Japonya – Türkiye Ortak Sempozyumu - orsam

ORSAM TUTANAKLARI
No: 37, Kasım 2014
JApONyA - TüRKİyE ARASINDAKİ BAĞLAR
vE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ
「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
JAPONYA
BÜYÜKELÇİLİĞİ
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES
Japonya ve Türkiye Arasındaki
Diplomatik İlişkilerin 90. Yıldönümü Etkinlikleri
日トルコ外交関係樹立90周年記念行事
Japonya – Türkiye Ortak Sempozyumu:
“Japonya ve Türkiye – Nereden Geldik,
Nereye Gidiyoruz?”
日トルコ合同シンポジウム:
「日本とトルコ~どこから来てどこへ行くのか」
KÜLTÜR SEMİNERİ
文化セミナー
Japonya - Türkiye Arasındaki
Bağlar ve Karşılıklı
Etkileşimin Geleceği
ORSAM TUTANAKLARI
No: 37, Kasım 2014
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve
Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
ORSAM © 2014
Yayına Hazırlayan
Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen (Ankara Üniversitesi)
Dr. Sawako Kanai (Japonya Büyükelçiliği)
Kapak ve Sayfa Tasarımı
Sadullah Hatam
ISBN: 978-605-4615-92-6
Baskı
Orient Basım Yayın
Kazım Özalp Mahallesi Rabat Sokak No: 27/2
GOP Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 431 21 55
ANKARA - Kasım 2014
ORSAM
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
Center for Middle Eastern Strategic Studies
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48
www.orsam.org.tr, [email protected]
İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları
Yutaka Yokoi Japonya Büyükelçisi.......................................................................... 9
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı................................................................................................... 13
I. Oturum
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar: Müzik, Güzel Sanatlar, Tarih ve Dil
Keynote Speech: Türkiye ve Japonya’ya Arkeolojik Kazı Sahasından Bakış
Dr. Sachihiro OHMURA (Japon AnadoluArkeoloji Enstitüsü Başkanı)................. 21
Aynı Şarkı Formuna Sahip Ülkeler
Yoshiyuki KOZU (Besteci)...................................................................................... 25
Türkiye’den Japonya’ya – Yunan Tanrılarının Doğuya İlerleyişi
Dr. Katsumi TANABE (Chuo Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)...................... 29
Otani Kozui ve Türkiye Cumhuriyeti ’ne Yapılan İlk Doğrudan
Yabancı Sermaye Yatırımı: Gazi Çiftliği ve Bursa Dokuma Fabrikası
Dr. Erdal KÜÇÜKYALÇIN (Boğaziçi Üniversitesi).............................................. 37
Türkçe’nin Çeşitliliği
Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Üniversitesi)............................................. 47
Türkçe ve Japonca: Ortaklıkların İçindeki Farklar
Prof. Tooru HAYASI (Tokyo Üniversitesi)............................................................. 55
2. Oturum
Japonya – Türkiye Arasındaki Karşılıklı Etkileşimin Geleceği:
Birbirimizi Daha İyi Anlamak İçin
Münazara.................................................................................................................. 71
Sonsöz........................................................................................................................ 91
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
AÇILIŞ KONUŞMALARI
7
Yutaka Yokoi
Japonya Büyükelçisi
G
ünaydın. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Sayın Ahmet Talip
Dursun ve değerli konuklar! Bugün Japonya-Türkiye Ortak Sempozyumu’nun 2. günü, kültür seminerine hoş geldiniz. Bu seminer, Japonya ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 90. Yıl dönümü vesilesiyle
düzenlenmektedir. Bu seminer, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk
ilişkilerini farklı yönleriyle ele alarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha
da ileriye götürülmesi için bir fırsat oluşturması açısından, Japonya Başbakanlığı başta olmak üzere Ankara’da bulunan Japonya Büyükelçiliği,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Stratejik Araştırma Merkezlerinin birlikte yaptıkları hazırlıklar sonucu gerçekleştirilmektedir.
Öncelikle, bu seminerin düzenlenmesinde bizimle işbirliği yapan, semineri ortaklaşa düzenlediğimiz ORSAM ve SAM kuruluşları başta olmak
üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Yunus Emre Enstitüsü’ne,
değerli akademisyenlere ve toplantımızda konuşmacı olarak yer alacak
hocalarımıza şükran ve saygılarımı sunarım.
Özellikle 2 kişiye özellikle şükranlarımı dile getirmek isterim. Birincisi, bugün buraya ani bir iş nedeniyle gelemeyen, Sayın Kültür Bakanı
Ömer Çelik Beyefendi. Sayın Bakan geçtiğimiz Nisan ayında, Prenses
Akiko’yu ağırladılar ve Prens Tomohito’yu anma konseri düzenlediler.
Ayrıca, önümüzdeki yıl “Ertuğrul Fırkateyni faciasının 125. Yıl dönümü” anısına galası yapılacak olan Türk Japon ortak yapımı “Ertuğrul”
projesine de büyük destek sağlamaktadırlar.
İkinci kişi ise bu kültür seminerinde hem konuşmacı, hem de moderatör
olan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı, Sayın Dr. Ohmura’dır.
9
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Dr. Ohmura, arkeoloji vesilesiyle Japonya ve Türkiye arasındaki bilimsel
kültürel ilişkilere uzun yıllardır katkıda bulunmuş, özellikle enstitünün
bulunduğu Kaman’da yaptığı toplumsal katkı ve bu katkının olumlu etkisi, Türkiye içinde ve dışında, ve hatta Japonya’da imparatorluk sarayı
nezdinde de kabul görmüştür. Sayın Bakan Çelik, Bakan olduktan sonra
ilk ziyaret yeri olarak Kaman’ı seçmiştir. Bunun, Sayın Ohmura’nın
Türkiye’deki faaliyetlerinin ne kadar önemli ve anlamlı olduğunun bir
göstergesi olduğuna inanıyorum.
Dün de belirttiğim gibi, geçen yıldan bu yıla, tarihsel olarak, hali hazırda dostluk ilişkisi içerisinde olan, iki ülke ilişkilerinde daha da büyük
bir gelişme görülmektedir. Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere Japonya
Başbakanı Sayın Abe’nin Türkiye’ye iki ziyaret gerçekleştirmeleri, Ocak
ayında, o zamanki Başbakan Sayın Erdoğan’ın Japonya’yı ziyaretleri,
Nisan ayında Japonya Prensesi Akiko’nun Türkiye ziyaretleri ve birçok
bakanın Türkiye’yi ziyaret etmesi üst düzey geliş gidişlerin sıklığını
göstermektedir. Japonya ve Türkiye dış ilişkiler, ekonomi, kültür ve çok
çeşitli alanlarda stratejik ortaklık ilişkisi kurarak, bu ilişkileri geliştirmelidir. Hali hazırda çeşitli ortak programlar yürütülmekle birlikte, ileriye
yönelik çalışmalar da devam etmektedir.
İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin hızla geliştiği bu yıl, iki ülke
arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. Yıl dönümünü karşılamış bulunuyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin
tekrar ele almak gerektiğini düşündüğümüzde, öncelikle, ilk aklımıza
gelen “Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri nereden geldi?”
sorusuydu.
Tarihsel olarak Türkiye Japonya’ya yakınlık duyan, Japonları seven bir
toplumdur. Japonya ile Türkiye arasında toplumsal ve kültürel alışkanlıklarda benzerlikler bulunmaktadır. İki ülkenin ortak tarihi Ertuğrul
Faciası ve Tahran havalimanından Türk Hava Yolları’nın Japonları kurtarma operasyonudur. İki ülke arasındaki dostluk ilişkisi sadece bu iki
olayla açıklanabilir mi? Çok daha eski zamanlarda, insanlık tarihinin var
olduğu andan itibarenki tarihsel süreçte iki ülkeyi birbirine bağlayan bir
şey olmalı.
10
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu soru, Avrasya kıtasının tamamını kapsayan büyük bir konudur. Japonlar ve Türklerin dostluk bağının geçmişi,
bu günü ve geleceğine bakarken, bu dostluğun temelinde var olanı da
anlamaya çalışmak için, Türk Japon akademisyenlerin konuşmaları ve
tartışma oturumu vesilesiyle, sizlerle birlikte düşünebilme fırsatı bulabilmeyi umuyorum.
Müzik, dil, tarih alanlarında uzmanların sunumlarından sonra, sadece
panelistler değil, salonda bulunan siz katılımcıların katkılarıyla, Japonya ile Türkiye arasındaki yakınlık duygusu ve dostluğun köklerine dair
güzel bir tartışma ortamı olmasını diliyoruz. Bugünkü panelist hocalarımızın her birinin uzmanlık alanlarındaki sunumları, uzun yıllara yayılan
araştırmalarına dayalı konular olduğu için, konuşmalarını büyük ilgiyle
bekliyorum. Bugün bu salonda sizlerle birlikte, bu kültür seminerinden
çok şey öğrenerek, iki ülke ilişkilerinin geldiği yol ve geleceğine yönelik
düşüneceğim. Bugün seminerimize geldiğiniz için size tekrar teşekkürlerimi sunarım. Teşekkür ederim.
11
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
K
ıymetli Büyükelçi Yutaka Yokoi, Sayın Sachihiro Ohmura,
saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelik, Kültür
Bakanımız Sayın Ömer Çelik bu toplantıya katılmayı çok düşündüğü,
arzuladığı, neredeyse planladığı halde, bugün İstanbul’daki bir diğer
toplantıya katılmak zorunda kalması dolayısıyla bendeniz aranızda
bulunuyorum. Maalesef, ben de o toplantıya, aranızdan kısa bir süre
sonra hemen ayrılarak, İstanbul’a dönmek zorunda kalacağım. Ama bir
müsteşar sıfatıyla değil, bir kültür tarihi profesörü olarak burada kalmak
ve bugün sizin yapacağınız bu değerli konuşmalardan faydalanmak
isterdim. Bu üzüntümü beyan ederek konuşmama başlamak istiyorum.
Efendim, Sayın Bakanımızın hazırlamış olduğu metni size aktaracağım:
“Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. Yıl dönümü
vesilesiyle düzenlenen bu sempozyumda siz değerli katılımcılara hitap
etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizi içtenlikle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, sözlerimin hemen başında
yaklaşık 3 yıl önce Van depremi afetzedeleri için yardıma gelen ve artçı
depremde ne yazık ki hayatını kaybeden Atsushi Miyazaki’yi saygıyla
anmak isterim. Kendisi, bugün iki ülke arasında dostluk ve kardeşliğin
ölümsüz simgelerinden birisidir. Herkesin bildiği bir gerçek vardır ki, Japonya ve Japon halkı, ülkemizde özel bir sevgi ve saygıya mazhar olmuştur. Çünkü iki ülkenin birbirine tarihten gelen bir sempatisi ve yakınlığı
vardır. Asya’nın batı ve doğu uçlarında yer alan Türkiye ve Japonya, 19.
Yüzyıldan günümüze, geleneksel dostluk ilişkilerine sahip olmuşlardır.
Uzak bir coğrafyada yer almalarına rağmen halklarımız arasında samimi, içten ve vefalı bir bağ mevcuttur. Bu noktada, tarihe elim bir trajedi
13
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
olarak geçen fakat kaza sonrası sergilenen yardımlaşma ile Türk Japon
dostluğu açısından bir dönüm noktası olan Ertuğrul Fırkateyni Faciası’na
değinmek isterim. Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamit’in Japonya’yla dostluk kurmak amacıyla gönderdiği gemi, Japonya’ya çok başarılı
bir ziyaret yaptıktan sonra, dönerken Wakayama kıyılarında büyük bir
tayfuna yakalanarak, maalesef orada batmıştı.
Japon halkının 587 şehit verdiğimiz bu faciada yaralılara gösterdiği yardımseverlik ve yakınlık Türk halkının hafızasında silinmez şükran duyguları bırakmıştır. Bu süreçte bu elim hadise iki millet arasında vakur bir
dostluk nişanesine dönüşmüştür. Bugün Türk Japon dostluğunun öncüleri
olan bu denizcilerimizin anısına Japonya’da inşaa edilmiş olan Ertuğrul
anıtı da bu dostluğun simgesi olarak yer almaktadır. Değerli konuklar,
içinde bulunduğumuz dönem Türk Japon ilişkilerinin altın çağıdır. Tarihi
ipek yolunun iki ucunda bulunan Türkiye ile Japonya arasındaki büyük,
somut projelere baktığımızda, İstanbul’daki ikinci köprümüz yani Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Türksat, İzmit köprü geçişi projesi
ve Sinop’taki nükleer santralimiz gibi pek çok başarılı projeleri birlikte yürüttük ve yürütmekteyiz. İstanbul’da kurulacak olan Türk Japon
Bilim ve Teknoloji Üniversitesiyle, Türkiye ile Japonya arasındaki bu
bilimsel ortaklığı aynı zamanda uluslararası bir zemine oturtma imkanı
bulacağımızı düşünüyorum. İki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin somut
iş birliğine dönüştürülmesinde toplumların birbirini tanımaları önem
taşımaktadır. Hepinizin bildiği üzere toplumlar arasındaki kurulacak
bağların en büyük aracı kültürdür. Bu çerçevede, iş birliği ruhuna uygun
olarak ve ilişkilerimizdeki mevcut elverişli ortamdan yararlanarak, kültür
alanındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesi için çaba sarf etmekteyiz.
2003 ve 2004 yıllarını kapsayan Japonya’da Türkiye Yılı, 2010 Türkiye’de Japonya yılı ve 2010 Ertuğrul Fırkateyni Deniz Kazasını anma
Faaliyetleri halklarımız arasındaki kültürel paylaşıma önemli katkılar
sağlamıştır. Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel bağların bu tür kültürel faaliyetler ile desteklenmesi, Türk ve Japon kültürleri arasındaki
ortak noktaları ortaya çıkartmak için bizlere iyi birer fırsat sunmaktadır.
Dilbilimcilerin kabul ettiği bilimsel bir gerçeğe göre, Türk ve Japon
halklarının dilleri aynı aileden, aynı dil kökünden gelmektedir. Bu vesi14
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
leyle edebiyat alanında Türkiye ile Japonya arasındaki bağları bir ileri
seviyeye taşıyacak çalışmalara değinmek isterim.
Türk yazarların eserlerinin diğer dillerde de yayınlanmasını destekleyen
ve bakanlığımızca yürütülen TEDA projesi kapsamında, “Huzur” Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın, “Mühtedi” ve “Şu Çılgın Türkler” Turgut Özakman
tarafından olmak üzere 3 eser Japoncaya tercüme edilmiştir. Japonya’nın
önemli ve popüler yazarlarından Haruki Murakami’nin “Yağmur ve Cehennem Sıcağı” ve Kenzabura Oe’nin “Kişisel Bir Sorun” adlı eserleri
de Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Edebi eserlerimin karşılıklı bilinirliğini
artıracak bu nevi çalışmaların devamını ümit ediyor ve destekliyoruz.
Altes Prens Takahito Mikasa’nın 1986 yılında başlattığı Kırşehir’deki
Kaman Kalehöyük kazıları ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkıda bulunan çalışmalar bilinmektedir. Altes’in oğlu, yine Altes Prens
Tomohito sayesinde çeyrek asırdan daha uzun süren çalışmalar, yurdumuz coğrafyasındaki kadim medeniyetlere ait ulusların keşfedilmesi ve
geleceğe taşınmasında büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalarda bulunanların samimi dostluğu, kişisel ilgi ve özverisi büyük rol oynamıştır.
Kaman kazılarına yaptığı katkıların da etkisiyle Türkiye’ye ve halkımıza
derin hislerle bağlanmış Altes’in, iki ülke arasında sarsılmaz bir köprü
inşaa ettiği bilinmektedir. Değerli katılımcılar, hükümetimizin dış politika vizyonunda 2014 yılı kültür alanında, yeni iş birliği fırsatlarının
araştırılacağı ve değerlendirileceği bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu yıl,
15-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 10. İstanbul Japon Filmleri
Festivali’ni ve 26 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında düzenlenen 11. Ankara
Japon Filmleri Festivali’ni hayata geçirmelerinden dolayı ülkemizdeki
Japon diplomatik misyonlarına sinemaseverler adına teşekkür ederim.
Türkiye ile Japonya arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmek adına
çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Önümüzdeki yıl Ertuğrul Faciası’nın 125. Yılı olması vesilesiyle
de, aynı acıyı yaşayan iki halkın fertleri olarak, anma etkinlikleri yine
düzenlenecektir. Ayrıca deniz kazasının hafızalarımızda kalıcı olmasını
mümkün kılacak, “Ertuğrul” film projesinin bir an önce tamamlanmasına, bir asrı aşan dostane ilişkilerin devam etmesi adına büyük önem
vermekteyiz.”
15
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Bakanlığımız adına Türk ve Japon halklarının birbirini daha iyi tanıması ve dostane ilişkilerini güçlendirmesi için, muhtelif kişi, kurum
ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek her türlü çalışmaya destek
vereceğimizi ifade ediyor, siz değerli misafirlerimize bir kez, daha Sayın
Bakanımız adına hoş geldiniz diyorum.”
Ayrıca Sayın Bakan’ın konuşması dışında, özel bir hatıramı da bu sempozyumun geniş incelemeleri arasında bir bilgi kırıntısı olarak kalması
adına size arz etmek istiyorum. İstanbul’da Ayasofya Müze Başkanı iken,
Japon veliaht prensinin İstanbul’a bir gezi yapacağı belirtildi ve benim
de kendisine İstanbul’u gezdirme konusunda yardımcı olmam istendi.
Ben zaten Ayasofya’dayım, herhalde dedim Ayasofya’yı gezecek ve
Ayasofya’yı anlatacağım kendisine veya Topkapı Sarayı olabilir. Topkapı
Sarayı’nın da müze başkanlığı yaptım. Öyle bir program gelmedi. Çok
sıra dışı bir program geldi. Beni çok heyecanlandıran bir program geldi.
Sayın veliaht prens İstanbul’daki su medeniyetinin eserlerini görmek
istemiş ve kendisinin su medeniyetine büyük ilgisi olduğu bana söylendi.
Benim de suyla ilgili kitaplarım var. Nehir kitaplarım var. Kendisinin de
yine nehirlerle ilgili araştırması varmış ve beraber İstanbul’da su üzerine
bir gezi yaptık. Ben İstanbul’u çok gezdiren birisiyim ama bizim kendi
halkımızdan İstanbul’da su temalı bir gezi hiç yapmamıştık. Bu teklif Japonya’dan ve veliaht prensten geldi. Daha da ilginç şeyler oldu; neresini
gezelim, nasıl bir gezi destinasyonu hazırlayalım diye konuştuk. Belgrad
ormanından suyun gelme yoluyla başladık, yani maslaklarla başladık.
Maslak bildiğiniz gibi “dıştan akan su” demektir, Türkçede. Semtin adı
oradan geliyor. Taksim’e geldik. “Taksim” biliyorsunuz, “suyun taksim
edildiği yer” demek. İstanbul’da, daha da ilginci, suyun taksim edildiği
maksem vardır Taksim meydanında, maksemin içine girdik. Açtırdık
maksemi ve sayın veliaht prens, Japon veliaht prensi İstanbul’un sularının
oradan nasıl dağıtıldığını gözüyle görmek istedi. Oradan suları dağıttık.
Daha ilgincine geliyorum; Bozdoğan Kemeri vardır, İstanbul’da. Valens
Su Kemeri diye de bilinir. “Eyvah!” dedim. Valens Su Kemeri’nin üstüne
çıkarsak ordan düşme ihtimali, çok yüksek bir diplomatik faciaya yol
açabilir. Ertuğrul faciasından sonra, Valens Su Kemeri faciası olabilir.
Allahtan, yukarısına çıkmayalım dibinden yürüyelim diye bir görüş
geldi. Su dağıtımını oradan takip ettik. Hepsini anlatmayacağım ama
16
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
benim için çok ilginç bir anı oldu. Sultanahmet Meydanı’nda 3. Ahmet
Çeşmesi’ne kadar geldik, o çeşmeyi herkes bilir. Topkapı Sarayı’nın
girişindeki mükemmel çeşmedir. Ama hiç kimsenin aklına o çeşmenin
içine girmek gelmemiştir, değil mi? O çeşmeyi açtırdık, suyun saraya
ve Ayasofya civarına nasıl taksim edildiğini, orda yine yerinde görmüş
olduk. Bu benim için unutulmaz bir Merak duygusunun ne kadar gelişmiş
olduğunu, teknoloji başta olmak üzere bütün bilimsel keşiflerde bu merak duygusunun etkin bir rol oynadığını yerinde görmüş oldum. Burada
bulunan ve İstanbul’a gidip de bu şekilde bir gezi yapmayanlara böyle
bir geziyi de bu vesileyle, Japonya üzerinden teklif etmiş oluyorum,
efendim. Hepinize tekrar çok saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum,
bugünkü etkinlikte rol alacak saygıdeğer bilim adamlarına.
17
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
18
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
I. OTURUM
Japonya - Türkiye Arasındaki
Bağlar: Müzik, Güzel
Sanatlar, Tarih ve Dil
19
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Keynote Speech
Türkiye ve Japonya’ya Arkeolojik Kazı
Sahasından Bakış
Dr. Sachihiro Ohmura (Japon AnadoluArkeoloji
Enstitüsü Başkanı)
B
en Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nden Sachihiro Ōmura.
Bugünkü seminer de oturum başkanlığı görevini üstleneceğim.
Ancak, ondan önce kısaca kültür seminerinin açılış oturumu konuşmamı
(Keynote speech) yapacağım.
Ben Anadolu’nun aşağı yukarı tam ortasında bulunan Kaman Kalehöyük
Ören yerinde 1985’ten beri arkeolojik kazı araştırması yapmaktayım.
Bugün buraya, bugünkü kültür seminerinde moderatör olmaya gerçekten
uygun bir kişi miyim endişesi ile geldim. Bugün sunum yapacak olan
değerleri akademisyenlerimiz ve siz değerli katılımcılarımızın desteğinden güç alarak, başarılı bir seminer toplantısı gerçekleştirmeyi arzu
ediyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Seminerimizin konusu, “Japonya ve Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği”. Seminerin konusunu duyduğumda, daha önceden Japonya’da gerçekleştirdiğim Türk- Japon dostluğuna ilişkin özel
sergi ve serginin konusuna ilişkin yaptığımız sempozyumu hatırladım.
2007 yılında Tokyo’nun Mitaka semtinde bulunan Japonya Ortadoğu
Kültür Merkezi’nde “Türk-Japon etkileşimi üzerine bir özel sergi düzenledik. Bu serginin adını geniş bir şekilde “Neden Türkler Japonya’yı
seviyorlar?”, “Neden Japonlar Türkiye’yi seviyorlar?” koyduğumuzu
hatırlıyorum. Sergi hazırlıklarına bu başlıkla devam ederken, Japonya
Ortadoğu Kültür Merkezimizin Başkanı Prens Takahito Mikasa’dan özel
sergi için bu adın pek uygun olmadığı şeklinde bir yönlendirme aldım.
Bu sergi için Kushimoto beldesinden Ertuğrul Fırkateyni faciasına ilişkin
bazı parçalar sergilenmek üzere alınmıştı. Onun için “Neden Türkler
21
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Japonları seviyor?,” başlığı uymuyordu, tabii. Prens Mikasa’nın önerdiği
isim ise “Japonya ile Türkiye Dostluğunun Köprüsü Ertuğrul Fırkateyni
Anı Sergisi” idi. Dolayısıyla, benim önerdiğim isim tarihe karıştı.
Bu sergiyle birlikte dört sempozyum düzenledim. Birincisi “İran’dan
Kaçış: Japonları Kurtaran Türk Hava Yolları”. Dördüncüsü ise, “Türklerin Cetveli, Japonların Cetveli: Türkiye ile Japon Kültürü Arasındaki
Farklı Temas Noktalarını Aramak” idi. Dört sempozyumda toplamda 700
kişi toplantılara katıldı. Benim bu sempozyumu yaparkenki esas hedefim
Türkiye ile Japonya arasında dostluk bağının nereden geldiği konusunu
açıklığa kavuşturmaktı.
Ertuğrul Fırkateyni faciası Türk Japon dostluğunun bir sembolü, fakat
bunun dışında Japonlarla Türkler arasında dostluk ilişkilerini gösteren
neler var? Sanırım, Japonları kurtaran Türk Hava Yolları’dan bahseden
ya da Japon-Rus savaşından bahseden de olacaktır. Yine bir örnek olarak Kore savaşını da Türk- Japon Dostluğunun bir nedeni olarak burada
göstermek isterim.
Bu bahsettiğim tüm olaylar Osmanlı Devleti’nin sonlarından günümüze
kadarki 125 yıllık bir tarihsel süreçte yaşanmıştır. Bu yaşananlar ders kitaplarında yer alsa bile, bu konular hakkında hiç bilgisi olmayan Japonlar
da vardır, Türkler de. Ancak, çok ilginçtir ki, bu yaşananları bilmese ya
da önemli görmese bile Japonlar Türkiye’yi ziyaret ettiklerinde, kesinlikle Türk dostu oluyorlar. Yine, Türklerden de Japonya’ya gidip, Japon
dostu olanların çok olduğunu görüyorum. Bu acaba neyi ifade etmektedir.
Sadece 125 yıllık yaşanmışlıklarla bunu açıklayamayız.
Ben, bundan önce, yani 125 yıl önce, halihazırda Türkiye ile Japonya’yı
birbiriyle ilişkilendiren bir şeyler mutlaka vardı diye düşünüyorum. Bu
konuda daha sonra, yine tartışma seksiyonunda konuşmaya fırsatımız
olur, herhalde. Eğer, ben Anadolu arkeolojik kazı alanları açısından
belirtirsem, birkaç noktaya değinebilirim. Her iki ülkeyi çok güçlü bir
mıknatıs gibi birbirine çeken çok güçlü bir kuvvetin varlığını hissediyorum. Avrasyanın doğu ve batı ucunda bulunan Türkiye ve Japonya
arasında yaklaşık 10000 kilometrelik bir mesafe olmasına rağmen, bu
iki ülke Türkiye- Anadolu toprakları ve Japonya topraklarını birbirine
22
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
bağlayan şey Avrasyada durmak bitmek bilmeden akışı sürdüren bir yer
altı su damarı ya da maden damarı olmasıdır. Eğer böyle bir şey varsa,
bu nedir? Bugün beş akademisyenimiz bu damarın bir bölümünü açığa
çıkaracaklar.
Sayın Kozu, müzik açısından, Sayın Tanabe Yunan tanrılarının doğuya
göçü, Erdal hocam Otani Kozu ile Atatürk’ün görüşmeleri, Hayasi hocam ve Nurettin hocam ise dilbilim açısından konuyu ele alarak konuşacaklardır. Öncelikle, Kozu hocamdan konuşmalarını rica edeceğim.
İş yoğunluğuna rağmen, davet etmemin nedeni, kendilerinin Türklerle
Japonlar arasında müzik yoluyla gizemli bir bağlantı ve akım olduğu
tezlerini dinlemek istediğimdendir. Kozu hocamdan, 27 Nisan günü
Ankara’da “Prens Tomohito Mikasa’yı anma konseri”nde orkestra şefi
görevini rica etmiştik. Sayın Japonya Büyükelçisi Ekselansları Yokoi
ve Sevda Cenap Müzik Vakfı’nın Başkanı Sayın Mehmet Başman’ın
destekleriyle başarılı bir konser gerçekleştirmiştik. Sayın Kozu hocam,
buyrun, lütfen.
23
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Aynı Şarkı Formuna Sahip Ülkeler
Kozu Yoshiuki (Besteci)
G
ünaydın. Ben Kozu Yoshiyuki. Besteciyim. Bestelerimi çoğunlukla
film müzikleri üzerine yaptım. Bu güne kadar, 320 film müziği
yaptım. Bu sayede birçok ünlü yönetmen ve aktör, aktrisle tanışma fırsatı
bulabildiğim için çok mutluyum.
Bugün Türkiye ile Japonya arasındaki müzik ilişkisi hakkında konuşacağım. Zamanımız sınırlı olduğu için ince ayrıntılara girmeden aktarmak
istiyorum.
Müzik, geçmişte günümüzden farklı olarak insanla birlikte yer değiştirmiştir. Örneğin; bir kızın gelin gidişiyle bile yer değiştirir. Ancak,
yer değiştiren müziğin, gittiği yerde kök salarak, söylenir hale gelmesi,
müziğin gittiği yerdeki insanlarla, önceki bulunduğu yerdeki insanların
duygularının örtüşmemesi durumunda gerçekleşmez. Ayrıca, farklı bir
yerde, müziğin kök salması zaman alır. Bugün bu konuya bir örnek
vererek konuşacağım. Bu konu dünya halk müziği sektöründe bir tez
olarak kabul görmüştür.
Japonya’nın yakınında, komşu ülkelerinden birisi Moğolistan’dır. Bu
ülkede, geniş bozkırlarda koyun, at ve deve beslerler. Bu hayvanları
geniş bozkırlarda güderken, onları çağırmak için yüksek sesle seslenmek
gerekir. Yüksek sesle seslenmezseniz uzağa sesiniz ulaşmayacağından,
alçak sesle seslenemezsiniz. Dolayısıyla her zaman ilk ses yüksek çıkar.
Bu, şarkıya dönüştüğünde ilk ses yüksek çıkar, sonradan aşağıya doğru
düşer. Bunu o millet, sahip olduğu ezgiye göre ince ince müziğe dönüştürerek, küçük nağmelerle süsleyerek aşağıya doğru iner. Bir nota dizesinin
25
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
bir nefeste okunmasına “nagai uta (tr. uzun şarkı)” denir. Moğolistanda
buna ortendo denir. Bu tarz sadece Moğolistan, Japonya ve Türkiye’de
bulunmaktadır.
Bu müzik tarzı bugünkü konumuzu oluşturacaktır.
Japonya’ya atın geçiş tarihi tam olarak belli değildir ancak, Nagano
bölgesinde shina-no oiwake mago uta adlı bir şarkı vardır. Bu şarkının
tüm Japonya’daki oiwake mago uta’ların temelini oluşturduğu söylenmektedir. Bu şarkı “ortendo” ile aynı tarza sahiptir. Bu şarkı Hokkaido’ya
geçildiğinde Esashioiwake olarak anılmaktadır. Esashioiwake de yüksek
notadan söylenmeye başlar, küçük nağmelerle süslenerek aşağıya doğru
iner. Ekte gördüğünüz Esashioiwake’nin notalarıdır.
Buradaki çizgilerle aynı biçimde nağmeleri çevirerek aşağıya doğru inilir.
Ancak bu, arada hiç nefes almadan bir nefeste okunur. Bu nedenle, bu da
bir nefeste okunan nagai uta (tr. Uzun şarkı), yani uzun soluklu şarkıdır.
Geçen sene, Japonya’ya Moğolistan’dan bir ortendo ses sanatçısı davet
ettik. Japon müzik aletlerinin eşliğinde sanatını icra etmesini istedik.
Japon halk müziği mago uta’yı kendi ülkesinin şarkısıymış gibi söyleyebildi. Bu şarkıların Moğolistan’dan Japonya’ya at getirilirken, ulaştığı
tahmin ediliyor.
26
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Benim Türkiye ile bağıma gelirsek, ben müzik akademisindeyken, büyük
Macar besteci Bela Bartok’un bestelerini beğenirdim ve bu besteci üzerine çalışma yaptım. Bu sırada, Bartok’un Türk hükümetinin davetiyle
Türk halk şarkılarının derlenmesi ve ortaya çıkarılması konusunda yardım ettiğini öğrendim ve ben de Türk müziği üzerine çalışma yapmaya
karar verdim. Çalışmamı yaparken Türk Halk müziğine ulaştım.
İstanbul’da müzik akademisinde bulunan, Türk Halk Müziği Bölümündeki akademisyenlerle bilgi alışverişinde bulundum. Prens Tomohito
Mikasa’dan rica edip, bir Türk halk müziği grubunu Japonya’ya davet
edip, birlikte Japonya turu yaptık. İstanbul’daki televizyon kurumunun
Türk halk şarkılarını derleyip, arşivlediğini duydum. 20 yıl önce ziyaret ettiğimde sanırım 2.000 kadar türkü vardı. Bunların arasından uzun
hava denilen, uzun nefes aralıkları ile okunan Japonca naga uta denilen, Moğolca ortendo tarzı Esashioiwake’ye benzeyen türküleri aradım.
Türkiye’deki uzun hava üstadının uzun hava okuyuşunu dinledim. Tarz
olarak benzer olmakla birlikte ara nağmelerde Arap ezgileri var. Uzun
havanın Moğolistan’dan geldiğini düşündüm.
Moğolların Türkleri ülkelerine bağladığı bir dönem var. Bu dönemin
Moğol halk ezgilerinin girmesi için yeterli bir fırsat sağladığını söyleyebiliriz.
“Mokohan” denilen ve çocuklarda bulunan mavi renkli lekenin Türk
çocuklarında da olduğunu duydum. Çocukken bende de bu lekeden vardı.
Japonlar, Moğollar ve Türkler soy olarak da bir şekilde bağlantısı olan
milletler olabilirler, sanırım.
Moğolistan’da ortaya çıkan bir müzik tarzının Japonya’ya ve Türkiye’ye
ulaşması, az çok değişikliğe uğramasına rağmen günümüze kadar varlığını sürdürmesi nedeniyle, hem şaşkınlık içindeyim, hem de mistik bir
bağ hissediyorum.
Japon Sumo dünyasına, Sumo yapmak üzere bir çok Sumo Rikishi’si
gelmekte ve Japonlar bu konuda hiçbir gariplik hissetmeden, Rikishi’leri
desteklemektedir. “Japonlar Türkleri seviyor mu?” diye sorulduğunda da
“ Japonlarla Türklerin birbirine zarar vermişliği yok” diye cevap verilir.
27
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Konuşmamın sonunda bir konuyu ek olarak belirtmek isterim. Türkiye
topraklarına bir çok medeniyet gelmiş ve çok sayıda türkü bırakmıştır.
Karadeniz sahillerindeki halk şarkılarında da ilgimi çeken çok sayıda türkü bulunmaktadır. Bunların 4000 türkü civarında olduğu söylenmektedir.
Bu türküler notanın olmadığı dönemlerde söylenen eserler olduğu için
günümüz “do, re, mi, fa, sol, la, si, do” notalarıyla kapsanamamaktadır.
Kemal Atatürk, müzik reformu yaparken bu halk türkülerini korumak
için çok ince detaylı bölümlendirmenin gerekli olduğu tavsiyesini göz
önüne alarak, bir oktavı 54 sese bölmüştür. Ülkenin yöneticisinin “ Kültürü korumak için böyle bir bölümlendirme gerekli.” şeklindeki kararı
beni çok derinden etkilemiştir.
Japonya’da Meiji döneminde büyük bir reform olmuştur ve bu dönemde
Japon halk şarkılarının tamamı “do, re, mi, fa, sol, la si, do” oktavına
uydurulmuştur. Daha sonra ise, Japon halk şarkıları eğitim müfredatından çıkarılmıştır. Bu nedenle Japon çocuklar kendi halk müziklerini
öğrenemeden büyümektedirler. Benim ailemden birisi olan Senzaburo
Kozu adındaki bir müzisyen Amerika’ya öğrenime gidip, 12 sesten oluşan “do, re, mi, fa, sol, la, si, do” oktavını benimsediğinde, eski halk
şarkıları ve klasik Japon şarkılarını eğitim müfretadından çıkarmıştır.
