Dinamizatzailea:Miren B. Lauzirika (255 Kb. ) - Bizkaia.Net

IKASTAROA: ENPLEGURAKO
GAITASUN SORTZAILEAK
CURSO: COMPETENCIAS
CREATIVAS PARA EL EMPLEO
Dinamizatzailea: Miren B. Lauzirika
Dinamizadora: Miren B. Lauzirika
Datak: urtarrilaren 12tik otsailaren 2ra
(gazteleraz)
Fechas: del 12 de enero al 2 de febrero
(castellano)
urtarrilaren 14tik otsailaren 4ra
(euskaraz)
del 14 de enero al 4 de febrero
(euskara)
Ordutegia: astelehenero (gazteleraz), 18:0020:00
Horario: lunes (castellano), 18:00 a 20:00 h.
miércoles (euskara), 18:00 a 20:00 h.
asteazkenero (euskaraz), 18:0020:00
Lugar: Biblioteca Foral, 5. Planta (Aula Talleres)
Lekua: Foru Liburutegia, 5. solairua (Tailerren
Gela)
Inscripción: 1 a 16 de diciembre
Inskripzioa: abenduaren 1etik 16ra
Límite: 20 plazas (por orden de inscripción)
Gehienez: 20 pertsona (hurrenkeraz)
Idiomas: castellano (lunes) o euskara
(miércoles)
Hizkuntzak: gazteleraz (al.) edo euskaraz
(az.)
Para acceder a la Biblioteca Foral es necesario
presentar DNI, pasaporte o Carné de la
Biblioteca
Foru Liburutegira sartzeko NANa, pasaportea
edota Liburutegiko Txartela aurkeztu behar da
Izena eman liburutegian, telefonoz edo posta
elektronikoaren bidez!
¡Apúntate en la biblioteca, por teléfono o por
correo electrónico!
Bizkaiko Foru Liburutegia / Biblioteca Foral de Bizkaia
Tfno. 944067702 / 946082487 Fax 944067084
[email protected]
www.bizkaia.net/foruliburutegia
Diputación, 7
48008-Bilbao