahashi
220 +4
Hiromichi Kubo
221 +5
Kohei Kinoshita
221 +5
10:36
Joo Heung Chol
221 +5
Ryoma Iwai
221 +5
Brett Rankin
222 +6
Shota Suda
222 +6
10:47
Riito Mieno
222 +6
Player
Hideo Koike
Toyokazu Hioki
9 10:58
He Ze yu
Katsuya Nakagawa
Hiroyuki Naito
Kouji Takano
10 11:09
Naruhito Ueda
Hiroki Hidaka
222
223
223
224
224
225
226
227
No. Time
Player
Yang Jung Mo
Fukumi Yoshinaga
11 11:20
Yasuji Kanai
Yuki Ishikawa
Hisaki Takeuchi
Hisashi Tanba
12 11:31
Kentaro Sano
Score
+12
+12
+13
+14
+14
+17
+19
228
228
229
230
230
233
235
+6
+7
+7
+8
+8
+9
+10
+11
Japan Golf Tour Organization