00000017 Plaza Elebakarra Euskara EZ GAI 00000024 BT - Eitb

"D" Erredaktore–Esataria 01 Erref.
Redactor/a Locutor/a " D" Ref. 01
Eusko Irratia EAren Enplegu Deialdi Publikoa (2014)
Convocatoria Pública de Empleo de E.I., S.A. (2014)
IDENTIFIKAZIO KODEA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
EREDUA
MODELO
HIZKUNTZA-GAITASUNA
CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA
EUSKARA
CASTELLANO
00000017
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000024
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000026
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000028
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000032
BT Elebakarra Castellano
00000036
BT Elebakarra euskara
00000037
Plaza Elebakarra Castellano
00000039
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000040
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000042
Plaza Elebakarra Euskara
GAI
00000044
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000047
BT Elebiduna
GAI
APTO
00000048
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000052
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000066
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000067
BT Elebiduna
00000068
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000069
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000072
BT Elebiduna
00000075
Plaza Elebakarra Castellano
NO APTO
00000078
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000093
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000096
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000097
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000101
Plaza Elebakarra Castellano
00000102
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000104
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000107
BT Elebakarra Castellano
00000114
CPE Elebiduna
00000115
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000119
CPE Elebiduna
GAI
00000126
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000128
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000129
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000132
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000138
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000140
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000148
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000151
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000154
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000164
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000166
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000167
Plaza Elebakarra Euskara
00000173
Plaza Elebakarra Castellano
3. Probaren behin-behineko emaitzak
Resultados provisionales Prueba 4
APTO
EZ GAI
APTO
EZ GAI
GAI
APTO
APTO
APTO
EZ GAI
5/1
NO APTO
APTO
APTO
EZ GAI
APTO
"D" Erredaktore–Esataria 01 Erref.
Redactor/a Locutor/a " D" Ref. 01
Eusko Irratia EAren Enplegu Deialdi Publikoa (2014)
Convocatoria Pública de Empleo de E.I., S.A. (2014)
IDENTIFIKAZIO KODEA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
EREDUA
MODELO
HIZKUNTZA-GAITASUNA
CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA
EUSKARA
CASTELLANO
EZ GAI
APTO
00000175
BT Elebiduna
00000177
BT Elebakarra Castellano
00000178
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000181
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000192
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000195
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000202
Plaza Elebakarra Castellano
00000206
BT Elebiduna
EZ GAI
00000209
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000213
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000215
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000217
BT Elebakarra Castellano
00000221
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000227
CPE Elebiduna
EZ GAI
00000229
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000231
CPE Elebiduna
GAI
00000234
Plaza Elebakarra Euskara
00000239
CPE Elebiduna
00000246
Plaza Elebakarra Castellano
00000248
Plaza Elebakarra Euskara
00000250
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000258
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000268
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000269
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000272
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000279
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000289
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000292
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000297
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000310
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000325
Plaza Elebakarra Euskara
00000333
Plaza Elebakarra Castellano
00000337
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000340
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000341
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000343
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000347
BT Elebakarra Euskara
00000356
BT Elebiduna
00000360
BT Elebakarra Castellano
00000361
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000381
BT Elebiduna
GAI
APTO
00000382
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000384
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000397
CPE Elebiduna
3. Probaren behin-behineko emaitzak
Resultados provisionales Prueba 4
APTO
NO APTO
APTO
APTO
APTO
EZ GAI
GAI
APTO
APTO
EZ GAI
GAI
APTO
GAI
EZ GAI
APTO
APTO
GAI
5/2
APTO
APTO
"D" Erredaktore–Esataria 01 Erref.
Redactor/a Locutor/a " D" Ref. 01
Eusko Irratia EAren Enplegu Deialdi Publikoa (2014)
Convocatoria Pública de Empleo de E.I., S.A. (2014)
IDENTIFIKAZIO KODEA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
EREDUA
MODELO
HIZKUNTZA-GAITASUNA
CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA
EUSKARA
CASTELLANO
EZ GAI
00000398
BT Elebakarra Euskara
00000401
CPE Elebiduna
00000403
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000414
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000424
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000425
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000426
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000441
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000451
BT Elebakarra Castellano
00000456
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000458
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000469
CPE Elebiduna
00000470
Plaza Elebakarra Castellano
00000471
BT Elebiduna
GAI
APTO
00000487
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000490
BT Elebiduna
GAI
APTO
00000504
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000505
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000508
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000509
BT Elebakarra Castellano
00000523
CPE Elebiduna
00000525
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000527
Plaza Elebakarra Euskara
GAI
00000530
Plaza Elebakarra Castellano
GAI
APTO
APTO
EZ GAI
APTO
APTO
APTO
GAI
APTO
APTO
00000534
CPE Elebiduna
GAI
00000537
CPE Elebiduna
GAI
00000543
Plaza Elebakarra Euskara
GAI
00000547
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000548
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000553
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000563
BT Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000567
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000571
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000581
CPE Elebiduna
EZ GAI
APTO
00000585
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000586
Plaza Elebakarra Castellano
00000591
BT Elebiduna
00000599
Plaza Elebakarra Castellano
00000600
CPE Elebiduna
00000601
Plaza Elebakarra Euskara
00000602
BT Elebakarra Castellano
00000605
Plaza Elebakarra Euskara
00000608
BT Elebakarra Euskara
00000617
Plaza Elebakarra Euskara
3. Probaren behin-behineko emaitzak
Resultados provisionales Prueba 4
APTO
APTO
EZ GAI
APTO
APTO
GAI
5/3
APTO
APTO
EZ GAI
APTO
GAI
EZ GAI
GAI
"D" Erredaktore–Esataria 01 Erref.
