course syllabus

C OUR SE SYLLA BUS
YEDITEPE UNIVERSITY
2013/2014-2
FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Course Code-Name EE254 – APPLIED PROBABILITY
Course Schedule
Wednesday: 4:00 pm – 6:00 pm B0313
Friday 9:00 am – 11:00 am B0313
Instructor’s Name Asst. Prof. Dr. Engin Masazade
E-mail
Office Hours
[email protected]
Office Hours
Monday
11:00 am – 12:00 pm
Tuesday
11:00 am – 12:00 pm
Wednesday
11:00 am – 12:00 pm
2 pm – 4 pm
Thursday
11:00 am – 12:00 pm
Friday
4 pm – 5 pm
Subscribe Course E-Mail Group:
YU_EE254_FALL2014
Assistant’s
Name Hüseyin Büyükeşmeli
Phone
E-mail [email protected]
Textbook &
Supplementary
Materials
Textbook:
(1) Dimitri Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Probability, 2nd
edition, Athena Scientific, 2008.
(2) Steven M. Kay, Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB.
Supplementary course material:
(a) Problem Solutions, book errata: http://athenasc.com/probbook.html
(b) MIT Open Course Ware (OCW) - Probabilistic Systems Analysis and Applied
Probability Course Material:
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-041probabilistic-systems-analysis-and-applied-probability-spring-2006/index.htm
(c) Lecture Notes: http://vfu.bg/en/e-Learning/Math-Bertsekas_Tsitsiklis_Introduction_to_probability.pdf
(d) A First Course in Probability, Sheldon Ross, Prentice Hall.
Recommended
Prerequisites
MATH 152 – Calculus for Engineers II
YEDITEPE UNIVERSITY
C OUR SE SYLLA BUS
2013/2014-2
FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Course Code-Name EE254 – APPLIED PROBABILITY
Course Outline
PART 1: Introduction and Notion of Random Variable: Chapter 1.2 – 1.6
{MIDTERM 1  Sample Space, Conditional Probability, Combinations, Total
Probability Theorem, Bayes Rule, Independence, Counting.
PART 2: Discrete Random Variables: Chapters 2.1 – 2.7
Discrete Random Variables: Bernoulli, Binomial, Poisson, Geometric
Distributions.
 MIDTERM1}, {MIDTERM 2  Multiple discrete random variables.
PART 3: Continuous Random Variables: Chapters 3.1 – 3.6
Continuous Random Variables: Uniform, Exponential, Gaussian. Bayesian
decision rule  MIDTERM2}. Multiple continuous random variables
PART 4: Further topics: Chapters 5.1, 5.4 4.1, 4.2
Central Limit Theorem, Covariance and Correlation, Derived distributions,
Transforms.
FINAL EXAM COVERS EVERYTHING.
Midterm I: Saturday, November 15
1 hour 50 minutes (Closed book, one page double side cheat sheet is
allowed)
Midterm II: Saturday, December 20
Midterm Dates
1 hour 50 minutes (Closed book, one page double side cheat sheet is
allowed)
Final (To be announced): 2 hour 50 minutes (Closed book, one page
double side cheat sheet is allowed)
Grading
Midterm I (Week 9)
Midterm II (Week 14)
Lab. Work
Final
25 %
25 %
15 %
35 %
LAB SESSIONS
Week 2 - Sept 22
Week 3, Sept 29
Week 4, Oct 6
Week 5, Oct 13
Week 6, Oct 20
Lecture, Wed. Fri
Lecture, Wed. Fri
Lecture, Wed. Fri
Wed. 4-6 pm
MATLAB –Introduction
Wed. 4-6 pm
YEDITEPE UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
C OUR SE SYLLA BUS
2013/2014-2
Course Code-Name EE254 – APPLIED PROBABILITY
Week 7, Oct 27
Week 8, Nov. 3
Week 9, Nov. 10
Week 10, Nov. 17
Week 11, Nov. 24
Week 12, Dec. 1
Week 13, Dec. 8
Week 14, Dec. 15
Week 15, Dec. 22
Attendance
Course Objectives
MATLAB –Introduction to Probability
Lecture, Wed. Fri
LAB. SESSIONS – Both on Wed. 4-6 pm and Friday
9-11 am
(Homework: 5 PTS)
Lecture, Wed. Fri
Midterm 1, Saturday, Nov. 15
Lecture, Wed. Fri
BREAK - NO CLASSES
Lecture, Wed. Fri
Wed. 4-6 pm
LAB. SESSION (In class assignment 5 PTS)
Lecture, Wed. Fri
Midterm 2, Saturday, Dec. 20
Wed. 4-6 pm
LAB. SESSION (In class assignment 5 PTS)
 80 % (If your class attendance falls below 80%,
you FAIL the class (FA) and have NO right to
take the Final make-up (Bütünleme) exam.)
i. Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects
pertaining to the relevant discipline; ability to use theoretical and applied
information in these areas to model and solve engineering problems.
ii. Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems;
ability to select and apply proper analysis and modeling methods for this
purpose.
iii. Ability to design a complex system, process, device or product under
realistic constraints and conditions, in such a way as to meet the desired
result; ability to apply modern design methods for this purpose. (Realistic
constraints and conditions may include factors such as economic and
environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety
issues, and social and political issues, according to the nature of the design.)
iv. Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for
engineering practice; ability to employ information technologies effectively.
Additional Remarks
Course Outcomes
(Note to instructor: Please list only those outcomes that your course serves)
YEDITEPE UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
C OUR SE SYLLA BUS
2013/2014-2
Course Code-Name EE254 – APPLIED PROBABILITY
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
Adequate knowledge in mathematics, science and engineering subjects pertaining to the
relevant discipline; ability to use theoretical and applied information in these areas to
model and solve engineering problems.
(Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi;
bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme
için uygulayabilme becerisi.)
Ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems; ability to select and
apply proper analysis and modeling methods for this purpose.
(Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu
amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.)
Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints
and conditions, in such a way as to meet the desired result; ability to apply modern design
methods for this purpose. (Realistic constraints and conditions may include factors such as
economic and environmental issues, sustainability, manufacturability, ethics, health, safety
issues, and social and political issues, according to the nature of the design.)
(Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli
gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini
uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre
sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi
öğeleri içerirler).
Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for engineering
practice; ability to employ information technologies effectively.
(Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.)
Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for
investigating engineering problems.
(Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama,
sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.)
Ability to work efficiently in intra-disciplinary and multi-disciplinary teams; ability to
work individually.
(Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma
becerisi.)
Ability to communicate effectively both orally and in writing; knowledge of a minimum of
one foreign language.
(Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.)
Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to follow
developments in science and technology, and to continue to educate him/herself.
(Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.)
Awareness of professional and ethical responsibility.
(Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.)
Information about business life practices such as project management, risk management,
and change management; awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable
development.
(Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar
hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.)
YEDITEPE UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
C OUR SE SYLLA BUS
2013/2014-2
Course Code-Name EE254 – APPLIED PROBABILITY
xi.
Knowledge about contemporary issues and the global and societal effects of engineering
practices on health, environment, and safety; awareness of the legal consequences of
engineering solutions.
(Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal
sonuçları konusunda farkındalık.)