SECTIE EN KLASSE OMJ/COM Nederland 2015 SECTIONS

SECTIONS ET/ AND CLASSES
OMJ/COM ROSMALEN 2015
SECTIE EN KLASSE
OMJ/COM Nederland 2015
SECTION G 2 -VARIETES DOMESTIQUEES D’ESPECES DE LA FAUNE EUROPEENNE P.E.(BAGUES 1
Sectie G2 mutaties van Europese cultuurvogels ringen 2013
en 2014, 1 of 2 jaar oud
ET/OU 2 ANS)
MUTATIONS
OF
EUROPEAN
BIRDS (1/2
YEARS
RINGED)
Possibilité de présenter
5 oiseaux d'une
même
espèce Opportunity
to five
(5) birds
of the same species in each
dans chaque classe individuelle.
class for singles accepted
Le nom latin est indispensable.
The Latin name is required.
Les oiseaux panachés ne sont pas acceptés
Variagated birds not accepted
Stam 4
Stam of
4
Section G1 Mutations des Carduelis europeens
Carduelis european mutations
maximaal 5 vogels per soort worden geaccepteerd als enkeling in
iedere klasse per inzender. Latijnse naam is bindend Bonte vogels
kunnen niet worden ingeschreven
Individ
uel
Single
G2 1
Carduelis carduelis Brun
Carduelis carduelis Brown
G2 2
G2 3
Carduelis carduelis Agate
Carduelis carduelis Agate
G2 4
G2 5
Carduelis carduelis Isabelle
Carduelis carduelis Isabel
Carduelis carduelis : Satinet (ex Satiné toutes
couleurs),Lutino,Pastel (toutes couleurs),Tête
Blanche (toutes couleurs),Blanc à masque orange &
mutation Jaune, Aminet(Ex Eumo)
Carduelis carduelis : Satinet (all colors), Lutino,
Pastel (all colors), White,Headed (all colors), Orange
masked White and Yellow mutation, Aminet
G2 7
Putter klein en groot bruin
Putter klein en groot agaat
G2 6 putter klein en groot isabel
Putter klein en groot alle mutaties satinet, pastel, witkop, wit met oranje
masker, geel, lutino en aminet
G2 8
Groenling bruin
Groenling agaat
G2 14 Groenling isabel
G2 9
Carduelis chloris : Brun
Carduelis chloris : Brown
G2 10
G2 11
Carduelis chloris : Agate
Carduelis chloris : Agate
G2 12
G2 13
Carduelis chloris : Isabelle
Carduelis chloris : Isabel
G2 17
Carduelis chlori s: Satiné (toutes couleurs), Lutino,
Pastel (toutes couleurs)
Carduelis spinu s: Brun
Carduelis chlori s: Satinet, Lutino or Pastel (all
colours)
Carduelis spinu s: Brown
G2 19
Carduelis spinus Agate
Carduelis spinus Agate
G2 21
Carduelis spinus : Isabelle
Carduelis spinus : Isabel
G2 15
G2 25
Carduelis spinus: dilué et double dilué toutes
Carduelis spinus: Diluted, Double diluted all colours
couleurs (Ivoire-Agate-Brun-Isabelle) (remarque: tous (Ivory-Agate-Brown and Isabel) . Obs: All the Diluted
les ivoires dilués et double dilués sont interdits)
and Double diluted Ivory combinations are not
accepted.
Carduelis flammea : Brun
Carduelis flammea : Brown
G2 27
Carduelis flammea : Pastel (ex.Agate)
Carduelis flammea : Pastel (ex.Agate)
Carduelis flammea : Pastel Brun (ex.Isabelle)
Carduelis flammea : Pastel Brown (ex.Isabel)
Carduelis flammea : Facteur Foncé (toutes couleurs),
Ecaillé (ex.Pastel) (toutes couleurs) & Phaeo.
Carduelis flammea : Dark factor (all colours), Scaled
(ex.Pastel) (all colours) and Phaeo.
