KIMUBERRI PROIEKTUA toloSAlDEKo ENPRESENTZAT - Lehiberri

Ci
o
O
te
rt
A
•
•
an
•
ía
mi
( Trata ulicos, S.A.) ía Metálica U .B.) • ZETA (M ETEGI, Jesús ALBERDI ( Ju A.L.) • AMAR A, Carpinter ELE, Carpin Atari, S.L.) • orobil, S.A.) A (Mandriles Cuba
M
.
r
B
á
•
s
S
C
P
N
e
S
r
A
l
ía
o
t
E
R
,
r
O
.)
i,
R
id
ia
a
e
L
g
la
A
R
in
r
.L
t
R
H
e
a
t
C
O
p
E
ik
a
R
us
r, S
os
•A
pin
Yer
NS
• CI
B ac
Car
• AGIR
• ECEI
cas Am
Hnos.
RI (Car OROBIL (Ind ONZALO, D CUBAMAR ( 2014
ría Ake
RTZI (
.L.) • A raxes, S.A.) •ENPRESEN
, S.A.) terí
B
.L.) • U GI (Herrería NA, Muebles KER (Cepille A (Ind. Gráfi ía Andola, S s del ATOLOSALDEKO
) ATA S.L.) •ALDIZKARIA
G
•
ía
r
r
a
O
.)
le
iz
R
.L
t
e
T
t
r
S
in
S
s
IK
A
U
er
RE
do
TOLOSALDEA
ca ALAS EMPRESAS
fiDE
.) • CA Industriales, A (Eceiza Pa ABENDUA
etxea, oDE
A (Carp O, To
A. • YE za, S.L.) • AD rrena, S.L.) • nería • AMA L A (Carpint S (Manipula -REVISTA
Serigrá
Bengo
Z
BERRI
lv , S.L
s
Aburu s Aguirreba NA Guarnicio S.A.) • ANDO .) • AR A XE esión Tampo (Carpintería e Madera Ca illos Técnico áficas • ECEI L AN • ET XE I • GARIK AN SOR
Z
I
r
r
.A
U
A
,
U
ra
d
p
(Made , S.L.) • ALT rupo Anaya pel Aralar, S TIZAR (Imp ENGOET XE Carpintería .L.) • CTI (Ce A.T. • DOX, G O, S.L. • ESK AZI • GAR A ia, S.L.) • GO OLo
(
R
.
R
d
G
a
H
S
X
•B
d
l
A
P
Elizon (Comercia AR AL AR ( tal, S.A.) • unza, S.A.) ería • CALVO fico Cristal, ión) • DIVA, S • ERROTAT TALDEA • GA oikoetxeaun .) • HITZA • rra,
.)
G
YA
rá
A
ac
Me
ela
Iba
.) •
int
S. A
l • ANA oztegia, S.L eca Caucho Industrias B LERO, Carp L (Estudio G e Transform rrotatxo, S.L DI EUSK AR DIA (Serrería os Gureak, A (Cárnicas gua
E
t
N
(
L
A
r
d
r
R
id
N
(A
T
U
A
A
g
A
ia
A
R
U
S
S
ia
A
(
B
e
g
I
Z
r
a
A
A
t
U
e
Z
t
A
a
R
N
A
E
o
B
L
t
r
d
T
C
I
r
C
C
pa
.) •
RT E
INSA • ITOITZ
EL AU Burgos) •
d. Ag T XO (Okin C.B.) • GAL GOIKOET X ( Talleres P tro, C.B.) •
.L
•
a
B
A
S
d
•
•
.)
,
S
s
.)
ía
.L
o
a
r
S
e, C.B AIN, Sidre
S.L.)
era de a y Asociad • DIVA (Div . • ERROTA ía Galarza, kiña, S.L.) • • GUREAK r Maiza y O s del Oria,
T
KIMU
r
a
itegia,
Ganad
o
EGIRIS p. Avícola y (Arin Subijan s Dicos, S.L.) E-BERRI, S.L A (Carpinte GELTOKI (Iz , Carpintería BARR A (Ait trias Cárnic (Irura Urda I OPIL, S.L. • s Gr
s
•
e
Z
o
I
R
A
E
o
u
O
C
d
r
•
.)
