BUTLLETÍ - fecetc

c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
BUTLLETÍ
1. EDITORIAL
El divendres 24 d’octubre el Consell de Ministres, va aprovar l’”Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de
les Empreses 2014-2020”. En el capítol de prioritat "alta" es troben divuit mesures, entre elles la promoció de
criteris de RSC; el foment de pràctiques de responsabilitat social entre pimes i entitats de l'economia social;
l'impuls d'actuacions que afavoreixin la diversitat i la igualtat d'oportunitats; potenciar la contractació
indefinida; i la gestió de la cadena de subministraments responsable, entre unes altres.
El dilluns 27 d’octubre la FECETC va organitzar la Jornada “Impulsar la responsabilitat social de l'empresa (RSC)
com a mecanisme per enfortir la imatge de país”, amb dos objectius:
1.- Primer: que les empreses expliquin com integren la RSC en la seva estratègia empresarial impulsant actuacions
per afavorir la diversitat en els plantilles.
2.- Segon: fer un Networking – coneixements i relacions- entre empreses pel foment i la integració de pràctiques
de RSE en els PIMES i els CET com a entitats de l’Economia Social.
Mitjançant aquesta jornada, hem demostrat que els CET som empreses, amb la diferència que almenys el 70%
dels seus treballadors tenen una discapacitat reconeguda. Des de la seva creació legal en el 1982, hem assumit
una part important de càrrega social perquè hem decidit,- i en tots els estatuts societaris dels seus promotors està
recollit-, crear ocupació per a un col·lectiu de persones amb dificultats de trobar-ho al mercat.
Em permeto incorporar part de l'article de la Dra. Isabel Vidal (professora de CIES-Universitat de Barcelona),
publicat en el diari El Periódico del 28 d'octubre 2014, on diu:
“L'empresa és un agent econòmic que contracta recursos i béns per transformar-los en producte que intenta
col·locar en el mercat. El seu desig és fer negoci; no obstant això, l'empresa no actua en solitari. Les seves decisions
depenen de les respostes procedents de clients, proveïdors, competència potencial, comunitat i governs.
És un agent que ha de tenir en compte la seva interrelació amb la societat. Aquesta interrelació força a l'empresa a
respectar la legislació vigent al territori on té interessos empresarials i, si ho considera convenient per als seus
objectius empresarials, farà més del que exigeix la llei. L'assumpció de noves obligacions s'associa amb el concepte
de responsabilitat social corporativa (RSC). La paraula social significa que l'empresa és un ciutadà que desenvolupa
un comportament respectuós amb els seus veïns o grups d'interès. La RSC no és filantropia, la RSC fa referència a
com es governa i com es gestiona tota la cadena de valor d'una organització.”
El sentit d'aquesta primera Jornada de la FECETC, està en crear ponts que facilitin la trobada entre empreses
socials unes i unes altres de mercat ordinari. Mitjançant el seu coneixement mutu i amb propostes de
col·laboració, com ja s'estan produint, segur que contribuirem a desenvolupar programes de Responsabilitat Social
Corporativa.
Agraeixo a tots els ponents l’aportació dels seus coneixements i l’excel·lent participació de públic i d’empreses.
Barcelona, 31 d’octubre 2014.
Julio Martínez,
President de la FECETC.
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
2 . AGENDA DE LA FECETC.
Reunions, Jornades i Activitats d'interès.
- 06 d’octubre 2014. Junta Directiva de Foment del Treball. Per part de la FECETC va assistir el Sr. Rafael Ruano,
representant FECETC.
- 09 d’octubre 2014. Junta Directiva de la FECETC.
- 14 d’octubre 2014. Reunió amb Sr. Enric Botí, President Consell Territorial ONCE Catalunya i Sr. Grau, Delegat
ONCE en Catalunya. Per part de la FECETC van assistir el Sr. Julio Martínez, President i el Sr. Rafael Ruano,
Relacions Externes.
- 20 d’octubre 2014. Reunió amb el Sr. Àngel Miret, Gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament
de Barcelona. Per part de la FECETC van assistir el Sr. Julio Martínez, President i el Sr. Miquel Vidal, Gerent.
