EUSKAL PALINDROMOAK,

EUSKAL PALINDROMOAK,
EUSKARAREN ABERASTASUN EZKUTUA
edo
Aizu!, Epi, okada ustetsu ustetsua da
koipe uzia
Joseba Mikel Agirregabiria
ZER DA?
Palindromoa hitz edo espresio kapikua da. Bai normal bai alderantziz irakurtzen dugunean, gauza bera edo hitz
bera da. Euskaraz, adibidez USTETSU
edo AISIA, eta gaztelaniaz RECONOCER
edo ANILINA. Etimologikoki palindromo
hitza palin eta drom erro grekoetatik dator. Hauek berriro eta korrika egin esan
nahi dute, hurrenez hurren.
Osatzeko, palindromo zehatz hauei
lotu ahal dizkiegu erretrogrado deritzogunak (etimologikoki, alderantziz dabiltzanak esan nahi du). Hitz hauek, erretrogradoak, alderantziz irakurrita ere
espresio zentzudunak dira hizkuntza
berean, nahiz eta esanahiak ezberdinak diren. Euskaraz adibidez, ARAZI
eta IZARA, edo gaztelaniaz AZAR eta
RAZA.
ZERGATIA
Zer diren esan ondoren, argi dago
palindromoak hitz-jokoak gustatzen
zaizkienentzat direla. Nahiz eta palindromoen bilaketa gidatzen duten arrazoiak sakonak diren, edozein simetriak
sortzen duen estetika atseginean oinarrituta daude. Naturak eta bere legeek
propietate simetriko ugari daukate eta
magnitude fisiko asko itzulgarriak dira.
Hitz palindromikoek homologoak
dituzte beste arlo batzuetan: atzetik
aurrera egin ahal diren melodiak, zenbaki kapikuak, simetria axiala daukaten marrazkiak,...
Psikoanalisi modernoaren barnean,
Karl Jung-ek hitzen binomioetan
oinarritutako gatazkak aipatzen ditu;
God-Dog bezala (Jainko-Txakur).
ADIBIDEAK
Euskal lexikografiak hitz palindromo eta erretrogradoen aberastasun
harrigarria dauka; beste hizkuntzek
(gaztelaniak eta ingelesak) dutena
baino handiagoa, adibide gisa, ikerketa
konparatibo labur honetan erakutsiko
dugunez. Azkenean, eranskin gisa,
palindromo eta erretrogradoen hiru zerrenda erakusten ditugu. Taula hauek
egiteko hiztegi batzuk eta informatika-programa bat erabili dira.
Zerrendetan agertzen diren hitz batzuk hiru hizkuntzetan daude. RADAR
adibidez, palindromo bezala apropos
egindako anglizismoa da, irrati-uhinen
isladapena aditzera emateko.
Borgmann-en literatur lanean hitz
palindromiko asko agertzen da zenbait
hizkuntzatan (zoritxarrez, ez du euskarazkorik sartu). Hitz palindromorik
luzeena saippuakauppias da; suomieraz xaboi-saltzaile esan nahi duena.
Toponimo palindromikoen izenen
artean, Wassamassaw (Ipar Carolinan
dagoen herri bat) daukagu. Indiar
hizkuntzan inoiz ikusitako lekurik txarrena esan nahi du. Izen berezien artean hauek ditugu: Lon Nol, Birmaniako
lehen ministrari izandakoarena, eta
Revilo P. Oliver, Illinoiseko Unibertsitateko irakasle batena.
Palindromoak sortzeko txapelketek
oso ondorio onak eman dituzte hizkuntzarik landuenetan. Perpaus palindromikoan batez ere artikulazioa saritu
ohi da. Esaldiaren luzerak garrantzi
haundia dauka, baita ulerterraztasunak eta berezkotasunak ere. Gaztelaniaz, esaldi batzuk ezagunak dira;
adibidez dábale arroz a la zorra el
abad, Anita lava la tina, edo Anás usó
tu auto, Susana. Azken hau Julio Kortazar idazle ospetsuari dagokio.
