SAN MAMES FUTBOL ZELAIA 1- TXARTELA

SAN MAMES FUTBOL ZELAIA
CAMPO SAN MAMÉS
2014-15 DENBORALDIA
TEMPORADA 2014-15
ATHLETIC CLUB- F.C. BARCELONA (Liga)
ATHLETIC CLUB- TORINO F.C. (UEFA Europa League)
ATHLETIC CLUB- REAL MADRID C.F. (Liga)
ATHLETIC CLUB- F.C. BARCELONA (Liga)
ATHLETIC CLUB- TORINO F.C. (UEFA Europa League)
ATHLETIC CLUB- REAL MADRID C.F. (Liga)
Zuzendaritza Batzak F.C. Barcelona eta Real Madrid C.F.-ren
aurkako neurketak Klubaren Egun Erdia izendatzea erabaki du.
Torino F.C.-ren kontrako UEFA Europa Leagueko partidatik
gertu daudenez gero, eta hiru neurketetarako sarreren erosketa
errazteko asmoz, bazkide, harrobi eta publikoarentzako oro har
abonua prestatu du hiru partidentzako. Abonu honek, partida
bakoitzaren prezioarekin alderatuz merkeagoa izateaz gainera,
bazkide txartela bakoitzari dagokion jesarlekuan egoteko
bermea eskainiko du. Partida bakoitzeko banako sarrera
erosteko txartela aktibatzeko aukera dago, era berean.
Otsailaren 6tik aurrera, ordea, Klubak ezin izango du
bazkidearen berezko jesarlekurik bermatu.
Nolanahi ere, guztiz nahitaezkoa da 2015eko kuota ordainduta
izatea.
La Junta Directiva ha acordado designar como Medio Día Del
Club los partidos contra el F.C. Barcelona y el Real Madrid C.F.
Dada la proximidad del partido de la UEFA Europa League
contra el Torino F.C., y con la intención de facilitar la
adquisición de las localidades para los tres partidos, se pone a
disposición de los socios/as, harrobis, y público en general, la
posibilidad de adquirir un abono que incluya los tres encuentros.
La compra de este abono, además de estar económicamente
bonificada con un descuento respecto al precio de adquisición
de la entrada para cada partido, garantizará la reserva de la
localidad correspondiente a cada carnet. Existe también la
posibilidad de activar el carnet para cada uno de dichos partidos
individualmente.
A partir del día 6 de febrero, sin embargo, el Club no podrá
garantizar la asignación de su localidad habitual.
Abonu hauek ezin izango dira BBKko orotarako kutxazainen
bitartez erosi.
En todo caso, será totalmente imprescindible haber abonado la
cuota del año 2015.
BAZKIDEAK ETA HARROBIAK
Zure ohizko jesarlekua erosteko epea
1- TXARTELA AKTIBATZEKO Erak:
- Clubaren Web orrialdearen bidez
“Txartel Salmenta” sailean sartuz. Bazkide Kodea eta PIN
zenbakiarekin identifikatzea beharrezkoa izango da. Ordainketa
finantza-txartel batekin egin beharko da, pasabide seguru baten
bidez.
Epea eta ordutegiak: Urtarrilaren 30tik ostirala,
17:30etatik, otsailaren 5era arte osteguna 13:30ak arte,
etengabe.
SOCIOS/AS Y HARROBIS
Plazo para poder adquirir su localidad
habitual
1- Formas de ACTIVAR EL CARNET:
- A través de la página web del Club
Accediendo a la sección “Venta de Entradas”. Será necesario
identificarse con el Código de Socio/a y número PIN. El pago
deberá realizarse con tarjeta financiera a través de una pasarela
segura de pago.
Plazo y horarios:
- Txarteldegiak
Bazkide txartela erakutsi ostean.
Epea eta ordutegiak:
Urtarrilaren 30an: 17:30etatik 20:00etara
Urtarrilaren 31an eta otsailaren 2, 3 eta 4an: 10:30tik 13:30etara
eta 17:30etatik 20:00etara
Otsailaren 5an: 10:30tik 13:30etara
2- Sarrera:
OSO GARRANTZITSUA: Epe honetan BERE
jesarlekua hartzen duten bazkideei,bai Interneten bidez bai
txarteldegietan egin badute, bere txartelaren barra-kodea
aktibatuko zaie, beraz partidaren egunean bakarrik balioko den
dokumentua BAZKIDE
Estos abonos no podrán ser adquiridos a través de los cajeros
multiservicio de BBK.
TXARTELA izango da
Desde el viernes día 30 de
enero a las 17:30 horas, hasta el jueves día 5 de febrero a las
13:30 horas, ininterrumpidamente.
- Taquillas
Previa presentación del carnet de socio/a.
