KATALOG CEN
ICOPAL S.A. Zduńska Wola
OBOWIĄZUJE OD 17.12.2014r
PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE*
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępności
produktu
I333
20
40
800
580
A
2,60
P/333
15
20
300
860
A
4,08
P/64
15
20
300
860
A
4,60
W/400
15
20
300
780
A
4,08
W/400/ICOPAL
15
15
225
700
A
4,60
15
20
300
1000
A
5,90
W/64
15
15
225
680
A
5,10
PP-50/700
20
20
400
760
A
5,20
Odmiana
(izolacyjna na tekturze)
(podkładowa na tekturze)
(podkładowa na welonie szklanym)
(wierzchniego krycia na tekturze)
(wierzchniego krycia na tekturze)
W/PET-SBS/ICOPAL
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, modyfikowana
SBS )
(wierzchniego krycia na welonie szklanym)
(wentylacyjna na perforowanym welonie szklanym)
Cena netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
PAPY ZGRZEWALNE TYPU V60 i G200* - SZYBKI PROFIL SBS*
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępnoś
ci produktu
2,4±0,2
12
20
240
726
A
7,20
3,5±0,2
10
20
200
726
A
8,50
(podkładowa na welonie szklanym)
3,0±5%
10
20
200
870
A
7,50
HYDROBIT V60 S42H
4,2±0,2
7,5
20
150
865
A
8,90
4,0±5%
7,5
20
150
865
A
12,70
Odmiana
V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS (-5C)
(podkładowa na welonie szklanym)
V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS (-5C)
(wierzchniego krycia na welonie szklanym)
HYDROBIT V60 S30
(wierzchniego krycia na welonie szklanym)
G200 S40 Szybki Profil SBS (-5C)
(podkładowa na tkaninie szklanej)
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Cena netto
[zł/m2]
PAPY ZGRZEWALNE TYPU TOP i BAZA - SZYBKI PROFIL SBS*
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępnośc
i produktu
Cena netto
[zł/m2]
5,2
5
24
120
750
A
13,10
5,2
5
24
120
750
A
15,05
5,2
5
24
120
750
A
13,25
5,2
5
24
120
750
A
13,85
5,2
5
24
120
750
A
15,45
5,2
5
24
120
750
A
15,90
5,2
5
24
120
750
A
16,15
5,2
5
24
120
750
A
16,65
3,0
10
20
200
750
A
10,00
Icopal BAZA PYE PV250 S4,0 s
Szybki Profil SBS
4,0
7,5
20
150
700
A
11,80
Icopal BAZA PYE PV250 S4,0 ww ST
Szybki Profil SBS
4,0
7,5
20
150
750
A
13,65
Odmiana
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 s ST
Szybki Profil SBS
(kolor szary)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 s ST
Szybki Profil SBS
(kolor czerwony)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 s
Szybki profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 w ST
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 ww ST
Szybki profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 ww
Szybki Profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 www ST
Szybki Profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal TOP PYE PV250 S5,2 www
Szybki Profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Icopal BAZA PYE PV250 S3,0 s
Szybki Profil SBS
(podkładowa na włókninie poliestrowej)
(podkładowa na włókninie poliestrowej)
(podkładowa na włókninie poliestrowej)
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
PAPY ZGRZEWALNE MODYFIKOWANE SBS - SZYBKI PROFIL SBS*
Odmiana
OMEGA BAZA 3 Szybki Profil SBS
(podkładowa na welonie szklanym)
BETA TOP 4 Szybki Profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
ZDUNBIT PF Szybki Profil SBS
(podkładowa na włókninie poliestrowej)
ZDUNBIT WF Szybki Profil SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępnośc
i produktu
3,0
10
20
200
785
A
10,25
4,0
7,5
20
150
760
A
16,00
3,4
7,5
22
165
723
A
17,90
4,4
7,5
20
150
779
A
18,50
Cena netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
2
FLAGOWE PAPY ICOPAL - SZYBKI PROFIL SBS*
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępnośc
i produktu
3,0
10
22
200
723
A
14,15
JUNIOR TOP 4,2 Szybki Profil SBS
(kolor szary)
4,2
7,5
20
150
720
A
16,10
ALFA TOP 5 Szybki Profil SBS
(kolor szary)
5,0
5,0
24
120
815
A
18,20
4,0
7,5
20
150
670
A
19,30
EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS
(kolor szary)
5,2
5,0
24
120
715
A
20,40
EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS
(kolor czerwony)
5,2
5,0
24
120
715
A
22,30
EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS
(kolor zielony)
5,2
5,0
24
120
715
A
22,80
5,0
5,0
24
120
691
A
23,25
POLBIT TOP 5,2 Szybki Profil SBS
(kolor szary)
5,2
5,0
24
120
763
A
21,15
POLBIT EXTRA TOP 5,6 Szybki Profil SBS
(kolor szary)
5,6
5,0
24
120
763
A
29,20
(podkładowa na hartowanej włókninie poliestrowej)
4,0
7,5
20
150
785
A
27,50
FUNDAMENT ANTYRADON 4,0
Szybki Profil SBS
4,0
7,5
20
150
785
A
29,50
Odmiana
JUNIOR BAZA 3 Szybki Profil SBS
(podkładowa na welonie szklanym wierzchnia
strona z syntetycznej fizeliny z polipropylenem)
(wierzchniego krycia na welonie szklanym)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
EXTRADACH BAZA 4 Szybki Profil SBS
(podkładowa na włókninie poliestrowej) wierzchnia
strona z syntetycznej fizeliny z polipropylenem
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
