CURSO 2014-15

 Escola Enfermaría Ourense CURSO 2014‐15 Materias Anatomía humana Profesorado 1º GRAO ENFERMARÍA Titulación académica e‐mail Mª Milagros Fernández Varela Jaime Cerradelo Lama Isabel Calle Santos J. Luis Santos‐ Ascarza Bacariza Belén Fernández Pérez Pedro Macía Cortiñas Licenciada e Máster Diplomado e Máster Doutora Licenciado Doutora Licenciado [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Mª Reyes Pérez Fernández Miriam Vázquez Campos Raquel Pérez Rodríguez Eduardo Ramos Asensio Ana Rodríguez Carbajales Doutora Licenciada Diplomada e Máster Diplomado e Máster Licenciada [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Estatística Armando López González Nieves Pascual carballo Licenciado Diplomada e Máster [email protected] [email protected] Introdución á enfermaría clínica Mª Milagros Fernández Varela Jaime Cerradelo Lama Estrella Portela Atrio Mª José López Otero María Pereira Rodríguez Eduardo Ramos Asensio Raquel Pérez Rodríguez Manuel García García Ana Fernández Conde Mª Reyes Pérez Fernández Antón Gavela Gesto Estrella Portela Atrio Mª Milagros Fernández Varela Psicoloxía Bioquímica Enfermaría comunitaria I Fisioloxía Fundamentos de enfermaría Inglés técnico Ética e Lexislación Farmacoloxía e dietética Enfermaría clínica I Enfermaría clínica II Enfermaría comunitaria II Xestión de enfermaría Prácticas clínicas I 2º GRAO ENFERMARÍA Licenciada e Máster Diplomado e Máster Licenciada Licenciada Licenciada Diplomado e Máster Diplomada e Máster Doutor Diplomada Doutora Diplomado Licenciada Licenciada e Máster [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Enfermaría clínica III Prácticas clínicas II Enfermaría materno‐infantil Enfermaría xeriátrica e coidados paliativos Enfermaría en saúde mental Prácticas clínicas III Metodoloxía da investigación Drogodependencias, ETS e SIDA Atención de enfermaría en urxencias e catástrofes Prácticas clínicas IV Ana Fernández Conde Gloria López Barros Estrella Portela Atrio Mª Milagros Fernández Varela Raquel Pérez Rodríguez Amalia Cadavid Rodríguez Raquel Pérez Rodríguez Mª José J Álvarez García Natalia Fariñas Valiñas 3º GRAO ENFERMARÍA Diplomada Licenciada Licenciada Licenciada e Máster Diplomada e Máster Licenciada Diplomada e Máster Diplomada, Especialista en Saúde Mental Licenciada, Especialista en Saúde Mental Estrella Portela Atrio Mª Milagros Fernández Varela Licenciada Licenciada e Máster Gabriel J. Díaz Grávalos Santiago Reinoso Hermida M Carmen Rodríguez Cerdeira Mª Jesús Fernández Cotado Estrella Portela Atrio Mª Milagros Fernández Varela 4º GRAO ENFERMARÍA Doutor Licenciado Doutora Diplomada Licenciada Licenciada e Máster Escola Enfermaría Ourense [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]