- 22 d’octubre 2014. Reunió amb FINAN3. Per part de la FECETC van assistir el Sr. Julio Martínez, President i el Sr.
Miquel Vidal, Gerent.
- 26 d’octubre 2014 Fòrum de Recursos Humans Foment del Treball. Per part de la FECETC va assistir el Sr. Josep
Roset, Vicepresident, i el Sr. Miquel Vidal, Gerent.
-27 d’octubre 2014. Jornada de RSE Networking, organitzada per la FECETC.
-29 d’octubre 2014. Jornada Empoderem per transformar Nous models d’intervenció per l’acció social,
. Per part de la FECETC va assistir el Sr. Julio Martínez, President.
-30 d’octubre 2014. Reunió amb la Sra. Rosa Santos Coello, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de Catalunya. Per part de la FECETC va assistir el Sr. Julio Martínez, President.
- 30 d’octubre 2014. Visita a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa organitzada per Xarxa d’Economia Social de
Barcelona. Per part de la FECETC va assistir el Sr. Miquel Vidal, Gerent.
També:
Programa d'orientació i suport a la Inserció Laboral de persones amb discapacitat
El programa d'orientació i suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat facilita itineraris
personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat. Aquest servei ofereix les següents accions:
1. Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció.
2. Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació.
3. Tutories d'inserció i acompanyament en el procés.
4. Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció.
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
5. Accions formatives.
Formació bàsica i/o instrumental.
Formació en habilitats socials o transversals.
Formació tècnicprofessional.
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC.
Complementàriament es realitza un treball en xarxa amb els agents implicats:
1. Borsa de treball.
2. Prospecció i sensibilització d'empresa.
Projecte subvencionat pel Departament d'Empresa i Ocupació, pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat
Social i pel Fons Social
Europeu.
3. NOTICIES
1.
2.
3.
4.
Jornada de “RSE i incidència en la imatge de Marca del País” organitzada per la FECETC
Èxit del primer Networking per la RSC organitzat per la FECETC
Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem “Conveni de Neteja” a favor de la FECETC
Últimes novetats respecte al conveni de Psíquics
Donem la benvinguda a dos nous socis:
GELIM, S.A. – SANT CUGAT DEL VALLÈS
Agrupació AECEMFO CATALUNYA – BARCELONA
Donem la nostra felicitació al Dr. Jorge Pérez Pérez, per la lectura de la seva Tesi Doctoral titulada:
“DISCAPACIDAD Y ACCIÓN POSITIVA: INCENTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL Y CUOTAS DE
RESERVA DE EMPLEO”. Qualificació de Excel·lent Cum Laude.
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
(1) JORNADA “RSE I INCIDÈNCIA EN LA IMATGE DE MARCA DEL PAÍS” ORGANITZADA
PER LA FECETC:
Dilluns 27 d’octubre de 2014 es va dur a terme a la seu de Foment del Treball, la "Jornada sobre RSE i la seva
incidència en la imatge de Marca-País", en un acte presentat pel Sr. Joaquim Gay de Montellá. President de
Foment, Sr. Xavier López García, Director Gral. d'Economia Social i Treball Autònom de la Generalitat. Sr. Julio
Martínez President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya i el Sr. Rafael Ruano President
de la Federació Catalana de CET d'Economia Social. En les presentacions es va ressaltar com la inclusió de les
persones discapacitades i la seva accessibilitat als llocs de feina són els eixos principals de les estratègies de RSE de
les empreses i com l'atur de les persones amb alguna discapacitat és quatre vegades superior a la mitjana del país.
Entre les ponències presentades la intervenció del Sr. Manuel Echanove, Director d'Estratègia i Desenvolupament
de la CEOE va parlar sobre "El projecte "Espanya Competeix. Junts per a l'ocupació", una eina de la patronal CEOE
que busca fomentar un “efecte tractor” en les empreses i contribuir a la creació d'ocupació.