POLBIT BAZA 5 Szybki Profil SBS
(podkładowa na włókninie poliestrowej wierzchnia
strona z syntetycznej fizeliny z polipropylenem)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej)
FUNDAMENT 4,0 Szybki Profil SBS
(podkładowa na hartowanej włókninie poliestrowej)
Cena
netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
PAPY AKTYWOWANE TERMICZNIE – TECHNOLOGIA SZYBKI SYNTAN SBS*
(UKŁAD TECHNOLOGICZNY Z SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS)
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok.[kg]
Grupa
dostępności
produktu
TERMIK TOP 5w
Szybki Syntan SBS
(kolor szary)
5,0
5,0
24
120
610
C
15,75
TERMIK TOP 5s
Szybki Syntan SBS
(kolor szary)
5,0
5,0
24
120
610
C
14,95
REMONT W-PYE PV 200 S 40H
Szybki Syntan SBS
(kolor szary)
4,0
7,5
20
150
610
C
13,10
Odmiana
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
hartowanej i walcowanej na gorąco, do pokryć
jedno i wielowarstwowych)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
hartowanej i walcowanej na gorąco, do pokryć
jedno i wielowarstwowych)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej,
do pokryć jedno i wielowarstwowych)
Cena
netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
3
FLAGOWE PAPY ICOPAL – TECHNOLOGIA SZYBKI SYNTAN SBS*
(UKŁAD TECHNOLOGICZNY Z SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS)
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok.[kg]
Grupa
dostępnośc
i produktu
5,2
5,0
24
120
620
C
25,50
3,0
10,0
20
200
640
C
17,65
TERMIK TOP 5,2
Szybki Syntan SBS
(kolor szary)
5,2
5,0
24
120
620
C
20,55
TERMIK TOP 5
Szybki Syntan SBS
(kolor szary)
5,0
5,0
24
120
610
C
18,10
2,5
10,0
24
240
740
C
12,25
Odmiana
EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2
Szybki Syntan SBS
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na osnowie z nowej generacji
KOMPOZYTU: Poliester/JM-055 wzmacniany
wtopioną siatką szklaną o podwyższonej
stabilizacji wymiarów, do pokryć
jednowarstwowych)
WENTYLACJA BAZA 3
Szybki Syntan SBS
(papa podkładowa na osnowie z nowej generacji
KOMPOZYTU: Poliester/EDS wzmacniany nićmi
poliestrowymi o podwyższonej stabilizacji
wymiarów, do pokryć dwuwarstwowych)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej JM
hartowanej i walcowanej na gorąco, do pokryć
jedno i wielowarstwowych)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej JM
hartowanej i walcowanej na gorąco, do pokryć
jedno i wielowarstwowych)
TERMIK BAZA 2,5
Szybki Syntan SBS
(papa podkładowa na osnowie z nowej generacji
KOMPOZYTU: Poliester/SNS wzmacniany siatką
szklaną o podwyższonej stabilizacji wymiarów, do
pokryć dwuwarstwowych)
Cena
netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
SPECJALNE PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE, OKSYDOWANE*
Odmiana
FOALBIT AL. S40
(podkładowa paroizolacyjna)
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępności
produktu
Cena
netto
[zł/m2]
4,0±5%
7,5
20
150
865
C
18,10
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
PAPY ASFALTOWE SAMOPRZYLEPNE, MODYFIKOWANE (SBS) *
Odmiana
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok. [kg]
Grupa
dostępnoścI
produktu
Cena
netto
[zł/m2]
PLASTER P-180/2000
(podkładowa na włókninie poliestrowej)
2,5±5%
10
24
240
660
C
18,50
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
PRODUKTY DO IZOLACJI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH*
(MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, BUDOWLE PODZIEMNE)
Odmiana
SUPERMOST
(podkładowa na włókninie poliestrowej)
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
palety
z papą
ok.[kg]
Grupa
dostępności
produktu
Cena
netto
[zł/m2]
Min. 5,5
7,5
15
112,50
710
B
22,10
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
4
PAPY ASFALTOWE MOCOWANE MECHANICZNIE MODYFIKOWANE SBS*
Odmiana
VIVADACH PM-150/2000
(podkładowa
na włókninie poliestrowej wzmocnionej)
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok.[kg]
Grupa
dostępności
produktu
2,6±2%
10
20
200
700
B
17,75
5,2±5%
5
24
120
763
A
23,75
5,5±0,2
5
24
120
835
C
25,45
MONOLight
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
wzmocnionej, do pokryć jednowarstwowych)
MONODACH WM
(kolor szary)
(wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
wzmocnionej, do pokryć jednowarstwowych)
Cena
netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
PROFILE ALUMINIOWE ICOPAL*
Informacje
dodatkowe
Nazwa
Ilość w
opakowaniu
[szt]
Icopal Standard AL 40 / 1.0 / 2000
długość 2000 mm
10
Flagowy Profil AL 73 / 1.3 / 2200
długość 2200 mm
10
Narożnik Zewnętrzny NZ AL 73 / 1.5
-
10
Narożnik Wewnętrzny NW AL 73 / 1.5
-
10
Łącznik dylatacyjny LD AL 73 / 1.5
-
10
Grupa
dostępności
produktu
A
A
A
A
A
Cena netto
[zł]
4,50 mb
11,00 mb
7,50 szt.
7,50 szt.
3,75 szt.
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
ROLOWANA DACHÓWKA ICOPAL 3D (RDI 3D)*
Odmiana
Grubość
[mm]
Ilość
w rolce
[m2]
Ilość
rolek na
palecie
szt.