Bunun nedeni, 12 seslik oktavın daha iyi olduğu düşüncesidir. Ben de
bu düşünce ile İrlanda ve İskoçya şarkıları ile büyümüş bir kişiyim. Bu
açıdan düşününce Atatürk’ün ne derece başarılı bir politikacı olduğunun
anlaşılacağını düşünüyorum.
Türkiye denen bu ülkenin ne denli muhteşem bir yöneticiye sahip olduğunu iletmek bugünkü konuşmamın sonuçunu oluşturmaktadır.
28
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Türkiye’den Japonya’ya - Yunan
Tanrılarının Doğuya İlerleyişi
Prof. Dr. Katsumi Tanabe (Chuo Üniversitesi
Emekli Öğretim Üyesi)
B
enim bugünkü konuşmam eski Yunan tanrılarının imgelerinin,
aslında Japonya’ya da zamanında ulaştığı üzerine olacaktır.
Fotoğrafta, solda Büyük İskender imgesi görüyorsunuz, sağda ise
Herkül ve 1. Antiokos’un el sıkışma sahnesinin kabartmalı imgesi var
(Res. 1). Her ikisi de Türkiye’nin ünlü sanat miraslarındandır. Şu anki
Türkiye topraklarında bir zamanlar Yunan kültürü, daha sonra Helen
kültürü ve daha sonra Roma kültürü yükselmiştir. Bu tarihsel gerçeklik
maalesef Japonya’da pek bilinmemektedir. Yunan kültürü denince, komşu
ülke Yunanistan ve İtalya ile bağıntı kurulmaktadır. Halbuki, bence,
Türkiye’de bulunan Yunan, Helen
ve Roma kültürleri çok önemli bir
yere sahiptir.
Aslında, eski Türkiye kültüründen
İtalya’ya kadar ulaşmış birçok şey
vardır. Bu bakımdan, eski Türkiye kültüründeki Yunan, Helen
ve Roma uygarlıklarının yeniden
farkına varılmasına ihtiyaç vardır.
Aynı şekilde Japonya’da da bir
farkındalık olması gerekmektedir.
Ben bu şekilde düşünüyorum.
Yunan tanrılarının Japonya’ya
ulaşmaları konusuna gelirsek, hemen uçağa binip Japonya’ya gel-
Res. 1 - 1. Antiokos’un tahta çıkış
töreni, Arusameia, M.Ö. 1. Yüzyıl
ortaları
29
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
memişlerdir. Türkiye ile Japonya arasında bir orta nokta vardır. Burası
Pakistan’ın kuzeyinde ve Afganistan’ın doğusunda bulunan Gandara
denilen bölgedir. Gandara bölgesi, Yunan, Helen ve Roma kültürlerinin
doğuya aktaralışında orta noktadır. Buradan geçerek, bu kültürler Orta
Asya ve Çin’i aşarak Japonya’ya kadar ulaşmıştır. Türkiye’den Gandara’ya kadar Orta Asyalılar, Gandara bölgesine göç etmiş Yunan ya da
Romalılar bu işi yüklenen, ulaştırıcılardır. Bu yolla, Yunan, Helen, Roma
kültürü Gandara’ya ulaşmıştır
Bu işi bir diğer yüklenen, ulaştırıcı Budizmdir. Budizm M.Ö. 6. Yüzyılda
Hindistan’da doğmuş ve M.Ö. 3. Yüzyılda Gandara’ya ulaşmıştır. Sonra
ise, burada Yunan, Helen ve Roma kültürleriyle Budizm birbirleriyle etkileşime geçmiştir. Daha sonra ise, 1. Yüzyılın ikinci yarısında bu çeşitli
kültürlerin etkileşimi sonucu, doğu-batı kültürlerinin sentezi olarak yeni
Gandara Budizm sanatı oluşmuştur. Bu Budist kültür Orta Asya, Çin ya
da Kore yarımadasından geçerek Japonya’ya ulaşmıştır. Böylece, Türkiye’de bulunan Yunan, Helen ve Roma kültürleri de Japonya’ya ulaşmıştır.
Hangi Yunan tanrılarının ulaştığı konusuna gelirsek, öncelikle sizlerinde
çok iyi bildiği Zeus, Kahraman Herkül, tanrıların habercisi Hermes, rüzgar tanrısı Anemos, Tike vardır. Bu şekilde beş tanrı ve kahramanın heykellerinin aktarıldığını görüyoruz. Tabii ki, tanrıların adları değişmiştir.
Yunan tanrıları ve kahramanı heykeli Gandara’ya ulaştığında, adları o
tanrılara uygun olan bölgedeki tanrı, yani budizmdeki tanrıların adına
değişir. Zeus, Vajrapani adına dönüşür. Vajrapani, yıldırım yaratan aleti
elinde tutan demektir. Herkül de Vajrapani adına dönüşür.
Tanrı Hermes ise Kuşan İmparatorluğuna geçerek Pharro, daha sonra
budizme geçerek “Vaisravana” şeklinde tanrı adına dönüşmüştür. Bu
“geniş duyan” demektir. Yani birçok insanın söylediğini duyan anlamına
gelmektedir.
“Rüzgar” anlamına gelen Anemos, İran (Kuşan) dilinde “Vado” adlı
tanrıya değişir.
Tike, bereket tanrıçası, şehri koruyan tanrıçadır. Gandara’da bereket tanrıçası ve çocukları koruyan, çocuk veren tanrıça “Hariti” adına dönüşür.
30
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Bu, yukarıda belirttiğim Gandara’daki tanrı adları, Gandara ve Hindistan’da Budist metinlerde kullanılan Sanskritçe isimlerdir. Bu Budizm
tanrıları Japonya’ya geldiğinde Zeus / Vajrapani, “Shukongoujin執金
剛神” olur. Aynı zamanda, “Niyou仁王” olarak ya da “Kongourikishi金
剛力士” de denilmektedir. Daha önce Sayın Kozu sumo güreşçisinden
bahsetti, “Niyou”, sumo güreşçilerinin atasıdır. Niyou ve Kongourikishi
heykelleri kaslı bir vücuda sahiptir. Bu, güreşci vücuduna sahip Herkül’den gelir. Sonuç olarak, Herkül ve Zeus, Japonya’ya ulaştığında
Shukongoujin, Niyou, Kongourikishi adlarındaki tanrılara dönüşmüştür.
Vaisravana adına dönüşen Hermes ise Japonya’da “Bishamonten” adını
alır. Bu isimlerde “Bisha” ve “Vaisra” sesleri benzerlik göstermektedir.
Dahası, “Vaisravana” adı Çin’de Çin imleri ile yazılırken毘沙門天 biçiminde fonetik olarak imlere çevrilmiş, bu fonetik imlerin okunuşu ile de
Japonya’ya ulaşmıştır. Yine, Vaisravana adı anlam açısından çevrildiğinde “çok kişiyi duyan” anlamında “Tamonten” denmektedir. Dolayısıyla,
“Bishamonten” ve “Tamonten” aslında aynı tanrıdır.
Anemos ve Vado rüzgar anlamına geldiğinden rüzgar tanrısının adıdır.
Çin’de Çin imleriyle “風神fujin” denmektedir. Aynı şekilde Hariti de
Çin’de Çin imleri ile anlam olarak çevrildiğinde “Kishimojin”, fonetik
olarak çevrildiğinde ise “Kariteimo” olarak adlandırılmaktadır.
Bu beş tanrı ve kahraman heykelini size fotoğraflarını göstererek anlatmak isterim.
Bu gördüğünüz Zeus. Zeus’un
özelliği biliyorsunuzki, elinde,
İngilizce’de “thunderbolt” denen,
yıldırım oluşturan asasının olmasıdır. Bu onun özelliğidir. Bu fotoğraflardakiler Afganistan’ın kuzeyine M.Ö. 3. Yüzyılda göç eden
Greklerin kurduğu Greko- Bactria
Krallığı’nın bastığı dört drahmi
madeni paralar. Bunların arka yüzünde Herkül imgesini görüyoruz
(Res. 2). Asasını havaya kaldırmış.
Res. 2- Zeus, Greko- Bactria Krallığı,
1. Diodotus, gümüş para, M.Ö. 3. Yüzyıl
sonları
31
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Res. 3 - Herkül,
Roma, Guimet
Sanat Müzesi
Res. 4 - Herkül/
Shukongoujin, Gandara,
2.-3. Yüzyıl
Res. 5 - Herkül/
Shukongoujin, Gandara, 2.-3.
Yüzyıl
Diğer yandan, Roma’daki Herkül imgesinin (Res. 3) güreşçi gibi güçlü,
kaslı vücudu vardır. Bu vücut Gandara’ya ulaştığında benzer şekilde
mükemmel bir vücudu olan güreşçi (Res. 4,5) imgesi ile ifade edilmektedir. Ancak, Gandara’daki Herkül yani Shukongoujin’in elinde garip
şekli olan bir şey var ama bu Hintlilerin asası. Yunan tanrısı Zeus’un
yıldırım asası bu şekilde biçim değiştirmiştir.
Diğer yandan, Herkül’ün klasik silahı böyle bir
sopadır. Kuşan Kralının Gandara’da bastırdığı
paranın arka yüzünde Herkül’ün kabartma figürü vardır ve elinde asası bulunmaktadır. Herkül, bu şekilde, Türkiye’den Gandara’ya kadar
Yunan tanrısı özelliğini kaybetmeden gelmiştir.
Ancak, Gandara’da çıplaklığını örten bir giysi
giyip, uzun kılıç taşır hale gelmiştir. Buna rağmen her zaman sağ elinde yıldırım düşüren asası
vardır. Burada, Orta Asya’da, Çin’deki Sincan
Uygur Özerk bölgesindeki, Kucha’da bulunan
bir Budist mabedinin duvar resminde (Res. 6)
Shukongoujin’in elinde ince bir asa olduğunu
Res. 6 - Vajrapani/ Shugörüyoruz. Bu, Japonya örneğinde tapınağın
kongoujin, Orta Asya,
5.- 6. Yüzyıl
kapısında koruyucu tanrı olarak bulunmaktadır
32
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
(Res. 7) ve elinde ince bir asa vardır. Tapınakların
girişindeki Shukongoujin’lere Kongourikishi ya da
Niyo denilmektedir. Ancak, bunlar aslında Herkül
ve Zeus’un şekil değiştirmiş halleridir.
Sırada Hermes var. Hermes
(Res. 8), Olimpos’daki tanrıların habercisidir. Bu nedenle yeryüzüyle, gök arasında
gelip gitmesi için, baş ve
Res. 7 - Kongouriayak bölgesinde kuş kanatlakishi+Niyou figürü,
Toudaiji, 13. Yüzyıl
rı vardır. Bu örnekte kuş kanatları gözükmemekte ancak,
kanatları olan Hermes figürü
Gandara’ya ulaşmış Pharro
tanrısı olmuştur. Bu, Kuşan
Kralının bastırdığı bir paradır. Paranın arkasındaki (Res.
9) figürde Pharro’nun başında kanatları vardır. Hermes’in
bir diğer özelliği tüccarların
tanrısı, ticaret tanrısı olmasıdır. Bir başka Kuşan Krallığı
parasındaki (Res. 10) figürde
elinde para kesesi, cüzdan bulunmaktadır. Hermes/ Pharro
Res. 8 - Herkül, Roma, tanrıları Gandara’da Budizm
Vatikan Sanat Müzesi tarafından kabul gördüğünde,
Budizmi kuran Shakamuni
Buda, yani Bhagavat’ın, koruyucusu ve yol göstericisi Bishamonten (Res. 11) olur. Bu, Bishamonten’in başında bir çift kuş kanadı bulunmaktadır. Bu
kuş kanatları Yunan tanrısı Hermes’ten gelmektedir.
Hermes, tanrıların habercisiydi ancak, ölen kişilerin
ruhlarını öbür dünyaya götürme özelliği de vardı. Bu görevi de Gandara’daki Budizm tarafından
Res. 9 - Herkül/
Pharro, Kuşan
Krallığı, 1.
Kanishka, altın
paranın arka yüzü,
2. Yüzyıl
Res. 10 - Herkül/
Pharro, Kuşan
Krallığı, Kral
Huviska, altın
paranın arka yüzü,
2. Yüzyıl
Res. 11 Bishamonten (solda),
Gandara, 2-3- Yüzyıl
33
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
kabul görmüş ki, yay ve ok
kuşanıp, Bhagavat’ın koruyucusu ve yol göstericisi olmuştur. Shakamuni fotoğraf
11’de olduğu gibi gece yarısı
on iki civarında evinden çıkıp, ruhani eğitime gider ancak, gece yolların karanlık
ve tehlikeli olması nedeniyle koruyucu ve yol gösterici
olarak Gandara’da Bishamonten heykeli yapılmıştır.
Shakamuni’ye Bishamonten
refakat etmektedir.Bu, zırhlı
Bishamonten Çin’den geçerek Japonya’ya gelmiştir. Koruyucu kıyafet de bir seviye
Res. 12 - Tobatsu
Bishamonten, Touji,
daha yukarı çıkarak, zırh ve
9. Yüzyıl
başlık halini almıştır. Yine,
Fotoğraf 12’de (Res. 12) baş bölgesinde küçük bir
kuş kanadı bulunmaktadır. Bu, Hermes/Pharro ve
Bishamonten baş bölgesindeki kuş kanadının şekil
değiştirmiş halidir.
Res. 13 - Daikokuten,
Kanzeonji, 11. Yüzyıl
Res. 14 - Kuzet
rüzgarı Boreas,
Atina, M.Ö. 2. Yüzyıl
Ayrıca, Bishamonten’in bir diğer özelliği olarak
Hermes ve Pharro tanrılarında olduğu gibi para kesesinin olduğunu,
refah verme görevinin olduğunu görüyoruz. Japonya’da bu tanrıya “Daikokuten” (Res. 13) denmektedir. Daikokuten, hazine ya da para dolu
bir çuval taşır. Bu çuvalın çıkış noktası Hermes ve Pharro’nun elinde
tuttuğu para kesesidir.
Devamen rüzgar tanrısından bahsedeceğim. Bu fotoğraf Atina’daki ünlü
rüzgar kulesinin fotoğrafıdır. Kulenin üst kısmına sekiz rüzgar tanrısı
çizilmiştir. İçlerinden birisi, kuzey rüzgarı tanrısı Boreas’dır (Res. 14).
Elinde mantosu vardır. Bu manto rüzgarla doludur. Bu kuzey rüzgarı
tanrısının adı Gandara’ya Anemos olarak ulaşmıştır. İki eliyle büyük bir
manto tutar ve çok hızlı koşar. Bu hali Kuşan Krallığının madeni parasına
34
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Res. 15 - Rüzgar
tanrısı Anemos,
Kuşan Krallığı, 1.
Kanishuka, altın
paranın arka yüzü,
2. Yüzyıl
Res. 16 - Rüzgar
tanrısı, Gandara,
2.-3. Yüzyıl
da çizilmiştir (Res. 15). Bu tanrı da Gandara’nın
tanrıları arasına girmiş ve bu şekilde hareket ederek rüzgarla dolmuş yelkene benzeyen bir manto
tutan tanrıya (Res. 16) dönüşmüştür. Daha sonra,
Gandara’da yelken, bir değişim geçirmiş, rüzgar
çıkaran torba haline gelmiştir. Bu rüzgar torbası
daha sonra Çin’deki rüzgar tanrısı figürüne aktarılmıştır. Ancak, Çin’de rüzgar tanrı ile yıldırım
tanrısı bir ekip oluşturmuş, bir süre sonra Budizm
kültürü ile birlikte Japonya’ya ulaşmıştır. Rüzgar
tanrısı figürü rüzgar torbasını iki omzunda tutan
ucubeye dönüşmüştür. 17. Yüzyıla gelindiğinde
rüzgar tanrısı (Res.17) ve Yıldırım tanrısı Japonya’daki tapınaklardaki fusumalara (kağıtdan kapı)
ikili olarak çizilmeye başlamıştır. Bu şekilde, Japon
rüzgar tanrısının kökeni Yunan kültürüne dayalıdır.
Res. 17 - Rüzgar
tanrısı, Kenninji, 17.
Yüzyıl
Res. 18 - Tanrıça
Tike, Selevkos
İmparatorluğu, 1.
Demetrios, gümüş
paranın arkası, M.Ö.
2. Yüzyıl
Res. 19 - Tanrıça
Tike/ Tanrıça
Artoksho, Kuşan
İmparatorluğu,
Kral Huviska, altın
paranın arkası, 2.
Yüzyıl
Son olarak Tanrıça Tike. Bu eser, Antakya’nın, şimdiki Hatay’ın, koruyucu tanrıçasıydı. Tanrıça Tike,
Selevkos İmparatorluğu döneminde, bu gümüş para
(Res.18) örneğinde olduğu gibi “bereket boynuzu” adı verilen geniş bir bölgenin cömertliğini
simgeleyen bir şey tutardı. Bu figür Gandara’ya ulaşmış, bu bölgede
bulunan Ardoksho adındaki tanrıçayla sentezlenmiştir. Fotoğrafta görüldüğü üzere, Ardoksho’nun da elinde “bereket boynuzu” vardır (Res.
19). Tike ve Ardoksho karışımı bu tanrıça, Gandara’da Budist sanatı
35
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Res. 20 Pancika(solda) ve
Tanrıça Ardoksho/
Tanrıça Hariti
(sağda),ガGandara,
2.-3. Yüzyıl
Res. 21 Kishimojin/Ariteimo,
Todaiji, 12. Yüzyıl
Res. 22 Kishimojin/Ariteimo,
Daigoji, 12. Yüzyıl
tarafından kabul gördükten sonra tanrıça Hariti (Res. 20) ile bir görülmüştür. Hariti ismi Çin’e geçtiğinde “鬼子母神Kishimojin” ve ”
訶梨帝母Kariteimo”olarak Çin imleriyle ifade edilmiş, daha sonra da
Japonya’ya geçmiştir. Japonya’daki Kishimojin, 訶梨帝母Kariteimo
(Res. 21,22) da Gandara’daki tanrıça Hariti gibi çocuklarla birliktedir.
Hariti, Budist metinlere göre 500 çocuğu olan bir tanrıçaydı. Resimde
onun en sevdiği (son) çocuğunu görüyoruz. Japonya’daki Kishimojin’in
“bereket boynuzu” yok, ama bunun yerine nar var. Nar, bereketin simgesidir. Japonya’da nar, küçük ve ekşi bir meyvedir. Bunun için pek
yenmez. Onun için bereketin simgesi olamaz. Türkiye’deki büyük ve
lezzetli nardan çok farklıdır. Büyük ihtimalle Kishimojin’in elinde tuttuğu
nar, Orta Asya’daki büyük nardan esinlemiş. Herneyse, Kishimojin’in
kökeninde tanrıça Tike de vardır.
Yukarıda belirttiklerim dışında, Yunan katlama sandalyeleri de Japonya’ya kadar ulaşmıştır. Zamanı aştığımız için konuşmamı burada
bitiriyorum. Benim bugün açtığım şekilde, Klasik ya da günümüz Japon
geleneksel kültürünün içinde sadece Yunan değil, aynı zamanda eski
Türkiye’nin Yunan kültürünü köken alan bir çok öğe olduğunu yeniden
fark edebilmeniz beni mutlu edecektir. Sabırla dinlediğiniz için, teşekkür
ederim.
36
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Otani Kozui ve Türkiye Cumhuriyeti’ne
Yapılan İlk Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımı: Gazi Çiftliği ve Bursa Dokuma
Fabrikası
Dr. Erdal Küçükyalçın (Boğaziçi Üniversitesi)
M
erhaba. Japonca olarak yapacağım bugünkü konuşmam Otani
Kozui ve “Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik İlk Doğrudan Yabancı Yatırım” başlığını taşıyor. Sizlere Türk Japon ilişkileri tarihinde
tamamen unutulmuş bir kişilik olan Otani Kozui’nin 1927 yılında Ankara Gazi Çiftliğine ve 1929’da ise Bursa Türk-Japon Tekstil Fabrikası’na yapmış olduğu yatırımlardan bahsedeceğim. Maalesef onu sadece
Türkler değil, Japonlar da unutmuş görünüyorlar. Halbuki iki ülke ilişkilerinin temellerinin atılmasında önemli katkıları olan böyle bir kişiyi
unutma lüksümüzün olmaması gerekir.
Öncelikle dilerseniz onu biraz tanıyalım. Otani Kozui 1876’da doğmuş
ve 1948 yılına kadar yaşamıştır. Japonya’da büyük dönüşümlerin meydana geldiği Meiji, Taisho ve Showa dönemlerini görmüş, hatta birçok
alanda o dönüşümlerde bizzat rol oynamıştır. Otani Kozui aslında merkezi Kyoto’daki “Nishi Honganji” yani Batı Honganji Tapınağı olan
Japonya’nın en büyük Budist kurumunun 22. Başrahibi ve lideriydi.
1903-1914 yılları arasında bu görevi yürüten Kozui daha sonra istifa
ederek makamını bırakmış ve Şanghay’a yerleşerek Çin’de yaşamaya
başlamıştır. Verdiği bu ani kararla din adamı kimliğini, asalet ünvanlarını ve ekonomik açıdan rahat bir hayatı ardında bırakarak özgürlüğü
seçmişti. Artık küllerinden doğan bir anka kuşu gibi sıfırdan başladığı
bu yeni hayatında dünyevi işlerle meşgul olacak ve bir düşünce adamı,
kamuoyu önderi, bir sanayici veya bir ziraatçı olarak anılacaktı. Hatta
sonradan başbakanlık koltuğu önerilmesine rağmen reddedecek kadar
yeniden zirveye yükselmeyi başaracaktı. Aslına bakarsanız, farklı alanlarda faaliyet göstermiş ve ürünler vermiş çok yönlü bir kişilik olması
37
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
nedeniyle Kozui’yi takip etmek
de, tarif etmek de oldukça zordur.
Peki, yaşadığı dönemde Japonya’nın önde gelen kamuoyu önderlerinden biri olan Kozui Türkiye’ye neden ilgi duymuştu? Bu
konuya 2010 yılında Japonya’da
çıkan “Otani Kozui ve Asya” adlı
kitaba yazdığım “Otani Kozui ve
Türkiye” başlıklı makalemde değinmiştim. Ardından 2010 yılında,
Türkiye’de Japon Yılı etkinlikleri
çerçevesinde, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlediğimiz
Res. 1 - Otani Kozui ve Türkiye (2010)
“Hilal ve Güneş - İstanbul’da 3
Japon” sergisinde ve DEİK’ten Türkçe ve Japonca olarak çıkan “Otani
Kozui ve Türkiye - Cumhuriyet Dönemi Türk-Japon Ticari İlişkilerinin
Kurulmasında Bir Vizyonerin Rolü” adlı kitabımda da bu konuyu detaylarıyla ele almaya çalıştım (Res.01). Ancak tarihi hakikatleri içeren
bu çalışmaların varlığına rağmen geçtiğimiz aylarda Tokyo’da Japonya
Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde iki ülke ilişkileri tarihini konu alan bir
sergiyi gezdiğimde, maalesef hala Otani Kozui’den hiç bahsedilmediğini gördüm. Doğrusu bu da bana, tüm gayretlere rağmen henüz onun ve
rolünün yeterince anlaşılamadığını gösteriyor.
Peki, Otani Kozui’yi bu kadar özel kılan neydi? Bunu anlamak için dilerseniz aile ilişkilerine biraz yakından bakalım. Öncelikle eşi Kazuko
Hanım, yani evlenmeden önceki soyadıyla Kazuko Kujo’nun, imparatorluk hanedanının geleneksel olarak evlilik yapabileceği Fujiwara sülalesine bağlı “Beş Dünür Hanesi”nden ilki olan Kujo ailesinden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu gerçeği bilirsek Kazuko’nun kızkardeşi
Sadako’nun da İmparator Taisho ile evlendiğini ve “Teimei Kougou”
adıyla imparatoriçe olduğunu anlayabiliriz. Üstelik Sadako imparator
Showa’nın da annesi sıfatıyla 1951’deki vefatına kadar Japonya’nın
en önemli figürlerinden biri olmuştur. Dolayısıyla Kont ünvanı taşıyan
38
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Otani Kozui’nin eşi vasıtasıyla
hanedanla akrabalık bağlarıyla
bağlı olduğunu görüyoruz ki, sırf
bu bile onu Japon toplumu içerisinde müstesna bir konuma getirmeye yeterlidir.
Öte yandan gazeteci Fukuchi Genichiro ile birlikte Iwakura misyonundan kısa bir süre ayrılarak
Türkiye’ye gelen ilk Japon olan
Shimaji Mokurai da Kozui’nin
liderliğini üstlendiği Nishihonganji Tapınağı’na bağlı rahiplerRes. 2 -Türkiye’ye gelen ilk Japon:
Shimaji Mokurai (Fukuchi Genichiro ile
den biriydi (Res.02). 1873 yılında
birlikte)
10 gün kadar İstanbul’da kalarak
çeşitli gözlemlerde bulunmuş olan Mokurai Kozui ile aynı çevrede
yaşıyordu. Üstelik babası Koson ile yakın çalışan dönemin önemli rahiplerinden biriydi. Meiji Restorasyonunun ilk yıllarında, Budizm’in
soruşturmaya uğradığı dönemde,
“laiklik” yani din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılması sistemini Japonya’ya tanıtan da oydu.
Öte yandan dönemin önde gelen
gazeteci-yazarı olup Ninomiya
şehrinde halen bir müzesi bulunan Tokutomi Soho’nun da, Sayın
Esenbel hocamızın tanıttığı Yamada Souhen çay seremonisi ekolünün lideri olup İstanbul’da uzun
süre yaşamış olanYamada Torajiro’nun da Otani Kozui ile yakın
ilişkileri vardı (Res.03). Mesela
Soho Rusya seyahatinin ardından
Türkiye’ye gelmiş ve Yamada ToRes. 3 - Tokuomi Soho (sol) ve Yamada
Torajiro (Orta) Istanbul’da
rajiro’yla görüşmüştür. Kozui ise
39
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Soho’ya “Sensei” yani hocam diyecek kadar yakındı. Yıllar içerisinde
ona yolladığı çok sayıda mektup Soho Müzesi’nde görülebilir.
Otani Kozui’ye Japonya’da büyük ün kazandıran bir başka işi ise “Otani Araştırma Gezileri”, yani Orta Asya’ya düzenlediği keşif gezileriydi.1902-1914 yılları arasında düzenlediği ve ilkine bizzat katıldığı üç
büyük gezi ile İpek Yolu üzerindeki kültürel mirasın tanınmasına büyük katkıda bulunmuştur. Öte yandan aynı dönemde çok sayıda Batılı
araştırmacı da benzeri geziler yapmaktaydı. Orta Asya’ya düzenlenen
bu gezilerin ardında “Büyük Oyun” da denilen, Rusya ve İngiltere
arasında yaşanan Avrasya bölgesine hakim olma yarışı bulunuyordu.
19.yüzyılın başlarından itibaren yükselişe geçen Rus imparatorluğunun
Asya’nın kuzeyinden Sibirya’ya doğru yayılışı, güneyde Hindistan’da
uzun süredir yerleşik koloni düzeni kurmuş olan İngiltere’yi rahatsız
etmeye başlamıştı. Bu iki gücün arasında kalan Orta Asya ise bir tür
buffer zone haline gelmişti. Dolayısıyla bu bölgeye hangi tarafın hakim
olacağı her ikisi açısından da giderek daha kritik bir hale geliyordu.
İşte bu nedenle bölgeyi yakından tanımak ve haritalarını çıkarmak üzere araştırma gezileri düzenliyorlardı. Daha sonra Almanlar, Fransızlar,
İsveçliler de Orta Asya’ya kendi keşif gezilerini yapmaya başladılar.
Kaşifler bölgeden çok sayıda tarihi malzeme ile dönüyorlar ve buldukları eserlerin büyük bir kısmının Budist kültüre ait olduğu görülüyordu.
Tam da o sıralarda, 1900 yılında Londra’da bulunan Otani Kozui de
keşif haberlerinin duyulması üzerine Japon Budizminin lider kuruluşu
olan Nishihonganji Tapınağı’nın bir sonraki lideri sıfatıyla benzer bir
keşif gezisine bizzat çıkması gerektiğine karar verdi. Bu, bir Asyalının
yapacağı ilk gezi olacaktı. 1902 Ağustosunda Londra’dan hareketle St.
Petersburg üzerinden Bakü’ye geçerek Kaşgar’a gitti ve oradan da Hindistan’a geçti (Res.04). Fotoğrafta Kozui’yi Kaşgar’daki İngiliz Başkonsolosuyla görüyorsunuz. Deve üstünde, kervanlar kurarak seyahat
ediyorlar ve Dunhuang dahil, birçok sit alanından 8.yy’a tarihlenen bu
Çince ve Uygurca Budist metinler gibi yazma eserler bularak Japonya’ya
götürüyorlardı. Bu metinler Türklerin İslam öncesi dinleri konusunda
büyük miktarda bilgi içermektedir. Macar asıllı bir İngiliz olan Aurel
Stein’ın gezileri esnasında çizdiği haritalarda Orta Asya’daki Taklamakan, Yarkant, Aksu, Kuça, Karaşar, Turfan veya Dunhuang veya Mira,
40
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Niya, Domoko, Hotan,
Mingbulak gibi birçok
yerisminin Türkçe olduğu görülmektedir.
Bu gerçeği Kozui’nin
öğrencisi ve Nishihonganji Tapınağı’nın rahiplerinden biri olan
Tachibana Zuicho farRes. 4 - Otani Kozui (1. Otani Araştırma gezisi
ketmişti. 2. ve 3. Otani
sırasında Kaşgar’da, 1902) (Önde, sağda)
Araştırma Gezilerinde
görev alan Tachibana ,aynı zamanda Japonya’nın ilk Türkoloğudur.
Kadim Uygur ve Göktürk dilleri dahil, Doğu Türkistan’ın çeşitli Türk
lehçeleri hakkında incelemeler yapmış, Uygur Budist metinleri üzerinde çalışmıştır. Öte yandan Otani Kozui Orta Asya’dan getirilen sutra
yazmaları ve diğer sanat eserlerini korumak ve incelenmesini sağlamak
üzere 1907 yılında Kobe yakınlarındaki Ashiya’da “Nirakuso” adını
verdiği bir eğitim kompleksi kurmuştur. Bu kompleks Kozui 1914’te
yukarıda bahsedildiği gibi başrahiplik makamını bırakana kadar işlevini sürdürmüştür.
Japonya’dan ayrılarak Şanghay’da yaşamaya başladığı dönemde bambaşka bir Kozui görüyoruz. Artık tamamen seküler, ikinci bir hayata
başlayan Kozui pasaportundaki meslek hanesine bile “din adamı” yahut
“Budist rahip” değil “agriculture” yani “tarım” yazdırıyordu. O bir “tarımcı”, yani Batıda “Fizyokrasi” Japonya’da ise “Nouhonshugi” olarak
bilinen “Tarım yoluyla kalkınma” düşüncesine inanan biriydi. Meslek
hanesine “tarım” yazdırmasının sebebi budur. 1915 yılında Singapur’da
“Yükselen Güneş Kauçuk Şirketi”ni ve 1917’de ise Hollanda hakimiyetindeki Java Adası’nda “Endonezya Ziraat Şirketi”ni kurarak geniş
çaplı çiftlikler, plantasyonlar işletmiştir. Ne ilginçtir ki, Güneydoğu Asya’da yaptığı bu yatırımlar sayesinde ziraat alanında çok derin bir bilgi
birikimine sahip olan Otani Kozui’nin ilgisi 1924 yılından itibaren daha
yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelmiştir. . Bu ilgi Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te ilanından hemen sonraya rast41
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
lar. İlk olarak 1924 yılı
Şubat ayında Tokyo Teikoku Oteli’nde Japon
iş adamlarına yaptığı
bir konuşmada Türkiye’ye yatırım çağrısı yapmıştır (Res.05).
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu
çağrının Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından
Res. 5 -Otani Kozui konferansı (Kokumin gazetesi,
4-20 Mart 1924 tarihinde yayınlanan yazı dizisi)
takriben 3 ay sonra,
yani İstiklal savaşının
bitiminden hemen sonra yapılmış olmasıdır. Bu gerçek 1925 yılı Osaka Mainichi Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde açıkça görülmektedir. Haberin başlığı “Japonya-Türkiye Dış Ticaret Derneği kuruldu.”
(Res.06). Bu dernek Türkiye ile Japonya arasındaki ilk dostluk kuruluşudur. Kurucuları arasında Otani Kozui de vardı. Haberde ismi açık
olarak görülüyor. Aynı gazetenin 1926 yılı 4 Şubat tarihli sayısında ise
Otani Kozui Japon işadamlarına bu kez de “Siz satmayı düşünüyor olabilirsiniz oysa ben satın almaktan bahsediyorum. Bakın ben Türkiye’ye
giderek ürünlerini satın alacağım” diyor. “Neden derseniz, eğer bir şey
alacaksanız dostunuzdan almak en doğrusudur” diyor, yani iyi ilişkilerimizin, dostluk ilişkilerimizin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne destek
olalım demek istiyor. Bu
tavrın öneminin altını
çizmek istiyorum. Çünkü Kozui burada yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyet’inin kalkınma
gayretine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Osaka Japonya-Türkiye Dış Ticaret
Derneği’nin kurulduğu
Res. 6 - “Japon-Türk Dış Ticaret Derneği kuruldu”
(Osaka Mainichi Gazetesi, 17 Kasım 1925)
gün çekilen bir fotoğraf
42
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Kouzi’nin rolünü gözler önüne seren bir kanıt niteliğindedir. Fotoğrafta Osaka Ticaret
Odası Başkanı Inahata
Katsutarou,
Türkiye
geçici büyükelçisi Hulusi Fuad Bey ve Otani Kozui birlikte, önde
otururken görülmektedir (Res.07). Aynı foRes. 7 - Osaka Japon-Türk Dış Ticaret Derneği
toğraf aynı yıl Haziran
kuruluşu hatıra fotoğrafı (3 Mart 1926, Otani Kozui
ön sıra, sağda)
ayında Servet-i Fünun
Gazetesi’nde de yayınlanmıştır. Osaka Asahi Shimbun’da çıkan başka bir haberde ise “Japonların dikkat etmesi gereken ülke: Tarımsal sanayi ile kalkınan Türkiye”
dediğini görüyoruz (Res.08). Kozui bu makaleyi Türkiye ziyaretinin
ardından Paris’ten yazmış ve Türkiye’ye yatırım yapılmasını istemiştir.