A continuació,la intervenció de la Dra. Marina Romeo, Directora de la Càtedra Universitat de Barcelona Adecco
per a la Integració Laboral de les persones amb Discapacitat, va presentar els resultats d'un estudi que han fet
sobre gran nombre d'empreses veient l'atenció que dediquen a la RSC, en els aspectes més estratègic i
operacional, ressaltant la molta tasca que encara queda per desenvolupar.. De fet, com a conclusió s'afirma que el
50% de les empreses que han participat a l'estudi no inclouen encara la inclusió de la discapacitat en la seva
estratègia de RSC.
Més tard, en una Taula Rodona diverses empreses van explicar com integren la RSC en la seva estratègia
empresarial. Van parlar representants d'ISS Facility, una multinacional danesa dedicada a ·”facility services” com
neteja, vigilància etc... que destaca pel gran nombre de treballadors amb discapacitat que té en plantilla. Condis
Supermercats, per la seva banda va explicar com la Fundació associada a l'empresa dedica especial atenció a
arribar a col·lectius desfavorits i a fer-se ressò de les activitats que fan les entitats de RSE, i finalment TMB Transports Municipals de Barcelona. va explicar com en la seva política de RSC ha tingut especial atenció a adaptar
els seus vehicles i instal·lacions no només a persones amb discapacitat sinó a un ampli ventall de persones que
requereixen atencions com gent gran, dones embarassades etc...Aquesta Taula va ser moderada pel Sr. Josep
Maria Solanellas, Vicepresident de Feacem Catalunya, i va propiciarà un animat debat entre el públic assistent.
CLOENDA A CÀRREC DEL DIRECTOR GRAL. DE TREBALL AUTÒNOM DEL MINISTERI
La cloenda va estar a càrrec de la Sra. Carmen Mur, presidenta de la Comissió d'RSE de Foment del Treball i a
continuació va parlar el Sr. Miguel Angel García Martín, Director Gral. de Treball Autònom, de l'Economia Social
i de la Responsabilitat Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) i del Sr. Julio Martínez President de la
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya.
El representant de l'Administració Central va explicar que en el darrer Consell de Ministres s`havien aprovat les
noves directrius sobre RS de les empreses destacant que la seva elaboració havia estat participativa amb gran
atenció a les demandes dels agents implicats i estaments acadèmics. En aquestes directrius s'havia tingut especial
interès en aspectes com la transparència en el bon govern de les empreses, promoció comuna de les activitats de
RS i marc comú normatiu i de referència entre tots els estaments administratius...
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
El Sr. García Martin, va explicar com des del govern de l'Estat s'han introduït mesures diverses per afavorir la
igualtat d'oportunitats i diversitat en les empreses (per origen geogràfic, discapacitats etc...) que han fet que hagi
pujat en més d'un 14% el nombre de persones amb discapacitat que estan en el mercat de treball en els darrers
anys. La posada en marxa d'un Observatori de la Responsabilitat Social per part del Ministeri, va acabar explicant
que permet fer un seguiment molt acurat dels diversos paràmetres que incideixen en la RSC i va animar als
presents a ser actius, donar a conèixer la tasca que fan en RSC i participar a traves de les patronals i entitats com la
pròpia FECETC, organitzadora de l'acte, a la qual va felicitar per la iniciativa presa”..
Sr. Julio Martínez Alcaide
President de FECETC
Sr. Joaquim Gay de Montellá
President de Foment del Treball
Sr. Xavier López García
Director Gral. d’Economia Social
i Coop. i Treball Autònom. Dep.
Empresa i Ocupació
Sr. Rafael Ruano i Palou
President de FEACEM CAT
(2) ÉXIT DEL PRIMER NETWORKING PER LA RSC ORGANITZAT PER FECETC
En paral·lel a la JORNADA “RSE I INCIDÈNCIA EN LA IMATGE DE MARCA DEL PAIS” es va dur a terme a la seu de
Foment del Treball, el primer networking entre empreses i Centres Especials de Treball (CET) -empreses en els
quals com a mínim a un 70% son treballadors amb discapacitat-. Aquesta activitat organitzada per la Federació de
Centres Especials de Treball de Catalunya, FECETC, ha permès per primera vegada, posar en valor la tasca que
porten a terme aquests CETS i les oportunitats que ofereixen en productes i serveis cara a tota mena d'empreses,
a traves d'un networking que va convocar més d'un centenar d'empreses interessades en fer acords.