Ilość m2 na
palecie
Waga
Palety
z papą
ok.[kg]
Grupa
dostępności
produktu
RDI 3D 11 Klasyczna Czerwona
3,0
8,0
24
192
720
A
16,00
RDI 3D 12 Klasyczna Brązowa
3,0
8,0
24
192
720
A
16,00
RDI 3D 13 Klasyczna Ceglasta
3,0
8,0
24
192
720
A
16,00
RDI 3D 24 Rzymska Terakota
3,0
8,0
24
192
720
A
16,00
RDI 3D 15 Klasyczna Szara
3,0
8,0
24
192
720
A
16,00
RDI 3D 33 Karpiówka Ceglasta
3,0
8,0
24
192
720
A
16,00
Przekładka montażowa
RDI 64
1,6
15,0
20
300
860
A
4,50
Cena netto
[zł/m2]
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
5
GONTY ORŁA SBS*
(klejone od spodu na całej powierzchni)
Odmiana
Ilość w opakowaniu/
Ilość szt. płatków w
opakowaniu
Kolor
Waga
Ilość
gontów paczek
z paletą
na
ok. [kg] palecie
2
Szary A1
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
Czerwony A2
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
Brązowy A3
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
Zielony A4
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
Szara chmurka
AM1
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
Czerwona chmurka
AM2
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
Brązowa chmurka
AM4
3m efektywnego pokrycia dachu
20szt.
30
A
30,96
1000
30
A
33,03
1000
30
A
33,03
1000
30
A
33,03
1000
30
C
34,53
1000
30
A
34,53
1000
30
A
34,53
1000
30
28,78
1000
30
A
A
1000
30
A
30,83
1000
30
A
30,83
1000
30
C
32,20
1000
30
A
32,20
900
30
900
30
A
28,68
900
30
A
28,68
Ilość
w
paczce/
rolce
Grupa
dostępności
produktu
Cena
netto
Paczki/
rolki
16
A
90,14
10 mb
A
210,74
10 mb
C
234,16
2
2
2
2
2
2
3m efektywnego pokrycia dachu
21 szt.
2
3m efektywnego pokrycia dachu
21 szt.
Szary B1
Czerwony B2
2
Brązowy B3
3m efektywnego pokrycia dachu
21 szt.
Zielony B4
3m efektywnego pokrycia dachu
21 szt.
Szara chmurka
BM11
3m efektywnego pokrycia dachu
21 szt.
Czerwona chmurka
BM2
3m efektywnego pokrycia dachu
21 szt.
Prostokąt
Heksagonalny
2
2
2
Czerwony z
czarnym cieniem
CM2
Brązowy z czarnym
cieniem CM3
3m efektywnego pokrycia dachu
22 szt.
Zielony z czarnym
cieniem CM4
3m efektywnego pokrycia dachu
22 szt.
2
3m efektywnego pokrycia dachu
22 szt.
Cena
netto
2
zł/m
1000
2
Ogon bobra
Grupa
dostępności
produktu
2
2
A
30,83
28,68
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
AKCESORIA DO GONTÓW ICOPAL SBS *
Akcesoria
Pas
kalenicowo –
okapowy Combi
Rolka koszowa
Kolor
do wszystkich kolorów
gontów Icopal SBS
czerwony, ceglasty, zielony,
szary, czarny, stalowy,
brązowy
niebieski
Wymiary
25X100 cm
(16m okapu lub 10mb kalenicy)
0,7 x 10 mb
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
6
GONTY ICOPAL SBS*
(klejone od spodu na całej powierzchni - Icopal Finlandia)
Odmiana
Waga
Ilość
gontów paczek
z paletą
na
ok. [kg] palecie
Ilość w opakowaniu/
Ilość szt. płatków w
opakowaniu
Kolor
2
Kształt S
szary, czarny matowy
3m efektywnego pokrycia dachu
22szt.
czerwony, ceglasty,
brązowy, zielony
3m efektywnego pokrycia dachu
22szt.
czarny błyszczący
Kształt Klaro
39
A
28,44
990
39
A
31,01
3m efektywnego pokrycia dachu
22szt.
990
39
A
31,01
z czarnym podcieniem:
2
zielony, czerwony,
3m efektywnego pokrycia dachu
ceglasty, stalowy,
22szt.
brązowy
990
39
A
32,83
990
39
B
33,88
990
39
C
42,66
1050
39
C
39,57
2
2
cieniowany: czerwony,
zielony, brązowy
3m efektywnego pokrycia dachu
22szt.
cieniowany: niebieski
3m efektywnego pokrycia dachu
22szt.
szary rustykalny
3m efektywnego pokrycia dachu
22szt.
2
Kształt V
Cena
netto
2
zł/m
990
2
Kształt Sc
Grupa
dostępności
produktu
2
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
POSYPKA MINERALNA KOLOROWA DO PAP*
Ilość w
opakowaniu
[kg]
Nazwa produktu
Posypka szara
według potrzeb
Posypka szaro niebieska (FPI)
według potrzeb
Posypka czerwona
według potrzeb
Posypka zielona
według potrzeb
Grupa
dostępności
produktu
Cena netto
[zł/kg]
A
A
A
A
2,60
3,10
4,60
5,00
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
SZYBKIE BARIERY SBS GENERACJI X*
Odmiana
FEL’X SZYBKA BARIERA SBS
(nowej generacji membrana do dachów skośnych)
SUN’X SZYBKA BARIERA SBS
(nowej generacji membrana do dachów skośnych z funkcją
chłodnego dachu w okresie lata)
ALUM’X SZYBKA BARIERA SBS
(aluminiowa bariera paroizolacyjna, sd 1500)
TAPE’X A
(jednostronnie klejąca taśma aluminiowa)
Wymiar rolki 0.05x30m
TAPE’X B
(dwustronnie klejąca taśma butylowa)
Wymiar rolki 0.01x22,5m
VENT’X
(element wentylacyjny do Szybkich Barier SBS)
Ilość w
rolce
[m2/mb]
Ilość
rolek/sztuk
na
palecie/op
akowaniu
Ilość
m2 na
palecie
Waga
palety
z
produkt
em
ok. [kg]
Grupa
odstępności
produktu
50 m2
30
1500
740
A
8,00
50 m2
36
1800
720
A
12,50
30 m2
300
9000
840
A
3,50
30 mb
-
-
-
A
9,50
22,5 mb
-
-
-
A
55,00
-
10 szt
-
-
A
11,50
Cena
netto
[zł/m2]
lub
[zł/rol]
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
7
SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL*
Odmiana
Rodzaj
opakowa
nia
Wielkość opakowania
Ilość opakowań
na palecie
Grupa
dostępności
produktu
rolka
20
720
A
42,20 zł/m2
rolka
20
150
A
27,50zł/m2
rolka
20
150
A
29,50 zł/m2
plastik
5
litrów
108
A
8,80 zł/litr
metal
10
litrów
70
A
13,65 zł/litr
metal
30
litrów
28
A
12,50 zł/litr
metal
20 kg
33
A
12,65 zł/kg
rolka
1
45
C
21,55 zł/m2
metal
5kg
100
A
14,70 zł/m2
20 mb
-
-
B
78,20 zł/szt.
