3rd Round 2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT

3rd Round
07-Dec-2014
1st Tee
No. Time
1
8:00
2
8:11
3
8:22
4
8:33
5
8:44
6
8:55
7
9:06
8
9:17
9
9:28
10
9:39
Score
Makoto Inoue
146 +2
Choi E Sak
146 +2
Tatsuya Sato
146 +2
Tomoharu Otsuki
146 +2
Yasushi Karimata
146 +2
Shigemasa Higaki
146 +2
Moon Kyong Jun
146 +2
Yasunobu Fukunaga 146 +2
Hirofumi Miyase
146 +2
Rui Takamatsu
146 +2
Toshimitsu Hirai
145 +1
Kosei Iida
145 +1
Shunya Takeyasu
145 +1
Satoru Hirota
145 +1
Nobuhiro Tsujimura 145 +1
Koki Furuta
145 +1
Park Bae Jong
145 +1
Shota Kishimoto
144 E
Akinori Tani
144 E
Toru Morita
144 E
Katsuyuki Sakurai
144 E
*Philip Delisi
144 E
Yosuke Asaji
144 E
Toru Niidome
144 E
Masashi Nishimura 144 E
Han Seung-Su
144 E
Kim Seng Yong
144 E
Ted Oh
144 E
Keisuke Kondo
144 E
Yoo Song-gyu
144 E
Yuki Kitagawa
144 E
Angelo Que
143 -1
Park Jun Sub
143 -1
Hiroyuki Nagamatsu 143 -1
Masashi Hidaka
143 -1
Shion Okawa
142 -2
Shoji Kawai
142 -2
Lee Ki Sang
142 -2
Won Joon Lee
142 -2
Kouichi Sugimoto
142 -2
Player
2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT
No. Time
Player
Yoshiyuki Hidaka
Mitsugu Kawai
11 9:50
Chan Kim
Ayumi Kawamitsu
Tarutoshi Yamaoka
Koichi Kitamura
12 10:01
Shintaro Kobayashi
Y E Yang
Shinji Tomimura
Inn-Choon Hwang
13 10:12
Yoshikazu Haku
Mikumu Horikawa
Score
141 -3
141 -3
141 -3
140 -4
140 -4
140 -4
140 -4
140 -4
138 -6
138 -6
136 -8
136 -8
※ There is a possibility to change this pairing when some players cancels.
※ (*) amateur players
10th Tee
No. Time
1
8:05
2
8:16
3
8:27
4
8:38
5
8:49
6
9:00
7
9:11
8
9:22
9
9:33
10
9:44
COCOPA RESORT CLUB
Hakusan Village Golf Couse QUEEN
100 Players
Score
Chris Campbell
146 +2
Hiroaki Iijima
147 +3
Yuta Kinoshita
147 +3
Yuji Igarashi
147 +3
Lee Chang Woo
147 +3
Jeong Young Seok 147 +3
Masayuki Kawamura 147 +3
David Bransdon
147 +3
Cao Yi
147 +3
Sachio Sugiyama
147 +3
Takafumi Kawane
147 +3
Shinsuke Yanagisawa 148 +4
Tatsunori Nukaga
148 +4
Jinichiro Kozuma
148 +4
Jason Kang
148 +4
Shuichi Kan
148 +4
Takeshi Kajikawa
148 +4
Genki Yanase
148 +4
Masafumi Kawase
148 +4
Koichiro Kawano
148 +4
Senroku Isa
148 +4
Akira Endo
148 +4
Lee Tae Hee
148 +4
Yuki Kono
149 +5
Masahiko Arai
149 +5
Kazuhiko Hosokawa 149 +5
P.Junhasavasdikul
149 +5
Park Jun-Won
149 +5
Kazuya Omae
149 +5
Dimitrios Papadatos 149 +5
Katsuhiro Saruta
150 +6
Yujiro Ohori
150 +6
Richard Hattori
150 +6
Akinori Yoshimura
150 +6
Masato Takada
150 +6
Hiroaki Hirai
150 +6
Go Higaki
151 +7
Haruo Fujishima
151 +7
Taiji Maekawa
152 +8
Kentaro Yamamoto 152 +8
Player
No. Time
Player
Masatsugu Fujishima
Hiroki Hayashi
11 9:55
Zhi Shang
Toshiaki Motogi
Kim Woo Jung
Hidefumi Kataoka
12 10:06
Choi Jae Young
Hideaki Kajiwara
Score
+9
+9
+10
+10
+11
+12
+12
+13
153
153
154
154
155
156
156
157
Japan Golf Tour Organization