Şimdi Japon Dışişleri Bakanlığı arşivinde bulduğum çok enteresan bir
belgeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1927 yılı 28 Mart’ında yazılmış
olan bu belgede, Otani Kozui’nin Türkiye’de bir yatırım yaptığı açıkça
görülmektedir. Dönemin
tarım bakanıyla görüşüp
yatırım yapmak istediğini söylemiş, Atatürk’le
tanıştırılarak o zamanki
“Gazi Çiftliği” yani günümüzde “Atatürk Orman Çiftliği” adı verilen
bölgede yatırım yapmıştır. Rapordan Atatürk’e
ait 1500 hektarlık alanın
Res. 8 - Otani Kozui, ““Japonlar’ın İlgi
100 hektarının ona ayGöstermesi Gereken Türkiye’nin Tarım ve Sanayi
rıldığını ve Ankara’da
Sektörleri” , (Osaka Asahi Gazetesi, 20 Temmuz
bu iş için bir firma ku1926)
43
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
rup Japon gençlerini
oraya
gönderdiğini
anlıyoruz. Yani 1927
yılından itibaren Kozui’nin görevlendirdiği bazı Japon gençlerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınması için
çalıştıklarını görüyoruz (Res.09). RaporRes. 9 - Japonya Geçici Büyükelçisi Obata
da büyükelçi Obata
Yukichi’nin Otani Kozui’nin Ankara Gazi Çiftliğine
yatırımına ilişkin raporu (Japonya Dışişleri Bakanlığı Yukichi’nin, bu beklenmedik olay üzerine
belgesi, 28 Mart 1927)
Tokyo’ya gönderdiği
bilgiler bulunmaktadır. “Otani Kozui’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kemal Paşa ile tarım yatırımı yapması kesinleşti” diyor,
yani tarıma dayalı kalkınmaya önem veren Mustafa Kemal Atatürk ile
Otani Kozui bir araya gelerek bir güç birliği oluşturmuşlardı. Bu amaçla 20 Nisan 1927 tarihinde “Ankara Sanayi-i Ziraiye Limited Şirketi”
adlı bir şirket kuruldu. Şirket kuruluşunda Türk tarafını Celal Bayar,
Japon tarafını ise Uemura Tatsumi temsil etmişlerdir. Bu firma Türkiye
Cumhuriyeti’ne yönelik ilk doğrudan yabancı sermaye yatırımıdır ve
bir Japon tarafından yapılmıştır. Kozui aynı dönemde yazdığı “Yüksek
Kaliteli Türk Pamuğu”
ve“Tarımla Kurulan Ülke:
Türkiye” gibi başlıklar
altında gazete yazılarıyla
Türkiye’yi tanıtmaya devam ediyordu (Res.10).
O sıralarda sekiz Japon
genci de Ankara’da Gazi
Çiftliğinde çalışmaya başlamışlardı bile. Bu gençlerin Ankara’dan yolladığı
mektuplar o günlerde Şan44
Res. 10 - Otani Kozui, “ Tarımla Kurulan Ulke:
Türkiye – Japonlar için gelecek vaadediyor”
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
ghay’da çıkan “Daijo” adlı
bir dergide yayınlanmıştır.
“Türkiye gezisi”, “Türkiye Mektupları”, “Çiftlik
Hayatımızdan Ayrıntılar”,
“Ankara’ya Gidiş”, “Ahi
Mesud’un Türküsü”, “Angora’da Tarla İşleri” , “Ankara’da Gördüğüm Kıraç
Res. 11 - Ankara Gazi Çiftliğinden civarından
Toprakta Tarım Yöntemlegörünen şehir manzarası (10 Ekim 1927)
ri” başlıklı bu mektupları
ve tarafımdan yapılan tercümelerini “Otani Kozui ve Türkiye” adlı kitabımda görebilirsiniz. Mektuplardan birinde çalıştıkları araziden görünen Ankara manzarasının 10 Ekim 1927 tarihli bir resmi de bulunuyor
(Res.11).
Sonraki günlerde Kozui faaliyetlerine hız kesmeden devam etmiş ve
Bursa’da şehrin önde gelen işadamlarından Memduh Gökçen ile bir
ipek dokuma fabrikası kurmuştur (Res.12). 1929 Ağustosunda açılan
bu fabrikada günlük 200 metrelik bir kapasiteyle ipek kumaş üretimi
yapılıyordu. Fabrikada Japonlar da görev yapıyorlardı.
Öte yandan Kozui’nin kurulmasına öncülük ettiği “Osaka Japonya-Türkiye Dış Ticaret Derneği”nin çabalarıyla aynı yıl İstanbul Karaköy
semtinde bir Japon malları mağazası (Nihon Shouhinkan) açılmıştır.
Yine 1929’da
Res. 12 - Otani Kozui’nin Bursa’daki Türk-Japon İpek
Dokuma Fabrikası’da ortağı Memduh Gökçen ve genç
Japonlar (1929 civarı)
Ertuğrul Fırkateyni
faciası anısına dikilen anıt taşı üzerindeki “Kozui Kitabesi”nin yazarı da Otani
Kozui idi (Res.13).
Bu kitabenin tarafımdan yapılan tercümesi 2010 yılında
düzenlenen Ertuğrul
45
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Sempozyumunda sunduğum makalede görülebilir.
Son olarak, Otani Kozui’nin, “Asya’nın Yükselişi Planı” adıyla
1939’da yayınladığı 10 ciltlik eserinden bahsetmek istiyorum. Bu
önemli eserinde Kozui, Tokyo ile
İstanbul’u birleştiren bir demiryolu hattı kurulması düşüncesini,
yani bir “Demir İpekyolu” fikrini
ortaya atmıştır. Şimdilerde Çin’in,
Rusya’nın veya diğer Batılı ülkelerin bu tür planlardan bahsettiğini duyuyoruz ama Kozui’nin daha
1939 yılında bölgeyi coğrafi, ekonomik hatta meteorolojik açılardan tüm detaylarıyla inceledikten
Res. 13 - Otani Kozui, “Kozui Kitabesi”
(Kuşimoto Ertuğrul Anıtı)
sonra, bölge ülkelerinin ekonomik
gelişimlerini hızlandırıcı önerilerini de dahil ederek bu tarz bir planı meydana getirdiği görülmektedir.
Planda kurulacak istasyonların yerleri dahi belirlenmişti ve hat Orta
Asya üzerinden Hicaz ve Bağdad demiryollarına entegre bir şekilde
bağlanıyordu (Res.14).
Uzun lafın kısası, Otani Kozui’nin Türk-Japon ilişkileri
tarihi açısından hatırlanmayı
hakeden en önemli figürlerden birisi olduğu açıktır. O
ve onun gibi, iki ülke dostluğunun geliştirilmesi için
çaba gösterenler üzerine yapılan araştırma ve çalışmaların artarak devam etmesini diliyor, beni dinlediğiniz
için teşekkür ediyorum.
46
Res. 14 - Otani Kozui,“Asya’nın Yükselişi
Projesi”nden Tokyo’yu İstanbul’a Bağlayan
Demiryolu Hattı
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Türkçe’nin Çeşitliliği
Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi)
D
il denince öncelikle yazılı standart akla geldiğinden, herkesçe aynı
biçimde kullanılması gereken, değişmez bir dilin mevcut olduğu,
standart dışı konuşanların dili bilmediği, yanlış kullandığı, bozduğu hatta
kirlettiği görüşü oldukça yaygındır. Oysa doğal dillerde tek biçimlilik
diye bir şey söz konusu değildir. Aksine doğal dillerde alışılmış olan
çeşitliliktir. Her doğal dil farklı nedenlerle ortaya çıkmış bir varyantlar
yığınından oluşur. Dilin adıyla, örnek olarak Türkçe ile bu varyantların
tamamı gösterilir. Türkçe, ayrıca dil uzmanları tarafından iki farklı anlamda kullanılır: 1) Geniş anlamıyla Türk dilleri ailesinin üyesi olan
dillerin tümü, Türk dili ailesi, 2) dar anlamıyla Türkiye’de konuşulan dil
ve bunun çatısı altında yer alan, Balkan ve Avrupa Birliği, KKTC gibi
ülkelerde konuşulan varyantlar.
Dillerdeki çeşitliliğin farklı nedenleri vardır. Dil araştırmalarında tarihsel,
yerel, sosyal ve işlevsel nedenlerle ortaya çıkan çeşitlilik diğerlerine göre
daha fazla ilgi çeker, ama diğer çeşitlenmeler de çok önemli araştırma
konularıdır.
Dillerin tarih içinde dallanması, var olan dillerden yeni dillerin ortaya
çıkması dilcilerin çokça ele aldığı bir konudur. Örneğin günümüzde
standart biçimi olan ve olmayan pek çok Türk dili vardır. Bunlar, Çin’in
içlerinden Batı Avrupa’ya, Kuzey Buz Denizi’nden İran Körfezine uzanan çok geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Farklı tarihlerde ana
kitleden ayrılan bu dillerin hepsine eski bir dilin, ilk Türkçenin kaynaklık
ettiği düşünülmektedir. İlk Türkçenin ise daha eski tarihlerde Moğolca,
Mançu-Tunguzca, hatta bazı bilim adamlarına göre Korece ve Japoncayla
47
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
akraba olabileceğini ileri süren araştırmalar vardır. Türkçenin Japonca
ile akrabalığını veya bunun zıddını öne sürenlerin üzerinde düşünülmesi
gereken gerekçeleri vardır. Ancak tarihte geriye doğru gidildikçe dil verisi
bulmak zorlaşmaktadır. Kullanılan veriler günümüzde konuşulan dillerden, varsa eski tarihlerden kalma metinlerden, başka dillerden geçtiği
düşünülen sözcüklerden oluşmaktadır. Bu yüzden Türkçe ile adı geçen
diğer dillerin akrabalığını, örnek olarak Türkçe ve Türkmence arasında
olduğu gibi, tartışmaya yer bırakmayacak ölçütlerle kanıtlamak güçtür.
Tarihsel dönemlerdeki kanıtlanması zor durumlar bir tarafa, günümüzde, yaşayan dillerde de pek çok çeşitlenme vardır. Türk dil ve lehçeleri,
genel Türk dilinden ne zaman koptukları, tarihi yazı dilleri Çağatayca
ve Osmanlıcanın devamı olup olmamaları gibi nedenlerle birbirleriyle
değişen oranda yakınlığa sahiptirler. Aralarındaki karşılıklı anlaşılırlık
oranı aynı değildir, bazıları arasında oldukça yüksek karşılıklı anlaşılırlık varken, bazıları arasında hiç anlaşılırlık yoktur. Bu durumun, burada
üzerinde durulmayacak gerekçeleri vardır.
Buradaki konumuzun çerçevesinde kalarak bilinen tarihlerde dilin nasıl
değiştiğini, çok kısa örneklerle göstermek istiyorum. Türkçenin bilinen
en eski metinlerinden olan ve 21 Ağustos 732 tarihinde dikilen Kül Tigin
Yazıtının Doğu yüzü şu sözlerle başlar:
Üze kök teñri asra yagız yer kılıntukda ekin ara kişi ogli kılınmış.
“Üstte mavi gök (yüzü) altta (da) yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan oğlu yaratılmış” (Tekin 2006: 24-25).
Bu kısa örneğe baktığımızda, uzman olmayan biri bile bunun Türkçe olduğunu anlayabilir, ancak sözlerden ne kast edildiğini anlayamaz. Örneğe
dikkat edilirse seslerin, eklerin, sözlerin değişmiş olduğu görülür. Verilen
cümlenin günümüzde konuşulan Türk dillerinde nasıl olabileceği sorusunu soracak olursak, her birinin kendine göre gelişmeler gösterdiğini
belirleyebiliriz, ama bunun ayrıntılarına girmek bu yazının amacı için
gereksizdir. Ancak yine de Türkçenin geri kalanından daha önce ayrılan
kolları olduğuna da burada işaret etmekte yarar vardır.
48
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Tarihin ve coğrafyanın dilde çeşitlenmeyi nasıl etkilediğini göstermek
için daha sonraki dönemlerden iki örnek vermek istiyorum. Türkçenin
ilk dava dilekçesi olarak bilinen ve Talat Tekin’in 14. yüzyılın ikinci
yarısında yazıldığını düşündüğü bir metinde şu cümleler geçer:
Mini “Alyuk sen” tip inç kılmadın turur. Men küçüm yitmişinçe iş küç
kılıp tapınıp yazmışım yok. Begim me manga yavız yaman kılınmışı yok.
“Bana ‘Sen almışsın’ diye rahat huzur vermiyor. Ben gücümün yettiği
kadar çalışıyor, hizmette kusur etmiyorum. Efendimin de bana kötü
muamele ettiği yok.” (Tekin 2013)
Coğrafyayı biraz yakınlaştırıp Anadolu’da üretilmiş iki metne bakalım:
Nûh eyitdi yâ rabbi gemi ne-durur tañrı eyitdi agaçdan evdür kim su
üstinde yörür. (KE)
“Nuh sordu: Ya Rabbi, gemi nedir? Tanrı söyledi: Ağaçtan evdir ki su
üstünde yürür = Su üstünde yürüyen ağaçtan evdir.”
Ölen adam dirilmez çıhan can girü gelmez /…/ Eski panbuk biz olmaz,
karı düşmen dost olmaz. (DK: 73-74).
“Ölen insan dirilmez, çıkan can geri gelmez /…/ Eski pamuk bez olmaz,
eski düşman dost olmaz”.
Anadolu’da üretilen metinlere baktığımız zaman da Türkçenin
bugünkünden başka bir Türkçe olduğunu, sözcüklerdeki seslerin, eklerin,
sözlerin sırasının, kelimelerin anlamlarının zaman içinde değiştiğini
görüyoruz.
Zaman geçtikçe dillerin değiştiği gerçeği evrensel bir dilbilim kuralıdır.
Bunu görmek için mutlaka eski metinlere gitmemiz gerekmez, kendi
yaşadığımız dönemde de bunu gözleyebiliriz. Durumu örneklendirmek
gerekirse, bundan yirmi yıl kadar önce yapıyosun, olucak gibi söyleyişler
standart Türkçede kabul görmezdi, ancak bugün bu söyleyişler standart
sayılmaktadır.
Tarihi dönemle ilgili bu konuları tamamen geçmeden önce bir hususa
işaret etmekte yarar vardır: Bugünkü bağımsız dillerin, tarihte geriye
49
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
doğru gidildiği zaman kaynak dillerden, onların da daha eski tarihlerde
daha başka dillerden ayrılmış olması gerekir. Ancak bunları dil verileriyle kanıtlamak, yazının bilinen tarihi nedeniyle güçtür. Bilim adamları,
dillerin nasıl ortaya çıkmış olabileceği sorusunu günümüzde de sormaya
devam etmektedirler. Bu soruya dilbilim yanında başka bilim dalları da
yanıt aramaktadır.
Tamamen Türkiye’de konuşulana odaklanmadan önce geniş anlamıyla
Türkçenin günümüzde yaşayan kollarından da kısaca örnekler vermek,
konunun anlaşılması için yararlı olacaktır. Çeşitlenmelerin nasıl olabileceğini göstermek için Çuvaşça, Yakutça gibi uzman olmayanlarca
anlaşılması imkansız olan Türk dillerine değil de daha yakın, kardeşlikleri
daha belirgin dillerden örneklere başvurmak, panelin amacı açısından
uygun olacaktır. Bunun için sadece Güney Azerbaycan’ın değil Türkçenin de en büyük şiirlerinden biri olan Heyder Baba’nın ilk kıtasından
yararlanmak istiyorum:
Hėyder Baba, ildırımlar şahanda,
Sėller, sular şakkıldayıb ahanda,
Gızlar ona sef bağlayub bahanda,
Selâm olsun şövketüze, ėlüze,
Menim de bir adım gelsün dilüze.
Dikkat edilirse bu metinde, epeyce tanıdık sözcük vardır. Ne denilmek
istendiği de, Türkçe bilen biri için iyi kötü anlaşılır durumdadır. Erzurum,
Ardahan, Kars gibi Doğu illerinde yaşayan bir Türk vatandaşı büyük bir
ihtimalle bu metni Türkiye’nin batısında yaşayan birine göre çok daha iyi
anlayacaktır. Çünkü buralarda konuşulan Türkçe, Azerbaycan Türkçesine
İstanbul merkezli standart Türkçeden daha yakındır. Ancak birbirine çok
yakın görünen bu iki Türk dili arasında, anlaşıldığı düşünülen durumlarda
bile uzman olmayan birini zorlayacak farklılıklar bulunur:
Az. bekar = Tü. işsiz
Az. subay = Tü. bekar
Az. sümük = Tü. kemik
50
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Türkçede çeşitlenmeyi göstermek için dar anlamıyla Türkçeye, yani
Türkiye’de konuşulan Türkçeye bakalım. Her şeyden önce bütün doğal
diller gibi Türkiye Türkçesi içinde de zengin bir yerel çeşitlenme görülür. Örnek olarak Geliyorum gibi basit, tek kelimelik bir cümlenin
söylenişinde, hepsi aynı anlama gelen, taşıdığı anlam değeri bakımından
hiçbir eksiklik veya fazlalık olmayan şaşırtıcı bir söyleyiş zenginliği
vardır: geliyorum, geliyorun, geliyom, geliyon, geliyoruyun, geliyorurun,
geliyoruyun, geleyoruyun, geleyorurun, geliyom, geleyörüyün, geliyörün, geliyem, geliym, gelirem, geleyrım, geleyrum, geliyam, gelibbatırın, gelipyatırın, gelipbarın, celeyrum vs. Özellikle şimdiki zaman eki
çeşitlenme açısından çok çarpıcı bir örnektir, çünkü yeni ortaya çıkan
bir ektir ve örneklerde de görüldüğü gibi bazı ağızlarda hala alışılmış
değildir. Ama bu zenginlik Türkiye geneline özgü değildir, daha küçük
yerleşim bölgelerinde de benzer bir zenginlik görülür. Örnek olarak Rize
ağzıyla ilgili çalışmada, şimdiki zamanın birinci tekil kişi için 21, ikinci
tekil kişi için 17, üçüncü tekil kişi için 34 farklı biçimi belirlenmiştir
(Günay 1977: 235-17).
Bu yerel çeşitlenmeler yanında, başta da söylendiği üzere sosyal nedenlere bağlı çeşitlenmelerden söz etmek gerekir, bu nedenle konuşmamın
son kısmında sosyal nedenlere dayalı çeşitlenmeyi yine kolay anlaşılabilir
örneklerle göstermeye çalışacağım.
Örneğin günaydın, iyi günler, hayırlı sabahlar, selam, merhaba, selamün aleyküm gibi hepsi selamlaşmayla ilgili sözler, aynı zamanda
kullananların eğitim düzeyleri, statüleri, yaşları, cinsiyetleri, konuşulan
ortam gibi sosyal durum hakkında da çok önemli ipuçları taşırlar. Aynı
şekilde beyefendi, abi, amca, dayı gibi hitap biçimlerinin kullanımı da
bu çerçevede değerlendirilebilir.
Aramızda Japon katılımcılarımız da olduğu için çok ilgi çekici bir örnekle
konuşmamı bitirmek istiyorum: efendi. Bu sözcüğün anlamı bildiğiniz
gibi çok olumludur. İstanbul efendisi, çok efendi biri, efendi oğlum denildiğinde çok olumlu bir anlam taşır. Ancak Ahmet efendi gibi bir hitap
biçimi, saygınlığı düşük işleri yapanlar için kullanılabilir, üst makam
sahiplerine, amir pozisyondakilere efendi diye hitap edilmez.
51
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Standart, değişmez, tek doğru biçimler ancak yazımda (imla) mümkündür. Yazılı dilde ise metin türüne göre çeşitlenmeler görülür. Özellikle
sözlüklerin, gramer kitaplarının hazırlanmasına kaynaklık eden edebi
ürünlerde dilin çok farklı biçimleriyle karşılaşmak mümkündür. Yazarlar, dildeki bu çeşitlilikten zaman zaman çok yaratıcı bir biçimde istifade ederler. Konuyu pek çok eserden hareketle göstermek mümkündür.
Söylenenleri önemli öykü ve tiyatro yazarlarından Haldun Taner’in bir
hikayesinden örneklendirmek mümkündür. Haldun Taner bu öyküsünü
önce sol sütundaki dille yazmış, daha sonra aynı metni sağdaki biçimle
değiştirmiştir. Birinci metinde gerçeğe daha yakın bir dl kullanımı vardır.
İkinci metnimizde ise bu doğal dil kullanımının göz ardı edilmesiyle
mizah ortaya çıkmıştır:
’Alın götürün şu yaramazı Bekçi
• ‘Al götür şu yumurcağı bekçi Bey amcası’ dedi, ‘Yine beni
emcesi’ dedi, ‘gene bana gahır üzüyor, uyumuyor’.
veriy, uyumiy’.
‘Alacaksınız değil mi? Söyleyin
kuzum, alacağım deyin.’
•‘Alacan değel mi? Ha alacan?
‘Almayacağım’ dedi şefkatli
•‘Alacam’ dedi Bekçi, ‘susmazsa Bekçi, ‘Ama susmazsa onu çocuk
garagola götürecem.
parkına bırakmayacağım.’
•‘Get Zülfikâr emcesi get’ dedi.
‘Get de sen ırsızları gatilleri
götür garagola. Ben Paşa
oğlumu virmem sağa.’
52
‘Gidiniz Zülfikâr bey amcası,
gidiniz’ dedi. ‘Gidiniz de siz
kaka
bebekleri
yaramaz
bebekleri alınız. Ben Paşaoğlumu vermem, size. Biz
mamamızı yedik, et suzumuzu
içtik, şimdi cici, cici e-e
yapacağız.’
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Kaynaklar
DK: = Ergin, Muharrem (2004). Kitab-ı Dede Korkut I. Ankara: TDK.
Günay, Turgut (1977): Rize İli Ağızları. Ankara: TDK.
KE= Yılmaz, Emine, Nurettin Demir, Murat Küçük (2013). Kısas-ı Enbiya.
Ankara: TDK.
Taner, Haldun (2005). Bütün Hikayerleri -2. Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu,
Ayışığında Çalışkur. Ankara: Bilgi.
Tekin, Talat (2006). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK.
Tekin, Talat (2013). “Türkçe En Eski Dava Dilekçesi”. Makaleler 2. Tarihi
Türk Yazı Dilleri. Ankara. TDK. 295-303.
53
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Türkçe ve Japonca: Ortaklıkların
İçindeki Farklar
Prof. Tooru Hayasi (Tokyo Üniversitesi)
S
aygıdeğer misafirler, önce burada sizin gibi kıymetli insanlar önünde konuşma fırsatım olduğu için çok büyük mutluluk duyduğumu
ifade etmek istiyorum. Efendim, şimdi artık kahve molası zamanı geldi,
gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani çok değil, ama
biraz. Kusura bakmayın, benim konuşmam bittikten sonra kahve molası
başlayacak gibime geliyor. Efendim, ben bazı terimlerin Japoncasını
bilmiyorum, Türkçe konuşmak, benim için biraz daha rahat olduğu için
Türkçe konuşacağım. Ama tabii çok hata yapacağım. Hata yaptığımda
biraz gülümseyip bağışlamanızı ümit ediyorum. Evet, hemen başlamak
istiyorum, “Türkçe ve Japonca: Ortaklıkların İçindeki Farklar” diye bir
başlık koydum. Evet, şuna basıyorum, değil mi?
55
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Evet. Önce Türkçe ve Japonca cümlelere bakalım. “Ben dün Ankara’ya
geldim.” Hakikaten ben dün Ankara’ya geldim. Efendim, bunun Japoncası “Wataşi wa kinoo Ankarani kita.” Evet. Kelimesi kelimesine tercüme
edersek; “Wataşi” “ben”, “wa” bu biraz zor ama “ise”, “kinoo” “dün”,
“Ankara-ni” “Ankara’ya”, “kita “ “geldi”, yani hemen belli oluyor ki
kelime sırası tamamen aynı ve her iki dilde ekler kelimeden sonra geliyor,
yani “Ankara ni” demek “Ankara’ya” yani Ankara sözcüğünden sonra
ek “-ni” geliyor. Paralellik belli.
Efendim, kelimelere de bakalım. Şimdi bir fiil şekli, “Yazdırılmadı”. Bir
kelime. Bunun Japoncası “kakaserarenakatta”, evet “-dır” ve “-ase” ikisi
de ettirgen eki, “-ıl” ve “-rare” edilgen eki, “-ma” ve “-nakat” olumsuzluk
eki ve son olarak “-dı” ve “-ta” geçmiş zaman eki. Yani, tamamen aynı
sıra. Sadece cümle içerisinde değil, kelime içerisinde de aynı manayı
taşıyan unsurlar aynı sırayla sıralanıyor, hem Türkçede, hem Japoncada.
Evet. İki dil arasındaki benzerliği çok çok açık bir şekilde görüyoruz
burada.
56
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Evet, biraz başka konuya geçelim. Bir kelime ne kadar bilgi taşıyabilir,
yani bir kelimenin içine ne kadar bilgi sığdırabilirsiniz? Önce Japoncaya bakalım. “Anata wa wataşitaçi ga Çekosurobakiyacinka suru koto
ga dekinakatta uçi no hitori desu.” Efendim manasını söylemeyeyim.
Hemen göreceksiniz. Bir cümle, bir ifade. Bunun Türkçesine bakalım.
Ah pardon, bunun içinde Japoncada kaç kelime var. Yani, bazen kelime
mi ek mi onu kestirmek biraz zor olabilir. Ama en az 8 tane kelime var
veyahut parantez içine koyduğum “suru koto ga” kısmı olmasa da aynı
manaya geldiği için, ah pardon tersini söyledim. Evet, “suru koto ga”
varsa 10 tane, yoksa 8 tane, yani en az 8 tane kelime var, Japoncasında.
Bunun Türkçesine bakarsak, “Çekoslavakyalılaştıramadık-larımızdansınız” işte, aynı manaya geliyor, bu iki ifade. Evet, sonundaki “-sınız”ı
biraz düşünmek lazım, bu bir kelime mi, edat gibi bir şey mi, yoksa ek
mi, yani bu tartışmalı ama nasıl olsa en fazla 2 kelime, yani Japoncada en
az 8 kelimeyle ifade edilen bir anlam, Türkçede sadece 2 kelimeyle ifade
edilebiliyor. İşte burada biraz iki dil arasındaki fark meydana gelmeye
başlıyor. Efendim, neden Çekoslovakya, ben bilmiyorum. Yani bana
sormayın, eskiden beri Çekoslovakya, yani Polonya değil, Yugoslavya
değil nedense Çekoslovakya. Neyse.
57
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Peki “Japoncada neden o kadar çok kelime lazım?” diye sorarsınız, belki
Japoncada bir kelimenin taşıyabileceği bilgi miktarı Türkçeye göre sınırlı
olmasındandır. Örneğin, kelimeyi bir torba gibi düşünün, veyahut çanta
gibi düşünün. Türkçe’nin çantası bayağı büyük, içine çok şey koyabiliyorsunuz ama Japoncanın çantası o kadar büyük değil, fazla bir şey
sığdıramıyorsunuz. İşte “Anata wa wataşitaçi ga Çekosurobakiyacinka
suru koto ga deki...” (okuması) bayağı zor, “suru koto ga deki nakatta uçi no hitori desu”, bunu yine tercüme edecek olursak, “Siz ise biz
Çekoslovakyalılaşma yapmak işini edemeyen (edemediğimiz) gruptan
bir kişi durur(sunuz)”, böyle oluyor. Yani Türkçede bir kelimeyle ifade
edilen anlam, Japoncada ne kadar karışık birkaç tane kelime ile ifade
ediliyor, onu gördünüz.
Evet, şimdi kelime yapısına bakalım. Türkçede “Çekoslavakyalı” bir
isim oluyor, ve isimden fiil yapılıyor, burada “Çekoslavakyalılaş” bir fiil
oluyor, ondan sonra “-tır,- ama” ekleniyor, ki bunların hepsi fiilden fiil
yapma ekleri. Evet, ondan sonra “-dık” partisipi geliyor, bu sefer partisip
bir nevi isimdir, yani fiil tekrar isme dönüyor. Evet isim olunca çoğul
şekli olabiliyor, onun için “-lar” gelebiliyor, “-ımız”yla şahıs belirleniyor
ve en son olarak “-dan” yani çıkma durumu eki gelebiliyor, yani (kelime
yapısı) çok kapsamlı, yani Türkçenin çantası gerçekten büyük.
58
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Japoncasına bakalım, “Çekosurobakiya”, yani “-ve/-be” değişikliği var
ama hemen hemen aynı, “-cin”e gelince, bu kelime mi, ek mi biraz tartışmalı ama ek diyelim. “Çekosurobakiyacin” yani “Çekoslovakyalı”
isim oluyor. Ondan sonra “-ka” (anlamı “-laşma” gibi bir şey) eklenip,
yine isim oluyor. Bundan sonra Türkçede olsa partisip eki gelebilirdi ama
Japoncada buna partisip eki eklenemiyor. Yani, yerine “suru” geliyor.
Bu, Türkçedeki “etmek/yapmak” gibi bir fiil, öyle müstakil fiilin gelmesi
gerekiyor ve ondan sonra, ya pardon ben biraz yanlış söyledim, burada
partisip fonksiyonu partisip eki tarafından değil, “-koto” kelimesi tarafından taşınır, ki “koto”nun manası da çok geniş. Ama aşağı yukarı “iş”
veya “olay” veyahut “durum” manasına gelen bir kelime. İşte burada,
bakıyorsunuz, 1. Kelime, 2. Kelime, 3. Kelime. Türkçedeki gibi bir kelime yetmiyor, yani Türkçedeki“Çekoslovakyalılaştıramadık” noktasına
gelinceye kadar, üç kelimeyi kullanmak zorundalar Japonlar.
Evet, işte bu farkın en önemli kısımlarından bir tanesi, şahıs unsurunun
Japonca kelimelerde ifade edilmemesi. Şimdi “araba” kelimesinden
başlayalım, Türkçede “araba” bir isim. Buna “benim” anlamını katsanız
rahatça “arabam” diyebilirsiniz, yani hala bir kelime, yani kelime ço-
59
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
ğalmıyor, sadece bir kelime içerisine şahıs unsurunu koyabiliyorsunuz.
“Araba”nın Japoncası “kuruma”, bir isim, bunu genişletmek istiyoruz,
yapalım. Gayret ediyoruz, şahıs koymak istiyoruz ama başaramıyoruz.
Peki, şahıs unsuru nasıl ifade edilecek? Ayrı bir, yeni bir kelime koymak
gerekiyor. İşte Türkçedeki “benim” gibi, “wataşi” (ben) ondan sonra
tamlayan eki “no” ekleniyor. “wataşi no” denmesi gerekiyor. Peki neden
Türkçenin torbası o kadar büyük o kadar sağlam? Çantası diyelim, çantası neden o kadar sağlam? Yani parçalanmaz mı? Japonlara göre hayret
bir şey, yani neden parçalanmıyor? İçindekiler taşmıyor? Evet, galiba
bir birleştirme gücü var. Türkçenin kelimesinde bir birleştirme, çekim
gücü de diyebiliriz yani, çok unsuru böyle ortaya çeken bir güç mevcut
olabilir, bu güç nerden geliyor?
Evet, bildiğiniz ünlü uyumundan kaynaklanıyor diye, ben düşünüyorum.
Çünkü, “Çekoslovakyalılaştıramadıkları-mızdansınız” ifadesinde bu
kırmızı sırada sadece kalın ünlüler bulunuyor, şimdi “Çekoslavakya”yı
“Mengen”e değiştirelim. “Neden Mengen?” diye sormayın, nedense
aklıma o geldi. Mengenli aşçının yaptığı güzel yemekler falan hemen
aklıma gelmiş olabilir. “Mengenlileştiremediklerimizdensiniz.” Bu sefer
mavi kısımda sadece ince sıra ünlüler bulunuyor. Yani belli ki, her ek bir
öncekine ünlü uyumuna göre eklendiği için, nereden nereye kadar bir
kelime olduğu çok kolayca saptanabiliyor. Halbuki, Japoncada, yani en
azından bugünkü Japoncada, ünlü uyumu yok, onun için nerede kelimenin sınırı geliyor, nerde bir kelime bitiyor, yeni kelime nereden başlıyor,
ünlü uyumu gibi bir ipucu yok, Japoncada.
60
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Evet, kelime içindeki farklardan bahsettim. Bu, sadece kelime içinde
kalmıyor, Japonca ve Türkçenin cümle yapısına da yansıyabiliyor diye
düşünüyorum. Japoncada genelde özne veyahut fail, ki bu biraz eski
terim, “özne” diyorsunuz yani cümlenin en önemli bir unsuru, öznenin
Japoncada genelde insan olması gerekiyor.
İşte Japonlar Türkçenin şu cümlelere baktığında çok yadırgar, mesela
“Canım çay istiyor”. Japonca olsa “Wataşi wa oça ga hoşii.” Yani ”wataşi” demek “ben”, yani “Ben çay istiyor.” Yani “-um”u yok, “benim”
ayrı bir kelime olarak, “ben” unsurunu ön plana çıkarmak lazım, yani
başka bir kelime olarak. Çok affedersiniz bir tane daha örnek göstereceğim ama biraz sakıncalı, neyse. “Çişim geldi”, yani benimki gelmedi,
neyse. “Çişim geldi”, Japoncada olsa “Wataşi wa oşikko ga detai”. Ooh
çok utanıyorum, neyse. Burada da “wataşi” yani “ben” unsurunu ayrı bir
kelime olarak başına koymak gerekiyor, yoksa Japoncada ifade edilmiyor.
61
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Onun için Japonlar şöyle düşünebilir, Japonlar hayran kalabilir “Türkler
ne kadar objektif insanlar” diye, çünkü kendi isteğine ve vücut durumuna
nesne gibi dışardan bakabiliyorlar. Bu çok objektif bir şey. Fakat bence bu
tür farkların iki milletin kişilik özelliğinden değil, yani düşünce tarzından
değil, dillerinin kelime yapısındaki farklarından meydana gelme ihtimali
daha kuvvetlidir diye, ben düşünüyorum. Yani demin söylediğim gibi,
Türkçenin çantası daha sağlam, büyük, ondan kaynaklanan bir şeydir
diye düşünüyorum. Evet, işte bu, cisim olarak, mesela “canım” bir cisim
olarak, orada çıkıyor ama onun içinde şahıs unsuru da var. Türkçede şahıs
unsuru bir nesneyle birlikte kelime olarak ifade edilebildiği için, işte bu
tür farklar meydana gelebilir diye düşünüyorum.
Evet, şimdi deminki Sayın Nurettin Demir’in konuşmasına bağlamaya
çalışacağım. Bu olay (şahıs unsurunun ifade şekilleri) aynı Türkçe içerisinde de farklı olabilir mi sorusunu düşünelim. Örneğin, Türkiye Türkçesinde fiillerin şahıs unsurunu taşıması zorunlu, yani çok az istisna var
ama genelde cümlede şahıs unsurunun bulunması gerekiyor. Fakat Çin’in
batısında konuşulan Uygurcada bu zorunluluk bazı fiil şekillerinde kalkar.
Evet, aslında başka hocalar gibi haritayı hazırlasam çok iyi olurdu ama
ben biraz tembellik yaptım... Burada çok güzel bir harita var; [kürsünün
arkasında asılı büyük seminer afişindeki Avrasya haritasının yanına gelerek] Türkiye burası, Japonya burası, işte tam ortasında oluyor, Sincan
bölgesi, orada Uygurca konuşuluyor, tam ortası. Orada (Sincan bölgesi)
şahıs olayı biraz değişmeye başlıyor ve daha doğuya gidiyoruz. Çin’in
ortasında Gansu eyaletinde, yani Silk Road’un (İpek Yolu) başka ucu,
orada konuşulan Sarı Uygurca diye bir dil var. Onda ise fiilde şahsa göre
çekim tamamen yok oluyor, yani Türkçedeki “gidiyorum, gidiyorsun,
gidiyorlar” falan hiç yok, daima bir şekil kullanılıyor.