20 mb
-
-
B
181,65zł/szt.
kartusz
300 ml
15
B
32,50 zł/szt.
Cena netto
Membrana Icopal Fundament 1250
(Syntetyczna wodoszczelna, antygazowa
chemoodporna i antydadonowa membrana
LDPE do izolacji poziomej fundamentów w
budynkach przeznaczonych na stały pobyt
ludzi)
FUNDAMENT 4,0 Szybki Profil SBS
(Specjalistyczna podkładowa papa zgrzewalna
SBS, na hartowanej włókninie poliestrowej, do
izolacji przeciwwodnej fundamentów)
FUNDAMENT ANTYRADON 4,0
Szybki Profil SBS
(Specjalistyczna podkładowa papa zgrzewalna
SBS, na hartowanej włókninie poliestrowej, do
izolacji przeciwwodnej fundamentów na
terenach zagrożonych promieniowaniem
radonowym)
GRZYBOIZOL-MUR
(Preparat grzybobójczy do ochrony i
zabezpieczania tynków i murów przed grzybami
pleśniowymi)
SIPLAST PRIMER
Szybki Grunt SBS
(Głęboko penetrujący, bitumiczny oraz
szybkoschnący preparat SBS do gruntowania
podłoża ( do stosowania również w niskich
temperaturach)
SIPLAST FUNDAMENT
Szybka Izolacja SBS
(Szybkoschnąca, specjalistyczna, bitumiczna
masa powłokowa SBS do hydroizolacji
fundamentów (do stosowania również w niskich
temperaturach)
ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS
(Odwodnienie pionowe systemu izolacji
przeciwwodnej fundamentów)
SIPLAST KLEJ Szybki Styk SBS
(uszczelniający kauczukowy klej SBS z
dodatkiem bitumu, do klejenia płyt
termoizolacyjnych, pap i gontów bitumicznych)
Icopal Tapex BFI 30 x 1
(Dwustronna taśma butylowa do sklejania
zakładów Membrany Icopal Fundament 1250
ze sobą od wewnątrz; wymiar rolki 0.03 x 20 m)
Icopal Tapex BFI 80 x 0,6
(Jednostronna antyradonowa taśma butylowa
do sklejania zakładów Membrany Icopal
Fundament 1250 ze sobą na zewnątrz; wymiar
rolki 0.08 x 20 m)
Klej kontaktowy Bostic
(klej butylowy do sklejania zakładów Membrany
Icopal Fundament 1250 ze sobą od wewnątrz)
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%; Grzyboizol Mur - podatek VAT w wysokości 8%
8
USZCZELNIENIE RUROWE ŚCIENNE (URS)*
SYSTEMU BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL
Nazwa produktu
Średnica
nominalna rury
DN
[mm]
Średnica
kołnierza
gumowego
D1
[mm]
Średnica
kołnierza
metalowego
D3
[mm]
Zakres
stosowania
[mm]
Grupa
odstępności
produktu
Cena netto
[zł/szt]
URS 25
25
30
150
32-35
75,00
URS 32
32
38
159
40-44
URS 40
40
46
167
48-52
URS 50
50
57
180
60-65
URS 65
65
72
193
75-78
URS80
80
84
209
88-94
URS 100
100
104
251
108-116
URS 125
125
121
270
125-140
URS 150
150
155
307
158-172
URS 200
200
196
360
200-225
URS 250
250
248
440
250-280
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
85,00
96,00
106,00
134,00
150,00
170,00
212,00
265,00
329,00
361,00
KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY(KU) SYSTEMU BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL*
Nazwa produktu
Średnica
nominalna rury
DN
[mm]
Średnica
wewnętrzna
kołnierza
gumowego
D1
[mm]
Średnica
zewnętrzna
kołnierza
gumowego
D2
[mm]
Szerokość
kołnierza
gumowego
[mm]
KU 25
25
29
127
60
KU 32
32
38
136
60
KU 40
40
48
146
60
KU 50
50
60
158
60
KU 65
65
71
169
60
KU 80
80
84
182
60
KU 100
100
105
203
60
KU 125
125
120
218
60
KU 150
150
154
252
60
KU 180
180
195
293
60
KU 200
200
215
315
60
Grupa
odstępności
produktu
Cena netto
[zł/szt]
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
47,00
48,00
48,00
52,00
55,00
57,00
61,00
68,00
71,00
107,00
120,00
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
PRZYRZĄD DO UKŁADANIA ROLOWANYCH
PIONOWYCH IZOLACJI FUNDAMENTOWYCH*
Nazwa produktu
Ciężar
[kg]
Grupa odstępności produktu
Cena netto
[zł/szt]
PURPIF
15
C
1200,00
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
9
ŚRODKI HYDROFOBOWE DO ZABEPIECZANIA MURÓW*
Opakowanie
Rodzaj
jednostkowe opakowania
Nazwa produktu
DRYZONE
SUCHY MUR ICOPAL
Ilość
opakowań
paleta/karton
Grupa dostępności
produktu
Cena netto
600 ml
kiełbasa
1
A
99,00 zł/szt.