Ingelesez, lehiaketa batek honakoa
eman zuen: Doc, note, I dissent. A fast
never prevents a fatness. I diet on cod
(Begira, agure, ez nago ados. Barauak
ez du gizentasunetik gordetzen. Nik
bakailao-dieta dut). Palindromozale
anglosaxoi ospetsu baten lana da hurrengo esaldia: A man, a plan, a canal-Panama! (Gizon bat, plan bat, Panama
ubide bat). Beste ingeles batek esaera
palindromiko bat osatu zuen Ned
pertsonaiaren galderari egoki erantzuteko, hau da: Named undenominationally rebel, I rile Beryl? La, no! I tan.
I’m, O Ned, nude, man! (Matxinatu
lotsagabea ni? Beryl zirikatzea? Ned,
mutil, biluzik nago beltzaran egoteko!).
PROPOSAMEN BATZUK
Azken iradokizun gisa, irakurleei
beren kabuz espresio edo esaldi palindromiko berriak egitera anima daitezela esan nahi diegu. Horretarako, ondoko taulak erabil daitezke. Hori gustatuko zaie gurutzegramazaleei. Are
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@Lh?W&@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@(Mg?I'@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@H
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@)K?f?O&@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@)K?f?O&@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@(MgI'@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@(MfI'@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@g?O&@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@?h[email protected]@@@@@@@@@@H?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@?
53
LEHEN TAULA: EUSKAL HITZ PALINDROMIKOAK ETA ERRETROGRADOAK
1
2
1
3
4
5
6
7
8
2
9
10
11
12
13
14
3
15
16
4
5
6
17
7
18
19
8
20
21
9
22
Erretrogradoa -a: el, la, lo -=- a-:
aErretrogradoa -era: manera -=are-: pancreático
Palindromea aba: antepasado,
padre
Erretrogradoa abal: aval -=- laba:
lava
Erretrogradoa adi: alerta, atento =- ida: helecho
Erretrogradoa adia: gemido -=aida: arre
Erretrogradoa ados: conforme, de
acuerdo -=- soda: soda
Erretrogradoa agata: ágata -=ataga: tranca
Erretrogradoa agot: agote -=toga: toga
Palindromea aisia: asueto, ocio
Erretrogradoa aizu: escucha,
oiga usted -=- uzia: afán, anhelo
Erretrogradoa akara: nardo -=araka: nudo de árbol
Erretrogradoa akaro: ácaro -=oraka: agarrando
Erretrogradoa akort: conforme,
de acuerdo -=- troka: sima, torca
Erretrogradoa al: (partícula
interrogativa) -=- la: la
Erretrogradoa aloz: dobladillo de
la ropa, frunce, papada -=- zola:
base, suela
Palindromea amama: abuela
Erretrogradoa amarra: amarra,
cura, vendaje -=- arrama: fragor
Erretrogradoa amil: precipicio -=lima: lima
Palindromea anana: anana, piña
Palindromea anilina: anilina
Palindromea apa: beso
Erretrogradoa apal: abatido,
humilde, repisa -=- lapa: lapa
Palindromea apapa: a arrechicos,
ir de paseo
Erretrogradoa apart:
apartadamente, aparte, excelente
-=- trapa: jadeo, trapa
Erretrogradoa apez: abate,
clérigo, cura -=- zepa: escoria de
hierro, hongo
Palindromea ara: celo, celo de los
animales
Erretrogradoa arazi: hacer
realizar algo, inducido -=- izara:
sábana
Erretrogradoa aro: aro, edad, era,
época -=- ora: perro
Palindromea arra: palmo
Erretrogradoa arran: cencerro -=narra: escarificador, narria, rastra
hobeto, logabeziaren aurka erremedio
hutsezina da.
Ausartagoak izango bagina, palindromo-txapelketarako deia egingo genuke. Horrela, palindromoak sortzera
bultzatuko litzateke, beste hizkuntza
54
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@Lh?W&@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@(Mg?I'@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@H
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@)K?f?O&@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@)K?f?O&@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@(MgI'@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@(MfI'@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@h[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@g?O&@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@?