62
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Evet, artık zaman çok kısıtlı, burasını pek anlatamayacağım ama bu
Uygurcadaki 2 çeşit geçmiş zamanı gösteriyorum. Yukarıdaki “–di’li
geçmiş zaman”, bu Türkçe gibi çekiliyor ama aşağıdaki “-gen’li geçmiş zaman”, (iki çeşit geçmiş zamanın) farkını anlatmak çok zor, yani
Türkçedeki “-di’li geçmiş zaman”, “-miş’li geçmiş zaman” gibi değil,
yani bayağı aynı manayı taşıyor. Aşağıdaki geçmiş zaman şekli “kelgen”,
şekil açısından “gelen”e denk gelir ama “geldi” manasında, “-men” diye
şahıs unsuru olmasa da oluyor.
Burada cümle içinde göstereyim; “Men hata kılgan”; “Ben hata yaptım”
ama “-ım”ı yok.
63
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Evet, Sarı Uygurcaya geçelim. Burada fiil daha basit, yani “sen parttı, go
parttı, selir parttı, golar parttı”, “parttı” demek “gitti” demek ama hepsi
aynı şekilde “parttı” oluyor. Ondan sonra iyelik ekine gelince yine de fark
var. “aça”, “baba” demek, “açan”, “senin baban” manasına da geliyor
ama aynı zamanda “benim babam” manasına da geliyor. Yani, burada
Sarı Uygurcada 1. Şahıs ve 2. Şahıs birleşiyor, bir oluyor. Türkçede 3
kategori ama Sarı Uygurcada sadece 2 kategori de kalıyor ve de bu iyelik eki sadece akrabalık, yani baba, anne, kardeş, ağabey, abla, bunlarla
birlikte kullanılabiliyor ama normal isimlerle olmuyor. Mesela, “yü”,
“ev” demek, yani “evim” diyemiyorlar, o zaman Japoncayla aynı bir
şekilde “senin yü” diyor. Yani iyelik ekiyle şahıs anlamını ifade etmek
mümkün değil.
Evet burada toparlayalım. Türkçenin bildiğiniz gibi çok muntazam şahıs
sistemi var. Uygurcada iyelik eklerinde Türkçeyle aynı ama cümle sonu
şahıs unsurlarında biraz zayıflama görebiliyoruz ve Sarı Uygurcada sadece akrabalık terimlerine iyelik eki gelebiliyor. Başka şeylerde Japonca
gibi, yani ayrı bir kelimeyle şahıs ifade ediliyor ve cümle sonu şahıs
unsuru tamamen kalkıyor. İşte bu meyil, daha önce gördüğümüz Japoncayla Türkçenin arasındaki başka bir paralellik hissettirebilir, değil mi?
İşte coğrafi açıdan da doğuya gittikçe, sanki şahıs çekimleri düzenliliği
kaybeder gibi oluyor.
64
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Evet, peki neden? Neden böyle oluyor? Doğuya gittikçe, Japonya’ya yaklaşınca sanki Türkçenin o kadar muntazam şahıs çekimleri kayboluyor
gibi. Evet şimdi Çinceye gelelim. Kusura bakmazsa, Sayın Büyükelçi
Yokoi Bey’e rica etsem ve bu Çince örnek cümleleri okuyabilir misiniz?
(….) Evet, bir tane daha var, teşekkür ederim. Bir tane daha, (….) Çok
güzel telaffuz, evet. Ben utanıyorum, iyi ki ben telaffuz etmemişim. Evet,
manası ben burada kelime kelime tercüme ettim. Birincisi “Geçen sene
ben oturmak Beijin” yani “Geçen sene ben Pekin’de oturdum” manasında. İkincisi “Şimdi ben Pekin’de oturuyorum” yani birincisi “oturdum”,
ikincisi “oturuyorum” ama ikisinde de Çincede fiil şekli aynı, sadece
şahıs da değil, zaman da hiç belli edilmiyor, Çincede. Yani, Çincede
Türkçenin bir anlamda tam tersine, kelimeler ana anlam yani “gitmek,
gelmek” falan öyle analeksik anlamdan başka hiçbir şey hakkında bilgi
vermiyor. “Jusai” kelimesi yani Türkçede olsa, “oturdu, oturdum, oturduk, oturdun, oturdunuz, oturdular, oturuyorum, oturuyorsun, oturuyorsunuz...”, neyse hepsini yapmıyorum, hepsine denk geliyor, çünkü onun
leksik manası yalnız “oturmak” o kadar, yani oturdu mu, oturuyor mu,
oturacak mı fark etmiyor.
65
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Evet Doğu Asya’da en etken dil olan Çince, hem Japoncanın hem etrafındaki Türk dillerinin kelime yapısını etkilemiş olabilir. İşte demin
gördüğünüz Türk dilleri arasında da öyle bir meyil var. Tabii, bu şimdilik bir varsayım. Yani, hipotez ama eğer Türkçe ve Japonca arasında
görülen farklar Türkçenin içinde de görülebilirse, Türk dillerinin içinde
de görülebilirse, hemen anlaşılan yüzeysel benzerlik yani hemen başta,
konuşmamın en başında gösterdiğim, o yüzeysel benzerliklerden farklı
olarak, daha derin bir benzerliğin iki dilin arasında mevcut olması söz
konusu olabilir diye düşünüyorum. Acaba benim fikrime katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum, ama şimdilik böyle düşünüyorum.
Evet kıymetli referanslardan çok çok yararlandım. Martina Roos’un, Sarı
Uygurca hakkında çok güzel doktora tezi var ve de bendeniz de biraz
Uygurca üzerinde çalıştım, evet onu göstermek gereğini duyuyorum.
Evet, çok teşekkür ederim.
66
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
68
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
II. OTURUM
“Japonya – Türkiye
Arasındaki Karşılıklı
Etkileşimin Geleceği:
Birbirimizi Daha İyi
Anlamak İçin”
MÜNAZARA
69
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Ohmura: Evet, ikinci oturuma geçiyoruz. Lütfen yerlerinize geçiniz.
Büyük olasılıkla bugünkü 1. Oturumumuzda hocalarımıza yönelteceğiniz birçok soru kafanızda oluşmuştur. Lütfen sorularınızı kafanızda
toparlayıp, sorunuz. Açılış için yaptığım konuşmamda da bahsettiğim
Ertuğrul Fırkateyni faciasından bu yana 125 yıl geçti. Ancak, bu tarihten önce de Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağını oluşturan bir
zemin olsa gerek ve ben, bu zeminin bir yer altı su damarı gibi Türkiye
ile Japonya’nın arasında bulunan Avrasya bölgesinde var olduğunu düşünüyorum. Kaman, Kalehöyük arkeolojik alanında kazı yaparken, bunu
yer yer gördüğümü hissediyorum.
Fotoğrafta gördüğünüz
Kaman, Kalehöyük kalıntısı. Kalıntının güney
yakasında geçmişten
kalma bir yol var. Bu
yoldan 25 kilometre kadar ilerlediğinizde antik
bir şehre yani arkeolojik kalıntıya rastlarsınız. Bir 25 kilometre
kadar daha ilerlediğinizde başka bir arkeolojik kalıntı vardır. Orta Asya’da Taşkent’e kadar arkeolojik kalıntılar bu şekilde devam eder. Diğer
taraf ise Avrupa’ya, yani Yunanistan’a giden yoldur. Bu yol üzerinde de
batıya doğru 25 kilometre aralıkla arkeolojik kalıntı, yani antik şehirler
devam eder. Bu, Kaman, Kalehöyük’ün, Doğu ile batının tam ortasında
yer aldığı anlamına gelir. Az önce, Kaman’da 10.000 yıllık bir tarihin
yattığından söz ettim. Bu 10.000 yıl içerisinde Türkiye ile Japonya’yı
birbirine bağlayan çok büyük bir hareketlilik var. Birisi, şu anda kazısına devam ettiğimiz alan. Burası bundan 4200 yıl öncesine ait bir kültür
tabakası. Burada Hint- Avrupa ailesine ait kültürel öğeler görülmekte.
71
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Anadolu’daki birçok şehir yakılmıştır. Bu durum sadece Anadolu için
söz konusu değildir. İran’ın erken bronz döneminde de şehirler yakılmıştır. Pakistan’ın antik şehirleri de yakılmıştır. Dahası, Yunan şehirleri
de yakılmıştır. Kaman, Kalehöyük’de şu an böyle bir yangın yerini kazıyoruz. En büyük soru, bu şehirleri kimler yakıyordu? Anadolu’daki
Arkeoloji çalışmalarında bu kişilerin Hint-Avrupa dil ailesinden, Hititler
olduğu görüşü var. Tanabe hocanın az önce anlattığında da Gandara’ya
Hint-Avrupa dil ailesi giriyordu. Onlar buraya Sanskritçe ile birlikte
girmişlerdi. Sanskritçe de, Hititçe de Hint-Avrupa dil ailesinden diller
olduklarından, kardeş dillerdir. Sanskritçe’nin Budizm’e etkisi çok büyüktür. Sanskrit dili budizm yoluyla Japonya’ya da taşınmıştır. Yani,
düşününce, bu, Japonya’ya Hint-Avrupa dil grubunun girdiği anlamına
gelmektedir. Bu anlamda, Sanskritçe üzerinden Hitit kültürü ile Japon
kültürünü karşılaştırmak mümkün hale geliyor. Bu birinci nokta.
İkinci nokta olarak ise, demir çağı başlangıcı ile Japonya’da pirinç üretilmeye başlandığı çağın aynı dönem olduğunu düşünüyorum. Yani, 3200
yıl önce Hititlerin İmparatorluğunun sonunun gelmesiyle birlikte eski
Ortadoğu dünyası bir anda demir çağına girmiştir. Bence bu, imparatorluğun demiri tamamen elinde tutması ile de alakalıdır. Demir elde etme
tekniğinin, Avrasyadan bir çırpıda Çin, Kore yarım adası ve Japonya’ya
ulaştığını düşünüyorum. Japonya’nın pirinç ekmeye başladığı dönem
üzerine dikkatli düşünmek lazım. Japon arkeolojisinde pirinç üretiminin
başlandığı dönem ile ilgili yoğun tartışmalar yaşanıyor. Pirinç üretimine
geçilmesi, Yayoi döneminin başlayışı ve demirin kullanımının başlanmasının sırasıyla düşünülmesinin gerektiğini düşünüyorum. Yani, Anadolu’da demir çağının başlangıcı ile Japonya’da Yayoi dönemi kuşbakışı
ele alınması gereken konulardır diye düşünüyorum. Bu ikinci nokta.
Üçüncüsü, Tanabe hocanın konuşmasında geçen Helenizm dünyasıdır.
Bu dünya M.Ö. 4. Yüzyıldan itibaren Gandara üzerinden, az önce de
bahsedildiği gibi, Japonya’ya önemli bir şekilde etki etmiştir. Nara ve
Kyoto’daki tapınaklarda Anadolu’daki helenizmin etkileri görülmektedir.
Japonya ile Türkiye arasında yer altı su damarına benzeyen bir bağlantı
var diye düşünüyorum.
72
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
İkinci oturuma geçiş konuşmam biraz uzun sürdü. Konuşmamı burada
bitiriyor ve salondaki misafirlerimizin sorularını bekliyorum.
Katılımcı: Ankara Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde,
Araştırma Görevlisi olarak çalışıyorum. İsmim, Şeyma Nalbant Ayhan.
Benim sorum Erdal hocaya olacak. Gerçekten çok ilginç bir kişi hakkında bize bilgi verdiniz. Açıkçası, Otani Kozui’nin bu yönlerini hiç
duymamıştım Benim burada sormak istediğim, konuşmanızda Otani
Kozui’nin Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak için Türkiye’ye geldiğini ve bir takım faaliyetlerde bulunduğunu söylediniz. Yalnız,
ilginç bir tarih. Yani Japonya’nın Büyük Asyacılık ya da Panislamizm
politikalarını uyguladığı bir dönem ve benim burada merak ettiğim bu
kişi, Japon, sadece sıradan bir girişimci miydi? Bu arada, sıradanı tırnak
içerisinde belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten devlet politikalarıyla
ilgisi olmasa bile, bu şekilde kalkıp o dönemde Japonya’dan Türkiye’ye
gelip yatırım yapması zaten sıradan olmadığını gösteriyor. Fakat Japonya’dan Türkiye’ye gelene kadar çok farklı yerlere gittiğini söylediniz.
Farklı yol haritaları var, gösterdiniz. Şimdi eğer ki amaç sadece burada
yatırım yapmak olsaydı ya da tarım, ya da girişimcilik. Artık buna ne
denirse. Kendi memleketi Japonya’ya çok daha yakın olan anakara topraklarında da bunu yapamaz mıydı? Orada da bu tarz işleri yapabilecek
verimli topraklar ya da uygun şartlar yok muydu? Neden ta Türkiye’ye
kadar geldi ve burada yaptı? Ve dediğim gibi, o dönemdeki Panislamizm
ya da Büyük Asyacılık gibi Japonya’nın devlet politikalarıyla ilgisi olabilir mi bu kişinin? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim.
Cevap (Küçükyalçın): Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz.
Şimdi tabii o dönemin şartlarına bakmak lazım. Bir kere 20’li yıllardan
bahsediyoruz. Otani Kozui’nin Türkiye’ye yönelmesinin arkasındaki
nedene baktığımızda, öncelikle onun tam da söylediğiniz gibi bir Asyacı
tarafının olduğunu görmek lazım. Zaten kendi de yazılarında bunu söyler.
Bazıları Büyük Asyacılık diyorlardı. Batı bilim çevrelerinde ise buna
“Pan-asyacılık” adı da veriliyor, yani Pan-islamizm ifadesinde olduğu
gibi yayılmacılık içerecek bir şekilde kullanıldığı da oluyor. Yayılmacılık belki daha sonraki devlet politikalarında daha bir görünür hale
gelecek. Fakat Otani Kozui’nin kullandığı anlamıyla Asyacılık terimi
73
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Asyalı halkların kendi kalkınmalarını kendilerinin gerçekleştirebilecek
güçte olmaları gerektiğini savunan yaklaşımı ifade ediyordu. Kozui için
bu “yükseliş”in temelinde tarım yatıyordu. Onun hem kişisel geçmişi,
hem yapmak istedikleri, hem de dünya vizyonu açısından tarımın ne
kadar önemli olduğundan kısaca bahsettik. 1914’ten sonra, Japonya’dan
ayrılmasından itibaren Şanghay’da yaşamış ve Güney Doğu Asya’da
çok sayıda tarım yatırımı yapmıştır. Çünkü tarım alanı iyi bildiği bir
alandı. Şimdi, oradaki duruma bir bakalım. Öncelikle Singapur’da bir
şirket açıyor, sonra Malezya’da Java Adası’nda ve Selebes, yani şimdiki Sulawesi Adaları’nda büyük çiftlikler, “nō-en” denilen büyük plantasyonlar açıyor ve buralarda katma değeri yüksek ürünler üretmeye
çalışıyor. Fakat şöyle bir sorun var, buralar o dönemde, Singapur ve
Malezya çevresi daha çok İngiliz hegemonyası altında, yani bir çeşit
“shokuminchi” dedikleri koloni yönetimi, sömürgecilik devam ediyor.
İngilizler yabancıların, özellikle de Japonların o bölgeye gelerek yatırım
yapmalarından çok memnun değiller. Dolayısıyla Malezya’daki, kauçuk
başta olmak üzere yaptığı yatırımlar, bir müddet sonra İngiliz otoritelerinin gözüne batıyor ve İngilizler bir kanun çıkartıyorlar: “Malezya
ve çevresi ülkeler dahil o çevrede, İngiliz vatandaşları dışında hiçbir
yabancı vatandaşın yatırım yapması mümkün değildir, bundan sonra
yasaklanmıştır” diye. Dolayısıyla oradan çıkmak zorunda kalıyor. Nereye
gidiyor? Celebes yani şimdi Sulawesi denilen adaya gidiyor, burası da
Hollanda sömürgesi o dönemde, Endonezya’ya bağlı bir yer. Kozui’nin
Türkiye’ye yönelme zamanı olan 1920’li yılların başlarında, 1923-2425 bu civarlarda Hollanda yönetimine karşı yerel ayaklanmalar, isyanlar
başlıyor. Dolayısıyla orada da işletmeleri yürütmek zor hale gelmeye
başlıyor. Tam bu dönemde Türkiye’de ne olduğuna bakmak lazım. Tabii,
Japonların büyük bir kısmının bu dönemde Türkiye’yi Asya’nın batı ucu
olarak görmekte olduğunu da unutmamak gerekir. Biz şimdi kendimizi, şimdiki bakışımızla, Avrupa’nın doğusunda, Avrupa’nın bir parçası
olarak, belki kültürel olarak görme meyilinde olabiliriz, ama o dönemin
haleti ruhiyesi ve o dönemin psikolojisine baktığımızda, Asya’nın batısı
olarak görülüyor. Dolayısıyla, tam o dönemde Osmanlı imparatorluğu
yıkılarak bir kurtuluş savaşı yapmış ve Mustafa Kemal önderliğinde
yeni bir Türkiye Cumhuriyeti’ni Ankara merkezli olarak kurabilmeyi
74
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
başarmış ülkeden yani 29 Ekim 1923’ten bahsediyoruz, değil mi? İşte,
Otani Kozui’nin Türkiye’ye yönelmesinin ardındaki sebebi de burada
aramak lazım. Çünkü gösterdiğim haber küpürlerinden bir tanesi onu
söylüyordu. Otani Kozui Türkiye konusunu ilk defa Japonya’nın gündemine 1924 yılı Şubat ayının 4’ünde getiriyor. Bakın arada 3 ay ya
var ya yok. O dönemde Türkiye daha yeni bağımsızlığını kazanmış ve
Ankara dediğimiz şehir, işte içinde bulunduğumuz bu şehir, neredeyse
küçük bir köyden ibaret bu dönemde. O ise ısrarla Japonlar Türkiye’ye
yardımcı olmalı, yardım etmeli, yatırım yapmalı diyor. Bunun arkasında
tabii ki Asyacılık düşüncesini aramak lazım. Yalnız unutmamak gerekir
ki, bu Asyacılık, ille de o dönem itibariyle bahsedildiği gibi işgalci veya
belki yeni hakimiyetler kurucu, yeni sömürgeler haline çevirmeci bir
hale geldiği söylenen Japon siyasetini değil, daha öncesinde bulunan ve
“Asya’nın bütün toplumları kendi kendilerini idare etme hakkına sahip
olmalıdırlar” düşüncesini savunan bir Asyacılıktı. “Kendi kültürlerini
kendileri ön plana özgürce çıkarabilmeli ve ekonomilerini kendileri geliştirebilmelidirler” düsturu üzerine kurulur Asyacılık. İşte bu dönemde
ve buna inanan Otani Kozui’nin tam bu noktada ve bu amaçla Türkiye’ye
yöneldiğini ve Güney Doğu Asya’da edindiği bütün bilgi birikimini
Türkiye’ye getirip, paylaşmak istediğini görüyoruz.
Katılımcı: Ben bir iki katkıda bulunmak istiyorum, öncelikle Erdal
hocaya. Merthan Dündar, benim adım. Öncelikle tabii Otani Kozui’nin
hakikaten Türk tarihi ve Türkoloji bakımından çok önemli bir şahsiyet
olduğunu söylememiz mümkün. Onun, iyi mi yaptı kötü mü yaptı bilemiyorum ama, Doğu Türkistan’dan topladığı malzeme malum yaklaşık
700 deve yükü, 3 ekspedisyonda malzeme topluyor. Bu malzemeyi Japonya’ya getiriyor ya da o dönem Japonya idaresindeki topraklara geliyor
fakat Japonya’nın müttefikler tarafından işgalini takiben, bu malzemenin
biz Kore, Tayvan, Çin ve Japonya’ya dağılmış olduğunu görüyoruz. Bu,
bu malzemenin aslında şu andaki Doğu Türkistan’da kalsaydı, hani belki,
Turfan Müzesi’ne baktığınızda Turfan müzesinde var olan malzemeden
daha fazlasının dışarda olduğunu görüyoruz. Yani belki de bu kazılar
pek çok şeyi ortaya çıkardı ama, dağılmasına da sebebiyet verdi. İkinci
olarak, tabii ticaret, tarım deyince malum olduğu üzere, günümüzdeki
anlamının ötesinde, işte hep söylüyoruz sizinle de, Erdal hocayla da çok
75
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
tartışırız biz, bir haşhaş ekimi var Türkiye’de, çünkü dünyadaki belli başlı
kaliteli haşhaşlardan bir tanesi Türkiye’de fakat bu bir uyuşturucu şeyi
anlamında değil, ilaç ve savaş sanayisinde özellikle yaralıların şeyini
(ağrılarını) gidermek için dünyada çok rağbet görüyor. Bu sebepten dolayı mesela Türkiye’deki ilk eroin fabrikası, legal eroin fabrikası 1926’da
İstanbul’da kuruluyor. Yani bu tabii ki ticaret ya da tarımın farklı farklı
efendim alanları (Ses kesilmesi. (Microphon trouble, no voice.)) Ancak
söylemeye çalıştığım Japon sermayesi Türkiye’deki ilk Eroin fabrikasını
kuruyor bunu takiben Almanlar yanılmıyorsam Bayer firması bir fabrika
daha açıyor. Ama tabii ki o dönemde tamamen legal bir faaliyet bu. Bu
bağlamda Türk-Japon ilişkilerinin belki de en önemli motivasyonu o
dönemde çok karlı olan Haşhaş ya da Afyon ticareti olabilir. Bunu not
etmek istedim.
Af edersiniz, ikincisi de bu katkıda bulunmak isterim, Sayın Hayasi hocama, Çincenin etkisi şüphesiz çok fazla ama, ben naçizana bilmiyorum
Nurettin hoca da belki katılır, özellikle Türk halkları üzerinde Çinceden
ziyade belki işte Toharcanın ya da Soğutçanın yani Budizm’in işte Çin’e
Tibet üzerinden Türk diyelim boylarının da etkisiyle geçtiğini biliyoruz,
belki Budizm’i öğrendikleri Hintçenin ya da işte daha içerlerde Toharcanın yani Hint-Avrupa ya da Hindo-Germen dillerinin etkisi midir acaba
Türk dillerinin üstündeki etki diye düşündüğümü belirtmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Cevap (Hayasi): Bu güzel sorunuz için teşekkür ediyorum. Haddime
düşmüyor, yani maalesef ben, Toharca hakkında iyi bilmiyorum, ama
zannedersem Toharca biraz daha çekimli dillerden. Çinceden çok farklı,
Sanskritçe veyahut Slav dillerine yakın bir özelliğe sahip. Tabii etkileri
olmuştur. Yalnız Çincenin etkisi kadar, o kapsamda bir etkisi olmamış
olabilir. Bilmiyorum yani, hepsi tahmin. Kusura bakmayın, öyle delil gösteremiyorum, ama hakikaten Çincenin etkisi. Çünkü Japoncanın
üzerinde de Çincenin çok büyük etkisini görüyoruz. Yani Japon olarak,
ana dili Japonca olan birisinin bunu hissetmesi çok kolay. Bunun için
bu noktadan hareket ederek acaba, Türk dillerinde de aynı şekilde Çincenin çok kuvvetli etkisi olmuş olabilir mi diye düşündüm. Evet, kusura
76
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
bakmayın. Size konkret (somut) bir şey gösteremedim, ama şimdilik bu
kadar düşünüyorum.
Cevap (Küçükyalçın): Az önce Merthan hocamın belirttiği konuya
dair bir şeyler söylemek istiyorum. O dönemde sizlerinde bildiği gibi
afyon İngilizlerin Çin’e yasal olarak sattıkları bir maddeydi. Afyonun
yetiştirildiği bölgelerle ilgili Çin’de sorun çıkınca, Boksörler ayaklanması vesaire oluyor. İngilizlerin de Osmanlı üzerinden afyon alımına
başladıkları da bilinen bir konu. Yalnız, bu döneme geldiğimizde Otani
Kozui ve ekibinin, yanında getirdiği 7-8 tane genç Japon’un gönderdikleri
mektupların ve raporların detaylarını bilip, Türkçeye çevirmiş biri olarak
söyleyebilirimki, onların Ankara’nın yakınlarındaki, sonradan Atatürk
Orman Çiftliği adını alan, Gazi döneminde Gazi Çiftliği denilen veya
Ahi Mesut Çiftliği denilen yerde yaptıkları şeyler, amaçları belli ve net.
Öncelikle sebzeler yetiştirmeye çalışıyorlar, kıraç bir toprak, çok soğukla,
toprakla mücadele ediyorlar. Zaten Mustafa Kemal de o dönemde yaptırdığı araştırmalarda burada mümkün değil, tarım yapılamaz denilen
bir yer orası. Buna rağmen, burada tüm zorluklara bir meydan okuma
olarak bir model oluşturulmak isteniyor. Dolayısıyla Japonlar da bunu
yapıyorlar. Öncelikle dediğim gibi sebze yetiştiriliyor ve arkasından
Ankara pazarlarında satılıyor, bunu biliyoruz. Takdir görüyor. Ardından
da yapmak istedikleri gül suyu, gül yağı gibi “essential oil” denilen özel
yağlar üretmek ve mümkünse bunu yurt dışına satabilmek. Bursa için de
aynı şey söz konusu. Yaptıkları tamamen aslında Türk ekonomisinin o
sırada endüstrileşmesine bir örnek oluşturabilmek, çünkü Otani Kozui
endüstrileşmenin de temelinde tarım olması gerektiğine inanan idealist
bir adam. Yani sonuçta tam bir işletmecidir veya kapitalisttir denemez
onun için. Not olarak söyleyeyim.
Katılımcı: Değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Benim ismin Beyazıt Boran, emekli Ankara Ceza Mahkemesi Hakim’iyim. Ben bir soru sormayacağım, bir tespit yapmak istiyorum. Çünkü,
sempozyumun konusu “Türkiye ve Japonya Nereden Geldik ve Nereye
Gidiyoruz?” şeklinde. 2 dakika veya 3 dakika sürmeyecek bir tespit yapmak istiyorum. Japon kültürünün Türkiye’de tanıtımı konusunda Türk
Japon Vakfı’na şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli başkanı, Cafer
77
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Tayyar Sadıklar’a saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Onun dışında
Türkiye’de görev yapmış eski büyükelçi Sayın Atsuko Toyoma’nın “100
Yılın Dönemecinde Türkiye” adlı kitabında, Türkiye’den özellikle “dost
ülke” diye niteleyerek bahsetmesinden dolayı teşekkürlerimi bildirmek
istiyorum. Ayrıca, Senkaku Adaları konusunda beni bilgilendiren ve şu
an aramızda bulunmayan Sayın Keisuke Nakayama’yı saygıyla anıyorum. Geçen cuma günü 19 Eylül Cuma günü bir toplantı yapıldı Botanik
Parkında. Orada da “Barış Çanı” adı altında Dünya Barış Günü kutlandı.
Bu barış çanının başlatan, fikir babasının bir Japon’un olmasından dolayı
çok etkilendim. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin etrafında şu anda yapılan
savaşlar, terörler, insanların öldürülmesi, katledilmesinden dolayı büyük
üzüntü yaşıyoruz. Yıllar önce o barış çanını başlatan şahıs karşısında
saygıyla eğildiğimi belirtmek istiyorum.
Katılımcı: Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan Ayşe Nur Tekmen. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten,
bizi çok kısa zamanda çok derin düşüncelere daldırdınız. Ben, bir soru
sormayacağım. Açıkçası, sadece bir katkıda bulunmak istedim. Bu arada
Sayın Hayasi hocamın öğrencisiyim. Biz, Prof.Dr. Ikegami Yoshihiko ve
Prof.Dr. Moriya Michiyo ile birlikte son beş, altı yıldır sondan eklemeli
(bitişken) diller’deki kavrayış biçimleri üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle, Türk dilleri ve Japonca araştırmamızın merkezini oluşturuyor. Sayın Nurettin hocamın konuşmasında Türkçe’nin çeşitliliğinden
bahsettiler. Türkçe ailesi olarak, Anadolu Türkçesi dışında Azerbaycan
Türkçesi, Özbek Türkçesi gibi lehçelerimiz var. Bu arada, lehçe sözcüğü
sadece Türkçede kullanılıyor, uluslararası alanda kullanılmıyor. Her bir
lehçe ayrı ayrı dil olarak kabul ediliyor. Her neyse, bu yapısal çeşitlilikler
vs. göz önüne aldığımızda, aslında dilbilim alanındaki çalışmalar çok
karmaşık bir hal alıyor. Ancak, dili, sadece yapı olarak değil, insanı dilin
merkezine oturtarak ele aldığımızda ki, bu bilişsel dilbilimin yaklaşımı,
dil ve kültür arasındaki homolojik ilişki çerçevesinde diller arası ilişkiler
üzerine yapılan çalışmalarda da bir adım daha gidilebilir, sanırım. Dolayısıyla, iki dili biraz daha bilişsel dilbilim açısından ele alırsak, sanırım
kültürel benzerlik ya da farklılıkları da biraz daha rahat takip edebiliriz.
Tam da Türkiye ile Japonya neredeydi, nereden nereye geldi derken ya
da bundan sonra nereye gitmek istiyor derken dil konusunda bizim biraz
78
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
da yönelmemiz gereken konulardan birisi bilişsel açıdan bu iki dili ele
almak olabilir. Omura hocamızın aramızda var olduğunu düşündüğü
soyut bağ, bilişimizde, algımızda yatıyor olabilir. Karşılıklı, ortak olarak
yapılacak olan bilişsel dilbilim çalışmaları benzerlikler açısından bakıldığında kültürel ortaklıklarımızı ortaya çıkarırken, farklılıklar açısından
ise geleceğimize yönelik birbirimizi tanımamıza ve geleceğimizi yapılandırmamıza hizmet edecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Katılımcı: Merhaba, ben Doğaçhan İmamoğlu. Benim sorum özellikle
Katsumi Tanabe hocamadır. Özellikle din konusunda Yunan tanrılarının
doğuya göçünde Hermes’ten örnek verdik. Buradaki göçten bahsederken,
tanrıların genel olarak şeklen taşınması mıdır yoksa ciddi anlamda dini
ve mitolojik değişimler yaşanmış mıdır? Çünkü Hermes genelde Mısır,
Yunan veya Avrupa dinlerinde gözükürken, Hitit’te de görünür. Hermes
arkasında, Zümrüt tableti de bırakmıştır. Yani, aslında gerçek bir kişiliği
de vardır, Hermes’in. Hint veya Japon mitolojisinde Hermes’in böyle bir
kişiliği var mıdır? İkinci sorum, buna biraz bağlı olarak, özellikle Mihaly
Hoppal’ın söylediğine göre, Japonların milattan sonra 800’den önceki
veya biraz daha sonrasında taşıdığı ritüellerin, Avrasya Şamanizm’indeki
Türk-Şaman ritüellerine benzediği söylenir. Fal bakmak, esrimesi veya
gelecekten haber verip ruhlarla konuşmak gibi. Bu konu ile ilgili olarak
Hint-Budist çevreden mi bir etkileşim vardır, yoksa Orta Asya’nın dağıttığı dini bir çevre mi vardır? Japonlarda bu etkiyi görebiliyor muyuz?
Cevap 5 (Tanabe): Öncelikle birinci sorunuza gelmek istiyorum. Yunan
tanrı figürleri Japonya’ya ya da Gandara’ya gelirken bir dini dönüşüm
yaşamadılar. Gandara’daki budizm ihtiyaç duydukça Grek tanrılarının
yani eski Yunan tanrılarının figürlerinden aldı ve bunun, Gandara’daki
Budizm’in dini içeriğine herhangi bir etkisi olmadı. Budizm’in sadece
eksik kalan bazı imgeleri Yunan sanatından ödünç aldığını söyleyebiliriz.
Kendisinde olmayan farklı tanrı imgeleri için ödünç alıp, kendi figürlerini
oluşturmakta kullandılar. Tabii Çin’e ve Japonya’ya bu yansırken de esas
alınan figürleri tamamen dönüşmüş şekilde görüyoruz. Bu bakımdan da
eski Yunan dininin etkilerini göremiyoruz, burada.
Tanrıların figürlerinde, bölgesel olarak, örneğin, Herkül’de güçlü kaslarla
ifade edilen kısımların etkilerinin devam ettiği örnek de var, diğer yan79
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
dan başka örneklerde kanatlar ve bazı küçük parçalar dışında büyük bir
etki görülmemektedir. Özellikle, Çin ve Japonya’da Yunan tanrılarının
şekli değişiminin, dönüşümünün çok fazla olduğunu görüyoruz. Yunan
tanrılarının birçoğunun çıplak olduğunu görüyoruz. Fakat fars soyundan
gelen milletler, Budistler ya da Çin kültürlerinin çıplaklığı hoş görmemesi nedeniyle, Yunan kültüründe yer alan bu gibi özellikleri atıldığını
ve tanrıların giydirildiğini görüyoruz.
İkinci sorunuz. Budizm dışında da Şamanizm gibi törenlerden bahsettiniz. Şimdi, Budizm’in Hindistan’dan, Çin ve Orta Asya’ya yayılırken
bunları içine alması söz konusu olabilir. Ancak, konuya benim uzmanlığımdan yaklaşırsak, bu Orta Asya Şamanizminin etkisidir, bu Budizmin
etkisidir şeklinde ayırmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Bir tek şey
söyleyebilirim, Orta Asya’da Budizm’le ilgisi olmayan bir ritüel olduğunu görüyoruz. Türk gruplar arasında ölülere karşı keder gösteriyorlar.
Bu keder ifadeleri için, saç baş yolmak, yüzünü çizmek, kanatmak gibi
gerçekten keder içinde olduğunu gösteren bazı hareketler yapıyorlar.
Bu davranışlar, Orta Asya’daki Budist duvar resimlerinde görülüyor.
Budizm’in yerel Şaman inançlarını tamamen içine almadığını söyleyemeyiz. Ancak şu ana kadarki çalışmalar bunu ifade etmek için yeterli
değil. Teşekkür ederim.
Katılımcı: Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
ikinci sınıf öğrencisi, Emir Sultan Berber: İki soru sormak istiyorum,
eğer izin varsa. Birinci sorum, Profesör Doktor Nurettin Demir’e olacak.
Türkçe’nin çok net akrabaları var. Mesela Türkmence, Özbekçe, Kazakça
gibi daha da yalın olanları var. Bu diller varken, özünde dilimizin ne
olduğunu anlamak daha kolay değil mi, diğer dillere kıyasla? Bu yüzden
hani bir akrabamız varsa, eğer Japon dili Türk dilinin bir akrabasıysa
bilinmesinin daha kolay olması gerekmez mi?
Demir: Türkçenin akrabalığı çok açık olan diller olduğunu söyledim.
