Sri Durgamayi Ma gibt Darshan 2014 / 2015

Sri Durgamayi Ma gibt Darshan
November
1
2
3
4
Dezember
Sa
1
So
2
3
Mo
Di
Hanuman Chalisa Singen
4
Januar
1
Mo
Di
Hanuman Chalisa Singen
Mi
Meditation
Do
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
5
Mi
Meditation
5
Fr
Darshan-Wochenende
Darshan 19.30 h
6
Do
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
6
Sa
Kirtan mit Mataji 10.30 h
Fragen an Mataji 19.30 h
7
Meditations-Wochenende
Fr Kirtan, Meditation 19.30 h
7
So
8
Kirtansingen 10.30 h
Worte von Mataji 19.30 h
8
Mo
Sa
9
So
10
Mo
11
12
Di
Mi
Darshan 10.30 h
Hanuman Chalisa Singen
Meditation
Darshan 10.30 h
9
Di
Hanuman Chalisa Singen
10
Mi
Meditation
11
12
Do
2014 / 2015
Kirtansingen
2
3
4
Fr
Neujahr
1
So
1
So
1
Mi
2
Mo
2
Mo
2
Do
3
4
So
Mo
6
Di
7
Mi
8
Do
Heilige Drei Könige
Hanuman Chalisa Singen
Di
Mi
5
Do
6
Fr
Meditation
7
Sa
Kirtansingen
8
So
9
Fr
Darshan-Wochenende
Darshan 19.30 h
9
Mo
10
Sa
Kirtan mit Mataji 10.30 h
Fragen an Mataji 19.30 h
10
Di
Darshan 10.30 h
11
11
So
12
Mo
Hanuman Chalisa Singen
Meditation
3
4
Di
Meditation
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
Kirtansingen
5
Do
6
Fr
Mataji gibt Darshan
bei Schülern in Köln
Hanuman Chalisa Singen
Mi
Darshan-Wochenende
für Schüler
Mai
April
In Gedenken an Mataji‘s
verstorbene Schüler
Sa
5
12
Fr
Do
März
Februar
Meditation
1
Fr
Darshan-Wochenende
Darshan 19.30 h
Kirtan mit Mataji 10.30 h
Fragen an Mataji 19.30 h
Kirtansingen
2
Sa
Fr
Fest-Wochenende zu
Hanuman Jayanti
3
So
Sa
und Ostern
Darshan am Fr. 19.30 h
4
Mo
5
So
Sa. 10.30 und 19.30 h
So. 10.30 h
5
Di
6
Mo
Ostermontag
6
Mi
Meditation
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
3
4
7
Sa
7
Di
8
So
8
Hanuman Chalisa Singen
7
Do
Mi
Meditation
8
Fr
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
9
Mo
9
Do
9
Sa
Hanuman Chalisa Singen
10
Di
Hanuman Chalisa Singen
10
Fr
10
So
Mi
Meditation
11
Mi
Meditation
11
Sa
11
Mo
Do
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
12
Do
12
Di
Kirtansingen
12
So
Darshan 10.30 h
Hanuman Chalisa Singen
Hanuman Chalisa Singen
13
Do
13
Sa
13
Di
Hanuman Chalisa Singen
13
Fr
13
Fr
Wochenende mit Special
zu Mataji‘s Geburtstag
13
Mo
13
Mi
Meditation
14
Fr
14
So
14
Mi
Meditation
14
Sa
14
Sa
Darshan am Fr. 19.30 h
Sa. 10.30 und 19.30 h
14
Di
Hanuman Chalisa Singen
14
Do
Christi Himmelfahrt
15
Sa
15
Mo
15
Do
Worte v. Sri Durgamayi Ma
in Ulm, Köln u. Berlin
15
So
15
So
Darshan 10.30 h
15
Mi
Meditation
15
Fr
Retreat
für Mataji‘s Schüler
16
So
16
Di
16
Fr
16
Mo
16
Mo
16
Do
17
Mo
18
Di
19
20
Mi
Do
Kirtansingen
Hanuman Chalisa Singen
Meditation
Kirtansingen
Hanuman Chalisa Singen
Kirtansingen
16
Sa
17
Mi
Meditation
17
Sa
17
Di
Hanuman Chalisa Singen
17
Di
Hanuman Chalisa Singen
17
Fr
Darshan-Wochenende
Darshan 19.30 h
17
So
18
Do
Kirtansingen
18
So
18
Mi
Meditation
18
Mi
Meditation
18
Sa
Kirtan mit Mataji 10.30 h
Fragen an Mataji 19.30 h
18
Mo
Darshan 10.30 h
19
Di
Hanuman Chalisa Singen
20
Mi
Meditation
Kirtansingen
19
20
Fr
Darshan-Wochenende
Darshan 19.30 h
Sa
Kirtan mit Mataji 10.30 h
Fragen an Mataji 19.30 h
19
20
Di
21
Fr
Darshan-Wochenende
Darshan 19.30 h
21
So
22
Sa
Kirtan mit Mataji 10.30 h
Fragen an Mataji 19.30 h
22
Mo
23
So
Darshan 10.30 h
23
Di
Hanuman Chalisa Singen
24
Mi
Ashram Brindavon
Heilig Abend
24
Sa
Darshan 10.30 h
19
Mo
Hanuman Chalisa Singen
20
So
Fr
20
Mo
21
Sa
21
Di
Hanuman Chalisa Singen
21
Do
22
So
22
Mi
Meditation
22
Fr
23
Mo
Retreat
für Mataji‘s Schüler
23
Do
Kirtansingen
23
Sa
Hanuman Chalisa Singen
24
Di
Hanuman Chalisa Singen
24
Fr
24
So
19
Do
Fr
20
Darshan am Fr. 19.30 h
Sa. 10.30 und 19.30 h
Darshan 10.30 h
21
Mi
Meditation
21
Sa
22
Do
Kirtansingen
22
So
23
Fr
23
Mo
24
Di
Retreat
für Mataji‘s Schüler
19
Kirtansingen
Fest-Wochenende
zu Shiva Ratri
Do
Kirtansingen
24
Mo
25
Di
Hanuman Chalisa Singen
25
Do
1. Weihnachtstag
25
So
25
Mi
Meditation
25
Mi
Meditation
25
Sa
25
Mo
26
Mi
Meditation
26
Fr
Darshan
zu Weihnachten
26
Mo
26
Do
Kirtansingen
26
Do
Kirtansingen
26
So
26
Di
Hanuman Chalisa Singen
27
Do
Kirtansingen
27
Sa
27
Di
Hanuman Chalisa Singen
27
Fr
27
Fr
27
Mo
27
Mi
Meditation
28
Fr
28
So
28
Mi
Meditation
28
Sa
28
Sa
28
Di
28
Do
29
Sa
30
So
Ashram Brindavon
Tag der offenen Tür
Hanuman Chalisa Singen
29
Mo
29
Do
29
So
29
Mi
Meditation
29
Fr
30
Di
Anreise
30
Fr
30
Mo
30
Do
Kirtansingen
30
Sa
31
Mi
Darshan zu Silvester
für Mataji‘s Schüler
31
Sa
31
Di
31
So
Kirtansingen
Hanuman Chalisa Singen
Kirtansingen
Darshan-Wochenende
für Mataji‘s Schüler
mit ihren Kindern