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
NETWORKING
NETWORKING
(3) SENTÈNCIA DE LA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREM “CLÀUSULA DEL CONVENI
DE NETEJA”.
Sentència de la Sala social del Tribunal Suprem en relació amb l'assumpte d'anul·lació clàusula del conveni
col·lectiu de Neteja, i per la qual es desestimen els recursos interposats en el seu moment per la UGT, CCOO, i uns
altres, confirmant així la sentència dictada en el seu moment pel TSJ de Catalunya que ens estimava la demanda.
Us copiem els Fonaments de la sentència:
“FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- 1.- La STSJ Catalunya 10/07/2012, resolviendo demanda interpuesta por “Federació de Centres Especials
de Treball de Catalunya” (proc. 16/12), declaró la nulidad de la indicación “... y centros especiales de empleo”
contenida en el art. 2 del Convenio Colectivo del sector de Limpieza de Edificios y Locales de Catalunya (vigencia de
01/01/10 a 31/12/13), y que estaba referida a su ámbito de aplicación, por cuanto que la misma incluía así a un
sector –centros especiales de trabajadores disminuidos físicos y/o sensoriales de Catalunya- dotado de Convenio
Colectivo propio y vigente a la fecha de publicación del impugnado. Decisión que se basa en dos consideraciones:
a) la referencia expresa a los CET supone la “afectación del Convenio vigente para dichos centros, en virtud de la
aplicación del artículo 2 del Convenio de Limpieza, vendrían obligados a aplicar éste en lugar del propio de su
sector, con evidente infracción del art. 84.1 del ET” de su Convenio Colectivo de Centros Especiales de Trabajo: y b)
la inclusión no viene impuesta ni autorizada por la jurisprudencia relativa a la aplicabilidad de la clàusula de
subrogación prevista en el Convenio de Limpieza en los supuestos de sucesión de contratas cuando la empresa
cesante o entrante sea un CET, puesto que tal pronunciamiento no puede amparar la mención expresa de tales
Centros en el ámbito aplicativo del Convenio del sector de Limpieza y Edificios y Locales.
2.- La decisión se recurre por “Unión General de Trabajadores (UGT) la “Federación de Actividades Diversas de
Catalunya” de Comisiones Obreras” (CCOO) y la “AssociacIÓ Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN), que formulan
un idéntico recurso en cuyo motivo único denuncian todas ellas la infracción de los arts. 82.3 y 84 ET, en relación
con el art. 37.1 CE, así como la doctrina de la STSJ Catalunya 23/11/09, corroborada por la STS 21/10/10 (rcud
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
806/12), argumentando que la novedosa mención de los CEE en el Convenio “es tan sólo a efectos aclaratorios –
dada la litigiosidad producida en ese sentido- y en estricta aplicación de los mandatos que la jurisprudencia había
establecido en interpretación del mismo”.
SEGUNDO.- Dados los términos en que la cuestión se planteaba, en primer lugar han de reproducirse los ámbitos
funcionales de los respectivos Convenios Colectivos que se dicen en concurrencia:
a).- Conforme al art. 1.1 del Convenio de los CET “(el) presente Convenio colectivo regula las relaciones de trabajo
entre las empresas constituidas legalmente como centros especiales de trabajo y todos aquellos trabajadores que
teniendo reconocida una minusvalía física y/o sensorial presten sus servicios retribuidos por cuenta de aquéllos
dentro de su ámbito de organización y dirección, en el marco de la relación laboral de caràcter especial regulada al
amparo del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, modificado en lo necesario por el Real Decreto 437/1999, de 12
de marzo...”
b).- De acuerdo con el art. 2 de Convenio colectivo de trabajo del sector de limpieza de edificios y locales de
Catalunya para los 2010-2013, “(el) presente Convenio colectivo será de aplicación y afectará a la totalidad de
empresas y trabajadoras/es que se dediquen a la actividad de limpieza (su mantenimiento y conservación) e
higienización, de toda clase de edficios, locales...., cualquiera que se la forma jurídica que adopten y referido tanto
a las empresas públicas, privada y centros especiales de empleo, independientemente de la actividad principal de
la empresa”.