5l
plastik
1
B
733,35 zł/szt.
600 ml
kiełbasa
1
A
90,00 zł/szt.
5l
plastik
1
B
550,80 zł/szt.
10 szt.
pudełko
10
A
330,00 zł/opak.
Aplikator
Suchy Mur Icopal 300
1 szt.
pudełko
1
A
196,00 zł/szt.
Aplikator
Suchy Mur Icopal 500
1 szt.
pudełko
1
A
226,00 zł/szt.
1 szt.
pudełko
1
A
310,00 zł/szt.
1 szt.
karton
1
B
386,67 zł/szt.
5l
plastik
1
A
354,00 zł/szt.
5l
pastik
1
A
44,00 zł/szt.
(preparat w formie kremu do iniekcji
murów z cegły, bloczków lub kamienia
w celu wytworzenia poziomej bariery
hydroizolacyjnej odcinającej wilgoć
pochodzącą z podciągania
kapilarnego)
AQABLOCK DC 120
SUCHY MUR ICOPAL
(preparat w formie kremu do iniekcji
murów z cegły, bloczków lub kamienia
w celu wytworzenia poziomej bariery
hydroizolacyjnej odcinającej wilgoć
pochodzącą z podciągania
kapilarnego)
DRYROD
SUCHY MUR ICOPAL
(pałeczki do iniekcji murów z cegły,
bloczków lub kamienia w celu
wytworzenia poziomej bariery
hydroizolacyjnej odcinającej wilgoć
pochodzącą z podciągania
kapilarnego)
(systemowy pistolet z metalową
końcówką 300 mm do iniekcji kremów)
(systemowy pistolet z metalową
końcówką 500 mm do iniekcji kremów)
Aplikator
Suchy Mur Icopal 1000
(systemowy pistolet z metalową
końcówką 1000 mm do iniekcji
kremów)
Pompka 5L
(systemowa pompka ręczna do iniekcji
kremów 5l)
STORMDRY
SUCHY MUR ICOPAL
(Preparat do ochrony i zabezpieczania
murów ceglanych, betonowych i
kamiennych o porowatej strukturze
przed zawilgoceniem)
GRZYBOIZOL-MUR
(Preparat grzybobójczy do ochrony i
zabezpieczania tynków i murów przed
grzybami pleśniowymi)
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
POLIMEROWY USZCZELNIACZ DACHOWY *
Nazwa produktu
Rodzaj
Wielkość
opakowania opakowania
ICOPAL MS / 112M
POLIMEROWY USZCZELNIACZ MS
(polimerowy uszczelniacz w kolorze szarym RAL 7023
do uszczelniania listew dociskowych oraz innych
elementów dachowych)
kartusz
310 ml
Ilość na
palecie
Grupa dostępności
produktu
Cena zł netto
15
B
21,65 zł/szt.
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
10
DYSPERSJE WODNO - ASFALTOWE*
Wielkość
Rodzaj
Ilość opakowań
opakowania opakowania
na palecie
Nazwa produktu
DYSPERBIT
(ICOPAL WATER RENOVATOR)
Masa do renowacji pokryć dachowych
DYSPERBIT
(ICOPAL WATER RENOVATOR)
Masa do renowacji pokryć dachowych
Grupa dostępności
produktu
Cena zł netto za (kg)
10 kg
plastik
44
A
2,38
20 kg
plastik
18
A
2,18
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
ASFALTOWE MASY HYDROIZOLACYJNE*
Masy asfaltowe linii SIPLAST
(wszystkie opakowania atestowane i zgodne z przepisami ADR)
Nazwa produktu
Opakowanie
Rodzaj
jednostkowe opakowania
Ilość
opakowań
paleta/karton
Grupa dostępności
produktu
Cena netto
10L
metal
70
A
13,65 zł/litr
30L
metal
28
A
12,50 zł/litr
20 kg
metal
33
A
12,10 zł/kg
0,4kg
kartusz
15
A
10,15 zł/szt.