Türkmence bunlardan bir tanesiydi. Türkmenceyle Türkçenin akraba
olduğunu anlamak için çok fazla araştırma yapmamıza gerek yok. Ama
tarihte geriye doğru gittiğimizde dil verisi azalıyor. Diğer Altay dilleriyle
akrabalığı kanıtlamak için daha derinlemesine çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hayasi Hocanın sunumda, çatıların gösterildiği bir bölüm vardı.
80
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Diller karşı karşıya geldiğinde çok kolay kopyalanabilen, başka dillere
geçebilen veya atılabilen, bırakılabilen yönler var. Kişi ekleri bırakılabilir
çünkü o bilgiyi başka bir şey zaten veriyor. Ama çatılara geldiğimizde,
çatı hemen fiilin kökünün yanında olduğu için, başka dillerden kolay
etkilenmiyor. Şimdi daha geniş bir çerçevede Türkçenin de içinde olduğu
dillerde çatılara bakılıyor; çatılar Türkçede de diğerlerinde de benzer
biçimde ifade ediliyor. Bu bir ölçüt olabilir diye bir görüş var, araştırmalarda. Türkçenin Türk dilleriyle akrabalığı konusunda bir tartışma yok.
Ama, Türkçenin Japoncayla akrabalığını savunanlar da böyle bir görüşe
karşı çıkanlar da var. Bu konuda önemli bir kitap yayımlandı. Bu kitapla
ilgili eleştiriler, başladığımız yerdeyiz diyor.
Katılımcı: Teşekkürler. Bir soru daha sorabilir miyim? Profesör Hayasi’ye sormak istiyorum, bu sorumu. Milletimizin anlayış farkından değil,
yani Japonların ve Türklerin anlayış farkından değil, dillerimizin yapısal
farkından dolayı böyle büyük bir fark olduğunu söylemiştiniz. Milletin
anlayışı zaten dilin yapısını etkilemez mi? Yani, yapısal farklılıklar milletin anlayışıyla bağlantılı değil midir?
Hayasi: Teşekkür ederim. Çok zor soru. O soruyu, hocanız Sayın Ayşe
Nur Tekmen’e sorabilirsiniz. Yani hakikaten kendisi cevap verebilir.
Haklısınız. Yani, yapıyla anlayış arasında bağlantı olabilir. Ama bu da,
tabii eski, çok eski bir tartışma. Sapir Whorf hipotezi vardır. Yani Sapir
ve Whorf diyor ki, önce dil, ondan sonra anlayış. Başkaları ise önce
anlayış diyor. Anlayış farkı yapıya yansıyor diyen de var. Bilmiyorum,
yani siz de bir katkıda bulunmaz mısınız?
Ayşe Nur Tekmen: Yani, öyle bir şey sordun ki… Şimdi, dille kültürün
ilişkisi zaten bilinen bir konu. Sapir- Whorf da Humbolt dil-kültür ilişkisinden bahsediyor. Ama bu ilişkiyi ortaya açıkça her yönüyle koymak
zor olduğu için, dil-kültür ilişkisi reddedilmese bile, dilbilim alanında detayda çeşitli tartışmalar devam ediyor. Sorunun cevabı olur mu
bilmiyorum ama, insanın yaşadığı bilişsel süreç dilde de yansımasını
gösterir. Dolayısıyla benzer bilişsel özelliğe sahip dillerde, benzer dilsel
özellikler görülür ancak, bu özellikler her zaman aynı dilbilgisel yapı
ile karşılanmaz.
81
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Katılımcı: Çok ilginç bir konuydu, çok da sevdim. Ben Ankara’da oturuyorum. Koto sanatçıyım. Adım Suetomi, burada da Türk müzisyenlerle
birlikte çalışıyoruz. Türk müzik ölçüleri benziyor ama farklı noktalar da
hissediliyor. Ben Orta Doğu oktav ölçülerinin etkilerini hissediyordum,
burada. Ancak, Kozu Beyin konuşmasında geçen Moğol etkisi duyunca,
Türk müziğinin hangisinden etki aldığını düşünmeye başladım. Orta
Doğu ve Moğol etkilerini nasıl değerlendirmek gerekir? Bununla ilgili
siz ne dersiniz, onu merak ettim doğrusu?
Kozu: Türkiye topraklarından birçok medeniyet geçtiği için, aslında zor
bir soru. Karışmıştırlardır diye düşünüyorum. Ben henüz, daha bu konu
üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla, sorunuza Japonya üzerinden cevap
vermek istiyorum.
Japonya’ya Koto’nun girişi M.S. 700 yılları civarıdır. İmparator İngyou’nun cenazesi için Kore ve diğer ülkelerden 70 kişilik “gagaku”
müzik topluluğu gelmiştir. Bu vesileyle Japonya, müziği almış ve müzik
okuluna kadar kurmuştur.
Daha sonra Prens Shotoku Taishi müzik aletlerini tasnif eder ve davul
ve shakuhachi’yi (flüt) gagaku enstrümanlarından çıkarır. Davul, hayvan derisinden yapıldığı ve insan elinin doğrudan bu deriye vurması
nedeniyle, shakuhachi ise bambu sıkıntısından dolayı çıkarılır. Shotoku
Taishi’nin shakuhachi üstadı olduğunu burada eklemeliyim.
Bu sırada Japonya’ya gelen müzik ölçüsü, günümüzde hemen hemen
hiç kullanılmamaktadır. Ancak, Japon milli marşı gagaku ölçüsü ile
hazırlanmıştır. O sıralarda Kore ve Çin’den de müzik ölçülerinin girdiği
düşünülmektedir, ancak varlıklarını sürdürememişlerdir.
Sesin yüksekliğini belirleyen “diyapazon” diye bir alet vardır. Diyapazon’un bulunmadığı ülkelerde müziğin gelişimi gecikir. Örneğin,
Tayland’da bu alet bulunmadığından melodiyi oluşturan enstrümanlar
bir arada çalınamaz. Bu nedenle solo ya da duo ya da davul gibi ritim
aletlerinin çok olduğu bir enstrüman topluluğu oluşur. Ancak, Endonezya’da ahşaptan yapılmış bir diyapazon olduğundan, 100 kişilik Gamelan
denilen bir müzik topluluğu vardır.
82
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Japonya, Çin ve Kore ile etkileşim içinde olmasına rağmen, bu kültürlerin
müzik ölçülerini pek kendi müziği içinde bırakmamıştır.
Japonya’da “shintou” inancı vardır. Japonya’daki birçok tören shintoizmden gelir. Yeni yıl, kız çocuğu bayramı, erkek çocuğu bayramı gibi
tüm törenler shitoizminden gelen törenlerdir. Shintoizm’de her şeyin
bir tanrısı vardır ve bu nedenle “yaoyorozu-no kami” şeklinde bir deyiş
vardır. Dolayısıyla sizin çaldığınız Koto enstrümanınında da bir tanrı var.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklindeki müzik ölçüsü matematikçi Pisagor’un matematiksel olarak oluşturduğu bir ölçüdür. Bu, Türkiye’de
bulunan 54’lük ölçüyle karşılaştırıldığında, çok basit kalır. Türkiye’de bu
ince ayrıntılı ses ölçülerini çıkarabilen birçok müzik enstrümanı vardır.
Sizin çaldığınız koto’da bu ayrıntılı seslerin her birini çıkarabilecek bir
enstrümandır. Sizin bir Japon enstrümanı ile ilgilenmeniz çok mutluluk
verici.
Son olarak, size bir aktarımda bulunacağım. Ben, 20 yıl önce “Rokkasen” adlı, Japon tarzı bir müzik grubu kurdum. Japonya’ya ulaşan müzik
aletlerini toplayıp, klasik müzikten günümüz batı müziğine kadar repartuvarı olan bir grubuz. Edo dönemi sonlarında bu müzik aletleriyle batı
müziği de icra edilmekteydi, ancak bir öğretenin olmaması nedeniyle
Meiji sonlarına kadar batı müziği çalınamamıştı. Kozu Senzaburou ve
İsawa Shuuji adlı iki Japon, Meiji dönemi sonlarında Amerika’ya geçmiş,
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ölçüsünü Japonya’ya getirmiştir. Bu tarihten
sonra Japonya batı müziği ülkesi olmuş, geleneksel Japon müziği arka
planda kalmıştır. Ben bu konuda üzüntü duyuyorum, ama bunun, müzik
dünyasında var olan bir eğilim, bir olgu olduğunu da düşünüyorum.
Katılımcı: Efendim, ben emekli büyükelçi Muzaffer Eröktem. Yıllarca önce ben Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği’nde görev görmüştüm. Esasında, Ohmura San’ı da 40 sene önce orada tanımıştım ve
kendisiyle 40 sene sonra burada görüştük. Esasında Kozu San’a ufak
bir değinecektim. Şimdi o ayrıldı. Bela Bartok’tan bahsetti. Bela Bartok
aslında Ahmet Adnan Saygun’un yakın arkadaşıydı. Beraber ülkelerde
incelemelerde bulundular. Yine ayrıca, benim Japonya’da bulunduğum
dönemlerde gene bir besteci vardı, Toshiro Mayuzumi. Onun haftalık
83
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
programları vardı, cumartesi sabahları saat 11’de başlardı. İsimsiz veya
başlıksız konser, “Concert without Title” Niye? Bir sürü yapacağı programa isim bulamamışlar, en sonunda “concert without title” demişler.
O, Türk müziğiyle yakından ilgiliydi fakat daha ziyade Osmanlı Türk
müziğinin batı müziğine etkisi üzerinde duruyordu. Mesela Mozart.
Türk Marşı onu çok etkiliyordu. Devamlı bunu işliyordu. Bunun da nedeni şu, 70’lerde benim gözlediğim, büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun
şöhreti o zamanki Türkiye Cumhuriyeti’nin şöhretinden daha fazlaydı,
Japonya’da genelde. Bugün şartlar değişti, daha ziyade Türkiye Cumhuriyeti çok büyük aşamalar kaydetti, çok üstün düzeye geldi, artık
ona değinmiyorlar. 70’lerin başında Japonya’da Türkiye ile ilgili olarak
bana devamlı boyutları sorarlardı. Kaç ton çelik üretiyorsunuz, kaç tane
otomobil üretiyorsunuz vesaire. Japonların boyutu birden bire artmıştı.
2. Dünya Savaşı badiresini atlattıktan sonra daha iyiydi. Şimdi Türkiye
artık o istatistiki boyutu da aştı, hatta Japon Dış İşleri Bakanlığı’nda
çalışan bir arkadaşım ki Türkiye uzmanı bir arkadaşım görevi Türkiye
uzmanı olmayan ve Türkiye masasına bakacak arkadaşa devrederken
söylediği söz anlamlıdır. Sakın dedi Türklerle iş yaparken, ilişkilerini
sürdürürken onların istatistiklerine bakarak davranma, çok yanılırsın,
onlar büyük Osmanlı İmparatorluğu’nun varisleridir, çok gururludurlar,
dikkat et aksi halde başarılı olamazsın demişti. Tabii bunları aştık şimdi,
bunları aştık. Değişik bir aşamadayız. Şimdi bir de şey var Sayın dilci
profesörlerimiz, Sayın Hayasi, ortak kelimelerden bahsetmediler. Belki
bunlar Orta Asya’dan geliyor. Japonlar bugün “yabancı”’ya “gaijin”
diyorlar, eskiden “yabanjin” diyorlardı. Yabanjin yani yaban adam. Bu
kültürün adamı olmayan adam. Biz hala yabancı diyoruz mesela. Mesela
meşhur bir marka vardır Sansui. “sui”, “su” şimdi “mizu” diyorlar eskiden “su” diyorlardı. Tabii ben eski kuşağın mensubu olduğum için eski
kelimeleri biliyorum. Mesla bazı kelimeler var, aynen mesela “tepe”,
“noru” daha da var uzatmak istemiyorum. Bunlar belki Orta Asya bağlantılı olarak gelmiş olabilir. Yani bu konuda katkım bu. Bir de Profesör
Doktor Küçükyalçın çok ilginç ve gayet öğretici bir açıklamada bulundu
ve önemli bir şahsiyetten bahsetti. Tabii ondan sonra bütün bu olaylardan
sonra Japonya’nın başına 2. Dünya Savaşı badiresi geldi. Ülkenin imarı
ve kalkınma çabaları ağırlık başladı ve 60’ların sonlarına doğru bunu
84
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
aştılar ve başarılı oldular ve batı Asya’da Türkçenin yeri, batı Asya’da
ilk yönlendikleri yer Türkiye Cumhuriyeti oldu. İlk siyasi ve ekonomik
heyetlerini Türkiye’ye göndermeyi başladılar fakat 73 sonlarında 1.
Petrol bunalım 79 sonlarında 2. Petrol bunalımı ortaya çıktı, tabii petrol
üreten ülkeler önemli ve büyük bir kaynak doğdu onlara da fakat sonradan yani bugün onların boyutları da sınırlı yani büyük ülke bölgede gene
büyük potansiyelleri olan yer Türkiye Cumhuriyeti, gene bir Türkiye’ye
dönme var. Yani bu da önemli bir unsur. Tabii yatırımların ayrıntılarına
girmeyeceğim. Çok teşekkür ederim.
Hayasi: Efendim, teşekkür ederim. Mesela “su” kelimesi aslında Çinceden ödünç alınmış bir kelime ama çok enteresan, çünkü Türkçe “su”
kelimesinin daha eski şekli, “sub” sonunda “b” konsonanti (ünsüzü) var.
“Sui” de galiba Çincede eskiden yani eski Çincede sonunda bir konsonantin olması muhtemel. Yani o konuda belki, yani kaynak Çincedir.
Çince “sui” kelimesi Türkçeye geçmiş veya Türkçeden (Çinceye) geçmiş
olabilir, oradan da Japonya’ya geçmiş olabilir. Efendim mesela Türkçe
“iyi “kelimesi Japoncada da “ii”, yani Japoncada da iyi anlamına geliyor.
Ama, bu kelime de eski Türkçede ta “edgü”ye kadar gidiyor yani “edgü”,
“eyü” ondan sonra, şimdi “iyi” oluyor. Japoncaya bakarsanız Japoncada
“ii” kelimesi, daha eskiye giderseniz “yoşi” oluyor. Yani “yoşi” ile “edgü”
artık hiç benzemez duruma geliyor. İşte bunun gibi, evet yani ben de ümit
ediyorum, böyle ortak kelime bulunsun diye ama bulmak o kadar kolay
değil. Biraz gayret edeceğiz. İnşallah ilerde ortak kelimelerin bulunması
söz konusu olabilir. Teşekkür ederim.
Omura: Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Daha bir çok sorunuz olduğunu düşünüyorum ama zamanı oldukça aştık. Moderatör olarak
bugünkü oturumu basitçe değerlendirmek istiyorum. Hayasi hocamın
söylediği Türkçe’nin büyük bir torba olması çok ilginç bir konuydu. Düşününce, bugünkü seminerimiz de büyük bir torba gibiydi. Sanki, tarihi,
güzel sanatları, dili, arkeolojiyi bile bu büyük torbanın içine koyduk,
tartıştık. Sadece bir açıdan bakınca Türkiye ve Japonya arasındaki bağ
ele alınarak pek bir şey anlaşılamıyor. Özellikle, soyut olan bir şeyin bu
iki ülkeyi birbirine bağladığını düşündüm. Gözle görülen, somut şeyler
iki ülke arasındaki bağlantıyı düşünürken çok etkili ama, Kozu hocamızın
85
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
bahsettiği müzikte de sıralı bir şekilde Japonya ile Türkiyeyi birbirine
bağlayan unsurlar olduğunu öğrenmek, sanırım büyük bir kazanımdı.
Bu konuşmalar daha 2 saat 3 saat devam eder, sanırım. Aslında, en önemlisi tartışmaların yapılması. Bir dahaki sefere tartışma oturumu biraz daha
uzun olursa seviniriz. Erdal hocama soru sormak isterdim. Atatürk ile
Otani Kozui’i bir araya getiren neydi? Ben Türkiye ile Japonya arasındaki
bir yer altı su damarların olduğunu seminerin başından bu yana bir çok
kez söyledim. Bu damarı bir çok farklı alandan insan birlikte kazmalı.
Bu seminerin benzeri bir çok seminer yapıp, yavaş yavaş, Türkiye ile
Japonya arasında var olan bağı görmeye başlayacağız diye düşünüyorum.
Değerli konuklarımıza ve hocalarımıza, çok teşekkür ederek, oturumu
kapatıyorum.
86
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
88
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Sonsöz
89
Japonya - Türkiye Arasındaki Bağlar ve Karşılıklı Etkileşimin Geleceği
Dr. Sachihiro Ohmura
Yaptığımız “Kültür Semineri” ile, Türk- Japon dostluk bağının nereden
geldiğini bir nebze de olsa aydınlığa kavuşturma düşüncesiyle, müzik,
sanat, tarih ve dil alanındaki uzmanları davet ederek, onlardan konuşma
rica ettik. Türk- Japon dostluk bağını oluşturan ve bir sembol haline
gelen olay hiç kuşkusuz 1890 yılındaki Ertuğrul faciasıdır. Daha sonra,
bu facianın ardından bir vefa borcu ödemesi niteliğinde, 1985 yılında
İran-Irak savaşı sırasında Tahran’da mahsur kalan Japonların Türk Havayolları ile kurtarılmasının Türk- Japon dostluk bağını bir kat daha
güçlendirdiği şüphe götürmez.
Bu iki olay, daha önce, seminerin başlangıcında da belirttiğim gibi 19.
Yüzyılın sonlarından 20. Yüzyılın ikinci yarısına kadarki süreçte gelişen olaylardır. Bu, facia ve kurtarma operasyonu iki ülkeyi sıkı sıkıya
bağlamakla birlikte, iki ülkenin dostluk ilişkisini sadece bu iki olayla
kısıtlayarak düşünmek yetersiz kalmaktadır. Yaklaşık 10000 kilometre
mesafede olan bu iki ülkeyi birbirine bağlayan Avrasya kıtasında doğuya
ve batıya akarak yayılan, zaman ve mekanın ötesinde su damarı gibi bir
şey var olsa gerek. Bu, benim eskiden beri sahip olduğum bir düşünce.
Bir şekli olsun ya da olmasın her iki tarafı birbirine doğal bir şekilde
bağlayıcı bir neden var olsa gerek. Nozu hocamızın da belirttiği gibi,
bunun şekilsiz bir biçimde müzikte de yer aldığını bugünkü konuşmasıyla
çok iyi bir şekilde anladık. Tanabe hocamızın konuşmasında da belirttiği,
Japon Budizm sanatının içinde Anadolu ve Gandara’dan geçen, Yunan
sanatının Budist dünyasında kabullenilmesinin, Avrasya’da büyük bir
nehir gibi bir akışın olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. “Sanırım,
91
ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
farkında olmadan dilimizde dolaşan Japon Halk şarkılarında ve Japon
ruhani dünyasının temelini oluşturan Budizm aleminde halen varlığını
sürdüren bir bağ, Türk Japon dostluk bağının arka planını oluşturuyor.“
diye güçlü bir şekilde hisseden sadece ben değilimdir, herhalde.
Erdal hocamızın konuşmasında yer alan Otani Kozui’nin, bir anlamda
siz Türkler tarafından ilk kez duyulan ve çok şaşırtıcı olarak karşılanan
bir konu olduğunu düşündüm. Avrasya denilen batı ve doğuya uzanan
bu sahnede dolaşan kaşif ve Nishi Honganji’nin Ruhani Lideri olan
Ootani Kozui’nin hareket sınırları içinde de Tanabe Hocamızın dediği
gibi doğu ile batıyı birbirine bağlayan budizmin var olduğu bir gerçektir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini kurma aşamasında
toprak reformu, yani tarım reformuna ağırlık verdiği bilinmektedir. Kurak
toprakların ıslahını denemek isteyen Otani Kozui’nin bu isteği Atatürk’e
bir nebze de olsa etki etmiş olmalıdır şeklindeki Erdal hocamızın sözleri
çok ilgi çekici bir konuydu. Kendisinden neden Atatürk’ün Otani Kozui’den etkilendiğini daha uzun dinlemek istedim. Sunum zamanının
dolması beni üzdü.
Hayasi hocamız ve Nurettin hocamız Türkçe ve Japonca arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar hakkında bizleri bilgilendirdiler. İki ülkenin
dostluk bağı düşünülürken dil açısından yapılan bir değerlendirmenin çok
önem olduğunu derinden hissettim. Türklerin de, Japonların da birbirleri
hakkında düşünürken dilsel benzerlikleri pek göz önüne almadıklarını
düşünüyorum. Ancak, Türkçe ve Japonca’nın Ural-Altay ailesine ait olmaları, fark etmeden bu iki milleti birbirine yakınlaştıran önemli bir unsur
değil midir diye düşünüyorum. Değerli iki hocamızın konuşmalarından
sonra dinleyiciler arasından da konuşmacılara soru sormak isteyen pek
çok kişi olduğunu hissettim. Keşke daha uzun dinleyebilseydik.
Ne olursa olsun, Türk- Japon dostluğunu düşünürken, daha önce de
belirttiğim gibi benim soyut konulara kapıldığım oluyor. Ancak, soyut
konularla birlikte aynı zamanda somut konuları bir arada düşünmenin
gerekli olduğunu da düşünüyorum. Bu sefer ele alma fırsatımız olmadı
ama, halk hikayeleri, Efsaneler, mitoloji, örf ve adetler konuları da ele
alınırsa, Türkler ve Japonlar arasında bu kadar mesafe olmasına rağmen
neden dostluk bağını oluşturabiliyorlar sorusunu çözecek bir anahtar
bulabiliriz, belki.
92
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
文化セミナー
「日本とトルコのつながりと
日土交流のこれから」
ORSAM TUTANAKLARI
No: 37, Kasım 2014
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
ORSAM © 2014
Yayına Hazırlayan
Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen (アンカラ大学)
Dr. Sawako Kanai (在トルコ日本国大使館)
Kapak ve Sayfa Tasarımı
Sadullah Hatam
ISBN: 978-605-4615-92-6
Baskı
Orient Basım Yayın
Kazım Özalp Mahallesi Rabat Sokak No: 27/2
GOP Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 431 21 55
ANKARA - Kasım 2014
ORSAM
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
Center for Middle Eastern Strategic Studies
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48
www.orsam.org.tr, [email protected]
目次
オープニング スピーチ
横井裕(駐トルコ共和国日本国特命全権大使)............................................. 101
アフメット・ハルク・ドュルスン (トルコ共和国文化観光省次官)....... 105
第1セッション
「日本とトルコのつながり:音楽,言語,美術,歴史」
キーノートスピーチ:考古学の発掘現場から見るトルコと日本
大村幸弘 (アナトリア考古学研究所所長)................................................... 113
同じ形式のうたを持つ国
神津善行(作曲家)............................................................................................. 117
トルコから日本へ~ギリシアの神々の東漸
田辺勝美
(元中央大学教授)............................................................................. 121
大谷光瑞とトルコ共和国に対する初の直接投資:ガージ農園及びブルサ紡績
工場
エルダル・キュチュクヤルチュン(ボアジチ大学)..................................... 131
トルコ語の多様性
ヌレッティン・デミル(ハジェッテペ大学教授)......................................... 143
日本語とトルコ語:共通性の中の相違
林徹
(東京大学教授)................................................................................... 151
第2セッション「日土交流のこれから:さらなる相互理解のために」
質疑応答................................................................................................................. 167
おわりに................................................................................................................. 187
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
開会挨拶
99
横井裕
(駐トルコ共和国日本国特命全権大使)
皆
さんお早うございます。
アフメット・ハルク・ドュルスン文化観光省次官,ご来
場の皆さま,本日は日本・トルコ合同シンポジウムの二日目,
文化セミナーにようこそおいでくださいました。このセミナー
は「日本トルコ外交関係樹立90周年」を記念して行なわれるも
のでありますが,日本とトルコの間の友好関係を色々な視点か
ら見つめ直し,今後の両国の関係発展について考えるきっかけ
にしようという目的で,日本の総理官邸を中心に在トルコ日本
国大使館が,トルコ政府,またトルコ側シンクタンクと共に準
備を進めてまいりました。
まずは今回,ご協力頂きました共催団体でありORSAM,SAMを
初め,トルコ政府,ユヌスエムレ・インスティテュート,大学
関係者の皆様,さらにはご登壇の先生方に心より敬意と感謝を
申し上げたいと思います。そして特に,お二人の方に特別の感
謝を申し上げます。
お一人目は,本日急用のためおいでになられませんでした
が,オメル・チェリッキ文化観光大臣であります。大臣は,本
年4月にも彬子女王殿下をお迎えし,寛仁親王殿下の追悼コン
サートを主催していただきました。さらには,来年「エルトゥ
ールル号事件125周年」を記念して封切られる日トルコ合同の
映画「エルトゥールル」制作プロジェクトについても多大なご
支援をいただいております。
そして二人目は,本日の文化セミナーのキーノートスピーカ
101
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
ーである,またモデレーターも務めていただく大村アナトリア
考古学研究所所長であります。大村先生は,考古学を通じた日
本とトルコの学術文化交流に長年携わってこられ,特に研究所
のあるカマンに対する社会的貢献及びその影響力は,トルコ内
外さらには,日本の皇室も認めるところであります。チェリッ
キ大臣におかれましては,大臣就任後最初のご視察地の1つと
してカマンを選ばれ,足を運んでいただきました。カマンにお
ける日本の考古学分野での協力に関し,チェリッキ大臣から非
常に高い評価を得ております。これはまさに大村先生のトルコ
での活動の重要性,意義深さを物語っているものと信じており
ます。 昨日も申し上げましたように,昨年から本年にかけてもとも
と歴史的に友好関係にあった二国間関係は,さらに大きな盛り
上がりを見せております。5月と10月の二度にわたる安倍総理
のトルコ訪問,さらには本年1月のエルドアン首相(当時)の
日本訪問,4月の彬子女王殿下トルコ御訪問,そして閣僚級の
トルコ訪問は複数回にわたっており,まさしく頻繁な要人往来
が実現していると言えます。日本とトルコは外交,経済,文化
等,多方面にわたる戦略的パートナーシップを構築し,進展さ
せていくべく,現在様々なプログラムを共有し,またその取り
組みを進めているところでございます。
二国間の友好関係がまさに飛躍的に進展しようとしている今
年,記念すべき外交関係樹立90周年を迎え,両国間の関係の過
去・現在・未来についてもう一度見つめ直す必要があるではな
いかと私たちは考えました。そのときに,まず頭に浮かんだの
は「日本とトルコの友好関係はいったいどこから来ているのだ
ろう」という疑問でした。
歴史的にトルコは親日的であり,日本とトルコの社会文化に
は非常に類似点がある。また,両国の歴史上で共有しているエ
ルトゥールル号事件,さらにはテヘラン空港からのトルコ航空
機邦人救出と言った出来事。これらだけが両国間の友好関係を
説明するものなのだろうか?もっとはるか昔から,人間の有史
以来の歴史の中で,日本とトルコの繋ぐものがあったのではな
いか?