2.- Pero la visión normativa no sería completa si no se destacasen las notas que caracterizan los CET y la
delimitación de su ámbito subjetivo de aplicación:
a).- Sobre el primer punto, dispone el art. 1.2.1 del respectivo Convenio, que es “Centro Especial de Trabajo (CET)
“aquella empresa cualquiera... que tenga el objetivo principal de asegurar una ocupación remunerada y la
prestación de servicios de ajuste de personal y social junto con la adecuada formación profesional a favor del
mayor número de personas afectadas por una discapacidad, procurando de esta manera su plena integración al
régimen de trabajo ordinario, realizando para ello cualquier trabajo productivo y participando regularmente en las
operaciones de mercado en concurrencia con otras empresas”; y que los CET “podrán.... dedicarse a cualquier
actividad...., con objeto de participar en un proyecto sostenible en igualdad de condiciones con el resto de
empresas que operen en el mercado, sin olvidar su caràcter social y el objetivo de servir de servir de puente hacia
el empleo ordinario...”
b).- Sobre el segundo extremo, el art. 2.2.2 define al discapacitado-físico y/o sensorial- como “toda persona cuyas
posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallan disminuidas como consecuencia de una
deficiencia, previsiblemente permanente, de caràcter congénito o no, de sus capacidades físicas o sensoriales. Se
consideran en la situación descrita las personas en edad laboral -16 años- afectadas, como mínimo por una
disminución de su capacidad física o sensorial del 33%, que les impide obtener o conservar un empleo adecuado a
causa de dicha limitación (Ley 13/1982 art.7)”.
3).- Igualmente, los términos en que el debate ha sido planteado – pretendiendo amparar el texto anulado en
procedente jurisprudencia de esta Sala- exigen también que plasmemos la doctrina que en torno a la subrogación
convencional hemos sentado cuando uno de los sujetos de la contrata de limpieza es un CET:
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
a).- Que la subrogación opera aunque la nueva adjudicataria sea un Centro Especial de Trabajo que se rija por
Convenio Colectivo propio, pues éste consiente a tales empresas cualquier actividad “en igualdad de condiciones
con el resto de empresas que operen en el mercado” con el objecto de “integrar tanto a personas con discapacidad
como sin ella”, de forma que “si la empresa adjudicataria, tenga o no reconocidos los posibles beneficios de centro
especial, concurre a una contrata en la que la actividad a desarrollar es otra diferente a la que figura en el ámbito
funcional de su específico Convenio, deberá someterse a las normas convencionales aplicables en el sector en cuya
actividad asume integrarse para realizar las funciones objeto del mismo; afectándole, en consecuencia, en el
presente caso las normas cuestionadas sobre subrogación en el sector de limpieza” (con estas palabras u otras
similares, SSTS 21/10/10 -rcud 806/10-; 04/10/11 –rcud 4597/10-; 07/02/12 – rcud 1096/11-; 04/10/12 –rcud
3163/11-; 20/02/13 –rcud 3081/11-; y 09/04/13 –rcud 304/12-).
b).- La misma conclusión ha de imponerse en el supuesto contrario, de que la nueva adjudicataria sea una empresa
ordinaria de limpieza y la anterior un CET, “pues si en el caso anterior se defendía la aplicabilidad del Convenio
Colectivo rector en el caso anterior se defendia la aplicabilidad del Convenio Colectivo rector del centro de trabajo
dedicado a la limpieza de edificios y locales públicos en donde el trabajador prestaba al no constar en las normas
en juego ninguna sobre protección a los discapacitados que actuase en detrimento de quienes no poseen esa
condición, tampoco ahora existe razón para excluir al discapacitado, lo que de producirse sí constituiría un
supuesto discriminatorio” (SSTS 09/10/12 –rcud 3667/11-; 10/10/12 –rcud 3471/11-; 10/10/12 –rcud 4016/11-;
18/12/12-; y 12/12/12 –rcud 750/12-).