5 kg
metal
100
A
18,85 zł/kg
20 kg
metal
33
A
12,65 zł/kg
5 kg
metal
100
A
14,70 zł/kg
(masa uszczelniająca do szczelin
dylatacyjnych, elementów
betonowych szamb, itp)
1mb
karton
10szt
A
12,10 zł/mb
SIPLAST ELASTIC SZYBKI
USZCZELNIACZ PUR
4 kg
metal
120 szt
A
36,15 zł/kg
15 kg
metal
40 szt
A
30,85 zł/kg
15 cm
rolka
10 mb
A
6,00 zł/mb
15 cm
rolka
50 mb
A
5,90zł/ mb
SIPLAST PRIMER
SZYBKI GRUNT SBS
(modyfikowany, głęboko penetrujący,
szybkoschnący preparat do
gruntowania podłoża)
SIPLAST DACH
SZYBKA IZOLACJA SBS
(płynna kauczukowa membrana SBS z
dodatkiem bitumu, do konserwacji
bitumicznych pokryć dachowych)
SIPLAST SZPACHLA
SZYBKA IZOLACJA SBS
(wyrównawcza masa szpachlowa)
SIPLAST FUNDAMENT
SZYBKA IZOLACJA SBS
(szybkoschnąca, bitumiczna masa
powłokowa SBS do hydroizolacji
FUNDAMENTÓW)
SIPLAST KLEJ
SZYBKI STYK SBS
(kauczukowy klej SBS z
dodatkiem bitumu, do klejenia płyt
termoizolacyjnych, pap i gontów
bitumicznych)
SIPLAST KIT SZYBKA
IZOLACJA SBS
(elastyczna, uszczelniająca
hydroizolacja, bitumicznopoliuretanowa)
POLIAMIDOWA
ELASTYCZNA TAŚMA
ZBROJĄCA
(elastyczna, uszczelniająca taśma
poliamidowa)
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
11
SZLACHETNE KAUCZUKOWE LAKIERY ICOPAL SBS*
Nazwa produktu
Wielkość
opakowania
Rodzaj
opakowania
Ilość
opakowań
na palecie
Grupa
dostępności
produktu
Cena zł netto
SILVER PRIMER
SZYBKI LAKIER SBS
5L
metal
96
A
23,45 zł/litr
17,5L
metal
33
A
22,35 zł/litr
(kauczukowo - bitumiczny lakier asfaltowy SBS z
prawdziwym płynnym aluminium do renowacji pokryć i
obróbek dachowych)
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
MASY BITUMICZNE NA ROZPUSZCZALNIKACH LINII BITUMEX*
Nazwa produktu
Wielkość
opakowania
Rodzaj
Ilość opakowań
opakowania
na palecie
BITUMEX R
(bitumiczny roztwór gruntujący)
20 L
metal
BITUMEX K
19 kg
BITUMEX D
(masa bitumiczna do konserwacji
Grupa dostępności
produktu
Cena zł netto za (L)
33
A
5,08
plastik
24
A
3,81
19 kg
plastik
24
A
4,76
BITUMEX PROTECTOR
(wyrównawcza masa szpachlowa)
5 kg
metal
112
A
6,55
STYROBIT K
(lepik asfaltowy do styropapy ,
20 kg
plastik
24
A
6,34
(lepik asfaltowy stosowany na zimno)
pokryć asfaltowych)
stosowany na zimno)
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
IMPREGNATY I LAKIERY DO DREWNA*
Rodzaj
Wielkość
opakowania opakowania
Odmiana
Ilość na
palecie
Grupa
dostępności
produktu
Cena netto
plastik
5,5 kg
90
C
16,40zł/kg
(impregnat Bio i Ogniochronny do więźby dachowej, formuła
żelu - jednokrotna aplikacja)
plastik
22 kg
24
C
15,70 zł/kg
FireSmart Lakier
ognioochronny wersja połysk
metal
5 litrów
112
C
53,05 zł/L
metal
5 litrów
112
C
20,50 zł/L
metal
10 litrów
44
C
19,35 zł/L
metal
57 litrów
12
C
18,25 zł/L
FireSmart Bio-P/Poż
Drewno Wewnętrzne
(dekoracyjny lakier ognioochronny)
ICOPALGONTOX w6
Drewno Zewnętrzne
(impregnat oleisty, blokuje wnikanie wody, zabezpiecza przed
grzybami, pleśniami i owadami)
* Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości: FireSmart Bio - P/Poż Drewno Wewnętrzne - 8% VAT,
Icopal Gontox w6 Drewno Zewnętrzne, FireSmart Lakier - 23% VAT
DACHOWE PŁYTY HYBRYDOWE ICOPAL*
Wymiary
efektywne płyt
w mm
Ilość płyt
na palecie
Ilość m
efektywnego
krycia na
palecie
ALFA EPS
ALU SYNTAN SBS
3000x900x100
6
16,20
3000x900x150
4
10,80
FIRE SMART EPS
ALU SYNTAN SBS
3000x900x100
6
16,20
3000x900x150
4
10,80
Odmiana
długość x szerokość x
grubość
2
Grupa
dostępności
produktu
A
A
C
C
Cena netto
2
zł/m
71,00
78,00
78,00
85,00
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
12
PŁYTY STYROPIANOWE EPS*
Wymiary płyt
w mm
3
Ilość m
w
opakowaniu
Opakowanie
Grupa
dostępności
produktu
Cena netto
3
zł/m
0,3
folia
B
120,00
0,3
folia
B
120,00
0,3
folia
B
120,00
0,3
folia
B
120,00
0,3
folia
B
120,00
0,3
folia
B
140,00
0,3
folia
B
140,00
0,3
folia
B
140,00
0,3
folia
B
140,00
0,3
folia
B
140,00
0,3
folia
B
150,00
0,3
folia
B
150,00
0,3
folia
B
150,00
0,3
folia
B
150,00
0,3
folia
B
150,00
1000x500x100
0,3
folia
B
150,00
1000x500x120
0,3
folia
B
150,00
0,3
folia
B
150,00
0,3
folia
B
160,00
0,3
folia
B
160,00
0,3
folia
B
190,00
0,3
folia
B
190,00
0,3
folia
B
190,00
0,3
folia
B
190,00
0,3
1000x500x100
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
folia
B
190,00
Odmiana
długość x szerokość x
grubość
1000x500x50
1000x500x80
TERMO MUR
1000x500x100
1000x500x120
1000x500x140
1000x500x50
TERMO MUR
‫ ג‬040 W/mK
1000x500x80
1000x500x100
1000x500x120
1000x500x140
1000x500x20
1000x500x30
1000x500x40
TERMO DACH
PODŁOGA
‫ ג‬038 W/mK
1000x500x50
1000x500x80
1000x500x140
TERMO DACH
PODŁOGA Frez
(wpust i pióro)
‫ ג‬038 W/mK
1000x500x100
1000x500x120
1000x500x20
EPS 100
‫ ג‬037 W/mK
1000x500x30
1000x500x40
1000x500x50
13
AKCESORIA STYROPIANOWE*
Grupa dostępności produktów dla wszystkich asortymentów : „A”
Cena
Nazwa wyrobu
Konfekcja
netto
(zł/mb)
3,25
Trójkąty styropianowe IZOKLIN 100/100 mm
50 mb w odcinkach 100 cm
2,10
Trójkąty styropianowe IZOKLIN 50/50 mm
100 mb w odcinkach 100 cm
5,25
Trójkąty styropianowe IZOKLIN LAMINOWANY 1/50 mm
100 mb w odcinkach 100 cm
5,45
Trójkąty styropianowe IZOKLIN LAMINOWANY 2/100 mm
50 mb w odcinkach 100 cm
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
PŁYTY STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPĄ*
Grupa dostępności produktów dla wszystkich asortymentów : „B”
Płyty PSK DACH: Płyty styropianowe odmiany TERMO DACH 038 (o bokach
frezowanych lub gładkich) oklejane z góry papą asfaltową tradycyjną podkładową,
za pomocą kleju poliuretanowego.