Redactor/a Locutor/a " D" Ref. 01
Eusko Irratia EAren Enplegu Deialdi Publikoa (2014)
Convocatoria Pública de Empleo de E.I., S.A. (2014)
IDENTIFIKAZIO KODEA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
EREDUA
MODELO
HIZKUNTZA-GAITASUNA
CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA
EUSKARA
CASTELLANO
EZ GAI
APTO
00000627
CPE Elebiduna
00000628
Plaza Elebakarra Euskara
00000631
Plaza Elebakarra Castellano
00000633
BT Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000634
BT Elebiduna
EZ GAI
00000656
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000662
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000663
CPE Elebiduna
00000664
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000665
CPE Elebiduna
GAI
00000669
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000673
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000679
CPE Elebiduna
00000684
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000698
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000704
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00000710
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000718
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000722
CPE Elebiduna
00000725
BT Elebakarra Castellano
00000728
CPE Elebiduna
00000735
Plaza Elebakarra Castellano
00000736
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000741
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000750
BT Elebakarra Castellano
APTO
00000752
BT Elebakarra Castellano
NO APTO
00000758
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000760
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000770
Plaza Elebakarra Castellano
00000771
BT Elebakarra Euskara
00000779
BT Elebiduna
GAI
APTO
00000780
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000784
BT Elebakarra Euskara
00000786
Plaza Elebakarra Castellano
00000788
CPE Elebiduna
00000790
BT Elebakarra Euskara
00000805
BT Elabakarra Castellano
00000807
Plaza Elebakarra Castellano
00000809
CPE Elebiduna
00000810
Plaza Elebakarra Castellano
00000826
CPE Elebiduna
00000830
Plaza Elebakarra Euskara
00000832
Plaza Elebakarra Castellano
00000840
Plaza Elebakarra Euskara
3. Probaren behin-behineko emaitzak
Resultados provisionales Prueba 4
GAI
APTO
EZ GAI
EZ GAI
EZ GAI
NO APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
EZ GAI
APTO
APTO
APTO
EZ GAI
EZ GAI
APTO
EZ GAI
APTO
GAI
NO APTO
APTO
GAI
APTO
APTO
EZ GAI
5/4
NO APTO
APTO
GAI
APTO
GAI
"D" Erredaktore–Esataria 01 Erref.
Redactor/a Locutor/a " D" Ref. 01
IDENTIFIKAZIO KODEA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Eusko Irratia EAren Enplegu Deialdi Publikoa (2014)
Convocatoria Pública de Empleo de E.I., S.A. (2014)
EREDUA
MODELO
HIZKUNTZA-GAITASUNA
CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA
EUSKARA
CASTELLANO
GAI
APTO
00000843
CPE Elebiduna
00000850
BT Elebakarra Euskara
00000867
Plaza Elebakarra Castellano
00000898
Plaza Elebakarra Euskara
00000907
Plaza Elebakarra Castellano
00000913
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000917
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000923
CPE Elebiduna
GAI
APTO
00000926
BT Elebakarra Euskara
00000940
BT Elebakarra Castellano
00000946
CPE Elebiduna
00000956
BT Elebakarra Castellano
00000964
Plaza Elebakarra Euskara
EZ GAI
00000977
CPE Elebiduna
EZ GAI
00000978
BT Elebakarra Euskara
GAI
00000987
CPE Elebiduna
GAI
00000989
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00001005
BT Elebakarra Castellano
APTO
00001007
Plaza Elebakarra Euskara
GAI
00001026
BT Elebakarra Euskara
GAI
00001062
BT Elabakarra Castellano
APTO
00001072
Plaza Elebakarra Castellano
APTO
00001077
BT Elebakarra Castellano
APTO
00001101
CPE Elebiduna
APTO
GAI
APTO
EZ GAI
NO APTO
EZ GAI
BT Elebakarra euskara
00001129
Plaza Elebakarra Castellano
00001148
BT Elebakarra Euskara
5/5
APTO
APTO
GAI
00001126
3. Probaren behin-behineko emaitzak
Resultados provisionales Prueba 4
EZ GAI
APTO
APTO
APTO
EZ GAI
APTO
EZ GAI