TERCERO.- 1.- Este bagaje de datos normativos y jurisprudenciales nos permite afrontar ya con una cierta
seguridad la cuestión debatida, que resolveremos confirmando la decisión objeto de recurso, partiendo de la base
de la prescipción estatutaria de que “(u)n convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo
dispuesto en convenio de ámbito distinto salvo pacto en contrario... y salvo lo previsto en el apartado siguiente”
sobre la prioridad del convenio de empresa sobre el sector (art. 84.1 ET).
Tal afirmación legal ha de completarse con nuestra doctrina – reiterada- de que si bien “los convenios colectivos
tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden” (art. 83. 1 ET), los negociadores no tiene una absoluta
libertad para establecer el ámbito, puesto que la libertad de negociación que consagra el art. 83.1 ET no es
incondicionada, sino que está sometida a determinadas limitaciones que se relacionan por una parte con
exigencias de objetividad y estabilidad y por otra con la propia representatividad de las organizaciones pactantes;
aparte de las que derivan de las previsiones del Estatuto de los Trabajadores sobre concurrencia y articulación de
convenios (SSTS 20/09/93 –rec. 2724/91; 23/06/94 –rec. 3968/92-; 26/01/12 –rco 185/10-; y 13/06/12 –rcud
1337/11-).
2).- Sentado ello, la conclusión desestimatoria del recurso viene impuesta por las siguientes consideraciones:
a).- Para empezar, la argumentación utilizada por los demandados saca por completo de contexto la doctrina
jurisprudencial que invoca, puesto que la misma se limitó a la proclamar la aplicabilidad del mecanismo
subrogatorio previsto en el sector de limpieza, aún en aquellos supuestos en que una de las empresas –saliente o
entrante- fuese un CET, sin que en manera alguna se mantuviese en ella –desbordando la cuestión litigosa que
entonces se suscitaba- la aplicación de todas las normas del Convenio de Limpieza a los trabajadores del CET,
cuando éste efectúe tareas previstas en el ámbito funcional de aquél.
b).- Aún para el supuesto de que tal afirmación se hubiese efectuado – que no se hizo- sería un mero “obiter dicta”
carente de valor jurisprudencial; y aunque no tuviese esa cualidad secundaria – que ni siquiera la tenía- no podría
dejar sin efecto el mandato del art. 84.1 ET, pues una cosa sería la aplicación judicial de preceptos de un sector a
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
los trabajadores de otro cuando éstos desempeñen cometidos propios del primero y otra muy diversa supondría
proclamar en Convenio Colectivo –ignorando la prohibición del art. 84.1 ET – que los citados trabajadores se
incluyen en su ámbito de aplicación aún a pesar de que los mismos tengan convenio propio, y la aplicación a ellos
de otras normas sectoriales –las pretendidas- sería algo circunstancial a resolver casuísticamente.
c).- Nuestro criterio jurisprudencial se limitaba a proclamar la aplicación de una concreta norma del Convenio para
el sector de limpieza –relativa a la subrogación empresarial- en la relación “ad extra” que el CET había de tener con
otras empresas adjudicatarias de las correspondientes contratas, pero en manera alguna se refería –ni podía
hacerlo, dado el objeto de debate- a las relaciones que “Ad intra” mantenia el CET con sus trabajadores.