R
R
P
o
R
d
E
a
M
LA
LU
(In
RA
YT
ILI
cin
.•E
IRU
A (A t
, S.L
OS (C
. • COP dos y Preco -BERRI, S.L EL, S.L. • GA OKI (Izkiña .L.) • GUADA oop.) • IBAR • INCAROSA PER, S.L. • IA, S.L.L. • K , C.B.) • L AG ASA, Car
.L
S
,
A
a
T
A
D
S
E
L
o
.
P
O
•
R
tr
S.C
GA
.L
a,
cin
MIP
GEL
.) • IRU
, S.C
RRI, S
Gozon
OS (Co
EUROM
iparra,
sier y O
T E A LE
k, S.L.)
A.) • ER
S.L.) •
L. • DIC Elósegui, S. anas, S.A.) • Garmendia, (A. Ibañez - (Ibarrako P ría • IKUSGA ial Irulas, S.L oztegia • K A Machinea A (Larte Lana rbi Aroztegia gok
r
a
A
rc
te
a
s
Ar
as
UR
en
TE
es
I (Boin aciones Art DIA (Madera .L.) • GOZON .L.) • IBARL SIAS, Carpin UL AS (Come L, S.L. • JON, YEN (Labay , S.L.) • L AR LIZARBI (Liz nipulados M s Hno
a
A
r
S
•
p
I
E
R
N
,S
I
,
o
lé
L
B
P
M
.)
z
m
E
•
a
k
a
(
G
A
O
a
t
I
it
n
.L
P
M
t
I
L
.)
e
K
(
a
•
a
s
A
G
•
R
u
b
O
.
.L
L
L
E
.
.)
I
E
(
S
G
s
l
A
ax
R
.L
.L
GA
,S
ió
• M AR
ousin,
EGI (X
DIZAB
mercia
tegrale
icos, S
S.C.) •
.) • JAU
ra Irbe
NER, S
taurac
Otros, GORROT X AT • IBAITZ (Co A (Idra Nórd (Mandrilado s Izarre, S.L & EUSKOTO (Montajes In rtonajes Lim rgok, S.A.L.) , S.A. • MEN EBLES, Res K, Ca
.
A
A
a
a
S.L.) • AUCHO, S.L . Coop. • IDR C.B.) • IRBE E (Cartonaje .) • KOPIBAT . • L ANKOR IMOUSIN (C ipulados M .) • MAYENS ía S.L.) • MU S.L. • OBEN kind
C
an
.L
E,
er
.L
,S
RR
ri,
.A
(O
•L
) • IALE O PIPARR A rigrafía Irar e, S.A.) • IZA banistería, S GA POES, S aola, S.L.) MARGOK (M de Papel, S kue Ebanist .L.) • NUARB • OGI-ONA RIA (
.
iz
N
s
e
z
K
•
S
E
O
e
o
e
S
A
lb
.L
A
i
•
(
t
k
L
d
i,
L
a
.
d
A
I
a
n
R
k
s
z
.
•
a
la
d
I
u
o
s
R
a
R
S
d
t
u
o
R
t
,
A
(M
ip
fic
No
(K
res
ba
ería
.) • IR A
ZKUE
A (Grá
I-GOXO
S.A.)
.Coop.L
E (Sob
arpint
onajes
PI, Gra
na Man
KODDI
ola, S.L S.L. • IZALB ki-Bideoa • ANDARE, C . • LEIZAOL I, S.L. • MA A (Martiare .A. • MONTE NOSKI (Cart RI, S.L. • OG -T XIKI, Sdad ra del Oria, ia
.L
,
R
le
•
N
eg
e
S
Z
az
R
•L
ZU
,S
EN
gardot
URRIO • KLISK, Arg DEGIA, S.L. OZOTEGIA, UPL AST BE • MARTIAR MISIA MAR ostres, S.A.) , S.L.) • OGI I, S.L. • OIHA • ORIA (Pap
G
N
P
R
.)
a
N
•
.)
.)
I
Nace
S.L con el objetivo
dos y
. • MA
A OK
o, S.A
EIOKO
ki, S.L L ATolosaldeko
Ogi On .L.) • OGI-ZU
, S.L.)
• ND uru, S.L.) • L MBRES, S.A és del Puert ería Mikaitz ESTLE (Hela (Okindegia
S
de
generar nuevas
U
N
u
, S.L.) k enpresentzat
t
b
A
L
•
q
a
r
.
in
N
A
e
O
Carp APER, S.A
a L intería • M odegas Ma
AIT Z (
P
B
p
rnizatu Z,negozio
K
(
r
I
a
O
ideia
ideas
de negocio
M
C
T
•
I
ER
C.B.)