23 Erretrogradoa arras: a ras,
enteramente, muy -=- sarra:
escoria de hierro
24 Erretrogradoa arru: barranco, -=urra: hurra
25 Erretrogradoa atal: apartado,
fragmento, gajo, miembro del
cuerpo, parte -=- lata: cancilla,
lata
26 Erretrogradoa atoi: remolque -=iota: jota
10 Palindromea aza: berza, col
11 Palindromea aña: tata
12 Palindromea edade: edad
13 Palindromea ehe: agua de lejía
27 Erretrogradoa eho: barajado,
barajar, moler, molido, tejer, tejido
-=- ohe: cama, lecho
28 Erretrogradoa eki: sol -=- ike:
cuesta abajo, declive
14 Palindromea elemele: chisme,
habladuría
15 Palindromea eme: blando,
hembra, suave
29 Erretrogradoa eran: matado,
matar -=- nare: serenamente,
sereno, tranquilo
30 Erretrogradoa eraz:
oportunamente -=- zare: cesto,
espuerta grande, sera
31 Erretrogradoa ero: demente, loco,
matado -=- ore: masa, masilla,
pasta
16 Palindromea erre: abrasado,
abrasar, asado, asar, fumado,
fumar, incendiado, incendiar,
resentido, resentir
32 Erretrogradoa erro: bisagra,
gozne, pezón, raíz, tentáculo, teta
de animal -=- orre: enebro
33 Erretrogradoa erru: culpa, falta =- urre: oro
34 Erretrogradoa ez: carencia,
excepto, negación -=- ze: porque,
qué
17 Palindromea ezize: apodo
18 Palindromea eztitze:
temperación
19 Palindromea gag: gag
20 Palindromea ibi: vado
35 Erretrogradoa ihaz: el año pasado
-=- zahi: caspa, césped, salvado
36 Erretrogradoa ihes: fuga, huida =- sehi: criado, mozo, sirviente
21 Palindromea ihi: junco
37 Erretrogradoa ikol: huero -=loki: sien
22 Palindromea ioi: ion, ión
38 Erretrogradoa irazi: gastar, urdir
-=- izari: dimensión, medida
batzuetan pasa den bezala. Mende
honetako urte palindromiko bakarra
den 1991.a data ona izango litzateke,
adibidez, hasteko.
Bukatu baino lehen honako hau
aitortu behar dugu: palindromo bila ez
23 Palindromea iri: harina
39 Erretrogradoa isasti: escobado,
escobar -=- itsasi: adherido,
adherir
40 Erretrogradoa ito: ahogado,
ahogar, asfixiar, asfixiarse,
atascado, atascar, estrangulado,
estrangular -=- oti: langosta
41 Erretrogradoa izan: consistido,
consistir, estar, existir, haber, ser,
tener -=- nazi: nazi
24 Palindromea kajak: kayak
25 Palindromea kok: coque
42 Erretrogradoa leber: activo,
diligente, hábil, solícito -=- rebel:
rebelde
43 Erretrogradoa legen: lepra -=negel: herpe, sarpullido
44 Erretrogradoa lekat: excepto -=takel: gordo, grueso, talega
26 Palindromea nakan: peca
27 Palindromea nan: dni
28 Palindromea narran: arrastrando
45 Erretrogradoa narraz: a rastras,
arrastradamente,
arrastrando -=- zarran:
arrastrando
46 Erretrogradoa nekez: difícil,
difícilmente, fatigosamente -=zeken: avaro, cicatero,
insensible, mezquino
47 Erretrogradoa net: enteramente,
muy -=- ten: equilibrio
29 Palindromea obo: argolla,
redondo
48 Erretrogradoa ohiz:
ordinariamente -=- ziho: sebo
30 Palindromea oidio: oidium
49 Erretrogradoa oilo: cobarde,
gallina -=- olio: aceite, óleo
31 Palindromea olo: avena
50 Erretrogradoa ordez: en lugar de,
en vez de -=- zedro: cedro
32 Palindromea radar: radar
33 Palindromea sos: blanca, centavo,
cuarto, moneda
34 Palindromea tolot: batueco
35 Palindromea tut: mu, nada, ni
idea, ni palote, poco
36 Palindromea ulumulu: hablilla
37 Palindromea ustetsu: de muchas
ideas, ingenioso
38 Palindromea usu: apretado,
cerrado, espeso, frecuentemente,
pus, rapidillo, suero de la
sangre
39 Palindromea uxu: espantadizo,
salvaje
40 Palindromea ziz: impuesto de
consumo, sisa, tricoloma
dugula euskal izen eta toponomikoak
ikertzeko denborarik izan. Eredu gisa
hauek aipatuko ditugu: Ana, Iruri,
Isasi, Oro,..., izen berezietan: Aia, Amara eta Arama, Aiara eta Araia, Araka
