EQUIPOS DE CICLO

C.E.I.P. Isaac Peral
Avda. Mac Mahón s/n - 15403
Ferrol
Tfno: 981 [email protected]
Curso 2014-2015
EQUIPOS DE CICLO
EDUCACIÓN
INFANTIL
Ana Belén Docampo González
Titora 3 anos A
Normalización
Rosa Anido Abeledo
Titora 3 anos B
Normalización
Mª Nieves López Feal
Titora 4 anos A
Convivencia
Margarita Martínez Bouza
Titora 4 anos B
Biblioteca
Ana Valle Puente
Titora 5 anos A
Biblioteca
Ángeles Romero Abad
Titora 5 anos B
Convivencia
Manuela T. Allegue Pérez
Apoio E.I.
TIC
Soledad Castro Campelle
Apoio E.I.
COORDINADORA
Fernando García Fernández
Titor 1º A
Biblioteca
José Luis Sánchez Bouzán
Titor 1º B
Convivencia
Ana Trastoy Cuba
Titor 2º A
Biblioteca
Titor 2º B
Normalización
Xoana Prados Fernández
Profesora de Inglés
Apoio
Rosalía Iglesias Carrillo
Profesora AL
Orientación
Natalia Castro Romero
Profesora PT
COORDINADORA
Mª Gloria Martínez Quintián
Titora 3º A
Convivencia
Mª Isabel Lamas Alonso
Titora 3º B
Normalización
Mª Dolores López Espiñeira
Titora 4º A
Biblioteca
Mª Dalia Abella Pérez
Titora 4º B
Biblioteca
Paula Fernández García
Profesora AL
Orientación
Delfina Fernández Piñeiro
Profesora PT
Convivencia
José Luis Docampo Amoedo
Profesor E. Física
Biblioteca
Mª Ángeles Salorio Fernández
Profesora Música
COORDINADORA
Mª Isabel Cajide Pedreira
Titora 5º A
Normalización
Eloísa Sánchez Díaz
Titora 5º B
Biblioteca
Mª Virtudes Pérez Corral
Titora 6º A
Biblioteca
Mª Pilar Rodríguez Carrasco
Titora 6º B
Convivencia
Mª Teresa Castiñeira Chouza
Profesora PT
Orientación
Mª Leonor Janeiro Lombos
Profesora Relixión
Convivencia/Biblioteca
Mª José Piñeiro Abeledo
Matem. 6º
TIC
Marta López Díaz
Profesora Inglés
COORDINADORA
1º CICLO Rosario Mª Martínez Seijido
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
2º CICLO
P
R
I
M
A
R
I
A
3º CICLO