102
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
このように私たちは考えました。この疑問は,ユーラシア大
陸全体を舞台とする壮大なテーマです。日本とトルコの友好関
係の過去・現在・未来を見つめ直すとき,その基礎にあるもの
が何であるかについて,トルコと日本の有識者プレゼンテーシ
ョン及び,ディスカッションを通じ,皆様とともに考えていく
機会としたいと思っております。
音楽・言語・歴史のそれぞれの専門家の皆様方から事例を
発表していただき,パネリストだけではなく,会場の皆様も発
表内容を共有しながら,今一度日本とトルコの友好関係の礎,
もっと言うならば親近感と言われるものの源が何であるのかに
ついて,ディスカッションを深めてまいりたいと思います。本
日のパネリストの先生方のそれぞれの専門のお話は,長年にわ
たる専門研究の成果に基づく大変興味深いものであります。会
場の皆様とともに私も本日の文化セミナーから多くのことを学
び,そして二国間関係の来た道,行く末につき考えてみたいと
思います。重ねて本日のご来場に感謝いたします。どうもあり
がとうございます。
103
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
開会挨拶
アフメット・ハルク・ドュルスン
(トルコ共和国文化観光省次官)
大
使閣下,大村幸弘先生,ご来賓の皆様,当初参加予定で
したオメル・チェリッキ文化観光大臣が,残念ながら本
日イスタンブールで用務が入ってしまったため,私が代わりに
アンカラでのこの会議に出席させていただくことになりまし
た。私もそのイスタンブールの会議にこれから向かわなければ
なりません。本来でしたら次官としてではなく,一文化史の教
授として皆さんの話を聞きたいと思っておりましたので,残念
です。それでは,大臣のメッセージをお伝えします:
「『トルコと日本の外交関係樹立90周年』を記念して開催さ
れるこのシンポジウムにおいて,皆様に挨拶できることを非常
に光栄に思います。皆様,ようこそいらっしゃいました。挨拶
を始めるにあたり,まずは,3年前にヴァンの地震で被災者を
助けるために我が国を訪れ,その後余震に巻き込まれて亡くな
った宮崎淳氏に,哀悼の意を表したいと思います。彼は今日の
両国間の友好関係の象徴であります。誰もが知っている真実と
して,日本と日本国民は,我が国において特別な親愛の対象と
なっています。というのも,両国の間には歴史に基づくシンパ
シー,親愛があるからです。アジア大陸の東端と西端にある日
本とトルコですが,19世紀から現在に続く伝統的な友好関係を
持っています。地理的には非常に遠い国ではありますが,両国
民の間には非常に近しい親愛があります。
悲惨な事故でありながら,しかしまた,両国の友好の礎も
成したエルトゥールル号の惨事に言及したいと思います。オス
マン帝国のアブデュルハミト2世が日本との友好を樹立するた
105
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
めに送った船は,成功裏に訪問を終え帰国の途についたのです
が,和歌山沖の沿岸で残念ながら沈没してしまいました。トル
コ人乗組員587人が亡くなったこの大事故において,日本国民
が示した助け合いの精神がトルコ国民の心に刻まれたのです。
そして,両国の友好の1つのシンボルとなりました。日本で建
設されたエルトゥールル号の慰霊碑は,友好のシンボルとして
今でも和歌山にございます。
私たちが生きている現在は,トルコと日本の両国間の関係
上,「黄金時代」と言えましょう。シルクロードの東西の端に
位置するトルコと日本の間の大型プロジェクトを見てみましょ
う。イスタンブールのファーティヒ・スルタン・メフメット大
橋やマルマライ,テュルクサットのプロジェクト,イズミット
大橋,そしてシノップ原子力発電所といった,数々の大型プロ
ジェクトを日本とトルコは協働で行なってきましたし,今も進
めています。イスタンブールに設立される予定のトルコ・日本
科学技術大学も,国際的な水準のものができると思われます。
両国間の関係を具体的な協力関係に育てるために,両国の
社会が互いを知ることは重要です。社会間の最も重要な連携の
媒体は文化です。両国が協力しあう今,このチャンスを活かし
て,両国の文化交流を盛んなものにしていくべく,私たちは取
り組んでいます。
2003年の日本におけるトルコ年,2010年のトルコにおける日
本年,そしてエルトゥールル号に関する追悼イベントは,両国
の関係を強化しました。日本とトルコの文化の絆を支えるため
に行われるこうした文化イベントは,両国間の文化の共通点を
見いだす機会にもなっているのです。言語学者が認めている通
り,日本語とトルコ語は同じ語族に所属し,同じ語源に基づい
ていると言われます。文学における両国間の関係をさらに促進
させる取り組みについて触れたいと思います。トルコ人作家の
作品を外国語に翻訳する「TEDAプロジェクト」を利用して,こ
れまでにアフメト・ハムディ・タンプナルの「Huzur」,トゥ
ルグト・オザクマンの「Şu Çılgın Türkler」,「Mühtedi」の
3つの作品が日本語に翻訳されています。他方,日本の重要な
作家である,村上春樹の「雨天炎天」,そして大江健三郎の「
個人的な経験」がトルコ語に翻訳されています。相互の文学作
106
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
品の理解を深めるこのような取り組みが続くことを希望してい
ますし,私たちも支援していきたいと思っております。
また,三笠宮崇仁親王殿下が1986年に始められたクルシェヒ
ル県カマン・カレホユックにおける発掘作業は,両国間の友好
関係を深めたものとして知られています。崇仁親王殿下のご子
息である寬仁親王殿下の御支援を賜り四半世紀以上もの間続け
られている発掘作業では,貴重な遺物が発見され,将来的な保
存という意味でも大変重要な貢献をいただいております。この
カマンでの取り組みを通じた親愛なる友好関係は,殿下の御関
心と献身的な努力によるものであり,トルコ国民の心の深部を
つなぐ揺るぎない架け橋を築いてくださいました。
ご来場の皆様,2014年は文化面で新たな協力関係を築いて
いく年としております。本年1月には第10回イスタンブール日
本映画祭,2月には第11回アンカラ日本映画祭が開催されまし
た。在トルコ日本国大使館,在イスタンブール総領事館へ感謝
申し上げます。このようにトルコと日本の関係を強化するため
に,今後も我々の取り組みを継続させていく所存です。来年の
エルトゥールル号事件125周年の一環で,悲劇を共有する両国
民として追悼イベントを行う予定です。また,この悲劇を忘れ
ないためにエルトゥールル号をテーマにする映画を速やかに完
成させ,友好関係が続くことが重要だと思っています。文化観
光省として,トルコと日本の両国民がよりお互いを理解し合
い,友好関係を強化していくために,あらゆる支援をしていき
ます。ご来場の皆様には,重ねて大臣に代わって歓迎の挨拶を
お伝えいたします。」
さて,大臣の挨拶はこれまでですが,このシンポジウムに関
連して,私の個人的な記憶から一つお話しをさせていただけれ
ばと思います。
私がイスタンブールのアヤソフィア博物館の館長をしてい
た時,日本の皇太子殿下の御訪問がございました。当時アヤソ
フィア博物館館長だった私は,アヤソフィアか,あるいはトプ
カプ宮殿をご案内させていただくものと思っておりました。と
ころが,寄せられた御要望は全く予想外のものでした。そし
107
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
て,それは私を非常に興奮させるものだったのです。皇太子殿
下は水の文明に関して大変な御興味をお持ちで,イスタンブー
ルの水の文明に関する旧跡を御覧になりたいとおっしゃられま
した。私も水や河川に関して著作があります。また,皇太子殿
下も河川に関する御著書がおありで,私たちは一緒に,水をテ
ーマにイスタンブールを観光いたしました。私はこれまでイス
タンブールを何度も観光していますが,それまでトルコ人と水
をテーマにした観光をしたことはありませんでした。それなの
に,日本の,さらには皇太子殿下からこのような御申し出をい
ただいたわけです。「どこに行きましょうかと」いうお話を
し,マスラクにあるベルグラッドの森から出ている水路に沿っ
て出発しました。マスラクというのは外から流れる水,という
意味を持っています。イスタンブールのマスラクという地名は
そこから来ているのです。その後,タクシム地区まで来まし
た。タクシムというのも,トルコ語では水が分配される地点と
いう意味です。タクシム広場にある,配水をするマクセムの中
に入り,イスタンブールに水がどのように配水されているかを
御自身の目で確認したいとおっしゃられたのです。それから,
ヴァレンシア水道橋にも参りました。皇太子殿下がもし水道橋
に上がりたいとおっしゃったら,そして万が一落ちてしまった
ら一大事,エルトゥールル号に続く外交上の大参事になりかね
ないと心配しましたが,上からではなく,下から見ましょうと
の御提案でした。長いお話しになるので全ては語れませんが,
スルタンアフメット広場からアフメト三世の泉まで来ました。
誰もがご存じのトプカプ宮殿入口にある素晴らしい泉です。し
かしその泉の中に入ろうと思った人は誰もいないでしょう。皇
太子殿下と一緒に私たちはその泉を開け,水が宮殿やアヤソフ
ィアにどのように配水されていくのかを見ました。この時の経
験は私にとって忘れがたいものです。また,科学技術をはじ
めとするあらゆる学問にとって,好奇心というものがいかに重
要な役割を果たすかをその時に実感したのです。ここにいらっ
しゃる皆様,そしてイスタンブールに行ったことはあるけれど
もこのような観光をされたことがない方々に,日本の好奇心を
例にとって,こうした観光もあることをお伝えしたいと思いま
す。
108
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
あらためて,ご来場くださった皆様に感謝するとともに,本
日発表される先生方のご成功をお祈りいたします。
109
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
110
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
第1セッション
「日本とトルコのつながり:
音楽,言語,美術,歴史」
111
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
キーノートスピーチ:
考古学の発掘現場から見るトルコと日本
大村幸弘 (アナトリア考古学研究所所長)
お
はようございます。アフメット・ハルク・ドュルスン次
官,それと横井大使よろしくどうぞお願いします。私は
アナトリア考古学研究所の大村幸弘と申します。今日は,モデ
レーターを勤めさせて頂きます。簡単ではありますが,最初に
文化セミナーに関するキーノートスピーチをさせて頂きます。
私はアナトリアのほぼ真ん中に位置しているカマン・カレホ
ユック遺跡で1985年以来,考古学の発掘調査を行ってきており
ますので,今回の文化セミナーのモデレーターとして相応しい
のかがかなり心配をしながら,今日ここに参りました。今日発
表して下さる先生方,そしてご来場の皆様のお力をお借りしな
がら,このセミナーを進めてまいりたいと思います。ご協力の
ほどを宜しくお願い申し上げます。
今回のセミナーのテーマが,「日本とトルコのつながりと日
土交流のこれから」です。この文化セミナーのテーマをお聞き
した時に,以前,私が日本で行ったトルコと日本の友好に関す
る企画展とそれに関連して開催したシンポジウムを思い出しま
した。2007年,私は東京の三鷹にある中近東文化センターで日
土交流に関する企画展を行いました。その企画展に対して,私
は大胆にも次のようなタイトルをつけたことを覚えています。
「なぜトルコ人は日本を好きなのか,なぜ日本人はトルコを好
きなのか」でした。このようなタイトルで企画展の作業を進め
ておりましたが,中近東文化センターの総裁であられる三笠宮
崇仁親王殿下から,企画展のタイトルとしては,どうもそれは
あまり相応しくないのではないかとのご指摘を頂きました。そ
113
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
の企画展には串本町からエルトゥールル号に関連する展示品を
お借りして展覧会を行うことになっておりましたので,「な
ぜ,トルコ人は日本を好きなのか」,と云うタイトルは相応し
くないのは当然と云えば当然のことであります。殿下がご提案
なさった企画展タイトルは,「日本とトルコ友好のかけ橋—エ
ルトゥールル号回顧展」と云うもので,私の企画展のタイトル
は敢えなく没となりました。
その企画展に合わせる形で,私は関連シンポジウムを四回
行っております。一回目が,「イランからの脱出:日本人を救
出したトルコ航空」,そして第四回目が,「トルコのものさ
し,日本のものさし:トルコと日本の異文化接点を探る」を行
い,4回で700名近くの方々が参加をして下さいましたが,この
シンポジウムを通して,私の本当のねらいは,トルコと日本の
友好の絆は,一体何処から生まれてくるものなのかを明らかに
したいと云うことでありました。
エルトゥールル号遭難が友好の絆の一つのシンボルとなった
ことは間違いありません。では,このエルトゥールル号遭難の
他に,トルコと日本を結びつけるものとして一体何があったの
かであります。恐らく,日本人を救出したトルコ航空をあげら
れる方もあるでしょうし,また,日露戦争をあげられる方もあ
るでしょう。また,私は朝鮮戦争もトルコと日本の友好を結び
つける要因の一つとしてあげておきたいと思います。
ここで述べた幾つかの事象,つまり出来事は,オスマン帝国
末から現在までいたるおよそ125年間の歴史の中で全て起きた
ものであります。これらの事象,出来事と言いますか,教科書
には載っていたとしても,それを全く知らない日本人もいます
し,トルコ人もいることも事実ではないかと思います。ただ,
これは本当に不思議なことだと思いますが,そのようなことを
知らない,あるいは全く意識もしていない日本人がトルコを訪
ねると,必ずと言って良いほどトルコの虜になってしまう。ま
た,トルコ人が日本へ行けばその人も日本の虜になる人が多い
ように見受けます。これは一体何を意味しているかと云うこと
です。この125年間の事象だけではどうも説明しきれないもの
がある。
114
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
それ以前,つまり125年前,すでにトルコと日本の友好の絆
を強く結びつけるだけの何かがあったのではないかと考えてお
ります。これは,後ほどの自由討論でもお話しする機会がある
かもしれませんが,私はアナトリアの考古学の発掘現場から考
えますと,間違いなく何点かをあげることで可能であります。
両者を引きつける強烈な磁石のようなものを強く感じます。ユ
ーラシアの西と東の外れにあるトルコと日本にはおよそ1万キ
ロと云う距離があります。この1万キロと云うものがあるにも
関わらず,二つの国,トルコ—アナトリアと云う地域と日本と
云う地域を結びつけるものとして,ユーラシアには,連綿と流
れる水脈,鉱脈のようなものがあるのではないか。もしそれが
あるとすればそれは一体何なのかを,今日は5人の先生方にそ
の水脈の一部を掘り起こして頂ければと幸いに存じます。
神津先生には音楽のお立場から,田辺先生にはギリシアの
神々の東漸と云うことで,エルダル先生には大谷光瑞とアタチ
ュルク,ヌーレッティン先生,林先生には言語学の立場からお
話しして頂きます。最初に神津先生からお願い致します。超多
忙中のところをお呼びしましたのは,トルコと日本の間には音
楽を通して密接に結び付ける流れがあるとする先生の説をどう
してお聞きしたいと思ったからです。神津先生には4月27日に
アンカラで「寛仁親王殿下追悼コンサート」では総監督をお願
いし,日本大使館の横井大使閣下をはじめ,セヴダ・ジェナッ
プ音楽基金理事長であるメフメット・バシュマンさんら多くの
方々のご尽力で成功裡に終えることが出来ました。では神津先
生,宜しくお願い致します。
115
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
同じ形式のうたを持つ国
神津善行 (作曲家)
皆
様おはようございます。作曲家の神津善行と申します。
作曲は映画音楽を主として居りました。320本の映画を担
当いたしましたが,著名な監督・俳優などと出会うことが出来
たことは大変に幸せだったと思って居ります。
今日はトルコと日本の間にある音楽に付いて少し触れてみた
いと思います。時間に制限がありますので,細部は割愛いたし
ますがお許し下さい。
現代と違って昔の音楽は人と共に移動して行きました。例え
ばお嫁に行くことでも移動するわけです。しかし移動した音楽
がそこの土地で根を生やして歌われて行くかどうかは,その土
地の人の気持ちと前の土地の人の気持ちが同化しないと根を生
やすことはないと思います。また違う土地で根を生やすのには
時間が掛かります。今日はその例を一つだけお話してみようと
思います。尚,この話はすでに世界の民族音楽界では定説にな
っております。
日本の隣国にモンゴル国があります。この国は羊,馬,駱駝
などを広い草原で飼っております。これらの動物を広い草原で
動かすのには,高い声で呼ばなければなりません。高い声で呼
びませんと声が遠くに届きませんので低い声では呼びません。
ですから常に最初の声は高い音を出すわけです。
これが歌に変化したときに,最初に高い声を出して,そこか
ら節が下に降りてきます。これはその民族の持つ音律を使って
細かく曲を彩り,小さな節を飾り付けながら下降して来ます。
117
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
この一節を一息で歌うことから「長い歌」と呼びます。モンゴ
ルでは「オルテンド」と呼びますが,この形式がモンゴル,日
本,トルコにだけ存在しているのです。これが今日のテーマで
す。
日本に馬が渡って来た時期は定かではありませんが「しな
の追分馬子唄」と呼ぶ唄が長野県にあります。全国の追分馬子
唄の元唄と言われていますが,この唄が「オルテンド」と同じ
形式を持っております。この唄が北海道の江差に渡り「江差追
分」となりますが,この江差追分も高い音から歌いだし,小さ
な節で飾りをつけながら下に降りてきます。これが現在の江差
追分の楽譜です。
ここに書かれている線と同じように節を廻して降りてきます
が,その間は息付きをせず一息で唄います。ですからこれも一
息で唄う「長い唄」(長い息の唄)です。昨年もモンゴルから
オルテンドの歌手を招いて日本の楽器に合わせて唄ってもらい
ましたが,日本の民謡の中の馬子歌は自国の唄の様に唄えるの
です。これは推測ですが,モンゴルから何らかの形で馬と共に
入って来た唄であろうと言われて居ります。
118
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
さて,私とトルコ音楽との関係です。私は音楽大学時代から
ハンガリーの作曲家ベラ・バルトークの作品が好きで,この作
曲家の研究をしておりました。このバルトークがトルコ政府の
委嘱でトルコ民謡の整理発掘を手伝って居たという事を知り,
私もトルコ音楽の研究をしてみようと思い立ちました。その研
究をしているうちにトルコ民謡に取り付かれたわけです。イス
タンブールの音楽大学の民謡科の先生方と交流をとったり,ト
ルコ民謡グループを三笠宮寛仁殿下にお願いして日本に招聘し
て日本ツアーを実現させたりしました。
イスタンブールのテレビ局にトルコ民謡が整理保管してある
と聞き,二十年前に訪れた時には2000曲以上あったと思います
が,その中から「ウンズハウ」という長い息で唄う「長い歌」
の中からモンゴルの「オルテンド」の「江差追分」に類似した
唄を探しに通いました。トルコでウンズハウの名手を探し聞か
せてもらいましたが,形式は同じで小節がアラビア旋律的です
が,モンゴルから入った唄であろうと思いました。モンゴルは
トルコを属国化していた時代もあり,モンゴル民謡が入り込む
機会は充分考えられると思いました。蒙古斑という子供のお尻
にある青い痣を持つ子供がトルコにも居ると聞きます。私も蒙
古斑のあった子供ですが,日本とトルコとモンゴルは民族的に
も,何等かの繋がりを持っている国同士なのかも知れません。
モンゴルで起きた民謡がトルコと日本に伝わって,多少の変化
はありましたが現在まで引き継がれて来た事は,驚きと共に不
思議な縁を感じます。日本の相撲界にモンゴルから多くの力士
が来日していますが,日本人はその事にあまり異質感を持たず
に誰もが応援をして居ります。「日本人はトルコ人を好きか?
」と聞かれたら「日本人もトルコ人もお互いを傷つけ合った事
がない付き合いをしている」と答えるでしょう。
最後に一つ付け加えさせて下さい。トルコという国は様々な
民族が来て非常に多くの民謡を残しました。アナトリアにも黒
海近辺にも興味ある民謡が沢山残されています。おそらく四千
曲以上はあると言われています。この民謡は楽譜の無い時代に
歌われた曲ですから,現在のドレミファソラシドの音階では処
理できません。
119
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
アタテュルクが音楽の改革をするときに,これらの民謡を保
存するためにはもっと細かい分率が必要との提言を受けて,オ
クターブを54音階に分率したことです。国の指導者が「文化を
残すためにはこの分率が必要だ」と定めたことに,私は大変に
感銘をうけました。
日本は明治の段階で大改革があったのですが,日本の民謡を
全てドレミファの音階にあてはめてしまいました。そしてその
後教育の場から日本民謡を捨てたのです。ですから日本の子供
は自国の音楽を習うことなく育っているのです。これは私の一
族である神津専三郎という音楽家がアメリカに留学し,ドレミ
ファソラシドの12音階を取り入れたときに,古い民謡や邦楽を
教育から外したのです。これは12音階の方が優れているとの考
え方があったからです。ですから私もアイルランド民謡とスコ
ットランド民謡で育った一人なのです。こうして考えて来ると
アタテュルクという指導者がどんなに優れた政治家であったか
がお解かりになると思います。
トルコという国はこんなに素晴らしい指導者を持ったのだと
言う事をお伝えしたかったのが私の今日の結論でございます。
120
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
トルコから日本へ~ギリシアの神々の東漸
田辺勝美 (元中央大学教授)
私
の本日の報告は,ギリシアの神々の像が日本まで実は到
達していた,という事実を美術資料によって証明するも
のです。
ここに表示している写真は,皆さんご承知のように,左はア
レクサンダー大王の立像です。右は,ヘラクレスとアンティオ
コス1世が握手をしている浮彫(図1)です。両方とも,トルコ
の非常に有名な美術作品です。このトルコの地にはかつてギリ
シア文化,次にヘレニズム文化,それからローマ文化が栄えま
したが,その歴史的事実は日本では,残念ながらあまり注目さ
れていないのです。ギリシア
文化というと,隣国のギリシ
アとかイタリアに結び着けて
しまうのです。しかし,私の
考えによれば,トルコのギリ
シア,ヘレニズム,ローマ文
化も非常に重要な役割を演じ
ているのです。
実は古代のトルコからイタ
リアに伝わったものもたくさ
んあります。そいうことで古
代トルコにおけるギリシア,
ヘレニズム,ローマ文化を再
認識する必要があるわけで
す。それは日本でも行なわな
図1 アンティオコス1世叙任式図
アルサメイア,前1世紀半ば
121
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
ければならない。私はそのように考えております。
さて,ギリシアの神々の像が日本に伝わってきたということ
ですが,一足飛びに飛行機に乗って伝わってきたわけではあり
ません。トルコと日本の中間地点というものがどうしても必要
になります。それが,このパキスタンの北部,アフガニスタン
東部のガンダーラという地域なのです。このガンダーラがギリ
シア,ヘレニズム,ローマ文化が東漸する中継地となって,そ
れから中央アジア,中国を経て,日本に到達したわけです。ト
ルコからガンダーラまでは,中央アジア及びガンダーラに移住
したギリシア人,あるいはローマ人がその担い手,伝達者とな
ったわけです。このようにして,ギリシア,ヘレニズム,ロー
マ文化がこのガンダーラに伝わったのです。
一方,もう一つの担い手,伝達者が仏教なのです。仏教は前
6世紀頃にインドの地で生まれましたが,やがて前3世紀頃にガ
ンダーラに伝播しました。そして,そこでギリシア,ヘレニズ
ム,ローマ文化と仏教が融合したのです。そして,後1世紀後
半にこれら諸文化の交流の結果,東西文化を融合・折衷した全
く新しいガンダーラの仏教美術が創造されたわけです。その仏
教文化が中央アジア,中国,或いは朝鮮半島を経由して日本に
伝わってきたので,トルコのギリシア,ヘレニズム,ローマ文
化も日本に伝わってきたということになります。
では,どのようなギリシアの神々の像が伝わってきたかとい
いますと,まず皆さんご存知のゼウス神です。それから英雄の
ヘラクレス,神々の伝令ヘルメス神,風神アネモス,テュケー
という女神です。このようにほぼ5人の神々ないし英雄の像が
日本に伝わってきております。無論,神々の名称は変化してい
ます。
ギリシアの神々や英雄の像が,ガンダーラに伝わったときに
は,それに相応する現地の神,即ち仏教の神の名前に変化しま
す。ゼウス神は「バジュラパーニ」という名前になります。バ
ジュラパーニというのは,雷を起こす道具を手に持っていると
いう意味です。さらにヘラクレスもバジュラパーニという名前
に変化します。
122
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
それから,ヘルメス神はクシャン朝に取り入れられファッロ
ーという神になります。す。そして仏教に取り入れられて「ヴ
ァイシュラヴァナ」という神の名前に変化します。これは「広
く聞く」という意味です。多くの人のいうことを聞く者という
意味です。
それから,風神アネモスはイラン語(クシャン語)で「ワド
ー」という神の名前に変化します。
テュケーというのは豊穣の女神,都市の守護女神ですが,ガ
ンダーラでは豊穣の女神,子供の守護者,子宝を授ける女神で
ある「ハーリーティー」という女神になります。
以上で述べたガンダーラの神々の名称は,ガンダーラやイン
ドで仏教経典に用いられたサンスクリット語です。これらの仏
教の神々が日本に来ますと,ゼウス・バジュラパーニは「執金
剛神」となります。また「仁王」ないし「金剛力士」ともいい
ます。先ほど,神津先生が相撲取りの話をしましたが,仁王と
いうのは相撲取りの祖先です。仁王や金剛力士の像は筋骨隆々
とした身体をしていますが,それはレスラーのような身体をし
たヘラクレスに由来するのです。結局,ヘラクレスとゼウス神
が,日本に伝わると,執金剛神,仁王,金剛力士という神にな
ったのです。
「ヴァイシュラヴァナ」となったヘルメスは,日本に来ます
と「毘沙門天」となります。「毘沙」と「ヴァイシュ」は発音
が似ています。それ故,ヴァイシュラヴァナを中国で漢訳した
時に毘沙門天と音訳したのです。この漢訳が日本に伝わったの
です。また,ヴァイシュラヴァナの意味を取って意訳すると,
多くを聞くという意味の「多聞天」になります。だから,毘沙
門天と多聞天は本来同一なのです。
アネモスとワドーは風一般の名称で風の神の総称です。中国
では漢字で風神と表記しました。同じくハーリーティーも中国
で漢訳され,意訳では鬼子母神(きしもじん),音訳では訶梨
帝母(かりていも)といいます。
では,この五人の神々ないし英雄について図像を示して説明
致します。
123
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
図2 ゼウス神 グレコ・バクトリア朝
ディオドトス1世銀貨 前3世紀末
これがゼウス神です。
ゼウス神の特徴としては,
雷を起こす金剛杵,英語で
thunderbolt(雷霆)といいます
が,それを持っています。こ
れが特徴です。これは,アフ
ガニスタン北部に前3世紀に
移住したギリシア人が建国し
たグレコ・バクトリア朝の国
王が発行した4ドラクマ銀貨で
す。その裏面(図2)にヘラク
レスが刻印されていますが,
金剛杵を掲げています。
一方,ローマのヘラクレス
像(図3)は,レスラーのように筋骨隆々とした体躯をしてい
ますが,その姿がガンダーラに伝わりますと,やはり同じよ
うに立派な体格をした力士像(図4,5)のような姿で表され
ます。しかし,ガンダーラのヘラクレス,即ち執金剛神の像
は,変な形ものを手にしていますが,それはインド系の金剛杵
なのです。ギリシアのゼウス神の持つ雷霆がこのように変化
図3 ヘラクレス ローマ ギメ美術館
124
図4 ヘラクレス・執金剛神
ガンダーラ 2~3世紀
図5 ヘラクレス・執金剛神
ガンダーラ 2~3世紀
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
します。一方,ヘラクレスの典型的な武
器はこん棒です。クシャン族の国王がガ
ンダーラで発行した金貨の裏面にはヘラ
クレス像が刻印されていますが,棍棒を
手にしています。このようにヘラクレス
はトルコからガンダーラまでは,ギリシ
アの神としての特色を失わずにおりまし
たが,ガンダーラではやがて裸を隠す着
物を纏い,長剣で武装するようになりま
す。しかし,右手に
は必ず,雷を起こす
図6 ヴァジュラパーニ・
金剛杵,雷霆を持っ
執着金剛神 中央アジア
5~6世紀
ています。これは中
央アジア,中国新疆
ウイグル自治区,クチャの仏教窟院の壁画
(図6)ですが,執金剛神は細い金剛杵を
持っております。日本の例では,寺院の門
に守護神(図7)として置かれますが,細
長い金剛杵を手にしております。寺門の執
金剛神を金剛力士とか仁王と呼んでいます 図7 金剛力士・仁王像
東大寺 13世紀
が,元来,それはギリシアのヘラクレスと
ゼウス神が変貌したものです。
次にヘルメス神ですが,ヘルメス神(図8)はオリュンポス
の神々の使い,伝令なのです。それで地上と天空を行ったり来
たりするために,鳥の翼が頭部ないし足についています。この
例では鳥翼が欠けていますが,鳥翼がついたヘルメス神の像が
ガンダーラに伝わりファッロー神になります。これはクシャン
族の国王が発行した金貨ですが,裏面(図9)に刻印されたフ
ァッロー神の頭に一対の鳥翼がついています。ヘルメス神のも
う一つの特徴は,商人の神様,商業の神様です。それ故,別の
クシャン金貨(図10)に刻印されたファッロー神像では金をい
れた袋,財布を手にしています。また,このヘルメス・ファッ
ロー神がガンダーラの仏教に取り入れられると,仏教の創始者
たる釈迦牟尼仏陀,世尊のボディーガード兼道案内者たる毘沙
門天(図11)になります。この毘沙門天像には頭に一対の鳥翼
125
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
が見られます。この鳥
翼は,ギリシアのヘル
メス神に由来します。
ヘルメス神は神々の
伝令であったが,死者
の霊魂をあの世に導く
導師でもあったわけで
す。その役割,職能と
いいますが,それがガ
ンダーラの仏教に取り
入れられて,弓と矢を
持って武装し,世尊の
ボディーガード兼道案内
者となったのです。釈迦
図8 ヘルメス神 ローマ バチカン美術館 牟尼は図11のように真夜
中,十二時頃に故郷の城
を出て修行に向かいますが,夜道は暗いし
危険なので,ボディーガード兼道案内者と
して毘沙門天像がガンダーラで創造された
のです。毘沙門天は釈迦牟尼をエスコート
するのです。この武装した毘沙門天像が中
国を経由して日本に伝わってきますが,武
装が一段と進み,鎧と兜で身をかためた戦
士の姿になります。また,この例(図12)
では,その頭部に小さな一羽の鳥(鳳凰)
がついていますが,これはヘルメス神・
ファッロー神(図9)と毘沙門天(図11)の
頭部の一対の鳥翼が変化したものです。
図9 ヘルメス・
ファッロー神 クシャン朝カニシュカ
1世金貨裏 2世紀
図10 ヘルメス・
ファッロー神 クシャン朝フヴィシ
ュカ王金貨裏
2世紀
図11 毘沙門天(左)
ガンダーラ
2~3世紀
それから毘沙門天のもう1つの特徴として
は,ヘルメス・ファッロー神(図10)と同
じく財布を持ち,富を授ける役割があります。我が国では大黒
天(図13)と呼ばれています。大黒天は宝ものや,お金などを
いれた大きな袋を持っていますが,その起源はヘルメス・ファ
ッロー神(図10)が持っている財布,金袋にあります。
126
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
次は風の神様です。こ
の写真は,アテナイの有
名な風の塔です。塔の上
部に8人の風の神が表現さ
れています。その中の1つ
が北風のボレアス(図14
)です。マントを持って
いますが,そのマントは
風を孕んでおります。こ
の北風の像はアネモスと
いう名前で,ガンダーラ
に伝わりました。大きな
マントを両手で持って,
非常に早いスピードで走
っています。その姿がク
シャン朝の金貨(図15)
図13 大黒天
に刻印されています。さ
観世音寺 11世紀
らにガンダーラの仏教美
図12 兜跋毘沙門天
東寺 9世紀
術に取り入れられ,このように風を孕んだ
帆船の帆のようなマントを持つ風神像(図
16)に変化しました。さらに,ガンダーラではマントが変化し
て袋状になります。風を吹き出す袋のようになります。そのよ
うな風袋がやがて中国の風神像に伝わりますが,中国では雷神
とペアになり,やがて仏教文化とともに日本にも伝わっていき
ます。風神像は大きな風袋を双肩に担いだ怪物のような風神へ
と変化しました。17世紀頃になりますと,風神(図17)と雷神
像が日本のお寺の襖等にペアとして描かれるようになりまし
た。このように日本の風神像の起源はギリシアに遡ります。
図14 北風ボレアス
アテナイ,前2世紀
図15 風神アネモス
クシャン朝カニシュ
カ1世金貨裏 2世紀
図16 風神 ガンダーラ
2~3世紀
127
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
図17 風神 建仁寺
17世紀
図18 テュケー女神セ
レウコス朝デーメート
リオス1世銀貨裏 前2世紀
図19 テュケー・
アルドクショー女神 クシャン朝フヴィシュ
カ王金貨裏 2世紀
最後に女神のテュケーです。この作例はトルコ南部のアン
ティオキア,現ハタイの守護神のテュケー女神です。テュケー
女神はセレウコス朝時代には,この銀貨の例(図18)のように
「豊穣の角」という大地の恵みを象徴する持物を持つようにな
ります。その像がガンダーラに伝わり,現地の「アルドクショ
ー」という名前の女神と習合(融合)しました。かくして,ア
ルドクショー女神(図19)も豊穣の角を持ちます。このテュケ
ー・アルドクショー融合女神像が,ガンダーラの仏教美術に取
り入れますと,ハーリーティー女神(図20)と同一視されま
す。このハーリーティーという名称が中国で「鬼子母神」とか
「訶梨帝母」と漢訳され,その後日本に伝わってくるわけで
す。我が国の鬼子母神・訶梨帝母(図21, 22)はガンダーラの
ハーリーティー女神像(図20)と同じく子供を伴っています。
ハーリーティー女神は仏典によりますと500人の子供を持った
女神ですが,図像ではその代表的なもの(最愛の末子)を表現
するだけです。日本の鬼子母神は「豊穣の角」を持っていませ
んが,その代わりにザクロを持っております。ザクロは基本的
に豊穣多産の象徴です。しかし,日本のザクロは非常に小さく
て酸っぱいので殆ど食さない。だから,豊穣多産のシンボルに
はなれない。トルコの大きな甘いザクロと全く違う。おそら
く,鬼子母神の持つザクロは中央アジアの大きなザクロがモデ
ルとなったのでしょう。いずれにせよ,鬼子母神像の起源の一
つがテュケー女神像にあります。
128
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
図20 パーンチカ(左)
とアルドクショー・ハー
リーティー女神(右)
ガンダーラ 2~3世紀
図21 鬼子母神・
訶梨帝母 東大寺 12世紀
図22 鬼子母神・
訶梨帝母醍醐寺 12世紀
以上の述べた以外にも,ギリシアの折り畳み腰掛けが日本に
まで伝わってきていますが,時間がオーバーしましたので,こ
れで終わらせていただきます。本日,私が図解したように,日
本の古代文化あるいは現代の日本の伝統文化の中には,古代の
ギリシアだけではなく,古代のトルコのギリシア文化に起源す
るものがいくつかあるということを,改めて認識していただけ
れば幸いです。ご清聴ありがとうございました。
129
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
大谷光瑞とトルコ共和国に対する初の直接投資:
ガージ農園及びブルサ紡績工場
エルダル・キュチュクヤルチュン (ボアジチ大学)
こ
んにちは,今日のテーマは「大谷光瑞とトルコ共和国に
対する初の直接投資:ガージ農園及びブルサ紡績工場」
です。トルコ共和国と日本の関係史に於いて重要な役割を果た
したある男の話をさせていただきます。
今日紹介するのは大谷光瑞という人物です。大谷光瑞という
人は,残念ながら日土関係の歴史から姿を消している人です。
誰もほとんど覚えてないですね。それはトルコ人だけではな
く,日本人もほとんど彼のことを忘れているのです。この人を
忘れてはいけないという風に私は強く主張したいですし,今日
のプレゼンテーションも彼を中心に行ないます。
大谷光瑞は1876年に生まれて1948年まで生きた人で,日本の
明治時代から大正,昭和期にかけて変化していった時代の日本
の,大きなトランスフォーメションが起きた時に生きた人で,
そのトランンスフォ−メーションを起こした人の一人でもある
といえます。そのような人が,なぜトルコに興味を持って,ト
ルコまで来たのかは興味深いことです。
大谷光瑞は実は,ご存知の方もいらっしゃるかと思います
が,西本願寺という京都にある日本の一番大きな宗教機関の22
番目の門主で,リーダーでした。1903−1914年の間にその門主
の役目を果たしてから1914年に辞任して,日本を去り,中国に
渡って上海に住むようになります。その以降は極端に違う別の
人生を送るようになりますし,その後,思想家,実業家,農業
家のような様々なタイトルがつくので,大谷光瑞は真に語り難
い人物であると言えます。
131
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
私は,2010年に「大谷光瑞
とアジア」という日本で出た
本の中でも「大谷光瑞とトル
コ」というテーマを紹介しま
したし,また,「トルコにお
ける日本年」だった同年にイ
スタンブール研究所で行なっ
た「三人展」の中でも大谷光
瑞を担当して,彼の遺物をト
ルコまで持ってきて紹介しま
した。そのカタログのカバー
にあるこの字「仏教」も彼の
作品です。
また,同じく2010年に「
大谷光瑞とトルコ」という本
をトルコ語と日本語で出版し
ました(図1)。 しかしこの間,東京で外務省の資料館にて日
本・トルコ関係史を紹介する小さな展示会を拝見したところ,
その中に大谷光瑞のことが一言もなかった。トルコ・日本の関
係史の全体の物語の中に大谷光瑞という人物が未だ出てこない
のを見て残念に思いました。その理由を今から説明させていた
だきます。
図1 大谷光瑞と土耳古
大谷光瑞は,実はこの方と結婚されていました。籌子夫人ま
たは,結婚する前の名字を言いますと「九条籌子」です。この
名前は日本にとってはとても大事な名字であると思います。な
ぜかと言うと,籌子夫人は実は貞明皇后のお姉様だったからな
んです。貞明皇后は,日本にとっては大事な人で,大正天皇の
奥様で昭和天皇のお母様になるし,大谷光瑞の親戚関係に当た
ることになります。
またトルコに初めて来た日本人の事ですけれども,特にここ
に見える島地黙雷という人物が大谷光瑞とのかかわりの深い人
でした。福地源一郎と一緒に岩倉使節団からちょっと離れて,
イスタンブールまで足を延ばした島地黙雷も又,実は西本願
寺の僧です(図2)。彼が1873年に,だいたい一週間,10日く
132
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
らい,イスタンブールにいて
色々観察をします。彼の大事
なところはですね,大谷光瑞
ともちろん同じ環境にいた事
もありますが,また,大谷光
瑞とそのお父さんである大谷
光尊と仲のよい人だったとい
う事です。長州の僧侶です。
明治維新の頃に活躍し,廃仏
毀釈の時に,日本に「世俗主
義」,又は「政教分離」と言
う概念を紹介した人です。大
谷光瑞はその方に色々教わっ
たのです。
図2 トルコに来た初の日本人:島地
黙雷 (福地源一郎と共に)
また,大谷光瑞にとって大
事なもう一人の人物ですが,
それは徳富蘇峰です。この写真に山田寅次郎と一緒に写ってい
ます。徳富蘇峰は日本の有名な記者で日本の近代史を書いた
人です。100冊もある素晴らしい作品です。神奈川県二宮市に