eta Akara,..., toponimikoetan. Honek
BIGARREN TAULA:
HITZ PALINDROMIKOAK ETA
ERRETROGRADOAK
GAZTELANIAZ
1
1
2
3
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Erretrogradoa amor: amodio,
amore, amorio, estima,
maitakari, maitasun, oneritzi,
onerizko, onerizte, xera -=roma: erroma
Palindromea anana: anana
Palindromea anilina: anilina
Palindromea ara: aldare
Erretrogradoa aro: aro -=- ora:
bai...bai, noiz, noiz ...noiz, zein
Erretrogradoa arroz: arroz -=zorra: azeleme, likitx, makera,
puta, urdanga
Palindromea asa: atxekigailu,
euskarri, girten, helduleku,
girten, lopide, orakarri
Erretrogradoa aval: abal, berme
-=- lava: laba
Palindromea aya: sentzain
Erretrogradoa azar: adur,
azare, mentura -=- raza:
abenda, arraza, askazi, enda
Erretrogradoa dar: eman -=rad: rad
Palindromea gag: gag
Palindromea kayak: kajak
Erretrogradoa los: -ak, -ek, -ok
-=- sol: eguzki, eki
Palindromea non: bakoiti
Erretrogradoa orar: otoitz egin,
otoiztu -=- raro: aldrebes,
arraro, bakan, banaka, bitxi,
eskas, estrainio, harrigarri,
pitxi, sinoti, urri
Palindromea oro: urre
Erretrogradoa osar: ausartu -=raso: arraso, soil
Palindromea radar: radar
Erretrogradoa raedor:
harraskailu, harraskatzaile,
karraskailu, karraskatzaile -=rodear: hertsinguratu,
inguratu, ingurukatu,
kordonatu
Palindromea rajar: arrailatu,
arraildu, arrakalatu, artesitu,
erdiratu, pitzatu, printzatu,
zartatu
Palindromea rallar: apurtu,
birrindu, nekarazi
Palindromea rapar: arradatu,
bizarra egin, bizarra kendu,
moztu, murriztu
Palindromea rayar: marratu
Palindromea recocer:
berregosi, egostu
Palindromea reconocer:
aitortu, baitetsi, berrezagutu,
berriz ezagutu, ezagutu, aintzat
hartu, onartu, onetsi
Palindromea rotabator:
errotaitzur
Palindromea rotor: biragailu,
biralgailu, errotore
HIRUGARREN TAULA: HITZ PALINDROMIKOAK ETA
ERRETROGRADOAK INGELESEZ
1
2
3
1
4
5
6
2
3
7
4
8
9
10
11
12
13
14
5
15
16
6
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
7
28
29
30
31
32
Erretrogradoa amall: mutiko, mutil, ttiki, txiki -=- llama: gar, lama, llama,
sugar
Erretrogradoa animal: abere, abereki, animalia -=- lamina: txapa, xafla,
lamina, xafla
Erretrogradoa bin: eltzeitsu, itsulapiko -=- nib: gabirai, luma
Palindromea bob: astindu
Erretrogradoa brag: harrotu, planttatu, prezatu -=- garb: janzki,
abilamendu, jazki, soineko
Erretrogradoa but: ez beste, lekat, salbu, baina, ordea -=- tub: upela,
aska, tina, treska, uhaska
Erretrogradoa cere: ezkoztatu, ziratu -=- erec: artez, eskuin, tente, zutiko,
zuzen
Palindromea civic: herritar, hiritar, kaletar, hirikor
Palindromea dad: aita, aitatxo, aitta
Erretrogradoa dam: barradera, dike, uhertsi, padura, urtegi, zingira -=mad: burutik, ero, zoro
Palindromea deed: egin, egintza, egitada, agerpen, agiri, dokumentu
Erretrogradoa deer: orein, ehizatu -=- reed: txilibitu, xaramel
Erretrogradoa dew: garoztatu, ihinztatu, basur, ihintz -=- wed: ezkondu
Erretrogradoa dog: or, txakur -=- god: jainko, jaungoiko
Erretrogradoa doom: arbuiatu, damnatu, gaitzetsi, madarikatu -=- mood:
apeta, desirkunde, gurari, nahikeria
Erretrogradoa drawer: kaxoi, tiradore -=- reward: mesede egin, on egin,
onura atera, esker-sari, eskupeko, gainordain, sari
Erretrogradoa edit: argitaratu, editatu, idatzi -=- tide: itsasaldi, marea
Erretrogradoa eel: aingira -=- lee: haizabe, haize-geriza
Palindromea ewe: ardi
Erretrogradoa flog: azotatu, zehatu, zirtizartatu -=- golf: golf
Erretrogradoa flow: alderatu, arineketan egin, korri egin, korrika egin,
korritu, laster egin, lasterka egin, lerratu -=- wolf: otso
Palindromea gag: bozatu, mordaza