G2 23
G2 29
G2 31
Stam 4
Stam of
4
Section G1 Mutations des Pyrrhula - Passer europeens
Pyrrhula - Passer european mutations
Section G1 Mutations des Carduelis europeens
Carduelis european mutations
G2 16
Groenling alle mutaties satinet, pastel en lutino
Sijs bruin
G2 20 Sijs agaat
G2 22 Sijs isabel
G2 18
G2 24
Sijs alle mutaties met pastel, pastel overgoten, ivoor (in wildkleur,
bruin, agaat en isabel)
G2 26 Barmsijs bruin
G2 28 Barmsijs pastel (let op is in Ned. Agaat)
G2 30
Barmsijs bruin pastel (let op is in ned. Isabel)
G2 32
Barmsijs donker factorig (alle kleuren) pastel (alle kleuren) gezoomd
en phaeo
Individ
uel
Single
Section G1 Mutations des Pyrrhula - Passer europeens
Pyrrhula - Passer european mutations
Goudvink bruin
Goudvink pastel (in wildkleur)
G2 38 Goudvink bruin pastel
G2 40 Goudvink geel, wit en topaas
G2 33
Pyrrhula pyrrhula : Brun
Pyrrhula pyrrhula : Brown
G2 34
G2 35
Pyrrhula pyrrhula : Pastel
Pyrrhula pyrrhula : Pastel
G2 36
G2 37
Pyrrhula pyrrhula : Brun pastel
Pyrrhula pyrrhula : Brown Pastel
G2 39
Pyrrhula pyrrhula : Jaune-Blanc-Topaze
Pyrrhula pyrrhula : Yellow-White-Topaz
G2 41
Fringilla coelebs : Brun
Fringilla coelebs : brun, Brown
G2 42
G2 43
Fringilla coelebs Agate
Fringilla coelebs agate, Agate
G2 44
G2 45
Fringilla coelebs Isabelle
Fringilla coelebs isabelle, Isabel
G2 46
G2 47
Fringilla coelebs Opale-Agate-Brun
Fringilla coelebs Opale-Agate-Brun
G2 48
G2 49
Passer domesticus & Passer montanus : Brun
Passer domesticus & Passer montanus : Brun
G2 50
G2 51
Passer domesticus Agate
Passer domesticus Agate
G2 52
G2 53
Passer domesticus Isabelle
Passer domesticus Isabelle
G2 55
Stam 4
Stam of
4
G2 54
Passer domesticus : Phaeo-Opale-Blanc à yeux noirs- Passer domesticus : Phaeo-Opal-Black eyed whiteIno (ex. Albino)-Lutino-Ivoire-Satinet(ex Satiné)-Brun Ino (ex.Albino)-Ivory-Lutino-Satinet-Brown Pastel and
G2 56
Pastel. Passer montanus Opale-Brun Opale
Passer montanus Opal-Brown Opal
Section G1 Mutations des Sturnus - Turdus et autres europeens/other european
Mutations Sturnus - Turdus and other european
Individ
uel
Single
Sturnus vulgaris-T.philomelos-Pica pica Brun
Sturnus vulgaris-T.philomelos-Pica pica Brown
G2 59
Sturnus vulgaris Agate
Sturnus vulgaris Agate
G2 60
G2 61
Sturnus vulgaris Isabelle
Sturnus vulgaris Isabel
G2 62
Turdus merula : Blanc-Albino-Pastel - Sturnus
vulgaris : Phaeo - T.philomelos Albino-Satinet(ex
MUTATIONS FAUNE EUROPEENNE : Mutation non
reprises ci-dessus, en étude (sans médaille)
Turdus merula : White, Albino-Pastel - Sturnus
vulgaris Phaeo - T.philomelos Albino-Satinet MUTATIONS OF EUROPEAN BIRDS : Other
mutations not listed above (no medals)
G2 66
G2 57
G2 63
G2 65
G2 58
Vink bruin
Vink agaat
Vink isabel
Vink pastel en opaal (in wildkleur) bruin en agaat
Huismus bruin
Huismus agaat
Huismus isabel
Huismus phaeo (in wildkleur) opaal, wit met zwarte ogen, ino, lutino,
ivoor, satinet, bruin patel en ringmus opaal in wildkleur en bruin opaal
Section G1 Mutations des Sturnus - Turdus et autres
europeens/other european
Mutations Sturnus - Turdus and other european
Spreeuw bruin, zanglijster bruin,ekster bruin
Spreeuw agaat
Spreeuw isabel
Merel wit, ino, pastel, spreeuw phaeo, zanglijster albino, satinet,
G2 63
vlaamse gaai opaal
Nieuwe mutaties onder studie ( geen toekenning van medailles)