(私も何回も足を運んでいるのですが)彼の資料館がありま
す。そして,その人はロシアを見てからトルコへ来て,その時
に山田寅次郎と一緒に写真にこの写真に写っているのです(図
3)。山田寅次郎に関しては日本研究の大先生,エセンベル先
生の著書を参照いただきたいと思います。徳富蘇峰は実は大谷
光瑞と仲のいい友人でした。お兄さん代わりのような立場でし
た。「大谷光瑞師の生涯」と言う伝記を著したぐらいです。
ところで,大谷光瑞が日本で有名になったのは「大谷探検
隊」のお蔭だったと言えます。大谷探検隊とは何かをご説明し
ましょう。19世紀の末から20世紀の頭にかけて,イギリス,ロ
シアを始めとしたヨーロッパ人は,一生懸命,シルクロードを
中心に中央アジアを探検し始めるのです。この辺りを見に行く
んですね。
なぜかというと,これは「グレートゲーム」とよく言われ
ますが,南の方にイギリスの植民地であったインドがあって,
133
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
北の方にはロシアがどんどん
南下して,中央アジアはその
間のバッファーゾーンになっ
てくる。誰がそこを支配す
るかというのが問題になり,
イギリスとロシアが競争し始
める。それが「グレートゲー
ム」なんですが,そのときに
南からはオーレルシュタイン
を始めとするイギリス人が,
北からはニコライ・ミハイロ
ヴィチ・プルジェヴァリスキ
ーを始めとするロシア人など
色々な探検隊が中央アジアに
派遣される。その他,ドイツ
図3 徳富蘇峰・山田寅次郎(イスタ
人もフランス人もスウェーデ
ンブールにて)
ン人も,いろいろな人が中央
アジアを探検し,報告するこ
とになる。そのときに出てくる物は,先ほど発表者の先生が説
明したように,仏教関係の遺物が多かった。仏教に関するも
の,中央アジアに関係するものなどです。当時,大谷光瑞はロ
ンドンにいました。1900年にロンドンに入りましたが,こうし
た情報を聞いた光瑞は自分も仏教徒でしかも西本願寺という大
きな宗教機関の次のリーダーとして,責任をもって自ら探検に
出る事に決めたのです。
世に「第一次大谷探検隊」として知られるこの旅の際に,訪
れたのはロンドン,そこからバクー経由で,この道を通って,
カシュガルに来て,タクラマカン砂漠の周りを見て,それから
インドに入っていきます。日本語の細かい地図はここにあるの
ですが,タクラマカン砂漠の周りをゆっくり回るのです。本人
が自ら参加できなくても大谷探検隊がその後も続くことになり
ます。若い大谷光瑞はこの人です(図4)。イギリスのカシュ
ガルの総領事と一緒に写真に写っています。カシュガル,今で
言うウイグル自治区ですね。このようにキャラバンを作って持
ってきたのは,8世紀の中国語のお経や,同じく8世紀の敦煌か
134
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
らの写本,また,10
世紀のウイグル語の
お経などです。ウイ
グル語だからトルコ
語の一種ですね。で
すからイスラム以前
のトルコ人の宗教史
に関する情報を持つ
ような資料を,たく
さん集めて日本に持
図4 大谷光瑞<第一次大谷探検隊・1902
って行ったというこ
年・カシュガールにて> (前・右瑞)
とです。これも中央
アジアで発掘された
ものです。例えば,これを見てください。これはオーレルシュ
タインが書いた地図なのですが,地名を見てください,タクラ
マカン砂漠,ヤルカンド,アクス,クチャ,カラシャール,トュ
ルファン,敦煌やミラン,ニア,ドモコ,ホータン,ミンブラ
クなど。この付近の地名のほとんどがトルコ系です。私たち,
今のトルコでも分かるような言葉が多いです。
このことに真っ先に気づいたのが橘瑞超です。この人は西本
願寺の僧で,大谷光瑞の弟子,しかも日本の最初のトルコ学者
です。トルコ語のあらゆる方言を,ウイグル語や古代の突厥語
なども含めて,習得しました。日本初のトルコ学者であったこ
の若い橘瑞超は,大谷探検隊の隊員でもありました。大谷探検
隊の持ってきた品々を保管あるいは研究するために大谷光瑞は
神戸の芦屋市に二楽荘という施設を作らせます。
時間に限りがあるので飛ばしていきます。大谷光瑞とトル
コの関係に移ります。光瑞は1914年に,諸事情から西本願寺の
門主の立場を退任して宗教家の時代を終えることになる。その
後は完全にセキュラーな生活送るために上海で住み始めます。
その時代のパスポートをお見せしますが,見てください,宗教
家とか仏教僧とかではなく,オキュペーションがアグリカルチ
ャー(農業)になっています。彼は,農本主義者でした。農
本主義者とは「産業を中心に経済発展するのではなく,農業
135
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
を中心にしようでは
ないか」と言う人の
事です。「農業が人
間にとって一番大事
な経済活動です」と
いうようなタイプの
人の事です。彼のオ
キュペーションがア
グリカルチャーでし
た。1915年から東南
アジアに様々な会社
図5 大谷光瑞講演(国民新聞・1924年3月
4-20日の連載)
を作ります。旭日護
謨園(1915年)と蘭
領印度農林株式会社・セレベス物産会社(1917年)です。セレ
ベス島やマレーシア・ジョホール,シンガポールなどに農園を
作って,農作物を栽培することにしたのです。
それから1924年にトルコに向かいます。トルコ共和国に,そ
れだけのノウハウをもって来ます。ご存知のようにトルコ共和
国は1923年10月29日に建国宣言されるのですが,大谷光瑞が日
本のビジネス業界に向かって「トルコに注目しましょう」と言
ったのは,そのわずか3カ月後の事です。このスライドで見てく
ださい。講演のタイトルは「海外投資について」です。このス
ピーチは東京の帝国ホテルにて,日本のビジネス業界を相手に
行われたものです。彼が言う基本的なメッセージは,「邦人は
これからトルコ共和国を注目すべき」との事でした(図5)。
これが,トルコ共和国のできた3カ月後,つまり独立戦争が終
わったばかりの出来事なのです。
大正14年,西暦1925年11月17日付けの大阪毎日新聞に,日土
貿易協会が成立したというニュースが載っていました(図6)。
これは日本とトルコの間にできた初の友好機関でした。これを
創立したうちの一人は大谷光瑞でした。また,もう一つ当時の
ニュースをお見せします。大阪毎日新聞の1926年2月4日付けの
ニュースです。大谷光瑞は「皆は売ることを考える,私は買う
ことを考える」と言っています。「私はこれからトルコに行っ
136
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
て,色々なものを買
うべく,トルコを見
に行きます」と。「
なぜかというと,買
うべきものは仲の良
い国から買うのが当
然だから」と言うの
です。つまり彼は仲
の良い国と通商する
のが大事だと主張す
図6 日土貿易協会成立(大阪毎日新聞・192
5年11月17日)
るのです。この記念
写真は重要です。大
阪日土貿易協会が成
立したときの写真で
す。フルセィ・フッ
ド代理大使と大阪商
工会議所の稲畑会
長,そして大谷光瑞
(図7)。この3人が
前方に,創立者の最
も偉い人として座っ
ていて,その他のメ
ンバー達が後ろに揃
図7 大阪日土貿易協会成立時の記念写真
っています。これは
(1926年3月3日・大谷光瑞が前列右瑞)
大正15年3月3日のこ
とですが,これと全
く同じものが,同年6月にセルベティ・フュヌーンというトル
コの新聞にも載ります。
大谷光瑞はトルコに来る際,この道を通りました。こうし
て新聞に感想を語る記事を送ります。これは大阪朝日新聞に出
たのですが,「邦人の注目すべきトルコの農産業,パリにて,
大谷光瑞」(図8)。光瑞はこの後,トルコに対する投資をど
んどん始めることになります。このことに関して次のような貴
重な資料を見つけました。1927年の3月28日付けのこの資料に
より,大谷光瑞がトルコに投資したことは明確に分かります。
137
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
当時の農業大臣と会
い,「トルコに投資し
たい」と言ってアタテ
ュルクに紹介され,ア
タテュルク自身が企画
していたガージ農園に
協力するように依頼さ
れています。当時のガ
ージ農園と言うのは,
今のアタテュルク森林
図8 大谷光瑞「邦人の注目すべきトルコの
農園のことです。そこ
農産業」(大阪毎日新聞・1926年7月
で,事業投資すること
20日)
になった。そこは丁度
出来たばかりで,全面
積1500ヘクタールあり
ました。その中の100ヘ
クタールを日本人の大
谷光瑞が受け取ること
になったのです。その
ために「Ankara Sanayi-i
Zıraiye Limited Şirketi」
(アンカラ農産業有限
会社)を興し,自分の
図9 代理大使小幡酉吉の報告書(日本外務
弟子達を派遣しまし
省資料・1927年3月28日)
た。つまり,皆さんの
今いるこのアンカラの
すぐ近くに,その青年
達が1927年から頑張ってトルコの経済発展のために働いていた
ということなのです。その事実は外務省が東京に送ったこの報
告書に書いてあります。「大谷光瑞」と書いてあるのがはっき
り見えます。さらに小幡酉吉,つまり当時の代理大使の名前も
書いてあります(図9)。その中に,見てください,「大谷光
瑞が土国,トルコ大統領・ケマルパシャとの農業投資をするこ
とが決まりました」と言っています。要するに大谷光瑞とアタ
テュルクが力を合わせたのは事実だということです。
138
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
図10 大谷光瑞「農業立国のトル
コ:邦人発展の望みあり」(大阪
毎日新聞・1927年1月7日)
図11 アンカラ・ガージ農園からの風景(
1927年10月10日)
二人が一緒になって作った会社は,トルコ側はジェラル・
バヤールが仲介し,日本側は上村辰巳という人が間に入って
手続きを行います。そうしてアンカラ農産業有限会社(Ankara
Sanayi-i Ziraiye Limited Şirketi)が1927年4月20日に成立します。
アンカラ農産業有限会社,これはトルコ共和国に対する初の海
外直接投資です。これは確実に言えます。アンカラの近くで初
の海外直接投資が行なわれたのです。彼はトルコ共和国の経済
発展,又,日本との友好のために尽力し続けます。当時の新聞
に載った記事のタイトルは「極めて優良なトルコの綿花,近東
貿易で輸出は・・・」でした。大谷光瑞の名前がここにも見え
る。彼はできる限りトルコを知るよう努め,トルコを紹介しよ
うと努力しました。彼が書いたもう一つの記事のタイトルは「
農業立国トルコ」でした(図10)。大谷光瑞はアジア主義者で
したし,農本主義者でもありましたので,「農業立国」を重視
したのです。アンカラに住んでいた日本人青年が8人くらいい
るのですが,彼らが送った手紙が,上海で出版された「大乗」
という雑誌の中にあります。そのページを見てください。「ア
ジア・トルコ巡礼記,上村辰巳」。これがアンカラから出て
いるのです。「トルコ通信1。農園生活方々」。これはアンカ
ラ・アタテュルク森林農園あたりから描かれた当時のアンカラ
の絵です(図11)。「トルコ行」。これらは全て手紙です。「
アンゴラのアーヒーメスッドの歌」,「アンゴラの原仕事」,
「私の見たアンゴラ干地農法」,「アジアの西から東へさし
て」等,これらはすべてアンカラです。これが1927年の10月10
日に描かれた絵です。
139
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
大谷光瑞の事業はこ
れで止まりません。非
常に画期的なことです
が,その後ブルサに行
き,メンデュフ・ギョ
クチェン氏と紡績工場
を造る決心をします。
日本人も写っているこ
図12 大谷光瑞のブルサトルコ・日本紡績工 の写真は1929年頃に撮
場でのパートナーメンデュフ・ギョクチェ
られたものです。同年
ン氏(前列中心)と若い日本人(1929
に工場が開かれまし
年ごろ)
た。これが日本の工場
です。毎日200メートル
くらいの生産量がありました。若い日本人達がこの写真にも写
っています(図12)。さらに同年に大阪商工会議所の支援を得
てイスタンブール・カラキ
ョイ地区に日本の商品館が
できました。
日本・トルコ関係史上に
エルトゥールル号の話がよ
く出てきますが,これは大
谷光瑞の弔魂碑です(図13
)。 串本の記念館にある大
谷光瑞が書いた碑文です。
これがその碑文の内容で
す。これは私が翻訳したも
のです。串本記念館で展示
されているこの資料に「光
瑞書」と書いてあるのは明
らかです。
最後にお見せしたいのは
大谷光瑞の「興亜計画」で
す。アジア全体を発展させ
るために光瑞が書いた10冊
140
図13 大谷光瑞書「弔魂碑」
(串本エルトゥールル号記念館)
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
の立派な本です。1939
年に出たこの本の中
で,彼は東京とイスタ
ンブールを繋ぐ鉄道
案,つまり「鉄のシル
クロード」を提案して
います。今もそのよう
な計画をよく聞きま
す。例えば中国の案だ
とか,欧米の案だとか
図14 大谷光瑞「興亜計画」
(アジア連絡鉄道案・1939年)
ロシアの案などがあり
ますが,すでに1939年
の時点で,すべての条
件を細かく研究し,経済的発展のポテンシャルもつかんだ上で
これを誰よりも先に書いたのは大谷光瑞でした。全て細かく,
各駅の場所までも決めているのです。これはヘジャス鉄道,さ
らにはバグダット鉄道までも繋がるような計画だったのです(
図14)。
大谷光瑞は決して忘れてはいけない人です。今後も是非,こ
の分野に関する研究が続いてほしいと思います。少々長くなり
ましたが,ご清聴ありがとうございました。
141
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
トルコ語の多様性
ヌレッティン・デミル (ハジェッテペ大学 教授)
ま
ずはご来場の皆様へ感謝申し上げます。
言語というと標準的な書き言葉が想起されるため,ほと
んどの人は,全員が同じように言語を使い,また言語は変化し
ないものである,さらに,標準語以外の形での使用は誤用であ
り言語を汚すものだ,と考えがちです,しかし自然言語におい
ては,一定の形というものは存在しません。逆に,自然なのは
多様な形なのです。つまり,それぞれの自然言語は,様々な要
因によって発生するバリエーションの総体なのです。言語に名
前を付ける,例えばトルコ語と名付けたとき,その名前はこれ
らのバリエーションの全てを指すことになります。トルコ語と
いった場合,言語学者によって二つの意味で使用されます。一
つは広義で,テュルク諸国に存在するすべての言語を指すテュ
ルク言語族です。二つ目は狭義で,トルコ共和国で話されてい
る言語及びこの言語の傘下に位置付けられているバルカンやE
U,北キプロスなどの国で話されているバリエーションです。
言語における多様性には様々な要因があります。言語研究に
おいては,多様性を生み出す要因として,歴史的,地域的,社
会的そして機能的な要素に目が向けられていますが,それ以外
の要因も重要といえます。
さて,言語が歴史の中で枝分かれしていくということ,存
在している言語から新しい言語が派生すること,それは言語学
者がよく取り上げるテーマであります。例えば今日標準化して
いるものもあり,一方標準化されていないものもあるといった
ように様々なトルコ系の言語が見られます。これらは中国内部
143
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
から西欧へ,北極海からペルシア湾に至る広範な地域で話され
ています。異なるそれぞれの時代に,元となる言語から派生し
たこれらの言語の全ては,テュルク祖語が起源になっていると
考えられています。テュルク祖語については,その前の時代に
存在していたモンゴル語,満州・ツングース語と親戚語族であ
る,何人かの研究者によっては韓国語,日本語とも親戚語族で
あるという仮説も示されています。しかしトルコ語と日本語が
親戚語族である,あるいはそうではないという双方の仮説につ
いては,検討すべき点が多くあります。歴史的にさかのぼるに
つれて言語データを見つけるのが難しくなります。今日使用さ
れているデータは,現在使われている言語から,あるいは古代
文献から,さらには他の言語の影響を大きく受けていると思わ
れる言葉から成り立っているものです。ですから,トルコ語と
前述の言語の間の親戚関係を,例えばトルコ語とテュルクメン
語の関係のように異論がない全くない形で示すことはできませ
ん。
他方,今日使用されている言語においても多様性がよく見ら
れます。トルコ語およびテュルク諸語(lehçe)のそれぞれの類
似する程度は,オリジナルのトルコ語から分岐した時代がいつ
なのか,あるいは,歴史を表す書き言葉がチャガタイ語につな
がるのかオスマン語につながるのかなどの要因によって様々で
す。これらの諸言語の間の,相互の理解度も様々で,全く分か
り合えない言語もありますが,この点についてはこれ以上詳述
しないことにしましょう。
今日の発表のテーマに従って,言語がどのように変化したか
を簡単な例を挙げながら示していきたいと思います。これまで
に発見されている一番古いトルコ語の文献である732年8月21日
に建立されたキュル・テギン碑文の東側面は次のような言葉で
始まっています;
Üze kök teñri asra yagız yer kılıntukda ekin ara kişi ogli kılınmış.
(上には青い空,下には黒い大地があり,そして両者の間に
人類が創造された)
144
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
この短い文章を見たとき,専門家でない人ですら,これがト
ルコ語であることは理解できますが,何を意味しているかは理
解できません。例文を注意して読めば,音,接辞,言葉が変化
していることがわかります。この例文が今日使用されているテ
ュルク諸語においては,それぞれの言語において適当な形をと
り表現されるのです。
歴史的,地理的な要素が言語におけるバリエーションにどの
ような影響を与えているかを示すために,前述の例よりもう少
し後の時代から二つの例を挙げたいと思います。トルコ語での
初の裁判の起訴状であり,タラト・テキンによって14世紀後半
に書かれたと思われる文献には,次のような一文があります;
Mini “Alyuk sen” tip inç kılmadın turur. Men küçüm yitmişinçe
iş küç kılıp tapınıp yazmışım yok. Begim me manga yavız yaman
kılınmışı yok.
(「あなたが奪った」と言って私を悩ませる。私は一生懸命
働いていて十分奉仕しています。主人も私をぞんざいに扱うこ
とはない。)
また,地理的に近いアナトリアで作られた二つの文章を見て
みましょう;
Nûh eyitdi yâ rabbi gemi ne-durur tañrı eyitdi agaçdan evdür kim
su üstinde yörür. (KE)
(ノアが尋ねた:「神様,船とは何ですか」。神が答えた:
「木から作られた家であり,水の上を歩くものだ=水の上を歩
く木の家だ」)
Ölen adam dirilmez çıhan can girü gelmez /…/ Eski panbuk biz
olmaz, karı düşmen dost olmaz. (DK: 73-74).
(死んだ人は生き返らず,出た命は戻ってこず。古い綿は布
にならず,昔の敵は友人にならず。)
このアナトリアで作られた文献にみるトルコ語は,今日の
トルコ語とは異なるトルコ語であり,言葉における音,接辞,
語順,言葉の意味などが経年して変化していることがわかりま
す。
145
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
時と共に言葉が変化するということは言語学の普遍的規則
です。しかしこれを理解するために,必ずしも古代の文献まで
さかのぼる必要はありません。自分たちが生きている今日でも
この変化は観察できます。これを例文で説明すると,20年前は
「yapıyosun, olucak」といった言い方は,標準的なトルコ語では
認められるものではなかったのですが,今日では普通に使われ
るようになっています。
歴史的な点からの考察を終える前に,一点指摘しておくべ
きことがあります。現在の独立言語は,歴史的にさかのぼると
祖語から,そのさらに前の時代をみれば他の言語から分岐した
はずである。しかしこのことは文字が発明される前の時代につ
いては,言語的データで証明することできません。学者は未だ
に,それぞれの言語がどのように派生してきたのかについて追
求し,また言語以外の分野にもその答えを求めているのです。
さて,トルコで話されているトルコ語に焦点を当てる前に,
広義のトルコ語としてテュルク諸語から例を挙げ,バリエーシ
ョンがどのようになっているのかを示したいと思います。チュ
ヴァシュ語,ヤクート語のような専門家以外には理解できない
テュルク諸語ではなく,もっとトルコ語に近い言語の例文を取
り上げましょう。南アゼルバイジャンのみならずトルコ語全体
においても重要な詩である「Heyder Baba」の第一節を紹介しま
す;
Hėyder Baba, ildırımlar şahanda,
Sėller, sular şakkıldayıb ahanda,
Gızlar ona sef bağlayub bahanda,
Selâm olsun şövketüze, ėlüze,
Menim de bir adım gelsün dilüze.
この詩にはよく知られた言葉があります。何を言おうとして
いるのかも,トルコ語を理解する人には何となくわかるでしょ
う。エルズルム,アルダハン,カルスといったトルコ東部に住
んでいるトルコ共和国民にとっては,トルコの西部で暮らして
146
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
いる人々より理解できるはずです。なぜならば,前述の地域で
話されているトルコ語は,イスタンブールを中心とする標準ト
ルコ語に比べてアゼルバイジャンのトルコ語に近いからです。
しかし非常に近い二つのトルコ語(東部トルコ語とアゼルバイ
ジャントルコ語)においても,専門家でもわかりづらい点もあ
ります。例を挙げてみましょう;
Az. bekar = Tü. işsiz
Az. subay = Tü. bekar
Az. sümük = Tü. kemik
Bekarという言葉は,アゼルバイジャトルコ語で無職という
意味ですがトルコ語では独身という意味になります。逆に,ト
ルコ語の独身という意味の言葉はアゼルバイジャントルコ語で
は兵士という意味になるのです。
さてここでは,狭義のトルコ語,すなわちトルコ共和国で使
用されているトルコ語についてみてみましょう。どの自然言語
にも見られるように,トルコ共和国におけるトルコ語おいても
地域的なバリエーションが見られます。例えば,geliyorumのよ
うに簡単な,一言で成り立つような文についても,同じ意味を
表す豊富な表現方法があります;
geliyorum, geliyorun, geliyom, geliyon, geliyoruyun, geliyorurun,
geliyoruyun, geleyoruyun, geleyorurun, geliyom, geleyörüyün,
geliyörün, geliyem, geliym, gelirem, geleyrım, geleyrum, geliyam,
gelibbatırın, gelipyatırın, gelipbarın, celeyrum…
特に現在形の接辞のバリエーションはインパクトのある例
といえます。なぜならばこの接辞は新しくできたものだからで
す。例文にある新しい接辞の形の中には,それぞれの方言とし
てまだ必ずしも定着していると言えないものもあります。こう
したバリエーションの多様性はより狭い地域間でも見られるも
のです。例えばリゼ方言の研究においては,現在形の1人称単
数について21,2人称単数について17,3人称単数については34
もの異なる形が見られます。これらの地域的バリエーションと
同時に,前述のとおり,社会的要因などによるバリエーション
147
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
にも触れる必要があります。発表の最後にこの点についても例
文を挙げたいと思います。
例えば,günaydın, iyi günler, hayırlı sabahlar, selam, merhaba,
selamün aleykümなどの挨拶に関する言葉は,使用者の教育レベ
ル,地位,年齢,性別,談話場面など社会的状況を示すヒント
を内包しています。同じく,beyefendi, abi, amca, dayıなどの呼
びかけも同様です。
今日は日本人の参加者もいらっしゃるので,一つインパク
トのある例を挙げて発表を終えたいと思います。“efendi.”とい
う言葉の意味は,ご存じのとおり,肯定的な意味を持っていま
す。İstanbul efendisi, çok efendi biri, efendi oğlumというととても
肯定的な意味を表す言葉になります。しかし一方,人の呼びか
けとして,Ahmet efendiのような呼びかけは,社会的地位の低い
職業の人に対しても使われ,社会的地位の高い人に対しては使
われないのです。
標準であり不変,そして唯一の正しい形があるというのは「
書き方」についてのみ言えることです。書き言葉においては,
文の種類によってバリエーションが見られ,特に辞書,文法書
などが作られるときに引用される文学作品においては,言語の
様々なバリエーションが確認されます。文学作品の作者は,言
語におけるこのようなバリエーションをしばしば創造的に利用
することがあります。著名な演劇作家ハルドゥン・タネルによ
って書かれた物語から例を挙げてみましょう。
148
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
• ‘Al götür şu yumurcağı bekçi ’Alın götürün şu yaramazı Bekçi
emcesi’ dedi, ‘gene bana gahır Bey amcası’ dedi, ‘Yine beni
üzüyor, uyumuyor’.
veriy, uyumiy’.
•‘Alacan değel mi? Ha alacan?
‘Alacaksınız değil mi? Söyleyin
kuzum, alacağım deyin.’
‘Almayacağım’ dedi şefkatli
•‘Alacam’ dedi Bekçi, ‘susmazsa
Bekçi, ‘Ama susmazsa onu çocuk
garagola götürecem.
parkına bırakmayacağım.’
•‘Get Zülfikâr emcesi get’ dedi.
‘Get de sen ırsızları gatilleri
götür garagola. Ben Paşa oğlumu
virmem sağa.’
‘Gidiniz Zülfikâr bey amcası,
gidiniz’ dedi. ‘Gidiniz de siz kaka
bebekleri yaramaz bebekleri
alınız. Ben Paşa-oğlumu vermem,
size. Biz mamamızı yedik, et
suzumuzu içtik, şimdi cici, cici
e-e yapacağız.’
タネルは当初,左側のような形で文章を作りましたが,その
後,同じ文章を右側のように変えました。当初の文章では現実
により近い言語が使用されているのですが,右側の文章では自
然言語のルールに従わない形を採用しているため,よりユーモ
アが含まれることになった,バリエーションの一例を示してい
ます。
参考文献:
DK: = Ergin, Muharrem (2004). Kitab-ı Dede Korkut I. Ankara: TDK.
Günay, Turgut (1977): Rize İli Ağızları. Ankara: TDK.
KE= Yılmaz, Emine, Nurettin Demir, Murat Küçük (2013). Kısas-ı Enbiya.
Ankara: TDK.
Taner, Haldun (2005). Bütün Hikayerleri -2. Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu,
Ayışığında Çalışkur. Ankara: Bilgi.
Tekin, Talat (2006). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK.
Tekin, Talat (2013). “Türkçe En Eski Dava Dilekçesi”. Makaleler 2. Tarihi
Türk Yazı Dilleri. Ankara. TDK. 295-303.
149
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
日本語とトルコ語:共通性の中の相違
林徹 (東京大学教授)
ま
ず,皆様に対してお話が出来るという素晴らしい機会を
いただき,非常に幸せに思っていることをお伝えしたい
と思います。本当はコーヒーブレイクの時間ですが,そして疲
れてきている皆さんもいらっしゃるかと思いますが,誠に申し
訳ありません,私の話を早く終えて,ご一緒にコーヒーをいた
だきたいと,そのように思っております。
私は,トルコ語で話したいと思います。その理由は,トルコ
語が出来ると思っているという意味ではありません。トルコ語
に自信があるからではありません。私はイスタンブール大学で
トルコ語を学んだので,一部の概念を日本語でうまく説明でき
ないのです。トルコ語の表現に間違いがあっても笑ってお許し
頂ければ助かります。
「トルコ語と日本語:共通性の中の差異」というタイトルで
お話ししたいと思います。まず,簡単にトルコ語と日本語の文
章を見たいと思います。
151
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
「Ben dün Ankara’ya geldim」,実際私は昨日アンカラに来たん
ですけれども,これの意味は「私は昨日アンカラにきた」,単語
を1つ1つ訳せば,「私」「は」(「は」はちょっと訳しにく
いんですけれども),「昨日」「アンカラに」「来ました」。
語順はほとんど同じですね。そして,2つの言語の語尾も,同
じく単語の後ろに付きます。「アンカラに」は「Ankara’ya」と
なり,非常に語順が似ています。それでは単語を見てみましょ
う。
いずれも1つの動詞の形です。「yazdırılmadı」,これを日本
語に訳すと「書かせられなかった」。「dır」は使役形の語尾
で,「ıl」は受け身形の語尾で,「ma」は否定の語尾,「dı」
は過去形の語尾です。単語のなかでも同じ意味の語尾が同じ順
序で並んでいるということが言えます。2つの言語の類似性は
明らかなように見えます。
152
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
では,1つの単語はどのくらいの情報を担うことができる
か,1つの単語にどのくらい情報が入るのでしょうか。日本語で
はご覧の通り,8単語もしくは10単語になります。(「は」,
「が」,「の」が単語なのか語尾なのかという問題はあります
が,どう数えても8個以下になりません)。一方,同じ意味の
トルコ語の表現は,「Çekoslavakyalaştıramadıklarımızdansınız」
となります。最後の「sınız」というのが単語なのか語尾なの
か,これは議論の余地がありますが,いずれにしても多くて単
語は2つです。日本語では少なくても8つの単語が必要なのに,
トルコ語では2つの単語で表現できるというわけです。ここに
両言語の差異が見えてきます。ところで,なぜチェコスロヴァ
キアかというと,よくわかりません。昔からチェコスロヴァキ
アと決まっているようです。
日本語でなぜそれだけたくさんの単語が必要かというと,日
本語において1つの単語が運びうる情報量がトルコ語に比べて
限られているかもしれないということが考えられます。単語を
1つのカバンだと思ってください。トルコ語のカバンは大きく
てたくさん入る,日本語のカバンは小さい。ですからその中に
たくさん入らない,ということができます。
153
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
「Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdansınız」を日本語に訳し
てみると,「あなたは,我々がチェコスロヴァキア人化するこ
とができなかったグループの一人である」というように,たく
さんの単語が必要になります。そこで,単語の構造をもう少し
詳しく見ることにしましょう。
トルコ語では,「「Çekoslavakyalı」という名詞(これ自体も
「Çekoslavakya」に語尾「lı」が付いたものですが)に,次々に
語尾が付いて,ひとつの単語が次第に大きくなっていく様子が
わかります。しかし,どんなに大きくなっても,単語はひとつ
です。
「チェコスロヴァキア人化」までは日本語でもひとつの単語
(名詞)です。トルコ語では名詞に「laş」という語尾を付けて
動詞にすることができましたが,日本語ではそれができず,別
の動詞「する」が入ってくる,つまり,独立した動詞を持って
154
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
こなければならない,ということになります。ですから,ここ
でもう2つめの単語が必要になります。さらに不可能形を作る
には,トルコ語では「ama」という語尾を付けるだけで十分だ
ったのですが,日本語では,一度「こと」という名詞(特に形
式名詞といいます)を使わなければなりません。これで3つ目
の単語が必要になります。
このような違いの原因の1つは,日本語では人称という要素
がない,表現されてないという点があります。例えば「車」で
すが,トルコ語ではこれを「Arabam」,(私の車)というふう
に拡張できます。まだ単語は1つです。人称を語尾として付け
ています。一方,日本語では,「車」という名詞を拡張しよう
としてもダメです。人称を入れようとしてもできません。別の
単語を使って「私の」といわないと,表現できません。
では,トルコ語の単語というカバンはなぜ大きいのか,丈夫
なのでしょうか。その理由を見てみることにしましょう。
155
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
トルコ語のカバンは,たくさんの語尾を入れても,なぜ壊れ
ないのか,なぜあふれないのでしょうか。別な見方をすれば,
トルコ語の単語には一種の強い引力があって,語尾を繋ぎ止め
ておくことができるわけですが,この力はどこから来ているの
でしょうか。おそらく,それは母音調和から来ているのではな
いかと考えられます。トルコ語で「チェコスロヴァキア人化す
ることがすることができなかったもののうちのひとりだ」と言
ったとき,語尾(赤い部分)に現れる母音はすべて奥舌の母音
になっています。もし「チェコスロヴァキア」を「メンゲン」
に変えると(なぜメンゲンなのか,と質問しないでください。
たまたま,有名なメンゲン出身のコックさんのおいしい料理を
思い出したのかもしれません),最初の名詞を「Mengen」(メ
ンゲン)という地名におきかえると,語尾(青い部分)は全て
前舌母音からなっているわけです。ですから,どこまでがひと
つの単語なのか,簡単にわかるわけです。しかし日本語におい
て,少なくても現代日本語において,母音調和はありませんの
で,どこに単語の境界線があるのか,あたらしい単語はどこで
はじまるのか,ということがわかりません。
さて,ここまで,単語構造の差異について話しましたが,こ
の差異は文の構造にも影響しているのではないかと思います。
156
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
日本語の文では主語は,人であるのが普通です。トルコ語の
次のような文章を日本人は驚くわけです。「Canım çay istiyor」
,直訳すると「私の命がお茶を欲している」となります。日本
語であれば「私はお茶が欲しい」という単純な表現ですが,ト
ルコ語では,「私の魂がお茶を欲している」ということになり
ます。「私は」という風に言わないと日本語ではダメなんです
よね。次に,2番目の例文ですけれど,少し恥ずかしい例では
あるんですけれども,いかがでしょうか。「Çişim geldi」。私
が今そのような状態であるわけではないので,どうかご心配な
さらないでください。日本語だったら,「私はおしっこがでた
い。」ちょっと恥ずかしい内容になってしまいました。申し訳
ありません。
さて,これらのトルコ語の文を見た日本人は,トルコ人は何
と客観的な人達なんだと,非常に驚くのではないでしょうか。
トルコの人たちは,自分の欲求すら,外部から見るように,客
観的に見ることができる,と思うだろうと思います。
しかし,こういった差異は,両国民の国民性の違いからで
はなくて,言葉の違い,つまり,トルコ語と日本語の間の単語
構造の差異から来ている部分もあると思います。トルコ語のカ
バン(単語)のほうが日本語のカバン(単語)より大きくて丈
夫であるため,トルコ語の単語には人称の語尾を含めることが
できる,ということをお話ししました。つまり,トルコ語の「
命」には,「私の」という意味を含めることができるのです。
このことが,2つの言語の表現の仕方の違いを生み出している
のです。
157
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
ところで,先ほどの,ヌレッティン・デミルさんのお話に
もあったように,同じトルコ語の中にも違いがあります。この
現象も,同じトルコ系の諸言語のなかで異なる可能性がありま
す。
トルコ共和国のトルコ語では動詞も人称の要素を持たなけれ
ばなりませんが,中国の西部で話されているウイグル語では一
部の動詞の活用で,人称の要素がなくてもかまいません。新疆
ウイグル自治区のトルコ語,つまりウイグル語では,-diという
語尾で表わされる過去形では人称の語尾が必ず必要ですが,genという語尾で表される過去形では人称の語尾がなくてもか
まいません(もちろん,あってもかまいません)。例えば,
「Men xata qilgan」「私は間違えました」というときに最後に
人称の語尾をつけなくてもいいわけです。
158
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
もっと東に行き,中国のほぼ真ん中の甘粛省で話されてい
るサリグ・ヨグル語では,動詞には人称の語尾は全く付きませ
ん。名詞でも人称の区別はあまりなく,例えば「aça」(父親)
に所属の語尾が付くと,1人称にも2人称にも解釈できるわけで
す。つまり,「私の父」あるいは「あなたの父」の意味になり
ます。しかも,この語尾は親族関係を表す単語のみで使うこと
ができます。普通の名詞にはくっつかないんです。「yü」は「
家」という意味ですけど,「私の家」という単語はありませ
ん。日本語と同じような形になります。「あなたの」,「家」
というようになります。所属語尾で人称を表すことは不可能で
す。
同じトルコ語の中でも,トルコ共和国のトルコ語は非常に
きちんとした秩序があり,人称関係を示さないといけない言語
になってますけれども,ウイグル語では少しそれが減る,ある
いはフレキシブルになります。そして,甘粛省のサリグ・ヨグ
ル語では動詞では全くなくなり,一部の名詞だけに残っていま
す。このような中に日本語を置いてみると,日本語ではサリ
グ・ヨグル語よりさらに人称の要素が少ないことがわかりま
す。つまり,地理的に東に行けば行くほど,トルコ語に見られ
るような人称の要素が少なくなっていきます。
159
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
では,なぜでしょうか。なぜ,人称の要素がなくなっていく
のでしょうか。そこで,唐突ですが,中国語を見てみることに
しましょう。横井大使閣下にお願いなのですが,これを中国語
で読んでいただけますでしょうか。
(横井大使:「昨年我住在北京。」)
ありがとうございます。素晴らしい発音ですね。私はうまく
発音ができないので,恥ずかしくて読めないです。実は,もう
1つありまして,もうしわけありません。これもお願いできま
すでしょうか。
(横井大使:「現在我住在北京。」)
では,意味を見てみましょう。「昨年私は住む北京」です
が,本当は過去のことですね。「私は昨年北京に住んでいまし