.) • MA UÉS DEL PU
Q berriak sortzeko
dentro de
10
AK
helburuarekin
jaiotzen da
las empresas
de Tolosaldea
KIMUBERRI PROIEKTUA
TOLOSALDEKO
ENPRESENTZAT
PROYECTO KIMUBERRI
PARA LAS EMPRESAS
DE TOLOSALDEA
Zein da KIMUBERRIren funtzioa?
Lehiberri Zentroak 3 teknikari ezberdin bideratuko ditu urte
batez 3 sektore ezberdinetara:
• Papergintzarekin lotutako proiektua: aplikazio berriak bilatzea jada existitzen diren produktuetatik eta material berriak identifikatzea zerbitzu berritzaile berrientzat.
• Metal-mekanika sektorerako proiektua: soluzio integral
baten sorrera. Eskualdean zer dagoen identifikatu, osagarritasunak bilatu eta enpresentzat soluzio integral bat sortzea.
• Nekazaritzako elikagaien sektorerako proiektua: merkatu berrien irekierarako prospektiba, aztertuko diren merkatu
berri horietako lehiakideen analisia eta jomugako herrialdean
distribuzio sare posible baten sorrera.
¿Cuál es la función de KIMUBERRI?
El Centro Lehiberri destinará durante un año a 3 técnicos a 3 sectores distintos:
• Proyecto relacionado con el sector papelero: búsqueda de
nuevas aplicaciones partiendo de productos existentes e identificación de nuevos materiales para nuevos servicios innovadores.
• Proyecto para el sector metal-mecánico: creación de una solución integral. Identificar lo que hay en la comarca, buscar complementariedades y crear una solución integral para las empresas.
• Proyecto para el sector agroalimentario: prospectiva para
la apertura de nuevos mercados, análisis de competidores en la
nueva zona a abordar y creación de una posible red de distribución en el país de destino.
Nori zuzendua dago KIMUBERRI?
Aipatutako 3 sektore horietako Tolosaldeko enpresei, izan,
euren tamainu txikiagatik euren kasa horrelako dibertsifikazio prozesu bat burutzeko gaitasunik ez dutenak, edota,
izan, euren tamainu handiagatik euren produkzio prozesuaren zati ezberdinak eskualdeko beste enpresa osagarri batzuei azpikontratatzen dizkietenak.
¿A quién está dirigido KIMUBERRI?
A las empresas de Tolosaldea de estos 3 sectores que bien por su
reducido tamaño no puedan llevar a cabo por sí solas un proceso
de diversificación de estas características, o que bien por tratarse
de una gran empresa está acostumbrada a subcontratar a otras
empresas complementarias de la comarca parte de su proceso
productivo.
Zein da KIMUBERRIren azken helburua?
Ekimen honetatik sortuko diren aukereetatik, etorkizunean enpresa izatera iritsiko diren ideiak lortzea; eta, formalki enpresa bat sortzea lortzen ez den kasuetarako,
helburua da izan zaiteztela Tolosaldeko enpresak zuen zerbitzuak ideia berri hauetara dibertsifikatzen dituzuenak:
[email protected]
¿Cuál es el objetivo final de KIMUBERRI?
A través de las relaciones que surgirán de esta iniciativa, obtener ideas que se convertirán en una empresa en el futuro; y,
en el supuesto de que no se consiga crear una empresa formalmente, que seáis las empresas de Tolosaldea las que podáis diversificar vuestra cartera de servicios hacía estas nuevas ideas:
[email protected]
02
943 654 501 • [email protected]
LEHIBERRI | LEHIBERRI
ENPLEGU FERIA
Irailak 11n eta 12an Lehiberri Zentroan eskualdeko lehenengo Enplegu Feria ospatu zen. Lehiberri Zentroko Enplegu Bulegoaren bitartez eskualdeko enpresek 47 lan kontratazio egiteko laguntza eta orientazio teknikoa izateaz
gain, kontratazioetarako dirulaguntzak izan zituzten, eta,
egun hauetan euren lan eskaintzetarako espresuki izena
emandako hautagaiak Lehiberrin elkarrizketatzeko aukera
izan zuten.