Płyty PSK DACH-2: Płyty styropianowe odmiany TERMO DACH 038 (o bokach
frezowanych lub gładkich) oklejane z góry i z dołu, papą asfaltową tradycyjną
podkładową, za pomocą kleju poliuretanowego.
PŁYTY PSK DACH
PŁYTY PSK DACH-2
(na styropianie TERMO DACH 038)
w zł/m2
(na styropianie TERMO DACH 038)
w zł/m2
JEDNOSTRONNIE
LAMINOWANE PAPĄ
DWUSTRONNIE
LAMINOWANE PAPĄ
Płyty PSK: Płyty styropianowe odmiany PS-E EPS 100 037 (o
bokach frezowanych lub gładkich) oklejane z góry, papą
asfaltową tradycyjną podkładową, za pomocą kleju
poliuretanowego
Płyty PSK-2: Płyty styropianowe j.w. oklejane z góry i z dołu,
papą asfaltową tradycyjną podkładową, za pomocą kleju
poliuretanowego
PŁYTY PSK
JEDNOSTRONNIE
LAMINOWANE PAPĄ
PŁYTY PSK-2
DWUSTRONNIE
LAMINOWANE PAPĄ
(na styropianie EPS 100 037) (na styropianie EPS 100 037)
w zł/m2
w zł/m2
PSK DACH-40
17,84
PSK DACH-2-40
26,85
PSK-40
19,84
PSK-2-40
28,66
PSK DACH-50
19,55
PSK DACH-2-50
28,41
PSK-50
22,06
PSK-2-50
30,67
PSK DACH-60
21,27
PSK DACH-2-60
29,96
PSK-60
24,28
PSK-2-60
32,67
PSK DACH-80
24,71
PSK DACH-2-80
33,07
PSK-80
28,71
PSK-2-80
36,69
PSK DACH-100
28,15
PSK DACH-2-100
36,17
PSK-100
33,15
PSK-2-100
40,70
PSK DACH-120
31,58
PSK DACH-2-120
39,28
PSK-120
37,59
PSK-2-120
44,71
PSK DACH-140
35,02
PSK DACH-2-140
42,39
PSK-140
42,03
PSK-2-140
48,72
PSK DACH-150
36,74
PSK DACH-2-150
43,94
PSK-150
44,25
PSK-2-150
50,73
PSK DACH-160
38,46
PSK DACH-2-160
45,49
PSK-160
46,46
PSK 2-160
52,73
PSK DACH-180
41,89
PSK DACH-2-180
48,60
PSK-180
50,90
PSK 2-180
56,74
PSK DACH-200
45,33
PSK DACH-2-200
51,71
PSK-200
55,34
PSK 2-200
60,76
PSK DACH-220
48,77
PSK DACH-2-220
54,81
PSK-220
59,79
PSK 2-220
64,77
PSK DACH-240
52,20
PSK DACH-2-240
57,92
PSK-240
64,22
PSK 2-240
68,78
PSK DACH-250
53,92
PSK DACH-2-250
59,47
PSK-250
66,43
PSK 2-250
70,78
Objaśnienia: 40,50,...250 – grubości płyt [mm]
Wymiary płyt: 1000x500 mm, 1500x1000 mm
UWAGA: Ceny na płyty laminowane, o bokach frezowanych - wyższe o 20% od w/w.