た」という意味です。もう1つは「現在私は住む北京」。今度
は現在のことです。しかし,どちらの中国語の文でも動詞は変
化しません。つまり,中国語はトルコ語とは正反対に,単語は
その意味以外の何の情報も持たないことがわかります。何も情
報を伝えてくれないわけです。
160
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
「住在」ならば,トルコ語だったら,「私は住んでいた」,
「私は住んでいる」,「私は住む」,「彼らは住んでいた」,
「私たちは住んでた」などなど,たくさんの活用形があり得ま
す。しかし,中国語は,これだけ多くの意味を全部「住在」と
いうひとつ語形で表してしまいます。つまり,この単語には「
住む」という意味しかなく,それが過去なのか現在なのか,主
語は誰なのか,まったく関係ないわけです。
東アジアで最も影響力のあった中国語が,日本語に対して
も周辺のトルコ系諸言語に対しても,その単語の構造に影響を
与えていたのではないか,というのが私の考えです。つまり,
東に行くほど中国語の影響が強くなり,単語というカバンも,
中国語の影響を受けて,だんだん小さくなっていった,という
考えです。これは,もちろん1つの仮説に過ぎないのですが,
トルコ語と日本語の間に見られるのと同じような差異が,トル
コ系の諸言語の間にも見られるとすれば,最初に紹介したよう
な,トルコ語と日本語の間の表面的な類似よりも,むしろ相違
点のほうが,2つの言語の間の深い共通性を反映している可能
性があるのではないでしょうか。
161
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
最後に,この発表を準備する過程で素晴らしい研究を利用
させていただきました。甘粛省のサリグ・ヨグル語について
の,Martina Roosさんの研究は非常に優れたものです。私もウ
イグル語に関しては継続して研究してまいりましたので,その
文献も載せさせていただきました。ご清聴ありがとうございま
した。
162
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
164
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
第2セッション「日土交流のこれから:
さらなる相互理解のために」
質疑応答
165
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
大村先生:
では,第2セッションに入りたいと思います。どうぞお座り
ください。おそらく今日の第1セッションのときに,質問をし
てみたいと思った方々が沢山お出でになったのではないかと思
います。それを要領よくまとめて質問をしてください。先ほど
私は,最初のキーノートのところで,ちょっとだけお話をし
ましたが,エルトゥールル号からおよそ125年がたつわけです
が,それ以前にもトルコと日本の間の友情の絆を生み出す土台
があったのではないかと思います。そしてそれが,水脈のよう
にトルコと日本の間にある広大なユーラシアの中にはあるので
はないかと思うわけです。カマン・カレホユック遺跡で掘り下
げているとそれが所々に見えてくるような気がします。ここで
スライドをご覧頂きます。
これがカマン・
カレホユック遺跡で
す。遺跡の南裾に古
代の道があります。
この道を25キロ行け
ばまた古代の町,つ
まり遺跡に出会う
ことができます。そ
して,また25キロほ
ど行くとまた別の遺
跡がある。中央アジ
アのタシケントまでも遺跡が続いていく。(写真を示しつつ)
こちらはヨーロッパの方へ,つまりギリシャに通じる道です。
その道も西の方へ向かうと25キロおきぐらいで遺跡,つまり古
代の町が連綿と続いているわけです。カマン・カレホユック遺
跡と云うのはちょうど東西の真ん中に位置している遺跡という
ことになります。先ほどこのカマンには約一万年の歴史が眠っ
ているということをお話ししましたけども,その一万年のなか
で,トルコと日本を結びつける大きな動きがあります。
167
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
1つは今盛んに掘っている4200年前の文化層です。そこには
インド・ヨーロッパ語族の文化を見ることができます。アナト
リアの古代の町の多くは焼かれている。その現象はアナトリア
だけではない。イランの前期青銅器時代の町も焼かれています
し,パキスタンの古代の町も焼かれています。そしてギリシャ
の町も焼かれる。カマン・カレホユック遺跡では,今その火災
層を盛んに発掘しているところです。焼いたのは誰かと云う問
題です。アナトリア考古学では,それはインド・ヨーロッパ語
族,ヒッタイトではないかとする推測があります。そして,先
ほどの田辺先生のガンダーラの方にもインド・ヨーロッパ語族
が入ってくる。彼らはサンスクリットなる言語と一緒に入って
くる。サンスクリット語とヒッタイト語というのはインド・ヨ
ーロッパ語族に入りますから,同じ仲間の言語なんですね。そ
のサンスクリットは,仏教に大きな影響を与えたことは申すま
でもありません。その仏教が日本に入り込んできた際にサンス
クリットも運んで来るわけです。つまり,ヒッタイトとサンス
クリットが同族の言語であり,そのサンスクリットが日本へ仏
教の伝来と一緒に入り込んでくる。すなわち,よく考えてみま
すと,日本にはインド・ヨーロッパ語族の流れが入り込んでき
たことになるわけです。その意味ではサンスクリットを通して
日本の文化をヒッタイトの文化と比較することも可能なわけで
す。これが第一点目です。
第二点目は,鉄器時代の開始と日本の稲作と結び付くのでは
ないかと考えております。と言いますのは,3200年前にヒッタ
イト帝国が終焉を迎えると同時に,古代中近東世界は一気に鉄
器時代に入ります。これは帝国が鉄を占有していたこととも深
く関わってくるかと思いますが,この鉄なるものを作る技術が
ユーラシアを疾走する形で,中国,朝鮮半島,そして日本へも
流れ込んだのではないかと推測しております。これは日本の稲
作が開始される時期を考慮する必要がありますが,日本の考古
学では稲作の開始時期に関する討論が盛んに行われています。
私は稲作の開始,弥生式時代開始,そして鉄器の使用時期開始
を並列的に考える必要があるのではないか。つまり,俯瞰する
形で,アナトリアの鉄器時代開始と日本の弥生式時代を考える
ことが必要なのではないかと考えております。これが第二点目
です。
168
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
第三点目が,田辺先生のお話の中に出てくるヘレニズムの世
界です。この世界は,紀元前4世紀以降,ガンダーラを通して
先ほどもお話ししましたが日本に大きな影響を与えたと思いま
す。奈良,京都の寺の中にアナトリアのヘレニズムを見ること
ができる。
日本とトルコとの間には,水脈のようなものがあるのではな
いかと思います。
私の前置きは長くなりましたが,ここで終わりとしまして,
フロアの方々から質問を受けたいと思います。
フロア:
アンカラ大学日本語日本文学科助手のシェイマー・ナルバン
ト・アイハンです。エルダル先生にお伺いしたいと思います。
非常に面白い人物の紹介をいただきました。質問したいのは大
谷光瑞,トルコの経済発展に貢献するためにトルコに来て活動
していたというお話しについてです。歴史として非常に面白い
ですね。日本の大アジア主義,パンイスラーム主義というよう
な政策に貢献しているような時代です。この人は,ただ単に一
介の起業家だったのか。単にというのは,ようするに,平凡
な,いわゆる国家政策と全く関係ない状態だったのかどうか,
という意味です。日本からトルコまできて投資をするというの
はあまり平凡な人格ではないという気がいたします。というの
も,日本からトルコに来るまでに,様々な場所に行き,様々な
ルートを歩んでいると教えてくださいましたが,ただ単に投
資,あるいは農業を行なうという結果になっている。農業の投
資というものだったのであれば,自分の国の近くでもたくさん
の農業が出来る場所があったでしょうし,投資をするに適切な
場所もあったのだと思いますが,なぜトルコまでなぜ来たので
しょうか。
あの時代におけるパンイスラーム主義,あるいは大アジア主
義というような日本の国家政策に,どのくらい関連があるのか
ということをお尋ねします。ありがとうございます。
169
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
キュチュクヤルチュン先生:
素晴らしい質問ですね。ありがとうございます。もちろん当
時の状況をみる必要があると思います。1920年代ですから,こ
こを間違えてはいけません。1920年代です。
彼はアジア主義者というのは分かります。彼もそう言って
います。大アジア主義と言われますし,パンアジア主義とも言
われることがあります。パンイスラーム主義もここに入る。パ
ンイスラーム主義やアジア主義が日本の国家政策になるのはも
っと後の話です。後で現れてきます。大谷光瑞自身がやりたい
ことというのは農業を重要視することだったと言えます。1914
年に日本を離れて上海に住むようになりますが,その後,東南
アジアに多くの農産業投資を行います。農業は,彼の得意分野
でした。その状況の中で,シンガポールで会社を設立していま
す。それからマレーシア,ジャワ島にも。さらにスラウェシ島
に大きな農園を作ります。こうした地域で付加価値の高い製品
を作ろうとしたのです。これらの場所,つまり,シンガポール
やマレーシアの周辺というのは,多くの場合,当時イギリスの
植民地体制の下にあったのです。イギリスは外国人の,そして
日本人の投資を全く喜ばないわけです。それで,イギリスはそ
の周辺諸国において,イギリス以外の国,外国人が投資できな
いようにする法律を出して禁止するのです。
したがって,光瑞もそこから出なければならなかったので
す。そして彼は,活動の中心をスラウェシ島に移すことにしま
す。これはオランダ領です。オランダの植民地であるインドネ
シアに属している場所でした。1920年代,1923年,24年,25年
という,丁度オランダに対して地元住民の反乱が始まります。
従って普通に経営するのが難しくなっていきました。
その時にトルコで何が起きているのかは重要です。当時日
本人の多くは,トルコをアジアの西端だと思っていました。私
たちは,今はトルコを,ヨーロッパの東瑞又は一部だと思って
いるかもしれませんが,当時はアジアの西というふうに見られ
ていました。丁度そのころ,オスマン帝国が崩壊し,トルコが
独立戦争を遂げて,ムスタファ・ケマル・パシャのリーダシッ
170
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
プでアンカラを中心に共和制を発布して成功しているわけで
す。1923年10月29日の独立宣言の直後から,大谷光瑞はトルコ
に行こうと思いたちました。つまり,先ほどお見せした新聞切
り抜きに書いてあったように1924年2月4日にトルコのことを強
くアピールし始めます。
というのは,トルコは独立したばかりです。首都アンカラは
当時小さな村のような町であったことを忘れてはいけません。
「日本人はトルコを助けるべき」だと,彼は言っています。そ
の態度のベースにもちろんアジア主義がったと言えます。しか
しここで重要なのは,アジア主義というのは,よく言われるよ
うな,人の国を占領しようという意味合いではなく,あるいは
新たな資源を獲得し,新たな支配体制を作って,新たな植民地
を作ろうという考え方では無いのです。その前の段階です。こ
の時代と言うのは「アジアの諸国民が自分たちの統治を自分た
ちで行なうべき」だという当時の大谷光瑞のいうアジア主義だ
ったのです。したがって,東南アジアで得た知識をトルコ共和
国へ持ってこようとしたのです。
フロア:
まずエルダル先生に1つコメントをさせていただきたいと思
います。私はメルトハン・デュンダルと申します。はじめに,
もちろん大谷光瑞がトルコ史やトルコ研究において重要な人物
であることは言えると思います。事の賛否は別にして,彼は東
トゥルキスタンから集めたというラクダ700頭分の荷物を3度に
わたり日本へ持ち帰ります。しかし,当時日本が占領していた
韓国,台湾,中国などへもそれらのものが分散しています。も
しそれらの財宝が東トゥルキスタンに残されていれば,と思い
ます。現在,その財宝は東トゥルキスタンのトゥルファン博物
館にありますが,行ってみると,外に流出しているものの方が
多いことがわかります。しかし,この発掘によって多くのもの
が発見されたのも事実ですが,発掘によって分散してしまった
のも事実です。
2点目ですが,商業,農業と言ったとき,よくエルダル先生
171
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
とも議論していますが,ケシの実,いわゆる大麻の生産もある
わけです。これは麻薬としてではなくて,特に薬として戦争で
負傷した人々の鎮痛剤として世界中で必要とされたものです。
この理由により,トルコの最初の合法ヘロイン製造工場が1926
年にできています。これは商業や農業とは異なる分野です。し
かしながら私が言いたいのは,当時完全な合法下で,日本の投
資によりトルコでヘロイン工場が作られ,それを追ってドイツ
もバイエルが会社を作ったということ,この観点から言えば,
当時,日トルコ関係を進めるモチベーションになったのは,最
も利益が見込まれたケシの実,もしくはアヘンの貿易だったの
ではないか,ということです。
もう一つ,言語の観点から,林先生に申し上げたいと思いま
す。中国語の影響力というのはもちろん大きいのですが,中国
語よりトカラ語,あるいはソグド語といったものの影響が大き
いのではないでしょうか。仏教がチベットを経由して中国へ入
っていく時に,トルコ系民族の影響で入ったということは一般
的に知られているものです。トルコ語における言語的影響は,
もしかしたらトルコ系の民族が仏教を学んだインド語,あるい
はさらに内陸部のトカラ語の,つまりインド・ヨーロッパ語
族,インド・ゲルマン語族の影響ではないだろうか,という意
見を述べたいと思います。
林先生:
素晴らしい質問,コメントありがとうございます。申し訳
ないんですけれども,私はトカラ語もソグド語もよく知りませ
ん。ただトカラ語は活用が多い言語ですね。いわゆる屈折語だ
ろうと思います。中国語とは全く違います。もちろん影響があ
るのかもしれませんが,中国語の影響程大きくないのではない
かと思います,もちろん推測にすぎませんが。日本語への中国
語の影響ははっきりしているので,そこから出発してみてはど
うかなと考えたわけです。トルコ系民族の言語にも中国語の影
響があったのではないかと,そのように考えました。あまり具
体的なお答えができず,もうしわけありません。
172
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
キュチュクヤルチュン先生:
さっきのメルトハン先生の意見に一言言わせてください。
アヘンは当時,ご存知のように麻薬も含めてイギリスが中国に
販売していた。アヘン戦争又はボクサー反乱と言うのは,その
関連で起きた問題だったことはご存知だと思います。それでイ
ギリスはオスマン帝国からもアヘンを購入するようになったの
もよく知られている事実です。しかしこの時代に,大谷光瑞と
その7~8人の若者で成る一行が送った手紙や報告書を精査しト
ルコ語に訳した私が言えることとして,1920年代のあの写真に
写っている若い日本人達が,アンカラのガージ農園あるいは,
アーヒーメスト農園といわれる所で行っていたこと,そしてそ
の目的ははっきりしているのです。まず,その乾地に於いて,
できるだけたくさんの野菜を作ろうと。非常に寒くて,非常に
実りの無い大地,土です。ムスタファ・ケマルは「ここで農業
をするのは不可能だ」と言う報告を受けている場所なのに,国
民にモデルを作ろうという目的で,挑戦する決心でした。日本
人達もこれに対して便乗し,是非我々も協力させてください,
と。何とか栽培に成功した野菜をアンカラの市場で売るので
す。胡爪,ササゲ,ラディッシュ,人参など。さらに薔薇や薔
薇水,薔薇オイル,エッセンシャルオイルといわれるオイルを
作ろうと考えて,それを外国に売ろうと考えていたわけです。
ブルサについても同じことが言えます。完全にトルコ経済
の当時の産業化の一例を創るという意味です。大谷光瑞は産業
の基礎に農業がないといけないという,理想主義的な部分もあ
る男でした。完全な企業家,資本主義家とは言えなかったので
す。
フロア:
皆様へ敬意と親愛を表します。私はベヤズ・ボランと申しま
す。元裁判官ですが,1つ申し上げたいと思います。このシン
ポジウムは「トルコと日本:どこから来て,どこへ行くのか」
というものですが,私の話は2分も取りません。1つコメント
したいと思います。日本文化のトルコへの紹介に関し,土日基
173
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
金の理事長であるジャフェール・タイヤール理事長に感謝の意
を表したいと思います。また,遠山敦子元駐トルコ日本国大使
が書かれている「世紀の狭間でトルコ」という本において,ト
ルコを友好国として述べられていることにもまた感謝申し上げ
ます。そして,尖閣諸島については私に色々教えてくださっ
た,山中元公使にも謝意を述べたいと思います。トルコの周辺
は今,大変な戦火があります。9月19日にボタニク公園で行わ
れました世界平和の鐘セレモニーに関しましても,日本人の平
和への思いを知り感銘を受けました。ありがとうございまし
た。
フロア:
アンカラ大学日本語日本文学科長のアイシェヌル・テキメン
と申します。まず先生方,どうもありがとうございます。本当
に短い時間で,非常に面白いテーマをご提示くださいました。
私からは質問ではなく,一言コメントさせてください。実は,
私は林先生の生徒です。現在は,池上嘉彦先生や守屋三千代先
生と共に,ここ5,6年間,膠着語における把握形態に関する共
同研究を行っていて,テュルク諸語と日本語研究の中心的役割
を果たしています。ヌレッティン先生はトルコ語の多様性につ
いて言及されました。トルコ語族として,アナトリアで使われ
ているトルコ語以外に,アゼルバイジャン・トルコ語,ウズベ
キスタントルコ語などの方言(lehçe)があります。実は,トル
コ語のlehçeという言葉は他の言語には訳すのが難しい言葉で,
トルコ語でlehçeと表す方言は一つ一つの言語として認識されて
います。言語学分野から見て,トルコ語の構造的多様性に関す
る研究は簡単にできるものではありません。しかし,言語は単
に構造だけではなく,人間を言語の中心においてとらえると,
これは認知言語学的なアプローチでありますが,つまり,言語
と文化間の相同的関係から見ると,もう少し研究が進むかもし
れません。つまり,両言語を認知言語学の観点から把握すれ
ば,もう少し容易に文化的な相違点,類似点を追求できるかも
しれません。トルコと日本の関係がどこから来て,どこに行く
のかといったとき,私たちを導いてくれるヒントの一つが認知
174
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
言語学の観点から両言語を見る,ということなのかもしれませ
ん。大村先生が仰る無形のつながりも,私たち両国民の認知や
認識の仕方というものの中にあるかもしれません。日本とトル
コが共に進める認知言語学の研究において,類似点からは文化
的な共通点が浮かび上がりますが,相違点を見ることは,将来
的に私たちがお互いを分かり合うための助けになるのではない
かと思います。ありがとうございます。
フロア:
こんにちは,私はドアチャン・イマムオールといいます。私
は田辺先生に聞きたいと思います。特に宗教に関して,ギリシ
ャの神々が東に行くというご説明の中で,ヘルメスの話が出ま
した。この神々の移動に際して,姿形が変化するのか,それと
も宗教的および伝説的な変化ももたらされるのでしょうか。な
ぜならばヘルメスの場合は,エジプト,ギリシャ,ヨーロッパ
の宗教に現れるのに対し,ヒッタイトでも見られる。ただしエ
メラルド・タブレットは残されていますから,現実の人でもあ
りえるわけですよね。インドや日本の神話においてはエルメス
のこのような特徴は見られますか。
それから,ミハリー・ホッパルによれば,日本人は紀元800
年代以前まではユーラシア・シャマニズムの一つであるトル
コ・シャーマンの儀式に似た儀式を持っていたと言われていま
す。占術やトランス状態に入る,あるいは未来からのお告げを
魂で話し合うなどの物事は,インド仏教の影響を受けているの
か,あるいは中央アジアから各地に広まった宗教的な影響を受
けているのか,さらには日本でそうした影響がみられるのでし
ょうか。
田辺先生:
最初の質問ですけれども,ギリシアの神々の像が日本に伝
わってきた,あるいはガンダーラに伝わってきた場合には,宗
教的な変化はありません。ガンダーラの仏教は必要に応じてギ
175
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
リシアの神々の像を取り入れたけれども,それによってガンダ
ーラの仏教の宗教的な基本が変わったということはありませ
ん。あくまでも仏教に不足していた図像をギリシア美術から借
りたのです。そして借用した像を利用して様々な仏教の神像を
創造しただけです。それが中国,日本に伝播すると,ほとんど
原型が発見できないくらいまでに変貌してしまったわけです。
無論,その場合もギリシアの宗教の影響はありません。それか
ら神々の図像自体も,部分的には,例えばヘラクレスの筋肉の
表現のように影響が残っている作例もありますが,その他の場
合は鳥翼のような微々たるものしか残っていません。特に中国
や日本においては,ギリシアの神々の形態上の変化はものすご
く大きい。また,ギリシアの神々は一般的に裸,裸体ですけど
も,イラン系民族や仏教あるいは中国の文化は裸体を嫌います
から,ギリシア文化でもそのような不要なものは切り捨ててお
ります。
それから二番目の質問ですが,仏教以外のシャーマニズム
とか,民間の様々な儀式は,中央アジアの各地には色々あった
と思います。それを仏教がインドから中国,中央アジアに伝播
する過程で取り入れたことはあったと思いますが,私の専門か
らは,「これが中央アジアのシャーマニズムの影響である」と
か,あるいは「これが仏教の影響だ」と識別するとなると,な
かなか難しいのです。ただ1つだけ申し上げたいのは,中央ア
ジアで,本来の仏教とは関係ないものが入っている例は1つあ
るということです。それはトルコ系民族が,死者に対して哀悼
の意を表する,悲しむ仕草です。髪をむしったり,顔に傷つけ
たりして,本当に心から悲しんでいるということを示す行為が
あったのですが,それが中央アジアの仏教の壁画に描かれてい
ます。そういう例はあります。ですから,全く現地の民間宗
教,あるいはシャーマニズムみたいなものを取り入れていなか
ったということは言えないと思いますが,私の勉強不足でこれ
以上具体的には今申し上げることはできかねます。
176
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
フロア:
アンカラ大学日本語学科2年生のエミル・スルタン・ベルベ
ルといいます。二つ質問したいと思います。1つはヌレッティ
ン・デミル先生に聞きたいと思います。トルコ語の明確な親類
言語が存在します。トゥルクメン語,アゼルバイジャン語など
です。これらの親類言語があるがゆえに,他の言語に比べて,
我々の言語が元来どのようなものであるかの特性を研究する上
で役に立つのではないかと思うのですが。ですから,日本語と
トルコ語が親戚関係にあるかどうかを知ることも簡単なのでは
ないでしょうか。
デミル先生:
トルコ語は親戚関係が非常にわかりやすい言語族と言えるの
です。トゥルクメニスタン語がその一つの例です。トゥルクメ
ニスタン語とトルコ語が親類関係にあるかどうかを理解するた
めに,多くを研究する必要はないのです。しかし,歴史的にさ
かのぼると言語データは入手しづらくなります。そこで,その
他のアルタイ語との親戚関係を調べるには,より深い研究をす
る必要があるとは言えるでしょう。林先生の発表で,その五つ
の言語のヴォイスをお見せするところがありましたが,言語同
士が出会ったとき,容易に複製され取り入れられることもある
し,無視される場合もある。例えば人称接辞は他方の言語にと
って無視されるものでした。なぜならばその情報を与えるほか
のファクターが存在するからです。しかしヴォイスをみると,
語幹に直結する接辞であることから,他の言語の影響を受けづ
らく変化しづらいものです。トルコ語も含んだ形で関連諸語の
ヴォイスが研究されています。ヴォイスは狭義のトルコ語で
も,それ以外の言語でも類似の形を示します。この研究では,
これが一つの基準となるという見解もあります。トルコ語とテ
ュルク諸語が親戚関係にあるということには何ら反論はなく認
められたものです。しかしトルコ語と日本語が親戚関係にある
という点については,議論が分かれています。これに関して重
要な本が出版されました。しかしこの本に対する学術的コメン
トを見ると結局またスタート地点にもどっている気がします。
177
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
フロア:
ありがとうございます。もう一つ聞いてよろしいでしょう
か。林先生にお伺いします。日本とトルコの国民の理解の仕方
の違いではなく,言語の構造的な違いからこうした大きな差異
があるとおっしゃいました。しかし,言語の構造的な差違は,
そもそも国民の理解の仕方というものに密接に関わっているの
ではないかと思うのですが。
林先生:
それはとても難しい質問で,むしろあなたの先生に,学科の
先生に聞くべき質問ではないかと思いますよ。テクメン先生の
方が私よりずっと正しく説明してくれるでしょうから。言語の
構造と世界の認識の仕方の間には関連があるかもしれません。
それは,古典的な議論で,サピア・ヴォーフの仮説と言われて
います。特にヴォーフは,まず言語だと言うんですね。言語が
世界の認識の仕方を規定する,と言うわけです。反対に,まず
認識の仕方があって,それが言語の構造に反映している,影響
しているという人もいます。テクメン先生,どうでしょうか。
ぜひ補足のご意見をいただけませんか。
フロア(テクメン・アンカラ大学日本語日本文学科学科長):
難しい質問が来ましたね。言語と文化の間に密接な関係が
あることは周知のことです。サピア・ヴォーフもフンボルトも
言語と文化の関係に言及しています。しかしこういった関係を
明確に見出すのは非常に難しい。従って言語と文化の相同性は
否定されはしないものの,細かい部分はいまだ議論が続いてい
ます。質問の答えになるかわかりませんが,人間の認知の過程
は言語にも影響を与えるものです。従って,同じような認知の
仕方を持つ言語においては,類似する特徴が見られますが,そ
れらが常に同じ文法的要素によって示されるわけではありませ
ん。
178
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
フロア:
神津先生のお話,大変興味深く聞かせていただきました。
私,アンカラに住んでいる琴の演奏家の末富敦子と申します。
こちらで,トルコの演奏家の方とご一緒にすることもあるの
で,非常に音階が似ていると感じることと,非常に違いを感じ
ることがあって,私は中東の音階がトルコの音階に影響を与え
たのかなと思っていたのですが,先生のお話でモンゴルのそう
いう影響もあるということで,どちらから行ったのかなと思う
んです。中東の影響とモンゴルの影響とトルコの音楽はどのよ
うに影響をうけているのかということをちょっとお伺いしたか
ったのですが。
神津先生:
今のご質問ですが,トルコの各地に様々な民族が入って来た
ので,難しい問題ですが,混じりあったのだと思います。これ
は私も勉強している途中なので日本の場合から考えてみます。
日本に琴が入って来たのは西暦700年くらいで,允恭天皇の
崩御に際して新羅などから貢ぎ物として70人編成の雅楽集団と
して入ってきました。これを契機として日本も音楽を取り入れ
るようになり,音楽学校まで作られて行くようになります。そ
の後に聖徳太子によって楽器整理が行われ小鼓,大鼓,尺八な
どが外されます。鼓は動物の皮を人間の手で直接叩くのは良く
ないという理由で外され,尺八は竹の補充が出来ないなどの理
由で外されました。余談ですが聖徳太子はその尺八で稽古した
らしく尺八の名手だったと伝えられています。そのときに入っ
てきた音階は雅楽音階ですが,現在は一般的には殆ど使われて
いません。因みに日本国歌は雅楽音階です。またこの頃には韓
国,中国などの音階も入ったと思われますが残されていませ
ん。
音の高さを定める「音叉」というものがあります。音叉の存
在しなかった国は音楽の発達が遅れます。例えばタイ国には無
かった為に旋律楽器が合奏出来ない為に一人か二人で,あとは
179
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
太鼓などのリズム楽器が多い編成になります。しかしインドネ
シアには木片の音叉があったことから,100人編成のガムラン
などが存在したのです。日本は中国,韓国などと交流があった
に関わらず,その音階はあまり残っていません。日本には「神
道」という教えがあり,日本のあらゆる行事は神道から来て居
ります。正月,ひな祭り,五月の節句など殆どのものが神道の
行事として残されています。これは全ての物に神がいるという
ことから「八百万の神」と言われています。ですから貴女の弾
いておられる琴にも神がいるのです。
さてドレミファソラシドという音階は数学者のピタゴラスが
数学で組み合わせたものです。これはトルコに存在する54音階
に比べましたら非常に簡素なものです。トルコにはこの細かい
音階が出せる楽器が数多くあります。貴女がなさっている琴は
その細かい音階が出せる楽器です。日本の楽器を大切にしてい
て下さることは嬉しい限りでございます。
最後に宣伝だけさして頂いて帰りますが,私は二十年前に邦
楽集団の「六華仙」というグループをつくっています。日本に
渡って来た楽器を集めて,古典から現代洋楽までを演奏するグ
ループです。江戸時代後期にはそれらの楽器で現在の洋楽も演
奏出来たのですが,それを教える教育者が居なかったために明
治後期まで洋楽は演奏出来ませんでした。神津専三郎と伊沢修
二という日本人二人が,明治後期に米国に渡りドレミファソラ
シドを持ち帰ります。これ以後日本は洋楽国家となり邦楽は衰
退して行きます。私もそのことには怒りを持って居りますけれ
ど,音楽界の大きな流れであり社会現象だと思って居ります。
フロア:
私はムザフェル・エルオクテム元大使です。東京のトルコ
大使館でも働いたことがあります。大村先生にその時,40年前
に会いました。40年ぶりの再会です。神津先生に本当は一言申
し上げたかったのですが,彼は帰られてしまいました。ベラ・
バルトークの話をされましたね。ベラ・バルトークはトルコの
アフメット・アドゥナンサイグンの親友でした。一緒に様々な
180
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
国で調査を行っていました。私が日本にいた頃は,黛敏郎とい
う日本の作曲家がいて,彼の毎週やっている土曜日の朝11時
に始まる「題名のない音楽会」という番組がありました。なか
なかタイトルが見つからなくて,それで「タイトルなし」とい
うタイトルを付けたそうです。彼はトルコ音楽に興味があった
ようですが,オスマントルコ音楽のヨーロッパ音楽への影響と
して,モーツァルトのトルコ行進曲などを何度も取り上げてい
ました。つまり,1970年代に私がわかったのは,日本において
は大オスマン帝国の知名度がトルコ共和国より高かったという
ことなんです。トルコ共和国がこの40年で,大分進んで,最近
ではトルコの話をしてもすぐオスマン帝国の話にはならなくな
ってきました。70年代初め頃,トルコに関して私はいつも,「
製鉄規模は?」,「自動車生産の規模は?」と聞かれていまし
た。第二次世界大戦後,日本は急成長しましたが,トルコも同
様の成長を遂げてきていると思います。日本外務省のトルコ担
当の方が仕事を引き継ぐときに,「トルコと仕事するときは統
計だけを見て判断しないでください」と言ったといいます。し
かし,こういった状況は,もう乗り越えていると思います。
林先生は共通の言葉について述べられませんでしたが,日
本人は今現在,外人と言っている。昔は野蛮人と言っていまし
た。トルコ語でもヤバンジュです。野蛮人というのは野生(ヤ
バン)な人,文化のない人,私たちは未だにヤバンジュと言っ
ています。例えば有名なメーカーの山水の水(すい)はトルコ
語ではSu(ス),昔はスイと言っていました。
また,キュチュクヤルチュン先生も非常に面白い話をされ
ました。1920年代頃の重要な人の話をされました。この後,第
二次世界大戦が起きてしまい,日本は戦後,開発に集中したん
です。60年代以降に日本は成功しています。西アジアという場
所に関しては,日本人は最初にトルコ共和国に目をつけていま
す。最初の経済政治団体はトルコに来ていたんです。ただ,70
年代の石油危機の影響もあって,石油産油国というのが重要に
なりました。石油は限りがありますが,この地域の大国という
ことでトルコ共和国にポテンシャルがあるというのは,日本で
再認識されつつある。これも重要なものです。ありがとうござ
いました。
181
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
林先生:
どうもありがとうございます。例えば,日本語の「水(す
い)」というのも,トルコ語のsu と関係があるのではないか,
というような話もあります。しかし,「水」は中国語からの外
来語で,その発音は元々中国語の発音です。一方,トルコ語の
「su」は,もっと古い時代には「sub」のように,語末に「b」
がありました。また,別の例で「よい」,「いい」と「iyi」
という単語がありますけれども,トルコ語でも日本語でも「良
い」という意味ですが,これも古いトルコ語では「エドギュ/
edgü」でした。今は「iyi」に変化しています。日本語をみると
「いい」は昔は「よし/よき」でした。「よし/よき」と「エ
ドギュ/ edgü」では全く似ていません。このようなわけで,ト
ルコ語と日本語で共通の単語を見つけるのは,あるといいので
すが,現状では難しいと思います。今後そういう単語が見つか
らないと断定することはできませんが。
大村先生:
どうもありがとうございました。まだまだ質問があるかと思
いますが,大分時間も過ぎてしまいました。司会として今日の
セミナーを簡単にまとめさせていただきます。
林先生がおっしゃったトルコ語のブユック・トルヴァという
言葉は非常に面白いなと思いました。ブユック・トルヴァは大
きな袋と云う意味になるのでしょうか。よく考えてみますと,
今日のセミナーは,正しくブユック・トルヴァだったのではな
いかと思います。音楽,美術,歴史,言語,考古などを全部ト
ルヴァ,つまり大きな袋の中に入れての討論だったような気が
します。ただ,一面からだけではトルコと日本の絆,結び付き
はなかなか見えて来ないのではないか。特に,無形のものの中
に両者を結びつけるものが存在するのではないかと思いまし
た。目に見えるものは,それはそれで両者の結びつきを考える
上では有効かとは思いますが,神津先生の仰る音楽の中に,脈
々とトルコと日本を結びつけるものがあることを教わったこと
は大きな収穫でした。
182
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
まだまだ,二時間でも三時間でもディスカッションは続くと
思うんですね。本来であればこのディスカッションが最も重要
ではないかと思うわけです。横井大使にお願いになりますけれ
ど,次回はもう少しディスカッションの時間を割いて頂けまし
たら幸いです。エルダル先生には一番質問して見たかったこと
があります。アタテュルクと大谷光瑞を結びつけたものは一体
何だったのか。それをどうしても訊ねたかった。
私は日本とトルコの間の水脈っていうのがあると,このセミ
ナーで何度かお話をしています。その水脈を掘るのは色んな分
野の人がやらなければならない。このようなセミナーを何度か
やって徐々に朧げながらトルコと日本の間に生まれた絆の背景
が見えて来るのではないかと思うわけです。
先生方,そして会場にお出で頂きました皆さんありがとうご
ざいました。これでセミナーを終わりにしたいと思います。
183
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
184
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
おわりに
185
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
大村幸弘
今
回の文化セミナーでは,日本とトルコとの友好の絆は一
体どこから生まれて来たのかを少しでも明らかにしたい
と思い,音楽,美術,歴史,そして言語の専門家をお招きして
お話しをして頂きました。トルコと日本の友好の絆を生み出
し,シンボル的役割を演じてきたのは間違いなく1890年のエル
トゥールル号遭難事故があったのではないかと思います。そし
てそれに返礼をするかのように,1985年,イラン・イラク戦争
の際にテヘランに残された日本人をトルコ航空の救出劇は,ト
ルコと日本の友好の絆を一段と強めたことは間違いないでしょ
う。
これらの事象は,最初にもお話ししましたが,19世紀末か
ら20世紀の後半に起きたものであります。これらの遭難事故,
救出劇が両国をしっかりと結びつけたことは事実ではあります
が,これだけで両国の友好を考えることは今一つしっくりしな
いところがあります。およそ一万キロも離れた両国を結びつけ
るものとして,ユーラシア大陸には東西に流れる時空を越えた
水脈のようなものがあったのではないか。これが,私が前々か
ら考えていたことでもあります。
それが有形のものであれ,無形のものであれ,両者を自然に
結びつける要因としてあったのではないか。神津先生が仰るよ
うに,無形のものとして音楽の世界にもあることが今日のお話
でよく理解することができましたし,田辺先生が仰るように日
本の仏教美術の中にアナトリア,ガンダーラを通り,ギリシャ
美術が仏教世界に連綿と受け繫がれていることは,ユーラシア
187
ORSAM / 在トルコ日本国大使館
に大河のような流れがあることをまざまざと見せつけられたよ
うな気がしてなりません。無意識に口ずさんでいる日本の民謡
の中に,そして我々の精神基盤にもなっている仏教世界の中
に,今なお鼓動し続けていることがトルコと日本の友好の絆の
背景にはあるのではないか,そんなことを強く感じたのは私だ
けではないと思います。
エルダル先生のお話の中に登場した大谷光瑞は,ある意味
ではトルコの方々には新鮮な驚きをもって迎えられたのではな
いかと思いました。ユーラシアと云う東西に跨がる舞台を駆け
巡った探検家で,西本願寺の法主であった大谷光瑞の行動規範
にも,田辺先生の示されたような東西を結びつけるものとして
の仏教があったことは事実であります。ムスタファ・ケマル・
アタチュルクがトルコ共和国を建国するにあたって土地改良,
つまり農業改革に重きを置いたことは知られていることであり
ます。乾燥地の土地改良を試みようとしていた大谷光瑞の発想
に,アタチュルクが少なからず影響を受けた可能性はあったと
するエルダル先生の発言は極めて興味深いものでした。エルダ
ル先生には,何故,アタチュルクが大谷光瑞に惹かれたかをも
っとお聞きしたかったと思いましたし,時間切れになったのが
残念でした。
林先生とヌーレッティン先生が,トルコ語と日本語の間の
共通性,差異などをお話しして下さいましたが,両国の友好の
絆を考える上では言語からのアプローチが極めて重要であるこ
とを強く感じた次第です。トルコの人にしても日本の人にして
も,お互いのことを考える上で,言語の共通性をほとんど考え
ていないのではないかと思います。しかし,トルコ語とトルコ
語がウラル・アルタイ語の一派であると云うことが,全く意識
することもなく両者を引きつけ合っている大きな要因になって
いるのではないかと思いました。お二人の発表の後に,聴衆の
中には発表者に訊ねたいと思った方々が沢山いたように感じま
した。これも時間切れになった感が無きにしも非ずでした。
何れにしても,トルコと日本の友好の絆を考える時に,既述
したように有形,無形,どちらかと云うと私は無形のものに強
く引かれるところがありますが,目には見えないものと同時に
188
文化セミナー:「日本とトルコのつながりと日土交流のこれから」
有形のものを常に一緒に考える必要があるのではないかと思い
ました。今回は取り上げることは出来ませんでしたが,民話,
伝承,神話,習慣なども取り上げたなら,トルコと日本が何故
これだけ距離が離れているのにも関わらず友好の絆を構築出来
るかの鍵を見出すことも可能になるかもしれません。
189
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara
Tel: 0 (312) 430 26 09 Fax: 0 (312) 430 39 48
www.orsam.org.tr, [email protected]