4th Round 2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT

4th Round
08-Dec-2014
1st Tee
No. Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Score
Hiroaki Iijima
217 +1
Yuta Kinoshita
217 +1
9:30
Kim Seng Yong
216 E
Toru Niidome
216 E
Akira Endo
216 E
Masafumi Kawase
216 E
9:41
Park Bae Jong
216 E
Jason Kang
216 E
Rui Takamatsu
216 E
Yasunobu Fukunaga 216 E
9:52
David Bransdon
216 E
Lee Chang Woo
216 E
Koichi Kitamura
215 -1
Yuki Kitagawa
215 -1
10:03
Angelo Que
215 -1
Toru Morita
215 -1
Tatsuya Sato
215 -1
Yoshiyuki Hidaka
214 -2
10:14
Shion Okawa
214 -2
Keisuke Kondo
214 -2
Masashi Nishimura 214 -2
*Philip Delisi
214 -2
10:25
Yosuke Asaji
214 -2
Shota Kishimoto
214 -2
Satoru Hirota
214 -2
Moon Kyong Jun
214 -2
10:36
Kouichi Sugimoto
213 -3
Ted Oh
213 -3
Han Seung-Su
213 -3
Tomoharu Otsuki
213 -3
10:47
Akinori Tani
212 -4
Shunya Takeyasu
212 -4
Koki Furuta
212 -4
Toshimitsu Hirai
212 -4
10:58
Shintaro Kobayashi 211 -5
Ayumi Kawamitsu
211 -5
Mitsugu Kawai
211 -5
Chan Kim
211 -5
11:09
Yoshikazu Haku
210 -6
Tarutoshi Yamaoka 210 -6
Player
2014 FINAL QUALIFYING TOURNAMENT
No. Time
Player
Lee Ki Sang
Hiroyuki Nagamatsu
11 11:20
Shinji Tomimura
Won Joon Lee
Mikumu Horikawa
Shoji Kawai
12 11:31
Inn-Choon Hwang
Y E Yang
Score
210 -6
210 -6
209 -7
209 -7
208 -8
208 -8
204 -12
203 -13
※ There is a possibility to change this pairing when some players cancels.
※ (*) amateur players
10th Tee
No. Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COCOPA RESORT CLUB
Hakusan Village Golf Couse KING
99 Players
Score
Makoto Inoue
217 +1
Shinsuke Yanagisawa 217 +1
9:30
Senroku Isa
217 +1
Lee Tae Hee
217 +1
Kazuhiko Hosokawa 217 +1
Park Jun Sub
217 +1
9:41
Masashi Hidaka
217 +1
Choi E Sak
218 +2
Nobuhiro Tsujimura 218 +2
Jinichiro Kozuma
218 +2
9:52
Tatsunori Nukaga
218 +2
Yuki Kono
218 +2
P.Junhasavasdikul
218 +2
Jeong Young Seok 219 +3
10:03
Shigemasa Higaki
219 +3
Cao Yi
219 +3
Kosei Iida
219 +3
Hirofumi Miyase
219 +3
10:14
Takeshi Kajikawa
219 +3
Koichiro Kawano
219 +3
Genki Yanase
219 +3
Yuji Igarashi
220 +4
10:25
Chris Campbell
220 +4
Masayuki Kawamura 220 +4
Sachio Sugiyama
220 +4
Masahiko Arai
220 +4
10:36
Yujiro Ohori
220 +4
Yoo Song-gyu
220 +4
Hiroaki Hirai
220 +4
Yasushi Karimata
221 +5
10:47
Takafumi Kawane
221 +5
Park Jun-Won
221 +5
Kazuya Omae
221 +5
Richard Hattori
221 +5
10:58
Shuichi Kan
222 +6
Masato Takada
222 +6
Go Higaki
222 +6
Katsuyuki Sakurai
223 +7
11:09
Taiji Maekawa
224 +8
Akinori Yoshimura
225 +9
Player
No. Time
Player
Zhi Shang
Toshiaki Motogi
11 11:20
Katsuhiro Saruta
Haruo Fujishima
Kim Woo Jung
Kentaro Yamamoto
12 11:31
Masatsugu Fujishima
Hidefumi Kataoka
Hideaki Kajiwara
Hiroki Hayashi
13 11:42
Choi Jae Young
Score
+9
+9
+10
+10
+10
+11
+11
+11
+11
+12
+12
225
225
226
226
226
227
227
227
227
228
228
Japan Golf Tour Organization