Närområdeskarta PDF

Skrylle Central
Här står du
Reservatsgräns
Här vid Skrylle Central hittar du information
om Skrylle naturreservat, Skryllegården och
dess olika aktiviteter.
Skryllesjön
Från Skrylle Central utgår områdets motionsspår och vandringsleder. Motionsspåren är
grusade och tre av dem har elbelysning. Naturstigarna är kuperade och inte anpassade
för t ex barnvagnar. Ett spår är anpassat för rullstolsburna – men hjälp kan behövas i
backar och då underlaget är fuktigt. Hundar ska hållas i koppel.
Busshållplats
Motionsspår:
Gröna spåret/milspåret
10 km
I naturum Skrylle finns utställningar om områdets kulturhistoria, geologi, djur och
växter. Här finns broschyrer och annat informationsmaterial. Naturum är öppet under
dagtid och det är bemannat med en naturvägledare stora delar av året.
Gula spåret, elbelyst
5 km
Grillplatserna och vindskydden bokas i receptionen där det också finns ved att köpa.
Grillplats 1 är öppen för alla och grillplats 2 är anpassad för rullstolsburna. Samtliga
grillplatser kan nås med barnvagn.
Röda spåret 3 km
Blå spåret, elbelyst
2,2 km
Restaurang och café finns i byggnaden närmast parkeringen. I den intilliggande byggnaden finns Skryllegårdens reception och motionsanläggning med gym, dusch och bastu.
Friluftsfrämjandets kansli hittar du i byggnaden Kvisten.
Naturstigar:
I receptionen och naturum hjälper vi dig gärna tillrätta och besvarar dina frågor kring
området och dess aktiviteter. Här kan du även hämta en broschyr med karta över naturreservatet. Du kan också ladda ner appen Naturguide Lund, som finns för både Android
och Iphone.
Myrstigen 3 km
B
Ulastigen 3 km
Ge dig ut i skogen och njut!
Övriga spår:
Skåneledsrunda 17 km
(via Torna Hällestad och Knivsåsen)
Welcome to Skrylle
Tillgängligt spår, elbelyst
1,2 km
You can find information about Skrylle Nature
Reserve, Skryllegården and the different activities they offer here at Skrylle Central.
Dalby Söderskog NP 3,5 km
Billebjersrundan 8,5 km
Hundspår 4,7 km
The various running tracks and footpaths start from Skrylle Central. The running tracks
are surfaced with gravel and three of them are lit up.
The footpaths are hilly and not suitable for e.g. pushchairs. One track is suitable for
wheelchair users – but help may be required for the hilly parts and where the ground is wet.
Dogs should be kept on a lead.
Reception
Skrylle Visitor Centre contains exhibitions about the cultural history, geology, animals
and plants in the area. It also has leaflets and other information material. The visitor
centre is open during the day and is manned by a guide for a large part of the year.
Motionsanläggning/gym
Vedbastu
The barbeque areas and shelters can be booked at the reception, where firewood can also
be purchased. Barbeque area 1 is open for everyone and barbeque area 2 is suitable for
wheelchair users. All barbeque areas are accessible for pushchairs.
Restaurang och café
A restaurant and café are in the building closest to the car park.
Skryllegården’s reception and recreation facilities with gym, showers and a sauna can be
found in the adjacent building.
The Swedish Outdoor Association has their office in the building called Kvisten.
At the reception and visitor centre we will be happy to help you find your way and
answer your questions in relation to the site and the various activities. You can also collect
a leaflet with a map of the nature reserve from these places. You can also download the
app Naturguide Lund, which is available for both Android and Iphone telephones.
Go out into the woods and enjoy!
Grillplatser 1-14
Elins äng
Stockstugan
Friluftsfrämjandet/Kvisten
Åkestorpsvägen
Vindskyddet Belsebo
naturum Skrylle