Descargar horario - Plataforma Virtual UIGV

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones
Sistema a Distancia
Horario de Tutorías Presenciales 2015-1
D
Í
CICLO I
HORA
CICLO II
CICLO III
SEC. B
CICLO IV
SEC. A
SEC. A
SEC. B
SEC. A
SEC. A
08:00 - 09:00
MAT. I
F. Mollinedo
(Aula 110)
MAT. II
R. Alonzo
(Aula 309)
ALGORÍT.
E. Ayala
(Aula 303)
MAT. III
O. Cano
(Aula 307)
09:00 - 10:00
FÍSICA I
O. Monroy
(Aula 110)
ALGORÍT.
E. Ayala
(Aula 303)
MAT. II
R. Alonzo
(Aula 309)
MAT. III
O. Cano
(Aula 307)
MAT.
BÁSICA II
W. Gálvez
(Aula 309)
FÍSICA II
A. Pereyra
(Aula 303)
FÍSICA. III
M. Márquez
(Aula 301)
FÍSICA II
A. Pereyra
(Aula 303)
MAT.
BÁSICA II
W. Gálvez
(Aula 309)
COMP.
GRÁF.
P. Carpio
(Lab 204)
LENG. DE
PR. I
W. Estrada
(Lab 202)
ESTR. DE
INF.
C. Ruiz
(Lab 207)
LENG. DE
PR. I
W. Estrada
(Lab 202)
COMP.
GRÁF.
P. Carpio
(Lab 204)
LENG. DE
PR. II
J. Azañero
(Lab 205)
SEC. B
CICLO V
SEC. A
SEC. B
CICLO VI
SEC. A
SEC. B
CICLO VII
SEC. A
SEC. B
CICLO VIII
SEC. A
SEC. B
CICLO IX
SEC. A
SEC. B
CICLO X
SEC. A
SEC. B
A
10:00 - 11:00
D
O
M
I
N
G
O
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
DIB. DE ING.
V. Rosales
(Aula 309)
ING. DE SIST.
C. Peña
(Lab 202)
FÍSICA. III
M. Márquez
(Aula 301)
DIS. DE SISTEMAS
N. Muñoz
(Aula 305)
SOFT. DE
APLIC.
R. Díaz
(Aula 306)
COSTOS Y
PRESUP.
E. Lazo
(Aula 304)
ESTADÍSTICA I
A. Aniceto
(Aula 308)
CIRCUITOS DIGITALES
C. Guzmán
(Aula 307)
MICROPR.
F. Fermín
(Aula 110)
BASE DE
DATOS II
J. Almóguer
(Lab 111)
LENG. DE
PR. II
J. Azañero
(Lab 205)
ANÁLISIS
DE SIST.
J. Cruz
Lab 203)
LENG. DE
PR. III
C. Villalta
(Lab 206)
BASE DE
DATOS II
J. Almóguer
(Lab 111)
INV. DE
OPER. I
E. Barboza
(Aula 110)
ESTR. DE
INF.
C. Ruiz
(Lab 207)
LENG. DE
PR. III
C. Villalta
(Lab 206)
ANÁLISIS
DE SIST.
J. Cruz
(Lab 203)
14:00 - 15:00
SIST. OPER.
(Teoría)
F. Arriola
(Aula 305)
SD-FISCT/LLP
GER. INF.
C. Marín
(Aula 304)
ESTADÍSTICA II
A. Aniceto
(Aula 308)
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
F. López
(Aula 305)
Última actualización: 30/01/15
INV. DE
OPER. II
M. Cano
(Aula 306)
SIST. OPER.
(Práctica)
S. Gonzales
(Lab 111)
13:00 - 14:00
La Coordinación.
DIS. DE SISTEMAS
N. Muñoz
(Aula 305)
BASE DE DATOS I
W. Estrada
(Lab 202)
TELEMÁTICA I
A. Landaure
(Lab 111)
TELEMÁTICA
II
Y. Arroyo
(Aula 306)
DIS. DE PR.
DE INV.
CIENT.
A. Hermoza
(Aula 306)
SIST. DISTR. I
J. Guerra
(Lab 203)
DES. DE
DES. DE PR.
PR. DE INV.
DE INV.
CIENT.
CIENT.
S. Gonzales
M. Díaz
(Aula 304)
(Aula 302)
DIS. DE PR.
DE INV.
CIENT.
D. Yucra
(Aula 305)
ING. DE
SOFT. I
N. Ríos
(Aula 307)
SIST.
DISTR. II
D. Yucra
(Lab 206)
PRÁCT.
PREP. II
S. Ñaupari
(Aula 201)
PROY. INF. I PROY. INF. I
J. Sotomayor J. Almóguer
(Aula 201)
(Aula 302)
PRÁCT.
PREP. I
E. Ayala
(Oficina
Distancia)
ING. DE
SOFT. II
H. Henríquez
(Aula 301)
SIST. BAS.
EN EL
CONOC.
C. Peña
(Lab 202)
PROY. INF. II PROY. INF. II
R. Díaz
M. Borja
(Aula 201)
(Aula 305)