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES
INTERNAZIONALIZAZIOA
INTERNACIONALIZACIÓN
GARAITUZ PLANA
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta, eskualdeko 12
enpresek hartu dute parte “Garaituz Plan-ean”. Honi eskerrak, enpresa hauei %100-ean diruz lagundutako enpresa-diagnosi bat egin zaie, eta, jarraian, diagnosi horietan
hantz emandako hobetu beharreko arloak nola landu jakiteko Ekintza Plan bat jaso dute.
FORMAKUNTZA | FORMACIÓN
TOLOSALDEKO IKT-TIC ASTEA
Aurtengoan Tolosaldeko IKT Astearen 6. edizioa ospatu
da. Ekimen hau ENPRESA DIGITALArekin batera elkarlanean antolatzen da, eta, bere helburua da, Tolosaldeko
enpresei formakuntza tailer batzuk eskaintzea enpresetan
IKTek duten garrantzia azpimarratzeko eta horien erabilpena sustatzeko.
Aurtengo edizioa urriaren 13tik 17ra burutu da, eta, bertan,
11 tailer ezberdin eskaini dira enpresetan aurki daitezken
sail ezberdinen beharrei erantzuteko bideratuta, eta, baita,
enpresetan teknologia berrien aplikazioak eta hauen erabilerak sor ditzaketen arazo eta egoera ezberdinei aurre nola
egin erantzuteko bideratuta.
Tailer guzti hauetara 200 pertsona baina gehiago hurbildu dira, eta, Mondragón Unibertsitateko Informatika eta
Ingenieritza Fakultateko irakasleak izan dira tailer hauek
emateaz arduratu direnak.
MIDEST Feria
Del 4 al 7 de noviembre Lehiberri estuvo en la Feria
de subcontratación Midest de París acompañando a
pequeñas y medianas empresas en sus primeros pasos
de internacionalización y realizando contactos comerciales. Empresas de diferentes sectores y tamaños de la
comarca estuvieron presentes en este evento, y de cara
a la edición del año 2015, se prevé realizar una nueva
visita acompañando a las empresas de Tolosaldea que
así lo solicitéis.
03
943 654 501 • [email protected]
INTERNALIZAZIOA | INTERNALIZACIÓN
TÉCNICOS DE EXPORTACIÓN Y ESTUDIOS DE
MERCADO PARA LAS EMPRESAS DE TOLOSALDEA
En el mes de diciembre termina la segunda edición del Programa Superior de Comercio Exterior y Marketing. Los
alumnos de esta promoción han recibido
formación tanto en compraventa internacional, como en inglés y francés
comercial y marketing, y los primeros
meses de 2015 se incorporarán a las empresas y pymes de Tolosaldea que
así lo solicitéis.
Además, estas incorporaciones estarán subvencionadas
hasta el 75% dependiendo
de la modalidad. Así
mismo, en el caso de
estar interesado en un estudio de mercado
concreto para vuestra empresa, podéis contactar con
el Centro Lehiberri ([email protected]).
ELKARLANA | COLABORACIÓN
+
LEHEN AUKERA KONTRATAZIOAK
Iraila eta abendua bitartean Lanbide-ren “Lehen Aukera” programa kudeatu da Tolosaldea Garatzen-eko Enplegu Bulegotik. Programa hau praktiketan kontratuak
egiteko langabezian egonik lan munduan esperiantziarik
gabeko edota esperientzia gutxiko gazteak euren titulazioarekin duten lanpostuetarako kontratatzeko bideratua
egon da.
ELKARLANA | COLABORACIÓN
VISITA DE FUNDAGEDESCOL: Fundación para
la gestión y el desarrollo de Colombia
La institución homóloga a Tolosaldea Garatzen en Colombia que se ocupa del Desarrollo Económico local, a través
de la formación e internacionalización de procesos con el
apoyo de la cooperación internacional y de la transferencia
de conocimientos, técnicos y tecnológicos, visitó el Centro
Lehiberri en septiembre dentro de una visita institucional
a Europa.
El propósito de esta iniciativa fue la de conocer la manera
en la que se vertebra el trabajo entre instituciones públicas
y privadas a fin de trabajar por el desarrollo de una pequeña comarca como Tolosaldea, en el que se les presentó el
modelo de gestión del Foro Lehiberri y del Centro de Competitividad e Innovación de Tolosaldea.