Erretrogradoa gas: asfixiatu, ito, ito erazi, gas -=- sag: abdikatu, amore
egin, amore eman, onetsi, utzi
Erretrogradoa gum: oi, gomatu, gomaztatu, kolatu, goma, likale -=- mug:
godalet
Erretrogradoa gut: barneko, este, heste -=- tug: teinkada, tirabira,
tirakada
Erretrogradoa keel: gila -=- leek: porru
Erretrogradoa lap: aldapa, gona, magal, altzo, golko, magal -=- pal:
adixkide, amigo, kide, konpai
Erretrogradoa leer: ozartasunez begiratu -=- reel: kordokatu, zabunkatu,
barauts, broka
Erretrogradoa leper: legenardun, legendun -=- repel: alderazi, arbuiatu,
atzera bota, eragotzi
Erretrogradoa lever: eskape, eskapu, ihesgailu, iheste -=- revel: istilu,
zalapart, zarata
Erretrogradoa liar: gezurti, sabelpexuri, zaplandari -=- rail: eskudel, errei,
karril, errail
Erretrogradoa loop: bigitza, lakio, txori -=- pool: uhaska, almadia, idoi,
urmahel, urosin, urtegi
Erretrogradoa loot: harapakin, harrapakin, katiuska -=- tool: erreminta,
lanabes, tresna, gailu
Palindromea madam: andere, andre
Erretrogradoa may: maiatz -=- yam: ñame
Erretrogradoa meet: bildu, konkurritu, lehiatu, aurkitu -=- teem: irakin,
populkatu, ugaldu, ugaritu
Erretrogradoa moor: amarratu, atrekatu, lehorreratu -=- room: ganbara,
gela, gelaska
Erretrogradoa nap: borra, hondar -=- pan: ogi
Erretrogradoa nip: atximu
emaitza onak lor daitezkeela pentsarazten du.
Oraingoz ez daukagu beharrezkoa
izango genukeen koalifikazio lexikografiko eta linguistikorik. Horregatik euskaraz palindromo ugari egoteari buruz
ezin dugu azalpen zehatzik eman.
Agian euskal hitz askoren trinkotasunari lotuta hizki batzuk asko erabiltzen direlako izango da. Artikulu honek
ez du, bada, ondoriorik. Gure asmoa
euskararen anekdota honi buruzko
zenbait gogoeta azaltzea zen.
Testu honen goiburuan agertzen
den azpitituluak ekarpen apala egin
nahi die euskal palindromoei. Gogokoa
izango genuke beste ekarpen baliagarriagoz euskararen arlo baztertu hau
aberastea. Lan hutsala eta ergela iruditu arren, atsegina ere gerta daiteke.
Zorionak eta 1991. urte palindromiko on!
?
?
?
?
?
?
[email protected]@?he?
[email protected]@@5?he?
[email protected]@@@@@H?he?
[email protected]@@@@@@@hf?
[email protected]@@@@@@@@@hf?
?O&@@@@@@@@@@5hf?
[email protected]@@@@@@@@@@@Hhf?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?hf?
W&@@@@@@@@@@@@@@@?hf?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hg?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhg?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hg?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hg?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
??
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
??
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@Lh?W&@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@(Mg?I'@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@H
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@)[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@)K?f?O&@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@)K?f?O&@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@(MgI'@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@(MfI'@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
[email protected]@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@g?O&@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@L?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@H?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@5
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@0Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@0Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@?
55