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
SPECJALISTYCZNA KLEJĄCA PIANKA POLIURETANOWA *
Nazwa produktu
Rodzaj
Wielkość
opakowania opakowania
Ilość na
palecie
Grupa dostępności
produktu
Cena zł netto
12
B
34,00 zł/szt
ICOPAL TEROKAL TK 395
(jednoskładnikowa niskorozprężna klejąca pianka
poliuretanowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych do
fundamentów i dachów)
METAL
750 ml
*Ceny nie zawierają podatku VAT wysokości 23%
14
WYŁAZY DACHOWE NA DACHY PŁASKIE - KOMINIARCZYK*
TYP
Wymiary w cm
wymiary w świetle x wysokość podstawy
KOMINIARCZYK 80/15
Cena netto zł/sztuka
1873,00
80/80 x15
(wyłaz dachowy z funkcją doświetlania)
KOMINIARCZYK 80/30
2035,00
80/80 x30
(wyłaz dachowy z funkcją doświetlania)
KOMINIARCZYK 100/15
1939,00
100/100 x15
(wyłaz dachowy z funkcją doświetlania)
KOMINIARCZYK 100/30
2137,00
100/100 x30
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
(wyłaz dachowy z funkcją doświetlania)
SYSTEM ZUNIFIKOWANYCH ZADASZEŃ - FASTLOCK*
TYP
(pozostała oferta na www.fastlock.icopal.pl)
Wymiary w cm
Kolor/materiał
Kolor pokrycia
rozpiętość x głębokość
lub
konstrukcji
paneli Fastlock
szerokość/długość
Cena netto
zł/sztuka
DASZEK FASTLOCK 2.0
DRZWI
190x82
aluminium
RAL 9006
przezroczysty
858,00
DASZEK FASTLOCK 2.0
DRZWI
190x82
drewno
impregnowane w
kolorze teak
biały
lub
przezroczysty
960,00
DASZEK FASTLOCK 3.0
DRZWI
290x102
aluminium
RAL 9006
przezroczysty
1470,00
DASZEK FASTLOCK 3.0
DRZWI
290x102
drewno
impregnowane w
kolorze teak
biały
lub
przezroczysty
1798,00
DASZEK FASTLOCK 2.0
BALKON
190x82
aluminium
RAL 9006
przezroczysty
1506,00
DASZEK FASTLOCK 3.0
BALKON
290x102
aluminium
RAL 9006
przezroczysty
1949,0
ICOPAL CARPORT
STAL 2.0
340x542
stal
RAL 7035
biały
lub
przezroczysty
6456,00
ICOPAL CARPORT
DREWNO 2.0
340x542
drewno
impregnowane
w kolorze kasztan
biały
lub
przezroczysty
7536,0
ICOPAL CARPORT
STAL 4.0
330x542
stal
RAL 7035
biały
lub
przezroczysty
6922,00
ICOPAL CARPORT
DREWNO 4.0
330x542
drewno
impregnowane
w kolorze kasztan
biały
lub
przezroczysty
8073,00
ICOPAL CARPORT
STAL PLUS
330x542
stal
RAL 7035
biały
lub
przezroczysty
7690,00
ICOPAL CARPORT
DREWNO PLUS
330x542
drewno
impregnowane
w kolorze kasztan
biały
lub
przezroczysty
8476,00
(daszek nad drzwi o szerokości
ościeży do 140 cm)
(daszek nad drzwi o szerokości
ościeży do 120 cm)
(daszek nad drzwi o szerokości
ościeży do 240 cm)
(daszek nad drzwi o szerokości
ościeży do 180 cm)
(zadaszenie nad balkony o szerokości
ościeży do 160 cm)
(zadaszenie nad balkony o szerokości
ościeży od 160 do 260 cm)
(wielofunkcyjna wiata przystawna
o konstrukcji stalowej)
(wielofunkcyjna wiata przystawna
o konstrukcji drewnianej)
(wielofunkcyjna wiata wolnostojąca
o konstrukcji stalowej)
(wielofunkcyjna wiata wolnostojąca
o konstrukcji drewnianej)
(zestaw powiększający wiatę
wolnostojącą o konstrukcji stalowej)
(zestaw powiększający wiatę
wolnostojącą o konstrukcji drewnianej)
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
15
AKCESORIA DACHOWE*
Cena netto
(zł/szt.)
Grupa dostępności
produktu
Kominek wentylacyjny do dachów płaskich
Ø 75mm, wys. 260mm – art.TO12
Kominek wentylacyjny do dachów płaskich
Ø 75mm, wys.160mm – art. 48
Kominek wentylacyjny do dachów płaskich
Ø75mm, wys. 270mm – art. 49
Wywietrznik do dachów pochyłych
podstawa 500x310mm, wys. 61mm, czarny i brąz – art. 159 i 159,1
14,50
Kielich wpustowy Ø 100mm, długość 250mm – art. 11
27,76
Kielich wpustowy Ø 140mm, długość 250mm – art. 17
34,99
Kielich wpustowy Ø 75mm, długość 250mm – art. 13
21,99
Kielich wpustowy Ø 90mmm, długość 250mm – art. 14
22,99
Kielich wpustowy Ø 110mm, długość 250mm – art. 16
27,76
Kielich wpustowy Ø 125mm, długość 250mm – art. 12
29,99
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Rodzaj wyrobu
25,71
17,00
52,95
Uchwyt instalacji odgromowej UIO
1,70
Kratka zabezpieczająca do kielichów Ø 75 – 125, - art. 26
6,30
Kratka zabezpieczająca do kielichów Ø 60 – 200, - art. 24
13,99
Element mocujący do art. 24, art. 82
3,73
Element mocujący do art. 24, art. 24,1
6,99
*Ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
GRUPY DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW
Grupa A
Czas realizacji zamówień cało-samochodowych do 48 godzin!!!
Dostawami towarów z ograniczeniem dostawy maksymalnie do 48 godzin (z wyj. dni wolnych od pracy) są objęte produkty
Grupy A w ilościach „cało-samochodowych”(28 palet).
Opcjonalnie istnieje możliwość dostaw produktów z grupy A w mniejszych ilościach (tzw. doładunki):
•
10-20 palet - dostawa do 5 dni roboczych,
•
poniżej 10 palet - dostawa do 7 dni roboczych.
Grupa B
Realizacja dostaw w okresie do 7 dni (roboczych).
Dostawami towarów z ograniczeniem dostawy maksymalnie do 7 dni są objęte produkty Grupy B w ilościach
„cało-samochodowych” (28 palet).
Opcjonalnie istnieje możliwość dostaw produktów z Grupy B w mniejszych ilościach (tzw. doładunki):
•
poniżej 28 palet - dostawa do 10 dni roboczych.
Grupa C
Realizacja dostaw na specjalne zamówienia, w okresie do 21 dni (roboczych).
Dostawami towarów z ograniczeniem dostawy maksymalnie do 21 dni są objęte najrzadziej występujące w
sprzedaży produkty Grupy C.
UWAGI:
1. W przypadku mieszanych dostaw produktów grupy A, B lub C, dostawa przyjmuje cechę z niższej grupy.
2. Wyroby i towary nie objęte klasyfikacją A, B, C ( np. inne kolory posypek, inne długości rolek pap itp.) każdorazowo
wymagają odrębnych uzgodnień w zakresie ilości, warunków handlowych oraz terminu dostawy. Są one objęte
odrębną procedurą zamawiania (wzór zamówienia specjalnego w załączeniu).
16