INTERNALIZAZIOA | INTERNALIZACIÓN
TURKIARA MISIO KOMERTZIALA
Irailean zehar Tolosaldeko enpresa txiki eta ertainekin
Turkiara misio komertzial bat egin zen. Bertan, enpresa
hauek Lehiberri-ren aldetik tokiko zerbitzu teknikoa, aste
guztirako pertsonalizatutako agenda, eta, espezializatutako aholkularitza etxe baten laguntza izan zuten euren
eskura.
Internazionalizazioak, Lehiberri Zentroko lan-ardatzetako bat bezala, 2015ean zehar ere ekimen berriak izango ditu. Horrela, oraindik kanpora irteteko ohiturarik ez
duten enpresa txiki eta ertainek, horretarako behar den
laguntza eta zerbitzua izango dute euren eskura arlo horretan lehenengo urratsak eman ditzaten.
MISIÓN COMERCIAL A TURQUÍA
En el mes de septiembre se llevó a cabo una misión comercial a Turquía con pequeñas y medianas empresas de
Tolosaldea en el que éstas recibieron por parte de Lehiberri asistencia técnica “in situ”, una agenda personalizada
para toda la semana y el soporte y apoyo de una consultoría especializada.
La internacionalización, como uno de los ejes estratégicos del Centro Lehiberri, contará con nuevas iniciativas de este tipo también para el año 2015, de manera que las pequeñas y medianas empresas que no
estén acostumbradas a salir al exterior cuenten con el
apoyo necesario para dar los primeros pasos en este
apartado.
Harremanetarako
Tolosaldea Garatzen – Enpresa Saila
943 654 501 • [email protected]
Foro para la Competitividad e Innovación de Tolosaldea
Tolosaldeko Lehiakortasun eta Berrikuntzarako Foroa
INTERNAZIONALIZAZIOA | INTERNACIONALIZACIÓN
EKIALDE HURBILARI
BURUZKO JARDUNALDIA
JORNADA SOBRE
ORIENTE MEDIO
Azaroak 14ean Tolosaldeko enpresa txikiei eta ertainei
Ekialde Hurbileko merkatuek eskaintzen dizkieten
aukeren berri emateko jardunaldi bat burutu zen.
Bertan, Gipuzkoa-ko Bazkundeko Aitor Martínez-ek
Ekialde Hurbileko herrialde ezberdinen inguruko aurkezpen bat egin zuen. Zein ezaugarri dituzten, herrialde bakoitzak zein produktu inportatu eta esportatzen
dituen, eta, oro har, beraiekin harreman komertzialak
ezartzerakoan jarraitu beharreko jarrera, aholku eta
jokabideak zein diren.
El 14 de noviembre se llevó a cabo una jornada para
dar a conocer a las pequeñas y medianas empresas
de Tolosaldea las oportunidades que los mercados
de Oriente Medio les ofrecen. En la misma, Aitor Martínez de la Cámara de Comercio presentó a los países
que pertenecen a esta área. Explicó sus características,
qué productos importa y exporta cada uno de ellos, y,
en general, las pautas, recomendaciones y criterios a
tener en cuenta a la hora de establecer relaciones comerciales con los mismos.
Horrez gain, dagoeneko Ekialde Hurbilean diharduten
Tolosaldeko 2 enpresetako ordezkarik, Talleres Lemuko Iñaki Larrea-k, eta, Stern Hidráulica-ko Pedro Charton-ek, beraien egunerokoan bizi izandako esperientziak eta bizipenak kontatu zituzten.
Además, 2 representantes de empresas de Tolosaldea que
ya están presentes en esta zona, Iñaki Larrea de Talleres
Lemu, y, Pedro Charton de Stern Hidráulica, explicaron las
experiencias y vivencias que les han pasado en el día a día.
Ekitaldi hau, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Garapen
agentziek eta Bazkundeak internazionalizazio mailan
modu koordinatuan lan egiteko 2014. urtean sinatu
zuten hitzarmenaren baitan burutu zen.
Esta jornada se realizó en virtud del acuerdo firmado
entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, las agencias de
desarrollo de Gipuzkoa y la Cámara de Comercio para
realizar de forma coordinada acciones en materia de
internacionalización durante el año 2014.
Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da,
proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen ere EGIF-ek eman du.
Este producto se desarrolló en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA,
cofinanciado en un 50% por FSE.