Skagen er ny hjemhavn

FRA KILKEEL I NORTHERN IRELAND TIL TOPPEN AF DANMARK
From Kilkeel in Northern Ireland to the top of Denmark
Skagen
ernew
ny hjemhavn
Skagen is
Homeport
Skipper Arnold
N 905
”Voyager”,
er leverandør
gennem
år, during
og han er
Skipper
ArnoldMcCullough,
McCullough,
N 905
“Voyager”
has supplied
fish 20
to FF
nu years
rykket and
ind i he
en has
kæmpehal
i Skagen
alt sitinto
grej a giant hall in Skagen.
20
now moved
allmed
his gear
You
a targeted
and
Man sense
fornemmer
en målrettet
content
skipper,
Arnold
Mcog tilfreds skipper, Arnold
Cullough
when
McCullough,
når he
hanexplains
fortæller
why
he
has
chosen
Skagen
om, hvorfor han har valgt Skaas
new
genhis
som
ny homeport.
hjemhavn.
Haniserfrom
fra Kilkeel
Ireland
He
Kilkeeli Northern
in Northern
Ire-herhjemme
kaldet
Nordirland
land
and has
supplied
fish to- og
FF har
for
around
20 years.tilNow
he has taken
været leverandør
FF i omkring
20 år.
aNudecisive
and
has moved
har han step
taget et
afgørende
skridt his
og
gear
intoind
a brand
new hall
1,980
er rykket
på Pramvej
i en of
nyopført
2
There
many
m
hal at
på Pramvej.
1.980 kvm.
medare
alt sit
grej. reaDet
sons
for
this
decision,
says
Arnold.
er der mange gode grunde til, fortæller
han.
I have always felt welcome be- Jeg har altid følt mig velkommen i
cause of the special accommoden særlig imødekommende atmosdating atmosphere in Skagen, he
fære her i Skagen, forklarer han. Det
explains.
This applies to both FF
gælderthe
bådecooperation
hos FF og i samarbejdet
and
with the
med
havnen
og
B.
harbor and the havnedirektør
port Director,Willy
Willy
Hansen,
siger
han.
B. Hansen.
- Faciliteterne og fleksibiliteten i alle situationer
er et kendetegn
for samarbejThe
facilities
and flexibility
in all
det både med
Skagen Havn, for
og
situations
is FF
a og
characteristic
the
with
FF
derforcooperation
har jeg valgt den
som both
ny hjem-
and Skagen Harbor, and therefore
I have decided Skagen as my new
havn. Der arbejdes på et professionelt
homeport. They work on a pro
grundlag. Jeg
har for
nylig landet
2.200
fessional
basis.
Recently
I landed
tons
blåhvilling
med
mit
skib
N.
905
2,200 t blue whiting with my ship
”Voyager”.
N 905 “Voyager”.
Arnold McCullough og N 905 ”Voyager” er McCullough
ikke ene blandt
fremmede
Arnold
and
N 905
både, der vælger
Skagen
hjem“Voyager”
is not
the som
only ny
foreign
vessel
choosing
new
havn. Flere
er på vej,Skagen
og dem as
fortæller
homeport.
More are on their way
vi snarest om.
Skipper Arnold McCullough: - En god
Skipper Arnold McCullough: - A good
atmosfære, fine
faciliteter
og fleksibiliatmosphere,
excellent
facilities
and
teten
er
gode
grunde
til,
at for
jeg har
flexibility are good resons
my
valgt Skagen
somasnynew
hjemhavn
choice
of Skagen
homeport.
and we will tell their story very
soon.
N 905 ”Voyager” har for nylig
N 905 “Voyager” has recently
landet omkring 2.200 tons
landed around 2,200 tonnes
blåhvilling fra Atlanten
blue whiting from the
vest
for Irland.
Atlantic
west of Ireland.
FF Nyt udgives af FF Skagen A/S. Havnevagtvej 5, 9990 Skagen · Mail: [email protected] · Tlf. +(45) 9844 1100.
Redaktionsudvalg: Jens Borup, Claus Jacobsen, Johannes Palsson, Poul R. Poulsen og Thomas Rasmussen · Foto: Bo Hellum.
FF Nyt kan også ses på hjemmesiden: www.ffskagen.com · Find FF NYT under: ‘NYHEDER & PRESSE’, hvor også tidligere udgaver findes · Produktion: Skagen Bogtrykkeri.