CÓMO PUEDE AHORRAR TU EMPRESA EN LOS CONSUMOS

PROGRAMA DE LA JORNADA
¿CÓMO PUEDE AHORRAR
TU EMPRESA EN LOS
CONSUMOS ELÉCTRICOS
Y ENERGÉTICOS?
9:15h.
Registro de asistencia.
9:30h.
Apertura de la jornada. Eva Salcedo - Responsable Área Promoción Empresarial Bilbao Ekintza.
9:40h.
Eficiencia Energética en la CAPV. Actuaciones y Apoyos Públicos.
Ismael Aranda – Responsable Área Industria del Ente Vasco de la Energía (EVE).
10:00h.
Por qué no entiendo mi factura eléctrica? Explicación y métodos para ahorrar en tu contrato.
Asier Gorostiza – Director de Enara Energía.
10:35h.
La gestión energética y la competitividad de las PYMEs.
Rodrigo Morell – Director General de Creara.
11:00h.
Mejora la eficiencia de tu negocio sin invertir dinero.
Diego Mateos – Director General de GESE Servicios Energéticos.
11:20h.
Cierre jornada. Ruegos y preguntas. Bilbao Ekintza.
JARDUNALDIAREN EGITARAUA
ZURE ENPRESAK NOLA
AURREZTU DEZAKE
KONTSUMO ELEKTRIKO
ETA ENERGETIKOETAN?
9:15
Bertaratze erregistroa.
9:30
Jardunaldiaren irekiera. Eva Salcedo - Bilbao Ekintzako Enpresak Sustatzeko Arloko arduraduna.
9:40
Efizientzia Energetikoa EAEn. Jarduerak eta Laguntza Publikoak.
Ismael Aranda – Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) Industria Arloko arduraduna.
10:00
Zergatik ez dut nire faktura elektrikoa ulertzen? Zure kontratuan aurrezteko metodoak
eta azalpena. Asier Gorostiza – Enara Energíako zuzendaria.
10:35
ETEen lehiakortasuna eta kudeaketa energetikoa.
Rodrigo Morell – Crearako zuzendari nagusia.
11:00
Hobe ezazu zure negozioaren efizientzia dirurik inbertitu gabe.
Diego Mateos – GESE Servicios Energéticos enpresako zuzendari nagusia.
11:20
Jardunaldiaren itxiera. Eskaerak eta galderak. Bilbao Ekintza.