Plazo y horarios:
Día 30 enero:
De 17:30 a 20:00 h
Días 31 enero,y 2, 3 y 4 febrero: De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a
20:00 h
Día 5 febrero:
De 10:30 a 13:30 h
2- Acceso al Campo:
MUY IMPORTANTE:
A los socios/as que
adquieran SU localidad en este plazo, tanto si lo hacen por
Internet, como si lo hacen a través de las taquillas, se les
activará el código de socio/a de su carnet, por lo que el ÚNICO
documento válido para el acceso al campo el día del partido será
EL CARNET DE SOCIO/A.
PÚBLICO
PUBLIKOA
ABONOA EROSTEKO era
Forma de ADQUIRIR EL ABONO
- Txarteldegiak
- Taquillas
Otsailaren 6tik otsailaren 7ra: 10:30tik 13:30etara eta
17:30etatik
20:00etara
Otsailaren 8an: 10:30tik 13:00etara eta 19:00etatik aurrera
Del 6 febrero al 7 febrero: De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00
h
Día 8 febrero: De 10:30 a 13:00 y de 19:00 en adelante
FC BARCELONAREN KONTRAKO
PARTIDARAKO SARRERA BAT
EROSTEKO ERA
Formas de ADQUIRIR UNA ENTRADA
PARA EL PARTIDO CONTRA EL FC
BARCELONA
- Clubaren Web orrialdearen bidez
- A través de la página web del Club
“Txartel Salmenta” sailean sartuz. Otsailaren 6tik 10:30etatik
aurrera.
Accediendo a la sección “Venta de Entradas”. A partir del 6 de
febrero a las 10:30 horas.
- Txarteldegiak
- Taquillas
Otsailaren 6tik otsailaren 7ra: 10:30tik 13:30etara eta
17:30etatik
20:00etara
Otsailaren 8an: 10:30tik 13:00etara eta 19:00etatik aurrera
Del 6 febrero al 7 febrero: De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00
h
Día 8 febrero: De 10:30 a 13:00 y de 19:00 en adelante
PUBLIKOARENTZAKO PREZIOAK AURRERAGO
JAKINARAZIKO DIRA
BAZKIDEENTZAKO PREZIOAK HURRENGOAK
IZANGO DIRA
LOS PRECIOS PARA EL PÚBLICO SE COMUNICARÁN
MÁS ADELANTE.
LOS PRECIOS PARA LOS SOCIOS/AS SON LOS
SIGUIENTES:
BLOKEAK / BLOQUES
ILARA / FILA ABONUAREN PREZIOA
PARTIDA BAKOITZAREN PREZIO
PRECIO BONO
PRECIO PARTIDO INDIVIDUAL
1-5
6-10
6-10
11-26
11-26
32,40
45
54
54
63
18
25
30
30
35
1-5
6-10
11-26
27
36
45
15
20
25
1-5
6-10
11-26
21,60
21,60
21,60
12
12
12
1
1
2-6
2-6
7-15
16-30
16-30
31-FIN
63
54
54
45
45
45
36
32,40
35
30
30
25
25
25
20
18
1-6
7-15
16-30
31-FIN
45
36
32,40
27
25
20
18
15
BEHE EKIALDE HARMAILA ETA HARMAILA NAGUSIA
TRIBUNA PRINCIPAL Y ESTE BAJA
101-102-103-104-125-126-127-128-111-112-113-114-115-116-117-118
103-104-125-126-111-112-113-114-115-116-117-118
101-102-127-128
111-112-117-118
101-102-103-104-125-126-127-128-113-114-115-116
BEHE IPAR ETA HEGO HARMAILA
TRIBUNA NORTE Y SUR BAJA
105-106-107-108-109-119-120-121-122-123
105-106-107-108-109-119-120-121-122-123
105-106-107-108-109-119-120-121-122-123
ANIMAZIOA
ANIMACION
110-124
110-124
110-124
GOI EKIALDE HARMAILA ETA HARMAILA NAGUSIA
TRIBUNA PRINCIPAL Y ESTE ALTA
301-302-303-304-315-316-317-318-330-331-332-333
305-312-313-314-319-320-329
301-302-303-304-313-314-315-316-317-318-319-320-330-331-332-333
305-312-329
301-302-303-304-305-312-313-314-315-316-317-318-319-320-329-330-331-332-333
301-302-303-304-330-331-332-333
305-312-313-314-315-316-317-318-319-320-329
301-302-303-304-313-314-315-316-317-318-319-320-330-331-332-333
GOI IPAR ETA HEGO HARMAILA
TRIBUNA NORTE Y SUR ALTA
306-307-308-309-310-311-325-326-327-328
306-307-308-309-310-311-325-326-327-328
306-307-308-309-310-311-325-326-327-328
306-307-308-309-310-311-325-326-327-328