d).- Es más, resulta jurídicamente inviable que persistiendo la relación laboral especial entre el CET y sus
trabajadores discapacitados (Persistencia incuestionable, conforme a los arts 1 y 2 del RD 1368/1985), los mismo
pasaran a regirse por previsiones propias de una relación ordinaria de trabajo, y que en consecuencia dejasen de
beneficiarse del régimen legalmente previsto para tal relación especial y de las numerosas singularidades –
adecuadas a la especificidad del vínculo- que señala su Convenio Colectivo (adaptado a sus limitaciones
funcionales), en orden a la clasificación profesional y capacidad residual (art. 9), elementos y finalidad de la
organización del trabajo (art.10), sistemas y métodos de trabajo (art. 11), movilidad funcional (art.12), jornada de
trabajo y horas extraordinarias (art. 13), periodo de prueba (art.19), sucesión de empresa (art.20), formación
obligada y específica en salud laboral (art.21), contrato a bajo rendimiento (art.29), y remisión – con caràcter
subsidiario- a la legislación especial del trabajo de los discapacitados (Ley 13/1982, de 7/abril; RD 1368/1985, de
17/julio, Ley 2273/1985; y “cualquiera otras normas relacionadas con éstas”); así como que se prescindiese de la
previsión general –en coherencia con el objetivo de los CET que proclama el art. 1.1.1- de que “(e)n cualquier caso
que el trabajo que realice la persona con discapacidad en los centros especiales de trabajo será... adecuado a sus
características y orientado a su integración en el mercado laboral ordinario. En consecuencia, la organización y
métodos de trabajo tratarán de asemejarse lo más posible a los de cualquier empresa ordinária, si las condiciones
del trabajador/a en orden a su capacidad residual lo permiten...” (art.11).
CUARTO.- Las precedentes consideraciones nos llevan a rechazar el recurso interpuesto y a confirmar la sentencia
recurrida, tal como informa el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas (art. 235.1 LRJS).
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de “UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES” la “FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CATALUNYA DE COMISIONES OBRERAS” y la
“ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE NETEJA”, y confirmamos la sentencia dictada por la Sala de lo Social
del TSJ de Catalunya en fecha 10/Julio/2012 (demanda 16/12), y por la que se habia acogido la demanda que
sobre impugnación de Convenio Colectivo habia formulado la “FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
DE CATALUNYA” anulando un inciso del artículo 2 del convenio Colectivo de trabajo del Sector de Limpieza de
Edificios y Locales de Catalunya”.
c/ Pere Vergés, 1. Hotel d'Entitats "La Pau", Pl 11, dsp 14
Barcelona 08020 .Tel. 93 313 48 95 / Fax. 93 314 00 56
http://www.fecetc.org
[email protected]
G-60122751
Butlletí núm. 77. Octubre 2014
(5) ÚLTIMES NOVETATS RESPECTE AL CONVENI DE PSÍQUICS
Signat accord per allargar ultractivitat Conveni Tallers per a Discapacitats Psìquics de Catalunya
El passat 8 d’octubre es va signar un acord per allargar la ultraactivitat del conveni de Tallers per a Discapacitats
Psíquics de Catalunya fins el 31 de març del 2015.
Recordem que l’anterior acord allargava la ultraactivitat d’aquest conveni fins a final d’aquest mes d’octubre i que
la negociació ara mateix estava aturada pel procés intern de renovació i elecció de la nova junta de la patronal
DINCAT.
Això feia inviable arribar a cap acord de conveni abans de la data límit. Davant aquesta situació es va convocar
aquesta reunió de la comissió negociadora. El principal motiu d’allargar la ultraactivitat és perquè la nova junta de
la Patronal estigui en marxa i podem començar de nou la negociació d’aquest Conveni.
Recordem també que l’anterior acord suposava un augment de la jornada en 26 hores anuals dins el calendari
laboral dels treballadors/es dels CET i que no afectava als CO. Aquest acord era limitat en el temps per l’any 2014.
Això implica que fins que no hi hagi un nou acord de conveni els calendaris tornen a tenir les mateixes hores que
hi ha com a jornada laboral anual en el conveni anterior (en vigor fins a la signatura d’un nou conveni).
Sector de la Discapacitat FECE-UGT
http://www.ugteducacio.cat/privada/especial/infodiscapacitat02_oct2014_acordTallers.pdf
Font: UGT octubre 2014